Inger Knutsdotter på Åfarnes1

K, #14901, (ca. 1721 - 1798)

Familie 1

Per Jonsson på Åfarnes (c 1723 - 1765)
De hadde tre barn, hvorav to døde små.3 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.4      Inger ble født ca. 1721.1
Annet navn: Inger Knutsdotter på Rygjerd, nevnt 1758.2
Inger giftet seg den 28. juni 1758 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Per Jonsson på Ytre Sandnes.2
Inger og Per var brukere på Innerneset, Åfarnes, Veøy, i 1762.3
Inger giftet seg i 1766 med en uregistrert person.4 Inger var huskone på Ødegard, Åfarnes, Veøy.4

Inger døde i 1798 på Åfarnes, Veøy, av alderdomssvakhet.1 Hun ble jordfestet den 12. oktober 1798 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 512, 12. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670185
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 443, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660428
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 812. https://www.nb.no/items/d917740237e30d24a5cfb0566d376f79?page=813
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 814. https://www.nb.no/items/d917740237e30d24a5cfb0566d376f79?page=815
Sist redigert25. mai 2019

Knut Persson på Åfarnes1,2

M, #14902, (1762 - 1819)
Far*Per Jonsson på Åfarnes1,2 (c 1723 - 1765)
Mor*Inger Knutsdotter på Åfarnes2 (c 1721 - 1798)     Knut ble født i 1762 på Åfarnes, Veøy.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 31 daler 3 ort 15 skilling.3
Knut Persson på Åfarnes var tjenestekar.2

Knut døde ugift i 1819, som fattiglem.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Pedersen Alfarnes i 1798.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 812. https://www.nb.no/items/d917740237e30d24a5cfb0566d376f79?page=813
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
Sist redigert28. mai 2019

Mali Jonsdotter på Kleive1,2

K, #14903, ( - 1765)
Far-?*Jon Guttormsson på Sandnes; trolig1

Familie

Ola Olsson på Kleive ( - e 1765)
To barn levde i 1765.2 
Barn     Mali giftet seg med Ola Olsson på Kleive.2
Mali og Ola var brukere på Kleive, Bolsøy, i 1765.2

Mali døde i 1765 på Kleive.3,2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 31. desember 1765. Arvinger: Ola Olsson, Ingebjørg Olsdotter og Gjertrud Olsdotter. I boet var kyr, geiter, sauer, rødt skjut, 2 tønner såkorn, færing o.a. Aktiva: 35 daler 1 ort 20 skilling. Passiva: 4 daler. Arv: 31–1–20.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b, kvinner, 1765. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630039
Sist redigert28. mai 2019

Ola Olsson på Kleive1,2

M, #14904, ( - etter 1765)

Familie

Mali Jonsdotter på Kleive ( - 1765)
To barn levde i 1765.1 
Barn     Ola giftet seg med Mali Jonsdotter.1
Ola og Mali var brukere på Kleive, Bolsøy, i 1765.1
Han var arving ved skiftet etter Mali Jonsdotter på Kleive den 31. desember 1765: 15 daler 2 ort 22 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b, kvinner, 1765. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630039
Sist redigert26. mai 2019

Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll1

K, #14905, (ca. 1753 - 9. mai 1788)
Far*Ola Olsson på Kleive2 ( - e 1765)
Mor*Mali Jonsdotter på Kleive2,3 ( - 1765)

Familie

Knut Ivarsson på Hammarvoll (1757 - 1791)
De hadde to barn.3 
Barn     Ingebjørg ble født ca. 1753.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Mali Jonsdotter på Kleive den 31. desember 1765: 7 daler 3 ort 11 skilling.2
Hun var myndling av Nils Kleive i 1765.2

Annet navn: Ingebjørg Olsdotter på Kleive, nevnt 1785.4,2,3
Ingebjørg giftet seg den 10. juni 1785 i Veøy kirke med Knut Ivarsson på Ytre Herje.4 Ingebjørg og Knut var selveiere Frami garden, Hammarvoll, Veøy, fra 1785. De hadde bruket resten av livet.5,6

Ingebjørg døde den 9. mai 1788 på Hammarvoll, Veøy, i barselseng.1 Hun ble jordfestet den 25. mai 1788 på Rødven kyrkjegard, Veøy, av Hans Kristoffer Lund.1

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Olsdatter Kleve i 1785.4

I Bygdebok for Holm sokn (2) kalles Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll for Marit, men det er feil.5

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 336, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670097
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 292, 10. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670075
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 413. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=414
Sist redigert28. mai 2019

Gjertrud Olsdotter på Kleive1,2

K, #14906, (ca. 1758 - )
Far*Ola Olsson på Kleive2 ( - e 1765)
Mor*Mali Jonsdotter på Kleive2,1 ( - 1765)     Gjertrud ble født ca. 1758.2
Hun var arving ved skiftet etter Mali Jonsdotter på Kleive den 31. desember 1765: 7 daler 3 ort 11 skilling.2
Hun var myndling av Erik Olsson på Kleive i 1765.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 7 daler 3 ort 21 skilling.3
Hun var myndling av Ola Eriksson på Kleive i 1798.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
Sist redigert29. mai 2019

Erik Olsson på Kleive1,2,3

M, #14907, (ca. 1716 - 3. oktober 1791)

Familie

To barn er nevnt i skiftet.3 
Barn     Erik ble født ca. 1716.2 Erik bodde på Kleive, Bolsøy, i 1765.1
Han var verge for Gjertrud Olsdotter på Kleive i 1765.1


Erik døde den 3. oktober 1791 på Kleive.2 Det ble holdt skifte etter ham den 20. juli 1792.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 a, 1791, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630045
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 92 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680109
Sist redigert26. mai 2019

Knut Ivarsson på Hammarvoll1

M, #14908, (1757 - 1791)
Far*Ivar Ellingsson på Herje2 (c 1715 - 1788)

Familie

Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll (c 1753 - 1788)
De hadde to barn.6 
Barn     Knut ble født i 1757 på Ytre Herje, Veøy.2
Annet navn: Knut Ivarsson på Ytre Herje, nevnt 1785.3
Knut giftet seg den 10. juni 1785 i Veøy kirke med Ingebjørg Olsdotter på Kleive.3 Knut og Ingebjørg var selveiere Frami garden, Hammarvoll, Veøy, fra 1785. De hadde bruket resten av livet.1,4 Knut Ivarsson var soldat iallfall fra 1785 til 1789.3,5
Knut giftet seg den 5. januar 1789 i Veøy kirke med en uregistrert person.5

