Marte Sjurdsdotter på Vindsnes1,2,3

K, #14601, (ca. 1726 - 1794)
Far*Sjurd Arnesson på Seljefloten4,5 (c 1684 - 1750)
Mor*Guri Olsdotter på Seljefloten4 ( - c 1726)

Familie

Ola Gunnarsson på Vindsnes (c 1730 - 1792)
De hadde sju barn.3 
Barn     Marte ble født ca. 1726 på Seljefloten, Sunnylven.5
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 4 daler 1 mark 4 skilling. Hun fikk også 1–2–8 av moras gangklær.6
Hun var myndling av Knut Olsson i Krikane i 1726. Han var hennes svoger (inngiftet slektning, kanskje mannen til ei morsøster), og var fremdeles hennes formynder i 1750.4,5

Annet navn: Marte Sjurdsdotter på Seljefloten, nevnt fra 1739 til 1757.5,7,8 Marte Sjurdsdotter på Seljefloten ble konfirmert den 3. oktober 1739 i Sunnylven kyrkje.7
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Arnesson på Seljefloten den 28. august 1750: 3 mark 11 skilling av gangklærne. Hun fikk også 19 daler 3 mark i hjemmefølge, utlagt i 2 daler i Sunnylven kyrkje, 3½ mæle bygg (1 daler 4 mark 8 skilling), 4 mæler havre (1–2–0), 2 pund smør (1–2–0) o.a.9

Marte giftet seg den 24. juni 1757 i Sunnylven kyrkje med Ola Gunnarsson på Stokke.10,8 Marte og Ola bodde på Vindsnes, Ørskog, fra 1757.11
Etter barselseng ble hun innledet i Ørskog kyrkje den 16. oktober 1757.2
Ola Gunnarsson på Stokke fikk bygselseddel på ½ våg på Vindsnes den 8. mars 1758. Seddelen ble tinglyst 9. oktober. I 1787 brukte de 1 pund 3 merker. Ola og Marte drev gården til 1791.12,3


Marte døde i 1794 på Vindsnes.1 Det ble holdt likpreken over henne den 28. september 1794 i Ørskog kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 413. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620222
 2. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 927. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610657
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 359. https://www.nb.no/items/c62b96ed7f6f5e3e055ab57007da50e4?page=362
 4. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 5. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 6. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 7. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 132 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640398
 8. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 186 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640451
 9. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 10. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 185 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640451
 11. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 925. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610656
 12. [S1664] Sunnmøre tingbok 1757–60: fol. 98 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420350102

Gunnar Olsson på Stokke1

M, #14602, (ca. 1696 - 1738)

Familie

Synneva Jakobsdotter på Stokke (c 1694 - 1765)
De hadde fem barn.2,3 
Barn     Gunnar ble født ca. 1696.1
Gunnar giftet seg med Synneva Jakobsdotter.2 Gunnar og Synneva var brukere på bnr. 2, Stokke, Sunnylven, i 1732.1

Gunnar døde i 1738 på Stokke, Sunnylven.1

Kilder/noter

 1. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 499. https://www.nb.no/items/fb470bead30f9714ca5ee76613cebed6?page=502
 2. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 428. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=429

Synneva Jakobsdotter på Stokke1,2,3

K, #14603, (ca. 1694 - 1765)

Familie 1

Gunnar Olsson på Stokke (c 1696 - 1738)
De hadde fem barn.2,7 
Barn

Familie 2

Sjurd Andersson på Stokke (c 1701 - 1768)
De hadde ikke barn.2      Synneva ble født ca. 1694.3
Synneva giftet seg med Gunnar Olsson.2 Synneva og Gunnar var brukere på bnr. 2, Stokke, Sunnylven, i 1732.4
Synneva giftet seg den 29. desember 1739 i Sunnylven kyrkje med Sjurd Andersson i Bringa.1,2 Synneva og Sjurd var brukere på bnr. 2 i 1762. De hadde to tjenestejenter.5,6,7

Synneva døde i 1765 på Stokke, Sunnylven.3 Hun ble jordfestet den 5. april 1765.3 Det ble holdt skifte etter henne den 21. juli 1766. Arvinger: Sjurd Andersson og Ola Gunnarsson o.a. I boet var naust ved sjøen, to sælehus på seteren, mange dyr, 4 tønner havre, 2 tønner bygg, kårde (gårdsvåpen), gammel børse med lås, kiste med lås og nøkkel, liten kiste med lås, rødblommete steinfat, gulrandet svensk åkle, Poul Anderssens huspostill o.a. Aktiva: 91 daler 2 mark 2 skilling. Passiva: 46–2–4. Arv: 44–5–14.8

     Navnet hennes ble skrevet Synneve Staache i 1765 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 133 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640399
 2. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725
 3. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 99. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640551
 4. [S1351] Sunnylven og Geiranger II [1]: s. 499. https://www.nb.no/items/fb470bead30f9714ca5ee76613cebed6?page=502
 5. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 23, Staakke. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041234
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 24, Staakke. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041234
 7. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 428. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=429
 8. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b–700 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725

Sjurd Andersson på Stokke1,2,3

M, #14604, (ca. 1701 - 1768)

