Hilde Nilsdotter på Eik1,2,3

K, #14501, (1820 - 6. mai 1884)

Familie

Anders Jonsson på Eik (1820 - 1892)
De hadde iallfall fire barn.3,2 
BarnAnnet navn: Hilde Nilsdotter i Hjelvika.1
Hilde ble født i 1820 i Hjelvika, Veøy.1
Hilde giftet seg med Anders Jonsson på Eik.3,1
Hun og Anders bodde på Eik, Veøy, i 1847.2
Hun og Anders var selveiere på Inste-Eik, Eik, Veøy, i 1865. De hadde to hester, åtte storfe, 21 sauer og én gris: Utsæd: ¼ tønne bygg, 5 tønner havre og 5 tønner potet. Anders og Hilde drev fremdeles i 1884.3,1

Hilde døde den 6. mai 1884 på Eik, som gårdkone, av lungesykdom.1 Hun ble gravlagt den 14. mai 1884 på Veøy kirkegård, med gravtale av presten.1,4

Kilder/noter

 1. [S374] Veøy mini. 1878–1906: s. 219, kvinner, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030903
 2. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 4, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640701
 3. [S1588] Veøy ft. 1865: spesialliste 5, lnr. 145. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340231
 4. [S374] Veøy mini. 1878–1906: fol. 280 a, 14. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20050413030955

Ingebjørg Knutsdotter på Skjørsetra1,2

K, #14502, (ca. 1745 - 1814)
Far*Knut Jonsson i Høystakklia3,1 ( - c 1760)

Familie

Ola Olsson på Skjørsetra (c 1755 - 1825)
De hadde fire barn.4 
BarnAnnet navn: Ingebjørg Knutsdotter i Høystakklia.3
Ingebjørg ble født ca. 1745 i Høystakklia, Bolsøy.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jonsson i Høystakklia den 9. oktober 1761 i Høystakklia.3

Ingebjørg giftet seg med Ola Olsson i Lia.2
Hun og Ola var brukere i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset, i 1784. Sønnen Ola fikk skjøte i 1801.4,2

Ingebjørg døde i 1814 på Skjørsetra, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 342 b, Schiørsætter. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670209
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 30 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660047
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 290. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#293

Anders Larsson på Grandsetra1

M, #14503, (1760 - 1807)
Far*Lars Guttormsson på Grandsetra1,2 (c 1729 - 1803)
Mor*Marit Andersdotter på Grandsetra2 (c 1734 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset (c 1761 - 1822)
BarnAnders ble født i 1760 på Grandsetra, Eresfjord.2
Anders fikk barn med Mari Jørnsdotter på Elgeneset i 1788. På tinget 3. juli ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål. Mari stevnet Anders til tinget 29. juni 1790 for resterende 10 daler i siste års barnebidrag, og for at han skulle betale frem til barnet fylte 10 år. Anders møtte ikke grunnet sykdom, så saken ble utsatt.1,3,2 Anders Larsson på Grandsetra var soldat i 1790.1

Anders døde i 1807.2

Kilder/noter

 1. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 50 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420507
 2. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 301. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#304
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 457 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420459

Jørn Andersson Elgenes1,2,3

M, #14504, (1788 - )
Far*Anders Larsson på Grandsetra4 (1760 - 1807)
Mor*Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset2,4 (c 1761 - 1822)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elen Knutsdotter i Leirgrovvik (c 1792 - )Jørn ble født i 1788, utenom ekteskap.4 Han hadde kopper.1 Han bodde hos Jon Kasparsson og Brit Jørnsdotter på Trollhaug, Elgeneset, Nesset, i 1801. Jørn står som tjenestegutt i folketellingen.3,5,6 Jørn Andersson Elgenes var korporal før 1822.7 Han var arrestforvarer i Molde i 1822.7,1
Jørn giftet seg den 18. juli 1822 i Molde kirke med Elen Knutsdotter i Leirgrovvik (forlovere: Ola Fuglset og Ola Ivarsson på Øverland). De hadde nylig flyttet til byen fra Nesset prestegjeld.1 Jørn Andersson Elgenes var skiftevitne i 1822.8
Han var arving ved skiftet etter Knut Knutsson og Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset i desember 1822: 103 daler 5 skilling. Han fordret også 8 daler 3 ort 2 skilling for utlegg til begravelsen, hvorav han allerede hadde fått 4 daler.9


     Navnet hans ble skrevet Jørgen Andersen Elgenæs i 1822.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 372, 1822, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 340 a, Elgenes, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670206
 4. [S129] Gards- og ættesoge for Nesset V: s. 301. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#304
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 569.
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 570.
 7. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 612, 1822, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001630011
 8. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611014
 9. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b–337 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022

Hilde Knutsdotter1,2

K, #14505, (1782 - )
Far*Knut Knutsson Tøndergård1,2 (c 1747 - 1822)
Mor*Marit Tøndergård2 ( - e 1782)Hilde ble født i 1782, utenom ekteskap.2 Hilde ble døpt den 7. juli 1782 i Bolsøy kirke. Faddere: Rasmus Andersson på Bergsgjerdet, Per Persson på Lubbenes og Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet o.a.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Knutsson og Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset i desember 1822: 21 daler 1 skilling innsatt hos kjøpmann Jeppe Antoni Øvre.4

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 336 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b–337 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022

Marit på Tøndergård1

K, #14506, ( - etter 1782)

Familie

Knut Knutsson Tøndergård (c 1747 - 1822)
BarnHun bodde på Tøndergård, Bolsøy, i 1782.1
Marit fikk barn med Knut Knutsson Høystakkli i 1782.1

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593

Brit Jørnsdotter på Elgeneset1,2

K, #14507, (ca. 1753 - 1806)

Familie

Jon Kasparsson på Elgeneset (c 1750 - 1814)
De hadde ikke barn.5 Brit ble født ca. 1753.2,1
Annet navn: Brit Jørnsdotter på Bjørke, nevnt 1788.3
Brit giftet seg den 10. februar 1788 i Vistdal kyrkje med Jon Kasparsson på Elgeneset.4,2
Hun og Jon var husfolk på Trollhaug, Elgeneset, Nesset, i 1801, sammen med Jørn Andersson o.a. Jons stesønn Knut Olsson festet plassen i 1814.2,5,6

Brit døde i 1806 på Elgeneset, Nesset.1,6 Hun ble jordfestet den 22. mars 1806.1

     Brit Jørnsdotter på Elgeneset og Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset kan ha vært søsken.5

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 20. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640294
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 340 a, Elgenes, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670206
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 176 b, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640221
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 178 b, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640223
 5. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 569.
 6. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 570.

Elen Knutsdotter i Leirgrovvik1,2

K, #14508, (ca. 1792 - )
Far*Knut Persson Tollås2 (1763 - 1832)

Familie

Jørn Andersson Elgenes (1788 - )Elen ble født ca. 1792.2,1 Hun hadde kopper.1 Hun bodde hos Knut Persson i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1801.2,3
Elen giftet seg den 18. juli 1822 i Molde kirke med Jørn Andersson Elgenes (forlovere: Ola Fuglset og Ola Ivarsson på Øverland). De hadde nylig flyttet til byen fra Nesset prestegjeld.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 372, 1822, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Leergrovigen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000189
 3. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 21.

Siri Olsdatter på Molde1

K, #14509, ( - etter 1829)Hun bodde i Molde i 1829.1
Hun var fadder ved dåpen til Lars Olsson den 2. august 1829 i Aukra kyrkje.1


     Siri Olsdatter på Molde og Siri Olsdotter på Eiskrem kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 114, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660060

Knut Jonsson på Setra1,2,3,4

M, #14510, (ca. 1701 - )
Far*Jon Arnesson på Setra5,3 (c 1657 - )
Mor-?*Mari Knutsdotter på Setra ( - e 1742); trolig
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anne Olsdotter på Setra ( - c 1736)
De hadde ett barn.1,5 
Barn

Familie 2

Ales Toresdotter på Setra ( - c 1742)
De hadde ett barn.3,12,5 
Barn

Familie 3

Kari Hansdotter på Setra (c 1713 - 1793)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKnut ble født ca. 1701 på Setra, Eresfjord.6
Knut giftet seg med Anne Olsdotter.1,5
Knut giftet seg med Ales Toresdotter på Setra.3,5
Han og Ales var brukere på bnr. 4, Setra, Eresfjord. Knut overtok etter faren i siste halvdel av 1730-årene.5,3 Jon Arnesson på Setra skyldte til sammen 32 daler 3 ort 12 skilling, som sønnen Knut Jonsson la ut på hans vegne mot betaling i bruket. Blant kreditorene var Ivar Turhus og Erik Olsson på Finnset.3
Han var arving ved skiftet etter Ales Toresdotter på Setra den 30. mai 1743: 51 daler 3 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 1 pund 16 merker i bruket (sønnen fikk like mye). Knut oppgav å ha fått 10 daler i bruket som skålgave (noe hans søstermenn godtok), og å ha lagt ut på farens vegne 32 daler 3 ort 12 skilling mot betaling i resten av eiendommen. Aktiva: 124 daler 1 ort 20 skilling. Passiva: 20–2–23. Arv: 103–2–21.7

Knut giftet seg den 7. juli 1743 i Grytten kirke med Kari Hansdotter på Unjem.2,8
Tore Eriksson på Ødegård kjøpte 1 våg 1 pund 6 merker med 12 merker overbygsel på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Vistdal, den 4. februar 1744 av Bjørn Knutsson. Kjøpesum: 54 daler. Vitner: Knut Jonsson på Setra og Tore Toresson på Setra (eller faren med samme navn). Skjøtet ble tinglyst 7. februar.9

Knut Jonsson solgte på bnr. 4 i 1754 til Jon Knutsson.5
Han var fadder ved dåpen til Tosten Jonsson på Setra den 18. februar 1759 i Eresfjord kyrkje.10
Knut var bruker på bnr. 4 i 1762. I manntallet står at kona var borte fra ham. Anne Knutsdotter bodde derimot hjemme.11 Knut og Kari var brukere på bnr. 4 i 1764. Jon Knutsson og Anne Knutsdotter o.a. bodde også der. Jon overtok driften i løpet av 1760-årene.8,5 Knut Jonsson på Setra var vurderingsmann i i Eresfjord tinglag i 1767.4

     Navnet hans ble skrevet Knud Joensen Sæter i 1736.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 29.5.–18.7.1736. 14. juli.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 107, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610346
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660458
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#269
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 22. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690347
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a–270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 189. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050029
 9. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 197 a, 7. februar. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650457
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: s. 13 a, seksagesima. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 189. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041037
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a.

Jon Arnesson på Setra1

M, #14511, (ca. 1657 - )

Familie

Mari Knutsdotter på Setra ( - e 1742)
De var trolig gift. Jon hadde iallfall én sønn og to gifte døtre.3 
BarnJon ble født ca. 1657 på Setra, Eresfjord.1
Han var bruker på bnr. 4, Setra, Eresfjord. Han overtok etter faren i 1680-årene, kjøpte bruket i 1723 og drev fremdeles i 1735.1,2,3
Jon giftet seg trolig med Mari Knutsdotter i Utigard. Jon Arnesson på Setra skyldte til sammen 32 daler 3 ort 12 skilling, som sønnen Knut Jonsson la ut på hans vegne mot betaling i bruket. Blant kreditorene var Ivar Turhus og Erik Olsson på Finnset.3

Kilder/noter

 1. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 265. https://www.nb.no/items/f8886ee7f856405524ee21f41689fd0f?page=268
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#269
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287

Mari Knutsdotter på Setra1,2

K, #14512, ( - etter 1736)
Far*Knut Jonsson på Setra1,2 (c 1701 - )
Mor*Anne Olsdotter på Setra1,2 ( - c 1736)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Anne Olsdotter på Setra den 14. juli 1736. Arv: 38 daler 2 ort 16 skilling. Etter enkemannens ønske fikk dattera hele boet.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 29.5.–18.7.1736. 14. juli.
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#269

Kari Hansdotter på Setra1,2

K, #14513, (ca. 1713 - 1793)
Far*Hans Hansson på Unjem3 (c 1679 - 1762 / 1763)
Mor*Marit Jensdotter på Unjem3,4 ( - e 1764)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Jonsson på Setra (c 1701 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKari ble født ca. 1713. Alderen ble oppgitt til 85 år ved jordfestelsen i 1793, men hun var nok noen år yngre.5
Annet navn: Kari Hansdotter på Unjem, nevnt 1743.6
Kari giftet seg den 7. juli 1743 i Grytten kirke med Knut Jonsson på Setra.6,1 Knut Jonsson var bruker på bnr. 4, Setra, Eresfjord, i 1762. I manntallet står at kona var borte fra ham.7 Kari og Knut var brukere på bnr. 4 i 1764. Jon Knutsson og Anne Knutsdotter o.a. bodde også der. Jon overtok driften i løpet av 1760-årene.1,2
Annet navn: Kari Hansdotter på Eikesdalssetra, nevnt 1793.5

Kari døde i 1793.5 Hun ble jordfestet den 23. februar 1793 på Vistdal kyrkjegard.5

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 189. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050029
 2. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#269
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 691 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651296
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660267
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 195 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640240
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 107, 4. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610346
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 189. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041037

Anne Knutsdotter på Ødegård1,2

K, #14514, (ca. 1743 - 1812)
Far*Knut Jonsson på Setra3,4 (c 1701 - )
Mor*Kari Hansdotter på Setra4 (c 1713 - 1793)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Just Knutsson på Ødegård (c 1745 - 1813)Annet navn: Anne Knutsdotter på Setra.4,3
Anne ble født ca. 1743.1 Hun bodde hos Knut Jonsson på bnr. 4, Setra, Eresfjord, i 1762.3 Anne Knutsdotter bodde hos Knut Jonsson og Kari Hansdotter på bnr. 4 i 1764.4,5
Anne giftet seg i 1766 med Just Knutsson på Ødegård.1,6 Anne og Just var kårfolk i Herut, Litle Bergsethjellen, Vistdal, i 1801. De hadde jord.1

Anne døde i 1812 på Litle Bergsethjellen, Vistdal.7

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 362 a, Lille Bersæt. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670228
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 58, 2. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640313
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 189. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041037
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 189. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050029
 5. [S54] Gards- og ættesoge for Nesset VII: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#269
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 48.
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 49.