Knut døde i 1791 på Hammarvoll, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 736. https://www.nb.no/items/d917740237e30d24a5cfb0566d376f79?page=737
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 292, 10. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670075
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 413. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=414
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 346, 5. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670102
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
Sist redigert28. mai 2019

Peter Endresson på Endresplassen1,2

M, #14909, (ca. 1725 - 2. januar 1788)
Far*Endre Andersson på Endresplassen1 (c 1684 - 1751)     Peter ble født ca. 1725.3
Peter var bruker på Endresplassen, Lesja, fra ca. 1745. På grunn av gjeld til verkseieren sa han opp og solgte alt han eide på auksjon i 1772. Peter og barna forlot trolig bygden etterpå.1,2 Han var smed.4

Peter døde den 2. januar 1788 i Rødven, Veøy, av alderdomssvakhet. Han hadde oppholdt seg der i 1½ år, «men aldrig der forlanget Altergang».3 Han ble jordfestet den 3. februar 1788 på Rødven kyrkjegard, Veøy, av Hans Kristoffer Lund.3

     Navnet hans ble skrevet Petter Endresen fra 1772 til 1788.2,3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 587. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#590
 2. [S1738] Lesja jernverk, skifteprotokoll 1752–1805: s. 87. https://www.digitalarkivet.no/sk20081210660544
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 331, Dom: Esto Mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670094
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 586. https://www.nb.no/items/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?page=589
Sist redigert26. mai 2019

Ivar Knutsson på Hammarvoll1

M, #14910, (1788 - )
Far*Knut Ivarsson på Hammarvoll2 (1757 - 1791)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll1 (c 1753 - 1788)     Ivar ble født i 1788 på Hammarvoll, Veøy.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 5 daler 1 ort 6 skilling.3
Han var myndling av Anders Ivarsson på Morkastranda i 1798.1
Ivar Knutsson tjente hos Per Ørjarsson på bnr. 4, Sølsnes, Veøy, i 1801.4,2 Ivar Knutsson på Hammarvoll var fengslet på Trondheim tukthus fra 1807. Han rømte samme år, men ble tatt like etterpå.5,2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 372 a, Søllesness. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670233
 5. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: Iver Knudsen. https://www.digitalarkivet.no/view/84/pc00000000305051
Sist redigert28. mai 2019

Ivar Ellingsson på Herje1

M, #14911, (ca. 1715 - 1788)

Familie

Han var gift to ganger og hadde ni barn.3 
Barn     Ivar ble født ca. 1715 på Ytre Herje, Veøy.2
Ivar var bruker på bnr. 1, Ytre Herje, Veøy, i 1762. Neste bruker fikk tinglyst bygselseddel i 1782.3,4
Annet navn: Ivar Ellingsson på Langneset.5 Ivar var selveier på Langneset, Veøy, fra 1783 til 1788. Plassen var ennå ikke utskilt som egen gård.5

Ivar døde i 1788 på Langneset.5
Sist redigert28. mai 2019

Kari Knutsdotter på Griset1

K, #14912, (1785 - )
Far*Knut Ivarsson på Hammarvoll2 (1757 - 1791)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll3 (c 1753 - 1788)     Kari ble født i 1785 på Hammarvoll, Veøy.2
Annet navn: Kari Knutsdotter på Hammarvoll, nevnt 1798.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 2 daler 2 ort 15 skilling.4
Hun var myndling av Knut Botolvsson på Indre Holmem i 1798.3
Kari var huskone på Griset, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 45. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=48
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
Sist redigert28. mai 2019

Gjertrud Jonsdotter1

K, #14913, ( - før 1798)
Far-?*Jon Guttormsson på Sandnes; trolig1

Familie

Ett barn levde i 1798.1 
Barn     Gjertrud giftet seg (eller bare fikk barn) med en Hans.1

Gjertrud døde før 1798.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
Sist redigert29. mai 2019

Kirsten Hansdotter1

K, #14914, ( - etter 1798)
Mor*Gjertrud Jonsdotter1 ( - f 1798)

Familie

Hun var enke i 1798.1      Kirsten giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 15 daler 3 ort 19 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
Sist redigert29. mai 2019

Elling Ellingsson på Indre Holmem1

M, #14915, (ca. 1715 - 21. november 1770)

Familie

Marit Jonsdotter på Indre Holmem (c 1725 - 1795)
De hadde ikke barn.2      Elling ble født ca. 1715 på Indre Holmem, Veøy.1,2
Annet navn: Elling Ellingsson på Holmem, nevnt fra 1744 til 1745.3,4 Han var soldat iallfall fra 1744 til 1745.3,4
Elling trolovet seg den 15. november 1744 i Eid kirke, Romsdal, med Marit Jonsdotter på Sandnes. Forlovere: Knut Olsson på Øverbøen o.a.3
Elling giftet seg den 17. januar 1745 i Voll kirke med Marit Jonsdotter på Sandnes.4
Elling og Marit var brukere i Bøgarden, Indre Holmem, Veøy.2
Elling Ellingsson på Holmem kjøpte 1 våg i Bøgarden i 1755 av Hans Holst.2
Elling Ellingsson på Holmem solgte 1 våg i Bøgarden i 1765 til Anders Sjurdsson på Klungnes.2,5

Elling døde den 21. november 1770 på Indre Holmem, av malaria.1 Han ble jordfestet den 23. desember 1770 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 84, 4. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660525
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 339. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=340
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 120, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 122, 2. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610354
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 340. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=341
Sist redigert29. mai 2019

Marie Jørnsdotter på Rånåsætre1,2

K, #14916, (1793 - 19. august 1858)
Far*Jørn Hansson på Sletten3 (1750 - 1826)
Mor*Anne Maria Hansdotter på Sletten3 (1760 - 1805)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson på Rånåsætre (1800 - 1863)
De hadde iallfall fem barn.1 
Barn     Anne Marie ble født i 1793 på Nord-Sletten, Lesja.3
Annet navn: Anne Marie Jørnsdotter på Sletten, nevnt 1824.3,4
Anne Marie giftet seg den 25. april 1824 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Ola Olsson i Rånåbrekka.4,2 Marie og Ola var husfolk på Rånåsætre, Rånå, Lesja, i 1820- og 30-årene.1
Annet navn: Marie Jørnsdotter på Frisvoll, nevnt 1858 (post mortem).5 Marie og Ola var husfolk på Frisvoll, Nesset, i 1858.5

Marie døde den 19. august 1858 på Frisvoll.5 Hun ble jordfestet den 29. august 1858 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.5

