Inger Knutsdotter på Åfarnes1

K, #14901, (ca. 1721 - 1798)

Familie 1

Per Jonsson på Åfarnes (c 1723 - 1765)
De hadde tre barn, hvorav to døde små.3 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn.4 Inger ble født ca. 1721.1
Annet navn: Inger Knutsdotter på Rygjerd, nevnt 1758.2
Inger giftet seg den 28. juni 1758 i Rødven stavkyrkje, Veøy, med Per Jonsson på Ytre Sandnes.2
Hun og Per var brukere på Innerneset, Åfarnes, Veøy, i 1762.3
Inger giftet seg i 1766 med en uregistrert person.4
Hun var huskone på Ødegard, Åfarnes, Veøy.4

Inger døde i 1798 på Åfarnes, Veøy, av alderdomssvakhet.1 Hun ble jordfestet den 12. oktober 1798 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 512, 12. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670185
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 443, 28. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660428
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 812. https://www.nb.no/items/d917740237e30d24a5cfb0566d376f79?page=813
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 814. https://www.nb.no/items/d917740237e30d24a5cfb0566d376f79?page=815

Knut Persson på Åfarnes1,2

M, #14902, (1762 - 1819)
Far*Per Jonsson på Åfarnes1,2 (c 1723 - 1765)
Mor*Inger Knutsdotter på Åfarnes2 (c 1721 - 1798)Knut ble født i 1762 på Åfarnes, Veøy.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 31 daler 3 ort 15 skilling.3
Knut Persson på Åfarnes var tjenestekar.2

Knut døde ugift i 1819, som fattiglem.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Pedersen Alfarnes i 1798.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 812. https://www.nb.no/items/d917740237e30d24a5cfb0566d376f79?page=813
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343

Mali Jonsdotter på Kleive1,2

K, #14903, ( - 1765)
Far*Jon Guttormsson Sandnes1 (c 1671 - 1742)

Familie

Ola Olsson på Kleive ( - e 1767)
To barn levde i 1765.2 
BarnMali giftet seg med Ola Olsson på Kleive.2
Hun og Ola var brukere på Kleive, Bolsøy, i 1765.2

Mali døde i 1765 på Kleive.3,2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 31. desember 1765. Arvinger: Ola Olsson, Ingebjørg Olsdotter og Gjertrud Olsdotter. I boet var kyr, geiter, sauer, rødt skjut, 2 tønner såkorn, færing o.a. Aktiva: 35 daler 1 ort 20 skilling. Passiva: 4 daler. Arv: 31–1–20.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b, kvinner, 1765. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630039

Ola Olsson på Kleive1,2,3

M, #14904, ( - etter 1767)

Familie

Mali Jonsdotter på Kleive ( - 1765)
To barn levde i 1765.2 
BarnOla giftet seg med Mali Jonsdotter.2
Han og Mali var brukere på Kleive, Bolsøy, i 1765.2
Han var arving ved skiftet etter Mali Jonsdotter på Kleive den 31. desember 1765: 15 daler 2 ort 22 skilling.2

Ola trolovet seg den 7. januar 1767 i Veøy kirke med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 32, 7. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660499
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 112 b, kvinner, 1765. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630039

Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll1

K, #14905, (ca. 1753 - 9. mai 1788)
Far*Ola Olsson på Kleive2 ( - e 1767)
Mor*Mali Jonsdotter på Kleive2,3 ( - 1765)

Familie

Knut Ivarsson på Hammarvoll (1757 - 1791)
De hadde to barn.3 
BarnIngebjørg ble født ca. 1753.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Mali Jonsdotter på Kleive den 31. desember 1765: 7 daler 3 ort 11 skilling.2
Hun var myndling av Nils Olsson på Kleive i 1765.2

Annet navn: Ingebjørg Olsdotter på Kleive, nevnt 1785.4,2,3
Ingebjørg giftet seg den 10. juni 1785 i Veøy kirke med Knut Ivarsson på Ytre Herje.4
Hun og Knut var selveiere Frami garden, Hammarvoll, Veøy, fra 1785. De hadde bruket resten av livet.5,6

Ingebjørg døde den 9. mai 1788 på Hammarvoll, Veøy, i barselseng.1 Hun ble jordfestet den 25. mai 1788 på Rødven kyrkjegard, Veøy, av Hans Kristoffer Lund.1

     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Olsdatter Kleve i 1785.4

I Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 412) kalles Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll for Marit, men det er feil.5

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 336, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670097
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 292, 10. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670075
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 6. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 413. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=414

Gjertrud Olsdotter på Kleive1,2

K, #14906, (ca. 1758 - )
Far*Ola Olsson på Kleive2 ( - e 1767)
Mor*Mali Jonsdotter på Kleive2,1 ( - 1765)Gjertrud ble født ca. 1758.2
Hun var arving ved skiftet etter Mali Jonsdotter på Kleive den 31. desember 1765: 7 daler 3 ort 11 skilling.2
Hun var myndling av Erik Olsson på Kleive i 1765.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 7 daler 3 ort 21 skilling.3
Hun var myndling av Ola Eriksson på Kleive i 1798.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343

Erik Olsson på Kleive1,2,3

M, #14907, (ca. 1716 - 3. oktober 1791)

Familie

To barn er nevnt i skiftet.3 
BarnErik ble født ca. 1716.2
Han bodde på Kleive, Bolsøy, i 1765.1
Han var verge for Gjertrud Olsdotter på Kleive i 1765.1


Erik døde den 3. oktober 1791 på Kleive.2 Det ble holdt skifte etter ham den 20. juli 1792.3

     Erik Olsson på Kleive og Nils Olsson på Kleive kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 331 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660357
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 119 a, 1791, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630045
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 92 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680109

Knut Ivarsson på Hammarvoll1

M, #14908, (1757 - 1791)
Far*Ivar Ellingsson på Herje2 (c 1715 - 1788)

Familie

Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll (c 1753 - 1788)
De hadde to barn.6 
BarnKnut ble født i 1757 på Ytre Herje, Veøy.2
Annet navn: Knut Ivarsson på Ytre Herje, nevnt 1785.3
Knut giftet seg den 10. juni 1785 i Veøy kirke med Ingebjørg Olsdotter på Kleive.3
Han og Ingebjørg var selveiere Frami garden, Hammarvoll, Veøy, fra 1785. De hadde bruket resten av livet.1,4 Knut Ivarsson var soldat iallfall fra 1785 til 1789.3,5
Knut giftet seg den 5. januar 1789 i Veøy kirke med en uregistrert person.5

Knut døde i 1791 på Hammarvoll, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 736. https://www.nb.no/items/d917740237e30d24a5cfb0566d376f79?page=737
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 292, 10. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670075
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 413. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=414
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 346, 5. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670102
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343

Peter Endresson på Endresplassen1,2

M, #14909, (ca. 1725 - 2. januar 1788)
Far*Endre Andersson på Endresplassen1 (c 1684 - 1751)Peter ble født ca. 1725.3
Han var bruker på Endresplassen, Lesja, fra ca. 1745. På grunn av gjeld til verkseieren sa han opp og solgte alt han eide på auksjon i 1772. Peter og barna forlot trolig bygda etterpå.1,2 Han var smed.4

Peter døde den 2. januar 1788 i Rødven, Veøy, av alderdomssvakhet. Han hadde oppholdt seg der i 1½ år, «men aldrig der forlanget Altergang».3 Han ble jordfestet den 3. februar 1788 på Rødven kyrkjegard, Veøy, av Hans Kristoffer Lund.3

     Navnet hans ble skrevet Petter Endresen fra 1772 til 1788.2,3

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 587. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#590
 2. [S1738] Lesja jernverk, skifteprotokoll 1752–1805: s. 87. https://www.digitalarkivet.no/sk20081210660544
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 331, Dom: Esto Mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670094
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 586. https://www.nb.no/items/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?page=589

Ivar Knutsson på Hammarvoll1

M, #14910, (1788 - )
Far*Knut Ivarsson på Hammarvoll2 (1757 - 1791)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll1 (c 1753 - 1788)Ivar ble født i 1788 på Hammarvoll, Veøy.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 5 daler 1 ort 6 skilling.3
Han var myndling av Anders Ivarsson på Morkastranda i 1798.1
Ivar Knutsson tjente hos Per Ørjarsson på bnr. 4, Sølsnes, Veøy, i 1801.4,2 Ivar Knutsson på Hammarvoll var fengslet på Trondheim tukthus fra 1807. Han rømte samme år, men ble tatt like etterpå.5,2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 372 a, Søllesness. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670233
 5. [S628] Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737–1824: Iver Knudsen. https://www.digitalarkivet.no/view/84/pc00000000305051

Ivar Ellingsson på Herje1

M, #14911, (ca. 1715 - 1788)

Familie

Han var gift to ganger og hadde ni barn.3 
BarnIvar ble født ca. 1715 på Ytre Herje, Veøy.2
Han var bruker på bnr. 1, Ytre Herje, Veøy, i 1762. Neste bruker fikk tinglyst bygselseddel i 1782.3,4
Annet navn: Ivar Ellingsson på Langneset.5
Han var selveier på Langneset, Veøy, fra 1783 til 1788. Plassen var ennå ikke utskilt som egen gård.5

Ivar døde i 1788 på Langneset.5

Kari Knutsdotter på Griset1

K, #14912, (1785 - )
Far*Knut Ivarsson på Hammarvoll2 (1757 - 1791)
Mor*Ingebjørg Olsdotter på Hammarvoll3 (c 1753 - 1788)Kari ble født i 1785 på Hammarvoll, Veøy.2
Annet navn: Kari Knutsdotter på Hammarvoll, nevnt 1798.3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 2 daler 2 ort 15 skilling.4
Hun var myndling av Knut Botolvsson på Indre Holmem i 1798.3

Hun var huskone på Griset, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 45. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=48
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 412. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=413
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343

Gjertrud Jonsdotter1,2

K, #14913, (ca. 1713 - mellom 1764 og 1798)
Far*Jon Guttormsson Sandnes1 (c 1671 - 1742)

Familie 1

Aret Eilevsson på Hjelvikbøen (c 1711 - )
De fikk ett barn. 
Barn

Familie 2

Hans Perssen (c 1705 - 1780)
Ett barn levde i 1798.1 
BarnGjertrud ble født ca. 1713.3 Aret Eilevsson og Gjertrud Jonsdotter tjente hos Sten Meldal på Vestad, Veøy, i 1737.3
Gjertrud fikk barn med Aret Eilevsson i 1737. De meldte seg for sognepresten 30. august og bekjente graviditeten. Gjertrud stod til offentlig skriftemål 8. september i Veøy kirke.4,3,5
Gjertrud giftet seg med Hans Perssen.2,6
Hun og Hans bodde utpå Gata, Molde, i 1762 sammen med Kirsten Hansdatter.2

Gjertrud døde mellom 1764 og 1798.6,1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 30. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 177, mikkelsmesse. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 176, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660296
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212093

Kirsten Hansdatter1,2

K, #14914, ( - etter 1798)
Far*Hans Perssen1 (c 1705 - 1780)
Mor*Gjertrud Jonsdotter3,1 (c 1713 - m. 1764 & 1798)

Familie

Hun var enke i 1798.3 Kirsten Hansdatter bodde hos Hans Perssen og Gjertrud Jonsdotter utpå Gata, Molde, i 1762.1
Kirsten giftet seg med en uregistrert person.3
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Anne Ivarsdotter Dalset i 1783: krusfat (4 skilling) o.a.4
Hun var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Indre Holmem den 30. mai 1798: 15 daler 3 ort 19 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212022
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 979. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650489
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977–979. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650488
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 324 b–325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680343

Elling Ellingsson på Indre Holmem1

M, #14915, (ca. 1715 - 21. november 1770)

Familie

Marit Jonsdotter på Indre Holmem (c 1725 - 1795)
De hadde ikke barn.2 Elling ble født ca. 1715 på Indre Holmem, Veøy.1,2
Annet navn: Elling Ellingsson på Holmem, nevnt fra 1744 til 1745.3,4 Han var soldat iallfall fra 1744 til 1745.3,4
Elling trolovet seg den 15. november 1744 i Eid kirke i Romsdal med Marit Jonsdotter på Sandnes. Forlovere: Knut Olsson på Øverbøen o.a.3
Elling giftet seg den 17. januar 1745 i Voll kirke med Marit Jonsdotter på Sandnes.4
Han og Marit var brukere i Bøgarden, Indre Holmem, Veøy.2
Elling Ellingsson på Holmem kjøpte 1 våg i Bøgarden i 1755 av Hans Holst.2
Elling Ellingsson på Holmem solgte 1 våg i Bøgarden i 1765 til Anders Sjurdsson på Klungnes.2,5

Elling døde den 21. november 1770 på Indre Holmem, av malaria.1 Han ble jordfestet den 23. desember 1770 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 84, 4. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660525
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 339. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=340
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 120, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610353
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 122, 2. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610354
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 340. https://www.nb.no/items/7e82a0c0b53810567f93385b0678d4de?page=341

Marie Jørnsdotter på Rånåsætre1,2

K, #14916, (1793 - 19. august 1858)
Far*Jørn Hansson på Sletten3 (1750 - 1826)
Mor*Anne Maria Hansdotter på Sletten3 (1760 - 1805)
Søster av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olsson på Rånåsætre (1800 - 1863)
De hadde iallfall fem barn.1 
BarnAnne Marie ble født i 1793 på Nord-Sletten, Lesja.3
Annet navn: Anne Marie Jørnsdotter på Sletten, nevnt 1824.3,4
Anne Marie giftet seg den 25. april 1824 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Ola Olsson i Rånåbrekka.4,2 Marie og Ola var husfolk på Rånåsætre, Rånå, Lesja, i 1820- og 30-årene.1
Annet navn: Marie Jørnsdotter på Frisvoll, nevnt 1858.5
Hun og Ola var husfolk på Frisvoll, Eresfjord, i 1858.5

Marie døde den 19. august 1858 på Frisvoll.5 Hun ble jordfestet den 29. august 1858 på Eresfjord kyrkjegard.5