Ingeleiv Taraldsdotter i Lia1,2

K, #14515, (ca. 1703 - 1760)
Far*Tarald Olsson i Muldal3,2 (c 1653 - )
Mor*Kari Olsdotter i Muldal ( - e 1708)

Familie

Per Olsson i Lia ( - e 1762)
De hadde ikke barn.2 Ingeleiv ble født ca. 1703.1
Annet navn: Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal, nevnt fra 1748 til 1749.4,5
Ingeleiv trolovet seg den 1. november 1748 med Per Olsson i Demdal. Forlovere: Per Gunnarsson på Berdal o.a.4
Ingeleiv giftet seg den 25. mai 1749 i Norddal med Per Olsson i Demdal.5,2
Hun og Per var brukere i Lia, Voll, i 1756.6,3
Hun var arving ved skiftet etter Inge Taraldsdotter den 30. juni 1756: 13 daler 3 ort 13 skilling.3


Ingeleiv døde i 1760 i Lia, av tæring.1 Det ble holdt likpreken over henne den 14. september 1760 i Voll kirke.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 7. januar 1761. Kreditorer: Lars Ellevsson i Øver-Bø, Ola Knutsson i , Lars Toresson Hjelma, Ivar Ivarsson på Berill, Elling Hansson i Vik, Einar Persson på Skjelbostad, Jakob Andreas Eg, Knut Justsson i Vik og Mons Eriksson på Jamtegarden o.a. Arvinger: Per Olsson i Lia og Kari Taraldsdotter. Likkisten kostet 1 daler 1 ort. Aktiva: 33 daler 2 ort 10 skilling. Passiva: 33–0–2. Arv: 0–2–8.7

     Navnet hennes ble skrevet Inglæv Tarals Datter Berdalen i 1749.5

Ifølge Ættebok for Norddal (I) ble Per Olsson i Demdal gift med Inge Taraldsdotter på Berdal, men det er en forveksling med hennes søster Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal.
Pers fødsels- og dødsår stemmer nok heller ikke.8

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 395. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610441
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640328
 5. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640332
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 276. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=279
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 8. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48

Per Olsson i Lia1,2,3

M, #14516, ( - etter 1762)

Familie 1

Ingeleiv Taraldsdotter i Lia (c 1703 - 1760)
De hadde ikke barn.3 Annet navn: Per Olsson i Demdal, nevnt fra 1748 til 1749.4,5
Per trolovet seg den 1. november 1748 med Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal. Forlovere: Per Gunnarsson på Berdal o.a.4
Per giftet seg den 25. mai 1749 i Norddal med Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal.5,3
Han og Ingeleiv var brukere i Lia, Voll, i 1756.6,2
Han var verge for Kari Taraldsdotter i 1756.2

Per Olsson kjøpte 1 pund (hele gården, med bygselrett) i Lia den 17. november 1760. Kjøpesum: 28 daler. Skjøtet ble tinglyst 20. juni 1763.7
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 1 ort 4 skilling.8

Per trolovet seg i juni 1761 med Marte Jakobsdotter i Øyna. Forlovere: Arne Jakobsson på Engeset o.a.1
Per giftet seg den 24. juni 1761 i Norddal med Marte Jakobsdotter i Øyna.1,9
I manntallet av 1762 står han og Marte som selveiere i Lia. Lars Jonsson var også der.9

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Demmedal i 1748.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Lien fra 1756 til 1761.1,2

Ifølge Ættebok for Norddal (I) ble Per Olsson i Demdal gift med Inge Taraldsdotter på Berdal, men det er en forveksling med hennes søster Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal.
Pers fødsels- og dødsår stemmer nok heller ikke.10


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 276) må Per Olsson i Lia ha blitt far til fire barn i 1770- og 80-årene, men det er nok en forveksling med Per Persson i Lia.6,11

Kilder/noter

 1. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640502
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640328
 5. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640332
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 276. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=279
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 264 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650747
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 387. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041067
 10. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48
 11. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 18, nr. 63. https://www.nb.no/items/c7482dec97de8e1c3825c3a2f3893bdb?page=19

Marte Jakobsdotter i Lia1

K, #14517

Familie 1

Jon Ingebrigtsson i Vika (c 1723 - 1761)
Barn

Familie 2

Per Olsson i Lia ( - e 1762)Marte fikk barn med Jon Ingebrigtsson i Vika i 1744.2
Annet navn: Marte Jakobsdotter i Øyna, nevnt 1761.3,4
Marte trolovet seg i juni 1761 med Per Olsson i Lia. Forlovere: Arne Jakobsson på Engeset o.a.3
Marte giftet seg den 24. juni 1761 i Norddal med Per Olsson i Lia.3,1
I manntallet av 1762 står hun og Per som selveiere i Lia, Voll. Lars Jonsson var også der.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 387. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041067
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 920. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=455
 3. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640502
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 981. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=516

Lars Jonsson i Øyna1,2

M, #14518, (1744 - )
Far*Jon Ingebrigtsson i Vika2 (c 1723 - 1761)
Mor*Marte Jakobsdotter i Lia3,2Lars ble født i 1744, utenom ekteskap.4 Han ble konfirmert den 14. oktober 1759 i Norddal.1
Annet navn: Lars Jonsson i Lia.3 I manntallet av 1762 står Lars Jonsson hos Per Olsson og Marte Jakobsdotter i Lia, Voll.3
Han var trolig husmann på Voll, Voll.5

     Navnet hans ble skrevet Lars Jonsen Øyene i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640383
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 981. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=516
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 387. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041067
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 920. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=455
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 468. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=471

Inge Taraldsdotter på Kjøpstad1

K, #14519, ( - ca. 1756)
Far*Tarald Olsson i Muldal2 (c 1653 - )
Mor*Kari Olsdotter i Muldal2 ( - e 1708)

Familie

Sakse Rasmusson på Kjøpstad (c 1700 - 1754)
De hadde ikke barn.2,1 Annet navn: Inge Taraldsdotter på Berdal, nevnt fra 1740 til 1741.3,4
Inge trolovet seg den 29. november 1740 med Sakse Rasmusson på Bjermeland. Forlovere: Erik Hansson på Jamtegarden og Knut Jakobsson på Berdal.3
Inge giftet seg den 3. juni 1741 i Norddal med Sakse Rasmusson på Bjermeland.4,1
Hun og Sakse var husfolk på Kjøpstad, Tresfjord, i 1754.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 42 daler 2 ort 14 skilling.6
Hun var myndling av Anders Lassesson på Kjøpstad fra 1754.1


Inge døde ca. 1756 i Molde.2 Det ble holdt skifte etter henne den 30. juni 1756. Debitorer: Lars Rasmusson på Rellingen og Jens Lassesson på Kjersem o.a. Arvinger: Ingeleiv Taraldsdotter og Kari Taraldsdotter. Aktiva: 31 daler 3 ort 18 skilling. Passiva: 4–0–16. Arv: 27–3–2.2

     Navnet hennes ble skrevet Inge Taralds Datter Berdalen fra 1740 til 1741.3,4

     Navnet hennes ble skrevet Inger Taraldsdatter fra 1754 til 1756.2,1

Ifølge Ættebok for Norddal (I) ble Per Olsson i Demdal gift med Inge Taraldsdotter på Berdal, men det er en forveksling med hennes søster Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal.
Pers fødsels- og dødsår stemmer nok heller ikke.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 3. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 20 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640284
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640287
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 7. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48

Sakse Rasmusson på Kjøpstad1,2,3

M, #14520, (ca. 1700 - 23. april 1754)
Far-?*Rasmus Andersson på Uri (c 1644 - c 1708); trolig4,5

Familie 1

Ett barn levde i 1754.2 
Barn

Familie 2

Inge Taraldsdotter på Kjøpstad ( - c 1756)
De hadde ikke barn.10,2 Sakse ble født ca. 1700.1
Saxe (1 år) bodde hos Rasmus Andersson på Uri, Norddal, i 1701.5
Saxe Rasmusen var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 5 mark.6
Saxe Rasmusen var myndling av Ola Knutsson på Hatlestad i 1709.4

Sakse giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde på Kjøpstad, Tresfjord, i 1733.3
Annet navn: Sakse Rasmusson på Bjermeland, nevnt fra 1740 til 1741.7,8
Sakse trolovet seg den 29. november 1740 med Inge Taraldsdotter på Berdal. Forlovere: Erik Hansson på Jamtegarden og Knut Jakobsson på Berdal.7
Sakse giftet seg den 3. juni 1741 i Norddal med Inge Taraldsdotter på Berdal.8,2
Han og Inge var husfolk på Kjøpstad i 1754.2,1

Sakse døde den 23. april 1754 på Kjøpstad, av «Kolde-Syge» (malaria).1 Han ble jordfestet den 4. mai 1754 på Tresfjord kyrkjegard.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. november 1754. Debitorer: Lars Rasmusson på Rellingen og Jens Lassesson på Kjersem. Kreditorer: Anders Lassesson på Kjøpstad, Kristen Ellingsson på Bjermeland og Nils Larsson på Eidhammar o.a. Arvinger: Inge Taraldsdotter og Kristi Saksesdotter. I boet var tre par snøhoser, vide vanter, båt, hus til 10 daler, naust til 2 daler, 60 daler i rede penger, o.a. Aktiva: 94 daler 2 ort 16 skilling. Passiva: 9–1–12. Arv: 85–1–4.9

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 4. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Urrie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 6. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 7. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 20 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640284
 8. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640287
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104

Kristi Saksesdotter på Åssjøen1

K, #14521, (1733 - )
Far*Sakse Rasmusson på Kjøpstad2,3 (c 1700 - 1754)

Familie

Ola Eriksson på Skavneset (o 1712 - 1785)
Ett barn levde i 1785.1 Kristi ble født i 1733 på Kjøpstad, Tresfjord.2 Kristi ble døpt den 7. oktober 1733 i Tresfjord kyrkje av Lars Barhaug.2
Hun var arving ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 42 daler 2 ort 14 skilling.4
Hun var myndling av Nils Larsson på Eidhammar i 1754.3

Annet navn: Kristi Saksesdotter på Kjøpstad, nevnt 1767.5,3
Kristi giftet seg den 28. juni 1767 i Tresfjord kyrkje med Ola Eriksson på Vestnes.5,1 Kristi og Ola var i 1772 husfolk på Skavneset, Vestnes, også kalt Åssjøen.6
Hun var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Åssjøen den 13. desember 1785.1
Hun var myndling av Kristen Nilsson på Stokkeland i 1785.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670776
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 39, 2. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660502
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 660 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660697

Lars Rasmusson på Rellingen1,2

M, #14522, (ca. 1703 - 1764)
Far-?*Rasmus Andersson på Uri (c 1644 - c 1708); trolig3Lars ble født ca. 1703.4
Lars Rasmusen var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 5 mark.5
Lars Rasmusen var myndling av Ola Knutsson på Hatlestad i 1709.3

Annet navn: Lars Rasmusson på Nedre Rellingen, nevnt fra 1741 til 1744.6,7
Han bodde på Rellingen, Norddal, iallfall fra 1741 til 1756.7,6,1,2
Han var forlover for Marte Rasmusdotter på Uri, som ble trolovet den 10. desember 1741 i Norddal.7
Han var debitor ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 12 daler.8
Han var debitor ved skiftet etter Inge Taraldsdotter den 30. juni 1756: 6 daler.2


Lars døde i 1764.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 606. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=141
 5. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 6. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 40 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640305
 7. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 24 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640289
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889

Rasmus Andersson på Uri1,2

M, #14523, (ca. 1644 - ca. 1708)

Familie 1

Seks barn levde i 1709.1 
Barn

Familie 2

Kari Rasmusdotter på Uri ( - e 1726)
De hadde ikke barn.1 Rasmus ble født ca. 1644.2 Han var soldat.2
Rasmus var gift med ei søster av Ola Knutsson på Hatlestad.1
Han var bruker på Uri, Norddal, i 1701. Anders Rasmusson, Knut Rasmusson og Sakse Rasmusson bodde også der.2
Rasmus giftet seg med Kari Rasmusdotter på Linge.1

Rasmus døde ca. 1708 på Uri.1 Det ble holdt skifte etter ham den 14. juni 1709. Kreditorer: Nils Persson Langlo, Per Persson på Langlo, Arne Rasmusson på Muri og Rasmus Ingebrigtsson på Muri o.a. Arvinger: Kari Rasmusdotter, Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter. Åbot: 2 daler 1 mark 8 skilling. Enka fikk 1 daler 1 mark til gravferd. Aktiva: 34–4–2. Passiva: 29–4–3. Arv: 5 daler. Barna fikk gangklærne til 1 daler 4 mark forlodds.3

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Urrie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Kari Rasmusdotter på Uri1,2

K, #14524, ( - etter 1726)
Far*Rasmus Persson på Linge3,1 (c 1601 - )

Familie 1

Rasmus Andersson på Uri (c 1644 - c 1708)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn.2 Annet navn: Kari Rasmusdotter på Linge.3
Kari giftet seg med Rasmus Andersson på Uri.1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 2 daler 3 mark. Hun fikk også 1 daler 1 mark til gravferd.4
Hun var myndling av Ingebrigt Rasmusson på Linge i 1709.1