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 162. https://www.nb.no/items/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?page=165
 2. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 143, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660513
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 466.
 4. [S1609] Lesja klok. 1820–31: s. 391, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070115610829
 5. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 246, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660604
Sist redigert31. mai 2019

Ola Olsson på Rånåsætre1,2

M, #14917, (1800 - 26. februar 1863)

Familie 1

Marie Jørnsdotter på Rånåsætre (1793 - 1858)
De hadde iallfall fem barn.2 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.9      Ola ble født i 1800 i Lesja, utenom ekteskap.3,4 Han hadde kopper.4
Annet navn: Ola Olsson i Rånåbrekka, nevnt 1824.5,6,3
Ola giftet seg den 25. april 1824 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Anne Marie Jørnsdotter på Sletten.5,1 Ola og Marie var husfolk på Rånåsætre, Rånå, Lesja, i 1820- og 30-årene.2 Ola og Marie var husfolk på Frisvoll, Nesset, i 1858.7
Annet navn: Ola Olsson på Frisvoll, nevnt 1860.4,8
Ola giftet seg den 29. juli 1860 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med en uregistrert person.4

Ola døde den 26. februar 1863 på Frisvoll, som husmann.8 Han ble jordfestet den 4. mars 1863 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.8

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 143, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660513
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 162. https://www.nb.no/items/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?page=165
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 159. https://www.nb.no/items/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?page=162
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 208, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660576
 5. [S1609] Lesja klok. 1820–31: s. 391, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070115610829
 6. [S1743] Kvernes mini. 1854–68: s. 310, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706030856
 7. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 246, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660604
 8. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 249, 1863, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660607
 9. [S89] Nesset VI [1990]: s. 126. https://www.nb.no/items/e62d7cd584efa6d43e970744a67a6cf2?page=127
Sist redigert31. mai 2019

Ane Marie Olsdotter Sten1

K, #14918, (1. mars 1835 - 1908)
Far*Ola Olsson på Rånåsætre2,3,4 (1800 - 1863)
Mor*Marie Jørnsdotter på Rånåsætre4 (1793 - 1858)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Iver Ivarsson Sten (1834 - 1904)
De hadde fem barn.5      Ane Marie ble født den 1. mars 1835 på Rånåsætre, Rånå, Lesja.2,4 Hun ble vaksinert mot kopper i 1835.3,2
Annet navn: Ane Marie Olsdotter på Rånåsætre, nevnt 1851.4,2 Hun ble konfirmert den 23. februar 1851 i Nesset. Hun fikk karakteren 3 i lesning (hvor 1 var best).2
Annet navn: Ane Marie Olsdotter på Raudsand, nevnt 1863.3
Ane Marie giftet seg den 17. mai 1863 i Kvernes prestegjeld med Iver Ivarsson på Raudsand.3,1 Ane Marie og Iver var husfolk på Steinen, Klubbukta, Bremsnes, i 1900. Hun drev husholdning og dyrestell. Sønnen Henning kjøpte Steinen i 1903.1,5

Ane Marie døde i 1908.5

Kilder/noter

 1. [S1742] Bremsnes ft. 1900: tellingskrets 4, personliste 8. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107290129
 2. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 143, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660513
 3. [S1743] Kvernes mini. 1854–68: s. 310, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706030856
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 162. https://www.nb.no/items/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?page=165
 5. [S1744] Averøy bygdebok II: s. 285. https://www.nb.no/items/22eb9d25dec2a5581c92eff1926d4227?page=286
Sist redigert31. mai 2019

Knut Persson i Roaldsetlia1,2

M, #14919, (ca. 1619 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Knut ble født ca. 1619.1,2
Knut var bruker i Roaldsetlia, Bolsøy, i 1666. Lasse Knutsson og Per Knutsson bodde også der. Bruket var på 2½ pund (halve gården). I 1701 var Knut husmann (kanskje i betydningen kårmann).2,1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193, husmenn. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 357, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191189
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630225
Sist redigert2. juni 2019

Lasse Knutsson i Roaldsetlia1,2

M, #14920, (ca. 1663 - )
Far*Knut Persson i Roaldsetlia2 (c 1619 - )     Lasse ble født ca. 1663, som tvilling.2,3 Han bodde hos Knut Persson i Roaldsetlia, Bolsøy, i 1666.2,4
Lasse var bruker i Roaldsetlia i 1701. Han bodde fremdeles der i 1703.3,1

     Navnet hans ble skrevet Lasse Knudsøn Roelsetlien i 1703.1

     Han kan ha vært far til Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg.5

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630225
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 357, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191189
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 187, Roelsetlie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193, husmenn. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Roelsetlj. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181174
Sist redigert3. juni 2019

Per Knutsson i Roaldsetlia1

M, #14921, (ca. 1663 - )
Far*Knut Persson i Roaldsetlia1 (c 1619 - )     Per ble født ca. 1663, som tvilling.1 Han bodde hos Knut Persson i Roaldsetlia, Bolsøy, i 1666.1,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 357, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191189
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193, husmenn. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282109
Sist redigert2. juni 2019

Tosten Larsson på Steinløysa1,2,3,4

M, #14922, (1807 - 12. desember 1889)
Far*Lars Larsson på Steinløysa1 (1770 - 1823)
Mor*Maren Andersdotter på Steinløysa1 (1775 - )
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg     Tosten ble født i 1807 på Steinløysa, Bolsøy.1 Tosten ble døpt den 22. november 1807 i Kleive kirke, Bolsøy.1,5
Tosten fikk barn med en uregistrert person i 1831.6
Han var fadder ved dåpen til Karen Hansdotter på Istad den 19. januar 1834 i Kleive kirke.2
Tosten Larsson på Steinløysa var husmann i 1835.4
Han var verge for Lars Larsson på Istadbøen i 1835.4
Tosten var husmann på Gjerdet, Steinløysa, Bolsøy, i 1865. Plassen hadde jord. Utsæd: 1½ tønne havre og 2 tønner potet. Dyr: to storfe og tolv sauer.7

Tosten døde den 12. desember 1889 på Steinløysa, som kårmann.3 Han ble gravlagt den 20. desember 1889. Jordfestelsen var den 22.3

     Navnet hans ble skrevet Torsten Larsen Stenløs i 1889 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 97 a, 1807, 22. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630165
 2. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 107, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630505
 3. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 248, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102072221
 4. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630278
 5. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 75 b, 1807, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630153
 6. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630494
 7. [S1310] Bolsøy ft. 1865: s. 15, Gjerdet. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340505
Sist redigert11. juni 2019