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 162. https://www.nb.no/items/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?page=165
 2. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 143, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660513
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 466.
 4. [S1609] Lesja klok. 1820–31: s. 391, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070115610829
 5. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 246, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660604

Ola Olsson på Rånåsætre1,2

M, #14917, (1800 - 26. februar 1863)

Familie 1

Marie Jørnsdotter på Rånåsætre (1793 - 1858)
De hadde iallfall fem barn.2 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.9 Ola ble født i 1800 i Lesja, utenom ekteskap.3,4 Han hadde kopper.4
Annet navn: Ola Olsson i Rånåbrekka, nevnt 1824.5,6,3
Ola giftet seg den 25. april 1824 i Lesjaverk kirke, Lesja, med Anne Marie Jørnsdotter på Sletten.5,1 Ola og Marie var husfolk på Rånåsætre, Rånå, Lesja, i 1820- og 30-årene.2
Han og Marie var husfolk på Frisvoll, Eresfjord, i 1858.7
Annet navn: Ola Olsson på Frisvoll, nevnt 1860.4,8
Ola giftet seg den 29. juli 1860 i Eresfjord kyrkje med en uregistrert person.4

Ola døde den 26. februar 1863 på Frisvoll, som husmann.8 Han ble jordfestet den 4. mars 1863 på Eresfjord kyrkjegard.8

Kilder/noter

 1. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 143, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660513
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 162. https://www.nb.no/items/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?page=165
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 159. https://www.nb.no/items/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?page=162
 4. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 208, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660576
 5. [S1609] Lesja klok. 1820–31: s. 391, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070115610829
 6. [S1743] Kvernes mini. 1854–68: s. 310, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706030856
 7. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 246, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660604
 8. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 249, 1863, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660607
 9. [S89] Gards- og ættesoge for Nesset VI (1990): s. 126. https://www.nb.no/items/e62d7cd584efa6d43e970744a67a6cf2?page=127

Ane Marie Olsdotter Sten1

K, #14918, (1. mars 1835 - 1908)
Far*Ola Olsson på Rånåsætre2,3,4 (1800 - 1863)
Mor*Marie Jørnsdotter på Rånåsætre4 (1793 - 1858)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Iver Ivarsson Sten (1834 - 1904)
De hadde fem barn.5 Ane Marie ble født den 1. mars 1835 på Rånåsætre, Rånå, Lesja.2,4 Hun ble vaksinert mot kopper i 1835.3,2
Annet navn: Ane Marie Olsdotter på Rånåsætre, nevnt 1851.4,2 Hun ble konfirmert den 23. februar 1851 i Nesset prestegjeld. Hun fikk karakteren 3 i lesning (hvor 1 var best).2
Annet navn: Ane Marie Olsdotter på Raudsand, nevnt 1863.3
Ane Marie giftet seg den 17. mai 1863 i Kvernes prestegjeld med Iver Ivarsson på Raudsand.3,1
Hun og Iver var husfolk på Steinen, Klubbukta, Bremsnes, i 1900. Hun drev husholdning og dyrestell. Sønnen Henning kjøpte Steinen i 1903.1,5

Ane Marie døde i 1908.5

Kilder/noter

 1. [S1742] Bremsnes ft. 1900: tellingskrets 4, personliste 8. https://www.digitalarkivet.no/ft20101107290129
 2. [S402] Eresfjord mini. 1845–79: s. 143, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660513
 3. [S1743] Kvernes mini. 1854–68: s. 310, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050706030856
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 162. https://www.nb.no/items/8e238b3c93fae7ff68ee91598c918b4d?page=165
 5. [S1744] Averøy bygdebok II: s. 285. https://www.nb.no/items/22eb9d25dec2a5581c92eff1926d4227?page=286

Knut Persson i Roaldsetlia1,2

M, #14919, (ca. 1619 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut ble født ca. 1619.1,2
Han var bruker i Roaldsetlia, Bolsøy, i 1666. Lasse Knutsson og Per Knutsson bodde også der. Bruket var på 2½ pund (halve gården). I 1701 var Knut husmann (kanskje i betydningen kårmann).2,1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193, husmenn. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 357, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191189
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630225

Lasse Knutsson i Roaldsetlia1,2

M, #14920, (ca. 1663 - )
Far*Knut Persson i Roaldsetlia2 (c 1619 - )Lasse ble født ca. 1663, som tvilling.2,3 Han bodde hos Knut Persson i Roaldsetlia, Bolsøy, i 1666.2,4
Han var bruker i Roaldsetlia i 1701. Han bodde fremdeles der i 1703.3,1

     Navnet hans ble skrevet Lasse Knudsøn Roelsetlien i 1703.1

     Han kan ha vært far til Ingebjørg Lassesdotter på Røsberg.5

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 109 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630225
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 357, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191189
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 187, Roelsetlie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193, husmenn. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282109
 5. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Roelsetlj. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181174

Per Knutsson i Roaldsetlia1

M, #14921, (ca. 1663 - )
Far*Knut Persson i Roaldsetlia1 (c 1619 - )Per ble født ca. 1663, som tvilling.1 Han bodde hos Knut Persson i Roaldsetlia, Bolsøy, i 1666.1,2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 357, nr. 16. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191189
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 193, husmenn. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282109

Tosten Larsson på Steinløysa1,2,3,4

M, #14922, (1807 - 12. desember 1889)
Far*Lars Larsson på Steinløysa1 (1770 - 1823)
Mor*Mari Andersdotter på Steinløysa1 (1775 - )
Bror av 3.tippoldefar/mor til megTosten ble født i 1807 på Steinløysa, Bolsøy.1 Tosten ble døpt den 22. november 1807 i Kleive kirke, Bolsøy.1,5
Tosten fikk barn med en uregistrert person i 1831.6
Han var fadder ved dåpen til Karen Hansdotter på Istad den 19. januar 1834 i Kleive kirke.2
Tosten Larsson på Steinløysa var husmann i 1835.4
Han var verge for Lars Larsson på Istadbøen i 1835.4

Han var husmann på Gjerdet, Steinløysa, Bolsøy, i 1865. Plassen hadde jord. Utsæd: 1½ tønne havre og 2 tønner potet. Dyr: to storfe og tolv sauer.7

Tosten døde den 12. desember 1889 på Steinløysa, som kårmann.3 Han ble gravlagt den 20. desember 1889. Jordfestelsen var den 22.3

     Navnet hans ble skrevet Torsten Larsen Stenløs i 1889 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 97 a, 1807, 22. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630165
 2. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 107, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630505
 3. [S968] Kleive mini. 1887–1970: s. 248, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102072221
 4. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630278
 5. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 75 b, 1807, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630153
 6. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 85. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630494
 7. [S1310] Bolsøy ft. 1865: s. 15, Gjerdet. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340505

Lars Ivarsson på Furset1,2

M, #14923, ( - før 1788)
5. tippoldefar til meg

Familie 1

Han var enkemann i 1767.3 

Familie 2

Marit Åmundsdotter på Furset ( - c 1794)
Tre barn er nevnt i skiftet etter henne.5 
BarnLars giftet seg med en uregistrert person.3
Han bodde på Furset, Øre, i 1767.1
Lars trolovet seg den 13. september 1767 i Øre kyrkje med Marit Åmundsdotter på Dønnem.1
Lars giftet seg den 25. oktober 1767 i Øre kyrkje med Marit Åmundsdotter på Furset.3,2
Han og Marit bodde på Furset i 1770.2

Lars døde før 1788.4

Kilder/noter

 1. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 504, Frei og Øre, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670363
 2. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 586, Frei og Øre, 28. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670404
 3. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 508, Frei og Øre, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670365
 4. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 179, Frei og Øre, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670581
 5. [S1768] Nordmøre skifteprotokoll 1792–97: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203630716

Marit Åmundsdotter på Furset1,2,3

K, #14924, ( - ca. 1794)
5. tippoldemor til meg

Familie 1

Lars Ivarsson på Furset ( - f 1788)
Tre barn er nevnt i skiftet etter henne.3 
Barn

Familie 2

Johans Olsson på Furset (c 1748 - )
Ingen barn levde i 1794.3 Annet navn: Marit Åmundsdotter på Dønnem, nevnt 1767 (hun kaltes Andersdotter ved trolovelsen, men det er nok en skrivefeil).4
Marit trolovet seg den 13. september 1767 i Øre kyrkje med Lars Ivarsson på Furset.4
Marit giftet seg den 25. oktober 1767 i Øre kyrkje med Lars Ivarsson på Furset.1,5
Hun og Lars bodde på Furset, Øre, i 1770.5
Marit trolovet seg den 2. november 1788 i Øre kyrkje med Johans Olsson på Furset.2
Marit giftet seg med Johans Olsson på Furset.3
Hun og Johans var selveiere på bnr. 1, Furset, Øre.3

Marit døde ca. 1794 på Furset.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 1. september 1794. Arvinger: Johans Olsson og Lars Larsson o.a.3

Kilder/noter

 1. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 508, Frei og Øre, 19. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670365
 2. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 179, Frei og Øre, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670581
 3. [S1768] Nordmøre skifteprotokoll 1792–97: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203630716
 4. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 504, Frei og Øre, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670363
 5. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 586, Frei og Øre, 28. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670404

Anders Jensson på Larssetra1,2,3

M, #14925, (1737 - 1808)
Far*Jens Olsson på Larssetra4 (c 1696 - 1772)
Mor*Maret Haftorsdotter på Larssetra ( - f 1772)
5. tippoldefar til meg
Anders Jensson på Larssetra sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Gjemnes)Anders ble født i 1737 på Larssetra, Øre.4
Han var bruker i Oppistua, Larssetra, Øre, fra 1758. Han overtok etter faren.5 Han var soldat i 1759.1
Anders giftet seg den 25. november 1759 i Øre kyrkje med Gurå Olsdotter på Sandnes.1,3
Han og Gurå var brukere i Oppistua i 1762. De var fremdeles der i 1770, men bodde deretter på Myklebostad noen år. Han kjøpte så Oppistua i 1778, og solgte bruket til sønnen Ola i 1806.6,5,2
Annet navn: Anders Jensson på Myklebostad, nevnt fra 1771 til 1776.7,8
Han og Gurå bodde på Myklebostad, Øre, iallfall fra 1771 til 1776.9,7,8 Anders og Gurå var kårfolk hos sønnen Jens i Oppistua i 1801.3

Anders døde i 1808 på Larssetra.5

Kilder/noter

 1. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 245, Frei og Øre, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670233
 2. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 582, Frei og Øre, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670402
 3. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 591 a, Larssætter, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340396
 4. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 305. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=308
 5. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 306. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=309
 6. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Øre sogn. Mnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111250054
 7. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 612, Frei og Øre, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670418
 8. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 1, Frei og Øre, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670491
 9. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 701, Frei og Øre, 2da p: F: Circum: https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670462
 10. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 583, Frei og Øre, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670402
 11. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 307. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=310

Gurå Olsdotter på Larssetra1,2,3

K, #14926, (ca. 1737 - 25. august 1811)
5. tippoldemor til megGurå ble født ca. 1737.2,1 Hennes hjemsted var kanskje på Sandnes, Øre.4
Annet navn: Gurå Olsdotter på Sandnes, nevnt 1759.5,6
Gurå giftet seg den 25. november 1759 i Øre kyrkje med Anders Jensson på Larssetra.5,2
Hun og Anders var brukere i Oppistua, Larssetra, Øre, i 1762. De var fremdeles der i 1770, men bodde deretter på Myklebostad noen år. Han kjøpte så Oppistua i 1778, og solgte bruket til sønnen Ola i 1806.7,6,3
Etter barsel ble hun innledet i Øre kyrkje den 24. juni 1770. Barnet ble jordfestet samme dag.8

Annet navn: Gurå Olsdotter på Myklebostad, nevnt fra 1771 til 1775.9,10
Hun og Anders bodde på Myklebostad, Øre, fra 1771 til 1776.9,10,11 Gurå og Anders var kårfolk hos sønnen Jens i Oppistua i 1801.2

Gurå døde den 25. august 1811 på Larssetra, Øre.1,6 Hun ble jordfestet den 1. september 1811 på Øre kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S1564] Tingvoll mini. 1794–1819: s. 258, Frei og Øre, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913680038
 2. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 591 a, Larssætter, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340396
 3. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 582, Frei og Øre, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670402
 4. [S1234] Gards- og ættesoge for Gjemnes I: s. 604. https://www.nb.no/items/58df3bc32c53d5a039d2b8467177469a?page=607
 5. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 245, Frei og Øre, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670233
 6. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 306. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=309
 7. [S1573] Nordmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, hovedmanntall, Øre sogn. Mnr. 23. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111250054
 8. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 583, Frei og Øre, sankthansdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670402
 9. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 701, Frei og Øre, 2da p: F: Circum: https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670462
 10. [S1718] Tingvoll mini. 1751–76: s. 612, Frei og Øre, 17. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670418
 11. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 1, Frei og Øre, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670491
 12. [S1604] Gards- og ættesoge for Gjemnes 2: s. 307. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014031824020?page=310

Lars Larsson på Istadbøen1

M, #14927, (ca. 1829 - )
Far*Lars Larsson Steinløys1 (1799 - 1831)
Mor*Kirsten Hansdatter Kleive1 (1787 - 1875)
Søskenbarn 5 ganger forskjøvet til megLars ble født ca. 1829.1
Han var myndling av Tosten Larsson på Steinløysa i 1835.1
Han var arving ved skiftet etter Lars Larsson på Istadbøen den 6. juni 1836: Arv: 25 daler 1 ort 5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630278
 2. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 268 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630277

Kari Hansdotter på Brensla1,2

K, #14928, (1772 - 20. desember 1854)
Far-?*Hans Kristenssen (c 1745 - 1799); trolig
Mor-?*Anne Simensdotter (c 1734 - ); trolig