Kari giftet seg med en uregistrert person.2

Kari døde etter 1726.2

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 290. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610426
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 444. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=455
 4. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Rasmus Persson på Linge1,2

M, #14525, (ca. 1601 - )

Familie

Han hadde seks barn.2 
BarnRasmus ble født ca. 1601.1
Han var bruker på bnr. 3, Linge, Norddal, i 1666. Skyld: 3 mæler. Han drev fremdeles i 1683.1,2

Kilder/noter

 1. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 459, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005190244
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 444. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=455
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Ingebrigt Rasmusson på Linge1,2,3,4

M, #14526, (ca. 1646 - 1711)
Far*Rasmus Persson på Linge4,2 (c 1601 - )Ingebrigt ble født ca. 1646.3,4
Han var bruker på bnr. 3, Linge, Norddal, i 1701. De hadde ei tjenestejente i 1711. Etter Ingebrigt overtok sønnen Rasmus.3,1,4
Han var verge for Kari Rasmusdotter på Uri i 1709.2


Ingebrigt døde i 1711 på Linge, Norddal.1

Kilder/noter

 1. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Linge. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172296
 2. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 91, Linge. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281056
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 444. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=455

Anders Rasmusson på Uri1,2

M, #14527, (ca. 1694 - )
Far*Rasmus Andersson på Uri1,2 (c 1644 - c 1708)Anders ble født ca. 1694.2 Han bodde hos Rasmus Andersson på Uri, Norddal, i 1701.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 5 mark.3
Ola Knutsson på Hatlestad var verge for Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter på Uri i 1709, «i Mangel af fæderne frender» (farsslekt). Ola var deres morbror.1

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Urrie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Knut Rasmusson på Uri1,2

M, #14528, (ca. 1696 - )
Far*Rasmus Andersson på Uri1,2 (c 1644 - c 1708)Knut ble født ca. 1696.2 Han bodde hos Rasmus Andersson på Uri, Norddal, i 1701.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 5 mark.3
Ola Knutsson på Hatlestad var verge for Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter på Uri i 1709, «i Mangel af fæderne frender» (farsslekt). Ola var deres morbror.1

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Urrie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Anne Rasmusdotter på Uri1,2

K, #14529, ( - etter 1726)
Far*Rasmus Andersson på Uri1 (c 1644 - c 1708)Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 2 mark 8 skilling.3
Ola Knutsson på Hatlestad var verge for Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter på Uri i 1709, «i Mangel af fæderne frender» (farsslekt). Ola var deres morbror.1


Anne døde etter 1726.2

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 290. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610426
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Marte Rasmusdotter på Muri1

K, #14530, (omkr. 1702 - 1777)
Far*Rasmus Andersson på Uri2 (c 1644 - c 1708)Marte ble født omkr. 1702. Alderen ble oppgitt til 83 år i 1777, men hun fødte barn i 1747.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 2 mark 8 skilling.4
Ola Knutsson på Hatlestad var verge for Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter på Uri i 1709, «i Mangel af fæderne frender» (farsslekt). Ola var deres morbror.2

Annet navn: Marte Rasmusdotter på Uri, nevnt 1741.5,2,6
Marte trolovet seg den 10. desember 1741 i Norddal med en uregistrert person. Forlovere: Lars Rasmusson på Nedre Rellingen o.a.5

Marte døde i 1777 på Muri, Norddal.1

Kilder/noter

 1. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 135 a, 1777. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830650002
 2. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 502. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=37
 4. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 5. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 24 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640289
 6. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 842. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=377

Ola Knutsson på Hatlestad1,2

M, #14531, ( - etter 1711)Rasmus Andersson på Uri var gift med ei søster av Ola Knutsson på Hatlestad.1
Han var verge for Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter på Uri i 1709, «i Mangel af fæderne frender» (farsslekt). Ola var deres morbror.1

Han bodde på Hatlestad, Norddal, i 1709. Han drev et bruk der i 1711 med kone, to sønner og to tjenestefolk.1,2

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Hatlestad. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172302

Erik Bjørnsson Brekka1,2,3

M, #14532, (ca. 1695 - 1771)Erik ble født ca. 1695 i Brekka, Meland, Vistdal.4,3
Han var bruker i Brekka i 1732. Han overtok etter faren.5,6 Han o.a. kjøpte ½ våg (hele gården, med bygselrett) i Brekka den 30. desember 1734 av Ola Didriksson på Helle. Kjøpesum: 25 daler. Skjøtet ble tinglyst 27. januar.1 Erik Bjørnsson og Anders Eriksson var brukere i Brekka i 1744.2 Erik Bjørnsson Brekka o.a. solgte 1 pund 12 merker (hele gården, med bygselrett) i Brekka den 25. oktober 1749 til Anders Eriksson i Brekka. Kjøpesum: 28 daler.7
Erich Brækken var kreditor ved skiftet etter Ørjar Knutsson og Mildrid Didriksdotter på Lange den 9. april 1753: 2 ort.8
I manntallet av 1762 står Erik Bjørnsson hos Mats Persson og Anne Knutsdotter på Storåkeren, Oppdal, Vistdal.9,10
Annet navn: Erik Bjørnsson Meland, nevnt 1771 (Eric Biørnss: Breken eller Meeland).3

Erik døde i 1771 på Hargota, Nesset, som innerst.3 Han ble jordfestet den 24. mars 1771 på Rød kyrkjegard, Nesset.3

     Navnet hans ble skrevet Erich Biørensen Brechen i 1734.7

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 170) var Erik Bjørnsson Brekka far til Anders Eriksson i Brekka, men det er feil.5

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 54 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650314
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 100 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400558
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 78 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640122
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 232, Melland. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 5. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 170.
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 169.
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650508
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 162 b–164 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650759
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 218. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 10. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 469.

Erik Andersson Breivik1,2,3,4

M, #14533, (ca. 1670 - )

Familie

Brit Andersdotter Breivik
Ifølge skiftet etter Ingeleiv var Børre og Anders (d.e.) hennes helbrødre, og utlegget viser at Anders (d.y.) og Jakob også var det.26,28 
BarnErik ble født ca. 1670.5 Han fikk bygselseddel på 1 våg (hele gården) i Ytre Breivika, Hen, den 2. mai 1688. Seddelen ble tinglyst først 26. januar 1695.2
Han var bruker i Ytre Breivika i 1699. Skyld: 1 våg. Han drev fremdeles gården i 1724, og det er mulig han kom tilbake dit senere som husmann.6,7,8,9
Erik giftet seg med Brit Andersdotter.10 Erik Andersson Breivik ble stevnet av Ola Knutsson på Tokle til tinget i Romsdal den 22. oktober 1703. Erik var anklaget for utskjelling, men møtte ikke.1
Han var debitor ved skiftet etter Siri Persdotter i den 7. juni 1723: 7 daler.11
Erik Andersson Breivik ble stevnet av Kristoffer Kristoffersson Lossius til tinget i Romsdal den 18. juli 1725. Vitner: Inger Andersdotter på Kavli og Ingeleiv Jakobsdotter i Norvika. Erik hadde inngitt en klage på kaptein Lossius, datert Ytre Breivika 22. juli 1724, som han mente Erik ikke kunne bevise. Saken gjaldt to kyr i Breivika som Ingers far, Anders Olsson på Vollan, i sin tid eide og solgte videre til Lossius, som sendte soldater for å hente dem.12
Elling Knutsson på Oppdal ble dømt den 29. oktober 1727 på Gjermundnes, Vestnes. Han og naboen hadde reist til Romsdalsmartnan, hvor Elling blant annet kjøpte et kvarter sild og betalte med penger han hadde fått av Erik Andersson Breivik og siden stjal hesten til Aslak Knutsson i Eikesdal. For dette og tidligere tyverier ble Elling dømt til pisking og brennemerking på ryggen, tredobbel erstatning til Aslak, og inndragelse av sin halvpart i felleseiet. I 1733 var Elling fredløs (forvist).13,14

Annet navn: Erik Andersson på Oppdal, nevnt fra 1729 til 1740.15,16,17,3 Erik Andersson på Oppdal ble stevnet til tinget i Eresfjord den 20. oktober 1729. Han skyldte 5 daler til Marit Endresdotter på Oppdal. Erik ble dømt til å betale gjelden og ilagt 2 ort i saksomkostninger.3
Han var bruker på bnr. 4, Oppdal, Vistdal, i 1729. Han mistet bygselen 5. november 1734 grunnet ulovlig fremferd mot jorddrotten (Oppdal var kirkegods), men Erik ventet med å flytte. Prost Lekanger stevnet ham for gjeld året etter. Sønnen Anders hadde overtatt bruket i 1738.18,3,19 Erik Andersson på Oppdal ble stevnet av Erik Pedersson Lekanger til tinget i Eresfjord den 23. januar 1739. Erik Andersson kom med motsøksmål for ulovlig utkastelse og stevnet blant andre Knut Torfinnsson på Ødegård, Per Persson på Myklebostad og Per Persson på Hjellen som vitner. Erik sa at kirkeeierne hadde gitt ham kår, men det benektet de. Det falt lagtingsdom 17. august, og Erik Andersson fikk frist til sommertinget 1740 om han ville anke. I juli hadde han igjen stevnet prosten, som ikke møtte.20,21,22,23,17
Marit Endresdotter på Oppdal vitnet på tinget den 24. januar 1739 i Eresfjord. Hun ble spurt om hun noen gang hadde klaget på prost Erik Pedersson Lekanger eller om han hadde forurettet henne, noe hun avkreftet. Det pågikk en sak mellom prosten og Erik Andersson på Oppdal, som hadde drevet bnr. 4 etter Marit og mannen (Oppdal var kirkegods).24


     Navnet hans ble skrevet Erik Brevigen i 1729.3

     Navnet hans ble skrevet Erik opdahlen i 1739.21

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 516) vitnet Erik Andersson på Oppdals kone på tinget i 1739, men i tingboka står Elling Opdahlens kone, Marit (s.d.).25,24

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 87 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660089
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650593
 3. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 40 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400033
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 95. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610340
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 242, Ytterbrevig. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282134
 6. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Romsdals Otting, Ytter Brevig. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307160034
 7. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 66 b, mnr. 297. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670068
 8. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Romsdalske kompani, mønstringsrulle. Nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700226
 9. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Romsdalske kompani, rulle. Gemene, nr. 34. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690099
 10. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 134 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390264
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 263 a–265 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640277
 12. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 121 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390783
 13. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 212 b–213 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390874
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 39 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400204
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 227 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400391
 16. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 17. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 18. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 515.
 19. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 20. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 21. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 22. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400358
 23. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400448
 24. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 25. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 516.
 26. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 27. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 28. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 199 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670201

Marit Knutsdotter på Meland1

K, #14534, ( - ca. 1755)

Familie

Anders Eriksson i Brekka (c 1704 - 1772)
De hadde fire barn, hvorav ett levde i 1776.1,5,6 
BarnAnnet navn: Marit Knutsdotter på Kavli, nevnt 1734.2
Marit trolovet seg den 8. januar 1734 med Anders Eriksson på Oppdal.2
Marit giftet seg den 17. januar 1734 i Hen kirke med Anders Eriksson på Oppdal.2,1

Marit døde ca. 1755 i Brekka, Meland, Vistdal.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 3. juli 1755. Arvinger: Anders Eriksson, Ola Andersson, Erik Andersson, Knut Andersson og Brit Andersdotter. I boet var mange dyr, 1 pund 12 merker i Meland (hele gården, med bygselrett, 18 daler) o.a. Aktiva: 61 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 4–2–16. Arv: 57–0–20 (sic).3

     Knut Knutsson på Kavli og Marit Knutsdotter på Meland var trolig søsken.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 48. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610317
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 171.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 6. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 172.

Ingeleiv Eriksdotter i Bø1,2

K, #14535, (ca. 1700 - 1775)
Far*Erik Andersson Breivik3,2 (c 1670 - )
Mor*Brit Andersdotter Breivik3,2

Familie 1

Ola Knutsson i (c 1712 - 1771)
De hadde ikke barn.8 

Familie 2

Ivar Olsson i (1753 - 1829)
De hadde ikke barn.3 Ingeleiv ble født ca. 1700.1 Hun tjente trolig hos Guri Eriksdotter på Åndal, Grytten.4
Annet navn: Ingeleiv Eriksdotter i Breivika, nevnt 1750.5
Ingeleiv trolovet seg den 11. oktober 1750 i Voll kirke med Ola Knutsson i . Forlovere: Ola Sørensson på Gjerde og Ola Jakobsson på Åndal.5
Ingeleiv giftet seg den 3. februar 1751 i Voll kirke med Ola Knutsson i .6,2
Hun var arving ved skiftet etter Inger Olsdotter på Dalebøen den 23. juli 1759: 4 daler 4 mark 3 skilling, utlagt i sølvskje på 2 lodd 1½ kvintin merket LOS AOd (1 daler) o.a.7

Ingeleiv giftet seg i 1773 med Ivar Olsson på Griset.3,8
Hun og Ivar var brukere i Lensmannsgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll, fra 1773 til 1775. Bygdaboka for Voll forteller: Det var juledans i Lensmesgarden. Ungdomen svinga seg framme på golvet, og gamlemor låg borte i rommet (senga) og såg på. Ho var ikkje bli, for kvar gong han Ivar svinga forbi med ei ung jente i armane, slo ho etter han med ein gammal sokk. Ivar drev videre etter hennes død og var fremdeles bruker i 1803.8,9
Ingeleiv hadde Erik Andersson i Breivika i tjeneste.10