Familie

Synneva Jakobsdotter på Stokke (c 1694 - 1765)
De hadde ikke barn.5      Sjurd ble født ca. 1701.2
Annet navn: Sjurd Andersson i Bringa, nevnt 1739.4
Sjurd giftet seg den 29. desember 1739 i Sunnylven kyrkje med Synneva Jakobsdotter på Stokke.4,5 Sjurd og Synneva var brukere på bnr. 2, Stokke, Sunnylven, i 1762. De hadde to tjenestejenter.3,6,7
Han var arving ved skiftet etter Synneva Jakobsdotter på Stokke den 21. juli 1766: 22 daler 2 mark 15 skilling.8


Sjurd døde i 1768 på Stokke, Sunnylven.2 Han ble jordfestet den 1. mai 1768.2

     Navnet hans ble skrevet Siver Andersen Bringen i 1739.4

Kilder/noter

 1. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 700 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725
 2. [S1102] Norddal mini. 1760–70: fol. 112 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640558
 3. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 23, Staakke. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041234
 4. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 133 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640399
 5. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725
 6. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 24, Staakke. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041234
 7. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 428. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=429
 8. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b–700 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725

Guri Olsdotter på Seljefloten1

K, #14605, ( - ca. 1726)
Far*Ola Jonsson i Ytterdal1,2 (c 1655 - )

Familie

Sjurd Arnesson på Seljefloten (c 1684 - 1750)
De hadde tre barn (og trolig en sønn Tore som døde like etter Guri).3 
Barn     Annet navn: Guri Olsdotter i Ytterdal.2
Guri giftet seg med Sjurd Arnesson på Seljefloten.1

Guri døde ca. 1726 på Seljefloten, Sunnylven, kanskje i barselseng.1 Det ble holdt skifte etter henne den 15. oktober 1726. Kreditorer: madam Malene Langlo, Hans Møller, Anders Arnesson på Seljefloten og Anne Arnesdotter på Seljefloten o.a. Arvinger: Sjurd Arnesson, Arne Sjurdsson, Brita Sjurdsdotter og Marte Sjurdsdotter. I boet var tinntøy, sledenavar, smieste, kvern med reide, naust, båt, snøre, fire kister, åtte kyr, kvige, okse, to kalver, åtte geiter, to hainegeiter, fire hainekje, fire bukkekje, åtte sauer, fem lam, horsføll, gulblakt skjut, 2 tønner bygg, 2 tønner havre, o.a. Aktiva: 73 daler 1 mark 10 skilling. Passiva: 39–3–10. Arv: 33–4–0. Den avdødes gangklær (5–4–0) ble fordelt på barna: rød engelsk stakk, svart ditto, svart vadmelsstakk, blå stakk og rød trøye.3

Kilder/noter

 1. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 931. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=466
 3. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529

Sjurd Arnesson på Seljefloten1,2,3

M, #14606, (ca. 1684 - 1750)
Far*Arne Seljefloten4 (c 1649 - )

Familie 1

Brita Eiriksdotter på Seljefloten ( - c 1720)
Ingen barn levde i 1720.6 

Familie 2

Guri Olsdotter på Seljefloten ( - c 1726)
De hadde tre barn (og trolig en sønn Tore som døde like etter Guri).9 
Barn

Familie 3

Eli Persdotter på Seljefloten ( - e 1750)
De hadde ikke barn.      Sjurd ble født ca. 1684.4,3 Sjurd tjente hos Ola i Me-Åkerneset, Sunnylven, i 1701.3,4 Sjurd og Brita Eiriksdotter var brukere på Seljefloten, Sunnylven, i 1711. De var trolovet. Hans gamle foreldre (Arne med kone) hadde kår hos dem.5
Sjurd giftet seg med Brita Eiriksdotter på Sunde.6
Han var arving ved skiftet etter Brita Eiriksdotter på Seljefloten den 2. august 1720: 2 mark 6 skilling.7

Sjurd giftet seg med Guri Olsdotter i Ytterdal.8
Han var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 16 daler 5 mark.9

Sjurd giftet seg med Eli Persdotter.1

Sjurd døde i 1750 på Seljefloten.2 Han ble jordfestet den 21. juni 1750.2 Det ble holdt skifte etter ham den 28. august 1750. Kreditorer: Mons Rasmusson i Øvstegarden o.a. Arvinger: Eli Persdotter, Arne Sjurdsson, Brita Sjurdsdotter i Øvstegarden og Marte Sjurdsdotter. I boet var 2 daler i Sunnylven kyrkje, et naust, kjempefæring med seil, dyr, 3½ mæle bygg, 1 tønne og 4 mæler havre, 2 pund smør, stamp på seteren, smieste, smihammer, slipestein, børse, kårde o.a. Aktiva: 51 daler 4 mark 6 skilling. Passiva: 45–4–0. Arv: 6–0–6, som etter barnas ønske gikk til den gamle enka. Den avdødes gangklær ble fordelt mellom barna: hvit trøye, svart trøye, to gamle røde trøyer, svart bukse og liten skinnbukse (2–2–12).10