Familie

Per Rasmusson på Brensla (1765 - 1843)
De hadde fler barn.1 
BarnKari ble trolig født i 1772 og døpt 9. august i Vågå.1,3 Hun ble trolig konfirmert den 8. juni 1788 i Vågå.4
Annet navn: Kari Hansdotter i Bergsbakken, nevnt 1791.5,6
Kari trolovet seg med Per Rasmusson på Lønset den 24. juli 1791 i Bolsøy kirke, før prekenen. Forlovere: Kristen Persson på Mjelve og Johan Persson på Mjelve.5,6
Kari giftet seg den 26. desember 1791 i Bolsøy kirke med Per Rasmusson på Lønset.6,7,1 Kari og Per var husfolk på Brensla, Indre Årø, Bolsøy, i 1801, sammen med Hans Persson o.a. Plassen hadde jord.1
Annet navn: Kari Hansdotter på Årø, nevnt fra 1803 til 1854.8,9,10

Kari døde den 20. desember 1854 på Indre Årø, Bolsøy, som fattig husmannsenke.8,9

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 417 a, Indre Aarøe, 8. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1806, palmesøndag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 3. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 64 a, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520306
 4. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 229 b, 1788, 3. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520447
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a, 24. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 b, 21. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620562
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a, 26. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620570
 8. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 562, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020268
 9. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 263, 1854, nr. 10. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640378
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 a, 1803, 26. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1806, 2. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b, 1808, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 59 a, 1811, 23. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146

Hans Persson på Årø1,2

M, #14929, (ca. 1798 - 1809)
Far*Per Rasmusson på Brensla2 (1765 - 1843)
Mor*Kari Hansdotter på Brensla2 (1772 - 1854)
5-menning 4 ganger forskjøvet til megHans ble født ca. 1798 på Indre Årø, Bolsøy.2,1 Han bodde hos Per Rasmusson og Kari Hansdotter på Brensla, Indre Årø, Bolsøy, i 1801.2

Hans døde i 1809 på Indre Årø.1 Han ble gravlagt den 12. august 1809.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 a, 1809, 12. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630137
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 417 a, Indre Aarøe, 8. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278

Anne Simensdotter1,2

K, #14930, (ca. 1734 - )

Familie

Hans Kristenssen (c 1745 - 1799)
BarnAnne ble født ca. 1734.2
Anne trolovet seg den 1. februar 1766 i Vågå med Hans Kristenssen. Forlovere: Mats Borksenius o.a.1
Anne giftet seg den 21. mars 1766 med Hans Kristenssen.1
Etter barselseng ble hun innledet i kirke i Vågå den 27. september 1772.3
Anne Simensdotter bodde hos Hans Mikael Klingenberg og Hedvig Sofia Lossius på Indre Årø, Bolsøy, i 1801. Hun nøt underhold i kapteinens hus.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Simonsdatter i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 107 b, 1766, 1. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520350
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Indre Aarøe, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 3. [S711] Vågå mini. 1739–1810: fol. 64 a, 8. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603520306

Just Strand1,2,3

M, #14931, (1805 - 15. september 1880)
Far*Lars Bjørnardsson i Strandhagen4,3,5 (1775 - )
Mor*Ingeborg Justsdotter i Strandhagen4,5 (c 1781 - )
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Andrea Andreasdotter Sand (1816 - 1897)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Just Larsson i Strandhagen.4
Just ble født i 1805 i Strandhagen, Strande, Bolsøy.4,1 Just ble døpt den 10. november 1805 i Bolsøy kirke.4,6 Han ble vaksinert mot kopper etter attest av Palle Såby Mürer av 13. juni 1821.3 Just Strand var arbeider i 1841.3
Just giftet seg den 29. desember 1841 i Trondheim domkirke med Andrea Andreasdotter Sand. Han oppholdt seg i byen.3,1
Han og Andrea bodde i Brattørveita 13 C, Trondheim, i 1875, i første etasje. Han eide huset.1 Just Strand var handelsmann i 1875 og ble titulert slik til sin død.1,2

Just døde den 15. september 1880 i Levanger, i byen.2 Han ble gravlagt den 23. september 1880.2

Kilder/noter

 1. [S1748] Trondheim ft. 1875: tellingskrets 1, s. 253. https://www.digitalarkivet.no/ft20110216220259
 2. [S1749] Levanger by, klok. 1880–1917: s. 106, menn, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070423640033
 3. [S1750] Trondheim, Domkirken mini. 1839–47: s. 310, nr. 67. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511040801
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1805, 10. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 381. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=384
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1805, 22. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 7. [S1115] Norges Apothekere i 300 Aar: s. 189, nr. 4. https://www.nb.no/items/d663a36ae4df7c11bb10da0665010921?page=196

Andrea Andreasdotter Sand1,2

K, #14932, (31. oktober 1816 - 10. februar 1897)

Familie

Just Strand (1805 - 1880)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAndrea ble født den 31. oktober 1816 i Levanger.3,4 Hun ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 24. desember 1841.1
Andrea giftet seg den 29. desember 1841 i Trondheim domkirke med Just Strand. Han oppholdt seg i byen.1,4 Hennes navn som gift var Andrea Strand, nevnt fra 1875 til 1897.4,3
Hun og Just bodde i Brattørveita 13 C, Trondheim, i 1875, i første etasje. Han eide huset.4

Andrea døde den 10. februar 1897 i Levanger, i byen.3 Hun ble gravlagt den 15. februar 1897.3

Kilder/noter

 1. [S1750] Trondheim, Domkirken mini. 1839–47: s. 310, nr. 67. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511040801
 2. [S1115] Norges Apothekere i 300 Aar: s. 189, nr. 4. https://www.nb.no/items/d663a36ae4df7c11bb10da0665010921?page=196
 3. [S1751] Levanger by, mini. 1880–1911: s. 120, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20060612090317
 4. [S1748] Trondheim ft. 1875: tellingskrets 1, s. 253. https://www.digitalarkivet.no/ft20110216220259

Hilmar Otto Strand1,2

M, #14933, (25. oktober 1842 - 13. april 1917)
Far*Just Strand2 (1805 - 1880)
Mor*Andrea Andreasdotter Sand2 (1816 - 1897)
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ellen Anna Bergithe Helberg (1848 - e 1917)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnHilmar Otto ble født den 25. oktober 1842 i Trondheim.2
Hilmar Otto giftet seg den 26. november 1878 i Trondheim med Ellen Anna Bergithe Helberg.2 Hilmar Otto Strand var forretningsfører ved brennevinssamlaget i Levanger fra 1878.2 Han var apoteker i Tynset fra 1888.2 Han var apoteker i Namsos fra 1896.3 Han var apoteker i Moss fra 1905.3

Hilmar Otto døde den 13. april 1917 i Moss, etter et langt sykeleie.1 Han ble bisatt den 19. april 1917 i Krematoriet, Vestre gravlund, Oslo.1

Kilder/noter

 1. [S57] Aftenposten: nr. 188/16.4.1917. Side 5, «Dødsfald». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_aftenposten_null_null_19170416_58_188_1?page=4
 2. [S1115] Norges Apothekere i 300 Aar: s. 189, nr. 4. https://www.nb.no/items/d663a36ae4df7c11bb10da0665010921?page=196
 3. [S1752] Norges Apothekere: s. 209, Apotheket Ørnen, nr. 2. https://www.nb.no/items/9dc28cc78bb37eddd0e42828ac39d81c?page=220
 4. [S363] Bolsøyboka II: s. 381. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=384

Ellen Anna Bergithe Helberg1

K, #14934, (20. september 1848 - etter 1917)

Familie

Hilmar Otto Strand (1842 - 1917)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnEllen Anna Bergithe ble født den 20. september 1848 i Trondheim.1
Ellen Anna Bergithe giftet seg den 26. november 1878 i Trondheim med Hilmar Otto Strand.1 Hennes navn som gift var Strand, nevnt 1917.2

Ellen Anna Bergithe døde etter 1917.2

Kilder/noter

 1. [S1115] Norges Apothekere i 300 Aar: s. 189, nr. 4. https://www.nb.no/items/d663a36ae4df7c11bb10da0665010921?page=196
 2. [S57] Aftenposten: nr. 188/16.4.1917. Side 5, «Dødsfald». https://www.nb.no/items/8276a8f8efaf5614e3e30ae20d1672a7?page=4

Hilmar Otto Strand Holm1,2

M, #14935, (14. januar 1909 - 20. april 1909)
Far*Jørgen Olafsen Holm1,2 (1882 - 1957)
Mor*Aasta Strand2 (1882 - 1956)
7-menning 1 gang forskjøvet til megHilmar Otto ble født den 14. januar 1909 i Molde. Han ble hjemmedøpt av presten der.1

Hilmar Otto døde den 20. april 1909 i Molde, om natten, av lungebetennelse.1,2 Han ble gravlagt den 24. april 1909 på Nedre kirkegård, Molde.1,3

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 206, menn, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080205
 2. [S1753] Morgenbladet: nr. 231/23.4.1909. E-side 3, «Dødsfald». https://www.nb.no/items/8c57447832fbc5c9c71130f5f6d1f6a7?page=2
 3. [S466] Molde kirkegårder: Barn Olafsen-Holm.

Aasta Olafsen Holm1

K, #14936, (24. desember 1919 - 4. januar 1920)
Far*Jørgen Olafsen Holm1 (1882 - 1957)
Mor*Aasta Strand (1882 - 1956)
7-menning 1 gang forskjøvet til megAasta ble født den 24. desember 1919 på Nordskog, Reknes, Bolsøy.1

Aasta døde den 4. januar 1920 på Nordskog, av medfødt svakhet.1 Hun ble gravlagt den 7. januar 1920 på Nedre kirkegård, Molde.1,2

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 222, kvinner, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080221
 2. [S466] Molde kirkegårder: Ostav Olafsen-Holm.

Ørnulf Ketil Olafsen Holm1,2

M, #14937, (26. september 1910 - 15. november 1910)
Far*Jørgen Olafsen Holm1 (1882 - 1957)
Mor*Aasta Strand (1882 - 1956)
7-menning 1 gang forskjøvet til megØrnulf Ketil ble født den 26. september 1910.1

Ørnulf Ketil døde den 15. november 1910, av meningitt.1 Han ble gravlagt den 19. november 1910 på Nedre kirkegård, Molde.1,2

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 208, menn, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080207
 2. [S466] Molde kirkegårder: Ørnulf Ketil Olafsen-Holm.

Aase Bodil Olafsen Holm1

K, #14938, (3. september 1911 - 21. mai 1992)
Far*Jørgen Olafsen Holm1 (1882 - 1957)
Mor*Aasta Strand1 (1882 - 1956)
7-menning 1 gang forskjøvet til megAase Bodil ble født den 3. september 1911.2 Hun var barnepleier.1
Aase Bodil giftet seg i 1935 med en uregistrert person.1 Hennes navn som gift var Bodil Tømmerbakk.2

Bodil døde den 21. mai 1992.2 Hun ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.2

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1 023. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=1026
 2. [S466] Molde kirkegårder: Bodil Tømmerbakk.

Hans Persson i Roaldsetlia1

M, #14939, (1811 - )
Far*Per Rasmusson på Brensla2 (1765 - 1843)
Mor*Kari Hansdotter på Brensla2 (1772 - 1854)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Larsdotter Steinløys (1804 / 1805 - 1870)
BarnHans ble født i 1811 på Indre Årø, Bolsøy.2 Hans ble døpt den 23. juni 1811 i Bolsøy kirke.2,3
Hans fikk barn med Marit Larsdotter Steinløys i 1833.4
Annet navn: Hans Persson på Årø, nevnt 1834.4,2
Hans giftet seg den 12. juni 1874 i Kleive kirke, Bolsøy, med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S868] Kleive mini. 1869–86: s. 301, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707021158
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 59 a, 1811, 23. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 34 a, 1811, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630130
 4. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 107, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630505

Karen Hansdotter på Istad1

K, #14940, (17. desember 1833 - )
Far*Hans Persson i Roaldsetlia1 (1811 - )
Mor*Marit Larsdotter Steinløys1 (1804 / 1805 - 1870)
Søster av 2.tippoldefar/mor til megKaren ble født den 17. desember 1833 på Istad, Bolsøy, utenom ekteskap, og hjemmedøpt den 22.1 Karen ble døpt den 19. januar 1834 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Tosten Larsson på Steinløysa og Kirsten Hansdatter på Istad o.a.1

Kilder/noter

 1. [S432] Kleive mini. 1818–43: s. 107, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630505

Brit Sofie Olsdotter på Holsbøgjerdet1,2

K, #14941, (ca. 1805 - 7. november 1843)
Far*Ola Persson Stokke1 (1774 - 1806)
Mor*Anne Ingebrigtsdotter på Brattsetbøen1 (1768 - )
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Jonsson i Holsbøvågen (1797 - 1877)
To barn overlevde henne. De fikk også et dødfødt jentebarn 27. oktober 1843, begravet 4. november.4,2 Brit ble født ca. 1805.1,2 Hun ble vaksinert mot kopper.3
Annet navn: Brit Olsdotter på Brattsetbøen, nevnt 1832.3
Brit giftet seg den 24. juni 1832 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anders Jonsson på Holsbøgjerdet.3,2 Brit og Anders var husfolk på Gjerdet, Holsbøen, Bolsøy, i 1843.2

Brit døde den 7. november 1843 på Holsbøgjerdet, i barselseng.2 Hun ble gravlagt den 14. november 1843.2

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 210 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690226
 2. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 221. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650022
 3. [S433] Kleive klok. 1818–62: s. 383, 1832, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650091
 4. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 66 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640457

Per Persson på Årøneset1,2,3

M, #14942, (1808 - 17. september 1868)
Far*Per Rasmusson på Brensla4,2 (1765 - 1843)
Mor*Kari Hansdotter på Brensla4 (1772 - 1854)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Synnøv Jensdotter på Årøneset (1803 - 1864)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Gjertrud Johansdotter på Daugstad (1825 - 1875)
De fikk et dødfødt barn.16 