Lars Ivarsson på Furset1,2

M, #14923
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Han var enkemann i 1767.3      Lars giftet seg med en uregistrert person.3 Lars bodde på Furset, Øre, i 1767.1
Lars trolovet seg den 13. september 1767 i Øre kyrkje med Marit Åmundsdotter på Dønnem.1
Lars giftet seg den 25. oktober 1767 i Øre kyrkje med Marit Åmundsdotter på Furset.3,2 Lars og Marit bodde på Furset i 1770.2

Kilder/noter

 1. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 504, Frei og Øre, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670363
 2. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 586, Frei og Øre, 28. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670404
 3. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 508, Frei og Øre, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670365
Sist redigert6. juni 2019

Marit Åmundsdotter på Furset1,2

K, #14924
5. tippoldemor til meg     Annet navn: Marit Åmundsdotter på Dønnem, nevnt 1767 (hun kaltes Andersdotter ved trolovelsen, men det er nok en skrivefeil).3
Marit trolovet seg den 13. september 1767 i Øre kyrkje med Lars Ivarsson på Furset.3
Marit giftet seg den 25. oktober 1767 i Øre kyrkje med Lars Ivarsson på Furset.1,2 Marit og Lars bodde på Furset, Øre, i 1770.2

Kilder/noter

 1. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 508, Frei og Øre, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670365
 2. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 586, Frei og Øre, 28. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670404
 3. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 504, Frei og Øre, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670363
Sist redigert6. juni 2019

Anders Jensson på Larssetra1,2,3

M, #14925, (1737 - 1808)
5. tippoldefar til meg

Familie

Gurå Olsdotter på Larssetra (c 1737 - 1811)
De hadde sju barn.3,7,5,6 
Barn
Anders Jensson på Larssetra sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Gjemnes)     Anders ble født i 1737 på Larssetra, Øre.4
Anders var bruker i Oppistua, Larssetra, Øre, fra 1758. Han kjøpte bruket i 1778, og solgte det til sønnen Ola i 1806.3 Han var soldat i 1759.1
Anders giftet seg den 25. november 1759 i Øre kyrkje med Gurå Olsdotter på Sandnes.1,2,3
Annet navn: Anders Jensson på Myklebostad, nevnt fra 1771 til 1775.5,6 Anders og Gurå bodde på Myklebostad, Øre, iallfall fra 1771 til 1775.6,5 Anders og Gurå var kårfolk hos sønnen Jens i Oppistua i 1801.2

Anders døde i 1808 på Larssetra.3

Kilder/noter

 1. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 245, Frei og Øre, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670233
 2. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 591 a, Larssætter, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340396
 3. [S1604] Gjemnes 2: s. 306. https://www.nb.no/items/bc360547daa3d0935e3426dfcd5950be?page=309
 4. [S1604] Gjemnes 2: s. 305. https://www.nb.no/items/bc360547daa3d0935e3426dfcd5950be?page=308
 5. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 612, Frei og Øre, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670418
 6. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 701, Frei og Øre, 2da p: F: Circum: https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670462
 7. [S1604] Gjemnes 2: s. 307. https://www.nb.no/items/bc360547daa3d0935e3426dfcd5950be?page=310
Sist redigert7. juni 2019

Gurå Olsdotter på Larssetra1,2,3

K, #14926, (ca. 1737 - 25. august 1811)
5. tippoldemor til meg

Familie

Anders Jensson på Larssetra (1737 - 1808)
De hadde sju barn.3,8,7,6 
Barn     Gurå ble født ca. 1737.2,1 Hennes hjemsted var kanskje på Sandnes, Øre.4
Annet navn: Gurå Olsdotter på Sandnes, nevnt 1759.5,3
Gurå giftet seg den 25. november 1759 i Øre kyrkje med Anders Jensson på Larssetra.5,2,3
Annet navn: Gurå Olsdotter på Myklebostad, nevnt fra 1771 til 1775.6,7 Gurå og Anders bodde på Myklebostad, Øre, fra 1771 til 1775.6,7 Gurå og Anders var kårfolk hos sønnen Jens i Oppistua, Larssetra, Øre, i 1801.2

Gurå døde den 25. august 1811 på Larssetra, Øre.1,3 Hun ble jordfestet den 1. september 1811 på Øre kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S1564] Tingvoll mini. 1794–1819: s. 258, Frei og Øre, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913680038
 2. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 591 a, Larssætter, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340396
 3. [S1604] Gjemnes 2: s. 306. https://www.nb.no/items/bc360547daa3d0935e3426dfcd5950be?page=309
 4. [S1234] Gjemnes I: s. 604. https://www.nb.no/items/58df3bc32c53d5a039d2b8467177469a?page=607
 5. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 245, Frei og Øre, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670233
 6. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 701, Frei og Øre, 2da p: F: Circum: https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670462
 7. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 612, Frei og Øre, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670418
 8. [S1604] Gjemnes 2: s. 307. https://www.nb.no/items/bc360547daa3d0935e3426dfcd5950be?page=310
Sist redigert7. juni 2019

Lars Larsson på Istadbøen1

M, #14927, (ca. 1829 - )
Far*Lars Larsson Steinløys1 (1799 - 1831)
Mor*Kirsten Hansdatter Kleive1 (1787 - 1875)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg     Lars ble født ca. 1829.1
Han var myndling av Tosten Larsson på Steinløysa i 1835.1
Han var arving ved skiftet etter Lars Larsson på Istadbøen den 6. juni 1836: Arv: 25 daler 1 ort 5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630278
 2. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 268 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630277
Sist redigert7. juni 2019

Kari Hansdotter på Brensla1,2

K, #14928, (1772 - 20. desember 1854)
Far-?*Hans Kristenssen (c 1745 - 1799); trolig
Mor-?*Anne Simensdotter (c 1734 - ); trolig

Familie

Per Rasmusson på Brensla (1765 - 1843)
De hadde fler barn.1 
Barn     Kari ble trolig født i 1772 og døpt 9. august i Vågå.1,3 Hun ble trolig konfirmert den 8. juni 1788 i Vågå.4
Annet navn: Kari Hansdotter i Bergsbakken, nevnt 1791.5,6
Kari trolovet seg med Per Rasmusson på Lønset den 24. juli 1791 i Bolsøy kirke, før prekenen. Forlovere: Kristen Persson på Mjelve og Johan Persson på Mjelve.5,6
Kari giftet seg den 26. desember 1791 i Bolsøy kirke med Per Rasmusson på Lønset.6,7,1 Kari og Per var husfolk på Brensla, Indre Årø, Bolsøy, i 1801, sammen med Hans Persson o.a. Plassen hadde jord.1
Annet navn: Kari Hansdotter på Årø, nevnt fra 1803 til 1854.8,9,10