     Navnet hans ble skrevet Siver Arnesen Sellefloten i 1726.8

Kilder/noter

 1. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 2. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 162 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640429
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 127, Mid-aachernes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281074
 4. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 115, Midgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281068
 5. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Suneflens Sogn, Sellieflot. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172305
 6. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543
 7. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543
 8. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 9. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 10. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139

Knut Olsson i Krikane1,2,3

M, #14607, (ca. 1693 - 1765)

Familie

Brita i Krikane ( - e 1762)     Annet navn: Knut Olsson på Linge.4
Knut ble født ca. 1693.4 Han fikk bygselseddel på 3 mæler i Krikane, Norddal, fra Hans Møller i 1715.5
Knut giftet seg med Brita.3 Knut var bruker i Krikane i 1724. Skyld: 2 pund 6 merker. Sønnen Ola hadde overtatt i 1762, og Knut og Brita bodde hos ham.6,7,8,3
Han var verge for Marte Sjurdsdotter på Seljefloten i 1726. Han var hennes svoger (inngiftet slektning, kanskje mannen til ei morsøster), og var fremdeles hennes formynder i 1750.1,2


Knut døde i 1765 i Krikane.7

     Navnet hans ble skrevet Knud olsen Krigen i 1750.2

Kilder/noter

 1. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 2. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 3. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Norddal, s. 22, Krechen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041233
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 436. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=447
 5. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 464. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=467
 6. [S1607] Sunnmøre matrikkel 1724: fol. 81 b, mnr. 123. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660086
 7. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 397. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=408
 8. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Norddal, s. 21, Krechen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041233

Brita i Krikane1

K, #14608, ( - etter 1762)

Familie

Knut Olsson i Krikane (c 1693 - 1765)     Brita giftet seg med Knut Olsson.1
Knut Olsson var bruker i Krikane, Norddal, i 1724. Skyld: 2 pund 6 merker. Sønnen Ola hadde overtatt i 1762, og Knut og Brita bodde hos ham.2,3,4,1


     Brita i Krikane kan ha vært barn av Ola Jonsson i Ytterdal.5,6

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Norddal, s. 22, Krechen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041233
 2. [S1607] Sunnmøre matrikkel 1724: fol. 81 b, mnr. 123. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660086
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 397. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=408
 4. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Norddal, s. 21, Krechen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041201041233
 5. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 6. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Ytterdale. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172303

Arne Sjurdsson på Seljefloten1,2,3

M, #14609, (ca. 1724 - 1781)
Far*Sjurd Arnesson på Seljefloten4,2 (c 1684 - 1750)
Mor*Guri Olsdotter på Seljefloten4 ( - c 1726)     Arne ble født ca. 1724 på Seljefloten, Sunnylven.1,4
Han var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 8 daler 2 mark 8 skilling. Han fikk også 2–5–0 av moras gangklær.5
Han var myndling av Jon Olsson i Ytterdal i 1726.4
Han var arving ved skiftet etter Sjurd Arnesson på Seljefloten den 28. august 1750: 1 daler 1 mark 6 skilling av gangklærne. Han fikk også 3 daler i resterende hjemmefølge, og 2–1–8 etter fordring, utlagt i geit med hainekje (0–5–4), børse (3 mark) o.a.6


Arne døde i 1781 på Seljefloten.1 Han ble jordfestet den 6. mai 1781 på Sunnylven kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 25 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640634
 2. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 3. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 4. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 5. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 6. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139

Brita Sjurdsdotter i Øvstegarden1,2

K, #14610, (ca. 1721 - 1799)
Far*Sjurd Arnesson på Seljefloten3,2 (c 1684 - 1750)
Mor*Guri Olsdotter på Seljefloten3 ( - c 1726)

Familie

Mons Rasmusson i Øvstegarden (c 1719 - 1803)     Annet navn: Brita Sjurdsdotter på Seljefloten.3,2
Brita ble født ca. 1721 på Seljefloten, Sunnylven.1
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 4 daler 1 mark 4 skilling. Hun fikk også 1–2–8 av moras gangklær.4

Brita giftet seg med Mons Rasmusson i Øvstegarden.2 Brita og Mons bodde i Øvstegarden, Sunnylven, i 1750.2
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Arnesson på Seljefloten den 28. august 1750: 3 mark 11 skilling av gangklærne.5
Brita og Mons var brukere på Rasmusbruket, Øvstegarden, Sunnylven, i 1752.6

Brita døde i 1799 i Øvstegarden.1 Hun ble jordfestet den 25. august 1799 på Sunnylven kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 101 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640704
 2. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 3. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 4. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 5. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 6. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 433. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=434

Arne på Seljefloten1,2,3

M, #14611, (ca. 1649 - )

Familie

Kona levde i 1711. De kan ha hatt fler barn.4 
Barn     Arne ble født ca. 1649.3 Arne var bruker på Seljefloten, Sunnylven, i 1694. Skyld: 2 mæler 7¼ mark. Gården ble ført sammen med Megarden (til sammen 1 våg 1 pund 12 merker).1,2 I manntallet av 1701 står Arne som bruker på Seljefloten. Knut Arnesson og Anders Arnesson var også der. Gården ble fremdeles ført sammen med Megarden.3,2
Sjurd Arnesson og Brita Eiriksdotter bodde på Seljefloten 1711. De var trolovet. Hans gamle foreldre (Arne med kone) hadde kår hos dem.4