Ingeleiv døde i 1775 i Ner-Bø i Innfjorden, Voll.1 Hun ble jordfestet den 26. desember 1775 på Voll kirkegård.1
Annet navn: Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø, nevnt 1776.3 Det ble holdt skifte etter henne den 30. januar 1776. Debitorer: Ola Olsson på Berill o.a. Kreditorer: Ola Olsson på Griset og Knut Justsson i Vik o.a. Arvinger: Ivar Olsson i Ner-Bø, Børre Eriksson på Dale, Erik Andersson i Breivika, Jøsten Andersson i Breivika, Kari Andersdotter på Dalebøen, Brit Andersdotter i Brekka og Anne Jakobsdotter. I boet var mange dyr, et sølvbeger med føtter og bokstavene OKS, sølvskje merket OKS EAD og årstallet 1735, ditto merket OKSB EAD 1735 (Ola Knutsson i , Inger Andersdotter), ditto merket JTS eller ITS, ditto merket OOS (Ola Olsson?) med knapp på skaftet, messinglysestake merket K (Knut?), flatt tinnfat på 7½ mark med bokstavene CZH AAD (trolig Kristoffer Sakariasson Holk og Anne Ågesdotter), Müllers huspostill, Laas for Munden og Tømme for Tungen, De bedendes aandelige Kiæde, kårde med sølvtråd om heftet, fruentimmersal, sambøring (med seil, dregg og tau), 4,2 mark i Holte, 15 merker (uten bygselrett) i Ner-Bø etter skiftebrev av 2. november 1771, 10 daler 1 ort 6 skilling i rede penger, o.a. Aktiva: 268–3–8. Passiva: 86–3–14. Arv: 181–3–18.11

     Navnet hennes ble skrevet Ingelev Erichs-Datter Brevig i 1750.5

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 177. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010089
 2. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 311 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650330
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 176. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610381
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 180. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610383
 7. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a–219 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 135. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=138
 9. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 136. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=139
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 199 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670201
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Ivar Olsson i Bø1,2

M, #14536, (1753 - mars 1829)
Far*Ola Olsson på Griset3 (c 1720 - 1798)
Mor*Kari Ivarsdotter på Griset3 (c 1721 - 1802)

Familie 1

Ingeleiv Eriksdotter i (c 1700 - 1775)
De hadde ikke barn.4 

Familie 2

De hadde seks barn.6 Annet navn: Ivar Olsson på Griset.3
Ivar ble født i 1753 på Griset, Voll.3
Ivar giftet seg i 1773 med Ingeleiv Eriksdotter i .4,5
Han og Ingeleiv var brukere i Lensmannsgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll, fra 1773 til 1775. Bygdaboka for Voll forteller: Det var juledans i Lensmesgarden. Ungdomen svinga seg framme på golvet, og gamlemor låg borte i rommet (senga) og såg på. Ho var ikkje bli, for kvar gong han Ivar svinga forbi med ei ung jente i armane, slo ho etter han med ein gammal sokk. Ivar drev videre etter hennes død og var fremdeles bruker i 1803.5,6
Annet navn: Ivar Olsson i Ner-Bø, nevnt 1776.4
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776: 90 daler 3 ort 21 skilling, utlagt i 15 merker (uten bygselrett) i Ner-Bø (6 daler), sambøring med seil, dregg og tau (6–2–0), sølvskje merket OKSB EAD 1735 (Ola Knutsson i , Inger Andersdotter, 1–0–8), messinglysestake merket K (0–1–16), flatt tinnfat på 7½ mark med bokstavene CZH AAD (trolig Kristoffer Sakariasson Holk og Anne Ågesdotter, 0–3–3) o.a.7

Ivar giftet seg med en uregistrert person.5

Ivar døde i mars 1829 i Ner-Bø i Innfjorden, Voll, som kårmann.1,2

Kilder/noter

 1. [S1637] Voll klok. 1818–36: s. 202, 1829, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904630677
 2. [S1636] Voll mini. 1818–53: s. 200, 1829, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904630239
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 28. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#31
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 135. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=138
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 136. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=139
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Knut Olsson i Bø1,2

M, #14537, (ca. 1685 - 1746)

Familie

De hadde sju barn.2 
BarnKnut ble født ca. 1685.2
Han var bruker i Lensmannsgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll, i 1724. Skyld: 2 våger 2 pund 6 merker, hvorav han eide 2 pund 12 merker.3,4,2 Han var lensmann i Voll i 1724.1,2

Knut døde i 1746 på Lyngheim, Grytten.2

Kilder/noter

 1. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670099
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 134. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#137
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 84 b, mnr. 379. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670086
 4. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 143 b, mnr. 379. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819660346

Ola Knutsson i Bø1,2,3,4

M, #14538, (ca. 1712 - 1771)
Far*Knut Olsson i 4 (c 1685 - 1746)

Familie 1

De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Ingeleiv Eriksdotter i (c 1700 - 1775)
De hadde ikke barn.11 Ola ble født ca. 1712.3
Ola giftet seg med en uregistrert person.4
Han var bruker i Lensmannsgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll.4 Han var lensmann i Voll iallfall fra 1742 til 1751 og ble titulert slik til sin død.1,2,5,3
Ola trolovet seg den 11. oktober 1750 i Voll kirke med Ingeleiv Eriksdotter i Breivika. Forlovere: Ola Sørensson på Gjerde og Ola Jakobsson på Åndal.2
Ola giftet seg den 3. februar 1751 i Voll kirke med Ingeleiv Eriksdotter.5,6
Han var forlover for Lars Toresson Hjelma og Inger Olsdotter i Vik, som ble trolovet den 20. juli 1752 i Grytten kirke.7
Han var verge for Brit Andersdotter på Meland i 1755.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 1 ort.9


Ola døde i 1771 i Ner-Bø i Innfjorden, Voll, av slag.3 Det ble holdt likpreken over ham 5. september eller oktober 1771.3
Det ble holdt skifte etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776. I boet var mange dyr, et sølvbeger med føtter og bokstavene OKS, sølvskje merket OKS EAD og årstallet 1735, ditto merket OKSB EAD 1735 (Ola Knutsson i Bø, Inger Andersdotter), ditto merket JTS eller ITS, ditto merket OOS (Ola Olsson?) med knapp på skaftet, messinglysestake merket K (Knut?), flatt tinnfat på 7½ mark med bokstavene CZH AAD (trolig Kristoffer Sakariasson Holk og Anne Ågesdotter), Müllers huspostill, Laas for Munden og Tømme for Tungen, De bedendes aandelige Kiæde, kårde med sølvtråd om heftet, fruentimmersal, sambøring (med seil, dregg og tau), 4,2 mark i Holte, 15 merker (uten bygselrett) i Ner-Bø etter skiftebrev av 2. november 1771, 10 daler 1 ort 6 skilling i rede penger, o.a. Aktiva: 268–3–8. Passiva: 86–3–14. Arv: 181–3–18.10

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650224
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 176. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610381
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 131. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010066
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 134. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#137
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 180. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610383
 6. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 194. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610390
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199
 11. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 135. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=138

Guri Eriksdotter på Åndal1,2,3

K, #14539, (ca. 1670 - 1751)

Familie 1

Hun var enke og fem barn levde i 1743.3 
Barn

Familie 2

Ola Jakobsson på Ora (c 1696 - 1753)
De hadde ikke barn.7 Guri ble født ca. 1670.2 Hennes hjemsted var trolig på Setnes, Grytten.4
Guri giftet seg med en uregistrert person.1
Guri hadde trolig Ingeleiv Eriksdotter i tjeneste.5

Hun drev et bruk på Åndal, Grytten, i 1743.3
Guri trolovet seg den 16. juni 1745 med Ola Jakobsson på Ora. Forlovere: Ludvig Andersson Lem og Erik Andersson på Kavli.1
Guri giftet seg den 17. juni 1745 i Hen kirke med Ola Jakobsson på Ora.6,7
Hun og Ola bodde på Åndal i 1747.8,9

Guri døde i 1751 på Åndal.2 Det ble holdt likpreken over henne den 11. juli 1751 i Grytten kirke.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 126, 16. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610356
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 185, 5. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610386
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 311 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650329
 4. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 86. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014071608273?page=89
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 311 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650330
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 126, 17. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610356
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 146. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610366
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 176. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610381
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 342 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650360

Børre Eriksson på Dale1,2,3,4

M, #14540, (ca. 1723 - 1783)
Far*Erik Andersson Breivik2 (c 1670 - )
Mor*Brit Andersdotter Breivik2,5Børre ble født ca. 1723 i Ytre Breivika, Hen. I militærruller kalles han både husmanns- og gårdmannssønn.6,4,7 Han ble innrullert i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1745. Året etter var han kommandert til arbeid i Trondheim. Han var grenader i 1756.6,7
Annet navn: Børre Eriksson i Breivika, nevnt 1759 (han kaltes også Børge Erichsen Berge samme år, muligens feilskrift).6,5,7
Han var arving ved skiftet etter Inger Olsdotter på Dalebøen den 23. juli 1759: 9 daler 2 mark 7 skilling, utlagt i sølvskje til 1–4–15 på 3 lodd 1½ kvintin merket IIMBITDW 1702 (I kunne også være J), boken Laas for Munden og Tømme for Tungen (6 skilling) o.a.8

Han var bruker på Ner-Dale, Hen, i 1764.3
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson på Ytre Kavli i 1773.9
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776: 22 daler 2 ort 23 skilling, utlagt i sølvskje merket JTS eller ITS (1 daler), 1–2–0 han skyldte dødsboet, o.a.10


Børre døde i 1783 på Ner-Dale.4 Han ble jordfestet den 1. januar 1784 på Hen kirkegård.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 757 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660795
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 316. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050045
 4. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 227. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010114
 5. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Romsdalske kompani, rulle. Gemene, nr. 34. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690099
 7. [S1562] 2. trondhjemske infreg, ruller 1756–61: 1756, Romsdalske kompani, mønstringsrulle. Nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700226
 8. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a–219 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 757 a–758 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660795
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Gjøri på Berill1

K, #14541, ( - 1730)

Familie

Ola Olsson på Berill (c 1697 - 1761)
De hadde kanskje fire barn. 
BarnGjøri giftet seg kanskje med Ola Olsson på Berill.
Etter barselseng ble Ole Berelds [qvinde] innledet i Voll kirke den 11. august 1726.2


Gjøri døde i 1730 på Berill, Voll.1 Det ble holdt likpreken over henne den 13. mai 1730 i Voll kirke.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 29. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610307
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610297

Anders Eriksson i Breivika1,2,3

M, #14542, (ca. 1702 - 1742)
Far*Erik Andersson Breivik3,4 (c 1670 - )
Mor*Brit Andersdotter Breivik3,5

Familie

Han hadde tre barn.5,3 
BarnAnders ble født ca. 1702.2
Anders (eller broren med samme navn) var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Dalset den 7. juni 1719: 1 daler i lønn.6
Han (eller broren) var kreditor ved skiftet etter Anders Olsson på Vollan den 8. september 1723: 3 daler 2 ort.7

Anders giftet seg den 6. juni 1736 i Grytten prestegjeld.8 Anders (eller broren med samme navn) var bruker på bnr. 4, Oppdal, Vistdal, i 1738. På tinget i 1739 ble han bedt om å fremlegge bygselseddel. En annen mann overtok samme år med seddel på hele bruket fra prosten og kirkeeierne.9,10,11
Annet navn: Anders Eriksson på Haustenga, nevnt 1741.4
Han bodde på Haustenga, Vistdal.4
Annet navn: Anders Eriksson på Hen, nevnt 1741.4
Han bodde på Hen, Hen, i 1741.4

Anders døde i 1742 i Hen (på Tokle eller i Breivika).2,12 Det ble holdt likpreken over ham den 4. august 1742 i Hen kirke.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. [61]. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610323
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 102. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610344
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 95. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610340
 5. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 115 b–116 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640129
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 a–284 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640297
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62, 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 11. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 516.
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 211 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650229

Erik Andersson i Øver-Vik1

M, #14543, (ca. 1736 - ca. 1794)
Far*Anders Eriksson i Breivika2,3 (c 1702 - 1742)Erik ble født ca. 1736.3
Han var arving ved skiftet etter Inger Olsdotter på Dalebøen den 23. juli 1759: 3 daler 4 mark 9 skilling, utlagt i Gudfrygtigheds Øvelse (0–1–8) o.a.4
Han var myndling av Jakob Persson på Hole i 1759.3
Erik Andersson i Breivika tjente hos Ingeleiv Eriksdotter i Lensmannsgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll.5
Annet navn: Erik Andersson i Breivika, nevnt 1776.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776: 9 daler 9 skilling. Han fordret også 4 daler 1 ort i ¾ års tjenestelønn, og 16 skilling for et par strømper.6


Erik døde ca. 1794 i Øver-Vik, Vik, Voll, som husmann.1

     Navnet hans ble skrevet Erich Andersen Breviig i 1776.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 184 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680201
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a–219 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 199 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670201
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Jøsten Andersson i Norvika1

M, #14544, (1741 - 1798)
Far*Anders Eriksson i Breivika2,3,4 (c 1702 - 1742)Jøsten ble født i 1741 på Hen, Hen.2 Jøsten ble døpt den 12. august 1741.2
Han var arving ved skiftet etter Inger Olsdotter på Dalebøen den 23. juli 1759: 3 daler 4 mark 9 skilling.5
Han var myndling av Jøsten Trondsson på Hen i 1759.4

Annet navn: Jøsten Andersson i Breivika, nevnt 1776.3,4
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776: 9 daler 9 skilling. Han fordret også 5 daler 1 ort.6

Han var bruker i Øvre, Norvika, Eid i Romsdal.1

Jøsten døde i 1798 i Norvika, Eid i Romsdal.1

     Navnet hans ble skrevet Jesten Andersen Breeviig i 1776.3

Kilder/noter

 1. [S392] Bygdebok for Eid: s. 423. https://www.nb.no/items/315ae5d3dd1a9799cfc5b1cb1db0173b?page=426
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 95. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610340
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 5. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a–219 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Kari Andersdotter på Dalebøen1

K, #14545, (1736 - 1808)
Far*Anders Eriksson i Breivika2,1,3 (c 1702 - 1742)

Familie

Tore Olsson på Dalebøen (c 1722 - 1786)
De hadde fire barn.5 Annet navn: Kari Andersdotter i Breivika.2,1
Kari ble født i 1736 i Grytten prestegjeld.2 Kari ble døpt den 3. mars 1736, om morgenen. Faddere: Knut Larsson på Hen o.a.2
Hun var arving ved skiftet etter Inger Olsdotter på Dalebøen den 23. juli 1759: 1 daler 5 mark 5 skilling. Hun fikk også 3 daler i lønn.4
Hun var myndling av Jakob Persson på Hole i 1759.3

Annet navn: Kari Andersdotter på Hen.5
Kari giftet seg i 1762 med Tore Olsson på Kleiva.5
Hun og Tore bodde på Dalebøen, Dale, Norddal, i 1776.1
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776: 4 daler 2 ort 4 skilling.6


Kari døde i 1808.5

Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 45) giftet Kari Andersdotter i Breivika seg med «Halvor Iversen Brevig», men det er feil.7

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. [61]. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610323
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a–219 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 5. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 104. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=115
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199
 7. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 45.