Kari døde den 20. desember 1854 på Indre Årø, Bolsøy, som fattig husmannsenke.8,9

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 417 a, Indre Aarøe, 8. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1806, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 3. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 64 a, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520306
 4. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 229 b, 1788, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520447
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 b, 21. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620562
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a, 26. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 8. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 562, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020268
 9. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 263, 1854, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640378
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 a, 1803, 26. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1806, 2. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b, 1808, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 59 a, 1811, 23. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
Sist redigert14. juni 2019

Hans Persson på Årø1,2

M, #14929, (ca. 1798 - 1809)
Far*Per Rasmusson på Brensla2 (1765 - 1843)
Mor*Kari Hansdotter på Brensla2 (1772 - 1854)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Hans ble født ca. 1798 på Indre Årø, Bolsøy.2,1 Han bodde hos Per Rasmusson og Kari Hansdotter på Brensla, Indre Årø, Bolsøy, i 1801.2

Hans døde i 1809 på Indre Årø.1 Han ble gravlagt den 12. august 1809.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a, 1809, 12. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 417 a, Indre Aarøe, 8. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
Sist redigert9. juni 2019

Anne Simensdotter1,2

K, #14930, (ca. 1734 - )

Familie

Hans Kristenssen (c 1745 - 1799)
Barn     Anne ble født ca. 1734.2
Anne trolovet seg den 1. februar 1766 i Vågå med Hans Kristenssen. Forlovere: Mats Borksenius o.a.1
Anne giftet seg den 21. mars 1766 med Hans Kristenssen.1 Anne Simensdotter bodde hos Hans Mikael Klingenberg og Hedvig Sofia Lossius på Indre Årø, Bolsøy, i 1801. Hun nøt underhold i kapteinens hus.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Simonsdatter i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 107 b, 1766, 1. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520350
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Indre Aarøe, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
Sist redigert10. juni 2019

Just Strand1,2,3

M, #14931, (1805 - 15. september 1880)
Far*Lars Bjørnardsson i Strandhagen4,3,5 (1775 - )
Mor*Ingeborg Justsdotter i Strandhagen4,5 (c 1781 - )
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Andrea Andreasdotter Sand (1816 - 1897)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Just Larsson i Strandhagen.4
Just ble født i 1805 i Strandhagen, Strande, Bolsøy.4,1 Just ble døpt den 10. november 1805 i Bolsøy kirke.4,6 Han ble vaksinert mot kopper etter attest av Palle Såby Mürer av 13. juni 1821.3 Just Strand var arbeider i 1841.3
Just giftet seg den 29. desember 1841 i Trondheim domkirke med Andrea Andreasdotter Sand. Han oppholdt seg i byen.3,1 Just og Andrea bodde i Brattørveita 13 C, Trondheim, i 1875, i første etasje. Han eide huset.1 Just Strand var handelsmann i 1875 og ble titulert slik til sin død.1,2

Just døde den 15. september 1880 i Levanger, i byen.2 Han ble gravlagt den 23. september 1880.2

Kilder/noter

 1. [S1748] Trondheim ft. 1875: tellingskrets 1, s. 253. https://www.digitalarkivet.no/ft20110216220259
 2. [S1749] Levanger by, klok. 1880–1917: s. 106, menn, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070423640033
 3. [S1750] Trondheim, Domkirken mini. 1839–47: s. 310, nr. 67. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511040801
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1805, 10. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 381. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=384
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1805, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 7. [S1115] Norges Apothekere i 300 Aar: s. 189, nr. 4. https://www.nb.no/items/d663a36ae4df7c11bb10da0665010921?page=196
Sist redigert10. juni 2019

Andrea Andreasdotter Sand1,2

K, #14932, (31. oktober 1816 - 10. februar 1897)

Familie

Just Strand (1805 - 1880)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Andrea ble født den 31. oktober 1816 i Levanger.3,4 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 24. desember 1841.1
Andrea giftet seg den 29. desember 1841 i Trondheim domkirke med Just Strand. Han oppholdt seg i byen.1,4 Hennes navn som gift var Andrea Strand, nevnt fra 1875 til 1897.4,3 Andrea og Just bodde i Brattørveita 13 C, Trondheim, i 1875, i første etasje. Han eide huset.4

Andrea døde den 10. februar 1897 i Levanger, i byen.3 Hun ble gravlagt den 15. februar 1897.3

Kilder/noter

 1. [S1750] Trondheim, Domkirken mini. 1839–47: s. 310, nr. 67. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511040801
 2. [S1115] Norges Apothekere i 300 Aar: s. 189, nr. 4. https://www.nb.no/items/d663a36ae4df7c11bb10da0665010921?page=196
 3. [S1751] Levanger by, mini. 1880–1911: s. 120, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20060612090317
 4. [S1748] Trondheim ft. 1875: tellingskrets 1, s. 253. https://www.digitalarkivet.no/ft20110216220259
Sist redigert10. juni 2019

Hilmar Otto Strand1,2

M, #14933, (25. oktober 1842 - 13. april 1917)
Far*Just Strand2 (1805 - 1880)
Mor*Andrea Andreasdotter Sand2 (1816 - 1897)
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ellen Anna Bergithe Helberg (1848 - e 1917)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Hilmar Otto ble født den 25. oktober 1842 i Trondheim.2
Hilmar Otto giftet seg den 26. november 1878 i Trondheim med Ellen Anna Bergithe Helberg.2 Hilmar Otto Strand var forretningsfører ved brennevinssamlaget i Levanger fra 1878.2 Han var apoteker i Tynset fra 1888.2 Han var apoteker i Namsos fra 1896.3 Han var apoteker i Moss fra 1905.3

Hilmar Otto døde den 13. april 1917 i Moss, etter et langt sykeleie.1 Han ble bisatt den 19. april 1917 i krematoriet i Kristiania.1

Kilder/noter

 1. [S57] Aftenposten: nr. 188/16.4.1917. Side 5, «Dødsfald». https://www.nb.no/items/8276a8f8efaf5614e3e30ae20d1672a7?page=4
 2. [S1115] Norges Apothekere i 300 Aar: s. 189, nr. 4. https://www.nb.no/items/d663a36ae4df7c11bb10da0665010921?page=196
 3. [S1752] Norges Apothekere: s. 209, Apotheket Ørnen, nr. 2. https://www.nb.no/items/9dc28cc78bb37eddd0e42828ac39d81c?page=220
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 381. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=384
Sist redigert10. juni 2019