     Arne var kanskje stesønn av forrige bruker (Knut Sjurdsson) og sønn av hans forgjenger (Per Ingebrigtsson).5,6,7

Kilder/noter

 1. [S1665] Sunnmøre fogderegnskap 1694–95: mappe 1, inntektsvedlegg B, legdsrulle 1694. Dalle Schibbred med Sund Elfven, nr. 18, Midgaard med Selleflot. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202200046
 2. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 439. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=440
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 115, Midgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281068
 4. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Suneflens Sogn, Sellieflot. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172305
 5. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 472, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005190251
 6. [S1666] Bergen stiftamtstueregnskap 1684 (#74): Sunnmøre, litra A – skatt av leilendinger, husmenn og strandsittere. Side 33, Midgaar med Selleflot. https://www.digitalarkivet.no/rk20090702340439
 7. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 43, Selleflott. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010028

Knut Arnesson på Seljefloten1,2,3

M, #14612, (ca. 1689 - )
Far*Arne Seljefloten2 (c 1649 - )     Knut ble født ca. 1689.2 I manntallet av 1701 står Knut Arnesson hos Arne på Seljefloten, Sunnylven.2,3
Han var kreditor ved skiftet etter Brita Eiriksdotter på Seljefloten den 2. august 1720: 10 daler.4

Kilder/noter

 1. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690544
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 115, Midgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281068
 3. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 439. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=440
 4. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543

Anders Arnesson på Seljefloten1,2,3

M, #14613, (ca. 1693 - )
Far*Arne Seljefloten3 (c 1649 - )     Anders ble født ca. 1693.3 I manntallet av 1701 står Anders Arnesson hos Arne på Seljefloten, Sunnylven.3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Brita Eiriksdotter på Seljefloten den 2. august 1720: 3 daler.5
Han var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 3 daler.6

Kilder/noter

 1. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 494. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610530
 2. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690544
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 115, Midgaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281068
 4. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 439. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=440
 5. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543
 6. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529

Anne Arnesdotter på Seljefloten1,2

K, #14614, (ca. 1676 - 1770)
Far*Arne Seljefloten (c 1649 - )     Anne ble født ca. 1676.2
Hun var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter på Seljefloten den 15. oktober 1726: 10 daler, utlagt i kiste med lås (2 mark), 2 år gammel okse (2 daler 3 mark) og andre dyr, m.m.3


Anne døde i 1770 på Seljefloten, Sunnylven.2 Hun ble jordfestet den 7. juli 1770 på Sunnylven kyrkjegard.2

Kilder/noter

 1. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 494. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610530
 2. [S1556] Norddal mini. 1769–73: fol. 24 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640594
 3. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493–495. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529

Bertha Sundsbø1

K, #14615, (1. november 1900 - 2. oktober 1981)

Familie

Olaf Georg Sigurdsen (1900 - 1977)     Bertha ble født den 1. november 1900 i Lindås.1,2 Hun var syer i 1936.1 Bertha bodde i Repslagergaten 14 A, Bergen, i 1936.1
Bertha giftet seg den 31. oktober 1936 i St. Olav sogn, Bergen, med Olaf Georg Sigurdsen.1 Hennes navn som gift var Sigurdsen.2

Bertha døde den 2. oktober 1981.2 Hun og Olaf ble gravlagt på Møllendal kirkegård, Bergen.3,2

Kilder/noter

 1. [S1658] Bergen/St. Olav mini. 1928–54: s. 53, nr. 46. https://www.digitalarkivet.no/kb10081107012056
 2. [S497] Gravminner i Norge: id 5697350.
 3. [S497] Gravminner i Norge: id 5697349.

Ola Jonsson i Ytterdal1,2

M, #14616, (ca. 1655 - )

Familie

De hadde iallfall tre barn.1 
Barn     Ola ble født ca. 1655.2 Han kjøpte 1 våg i Pegarden, Ytterdal, Norddal, i 1692.3 Ola var bruker i Pegarden i 1701. Jon Olsson bodde også der. De hadde en tjenestekar. Ola var legdemann. I 1711 skattet han for seg selv, kona og tre barn. Han betalte 1 daler 4 mark 3 skilling i dagskatt for 1712–13. Sønnen, Jon, hadde overtatt i 1714.2,1,4,5,6 Ola Jonsson gav 1 våg odelsjord med bygselrett i Pegarden den 16. juli 1710 til Jon Olsson.7,8

     Han kan ha vært far til Brita i Krikane.9,1

Kilder/noter

 1. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Ytterdale. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172303
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 102, ytr Dalle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281062
 3. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 482. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=485
 4. [S1661] Sunnmøre fogderegnskap 1714: vedlegg 5, dagskatt 1712–13. Dahlle Skibbrede, Ytt: Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507241139
 5. [S1661] Sunnmøre fogderegnskap 1714: vedlegg 37, restanser. Dahle Schibrede, Yttr dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507241271
 6. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 931. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=466
 7. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 483. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=486
 8. [S1663] Sunnmøre pantebok 1744–60: fol. 154 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929660629
 9. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529