Tore Olsson på Dalebøen1

M, #14546, (ca. 1722 - 1786)

Familie

Kari Andersdotter på Dalebøen (1736 - 1808)
De hadde fire barn.3 Tore ble født ca. 1722.2
Annet navn: Tore Olsson på Kleiva.3
Tore giftet seg i 1762 med Kari Andersdotter på Hen.3
Han og Kari bodde på Dalebøen, Dale, Norddal, i 1776.1

Tore døde i 1786 på Dalebøen.3,4

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 382. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=393
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 104. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=115
 4. [S1638] Sunnmøre skifteprotokoll 1785–88: fol. 36 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710514

Brit Andersdotter i Brekka1,2,3

K, #14547, (ca. 1746 - 23. januar 1814)
Far*Anders Eriksson i Brekka2,4,1,3 (c 1704 - 1772)
Mor*Marit Knutsdotter på Meland4,3 ( - c 1755)

Familie

Elling Aslaksson i Brekka (c 1745 - 1812)Brit ble født ca. 1746.5
Annet navn: Brit Andersdotter på Meland.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Meland den 3. juli 1755: 4 daler 8 skilling, utlagt i 2,6 mark i Meland (1 daler 1 ort 3 skilling) o.a.6
Hun var myndling av Ola Knutsson i i 1755.4
I manntallet av 1762 står Brit Andersdotter hos Anders Eriksson og Synnøv Olsdotter i Brekka, Meland, Vistdal.1,7,8
Brit giftet seg den 28. desember 1766 med en uregistrert person.8
Brit giftet seg den 11. januar 1773 med Elling Aslaksson på Ljørvoll.2,5,8
Hun og Elling var brukere i Brekka fra 1773. Brit eide gården sammen med barna fra første ekteskap. Sønnen Anders fikk skjøte i 1798, men Elling og Brit stod fremdeles som brukere i 1801.8,9,5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776: 22 daler 2 ort 23 skilling.10


Brit døde den 23. januar 1814 i Brekka.9

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 216. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041184
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 171.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 361 b, Meeland. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670228
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 170.
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 172.
 9. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 173.
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Synnøv Olsdotter i Brekka1,2

K, #14548, (ca. 1712 - 1778)

Familie

Anders Eriksson i Brekka (c 1704 - 1772)
De hadde ikke barn.7 Synnøv ble født ca. 1712.1 Hennes hjemsted var i Grytten prestegjeld. I 1773 ble det opplyst at hennes nærmeste pårørende bodde i tinglagene Eresfjord og Rødven.3,4
Annet navn: Synnøv Olsdotter i Lia, nevnt 1759.3,5
Synnøv trolovet seg den 30. september 1759 i Vistdal kyrkje med Anders Eriksson i Brekka. Forlovere: Knut Torfinnsson på Ødegård o.a.3
Synnøv giftet seg den 1. november 1759 i Vistdal kyrkje med Anders Eriksson i Brekka.5
I manntallet av 1762 står hun og Anders som selveiere i Brekka, Meland, Vistdal. Brit Andersdotter var også der. (I manntallet står Anders' kone som Ingeborg Didrichsdr, men hun var brukerkone på nabogården Nerland og er også oppført der, så noen har nok blingset.) Anders drev trolig gården til svigersønnen Ola Andersson fikk den av ham i 1770.6,7,8
Hun var fadder ved dåpen til Anne Ellingsdotter på Nerland den 23. desember 1764 i Vistdal kyrkje.2


Synnøv døde i 1778 i Brekka.1 Hun ble jordfestet den 8. februar 1778 på Vistdal kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 135 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640179
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 b, 4. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640083
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 4. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 171.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 17 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640060
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 5, manntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 216. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041184
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 170.
 8. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 172.

Jakob Eriksson på Veblungsnes1,2,3

M, #14549, (ca. 1717 - før 1776)
Far*Erik Andersson Breivik2 (c 1670 - )
Mor*Brit Andersdotter Breivik2,1

Familie

Brit Johansdotter på Veblungsnes ( - e 1764)
Ett barn levde i 1776.2 
BarnJakob ble født ca. 1717 i Ytre Breivika, Hen.4 Han var rulleført som soldat i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1746. Han ble innrullert ved regimentet i 1737.4,5
Annet navn: Jakob Eriksson i Breivika, nevnt fra 1747 til 1748.4,5,6
Jakob trolovet seg den 17. desember 1747 i Hen kirke med Brit Johansdotter på Nes. Forlovere: Ola Jakobsson på Åndal o.a.5
Jakob giftet seg den 2. januar 1748 i Hen kirke med Brit Johansdotter på Nes.6
Han og Brit bodde på Veblungsnes, Grytten, i 1759. De var almissemennesker der i 1764.3,1
Han var arving ved skiftet etter Inger Olsdotter på Dalebøen den 23. juli 1759: 9 daler 2 mark 7 skilling, utlagt i sølvskje på 2 lodd 1 kvintin (1–1–5), haglgevær (1 daler) o.a.7


Jakob døde før 1776.2

     Navnet hans ble skrevet Jacob Erichsen Weblungsnesset i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 372. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050047
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Romsdalske kompani, rulle. Gemene, nr. 86. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690105
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 146. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610366
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 147. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610367
 7. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a–219 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741

Anne Jakobsdotter på Veblungsnes1,2

K, #14550, (ca. 1751 - )
Far*Jakob Eriksson på Veblungsnes1 (c 1717 - f 1776)
Mor*Brit Johansdotter på Veblungsnes ( - e 1764)Anne ble født ca. 1751.2 Hun ble konfirmert den 14. september 1766 i Grytten kirke.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776: 22 daler 2 ort 23 skilling, utlagt i sølvskje merket OOS med knapp på skaftet (1–1–0) o.a.3
Hun var myndling av Kristian Fredrik Møllerup i 1776.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 2. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 55. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010028
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Kristian Fredrik Møllerup1,2,3

M, #14551, (ca. 1748 - )

Familie

Valborg Margrete Bille (c 1750 - )
De hadde iallfall seks barn.2,3 
BarnKristian Fredrik ble født ca. 1748.2
Kristian Fredrik giftet seg med Valborg Margrete Bille.4,2
Han var verge for Anne Jakobsdotter i 1776.5
Han var debitor ved skiftet etter Peter Fredrik Korn i 1796: 5 daler 3 ort 16 skilling.6

Han og Valborg Margrete bodde på Veblungsnes, Grytten, i 1801. Han var gjestgiver og bebodde en liten eiendom under Veblungen. De hadde fire tjenestefolk.2

     Navnet hans ble skrevet Christian Fridrich Møllerop i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 183 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660185
 2. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 311 a, Weblungsnæsset, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670177
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 249. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010125
 4. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 258. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010131
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 175 b–211 b.

Valborg Margrete Bille1,2,3

K, #14552, (ca. 1750 - )
Far*Peter Bille2 ( - c 1754)
Mor*Svenborg Persdatter Vendel2 ( - 1765)
Far-steLars Askenberg2 (1728 - 1785)

Familie

Kristian Fredrik Møllerup (c 1748 - )
De hadde iallfall seks barn.1,4 
BarnValborg Margrete ble født ca. 1750.2,1
Hun var myndling av Lars Askenberg i 1765.2

Valborg Margrete giftet seg med Kristian Fredrik Møllerup.3,1
Hun og Kristian Fredrik bodde på Veblungsnes, Grytten, i 1801. Han var gjestgiver og bebodde en liten eiendom under Veblungen. De hadde fire tjenestefolk.1

Kilder/noter

 1. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 311 a, Weblungsnæsset, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670177
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 550. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650278
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 258. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010131
 4. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 249. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010125

Anne Ågesdotter i Flovik1,2

K, #14553, ( - etter 1664)
Far*Åge Hansson på Lyngværet3,4 ( - c 1618)
Mor*Synnøv Audensdotter på Lyngværet3 ( - e 1647)
Søskenbarn 11 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristoffer Sakariasson Holk ( - f 1664)
Han skattet for fire barn i 1645.6 
BarnAnne giftet seg med Kristoffer Sakariasson Holk.5
Detalj av den såkalte Holk-skjeen fra 1633. Til venstre Kristoffer Sakariasson Holks initialer og våpen, til høyre Anne Ågesdotters initialer og et våpenskjold knyttet til Aspa-ætten. Over er hans foreldres bokstaver. (Foto fra Trondhjems gullsmedkunst.)

Hun og Kristoffer var brukere i Flovik, Veøy, iallfall fra 1644 til 1657. Han drev først sammen med faren.6,2
Hun var bruker i Flovik i 1664. Sakarias Kristoffersson bodde også der. Skyld: 3 våger. Sønnen Sakarias hadde overtatt i 1672.1,2
Det ble holdt skifte etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776. I boet var mange dyr, et sølvbeger med føtter og bokstavene OKS, sølvskje merket OKS EAD og årstallet 1735, ditto merket OKSB EAD 1735 (Ola Knutsson i , Inger Andersdotter), ditto merket JTS eller ITS, ditto merket OOS (Ola Olsson?) med knapp på skaftet, messinglysestake merket K (Knut?), flatt tinnfat på 7½ mark med bokstavene CZH AAD (trolig Kristoffer Sakariasson Holk og Anne Ågesdotter), Müllers huspostill, Laas for Munden og Tømme for Tungen, De bedendes aandelige Kiæde, kårde med sølvtråd om heftet, fruentimmersal, sambøring (med seil, dregg og tau), 4,2 mark i Holte, 15 merker (uten bygselrett) i Ner-Bø etter skiftebrev av 2. november 1771, 10 daler 1 ort 6 skilling i rede penger, o.a. Aktiva: 268–3–8. Passiva: 86–3–14. Arv: 181–3–18.7

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 142, Flouig. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191082
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 290. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=293
 3. [S1639] «Audun Aagesen – bonden på Reknes»: s. 267. https://books.google.no/books?id=wwwuAgAAQBAJ&lpg=PP1&hl=no&pg=PA267#v=onepage&q&f=false
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 71. https://www.nb.no/items/603d693d0e91668e2e7b400eedf28ef9?page=80
 5. [S1212] Trondhjems gullsmedkunst: s. 20. https://www.nb.no/items/539a1f1f05be1957f1dfaa08034c6231?page=23
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 289. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=292
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Kristoffer Sakariasson Holk1

M, #14554, ( - før 1664)
Far*Sakarias Kristoffersson Holk1 ( - e 1654)

Familie

Anne Ågesdotter i Flovik ( - e 1664)
Han skattet for fire barn i 1645.2 
BarnKristoffer giftet seg med Anne Ågesdotter.1
Detalj av den såkalte Holk-skjeen fra 1633. Til venstre Kristoffer Sakariasson Holks initialer og våpen, til høyre Anne Ågesdotters initialer og et våpenskjold knyttet til Aspa-ætten. Over er hans foreldres bokstaver. (Foto fra Trondhjems gullsmedkunst.)