Familie 3

Sissel Nilsdotter i Røbekkhagen (1821 - 1906)Per ble født i 1808 på Indre Årø, Bolsøy.4 Per ble døpt den 4. desember 1808 i Bolsøy kirke.4,5
Annet navn: Per Persson på Brensla, nevnt 1839.6
Annet navn: Per Persson på Årø, nevnt 1839.6,4
Per giftet seg den 20. mai 1839 i Bolsøy kirke med Synnøv Jensdotter på Kjøpstad (forlovere: Per Rasmusson på Årø o.a.)7,6
Annet navn: Per Persson på Røbekk, nevnt 1839.8,9
Han og Synnøv var husfolk i Røbekkhagen, Årøneset, Bolsøy, fra 1839. Plassen lå i bytte med Røbekk. I 1865 drev han som enkemann sammen med dattera Karen og hennes familie, som losjerte der. Per hadde to storfe og tre sauer samt en utsæd på 1¼ tønne havre og 1½ tønne potet.8,10,11,7,12,13
Han ble kalt Per i Hagå.12
Annet navn: Per Persson i Røbekkhagen, nevnt fra 1844 til 1868.7,14
Halvor Knutsson i Sekkeseterreiten kjøpte på bnr. 1, Vestad, Veøy, den 13. juni 1857 av Alert Heinrich Brandt. Alert solgte på vegne av barna, som hadde fått bruket i gave av Nicholas Oliver Lawson. Vitner: Per Persson på Årøneset o.a.3
Han var forlover for Jon Torbjørnsson på Årø og Karen Persdotter på Årøneset, som giftet seg den 18. april 1865 i Bolsøy kirke.1,15

Per fikk barn med Gjertrud Johansdotter på Daugstad den 23. april 1866 i Vestnes prestegjeld. Fødselen ble oppgitt til presten 10. mai av kirkesanger Brovold. Gutten var dødfødt, og ble ikke jordfestet.16
Per giftet seg den 24. juni 1867 i Kleive kirke, Bolsøy, med Sissel Nilsdotter (forlovere: Sander Nilsson på Årø o.a.)2

Per døde den 17. september 1868 i Røbekkhagen, som plassbruker.14,17 Han ble gravlagt den 24. september 1868, og jordfestet 18. oktober.14,17

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Røbekhagen i 1844.7

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Aarønæs fra 1865 til 1867.1,2

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 508, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 2. [S701] Kleive mini. 1843–69: s. 510, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020891
 3. [S156] Ein heim vart til i 1802: s. 63. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021022207505?page=66
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b, 1808, 4. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 33 a, 1808, 2. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630129
 6. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 394, 1839, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640445
 7. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 13 a, Kjøbstad. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640405
 8. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 130, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640312
 9. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 172, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640089
 10. [S1755] «Folk & fe: gardshistorie for Årønes»: s. 8.
 11. [S1755] «Folk & fe: gardshistorie for Årønes»: s. 11.
 12. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 473. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=484
 13. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 2. Side 19, Aarønæshagen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340429
 14. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 632, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640544
 15. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 509, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 16. [S299] Vestnes mini. 1848–72: s. 300, dødfødte, 23. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327630424
 17. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 606, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020290

Synnøv Jensdotter på Årøneset1

K, #14943, (13. august 1803 - 21. mai 1864)

Familie

Per Persson på Årøneset (1808 - 1868)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnSynnøv ble født den 13. august 1803 på Kjøpstad, Tresfjord, og først hjemmedøpt.2,1 Synnøv ble døpt i kirken den 25. september 1803. Faddere: Gunnhild Eriksdotter på Kyrkjesylte og Brit Matsdotter på Eidhammar o.a.2 Synnøv hadde kopper.3
Annet navn: Synnøv Jensdotter på Kjøpstad, nevnt 1839.4,2,5
Synnøv giftet seg den 20. mai 1839 i Bolsøy kirke med Per Persson på Årø (forlovere: Per Rasmusson på Årø o.a.)4,3
Annet navn: Synnøv Jensdotter på Røbekk, nevnt 1839.6
Hun og Per var husfolk i Røbekkhagen, Årøneset, Bolsøy, fra 1839. Plassen lå i bytte med Røbekk. I 1865 drev han som enkemann sammen med dattera Karen og hennes familie, som losjerte der. Per hadde to storfe og tre sauer samt en utsæd på 1¼ tønne havre og 1½ tønne potet.5,7,8,4,9,10
Annet navn: Synnøv Jensdotter i Røbekkhagen, nevnt 1844.4

Synnøv døde den 21. mai 1864 på Årøneset, Bolsøy, som plasskone, av nervefeber (tyfoidfeber).1,11 Hun ble gravlagt den 27. mai 1864.1

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 592, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020283
 2. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 56 a, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670268
 3. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 394, 1839, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640445
 4. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 13 a, Kjøbstad. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130640405
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 130, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640312
 6. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 172, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640089
 7. [S1755] «Folk & fe: gardshistorie for Årønes»: s. 8.
 8. [S1755] «Folk & fe: gardshistorie for Årønes»: s. 11.
 9. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 473. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=484
 10. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 2. Side 19, Aarønæshagen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340429
 11. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 593, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020283

Karen Persdotter på Årøneset1,2,3

K, #14944, (1841 - 22. mai 1906)
Far*Per Persson på Årøneset1 (1808 - 1868)
Mor*Synnøv Jensdotter på Årøneset (1803 - 1864)
6-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Torbjørnsson på Årøneset (1839 - 1882)
De hadde fått åtte barn i 1879.2 
BarnAnnet navn: Karen Persdotter Røbekkhagen.4,5
Karen ble født i 1841 i Røbekkhagen, Årøneset, Bolsøy.4,5 Hun ble vaksinert mot kopper.6
Karen giftet seg den 18. april 1865 i Bolsøy kirke med Jon Torbjørnsson på Årø (forlovere: Per Persson på Årøneset og Lars Ivarsson på Årøneset).1,6 Karen og Jon var husfolk i Røbekkhagen i 1865, sammen med Synnøve Jonsdotter o.a. Karen og familien losjerte hos hennes far og drev plassen sammen med ham. De bodde i samme hus, men med hver sin husholdning. Karen og Jon hadde to sauer og en utsæd på 1/8 tønne havre og ½ tønne potet.3
Karen og Jon hadde Gjertrud Johansdotter i tjeneste i 1865.3
Karen var huskone i Røbekkhagen i 1900, sammen med Sissel Nilsdotter o.a. Sissel var losjerende. Plassen hadde dyrket jord, kjøkkenhage, krøtter og fjærfe.5

Karen døde den 22. mai 1906 i Røbekkhagen.4 Hun og Sissel Nilsdotter ble gravlagt den 31. mai 1906. Sissel hadde vært gift med Karens far.7,4

     Navnet hennes ble skrevet Karen Pedersdatter Aarønæs i 1865.1

Kilder/noter

 1. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 508, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 87, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020441
 3. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 2. Side 19, Aarønæshagen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340429
 4. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 281, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020272
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Bolsø, under gnr. 35, bnr. 1, Røbækhagen.
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 509, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 7. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 281, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413020272
 8. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 214, nr. 56. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020112

Johan Aarønes1,2,3,4

M, #14945, (20. september 1879 - 13. november 1949)
Far*Jon Torbjørnsson på Årøneset5,4 (1839 - 1882)
Mor*Karen Persdotter på Årøneset5 (1841 - 1906)
7-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anna Severine Knudsen (1885 - 1967)
De hadde fler barn.6 
BarnJohan ble født den 20. september 1879 på Årøneset, Bolsøy.5,6,1 Johan ble døpt den 9. november 1879.5 Han ble konfirmert i 1894 i Bolsøy.4
Johan giftet seg den 19. januar 1908 i Molde kirke med Anna Severine Knudsen (forlovere: Peder Klaus Pedersen o.a.)4,7 Johan Aarønes var arbeider i Molde i 1908 og daglønner i 1910.4,6
Han og Anna bodde på mnr. 292, Øvre veg, Molde, i 1910, i første etasje. Husleien var 204 kroner i året. De hadde to barn og ei losjerende syerske hos seg. Johan kjøpte huset i 1918.6,3 Johan Aarønes var murer iallfall fra 1918 til 1921.3,7
Han og Anna bodde i Øvre veg 35, Molde, i 1949.2

Johan døde den 13. november 1949.1 Han ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Johan Aarønes.
 2. [S1756] Møre og Romsdal fylkes adressebok 1950–51: s. 291, Aarønes. https://www.nb.no/items/ea63908aafbba10ed8c93e275c2f6c8f?page=292
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 133/16.11.1918. Side 2, «Molde Bystyre». https://www.nb.no/items/879cd013131f831474abf27dd9491084?page=1
 4. [S321] Molde klok. 1906–21: s. 9, 1908, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660024
 5. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 87, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020441
 6. [S885] Ft. 1910 (db): Molde. Øvre vei, mnr. 292, leilighet 1. https://www.digitalarkivet.no/census/apartment/lf01036747002709
 7. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 20, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084023

Jon Torbjørnsson på Årøneset1,2,3

M, #14946, (1839 - 23. desember 1882)

Familie

Karen Persdotter på Årøneset (1841 - 1906)
De hadde fått åtte barn i 1879.1 
BarnJon ble født i 1839 i Granvin.1,3,4 Han ble vaksinert mot kopper.5
Annet navn: Jon Torbjørnsson på Årø, nevnt 1865.4,6 Han var snekker i 1865 og til sin død.3,1,2
Jon giftet seg den 18. april 1865 i Bolsøy kirke med Karen Persdotter på Årøneset (forlovere: Per Persson på Årøneset og Lars Ivarsson på Årøneset).4,5 Jon og Karen var husfolk i Røbekkhagen, Årøneset, Bolsøy, i 1865, sammen med Synnøve Jonsdotter o.a. Karen og familien losjerte hos hennes far og drev plassen sammen med ham. De bodde i samme hus, men med hver sin husholdning. Karen og Jon hadde to sauer og en utsæd på 1/8 tønne havre og ½ tønne potet.3
Karen og Jon hadde Gjertrud Johansdotter i tjeneste i 1865.3


Jon døde den 23. desember 1882 på Årøneset, Bolsøy, som plassbruker, av lungebetennelse.2 Han ble gravlagt den 29. desember 1882. Jordfestelsen var 1. januar.2

Kilder/noter

 1. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 87, nr. 51. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020441
 2. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 426, nr. 60. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020654
 3. [S1310] Bolsøy ft. 1865: spesialliste 2. Side 19, Aarønæshagen. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340429
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 508, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 509, 1865, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020241
 6. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 214, nr. 56. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020112
 7. [S321] Molde klok. 1906–21: s. 9, 1908, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660024

Anna Severine Knudsen1,2,3

K, #14947, (15. september 1885 - 2. mai 1967)
Far*Knud Andreas Knudsen1,3 (1867 - 1887)
Mor*Serianna Jonsdotter Varhol1,4 (1856 - 1933)

Familie

Johan Aarønes (1879 - 1949)
De hadde fler barn.5 
BarnAnna Severine ble født den 15. september 1885 i Molde.5,1 Anna Severine ble døpt den 8. november 1885.1 Hun bodde hos Knud Andreas Knudsen og Serianna Knudsen på mnr. 160, Moldemarka, Molde, i 1885.4 Anna Severine Knudsen ble konfirmert i 1900 i Molde.3
Anna Severine giftet seg den 19. januar 1908 i Molde kirke med Johan Aarønes (forlovere: Peder Klaus Pedersen o.a.)3,2 Hennes navn som gift var Anna Aarønes, nevnt 1910.6,5
Hun og Johan bodde på mnr. 292, Øvre veg, Molde, i 1910, i første etasje. Husleien var 204 kroner i året. De hadde to barn og ei losjerende syerske hos seg. Johan kjøpte huset i 1918.5,7
Hun og Johan bodde i Øvre veg 35, Molde, i 1949.8

Anna døde den 2. mai 1967.6 Hun ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.6

Kilder/noter

 1. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 52, nr. 39. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650436
 2. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 20, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084023
 3. [S321] Molde klok. 1906–21: s. 9, 1908, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660024
 4. [S1038] Ft. 1885 (db): Molde, mnr. 160. https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01053298001472
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Molde. Øvre vei, mnr. 292, leilighet 1. https://www.digitalarkivet.no/census/apartment/lf01036747002709
 6. [S466] Molde kirkegårder: Anna Aarønes.
 7. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 133/16.11.1918. Side 2, «Molde Bystyre». https://www.nb.no/items/879cd013131f831474abf27dd9491084?page=1
 8. [S1756] Møre og Romsdal fylkes adressebok 1950–51: s. 291, Aarønes. https://www.nb.no/items/ea63908aafbba10ed8c93e275c2f6c8f?page=292

Herlof Mareno Aarønes1,2

M, #14948, (10. februar 1921 - 17. juli 2015)
Far*Johan Aarønes2 (1879 - 1949)
Mor*Anna Severine Knudsen2 (1885 - 1967)
8-menning 1 gang forskjøvet til megHerlof Mareno ble født den 10. februar 1921 i Molde.2,1 Herlof Mareno ble døpt den 24. april 1921.2

Herlof Mareno døde den 17. juli 2015.1 Han ble gravlagt på Nedre kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Herlof Mareno Aarønes.
 2. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 20, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084023

Kristen Persson på Årø1

M, #14949, (1803 - )
Far*Per Rasmusson på Brensla1 (1765 - 1843)
Mor*Kari Hansdotter på Brensla1 (1772 - 1854)
5-menning 4 ganger forskjøvet til megKristen ble født i 1803 på Indre Årø, Bolsøy.1 Kristen ble døpt den 26. juni 1803.1

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 a, 1803, 26. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630143

Simon Persson på Årø1

M, #14950, (1806 - )
Far*Per Rasmusson på Brensla1 (1765 - 1843)
Mor*Kari Hansdotter på Brensla1 (1772 - 1854)
5-menning 4 ganger forskjøvet til megSimon ble født i 1806 på Indre Årø, Bolsøy.1 Simon ble døpt den 2. februar 1806 i Bolsøy kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1806, 2. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 1806, søndag septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128

Hans George Dahl1,2

M, #14951, (2. november 1856 - 30. september 1940)
Far*Jens Ferdinand Dahl2 (1833 - 1893)
Mor*Ingeborg Wallem Wallace2 (1835 - 1889)Hans George ble født den 2. november 1856 i Kvamsøy, Vik i Sogn.1 Han var bokhandler i 1910.1
Han bodde på mnr. 47, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1910, i annen etasje, på sju rom og kjøkken. Han eide huset. Det var også kafé og fem andre husstander på eiendommen, som var delt av gate.1