Jon Olsson i Ytterdal1,2,3

M, #14617, (ca. 1694 - 1763)
Far*Ola Jonsson i Ytterdal4,1 (c 1655 - )     Jon ble født ca. 1694.4,2 Han bodde hos Ola Jonsson i Pegarden, Ytterdal, Norddal, i 1701.4,5,6,7,8 Jon Olsson fikk 1 våg odelsjord med bygselrett i Pegarden den 16. juli 1710 av Ola Jonsson.9,10 Jon var bruker i Pegarden i 1714. Han resterte 1 daler 1 mark 15 skilling i landskatt og 8 skilling i odelsskatt. Året etter ble han lignet 1–3–8 i rosstjeneste. Sønnen Ola fikk skjøte i 1751. Landskylden var da satt ned fra 1 våg til 2 pund 9,6 mark.7,11,12,10,8
Han var verge for Arne Sjurdsson på Seljefloten i 1726.1


Jon døde i 1763 i Ytterdal, Norddal.2 Han ble jordfestet den 12. juni 1763.2

Kilder/noter

 1. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 493. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610529
 2. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 19. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640511
 3. [S1660] Sunnmøre fogderegnskap 1716: vedlegg 26, odelsgods. Dahle Skibbr, mnr. 118. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507270135
 4. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 102, ytr Dalle. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281062
 5. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Ytterdale. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172303
 6. [S1661] Sunnmøre fogderegnskap 1714: vedlegg 5, dagskatt 1712–13. Dahlle Skibbrede, Ytt: Dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507241139
 7. [S1661] Sunnmøre fogderegnskap 1714: vedlegg 37, restanser. Dahle Schibrede, Yttr dale. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507241271
 8. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 931. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=466
 9. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 483. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=486
 10. [S1663] Sunnmøre pantebok 1744–60: fol. 154 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20080929660629
 11. [S1661] Sunnmøre fogderegnskap 1714: vedlegg 37, restanser. Dahle Schibrede, Oddelskatt og Rostieniste. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507241272
 12. [S1662] Sunnmøre fogderegnskap 1715: vedlegg 4, krigsstyr. Dahle Schibrede, [Ytterdale]. https://www.digitalarkivet.no/rk10091507240121

Brita Eiriksdotter på Seljefloten1

K, #14618, ( - ca. 1720)
Far*Eirik Andersson på Sunde1 (c 1637 - )

Familie

Sjurd Arnesson på Seljefloten (c 1684 - 1750)
Ingen barn levde i 1720.1      Annet navn: Brita Eiriksdotter på Sunde.1 Brita og Sjurd Arnesson var brukere på Seljefloten, Sunnylven, i 1711. De var trolovet. Hans gamle foreldre (Arne med kone) hadde kår hos dem.2
Brita giftet seg med Sjurd Arnesson på Seljefloten.1

Brita døde ca. 1720 på Seljefloten.1 Det ble holdt skifte etter henne den 2. august 1720. Kreditorer: Nils Persson Langlo, Knut Arnesson på Seljefloten og Anders Arnesson på Seljefloten o.a. Arvinger: Sjurd Arnesson på Seljefloten og Eirik Andersson på Sunde. I boet var tolv storfe (blant dem ei ku med brukket ben), elleve geiter, åtte sauer, 2 våger bygg, 2 våger havre, o.a. Aktiva: 48 daler 12 skilling. Passiva: 47 daler 1 mark 15 skilling. Arv: 0–4–13.3

Kilder/noter

 1. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543
 2. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Suneflens Sogn, Sellieflot. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172305
 3. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543

Eirik Andersson på Sunde1,2,3

M, #14619, (ca. 1637 - )

Familie

Barn     Eirik ble født ca. 1637.2,3 Eirik var bruker på bnr. 5, Storesunde, Stryn, i 1664. Bruket var på 2 pund 3 merker. Han var innerst på Storesunde i 1701.2,4,3
Han var arving ved skiftet etter Brita Eiriksdotter på Seljefloten den 2. august 1720: 2 mark 6 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543
 2. [S1345] Nordfjord prestemanntall 1664–66: s. 212, Meersunde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051005192117
 3. [S950] Sunnfjord, Nordfjord, Svanøy mt. 1701: s. 262, Meersunde. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010280139
 4. [S1357] Innvik–Stryn I [1932]: bolk III, s. 155. https://www.nb.no/items/366997a860a5869e3cece0ac4ebe9611?page=400
 5. [S1551] Sunnmøre skifteprotokoll 1723–25: fol. 542 a–543 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690543

Eli Persdotter på Seljefloten1

K, #14620, ( - etter 1750)