Han og Anne var brukere i Flovik, Veøy, iallfall fra 1644 til 1657. Han drev først sammen med faren.2,3

Kristoffer døde før 1664.4
Det ble holdt skifte etter Ingeleiv Eriksdotter i Ner-Bø den 30. januar 1776. I boet var mange dyr, et sølvbeger med føtter og bokstavene OKS, sølvskje merket OKS EAD og årstallet 1735, ditto merket OKSB EAD 1735 (Ola Knutsson i , Inger Andersdotter), ditto merket JTS eller ITS, ditto merket OOS (Ola Olsson?) med knapp på skaftet, messinglysestake merket K (Knut?), flatt tinnfat på 7½ mark med bokstavene CZH AAD (trolig Kristoffer Sakariasson Holk og Anne Ågesdotter), Müllers huspostill, Laas for Munden og Tømme for Tungen, De bedendes aandelige Kiæde, kårde med sølvtråd om heftet, fruentimmersal, sambøring (med seil, dregg og tau), 4,2 mark i Holte, 15 merker (uten bygselrett) i Ner-Bø etter skiftebrev av 2. november 1771, 10 daler 1 ort 6 skilling i rede penger, o.a. Aktiva: 268–3–8. Passiva: 86–3–14. Arv: 181–3–18.5

Kilder/noter

 1. [S1212] Trondhjems gullsmedkunst: s. 20. https://www.nb.no/items/539a1f1f05be1957f1dfaa08034c6231?page=23
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 289. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=292
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 290. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=293
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 142, Flouig. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191082
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a–201 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Brit Johansdotter på Veblungsnes1

K, #14555, ( - etter 1764)

Familie

Jakob Eriksson på Veblungsnes (c 1717 - f 1776)
Ett barn levde i 1776.5 
BarnAnnet navn: Brit Johansdotter på Nes, nevnt fra 1747 til 1748.2,3
Brit trolovet seg den 17. desember 1747 i Hen kirke med Jakob Eriksson i Breivika. Forlovere: Ola Jakobsson på Åndal o.a.2
Brit giftet seg den 2. januar 1748 i Hen kirke med Jakob Eriksson i Breivika.3
Hun og Jakob bodde på Veblungsnes, Grytten, i 1759. De var almissemennesker der i 1764.1,4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 372. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050047
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 146. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610366
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 147. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610367
 4. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200

Brit Andersdotter Breivik1,2

K, #14556
Far*Anders Olsson på Åk3,4 (1645 - 1723)

Familie 1

Ola Andersson på Mjelva ( - e 1701)
De fikk ett barn. 
Barn

Familie 2

Erik Andersson Breivik (c 1670 - )
Ifølge skiftet etter Ingeleiv var Børre og Anders (d.e.) hennes helbrødre, og utlegget viser at Anders (d.y.) og Jakob også var det.10,11 
BarnBrit fikk barn med Ola Andersson på Mjelva. De var tremenninger og ble stevnet til tinget 9. juli 1700 for leiermål. Brits far, Anders Olsson på Åk, møtte på hennes vegne, men Ola møtte ikke. Saken kom opp igjen 26. januar året etter, hvor de tilstod forseelsen. Soldater slapp bot ved første leiermål, men Brit ble bøtelagt 12 lodd sølv.4,5
Annet navn: Brit Andersdotter på Åk, nevnt 1700.4,5
Brit giftet seg med Erik Andersson Breivik.2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Vollan den 8. september 1723: 75 daler 13 skilling, utlagt i 6 daler 2 ort i gården, o.a.6


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset X (s. 516) vitnet Erik Andersson på Oppdals kone på tinget i 1739, men i tingboka står Elling Opdahlens kone, Marit (s.d.).7,8

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 284 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640298
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 134 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390264
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640297
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660017
 5. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 32 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660034
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 283 a–284 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640297
 7. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 516.
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 9. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 199 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670201

Inger Olsdotter Åk1,2

K, #14557, (ca. 1699 - 1758)
Far*Ola Andersson på Mjelva4 ( - e 1701)
Mor*Brit Andersdotter Breivik3

Familie 1

Knut Olsson Set (c 1696 - 1742)
De hadde ikke barn.12,7 

Familie 2

Lars Toresson Hjelma ( - c 1768)
De hadde ikke barn.13 Inger ble født ca. 1699, utenom ekteskap.2
Inger trolovet seg den 29. november 1727 i Voll kirke med Knut Olsson Set. Forlovere: Tosten Rasmusson på Stokke og Jon Henriksson på Engan.5
Inger giftet seg den 31. desember 1727 med Knut Olsson Set.6
Hun ble kalt Inger Eriksdotter i 1742 (etter stefaren).7
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson Set den 31. august 1742.7
Hun var myndling av Jakob Olsson på Setnes i 1742.7

Annet navn: Inger Olsdotter i Vik, nevnt 1752.8,9
Inger trolovet seg den 20. juli 1752 i Grytten kirke med Lars Toresson Hjelma. Forlovere: Ola Knutsson i o.a.8
Inger giftet seg den 9. november 1752 i Norddal med Lars Toresson Hjelma.9

Inger døde i 1758 på Dalebøen, Dale, Norddal.2,10,3
Annet navn: Inger Olsdotter på Dalebøen, nevnt 1759.3 Det ble holdt skifte etter henne den 23. juli 1759. Arvinger: Lars Toresson Hjelma, Anders Eriksson i Brekka, Erik Eriksson i Breivika, Jakob Eriksson på Veblungsnes, Børre Eriksson i Breivika, Erik Andersson, Jøsten Andersson, Kari Andersdotter og Ingeleiv Eriksdotter i . I boet var hus til 41 daler, naust til 7 daler, tre sølvskjeer merket IIMBITDW 1702 (I kunne også være J), sølvskje på 2¾ lodd merket HHD 1673, sølvskje på 2 lodd 1 kvintin, sølvskje på 2 lodd 1½ kvintin merket LOS AOd, liten sølvtumling på 2 lodd merket LIS (eller LJS), sundslått potte på 4½ mark, haglgevær, riflebørse, bok om Skyldighed mod Gud, bibel, De bedendes aandelige Kiæde, Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koor, (Petter Dass') katekismesanger, Gudfrygtigheds Øvelse, boka Laas for Munden og Tømme for Tungen o.a. Aktiva: 129 daler 1 mark 4 skilling. Passiva: 25–4–8. Arv: 103–2–12.11

Kilder/noter

 1. Mora var fra Åk.
 2. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640379
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660017
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610300
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610301
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650224
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 194. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610390
 9. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 86 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640352
 10. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 316. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=327
 11. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a–219 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 12. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 84. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=87
 13. [S1640] Sunnmøre skifteprotokoll 1767–70: fol. 168 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690169

Lars Toresson Hjelma1,2,3,4

M, #14558, ( - ca. 1768)

Familie 1

De hadde ikke barn. Han var enkemann i 1752.8,1 

Familie 2

Inger Olsdotter Åk (c 1699 - 1758)
De hadde ikke barn.8 Lars giftet seg med en uregistrert person.1 Han fikk festeseddel på hustomt på Dalebøen, Dale, Norddal, den 28. april 1732.5
Lars trolovet seg den 20. juli 1752 i Grytten kirke med Inger Olsdotter i Vik. Forlovere: Ola Knutsson i o.a.1
Lars giftet seg den 9. november 1752 i Norddal med Inger Olsdotter i Vik.2
Han var arving ved skiftet etter Inger Olsdotter på Dalebøen den 23. juli 1759: 51 daler 4 mark 6 skilling pluss 4–2–0 i begravelsesvederlag, utlagt i halvparten av huset (20–3–0), sølvskje til 1–5–6 på 3½ lodd merket IIMBITDW 1702 (I kunne også være J), liten sølvtumling merket LIS (eller LJS) på 2 lodd (1–0–8), sundslått potte på 4½ mark (0–1–11), riflebørse (2–3–0), bok om Skyldighed mod Gud (1 mark), De bedendes aandelige Kiæde (12 skilling), naust (7 daler), (Petter Dass') katekismesanger (10 skilling) o.a.6
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: Han var vurderingsmann og fordret 1 ort for sin umake og 2 ort for annet.7


Lars døde ca. 1768 på Hjelma, Norddal.8

     Navnet hans ble skrevet Lars Thorsen Hielme fra 1752 til 1759.2,3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 194. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610390
 2. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 86 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640352
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 5. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 316. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=327
 6. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a–219 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 8. [S1640] Sunnmøre skifteprotokoll 1767–70: fol. 168 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126690169

Knut Olsson Set1,2,3

M, #14559, (ca. 1696 - 1742)

Familie

Inger Olsdotter Åk (c 1699 - 1758)
De hadde ikke barn.7,3 Knut ble født ca. 1696 på Set, Voll.2
Knut trolovet seg den 29. november 1727 i Voll kirke med Inger Olsdotter. Forlovere: Tosten Rasmusson på Stokke og Jon Henriksson på Engan.4
Knut giftet seg den 31. desember 1727 med Inger Olsdotter.1
Annet navn: Knut Olsson i Vik, nevnt 1742.5

Knut døde i 1742 i Vik, Voll, som husmann.5,3 Det ble holdt likpreken over ham den 12. august 1742 i Voll kirke.5 Det ble holdt skifte etter ham den 31. august 1742. Arvinger: Inger Eriksdotter o.a.3

     Ola Olsson på Set og Knut Olsson Set var søsken.6

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 16. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610301
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Sætt. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650224
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610300
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 102. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610344
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 284. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=287
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 84. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=87

Erik Eriksson i Breivika1

M, #14560, ( - før 1776)
Far*Erik Andersson Breivik (c 1670 - )
Mor*Brit Andersdotter Breivik1Erik Eriksson i Breivika var arving ved skiftet etter Inger Olsdotter på Dalebøen den 23. juli 1759: 9 daler 2 mark 7 skilling, utlagt i sølvskje på 2¾ lodd merket HHD 1673 (1–2–15), bibel (4 mark), Thomas Kingos Aandelige Siunge-Koor (6 skilling) o.a.2


Erik døde før 1776, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 2. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a–219 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670199

Jakob Persson på Hole1,2,3

M, #14561, (ca. 1711 - 1794)
Far*Per Persson på Dalset4,1 (c 1674 - c 1719)
Mor*Inger Andersdotter på Dalset4 (c 1670 - 1750)Annet navn: Jakob Persson på Dalset.4
Jakob ble født ca. 1711 på Dalset, Veøy.5,6
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Dalset den 7. juni 1719: 23 daler 23 skilling, utlagt i sølvskål (4 daler), kopperkjele på 16 merker (2 daler), kiste med lås (1 ort) o.a.7
Han var myndling av Rekart Rasmusson i Ner-Bø i 1719.4
Ola Jakobsson fikk bygselseddel på 1 våg 2 pund 12 merker (halve gården) på Ora, Eid i Romsdal, fra Per Olsson på Straume, Hans Olsson i Sæbø og Jakob Persson på Frisvoll den 25. november 1720. Seddelen var utstedt til Jakob Persson (navnet på den mindreårige halvbroren), men det må være feilskrift, for Ola giftet seg med enka etter Trond Olsson på Ora og overtok bruket. Utbygslerne opptrådte nok som verger for Tronds barn. Seddelen ble tinglyst 4. februar året etter.8

Annet navn: Jakob Persson på Kavli.5 Han ble innrullert i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1734. Han var soldat i 1746.5
Han var verge for Erik Andersson og Kari Andersdotter i 1759.3

Han var bruker på Hole, Grytten, i 1762.2
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Ytre Kavli i 1773: 20 daler.9


Jakob døde i 1794 på Moa, Hen.6 Han ble jordfestet den 18. april 1794 på Hen kirkegård.6

     Navnet hans ble skrevet Jakob Persson på Moa i 1794.6

Ifølge Raumadalsfolket (2005, s. 176) var Jakob Persson på Kavli bror av Ola Persson på Kavli, men det stemmer ikke.10

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 757 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660796
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 333. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041060
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640129
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1746, Romsdalske kompani, rulle. Gemene, nr. 96. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690106
 6. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 446, 1794, langfredag. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010227
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 115 b–116 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640129
 8. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 165 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/167/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 757 a–758 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660795
 10. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 176. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014071608273?page=179

Jøsten Trondsson på Hen1,2,3

M, #14562, (ca. 1726 - )Jøsten ble født ca. 1726.1
Han var verge for Jøsten Andersson i 1759.3

Han bodde på Hen, Hen, i 1759. Han drev et bruk der i 1762.3,2

Kilder/noter

 1. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Romsdalske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690323
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 303. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041050
 3. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 218 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126660741

Ola Andersson på Meland1

M, #14563, ( - før 1776)
Far*Anders Eriksson i Brekka1 (c 1704 - 1772)
Mor*Marit Knutsdotter på Meland1 ( - c 1755)Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Meland den 3. juli 1755: 8 daler 16 skilling, utlagt i 5,1 mark i Meland (2 daler 2 ort 6 skilling) o.a.2

Ola Andersson kjøpte i Brekka, Meland, Vistdal, den 6. juli 1761 av Anders Eriksson. Det ser ut til at Ola døde fra gården og at den gikk tilbake til faren.3

Ola døde før 1776, og trolig før 1770.4,3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 3. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 172.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200

Erik Andersson i Brekka1,2

M, #14564, (ca. 1739 - før 1776)
Far*Anders Eriksson i Brekka2 (c 1704 - 1772)
Mor*Marit Knutsdotter på Meland2 ( - c 1755)Erik ble født ca. 1739.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Meland den 3. juli 1755: 8 daler 16 skilling, utlagt i 5,1 mark i Meland (2 daler 2 ort 6 skilling) o.a.3
Erik Andersson i Brekka ble konfirmert den 2. april 1758 i Rød kyrkje, Nesset. Han hadde slett og langsomt hode, men var noenlunde lesedyktig.1

Erik døde før 1776.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 7 b, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640051
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 197 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670200

Knut Andersson i Brekka1

M, #14565, ( - før 1776)
Far*Anders Eriksson i Brekka2 (c 1704 - 1772)
Mor*Marit Knutsdotter på Meland2 ( - c 1755)Annet navn: Knut Andersson på Meland.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter på Meland den 3. juli 1755: 8 daler 16 skilling, utlagt i 5,1 mark i Meland (2 daler 2 ort 6 skilling) o.a.3
Han var myndling av Knut Knutsson på Kavli i 1755.2

Kilder/noter

 1. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 172.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973

Knut Knutsson på Kavli1,2,3

M, #14566, (ca. 1702 - 1784)Knut ble født ca. 1702.3
Han var verge for Knut Andersson på Meland i 1755.1

Han var bruker på Ytre Kavli, Hen, i 1762. Han bodde på Kavli allerede i 1755.2,1

Knut døde i 1784 på Ytre Kavli.3 Han ble jordfestet den 10. oktober 1784 på Hen kirkegård.3

     Knut Knutsson på Kavli og Marit Knutsdotter på Meland var trolig søsken.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 305. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041051
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 231. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010116

Dorte Audensdotter på Bergset1,2

K, #14567, ( - ca. 1679)
Far*Auden Ågesson på Reknes3,1 (c 1604 - c 1668)
Mor*(?) Andersdotter3,1
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johan Henrik Benn ( - e 1679)Hun var arving ved skiftet etter Auden Ågesson den 18. februar 1669: 15 daler 2 ort i husene, o.a.4,5,6,7