Hans George døde den 30. september 1940.3

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Molde. Torvet, mnr. 47, leilighet 2. https://www.digitalarkivet.no/census/apartment/lf01036747001182
 2. [S195] Ft. 1865 (db): Bolsø, Elgsaas, lnr. 40a.
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 216/1.10.1940. Side 3. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19401001_97_216_1?page=2

Anna Karoline Johansdotter Eltvik1,2,3

K, #14952, (4. oktober 1891 - 11. januar 1966)
Far*Johan Andersson Eltvik1 (1855 - f 1900)
Mor*Alida Halkjelsdotter Eltvik1,4 (1863 - 1919)

Familie 2

Ivar Johan Pedersen Hammerhei (1892 - 1947)Anna ble født den 4. oktober 1891 i Eltvika, Selje.1,3,5 Anna Karoline ble døpt den 18. oktober 1891 i Leikanger kyrkje, Selje. Faddere: Alida Halkjelsdotter Eltvik o.a.1,6 Anna Johansdotter bodde hos Alida Halkjelsdotter på Mærsneset (bnr. 12), Eltvika, Selje, i 1900.4,7 Anna Johansdotter tjente hos Johan Mathias Samuelsson på bnr. 6, Eltvika, Selje, i 1910.3
Anna Karoline fikk barn med Salamon August Peder Johansson Eltvik i 1913.2
Anna Karoline giftet seg med Ivar Johan Pedersen Hammerhei.5,8 Hennes navn som gift var Anna Karoline Hammerhei.5
Hun var forlover for Ingvald Aukratangen og Johanne Marta Helene Hammerhei, som giftet seg den 25. juli 1936 i Aukra kyrkje.9,10


Anna Karoline døde den 11. januar 1966.5 Hun ble gravlagt den 17. januar 1966 på Hustad kyrkjegard, Fræna.5

Kilder/noter

 1. [S1759] Selje mini. 1891–1907: s. 9, kvinner, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20050705030810
 2. [S1758] Selje mini. 1908–23: s. 30, kvinner, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20050705040034
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Selje, gnr. 31, bnr. 6, Eltvik. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036738001291
 4. [S1760] Selje ft. 1900: personlister. Tellingskrets 4, personliste 36. https://www.digitalarkivet.no/ft20101122700577
 5. [S497] Gravminnebasen: id 4996440.
 6. [S1759] Selje mini. 1891–1907: fol. 232 b, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050705031030
 7. [S885] Ft. 1910 (db): Selje, gnr. 31, bnr. 12, Mælsnes. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036738001344
 8. [S497] Gravminnebasen: id 4996439.
 9. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 162, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102089167
 10. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 158.

Johan Andersson Eltvik1

M, #14953, (1855 - før 1900)

Familie

Alida Halkjelsdotter Eltvik (1863 - 1919)
De hadde fler barn.2 
BarnJohan ble født i 1855.1
Johan giftet seg med Alida Halkjelsdotter.1
Han og Alida var husfolk i Eltvika, Selje, i 1891.1

Johan døde før 1900.2

Kilder/noter

 1. [S1759] Selje mini. 1891–1907: s. 9, kvinner, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20050705030810
 2. [S1760] Selje ft. 1900: personlister. Tellingskrets 4, personliste 36. https://www.digitalarkivet.no/ft20101122700577

Alida Halkjelsdotter Eltvik1,2,3

K, #14954, (5. februar 1863 - 28. desember 1919)

Familie

Johan Andersson Eltvik (1855 - f 1900)
De hadde fler barn.5 
BarnAlida ble født den 5. februar 1863 på Skauset, Eid i Nordfjord.3,2
Alida giftet seg med Johan Andersson.1
Hun og Johan var husfolk i Eltvika, Selje, i 1891.1
Hun var fadder ved dåpen til Anna Karoline Johansdotter Eltvik den 18. oktober 1891 i Leikanger kyrkje, Selje.1,4

Alida var bruker på Mærsneset (bnr. 12), Eltvika, Selje, i 1900. Anna Johansdotter o.a. bodde også der. De hadde dyr, fjærfe og dyrket jord. Alida drev fremdeles bruket i 1910.5,3

Alida døde den 28. desember 1919 i Eltvika, som kårenke, av magesår.2 Hun ble gravlagt den 3. januar 1920. Jordfestelsen var 11. juli.2

Kilder/noter

 1. [S1759] Selje mini. 1891–1907: s. 9, kvinner, nr. 31. https://www.digitalarkivet.no/kb20050705030810
 2. [S1758] Selje mini. 1908–23: s. 264, kvinner, nr. 21. https://www.digitalarkivet.no/kb20050705040222
 3. [S885] Ft. 1910 (db): Selje, gnr. 31, bnr. 12, Mælsnes. https://www.digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036738001344
 4. [S1759] Selje mini. 1891–1907: fol. 232 b, 18. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050705031030
 5. [S1760] Selje ft. 1900: personlister. Tellingskrets 4, personliste 36. https://www.digitalarkivet.no/ft20101122700577

Ivar Johan Pedersen Hammerhei1,2,3

M, #14955, (16. juli 1892 - 20. juli 1947)

Familie

Anna Karoline Johansdotter Eltvik (1891 - 1966)Ivar ble født den 16. juli 1892 i Rødøy.2,3
Han bodde på bnr. 1, Hammarheia, Rødøy, i 1900, hos foreldrene.3
Ivar Johan giftet seg med Anna Karoline Johansdotter Eltvik.4,2
Annet navn: Ivar Kristiansson Hammerhei, nevnt 1936.3,5
Han var forlover for Ingvald Aukratangen og Johanne Marta Helene Hammerhei, som giftet seg den 25. juli 1936 i Aukra kyrkje.5,6


Ivar Johan døde den 20. juli 1947.2 Han ble gravlagt den 26. juli 1947 på Hustad kyrkjegard i Romsdal.2

Kilder/noter

 1. Faren het Kristian Pedersen (Hammerhei).
 2. [S497] Gravminnebasen: id 4996439.
 3. [S1761] Rødøy ft. 1900: personlister. Tellingskrets 4, personliste 28. https://www.digitalarkivet.no/ft20110125030702
 4. [S497] Gravminnebasen: id 4996440.
 5. [S1610] Nord-Aukra klok. 1928–52: s. 162, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102089167
 6. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 158.

Gjertrud Larsdotter på Haukabøen1

K, #14956, (1809 - 10. desember 1878)
Far*Lars Tostensson på Fuglset2 (1763 - 1809)
Mor*Gjertrud Lassesdotter på Fuglset2 (1764 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Nilsson på Haukabøen (1816 - 1883)
De hadde to barn.1 
BarnGjertrud ble født i 1809 på Fuglset, Bolsøy.2 Gjertrud ble døpt den 2. april 1809 i Molde kirke.2,3
Annet navn: Gjertrud Larsdotter på Fuglset, nevnt 1843.4,2
Gjertrud giftet seg den 2. juli 1843 i Molde kirke med Anders Nilsson på Haukabøen.4
Hun og Anders var selveiere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, fra 1843. Han fikk skjøte for 300 daler og kår til mora, verdsatt til 50 daler for 5 år. Dattera Gjertine og hennes mann fikk skjøte på halve bruket i 1876 og resten i 1884.1

Gjertrud døde den 10. desember 1878 på Haukabøen, Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 292. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=295
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 58 b, 1809, 2. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630146
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 22 b, 1. påskedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630210
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 401, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640448

Anders Nilsson på Haukabøen1

M, #14957, (1816 - 2. desember 1883)

Familie 1

Gjertrud Larsdotter på Haukabøen (1809 - 1878)
De hadde to barn.2 
Barn

Familie 2

Kari Kristoffersdotter på Myklebostad (1817 - 1892)
De hadde ikke barn. Annet navn: Anders Nilsson på Flå.2
Anders ble født i 1816 på Flå, Øksendal.2
Anders giftet seg den 2. juli 1843 i Molde kirke med Gjertrud Larsdotter på Fuglset.1
Han og Gjertrud var selveiere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, fra 1843. Han fikk skjøte for 300 daler og kår til mora, verdsatt til 50 daler for 5 år. Dattera Gjertine og hennes mann fikk skjøte på halve bruket i 1876 og resten i 1884.2
Anders giftet seg den 20. januar 1880 med Kari Kristoffersdotter på Myklebostad.2

Anders døde den 2. desember 1883 på Haukabøen, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 401, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640448
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 292. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=295

Gjertine Andersdotter Haukebø1

K, #14958, (28. september 1846 - 8. desember 1894)
Far*Anders Nilsson på Haukabøen1 (1816 - 1883)
Mor*Gjertrud Larsdotter på Haukabøen1 (1809 - 1878)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Trond Sivertsson Haukebø (1846 - 1927)
De hadde sju barn.3,2 
BarnGjertine ble født den 28. september 1846 på Haukabøen, Aukra.1
Gjertine giftet seg den 1. november 1872 med Trond Sivertsson på Mordal.1,2
Hun og Trond var brukere Heimi garden, Haukabøen, Aukra. De fikk skjøte fra hennes foreldre på halve bruket i 1876 og resten i 1884. Sønnen Sivert var gårdbruker på Haukabøen i 1903.1,3,4

Gjertine døde den 8. desember 1894 på Haukabøen.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 292. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=295
 2. [S497] Gravminnebasen: id 2582643.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 293. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=296
 4. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 298, nr. 0. https://www.digitalarkivet.no/kb20060522160292

Kari Kristoffersdotter på Myklebostad1

K, #14959, (1817 - 22. februar 1892)

Familie 1

De hadde ett barn.2 

Familie 2

Anders Nilsson på Haukabøen (1816 - 1883)
De hadde ikke barn. Kari ble født i 1817 på Øvre Myklebostad, Vistdal.1 Hun var haugianer.2
Kari giftet seg den 18. juli 1839 med en uregistrert person.2 Kari og mannen var selveiere på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Vistdal, til 1873.2
Kari giftet seg den 20. januar 1880 med Anders Nilsson på Haukabøen.3
Annet navn: Kari Kristoffersdotter på Haukabøen.3
Hun bodde på bnr. 4, etter at Anders døde.2

Kari døde den 22. februar 1892.2

Kilder/noter

 1. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 97. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=100
 2. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 251. https://www.nb.no/items/6bb20b3007b86524f3cf164a37269840?page=254
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 292. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=295

Trond Sivertsson Haukebø1,2,3,4

M, #14960, (1. november 1846 - 22. juni 1927)
Far*Sivert Persson på Mordal5 (1808 - 1873)
Mor*Brit Trondsdotter på Mordal5 (1812 - 1894)
5-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertine Andersdotter Haukebø (1846 - 1894)
De hadde sju barn.8,4 
BarnAnnet navn: Trond Sivertsson på Mordal.6,4
Trond ble født den 1. november 1846 på Mordal, Aukra.4,6
Trond giftet seg den 1. november 1872 med Gjertine Andersdotter Haukebø.7,4
Han og Gjertine var brukere Heimi garden, Haukabøen, Aukra. De fikk skjøte fra hennes foreldre på halve bruket i 1876 og resten i 1884. Sønnen Sivert var gårdbruker på Haukabøen i 1903.7,8,3
Han var forlover for Sivert Haukebø og Konsine Elise Eriksdotter Tverfjeld, som giftet seg den 29. desember 1903.3,8

Trond Sivertsson Haukebø solgte Heimi garden i 1925 til Trygve Haukebø. Kjøpesum: 5 500 kroner. Han overtok neppe umiddelbart.8

Trond døde den 22. juni 1927 på Haukabøen, Aukra, av åreforkalkning.2,4 Han ble gravlagt den 28. juni 1927 på Aukra kyrkjegard.2,4

Kilder/noter

 1. Navnet ble skrevet Haukabø i 1903.
 2. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 291, menn, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20060523010112
 3. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 298, nr. 0. https://www.digitalarkivet.no/kb20060522160292
 4. [S497] Gravminnebasen: id 2582643.
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 231. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=234
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 231. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=234
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 292. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=295
 8. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 293. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=296

Sivert Haukebø1,2,3,4

M, #14961, (7. juli 1880 - 16. mars 1962)
Far*Trond Sivertsson Haukebø3,5 (1846 - 1927)
Mor*Gjertine Andersdotter Haukebø5 (1846 - 1894)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg

Familie

Konsine Elise Eriksdotter Tverfjeld (1881 - 1961)
De hadde åtte barn.5 
BarnSivert ble født den 7. juli 1880 på Haukabøen, Aukra.5,2,3 Han ble konfirmert i 1895 i Molde.3
Sivert giftet seg den 29. desember 1903 med Konsine Elise Eriksdotter Tverfjeld (forlovere: Trond Sivertsson Haukebø og Erik Ingebrigtsson Tverfjeld).3,5
Han og Konsine Elise var brukere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, fra 1903. De drev fremdeles i 1925. Samme år fikk sønnen Trygve skjøte fra sin farfar, men overtok nok driften senere. Sivert var også frukt- og grønnsakdyrker, og drev torghandel i Molde.5,3,4,6 Sivert Haukebø var lærer i 1925. Hans ligningsformue og -inntekt var henholdsvis 27 050 og 3 867.4

Sivert døde den 16. mars 1962.2 Han og Konsine Elise ble gravlagt på Røbekk kirkegård, Bolsøy.2,7
Konsine, Sivert og Hjørdis Haukebøs gravstein (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. Navnet ble skrevet Haukabø i 1903 og 26.
 2. [S466] Molde kirkegårder: Sivert Haukebø.
 3. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 298, nr. 0. https://www.digitalarkivet.no/kb20060522160292
 4. [S1762] Romsdalsbyernes og Møre fylkes adressebok 1925–1926: s. 441, Molde, Haukabø. https://www.nb.no/items/156e536472b73c399bb2b85776c22a55?page=425
 5. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 293. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=296
 6. [S1766] «Litt om hagedyrkingen i Bolsøy før og no»: s. 429. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=440
 7. [S466] Molde kirkegårder: Konsine Haukebø.