Familie

Sjurd Arnesson på Seljefloten (c 1684 - 1750)
De hadde ikke barn.      Eli giftet seg med Sjurd Arnesson på Seljefloten.1
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Arnesson på Seljefloten den 28. august 1750: I boet var 2 daler i Sunnylven kyrkje, et naust, kjempefæring med seil, dyr, 3½ mæle bygg, 1 tønne og 4 mæler havre, 2 pund smør, stamp på seteren, smieste, smihammer, slipestein, børse, kårde o.a. Aktiva: 51 daler 4 mark 6 skilling. Passiva: 45–4–0. Arv: 6–0–6, som etter barnas ønske gikk til den gamle enka. Den avdødes gangklær ble fordelt mellom barna: hvit trøye, svart trøye, to gamle røde trøyer, svart bukse og liten skinnbukse (2–2–12).2
Hun var myndling av Jakob Persson i Verpesdalen i 1750. De kan ha vært søsken.1


Ifølge Ættebok for Norddal (II) var Eli Persdotter på Seljefloten barn av Per Andersson i Verpesdalen, men han døde barnløs.3,4

Kilder/noter

 1. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 2. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 911. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=446
 4. [S1101] Sunnmøre skifteprotokoll 1746–49: fol. 465 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126640492

Jakob Persson i Hesthaugen1,2

M, #14621, (ca. 1691 - 1756)     Jakob ble født ca. 1691 i Hesthaugen, Norddal.2,3 Jakob var selveier i Hesthaugen fra 1726 til 1745.4
Annet navn: Jakob Persson i Verpesdalen, nevnt fra 1750 til 1756.5,3 Jakob var bruker på bnr. 2, Verpesdalen, Norddal, i 1750.6,5
Han var verge for Eli Persdotter på Seljefloten i 1750. De kan ha vært søsken.5


Jakob døde i 1756 i Verpesdalen, Norddal.3 Han ble jordfestet den 29. februar 1756.3

     Navnet hans ble skrevet Jacob Pedersen Werpesdahl i 1750.5

Kilder/noter

 1. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 63 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640329
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 102, Hestehoug. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281062
 3. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 100 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640367
 4. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 467. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=470
 5. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 6. [S1657] Hus og heim – gard og grend: s. 489. https://www.nb.no/items/58df3a5dd289326e5773f67f877cf0fa?page=492

Synneva Arnesdotter på Seljefloten1

K, #14622, (ca. 1682 - 1760)
Far*Arne Seljefloten (c 1649 - )     Synneva ble født ca. 1682.1

Synneva døde i 1760 på Seljefloten, Sunnylven.1 Hun ble jordfestet den 29. september 1760.1

Kilder/noter

 1. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 75. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640539

Mons Rasmusson i Øvstegarden1,2

M, #14623, (ca. 1719 - 1803)

Familie

Brita Sjurdsdotter i Øvstegarden (c 1721 - 1799)     Mons ble født ca. 1719.2
Mons giftet seg med Brita Sjurdsdotter på Seljefloten.1 Mons og Brita bodde i Øvstegarden, Sunnylven, i 1750.1
Han var kreditor ved skiftet etter Sjurd Arnesson på Seljefloten den 28. august 1750: 1 daler 5 mark 6 skilling, utlagt i to sauer (1 daler), slipestein (8 skilling) o.a.3
Mons og Brita var brukere på Rasmusbruket, Øvstegarden, Sunnylven, i 1752.4

Mons døde i 1803 i Øvstegarden.2 Han ble jordfestet den 22. januar 1803 på Sunnylven kyrkjegard.2

     Navnet hans ble skrevet Maans Rasmusen Øvstegaard i 1803.2

Kilder/noter

 1. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 2. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640716
 3. [S783] Sunnmøre skifteprotokoll 1749–53: fol. 125 b–126 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126650139
 4. [S539] Sunnylven og Geiranger II [2]: s. 433. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=434

Jon Jakobsson på Eik1,2

M, #14624, (ca. 1786 - 23. januar 1832)
Far*Jakob Andersson på Helset3 (c 1753 - f 1809)
Mor*Ingeborg Rasmusdotter på Helset4 (1758 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sigrid Knutsdotter på Eik (c 1795 - 1833)
Fire barn levde i 1833.8,9 
Barn     Jon ble født ca. 1786.3,5 Han bodde hos Jakob Andersson på Helset og Ingeborg Rasmusdotter på Helset på Øvre Helset, Tresfjord, i 1801.3,6
Annet navn: Jon Jakobsson på Helset, nevnt 1819.5,3
Jon giftet seg den 6. november 1819 i Veøy kirke med Sigrid Knutsdotter på Eik.1,7 Jon og Sigrid bodde på Eik, Veøy, i 1819, ved vielsen. De var innerster der året etter.5,1

Jon døde den 23. januar 1832 på Eik, som gardmann.2 Han ble jordfestet den 11. mars 1832.2

     Navnet hans ble skrevet John Jacobsen Eeg senior i 1823 (det var to Jon Jakobssøner på Eik).7

Kilder/noter

 1. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 10, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670407
 2. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 210, 1831–32, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670508
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 a, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670257
 4. [S77] Tresfjord I: s. 526. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#529
 5. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 385, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670552
 6. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 b, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670258
 7. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 401 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611088
 8. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 120 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630126
 9. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358