Ellen Anna Bergithe Helberg1

K, #14934, (20. september 1848 - etter 1917)

Familie

Hilmar Otto Strand (1842 - 1917)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ellen Anna Bergithe ble født den 20. september 1848 i Trondheim.1
Ellen Anna Bergithe giftet seg den 26. november 1878 i Trondheim med Hilmar Otto Strand.1 Hennes navn som gift var Strand, nevnt 1917.2

Ellen Anna Bergithe døde etter 1917.2

Kilder/noter

 1. [S1115] Norges Apothekere i 300 Aar: s. 189, nr. 4. https://www.nb.no/items/d663a36ae4df7c11bb10da0665010921?page=196
 2. [S57] Aftenposten: nr. 188/16.4.1917. Side 5, «Dødsfald». https://www.nb.no/items/8276a8f8efaf5614e3e30ae20d1672a7?page=4
Sist redigert10. juni 2019

Hilmar Otto Strand Holm1,2

M, #14935, (14. januar 1909 - 20. april 1909)
Far*Jørgen Olafsen-Holm1,2 (1882 - 1957)
Mor*Aasta Strand2 (1882 - 1956)
7-menning 1 gang forskjøvet til meg     Hilmar Otto ble født den 14. januar 1909 i Molde. Han ble hjemmedøpt av presten der.1

Hilmar Otto døde den 20. april 1909 i Molde, om natten, av lungebetennelse.1,2 Han ble gravlagt den 24. april 1909 på Nedre kirkegård, Molde.1,3

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 206, menn, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080205
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 231/23.4.1909. E-side 3, «Dødsfald». https://www.nb.no/items/8c57447832fbc5c9c71130f5f6d1f6a7?page=2
 3. [S466] Molde kirkegårder: Barn Olafsen-Holm.
Sist redigert10. juni 2019

Aasta Olafsen-Holm1

K, #14936, (24. desember 1919 - 4. januar 1920)
Far*Jørgen Olafsen-Holm1 (1882 - 1957)
Mor*Aasta Strand (1882 - 1956)
7-menning 1 gang forskjøvet til meg     Aasta ble født den 24. desember 1919 på Nordskog, Reknes, Bolsøy.1

Aasta døde den 4. januar 1920 på Nordskog, av medfødt svakhet.1 Hun ble gravlagt den 7. januar 1920 på Nedre kirkegård, Molde.1,2

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 222, kvinner, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080221
 2. [S466] Molde kirkegårder: Ostav Olafsen-Holm.
Sist redigert10. juni 2019

Ørnulf Ketil Olafsen-Holm1,2

M, #14937, (26. september 1910 - 15. november 1910)
Far*Jørgen Olafsen-Holm1 (1882 - 1957)
Mor*Aasta Strand (1882 - 1956)
7-menning 1 gang forskjøvet til meg     Ørnulf Ketil ble født den 26. september 1910.1

Ørnulf Ketil døde den 15. november 1910, av meningitt.1 Han ble gravlagt den 19. november 1910 på Nedre kirkegård, Molde.1,2

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 208, menn, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080207
 2. [S466] Molde kirkegårder: Ørnulf Ketil Olafsen-Holm.
Sist redigert10. juni 2019

Aase Bodil Olafsen-Holm1

K, #14938, (3. september 1911 - 21. mai 1992)
Far*Jørgen Olafsen-Holm1 (1882 - 1957)
Mor*Aasta Strand1 (1882 - 1956)
7-menning 1 gang forskjøvet til meg     Aase Bodil ble født den 3. september 1911.2 Hun var barnepleier.1
Aase Bodil giftet seg i 1935 med en uregistrert person.1 Hennes navn som gift var Bodil Tømmerbakk.2

Bodil døde den 21. mai 1992.2 Hun ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 023. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=1026
 2. [S466] Molde kirkegårder: Bodil Tømmerbakk.
Sist redigert10. juni 2019

Hans Persson på Årø1,2

M, #14939, (1811 - )
Far*Per Rasmusson på Brensla2 (1765 - 1843)
Mor*Kari Hansdotter på Brensla2 (1772 - 1854)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Larsdotter Steinløys (1804 / 1805 - 1870)
Barn     Hans ble født i 1811 på Indre Årø, Bolsøy.2 Hans ble døpt den 23. juni 1811 i Bolsøy kirke.2,3
Hans fikk barn med Marit Larsdotter Steinløys i 1833.1

Kilder/noter

 1. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 107, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630505
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 59 a, 1811, 23. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 34 a, 1811, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630130
Sist redigert11. juni 2019

Karen Hansdotter på Istad1

K, #14940, (17. desember 1833 - )
Far*Hans Persson på Årø1 (1811 - )
Mor*Marit Larsdotter Steinløys1 (1804 / 1805 - 1870)
Søster av 2.tippoldefar/mor til meg     Karen ble født den 17. desember 1833 på Istad, Bolsøy, utenom ekteskap, og hjemmedøpt den 22.1 Karen ble døpt den 19. januar 1834 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Tosten Larsson på Steinløysa og Kirsten Hansdatter på Istad o.a.1

Kilder/noter

 1. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 107, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630505
Sist redigert11. juni 2019

Beret Olsdotter på Holsbøgjerdet1

K, #14941, (ca. 1807 - 7. november 1843)

Familie

Anders Jonsson i Holsbøvågen (1797 - 1877)
De fikk (blant andre) et dødfødt jentebarn 27. oktober 1843, begravet 4. november.1      Beret ble født ca. 1807.2,1 Hun ble vaksinert mot kopper.2
Annet navn: Beret Olsdotter på Brattsetbøen, nevnt 1832.2
Beret giftet seg den 24. juni 1832 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anders Jonsson på Holsbøgjerdet.2,1 Beret og Anders var husfolk på Gjerdet, Holsbøen, Bolsøy, i 1843.1

Beret døde den 7. november 1843 på Holsbøgjerdet, i barselseng.1 Hun ble gravlagt den 14. november 1843.1

Kilder/noter

 1. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 221. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650022
 2. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 383, 1832, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650091
Sist redigert11. juni 2019