Konsine Elise Eriksdotter Tverfjeld1,2,3,4

K, #14962, (30. juni 1881 - 14. desember 1961)
Far*Erik Arntsson i Årsbogen5 (c 1845 - 1882)
Mor*Hanna Marie Olsdotter Tverfjeld5 (c 1853 - )
Far-steErik Ingebrigtsson Tverfjeld3 (1852 - )

Familie

Sivert Haukebø (1880 - 1962)
De hadde åtte barn.7 
BarnAnnet navn: Konsine Elise Eriksdotter i Årsbogen.5
Konsine Elise ble født den 30. juni 1881 i Årsbogen, Gaustad, Kornstad.5,6,3 Konsine Elise ble døpt den 11. september 1881 i Kornstad kirke.5 Hun ble konfirmert i 1895 i Bud prestegjeld.2 Hun var hushjelp i 1900.3 Ved folketellingen av 1900 bodde Konsine Elise Eriksdotter på bnr. 1, Tverrfjella, Hustad i Romsdal, hos stefaren, Erik Ingebrigtsson, og Hanna Marie Olsdotter.3
Konsine Elise giftet seg den 29. desember 1903 med Sivert Haukebø (forlovere: Trond Sivertsson Haukebø og Erik Ingebrigtsson Tverfjeld).2,7
Hun og Sivert var brukere Heimi garden, Haukabøen, Aukra, fra 1903. De drev fremdeles i 1925. Samme år fikk sønnen Trygve skjøte fra sin farfar, men overtok nok driften senere. Sivert var også frukt- og grønnsakdyrker, og drev torghandel i Molde.7,2,8,9 Hennes navn som gift var Konsine Elise Haukebø.6

Konsine Elise døde den 14. desember 1961.6 Hun og Sivert ble gravlagt på Røbekk kirkegård, Bolsøy.10,6
Konsine, Sivert og Hjørdis Haukebøs gravstein (foto fra Molde kirkegårder)

Kilder/noter

 1. Hun var den første kjente navnebæreren av Konsine.
 2. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 298, nr. 0. https://www.digitalarkivet.no/kb20060522160292
 3. [S1763] Bud ft. 1900: personlister. Tellingskrets 4, personliste 69. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103260250
 4. [S1764] Norsk personnamnleksikon (3. utgåva): s. 330, Konsine.
 5. [S1765] Kornstad mini. 1878–84: s. 114, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070309660115
 6. [S466] Molde kirkegårder: Konsine Haukebø.
 7. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 293. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=296
 8. [S1762] Romsdalsbyernes og Møre fylkes adressebok 1925–1926: s. 441, Molde, Haukabø. https://www.nb.no/items/156e536472b73c399bb2b85776c22a55?page=425
 9. [S1766] «Litt om hagedyrkingen i Bolsøy før og no»: s. 429. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=440
 10. [S466] Molde kirkegårder: Sivert Haukebø.

Erik Ingebrigtsson Tverfjeld1,2

M, #14963, (1852 - )

Familie 1

De hadde barn.1 

Familie 2

Hanna Marie Olsdotter Tverfjeld (c 1853 - )Erik ble født i 1852 i Bud kommune.1
Erik giftet seg med Hanna Marie Olsdotter i Årsbogen.1 I folketellingen av 1900 står Erik og Hanna Marie som selveiere på bnr. 1, Tverrfjella, Hustad i Romsdal. Konsine Elise Eriksdotter o.a. bodde også der. De hadde dyr, fjærfe og dyrket jord.1
Han var forlover for Sivert Haukebø og Konsine Elise Eriksdotter Tverfjeld, som giftet seg den 29. desember 1903.2,3

Kilder/noter

 1. [S1763] Bud ft. 1900: personlister. Tellingskrets 4, personliste 69. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103260250
 2. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 298, nr. 0. https://www.digitalarkivet.no/kb20060522160292
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 293. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=296

Erik Arntsson i Årsbogen1,2

M, #14964, (ca. 1845 - 28. mars 1882)

Familie

Hanna Marie Olsdotter Tverfjeld (c 1853 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnErik ble født ca. 1845.1,2
Erik giftet seg med Hanna Marie Olsdotter.1 Erik Arntsson i Årsbogen var fisker i 1881.1
Han og Hanna Marie bodde i Årsbogen, Gaustad, Kornstad, i 1881. De var innerster der året etter.1,2

Erik døde den 28. mars 1882. Han druknet ved kollseiling i en stormbyge under fiske sammen med to av sine brødre og en rekke andre menn. Liket ble ikke funnet.2

Kilder/noter

 1. [S1765] Kornstad mini. 1878–84: s. 114, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070309660115
 2. [S1765] Kornstad mini. 1878–84: s. 407, menn, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650266

Hanna Marie Olsdotter Tverfjeld1

K, #14965, (ca. 1853 - )

Familie 1

Erik Arntsson i Årsbogen (c 1845 - 1882)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Erik Ingebrigtsson Tverfjeld (1852 - )Hanna Marie ble født ca. 1853 i Bud kommune.1,2
Hanna Marie giftet seg med Erik Arntsson i Årsbogen.2
Annet navn: Hanna Marie Olsdotter i Årsbogen, nevnt 1881.2
Hun og Erik bodde i Årsbogen, Gaustad, Kornstad, i 1881. De var innerster der året etter.2,3
Hanna Marie giftet seg med Erik Ingebrigtsson Tverfjeld.1 I folketellingen av 1900 står Hanna Marie og Erik som selveiere på bnr. 1, Tverrfjella, Hustad i Romsdal. Konsine Elise Eriksdotter o.a. bodde også der. De hadde dyr, fjærfe og dyrket jord.1

Kilder/noter

 1. [S1763] Bud ft. 1900: personlister. Tellingskrets 4, personliste 69. https://www.digitalarkivet.no/ft20101103260250
 2. [S1765] Kornstad mini. 1878–84: s. 114, kvinner, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070309660115
 3. [S1765] Kornstad mini. 1878–84: s. 407, menn, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650266

Trygve Haukebø1,2

M, #14966, (22. desember 1904 - 25. mai 1987)
Far*Sivert Haukebø2 (1880 - 1962)
Mor*Konsine Elise Eriksdotter Tverfjeld2 (1881 - 1961)
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Karen Kringstad (1905 - 2012)
De hadde tre barn.3 
BarnTrygve ble født den 22. desember 1904.1
Trygve Haukebø kjøpte Heimi garden, Haukabøen, Aukra, i 1925 av Trond Sivertsson Haukebø. Kjøpesum: 5 500 kroner. Han overtok neppe umiddelbart.2
Trygve giftet seg den 2. desember 1939 med Karen Kringstad.2
Han og Karen var selveiere Heimi garden, Haukabøen, Molde, til 1983. Sønnen Trond fikk skjøte da.2

Trygve døde den 25. mai 1987.1 Han ble gravlagt på Røbekk kirkegård, Molde.1

Kilder/noter

 1. [S466] Molde kirkegårder: Trygve Haukebø.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 293. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=296
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 232. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=235

Karen Kringstad1

K, #14967, (16. mai 1905 - 7. februar 2012)

Familie

Trygve Haukebø (1904 - 1987)
De hadde tre barn.4 
BarnKaren ble født den 16. mai 1905.2
Karen giftet seg den 2. desember 1939 med Trygve Haukebø.1 Hennes navn som gift var Haukebø.2
Hun og Trygve var selveiere Heimi garden, Haukabøen, Molde, til 1983. Sønnen Trond fikk skjøte da.1

Karen døde den 7. februar 2012. Hun var da eldst i Romsdal.2,3 Hun ble gravlagt den 15. februar 2012 på Røbekk kirkegård, Molde.3,2

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 293. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=296
 2. [S466] Molde kirkegårder: Karen Haukebø.
 3. [S218] Rbnett.no: 8.2.2012. «Romsdals eldste er død». https://www.rbnett.no/lokal/molde/article425250.ece
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 232. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=235

Erling Håkon Haukebø1

M, #14968, (14. november 1907 - 21. april 1994)
Far*Sivert Haukebø1,2 (1880 - 1962)
Mor*Konsine Elise Eriksdotter Tverfjeld1 (1881 - 1961)
5-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jorunn Kristine Mohn (1925 - 1987)
De hadde tre barn.4 
BarnErling Håkon ble født den 14. november 1907.1
Erling kjøpte på Østre, Kringstad, Bolsøy, i 1946.2 Erling var gartner. I tillegg til gartneriet på Kringstad hadde de blomsterforretning i Molde.2,3
Erling Håkon giftet seg i 1952 med Jorunn Kristine Mohn.4 Erling og Jorunn Kristine bodde på Kringstad, Bolsøy.1

Erling døde den 21. april 1994.5 Han og Jorunn Kristine ble gravlagt på Røbekk kirkegård, Molde.5,6

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 293. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=296
 2. [S1766] «Litt om hagedyrkingen i Bolsøy før og no»: s. 429. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=440
 3. [S1766] «Litt om hagedyrkingen i Bolsøy før og no»: s. 430. https://www.nb.no/items/4813414016bd144adc196c17649431fa?page=441
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 232. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=235
 5. [S466] Molde kirkegårder: Erling Haukebø.
 6. [S466] Molde kirkegårder: Jorunn Haukebø.

Jorunn Kristine Mohn1

K, #14969, (4. januar 1925 - 30. september 1987)

Familie

Erling Håkon Haukebø (1907 - 1994)
De hadde tre barn.1 
BarnJorunn Kristine ble født den 4. januar 1925.2
Jorunn Kristine giftet seg i 1952 med Erling Håkon Haukebø.1 Hennes navn som gift var Haukebø.2
Hun og Erling Håkon bodde på Kringstad, Bolsøy.3

Jorunn Kristine døde den 30. september 1987.2 Hun og Erling ble gravlagt på Røbekk kirkegård, Molde.4,2

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 232. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=235
 2. [S466] Molde kirkegårder: Jorunn Haukebø.
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 293. https://www.nb.no/items/0fc4a3a1d5a092277707c6938ace3c3b?page=296
 4. [S466] Molde kirkegårder: Erling Haukebø.

Ingunn Marie Haukebø1

K, #14970
Far*Erling Håkon Haukebø1 (1907 - 1994)
Mor*Jorunn Kristine Mohn1 (1925 - 1987)
6-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Barn

Familie 2

Odd Eikrem
De hadde barn.1 

Odd Eikrem1

M, #14971

Familie

Ingunn Marie Haukebø
De hadde barn.1 

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 232. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=235

Johans Olsson på Furset1,2,3

M, #14972, (ca. 1748 - )

Familie

Marit Åmundsdotter på Furset ( - c 1794)
Ingen barn levde i 1794.1 Johans ble født ca. 1748.3
Johans trolovet seg den 2. november 1788 i Øre kyrkje med Marit Åmundsdotter på Furset.2
Johans giftet seg med Marit Åmundsdotter på Furset.1
Han og Marit var selveiere på bnr. 1, Furset, Øre.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter på Furset den 1. september 1794.1

Johans giftet seg med en uregistrert person.3
Johans og kona var brukere på bnr. 1 i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S1768] Nordmøre skifteprotokoll 1792–97: fol. 240 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090203630716
 2. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 179, Frei og Øre, 24. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913670581
 3. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 593 b, Fuursætt, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340399

Severine Arnesdatter Varhol1,2,3

K, #14973, (21. februar 1820 - 3. mai 1888)
Far*Arne Arnessen Sotåen4,5 (1788 - 1837)
Mor*Randi Karlsdatter4,5 (c 1780 - 1839)

Familie

Jon Persson Varhol (c 1817 - 1869)
De hadde iallfall tre barn.3 
BarnAnnet navn: Severine Arnesdatter Sotåen, nevnt 1820.4,5
Severine ble født den 21. februar 1820 i Molde, og hjemmedøpt dagen etter.4,5 Severine ble døpt den 19. mars 1820 i Molde kirke. Faddere: Åmund Åmundssen Kleive, Ola Hanssen Hjertøy, Tjøstolv Perssen Lønset, Synnøv Nilsdatter, Ingeborganna Persdatter og Ingeborg Malena Olsdatter Sotåen.4
Severine giftet seg med Jon Persson.3,6
Hun og Jon bodde på Varholen, Vågøy, i 1856.6 Severine og Jon var husfolk på Sletta, Varholen, Fræna, i 1865, sammen med Serianna Jonsdotter o.a. Dyr: to storfe og tre sauer. Utsæd: 1/16 tønne bygg, 1 tønne havre og ½ tønne potet.3 Severine Arnesdatter Varhol bodde hos Knud Andreas Knudsen og Serianna Knudsen på mnr. 160, Moldemarka, Molde, i 1885.1

Severine døde den 3. mai 1888 i Molde.2 Hun ble gravlagt den 9. mai 1888.2

     Navnet hennes ble skrevet Serine Arnesdatter Sotaaen i 1820.4

Kilder/noter

 1. [S1038] Ft. 1885 (db): Molde, mnr. 160. https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01053298001472
 2. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 167, kvinner, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080166
 3. [S1613] Fræna ft. 1865: spesialliste 3. Slætten. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340689
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 9, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630246
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 11, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620441
 6. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 33, nr. 43. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010627

Serianna Jonsdotter Varhol1,2,3,4

K, #14974, (5. august 1856 - 1. juli 1933)
Far*Jon Persson Varhol2,5,4 (c 1817 - 1869)
Mor*Severine Arnesdatter Varhol5,6 (1820 - 1888)

Familie 1

Peder Olaus Sølvik (1857 - 1920)