Sigrid Knutsdotter på Eik1,2,3

K, #14625, (ca. 1795 - 25. januar 1833)
Far*Knut Persson på Eik4 (c 1759 - 1823)
Mor*Kari Eriksdotter på Eik4 (c 1770 - 1837)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jon Jakobsson på Eik (c 1786 - 1832)
Fire barn levde i 1833.8,9 
Barn     Sigrid ble født ca. 1795.4,3 Hun bodde hos Knut Persson og Kari Eriksdotter på bnr. 1, Eik, Veøy, i 1801.4,5,6
Sigrid giftet seg den 6. november 1819 i Veøy kirke med Jon Jakobsson på Helset.2,7 Sigrid og Jon bodde på Eik, Veøy, i 1819, ved vielsen. De var innerster der året etter.1,2

Sigrid døde den 25. januar 1833 på Eik, som gardmannsenke.3 Hun ble jordfestet den 10. februar 1833.3

Kilder/noter

 1. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 385, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670552
 2. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 10, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670407
 3. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 213, 1832–33, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670509
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 5. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=30
 6. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
 7. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 401 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611088
 8. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 120 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630126
 9. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358

Arnt Nikolai Skjellerup1,2

M, #14626, (1721 - )     Arnt ble døpt den 16. juli 1721 i Borgund kyrkje, Sunnmøre. Faddere: Hans Møller o.a.3 Arnt Nikolai Skjellerup lånte 110 daler av Anders Olssen den 9. februar 1755 mot pant i lånerens bebodde hus i Molde med grunn og løsøre. Obligasjonen ble tinglyst 26. april året etter og avlyst 6. februar 1764.2 Arnt Nikolai Skjellerup solgte 1 våg 2 pund med bygselrett på bnr. 1, Eik, Veøy, den 20. november 1755 til Per Knutsson i Hjelvika. Kjøpesum: 280 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter. Selgeren hadde jorden etter avdøde Erik Ellingsson Åndal, som tilsynelatende hadde vært gift med hans kone (se Margrete Nilsdatter).4,5

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 477, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410243
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 87. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610046
 3. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 330. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831640451
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634

Margrete Nilsdatter1

K, #14627, ( - etter 1749)

Familie

Erik Ellingsson Åndal (c 1710 - f 1755)     Margrete giftet seg den 23. november 1738 i Molde kirke med Erik Ellingsson Åndal, viet av Lars Lekanger.1 Margrete og Erik var husfolk i Molde i 1748.2
Hun ble kalt Margrete Åndal, nevnt 1749.3
Per Knutsson i Hjelvika kjøpte 1 våg 2 pund med bygselrett på bnr. 1, Eik, Veøy, den 20. november 1755 av Arnt Nikolai Skjellerup. Kjøpesum: 280 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. juli året etter. Selgeren hadde jorden etter avdøde Erik Ellingsson Åndal, som tilsynelatende hadde vært gift med hans kone (se Margrete Nilsdatter).4,5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 190. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660303
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 80. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690200
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 265 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400723
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 153 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 154 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650634

Knut Persson på Eik1,2,3

M, #14628, (ca. 1759 - 20. januar 1823)
Far*Per Knutsson på Eik4 (1732 - )
Mor*Siri Eriksdotter på Eik (1730 - f 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kari Eriksdotter på Eik (c 1770 - 1837)
To barn levde i 1823.8 
Barn     Knut ble født ca. 1759 på Eik, Veøy.4,3 Han var landvernssoldat i 1794.1,5
Knut trolovet seg den 21. juni 1794 på Skjeggstad, Tresfjord, med Kari Eriksdotter på Skjeggstad.1
Knut giftet seg den 22. juni 1794 i Vestnes kyrkje med Kari Eriksdotter på Skjeggstad.5,4 Knut og Kari var brukere på bnr. 1, Eik, Veøy, i 1801. Sigrid Knutsdotter, Ingeborg Knutsdotter og Per Knutsson bodde også der. Per var kårmann. De hadde tre tjenestefolk. Knut drev fremdeles i 1820.4,6,2
Han var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Eik den 20. februar 1820 i Veøy kirke.7,2


Knut døde den 20. januar 1823 på Eik. Han kalles kårmann i kirkeboken og gardmann i skiftet.3,8 Han ble gravlagt den 27. januar 1823.3 Skiftet etter ham ble sluttet den 29. april 1823.8

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 437. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670147
 2. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
 3. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 198, 1823, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680575
 4. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 438. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670148
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=30
 7. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 10, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670407
 8. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 401 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611088

Kari Eriksdotter på Eik1,2,3

K, #14629, (ca. 1770 - 17. april 1837)

Familie

Knut Persson på Eik (c 1759 - 1823)
To barn levde i 1823.9 
Barn     Kari ble født ca. 1770.2,3
Annet navn: Kari Eriksdotter på Skjeggstad, nevnt 1794.4,5
Kari trolovet seg den 21. juni 1794 på Skjeggstad, Tresfjord, med Knut Persson på Eik.4
Kari giftet seg den 22. juni 1794 i Vestnes kyrkje med Knut Persson på Eik.5,2 Kari og Knut var brukere på bnr. 1, Eik, Veøy, i 1801. Sigrid Knutsdotter, Ingeborg Knutsdotter og Per Knutsson bodde også der. Per var kårmann. De hadde tre tjenestefolk. Knut drev fremdeles i 1820.2,6,7