Kristian Ravn og Dorte Audensdotter solgte 2 våger på Nordmørsparten, Moldegård, Bolsøy, i 1669 til Johan Frederik von Beverlov. Skjøtet ble tinglyst 30. september. Ravn var svoger og verge for Auden Audensson, som hadde arvet dette sammen med sine søsken. I 1690 lyste Auden og broren Åge Audensson sin pengemangel til jorden.8,9,7
Dorte giftet seg før 1677 med Johan Henrik Benn.1,10

Dorte døde ca. 1679 på Bergset, Bud.1 Det ble holdt skifte etter henne den 3. juli 1679. Kreditorer: Ivar Andersson, Jon Willumsson Scott, Ivar Jensson på Molde, Auden Ågesson, Peder Pederssen jyde og Tomas Willumsson Scott o.a. Arvinger: Johan Henrik Benn, Auden Audensson, Lisbet Audensdotter, Åge Audensson, Anders Audensson, Hans Audensson, Jens Audensson, Dorte Audensdotter og Anne Magrete Audensdotter. I boet var herr Jonas Linds kontrafei, herr Anders Pedersson på Tingvolls kontrafei, 6 daler 1 ort 20 skilling etter (halv)broren Elias Audensson, 15–2–0 i farens gård (Reknes) og 1–1–10 i landskyld fra stefar Tomas Willumsson, o.a. Auden Audensson hadde pantsatt jordegods i Kornstad til boet: 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, 110 daler). Aktiva: 681–0–18. Passiva: 185–3–8. Arv: 495–1–10. Hel- og halvsøsknene fikk like mye hver. Tomas Willumsson mente at enkemann Johan Benn burde inkludere et gullkjede på 10 lodd (87 daler) som hadde tilhørt den avdøde samt eventuelt løsøre han eide i Hamburg, men Benn skyldte penger der og ville bruke dette som avbetaling. Jorden i Horsgård (ytre, i Veøy) gikk til den avdødes helsøsken ettersom de hadde arvet den etter faren og det var gammelt odel «vdaf Sl: Hr Anders paa Thingvoldz Green» (deres morfar).11,12

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620071
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620201
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b–39b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 7. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 8. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650519
 9. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650474
 10. [S1645] Trondheim tingbok 1677–78: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429380377
 11. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 12. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199

Johan Henrik Benn1,2,3,4

M, #14568, ( - etter 1679)

Familie

Dorte Audensdotter på Bergset ( - c 1679)Johan Henrik giftet seg før 1677 med Dorte Audensdotter.3,1 Johan var bruker på Bergset, Bud, i 1678. Skyld: 2 våger.4
Han var arving ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 247 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i herr Jonas Linds kontrafei (1 daler 2 ort) o.a.5,6

Kilder/noter

 1. [S1645] Trondheim tingbok 1677–78: fol. 14 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429380377
 2. [S1645] Trondheim tingbok 1677–78: fol. 15 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429380377
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 4. [S1336] Romsdal leilendingsskatt 1678: Waagøe Otting. https://www.digitalarkivet.no/rk20090714320233
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199

Lisbet Audensdotter1,2,3

K, #14569, ( - etter 1704)
Far*Auden Ågesson på Reknes4,1,2,5 (c 1604 - c 1668)
Mor*(?) Andersdotter4,1
3-menning 10 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Kristian Ravn ( - c 1677)
De hadde iallfall ett barn.8 

Familie 2

Jakob Ravn (c 1648 - 1704)
Fire barn levde i 1704.3 
BarnLisbet giftet seg ca. 1668 med Kristian Ravn. Den 4. mars 1669 fikk de kongebrev til fritak fra offentlig skriftemål – de hadde fått barn for tidlig etter bryllupet.6,7,8,9
I Molde kirke hang i 1892 en seksarmet lysekrone med messingkule som har følgende inskripsjon: «Gud til Ære oc Kircken Til Sirat Er dene Lieyse Krone foreret af Kong May:s Tholder Her Vdi Romsdalen Christan Ravn oc Hans Kiæreste Elisabet Odens D Ao 1669 den 1 Jan» (kjæreste betød kone). Kulen dukket i 1990 opp hos brukthandler Ove Lyngstad på Tornes (foto fra Romsdals Budstikke 7.7.1990).
Hun var arving ved skiftet etter Auden Ågesson den 18. februar 1669: 15 daler 2 ort i husene, o.a.10,11,12,13

Lisbet giftet seg med Jakob Ravn.3,14
Hun var arving ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 19 daler 5 skilling. I boet var herr Jonas Linds kontrafei, herr Anders Pedersson på Tingvolls kontrafei, 6 daler 1 ort 20 skilling etter (halv)broren Elias Audensson, 15–2–0 i farens gård (Reknes) og 1–1–10 i landskyld fra stefar Tomas Willumsson, o.a. Auden Audensson hadde pantsatt jordegods i Kornstad til boet: 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, 110 daler). Aktiva: 681–0–18. Passiva: 185–3–8. Arv: 495–1–10. Hel- og halvsøsknene fikk like mye hver. Tomas Willumsson mente at enkemann Johan Benn burde inkludere et gullkjede på 10 lodd (87 daler) som hadde tilhørt den avdøde samt eventuelt løsøre han eide i Hamburg, men Benn skyldte penger der og ville bruke dette som avbetaling. Jorden i Horsgård (ytre, i Veøy) gikk til den avdødes helsøsken ettersom de hadde arvet den etter faren og det var gammelt odel «vdaf Sl: Hr Anders paa Thingvoldz Green» (deres morfar).15,16
Hun var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686. Jon Johnston hadde lånt enkemannen (Tomas Willumsson) 80 daler, hvorav det resterte 30 daler pluss 10 års renter (18 daler 3 ort). Som sikkerhet fikk han Auden Audenssons pantebrev til stefar Tomas på 2 våger odelsjord i Reknes som underpant (Tomas skyldte dessuten penger til atskillige andre, også i Skottland, men det måtte han dekke selv). Jakob Ravn møtte ved skiftebehandlingen, la frem penger til Tomas og ville innløse de 2 vågene. Den avdøde skyldte Auden Audensson rest på farens hus, «effter afreigning udj Sal: Chrestian Rauns Bog» (verge Kristian Ravn), utlagt med 36–2–3, hvorimot Auden svarte søstera Lisbet hennes andel på 15–2–0.17
Åge Audensson, Jens Audensson Viderø, Lisbet Audensdotter og Anne Magrete Audensdotter frasa seg odelsløsningsretten til gården og underliggende strandsteder den 20. mai 1692 i Hjertvika, Kornstad. Dokumentet ble tinglyst 26. januar 1694.14,18
Hun og Jakob bodde i Molde i 1701, vestenfor elva, sammen med Mattias Jakobsson Ravn og Jonas Jakobsson Ravn.19
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: I boet var 1 pund 6 merker odelsjord i Nord-Heggdal (uten bygselrett, 7 daler 2 ort, enkas farsarv), gammel kopperkjele på 1 våg, kontrafei av kong Kristian 5., 14 små papirtavler, o.a. De eide tomten, som var innhegnet og hadde hageplass, hus med jernkakkelovn, loft og kjøkken, vedskott og fjøs, alt temmelig forfallent (90 daler). Aktiva: 130–2–22. Passiva: 129–3–7. Arv: bare 0–3–15, hvorav enka fikk halvparten og barna resten.
Men Mattias fikk 16 daler 2 ort 12 skilling for farens begravelse, samt 64–1–22 for det han lånte faren da han levde og mora etter hans død, og fordi Mattias forlot sin forhenværende tjeneste og tjente faren i 2 år 11 måneder i hans svakhet og alderdom. Utlegget ble gjort i jorden i Nord-Heggdal, 61–1–10 i foreldrenes hus med grunn, o.a.20
Hun var myndling av Auden Audensson i 1704.5

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620196
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620071
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 6. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 59. https://www.nb.no/items/5318b3979584af156103df0bdcb3f906?page=74
 7. [S1643] Under kirkespir: s. 16.
 8. [S1644] Norske kongebrev [1-]5: s. 305, nr. 65. https://www.nb.no/items/7508ea967c0db10ee36c1f1ea8bf24bf?page=12
 9. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650474
 10. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620201
 11. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b–39b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 12. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 13. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 14. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
 15. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 16. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199
 17. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 18. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 7 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
 19. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282110
 20. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290

Elias Audensson1,2,3

M, #14570, (ca. 1658 - før 1679)
Far*Auden Ågesson på Reknes1,3,2 (c 1604 - c 1668)
Mor*Malene Eliasdotter på Reknes2 ( - c 1685)
3-menning 10 ganger forskjøvet til megElias ble født ca. 1658 på Reknes, Bolsøy.3 I manntallet av 1664 står Elias Audensson hos Auden Ågesson på Reknes.4,3
Han var arving ved skiftet etter Auden Ågesson den 18. februar 1669.5,6,2,7


Elias døde før 1679.2
Det ble holdt skifte etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679. I boet var herr Jonas Linds kontrafei, herr Anders Pedersson på Tingvolls kontrafei, 6 daler 1 ort 20 skilling etter (halv)broren Elias Audensson, 15–2–0 i farens gård (Reknes) og 1–1–10 i landskyld fra stefar Tomas Willumsson, o.a. Auden Audensson hadde pantsatt jordegods i Kornstad til boet: 2½ øre i Nasvika og 2 øre i Kvalshaug (begge med bygselrett, 110 daler). Aktiva: 681–0–18. Passiva: 185–3–8. Arv: 495–1–10. Hel- og halvsøsknene fikk like mye hver. Tomas Willumsson mente at enkemann Johan Benn burde inkludere et gullkjede på 10 lodd (87 daler) som hadde tilhørt den avdøde samt eventuelt løsøre han eide i Hamburg, men Benn skyldte penger der og ville bruke dette som avbetaling. Jorden i Horsgård (ytre, i Veøy) gikk til den avdødes helsøsken ettersom de hadde arvet den etter faren og det var gammelt odel «vdaf Sl: Hr Anders paa Thingvoldz Green» (deres morfar).8,9

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620070
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 344, Rechenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191183
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 188. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191105
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620201
 6. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 38 b–39b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620195
 7. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 8. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 9. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199

Kristian Ravn1,2,3

M, #14571, ( - ca. 1677)

Familie

Lisbet Audensdotter ( - e 1704)
De hadde iallfall ett barn.3 Kristian Ravn var toller (i Molde) i Romsdal i 1667. Han fikk avskjed 29. april 1673.2,4,5
Kristian giftet seg ca. 1668 med Lisbet Audensdotter. Den 4. mars 1669 fikk de kongebrev til fritak fra offentlig skriftemål – de hadde fått barn for tidlig etter bryllupet.5,6,3,1
I Molde kirke hang i 1892 en seksarmet lysekrone med messingkule som har følgende inskripsjon: «Gud til Ære oc Kircken Til Sirat Er dene Lieyse Krone foreret af Kong May:s Tholder Her Vdi Romsdalen Christan Ravn oc Hans Kiæreste Elisabet Odens D Ao 1669 den 1 Jan» (kjæreste betød kone). Kulen dukket i 1990 opp hos brukthandler Ove Lyngstad på Tornes (foto fra Romsdals Budstikke 7.7.1990).

Kristian Ravn og Dorte Audensdotter solgte 2 våger på Nordmørsparten, Moldegård, Bolsøy, i 1669 til Johan Frederik von Beverlov. Skjøtet ble tinglyst 30. september. Ravn var svoger og verge for Auden Audensson, som hadde arvet dette sammen med sine søsken. I 1690 lyste Auden og broren Åge Audensson sin pengemangel til jorden.7,1,8

Kristian døde ca. 1677.9
Det ble holdt skifte etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686. Jon Johnston hadde lånt enkemannen (Tomas Willumsson) 80 daler, hvorav det resterte 30 daler pluss 10 års renter (18 daler 3 ort). Som sikkerhet fikk han Auden Audenssons pantebrev til stefar Tomas på 2 våger odelsjord i Reknes som underpant (Tomas skyldte dessuten penger til atskillige andre, også i Skottland, men det måtte han dekke selv). Jakob Ravn møtte ved skiftebehandlingen, la frem penger til Tomas og ville innløse de 2 vågene. Den avdøde skyldte Auden Audensson rest på farens hus, «effter afreigning udj Sal: Chrestian Rauns Bog» (verge Kristian Ravn), utlagt med 36–2–3, hvorimot Auden svarte søstera Lisbet hennes andel på 15–2–0.10

Kilder/noter

 1. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650474
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620197
 3. [S1644] Norske kongebrev [1-]5: s. 305, nr. 65. https://www.nb.no/items/7508ea967c0db10ee36c1f1ea8bf24bf?page=12
 4. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Ravn, Christian.
 5. [S318] Molde og Romsdalen: en reisehåndbog: s. 59. https://www.nb.no/items/5318b3979584af156103df0bdcb3f906?page=74
 6. [S1643] Under kirkespir: s. 16.
 7. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 53 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650519
 8. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 9. [S1645] Trondheim tingbok 1677–78: fol. 15 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429380377
 10. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192

Sakarias Kristoffersson Holk1,2,3

M, #14572, ( - etter 1654)

Familie

De hadde iallfall fire barn.5,8 
BarnSakarias Kristoffersson Holk var sogneprest i Veøy fra 1609 til 1654.4,1,5 Han var prost i Romsdal fra 1625. I 1653 søkte han om å slippe prosteembetet.4,6
Sønnen Kristoffer Sakariasson Holk giftet seg med Anne Ågesdotter (se bilde).7
Detalj av den såkalte Holk-skjeen fra 1633. Til venstre Kristoffer Sakariasson Holks initialer og våpen, til høyre Anne Ågesdotters initialer og et våpenskjold knyttet til Aspa-ætten. Over er hans foreldres bokstaver. (Foto fra Trondhjems gullsmedkunst.)