Per Persson i Røbekkhagen1,2

M, #14942, (1808 - 17. september 1868)
Far*Per Rasmusson på Brensla3 (1765 - 1843)
Mor*Kari Hansdotter på Brensla3 (1772 - 1854)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Synnøv Jensdotter i Røbekkhagen (1803 - 1864)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Per ble født i 1808 på Indre Årø, Bolsøy.3 Per ble døpt den 4. desember 1808 i Bolsøy kirke.3,4 Han hadde kopper.5
Annet navn: Per Persson på Brensla, nevnt 1839.5
Annet navn: Per Persson på Årø, nevnt 1839.5,3
Per giftet seg den 20. mai 1839 i Bolsøy kirke med Synnøv Jensdotter på Kjøpstad (forlovere: Per Rasmusson på Årø o.a.)1,5
Annet navn: Per Persson på Røbekk, nevnt 1839.6,7 Per og Synnøv var husfolk i Røbekkhagen, Årøneset, Bolsøy, fra 1839. Plassen lå i bytte med Røbekk. I 1865 drev han som enkemann sammen med dattera Karen og hennes familie, som losjerte der. Per hadde to storfe og tre sauer samt en utsæd på 1¼ tønne havre og 1½ tønne potet.6,8,9,1,10,11
Han ble kalt Per i Hagå.10
Annet navn: Per Persson på Årøneset, nevnt 1865.12,11
Han var forlover for Jon Torbjørnsson på Årø og Karen Persdotter på Årøneset, som giftet seg den 18. april 1865 i Bolsøy kirke.12,13


Per døde den 17. september 1868 i Røbekkhagen, som plassbruker.2,14 Han ble gravlagt den 24. september 1868. Jordfestelsen var 18. oktober.2,14

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Røbekhagen i 1844.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Aarønæs i 1865.12

Kilder/noter

 1. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 13 a, Kjøbstad. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640405
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 632, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640544
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b, 1808, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 33 a, 1808, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630129
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 394, 1839, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640445
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 130, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640312
 7. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 172, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640089
 8. [S1755] «Folk & fe: gardshistorie for Årønes»: s. 8.
 9. [S1755] «Folk & fe: gardshistorie for Årønes»: s. 11.
 10. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 473. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=484
 11. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 2. Side 19, Aarønæshagen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340429
 12. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 508, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 13. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 509, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 14. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 606, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020290
Sist redigert12. juni 2019

Synnøv Jensdotter i Røbekkhagen1

K, #14943, (13. august 1803 - 21. mai 1864)

Familie

Per Persson i Røbekkhagen (1808 - 1868)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Synnøv ble født den 13. august 1803 på Kjøpstad, Tresfjord, og først hjemmedøpt.2,3 Synnøv ble døpt i kirken den 25. september 1803. Faddere: Gunnhild Eriksdotter på Kyrkjesylte og Brit Matsdotter på Eidhammar o.a.2 Synnøv hadde kopper.4
Annet navn: Synnøv Jensdotter på Kjøpstad, nevnt 1839.1,2,5
Synnøv giftet seg den 20. mai 1839 i Bolsøy kirke med Per Persson på Årø (forlovere: Per Rasmusson på Årø o.a.)1,4
Annet navn: Synnøv Jensdotter på Røbekk, nevnt 1839.6 Synnøv og Per var husfolk i Røbekkhagen, Årøneset, Bolsøy, fra 1839. Plassen lå i bytte med Røbekk. I 1865 drev han som enkemann sammen med dattera Karen og hennes familie, som losjerte der. Per hadde to storfe og tre sauer samt en utsæd på 1¼ tønne havre og 1½ tønne potet.5,7,8,1,9,10
Annet navn: Synnøv Jensdotter på Årøneset.3

Synnøv døde den 21. mai 1864 på Årøneset, Bolsøy, som plasskone, av nervefeber (tyfoidfeber).3,11 Hun ble gravlagt den 27. mai 1864.3

Kilder/noter

 1. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 13 a, Kjøbstad. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640405
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 56 a, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670268
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 592, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020283
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 394, 1839, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640445
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 130, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640312
 6. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 172, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640089
 7. [S1755] «Folk & fe: gardshistorie for Årønes»: s. 8.
 8. [S1755] «Folk & fe: gardshistorie for Årønes»: s. 11.
 9. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 473. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=484
 10. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 2. Side 19, Aarønæshagen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340429
 11. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 593, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020283
Sist redigert12. juni 2019

Karen Persdotter på Årøneset1,2,3

K, #14944, (1841 - 22. mai 1906)
Far*Per Persson i Røbekkhagen1 (1808 - 1868)
Mor*Synnøv Jensdotter i Røbekkhagen (1803 - 1864)
6-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Torbjørnsson på Årøneset (1839 - 1882)
De hadde fått åtte barn i 1879.2 
Barn     Annet navn: Karen Persdotter Røbekkhagen.4,5
Karen ble født i 1841 i Røbekkhagen, Årøneset, Bolsøy.4,5 Hun ble vaksinert mot kopper.6
Karen giftet seg den 18. april 1865 i Bolsøy kirke med Jon Torbjørnsson på Årø (forlovere: Per Persson på Årøneset og Lars Ivarsson på Årøneset).1,6 Karen og Jon var husfolk i Røbekkhagen i 1865, sammen med Synnøve Jonsdotter o.a. Karen og familien losjerte hos hennes far og drev plassen sammen med ham. De bodde i samme hus, men med hver sin husholdning. Karen og Jon hadde to sauer og en utsæd på 1/8 tønne havre og ½ tønne potet.3 Karen var huskone i Røbekkhagen i 1900, sammen med Sissel Nilsdotter o.a. Sissel var losjerende. Plassen hadde dyrket jord, kjøkkenhage, krøtter og fjærfe.5

Karen døde den 22. mai 1906 i Røbekkhagen.4 Hun og Sissel Nilsdotter ble gravlagt den 31. mai 1906.7,4

     Navnet hennes ble skrevet Karen Pedersdatter Aarønæs i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 508, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 87, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020441
 3. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 2. Side 19, Aarønæshagen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340429
 4. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 281, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020272
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 35, bnr. 1, Røbækhagen.
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 509, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 7. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 281, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020272
 8. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 214, nr. 56. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020112
Sist redigert13. juni 2019

Johan Aarønes1,2,3,4

M, #14945, (20. september 1879 - 13. november 1949)
Far*Jon Torbjørnsson på Årøneset5,4 (1839 - 1882)
Mor*Karen Persdotter på Årøneset5 (1841 - 1906)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anna Severine Knudsen (1885 - 1967)
De hadde fler barn.6 
Barn     Johan ble født den 20. september 1879 på Årøneset, Bolsøy.5,6,1 Johan ble døpt den 9. november 1879.5 Han ble konfirmert i 1894 i Bolsøy.4
Johan giftet seg den 19. januar 1908 i Molde kirke med Anna Severine Knudsen.4,7 Johan Aarønes var arbeider i Molde i 1908 og daglønner i 1910.4,6 Johan og Anna bodde på mnr. 292, Øvre veg, Molde, i 1910, i første etasje. Husleien var 204 kroner i året. De hadde to barn og ei losjerende syerske hos seg. Johan kjøpte huset i 1918.6,3 Johan Aarønes var murer iallfall fra 1918 til 1921.3,7 Johan og Anna bodde i Øvre veg 35, Molde, i 1949.2