Familie 2

Knud Andreas Knudsen (1867 - 1887)
Barn

Familie 3

Peder Klaus Pedersen (1862 - 1919)Serianna ble født den 5. august 1856 på Varholen, Vågøy, og først hjemmedøpt.2,7 Serianna ble døpt den 16. november 1856 i Vågøy kyrkje.2 Hun bodde hos Jon Persson og Severine Arnesdatter på Sletta, Varholen, Fræna, i 1865.5 Serianna Jonsdotter Varhol ble konfirmert i Kvernes.4
Serianna fikk barn med en uregistrert person i 1881 i Fræna.8
Serianna fikk barn med Peder Olaus Pedersson Øverland i 1883 i Molde.3
Serianna giftet seg den 26. april 1885 i Molde kirke med Knud Andreas Knudsen Reknes.7,6 Hennes navn som gift var Serianna Knudsen, nevnt fra 1885 til 1891.9,6,10 Serianna og Knud Andreas bodde på mnr. 160, Moldemarka, Molde, i 1885, som leieboere i annen etasje, sammen med Severine Arnesdatter Varhol og Anna Severine Knudsen o.a.6
Serianna fikk barn med en uregistrert person i 1889 i Molde.11 Hun var skredderarbeider og daglønner i Molde i 1891.9
Hun bodde på mnr. 128 A, Østre Røysa, Molde, i 1891, i annen etasje, på ett rom og delt kjøkken. Hun leide ut etasjen under.12,9
Serianna giftet seg den 31. mai 1896 i Molde kirke med Peder Klaus Pedersen.4,13 Hennes navn som gift var Serianna Pedersen, nevnt fra 1913 til 1933.13,14,1

Serianna døde den 1. juli 1933 i Molde, av myokarditt.13,14 Hun ble gravlagt den 6. juli 1933 på Nedre kirkegård, Molde.13,14

     Hun signerte som Sirianna Knudsen i 1887.10

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 3/9.1.1913. E-side 3, «Annoncer». https://www.nb.no/items/4ae4781a5e0a1d60692325da3c728f54?page=2
 2. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 33, nr. 43. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010627
 3. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 43, nr. 34. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650427
 4. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 144, 1896, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080143
 5. [S1613] Fræna ft. 1865: spesialliste 3. Slætten. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340689
 6. [S1038] Ft. 1885 (db): Molde, mnr. 160. https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01053298001472
 7. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 146, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650511
 8. [S1769] Indre Fræna klok. 1870–96: s. 72, nr. 30. https://www.digitalarkivet.no/kb20050613040881
 9. [S1770] Molde ft. 1891: tellingskrets 2, husliste 22, personseddel 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10061506790728
 10. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 46/15.6.1887. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://www.nb.no/items/5aa85133ca6e82e2fb4606ab35d851a3?page=2
 11. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 14, menn, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080017
 12. [S1770] Molde ft. 1891: tellingskrets 2, husliste 22. https://www.digitalarkivet.no/ft10061507839567
 13. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 27, kvinner, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102085031
 14. [S466] Molde kirkegårder: Serianna Pedersen.
 15. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 52, nr. 39. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650436

Jon Persson Varhol1,2,3

M, #14975, (ca. 1817 - 26. desember 1869)

Familie

Severine Arnesdatter Varhol (1820 - 1888)
De hadde iallfall tre barn.4 
BarnJon ble født ca. 1817 i Fron.4,2
Jon giftet seg med Severine Arnesdatter Sotåen.4,1
Han og Severine bodde på Varholen, Vågøy, i 1856.1 Jon og Severine var husfolk på Sletta, Varholen, Fræna, i 1865, sammen med Serianna Jonsdotter o.a. Dyr: to storfe og tre sauer. Utsæd: 1/16 tønne bygg, 1 tønne havre og ½ tønne potet.4

Jon døde den 26. desember 1869 på Varholen, Fræna, som plassbruker, av tæring.2 Han ble jordfestet den 3. april 1870 på Vågøy kyrkjegard, Fræna.2,5

Kilder/noter

 1. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 33, nr. 43. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010627
 2. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 276, nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010853
 3. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 144, 1896, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080143
 4. [S1613] Fræna ft. 1865: spesialliste 3. Slætten. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340689
 5. [S536] Fræna mini. 1845–72: fol. 351 a, 3. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010931

Kari Haukebø1

K, #14976
Far*Trygve Haukebø1 (1904 - 1987)
Mor*Karen Kringstad1 (1905 - 2012)
6-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 232. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=235

Tove Haukebø1

K, #14977
Far*Trygve Haukebø1 (1904 - 1987)
Mor*Karen Kringstad1 (1905 - 2012)
6-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 232. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=235

Trond Haukebø1,2

M, #14978
Far*Trygve Haukebø1,2 (1904 - 1987)
Mor*Karen Kringstad1,2 (1905 - 2012)
6-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Knud Andreas Knudsen1,2,3

M, #14979, (28. mars 1867 - 9. juni 1887)

Familie

Serianna Jonsdotter Varhol (1856 - 1933)
BarnKnud Andreas ble født den 28. mars 1867 i Molde.4,1 Knud Andreas ble døpt den 10. juni 1867.4 Han ble konfirmert den 30. september 1883 i Bolsøy.1,4
Annet navn: Knud Andreas Knudsen Reknes, nevnt 1885.4
Knud Andreas giftet seg den 26. april 1885 i Molde kirke med Serianna Jonsdotter Varhol.4,5 Knud Andreas og Serianna bodde på mnr. 160, Moldemarka, Molde, i 1885, som leieboere i annen etasje, sammen med Severine Arnesdatter Varhol og Anna Severine Knudsen o.a.5 Knud Andreas Knudsen var repslagerdreng i 1885 og 1887.5,1

Knud Andreas døde den 9. juni 1887 i Molde, av brystbetennelse.1,3 Han ble gravlagt den 17. juni 1887.1,3

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 166, menn, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080165
 2. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 52, nr. 39. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650436
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 46/15.6.1887. E-side 3, «Bekjendtgjørelser». https://www.nb.no/items/5aa85133ca6e82e2fb4606ab35d851a3?page=2
 4. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 146, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650511
 5. [S1038] Ft. 1885 (db): Molde, mnr. 160. https://www.digitalarkivet.no/census/urban-residence/gf01053298001472
 6. [S321] Molde klok. 1906–21: s. 9, 1908, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660024

Peder Klaus Pedersen1,2,3

M, #14980, (7. juli 1862 - 26. juni 1919)

Familie

Serianna Jonsdotter Varhol (1856 - 1933)Peder Klaus ble født den 7. juli 1862 i Ålesund.2,1 Han ble konfirmert i 1877 i Molde.1 Han var fabrikkarbeider i Molde i 1896.1
Peder Klaus giftet seg den 31. mai 1896 i Molde kirke med Serianna Jonsdotter Varhol.1,4
Han var forlover for Johan Aarønes og Anna Severine Knudsen, som giftet seg den 19. januar 1908 i Molde kirke.5,6
Peder Klaus Pedersen var pedell.4,3

Peder Klaus døde den 26. juni 1919 i Molde, om morgenen.3,2 Han ble gravlagt den 2. juli 1919 på Nedre kirkegård, Molde.3,2

Kilder/noter

 1. [S886] Molde mini. 1887–1971: s. 144, 1896, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102080143
 2. [S466] Molde kirkegårder: Peder Klaus Pedersen.
 3. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 111/1.7.1919. Side 3, «Annoncer». https://www.nb.no/items/9f82d06c3daad1d78add8ec3c9cca50e?page=2
 4. [S1069] Molde mini. 1920–48: s. 27, kvinner, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102085031
 5. [S321] Molde klok. 1906–21: s. 9, 1908, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323660024
 6. [S817] Molde mini. 1917–29: s. 20, menn, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102084023

Peder Olaus Sølvik1,2

M, #14981, (22. februar 1857 - 29. desember 1920)

Familie

Serianna Jonsdotter Varhol (1856 - 1933)
Peder Olaus Sølviks dødsannonse i Romsdals Budstikke (skannet av Nasjonalbiblioteket, lisens CC-BY-NC-ND)Peder Olaus ble født den 22. februar 1857 i Bolsøy, trolig på Bolsøy (før foreldrene giftet seg).3,1 Peder Olaus ble døpt den 22. mars 1857 i Bolsøy kirke. Faddere: Knut Benjaminsson på Bolsneset og Kristianna Olsdotter på Bolsneset o.a.3,4,5
Annet navn: Peder Olaus Pedersson Øverland, nevnt 1883.3,6
Peder fikk barn med Serianna Jonsdotter Varhol i 1883 i Molde.6 Peder Olaus Pedersson var gårdsarbeider.1

Peder Olaus døde ugift den 29. desember 1920 på Øverland, Bolsøy. Han var lam og hadde vært sengeliggende i 30 år.1,3,2 Han ble gravlagt den 5. januar 1921.1,2

Kilder/noter

 1. [S884] Bolsøy mini. 1917–71: s. 233, menn, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb10051102070236
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 300/31.12.1920. Side 3, «Annoncer». https://www.nb.no/items/906ead7231152e1db9287d5afac80a10?page=2
 3. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 102, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020056
 4. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 103, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020056
 5. [S271] Bolsøy mini. 1843–69: s. 764, 22. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707020329
 6. [S695] Molde mini. 1873–86: s. 43, nr. 34. https://www.digitalarkivet.no/kb20070323650427

Siri Simensdotter på Solbjør

K, #14982, ( - etter 1780)

Familie

Jon Torjersson på Solbjør (1727 - 1780)
Fire barn levde i 1780.2 
BarnAnnet navn: Siri Simensdotter i Brettingen, nevnt 1754.1
Siri trolovet seg den 25. mars 1754 i Svatsum kirke, Gausdal, med Jon Torjersson på Solbjør.1
Siri giftet seg den 25. april 1754 i Gausdal med Jon Torjersson på Solbjør.1,2
Hun og Jon bodde på Søndre Solbjør, Gausdal, iallfall fra 1754 til 1774.3,4,5
Annet navn: Siri Simensdotter på Ellingsgarden, nevnt fra 1777 til 1780.2,6
Hun og Jon bodde på Ellingsgarden, Bolsøy, i 1777.6

Siri døde etter 1780.2

     Navnet hennes ble skrevet Sigrie Ellingsgaarden i 1780.2

Kilder/noter

 1. [S860] Gausdal mini. 1729–57: fol. 194 b, trolovede, 25. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640593
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 3. [S860] Gausdal mini. 1729–57: fol. 196 b, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640595
 4. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 97. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9283&idx_id=9283&uid=ny&idx_side=-100
 5. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 126, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603650032
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a, kvinner, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620589

Torjer Jonsson på Lønset1

M, #14983, (1754 - )
Far*Jon Torjersson på Solbjør2,3 (1727 - 1780)
Mor*Siri Simensdotter på Solbjør3 ( - e 1780)

Familie 1

Kari Tostensdotter ( - e 1782)
Barn

Familie 2

Kari Jøstensdotter på Lønset (1740 - )Annet navn: Torjer Jonsson på Solbjør.2,3
Torjer ble født i 1754 på Søndre Solbjør, Gausdal.2 Torjer ble døpt den 2. juli 1754 i Svatsum kirke, Gausdal.2
Annet navn: Torjer Jonsson på Sigerset (foreldrene bodde på Ellingsgarden, også kalt Ytre Sigerset).4
Han ble kalt Torjer skredder, nevnt 1782.5
Han bodde i Molde i 1782.5,6
Torjer fikk barn med Kari Tostensdotter i 1782. På tinget i Romsdal 26. juni ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål. Han ble stevnet til tinget i Molde 8. juli det året, men nektet plent å ha begått leiermål. Saken ble utsatt til neste ting; men da Torjer ikke møtte for å avlegge ed, og presteattest på leiermålet ble fremlagt, fikk han 12 daler i bot.5,7,8,6,9 Torjer Jonsson var skredder iallfall fra 1782 til 1801.6,1
Torjer trolovet seg den 19. januar 1783 i Kleive kirke, Bolsøy, med Kari Jøstensdotter. Forlovere: Ola Åmundsson i Lia og Knut Åmundsson på Brattset.10,11
Torjer giftet seg den 18. mai 1783 i Kleive kirke med Kari Jøstensdotter.10,11,1 Torjer Jonsson var artillerikusk i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1787. Han var låghalt. Høyde: 60 tommer.4
Han og Kari var husfolk på Lønset, Bolsøy, i 1801. Plassen hadde jord.1

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 419 b, Lønset, 7. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670281
 2. [S860] Gausdal mini. 1729–57: fol. 196 b, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640595
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 4. [S1567] 2. trondhjemske infreg, ruller 1782–90: 1787, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Kusker, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700069
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 217, Dom: 7ma. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010109
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 355 a, 8. juli, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360832
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 286 a, saksnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420288
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 286 b, saksnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420289
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 356 a, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360833
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 10 a, 1783. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620549
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 a, 1783. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079

Guri Jonsdotter på Solbjør1,2

K, #14984, (1774 - etter 1780)
Far*Jon Torjersson på Solbjør1,2 (1727 - 1780)
Mor*Siri Simensdotter på Solbjør2 ( - e 1780)Guri ble født i 1774 på Søndre Solbjør, Gausdal.1 Guri ble døpt den 6. februar 1774 i Gausdal kirke.1

Guri døde etter 1780.2

     Guri Jonsdotter på Solbjør og Guru Jonsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 126, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603650032
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525

Marta Jonsdotter på Ellingsgarden1,2

K, #14985, (1777 - )
Far*Jon Torjersson på Solbjør1,2 (1727 - 1780)
Mor*Siri Simensdotter på Solbjør1,2 ( - e 1780)Marta ble født i 1777 på Ellingsgarden, Bolsøy.1 Marta ble døpt den 6. juli 1777 i Molde kirke. Faddere: Jakob Nilsson på Haugan, Kari Haugan og Karen Larsdotter på Ellingsgarden o.a.1,3
Hun var myndling av Lars Larsson på Ellingsgarden i 1780.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 51 a, kvinner, 6. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620589
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 171 a, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630076

Ottar Tostensson på Fuglset1,2,3

M, #14986, (ca. 1758 - februar 1782)
Far*Tosten Larsson på Fuglset3 (1726 - 1787)
Mor*Brit Ottarsdotter på Fuglset ( - e 1789)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megOttar ble trolig født ca. 1758.4 Ole Tostensen Fugelset (sic) på 17 år ble konfirmert den 17. september 1775 i Molde kirke.4
Ottar Tostensson på Fuglset kjøpte ½ våg på Ellingsgarden, Bolsøy, den 9. februar 1780 på auksjon etter Jon Torjersson på Ellingsgarden. Kjøpesum: 80 daler. Skjøtet ble utstedt 17. april tinglyst 19. juni.1