Kari døde den 17. april 1837 på Eik, Veøy, som kårenke.3,1 Hun ble jordfestet den 4. mai 1837.3 Skiftet etter henne ble sluttet i november 1837. Arvinger: Anders Jonsson og Ingeborg Knutsdotter i o.a.8

Kilder/noter

 1. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 348 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 3. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 221, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680586
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 437. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670147
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 438. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670148
 6. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=30
 7. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
 8. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 348 b–349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358
 9. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 401 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611088

Ingeborg Knutsdotter i Bø1

K, #14630, (ca. 1799 - )
Far*Knut Persson på Eik2 (c 1759 - 1823)
Mor*Kari Eriksdotter på Eik3,2 (c 1770 - 1837)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Ingeborg ble født ca. 1799.2 Hun bodde hos Knut Persson og Kari Eriksdotter på bnr. 1, Eik, Veøy, i 1801.2,4,5
Annet navn: Ingeborg Knutsdotter på Eik, nevnt 1820.5,2
Hun var fadder ved dåpen til Anders Jonsson på Eik den 20. februar 1820 i Veøy kirke.6,5
Hun var arving ved skiftet etter Kari Eriksdotter på Eik i november 1837.7

Kilder/noter

 1. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 385 b, Eeg. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670247
 3. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 348 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 21. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=30
 5. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 10, nr. 18. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680481
 6. [S610] Veøy mini. 1818–45: s. 10, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670407
 7. [S1431] Romsdal skifteprotokoll 1832–40: fol. 348 b–349 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130630358

Jakob Andersson på Helset1,2

M, #14631, (ca. 1753 - før 1809)
Far*Anders Larsson på Helset2,3 (c 1711 - f 1796)
Mor*Mali Nilsdotter på Helset2 (1721 - c 1776)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Rasmusdotter på Helset (1758 - )
De hadde iallfall åtte barn.1,6 
Barn     Jakob ble født ca. 1753.1,2
Han var arving ved skiftet etter Mali Nilsdotter på Helset den 13. september 1776: 7 daler 2 ort 21 skilling.4
Han var myndling av Lars Ottarsson på Skjeggstad i 1776.2

Jakob giftet seg i 1778 med Ingeborg Rasmusdotter på Kjersem.1,5 Jakob og Ingeborg var brukere på Øvre Helset, Tresfjord, i 1801. Jon Jakobsson o.a. var også der. Åtte barn bodde hjemme.1,6

Jakob døde før 1809.7

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 a, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670257
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/263/
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b–269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271
 5. [S77] Tresfjord I: s. 526. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#529
 6. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 b, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670258
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 339 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690357

Ingeborg Rasmusdotter på Helset1

K, #14632, (1758 - )
Far*Rasmus Jonsson på Kjersem2 (c 1708 - 1775)
Mor*Kristi Eriksdotter på Kjersem2 (c 1719 - 1761)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jakob Andersson på Helset (c 1753 - f 1809)
De hadde iallfall åtte barn.1,3 
Barn     Annet navn: Ingeborg Rasmusdotter på Kjersem.2
Ingeborg ble født i 1758 på Kjersem, Tresfjord.2
Ingeborg giftet seg i 1778 med Jakob Andersson på Helset.1,2 Ingeborg og Jakob var brukere på Øvre Helset, Tresfjord, i 1801. Jon Jakobsson o.a. var også der. Åtte barn bodde hjemme.1,3

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 a, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670257
 2. [S77] Tresfjord I: s. 526. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#529
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 396 b, Øvre Helset. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670258

Mali Nilsdotter på Helset1,2

K, #14633, (1721 - ca. 1776)
Far*Nils Nilsson på Vike3 (c 1693 - 1767)

Familie

Anders Larsson på Helset (c 1711 - f 1796)
Fem barn levde i 1776.1,6 
Barn     Annet navn: Mali Nilsdotter på Vike.3
Mali ble født i 1721 på Indre Vike, Vestnes.3
Mali giftet seg med Anders Larsson på Helset.1 Mali og Anders var brukere i Andersgarden, Øvre Helset, Tresfjord, i 1762. Hennes søster Mari tjente hos dem.4,2

Mali døde ca. 1776 på Øvre Helset, Tresfjord.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. september 1776. Arvinger: Anders Larsson og Jakob Andersson o.a. Aktiva: 86 daler 3 ort 20 skilling. Passiva: 9–2–20. Arv: 77–1–0.5

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 442. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041103
 3. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 37, bnr. 1.
 4. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b–269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/263/

Nils Nilsson på Vike1

M, #14634, (ca. 1693 - 1767)

Familie

De hadde iallfall åtte barn.1 
Barn     Nils ble født ca. 1693 på Indre Vike, Vestnes.1 Nils var bruker i Nilsgarden, Indre Vike, Vestnes, fra 1721.1

Nils døde i 1767.1

Kilder/noter

 1. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 37, bnr. 1.