Johan døde den 13. november 1949.1 Han ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Johan Aarønes.
 2. [S1756] Møre og Romsdal fylkes adressebok 1950–51: s. 291, Aarønes. https://www.nb.no/items/ea63908aafbba10ed8c93e275c2f6c8f?page=292
 3. [S75] RB: nr. 133/16.11.1918. Side 2, «Molde Bystyre». https://www.nb.no/items/879cd013131f831474abf27dd9491084?page=1
 4. [S321] Molde klok. 1906–21: s. 9, 1908, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660024
 5. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 87, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020441
 6. [S885] Ft. 1910 (db): Molde. Øvre vei, mnr. 292, leilighet 1. https://www.digitalarkivet.no/census/apartment/lf01036747002709
 7. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 20, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084023
Sist redigert13. juni 2019

Jon Torbjørnsson på Årøneset1,2,3

M, #14946, (1839 - 23. desember 1882)

Familie

Karen Persdotter på Årøneset (1841 - 1906)
De hadde fått åtte barn i 1879.1 
Barn     Jon ble født i 1839 i Granvin.1,3,4 Han ble vaksinert mot kopper.5
Annet navn: Jon Torbjørnsson på Årø, nevnt 1865.4,6 Han var snekker i 1865 og til sin død.3,1,2
Jon giftet seg den 18. april 1865 i Bolsøy kirke med Karen Persdotter på Årøneset (forlovere: Per Persson på Årøneset og Lars Ivarsson på Årøneset).4,5 Jon og Karen var husfolk i Røbekkhagen, Årøneset, Bolsøy, i 1865, sammen med Synnøve Jonsdotter o.a. Karen og familien losjerte hos hennes far og drev plassen sammen med ham. De bodde i samme hus, men med hver sin husholdning. Karen og Jon hadde to sauer og en utsæd på 1/8 tønne havre og ½ tønne potet.3

Jon døde den 23. desember 1882 på Årøneset, Bolsøy, som plassbruker, av lungebetennelse.2 Han ble gravlagt den 29. desember 1882. Jordfestelsen var 1. januar.2

Kilder/noter

 1. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 87, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020441
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 426, nr. 60. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020654
 3. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 2. Side 19, Aarønæshagen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340429
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 508, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 509, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 214, nr. 56. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020112
 7. [S321] Molde klok. 1906–21: s. 9, 1908, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660024
Sist redigert13. juni 2019

Anna Severine Knudsen1,2

K, #14947, (15. september 1885 - 2. mai 1967)

Familie

Johan Aarønes (1879 - 1949)
De hadde fler barn.3 
Barn     Anna Severine ble født den 15. september 1885 i Molde.3,2 Hun ble konfirmert i 1900 i Molde.2
Anna Severine giftet seg den 19. januar 1908 i Molde kirke med Johan Aarønes.2,1 Hennes navn som gift var Anna Aarønes, nevnt 1910.4,3 Anna og Johan bodde på mnr. 292, Øvre veg, Molde, i 1910, i første etasje. Husleien var 204 kroner i året. De hadde to barn og ei losjerende syerske hos seg. Johan kjøpte huset i 1918.3,5 Anna og Johan bodde i Øvre veg 35, Molde, i 1949.6

Anna døde den 2. mai 1967.4 Hun ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.4

Kilder/noter

 1. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 20, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084023
 2. [S321] Molde klok. 1906–21: s. 9, 1908, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660024
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Molde. Øvre vei, mnr. 292, leilighet 1. https://www.digitalarkivet.no/census/apartment/lf01036747002709
 4. [S466] Molde kirkegårder: Anna Aarønes.
 5. [S75] RB: nr. 133/16.11.1918. Side 2, «Molde Bystyre». https://www.nb.no/items/879cd013131f831474abf27dd9491084?page=1
 6. [S1756] Møre og Romsdal fylkes adressebok 1950–51: s. 291, Aarønes. https://www.nb.no/items/ea63908aafbba10ed8c93e275c2f6c8f?page=292
Sist redigert13. juni 2019

Herlof Mareno Aarønes1,2

M, #14948, (10. februar 1921 - 17. juli 2015)
Far*Johan Aarønes2 (1879 - 1949)
Mor*Anna Severine Knudsen2 (1885 - 1967)
8-menning 1 gang forskjøvet til meg     Herlof Mareno ble født den 10. februar 1921 i Molde.2,1 Herlof Mareno ble døpt den 24. april 1921.2

Herlof Mareno døde den 17. juli 2015.1 Han ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Herlof Mareno Aarønes.
 2. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 20, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084023
Sist redigert13. juni 2019

Kristen Persson på Årø1

M, #14949, (1803 - )
Far*Per Rasmusson på Brensla1 (1765 - 1843)
Mor*Kari Hansdotter på Brensla1 (1772 - 1854)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Kristen ble født i 1803 på Indre Årø, Bolsøy.1 Kristen ble døpt den 26. juni 1803.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 a, 1803, 26. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630143
Sist redigert13. juni 2019

Simon Persson på Årø1

M, #14950, (1806 - )
Far*Per Rasmusson på Brensla1 (1765 - 1843)
Mor*Kari Hansdotter på Brensla1 (1772 - 1854)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Simon ble født i 1806 på Indre Årø, Bolsøy.1 Simon ble døpt den 2. februar 1806 i Bolsøy kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1806, 2. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1806, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
Sist redigert14. juni 2019

Hans George Dahl1,2

M, #14951, (2. november 1856 - )
Far*Jens Ferdinand Dahl2 (1833 - )
Mor*Ingeborg Wallem Wallace2 (1835 - )     Hans George ble født den 2. november 1856 i Kvamsøy, Vik i Sogn.1,2 Han var bokhandler i 1910.1 Hans George bodde på mnr. 47, Hovedgata, Molde, i 1910, i annen etasje, på sju rom og kjøkken. Han eide huset. Det var også kafé og fem andre husstander på eiendommen, som var delt av gate.1

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde. Torvet, mnr. 47, leilighet 2. https://www.digitalarkivet.no/census/apartment/lf01036747001182
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Elgsaas, lnr. 40a.
Sist redigert14. juni 2019