Ottar døde i februar 1782.3 Ola Tostensson på Fuglset, Ottar Tostensson på Fuglset, Knut Hallkjellsson i Borvik, Ivar Larsson på Berg, Ola Larsson på Berg og Ola Olsson i Røvik o.a. omkom på havet under vårfisket.3,5

     Navnet hans ble skrevet Otte Torstensen Fuglset i 1780.1

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 208 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660170
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670525
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 a, menn, 1782, februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630041
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 b, 1775. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630058
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 291 b, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294

Beret Ellingsdatter1

K, #14987
Far-?*Elling Alvssen på Haugan (c 1705 - c 1773); kanskje

Familie

Tosten Olsson (1731 - 1763)
BarnBeret fikk barn med Tosten Olsson ca. 1758.1,2

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 544 a, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361021
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 a, 1777. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630058

Hans Hansson Hagås1,2,3

M, #14988, (ca. 1750 - )
Far*Hans Tostenssen på Hagåsen3 (c 1722 - e 1772)

Familie

Isabella Tostensdatter på Haugan (c 1758 - )
De fikk et barn, som levde 1 måned – kanskje gutten Hans, hvis hjemmedåp ble stadfestet i Molde kirke 20. juli 1788.2,5 Hans ble født ca. 1750.3 Hans tjente på Småge, Aukra, etter 1774.3
Hans fikk barn med Isabella Tostensdatter i 1788 i Molde. Den 16. september ble han bøtelagt 12 og hun 6 daler for leiermål.2,1,4

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 446 a, saksnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360923
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 544 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361022
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 710.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 450 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360928
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 b, 1788, 20. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630084

Per Ellingsson1

M, #14989, (1774 - før 1795)
Far*Elling Persson Eide1 (c 1741 - 1804)
Mor*Anne Knutsdotter Brattset1 (o 1735 - )Per ble født i 1774, mens foreldrene var trolovet.1 Per ble døpt den 29. april 1774 i Veøy kirke.1

Per døde før 1795.2

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 126, Die Litan: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660546
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 546 a, 13. januar. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361023

Bernt Andreas Ellingsson1

M, #14990, (1. januar 1791 - mai 1791)
Far*Elling Persson Eide1 (c 1741 - 1804)
Mor*Isabella Tostensdatter på Haugan1 (c 1758 - )
6-menning 5 ganger forskjøvet til megBernt Andreas ble født den 1. januar 1791 i Selje, utenom ekteskap (foreldrene utgav seg for å være gift).2 Bernt Andreas ble døpt den 3. januar 1791.1

Bernt Andreas døde i mai 1791 i Selje, 19 uker gammel.2,3

Kilder/noter

 1. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 553 b, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361031
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 547 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361024
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 545 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361022

Knut Olsson på Hjellset1,2,3

M, #14991, (ca. 1752 - )
Far*Ola Åmundsson i Lia4 (c 1712 - 1788)
Mor*Anne i Lia (c 1727 - 1799)

Familie

Marta Aslaksdotter på Hjellset (c 1757 - )
De hadde iallfall fem barn.3 
BarnKnut ble født ca. 1752 i Nerlia, Bolsøy.4 I manntallet av 1764 står Knut Olsson hos Ola i Nerlia.4
Annet navn: Knut Olsson i Lia, nevnt 1782.5,4
Knut giftet seg den 30. juni 1782 i Molde kirke med Marta Aslaksdotter på Lønset.5,2 Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.6
Han og Marta bodde på Hjellset, Bolsøy, i 1790.2,7
Han var verge for Aslak Knutsson i 1797.1
Han var verge for Brit Rasmusdotter på Lønset i 1797.8
I folketellingen av 1801 står Knut og Marta som brukere på Hjellset. Anne Knutsdotter o.a. bodde også der. De drev ett av de to brukene.3

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Lien i 1782.5

     Navnet hans ble skrevet Knud Olsen Gieldset i 1791.7

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 2. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 440 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660402
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 421 a, Jelsæt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670282
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 12, mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050019
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 70 b, 16. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630014
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300

Ola Åmundsson i Lia1,2,3,4

M, #14992, (ca. 1712 - 20. oktober 1788)
Far*Åmund Olsson i Lia5,1 (c 1685 - 1776)

Familie 1

Guri Knutsdotter i Bygdalia ( - c 1750)
Tre umyndige barn levde i 1751.6 
Barn

Familie 2

Anne i Lia (c 1727 - 1799)
De hadde fler barn. 
BarnOla ble født ca. 1712.2
Ola giftet seg med Guri Knutsdotter.6
Han og Guri bodde i Nerlia, Bolsøy, ca. 1738. Gården ble også kalt Bygdalia.7
Han var verge ved skiftet etter Marit Jøstensdotter i Bjørnsund den 23. april 1746.3
Ola Åmundsson i Lia var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 15 års tjeneste og overført til landvernet.2
Ola Åmundsson og Åmund Olsson var brukere i Nerlia i 1748. Skyld: 1 våg.8,2
Annet navn: Ola Åmundsson i Bygdalia, nevnt fra 1751 til 1781.9,10,6
Ola giftet seg med Anne.11
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 3 daler 12 skilling.12

Han og Anne var brukere i Nerlia i 1762. Anders Olsson, Knut Olsson og Åmund Olsson bodde også der.10
I manntallet av 1764 står han og Anne som brukere i Nerlia. Åmund Olsson, Knut Olsson og Anders Olsson var også der.13
Han var verge for Mali Åmundsdotter Kleive i 1781.9
Ole Lien var forlover for Torjer Jonsson og Kari Jøstensdotter, som ble trolovet den 19. januar 1783 i Kleive kirke, Bolsøy.14,15


Ola døde den 20. oktober 1788 i Nerlia.4

     Navnet hans ble skrevet Ole Bøydelie i 1751.6

     Navnet hans ble skrevet Ole Amundsen Lien i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S1780] Nordmøre skifteprotokoll 1750–55: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660447
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690194
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650425
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 118 a, menn, 1788, 20. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630044
 5. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 6. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 14. april.
 7. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700668
 8. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690219
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041022
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620585
 12. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 13. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 12, mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050019
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 10 a, 1783. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620549
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 174 a, 1783. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 16. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 7, til- og avgangsliste, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041391
 17. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 281. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=284
 18. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 290. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#293

Åmund Olsson i Lia1,2

M, #14993, (ca. 1685 - 1776)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnÅmund ble født ca. 1685.3
Han var bruker i Nerlia, Bolsøy, i 1724. Skyld: 1 våg 2 pund 6 merker. Gården ble kalt Bygdalia.4
Åmund Olsson og Ola Åmundsson var brukere i Nerlia i 1748. Skyld: 1 våg.3,5
Annet navn: Åmund Olsson i Bygdalia, nevnt fra 1762 til 1774.4,6,7 Åmund Olsson bodde hos Ola Åmundsson i Nerlia i 1762. Åmund var fattig og svak.7 I manntallet av 1764 står Åmund Olsson hos Ola i Nerlia. Åmund var meget gammel og fattig.8

Åmund døde i 1776 i Nerlia.1 Han ble jordfestet den 6. oktober 1776.1

     Han kan ha vært far til Synnøv Åmundsdatter.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 114 a, menn, 1776, 6. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630040
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 54, 15. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660235
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690219
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 10 b, mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670012
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Vestre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Nr. 32. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690194
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 37 a, 26. september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670039
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041022
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 12, mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050019
 9. [S1780] Nordmøre skifteprotokoll 1750–55: fol. 70 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202660447
 10. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294

Anders Olsson i Lia

M, #14994, (før 1749 - )
Far*Ola Åmundsson i Lia1,2 (c 1712 - 1788)
Mor*Guri Knutsdotter i Bygdalia2 ( - c 1750)Annet navn: Anders Olsson i Bygdalia.2,3
Anders ble født før 1749.1
Han var arving ved skiftet etter Guri Knutsdotter i Bygdalia den 14. april 1751: 2 daler 1 ort 8 skilling.2
Han var myndling av Ola Andersson på Skalle i 1751.2
Anders Olsson bodde hos Ola Åmundsson i Nerlia, Bolsøy, i 1762.3 I manntallet av 1764 står Anders Olsson hos Ola i Nerlia.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 12, mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050019
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 14. april.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041022

Knut Olsson i Lia1

M, #14995, ( - 1763)
Far*Ola Åmundsson i Lia2,1,3 (c 1712 - 1788)
Mor*Guri Knutsdotter i Bygdalia2 ( - c 1750)Annet navn: Knut Olsson i Bygdalia.2,3
Han var arving ved skiftet etter Guri Knutsdotter i Bygdalia den 14. april 1751: 2 daler 1 ort 8 skilling.2
Knut Olsson bodde hos Ola Åmundsson i Nerlia, Bolsøy, i 1762.3

Knut døde i 1763 i Nerlia.1 Han ble gravlagt den 30. juni 1763.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 7, til- og avgangsliste, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041391
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 14. april.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041022

Åmund Olsson på Skjørsetra1,2

M, #14996, (ca. 1738 - )
Far*Ola Åmundsson i Lia3,4,1 (c 1712 - 1788)
Mor*Guri Knutsdotter i Bygdalia4 ( - c 1750)

Familie

Han hadde fire barn i 1773.6 Annet navn: Åmund Olsson i Lia.3,5
Åmund ble født ca. 1738 i Nerlia, Bolsøy.5,6
Annet navn: Åmund Olsson i Bygdalia.6,4
Han var arving ved skiftet etter Guri Knutsdotter i Bygdalia den 14. april 1751: 2 daler 1 ort 8 skilling.4
Han var myndling av Knut Åmundsson på Brattset i 1751.4
Åmund Olsson i Bygdalia ble innrullert som soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1762. Han ble utkommandert til Holstein 12. mars og kom hjem til faren om sommeren året etter. I 1773 ble Åmund overført til landvernet.5,3,6
Åmund giftet seg før 1765 med en uregistrert person.5 Han var gårdmann i 1765. Han og kona drev 1 pund. Åmund var fremdeles bruker i 1773.5,6
Han var bruker i Utigarden, Skjørsetra, Nesset, fra 1781.1
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.7

Kilder/noter

 1. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 281. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=284
 2. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 7, til- og avgangsliste, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041391
 4. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 14. april.
 5. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700668
 6. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 47. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681172
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294

Anne i Lia1

K, #14997, (ca. 1727 - 1799)

Familie

Ola Åmundsson i Lia (c 1712 - 1788)
De hadde fler barn. 
BarnAnne ble født ca. 1727.2
Anne giftet seg med Ola Åmundsson i Lia.1
Hun og Ola var brukere i Nerlia, Bolsøy, i 1762. Anders Olsson, Knut Olsson og Åmund Olsson bodde også der.3
I manntallet av 1764 står hun og Ola som brukere i Nerlia. Åmund Olsson, Knut Olsson og Anders Olsson var også der.4
Annet navn: Anne i Nerlia, nevnt 1799.2

Anne døde i 1799 i Nerlia.2 Hun ble jordfestet den 1. desember 1799 på Kleive kirkegård, Bolsøy.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Nerlien i 1799.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 a, menn. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620585
 2. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 87 a, 1799, 1. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630157
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041022
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 12, mnr. 56. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050019

Ola Olsson i Lia1,2

M, #14998, (ca. 1753 - )
Far*Ola Åmundsson i Lia1 (c 1712 - 1788)
Mor*Anne i Lia (c 1727 - 1799)Ola ble født ca. 1753 i Nerlia, Bolsøy.2
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.3

Han var bruker i Nerlia i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 432 a, Bøygde lien. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670293
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294

Ola Olsson på Skjørsetra1

M, #14999, (ca. 1755 - 1825)
Far*Ola Åmundsson i Lia2,3 (c 1712 - 1788)
Mor*Anne i Lia (c 1727 - 1799)

Familie

Ingebjørg Knutsdotter på Skjørsetra (c 1745 - 1814)
De hadde fire barn.3 
BarnOla ble født ca. 1755 i Nerlia, Bolsøy.1
Ola giftet seg med Ingebjørg Knutsdotter i Høystakklia.1
Annet navn: Ola Olsson i Lia, nevnt 1782.2
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.4

Han og Ingebjørg var brukere i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset, i 1784. Sønnen Ola fikk skjøte i 1801.3,1

Ola døde i 1825 på Skjørsetra, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 342 b, Schiørsætter. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670209
 2. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 290. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#293
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294

Per Andersson på Romold1,2,3,4

M, #15000, (omkr. 1738 - 1804)

Familie 1

Anne Aslaksdotter på Romold (1739 - 1797)

Familie 2

Magnhild Marteinsdotter på Landre (c 1750 - 1825)Per ble født omkr. 1738.5,3
Per giftet seg før 1768 med Anne Aslaksdotter på Lønset.6,4
Han og Anne bodde på Indre Romold, Bolsøy, i 1768.6
Han var fadder ved dåpen til Aslak Knutsson i Haugan den 23. januar 1782.7
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.8
Han var verge for Anne Knutsdotter i 1797.2
Han var arving ved skiftet etter Anne Aslaksdotter på Romold den 24. august 1797.9

Per trolovet seg den 1. desember 1798 i Veøy med Magnhild Marteinsdotter på Landre. Forlovere: Ola Eriksson på Kleive o.a.1
Per giftet seg den 11. august 1799 i Kleive kirke, Bolsøy, med Magnhild Marteinsdotter på Landre.1,10
Han og Magnhild var brukere på Indre Romold i 1801. De drev et bruk der.5
Per og Magnhild hadde Andreas Åmundssen o.a. i tjeneste i 1801.5


Per døde i 1804 på Indre Romold.3 Han ble jordfestet den 29. januar 1804 på Kleive kirkegård, Bolsøy.3,11

     Navnet hans ble skrevet Peder Andersen Røemold i 1797.2

Kilder/noter

 1. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 133 a, 1798, 1. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630176
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b, 24. august. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 3. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 88 a, 1804, 29. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630158
 4. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a, saksnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 431 b, Indre Romold, 2. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670293
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 458 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/485/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 a, 1782, 23. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620592
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 9. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 281 b–282 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680300
 10. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 73 b, 12. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630151
 11. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 74 b, 1804, septuagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630152