Han var bruker i Flovik, Veøy, i 1647. Skyld: 3 våger. Sønnen Kristoffer var også bruker.3,8

Kilder/noter

 1. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 249. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=254
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 508, nr. 7. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=515
 3. [S1011] Skattematrikkelen 1647 XIII: s. 164. https://www.nb.no/items/e93f11e3199347cc89c9c82ed6e37b9d?page=165
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 509, nr. 7. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=516
 5. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 250. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=255
 6. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 248. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=253
 7. [S1212] Trondhjems gullsmedkunst: s. 20. https://www.nb.no/items/539a1f1f05be1957f1dfaa08034c6231?page=23
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 289. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=292
 9. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 509, nr. 8. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=516

Henrik Sakariasson Holk1,2,3

M, #14573, (ca. 1616 - 1671)
Far*Sakarias Kristoffersson Holk3,2 ( - e 1654)
Henrik Sakariasson Holks signatur og segl på manntallet fra 1664 (skannet av Riksarkivet)Henrik ble født ca. 1616.4 Han var kapellan i Veøy fra 6. november 1653. Han fikk den 22. samme måned tillatelse til å bli sogneprest etter faren. Henrik tiltrådte nok året etter og virket til sin død.3,2
Han var bruker på Veøy prestegård i 1664. Skyld: ca. 1 våg. De hadde seks tjenestekarer.4

Henrik døde i 1671.2
Det ble holdt skifte etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686. I boet var gullkjede på 7 lodd, tønnebåndsgullring, signetring, liten sølvkanne på 27 lodd med lokk, sølvbeger på 11 lodd, sølvrømer på 6 lodd, sølvbrennevinsskål på 2¼ lodd, sølvskjeer (mesteparten av sølvet gikk til fogden), innmurt bryggerkjele på 7 kvarter, to musketter, liten flintebørse, fire kårder, liten sabel, 14 voksne kyr og mange andre dyr, serviettpresse, kar merket HOS (Hans Audensson?) i stabburet, kråskap merket med Auden (Ågesson) sitt navn i stuen, mange kongekontrafeier, kontrafeier av Anders Pedersson på Tingvoll, Auden Ågesson på Reknes og Henrik Sakariasson samt avdøde Åge Audensson (kanskje sønn fra Audens første ekteskap), to skottekontrafeier, to gamle og utslitte flagg, to forgylte hjortehoder, to speil, noen gamle sjøkart og -bøker uten verdi, o.a. Utsæd: 9 tønner havre og 2½ tønne bygg. Eierskap i Gjert Davidssons gård ble etter tidenes tilstand vurdert til 60 daler 1 ort 16 skilling, men hus og grunn skulle selges og inntekten fordeles deretter.5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 277. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191149
 2. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 250. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=255
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 509, nr. 8. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=516
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 151, Wedøe Prestegaard. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191086
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192

Gjert Davidsson1,2

M, #14574, (ca. 1604 - ca. 1667)Gjert ble født ca. 1604.1 Han svarte skatt for Nedre Osen flomsag i Osen, Bolsøy, i 1647.2
Han bodde i Molde i 1664, på en grunn under Reknes (Gjert Davidssons hage fikk navn etter ham – senere Vestre Schultzhagen). Han hadde en knekt.1

Gjert døde ca. 1667.3
Det ble holdt skifte etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686. I boet var gullkjede på 7 lodd, tønnebåndsgullring, signetring, liten sølvkanne på 27 lodd med lokk, sølvbeger på 11 lodd, sølvrømer på 6 lodd, sølvbrennevinsskål på 2¼ lodd, sølvskjeer (mesteparten av sølvet gikk til fogden), innmurt bryggerkjele på 7 kvarter, to musketter, liten flintebørse, fire kårder, liten sabel, 14 voksne kyr og mange andre dyr, serviettpresse, kar merket HOS (Hans Audensson?) i stabburet, kråskap merket med Auden (Ågesson) sitt navn i stuen, mange kongekontrafeier, kontrafeier av Anders Pedersson på Tingvoll, Auden Ågesson på Reknes og Henrik Sakariasson samt avdøde Åge Audensson (kanskje sønn fra Audens første ekteskap), to skottekontrafeier, to gamle og utslitte flagg, to forgylte hjortehoder, to speil, noen gamle sjøkart og -bøker uten verdi, o.a. Utsæd: 9 tønner havre og 2½ tønne bygg. Eierskap i Gjert Davidssons gård ble etter tidenes tilstand vurdert til 60 daler 1 ort 16 skilling, men hus og grunn skulle selges og inntekten fordeles deretter.4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 189. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191105
 2. [S2273] Trondheim lensregnskap 1647–48: mappe 2, vedlegg 1, litra A, Romsdal kontribusjon 1647. Side 72, sagskatt. https://www.digitalarkivet.no/rk20080915620454
 3. [S1269] Hollendertida i Romsdal: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016111629003?page=133
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192

Just Persson1

M, #14575, (ca. 1648 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnJust ble født ca. 1648.1 Han var trolig snekker i 1686.2
Just Snedker var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 1 daler 18 skilling.3

I manntallet av 1701 står han i Molde, på Reknes-siden, sammen med Per Justsson.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282110
 2. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620196
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192

Joris Ågesson1

M, #14576, (ca. 1641 - )
Far*Åge Ågesson1 (c 1610 - f 1692)
Mor*Margrete Jorisdotter Non ( - e 1695)
3-menning 10 ganger forskjøvet til megJoris ble født ca. 1641.1 Han bodde hos Åge Ågesson og Margrete Jorisdotter i Molde i 1664.1

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 191. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191106

Willum Johnson Scott1,2

M, #14577, (ca. 1585 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnWillum ble født ca. 1585.2,3
Han bodde i Aberdeen, Skottland, i 1613.1,4 Han var skipper i 1613. Han landet i Romsdal 22. april med skipet «Den grove hund» på 16 lester. Fortollede varer: 5 tønner øl, 10 tønner malt, 2 tønner skotsk brød, ½ skippund jerngryter, 100 alen lerret.1
Han bodde i Molde i 1664, på Molde(gård)-grunn, som (utligger)borger.3,2

     Navnet hans ble skrevet Willom skott i 1614.1

Kilder/noter

 1. [S2281] Trondheim lensregnskap 1609–14: mappe 5, vedlegg 4, tollregnskap 1613–14. Rombsdalls Lehnn. https://www.digitalarkivet.no/rk20080909610758
 2. [S799] Sunnmøre og Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. https://www.digitalarkivet.no/ft10051006010126
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 193. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191107
 4. [S244] Molde bys historie I: s. 118. https://www.nb.no/items/5ec3c0fd0de5b64ce1f14a921236dbee?page=121
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620196
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 107. https://www.nb.no/items/5ec3c0fd0de5b64ce1f14a921236dbee?page=110

Jon Willumsson Scott1

M, #14578, ( - etter 1686)
Far*Willum Johnson Scott1 (c 1585 - )Jon Schaadt var kreditor ved skiftet etter Dorte Audensdotter på Bergset den 3. juli 1679: 7 daler.2,3
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 50 daler etter obligasjon, utlagt i to lange kårder (3 ort 12 skilling), liten sabel (1 ort 12 skilling), to skottekontrafeier (3 ort), dyr o.a.4

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620196
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 60 a–62 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620068
 3. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 42 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620199
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192

Sakarias Kristoffersson Holk1

M, #14579, (1640 - 1725)
Far*Kristoffer Sakariasson Holk2 ( - f 1664)
Mor*Anne Ågesdotter i Flovik3,2 ( - e 1664)
3-menning 10 ganger forskjøvet til megSakarias ble født i 1640.1,3 Han bodde hos Anne Ågesdotter i Flovik, Veøy, i 1664.3,2
Han var bruker i Flovik iallfall fra 1672 til 1724.2
Annet navn: Sakarias Kristoffersson i Flovik, nevnt 1686.3,4,2
Han var kreditor ved skiftet etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686: 8 daler, utlagt i andel av Gjert Davidssons hus og grunn.5


Sakarias døde i 1725 i Flovik, 84 år 2 måneder 3 uker 3 dager gammel.1 Han ble nedsatt den 7. februar 1725 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger.1

     Navnet hans ble skrevet Sakarias flouigen i 1686.4

     Navnet hans ble skrevet Zacharias Christopherssøn Holch i 1725.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 58. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660237
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 290. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=293
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 142, Flouig. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191082
 4. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 39 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620196
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192

Jakob Ravn1,2,3

M, #14580, (ca. 1648 - 1704)

Familie 1

Det ble ikke holdt skifte etter kona. Ett barn levde i 1704.3,12 
Barn

Familie 2

Lisbet Audensdotter ( - e 1704)
Fire barn levde i 1704.3 
BarnJakob ble født ca. 1648.2
Jakob giftet seg med en uregistrert person.3
Jakob giftet seg med Lisbet Audensdotter.3,4
Det ble holdt skifte etter Malene Eliasdotter på Reknes den 13. april 1686. Jon Johnston hadde lånt enkemannen (Tomas Willumsson) 80 daler, hvorav det resterte 30 daler pluss 10 års renter (18 daler 3 ort). Som sikkerhet fikk han Auden Audenssons pantebrev til stefar Tomas på 2 våger odelsjord i Reknes som underpant (Tomas skyldte dessuten penger til atskillige andre, også i Skottland, men det måtte han dekke selv). Jakob Ravn møtte ved skiftebehandlingen, la frem penger til Tomas og ville innløse de 2 vågene. Den avdøde skyldte Auden Audensson rest på farens hus, «effter afreigning udj Sal: Chrestian Rauns Bog» (verge Kristian Ravn), utlagt med 36–2–3, hvorimot Auden svarte søstera Lisbet hennes andel på 15–2–0.5
Han bevitnet at Hans Andersson solgte hus med grunn østenfor elva i Molde den 15. juni 1694 til Ola Knutsson den yngre.6
Jakob Ravn var tollbetjent i Molde iallfall fra 1698 til 1701.2,3,7
Iver von Ahnen kjøpte 22 2/13 mark med bygselrett på Reknes, Bolsøy, den 23. desember 1700 av Åge Audensson og Jens Audensson. Vitner: Jakob Ravn og Auden Audensson. Skjøtet ble tinglyst 19. januar.8

Han og Lisbet bodde i Molde i 1701, vestenfor elva, sammen med Mattias Jakobsson Ravn og Jonas Jakobsson Ravn.2

Jakob døde i 1704 i Molde.9 Han ble gravlagt i Molde kirke. Den 18. august 1704 betalte Mattias Jakobsson Ravn 1 daler 3 ort 8 skilling for farens gravsted i koret og klokkeringing.9 Det ble holdt skifte etter ham den 16. desember 1704. Kreditorer: Morten Schultz, Johan Robertsson Tou, Knut Bendiksson, Niels Pederssen, Niels Hanssen Cimber, Henrik Pålsson og Villum Robertsson o.a. Arvinger: Lisbet Audensdotter, Katrine Jakobsdotter Ravn, Mattias Jakobsson Ravn, Jonas Jakobsson Ravn, Anne Lisbet Jakobsdotter Ravn og Dorte Malene Jakobsdotter Ravn. I boet var 1 pund 6 merker odelsjord i Nord-Heggdal (uten bygselrett, 7 daler 2 ort, enkas farsarv), gammel kopperkjele på 1 våg, kontrafei av kong Kristian 5., 14 små papirtavler, o.a. De eide tomten, som var innhegnet og hadde hageplass, hus med jernkakkelovn, loft og kjøkken, vedskott og fjøs, alt temmelig forfallent (90 daler). Aktiva: 130–2–22. Passiva: 129–3–7. Arv: bare 0–3–15, hvorav enka fikk halvparten og barna resten.
Men Mattias fikk 16 daler 2 ort 12 skilling for farens begravelse, samt 64–1–22 for det han lånte faren da han levde og mora etter hans død, og fordi Mattias forlot sin forhenværende tjeneste og tjente faren i 2 år 11 måneder i hans svakhet og alderdom. Utlegget ble gjort i jorden i Nord-Heggdal, 61–1–10 i foreldrenes hus med grunn, o.a.10
Kristian Tønder gav festeseddel på en grunn i såkalte Jakob Ravns hage (under Reknes) i Molde til Just Olsson den 1. mai 1708.11


     Navnet hans ble skrevet Jacob Rafn i 1701.2

Kilder/noter

 1. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 40 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620197
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282110
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 4. [S1648] Nordmøre tingbok 1694–98: fol. 6 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514670009
 5. [S709] Romsdal skifteprotokoll 1683–87: fol. 35 b–44 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129620192
 6. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 56 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650616
 7. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Ravn, Jacob.
 8. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 29 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660031
 9. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 24 b, 18. august.
 10. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 11. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 62 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390191
 12. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 177 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630292

Katrine Jakobsdotter Ravn1

K, #14581, ( - etter 1704)
Far*Jakob Ravn1 (c 1648 - 1704)Hun var arving ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: I boet var 1 pund 6 merker odelsjord i Nord-Heggdal (uten bygselrett, 7 daler 2 ort, enkas farsarv), gammel kopperkjele på 1 våg, kontrafei av kong Kristian 5., 14 små papirtavler, o.a. De eide tomten, som var innhegnet og hadde hageplass, hus med jernkakkelovn, loft og kjøkken, vedskott og fjøs, alt temmelig forfallent (90 daler). Aktiva: 130–2–22. Passiva: 129–3–7. Arv: bare 0–3–15, hvorav enka fikk halvparten og barna resten.2
Hun var myndling av Jens Audensson Viderø i 1704. Hun var fraværende ved skiftet etter faren.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290

Mattias Jakobsson Ravn1,2,3

M, #14582, (ca. 1678 - ca. 1753)
Far*Jakob Ravn1,3 (c 1648 - 1704)
Mor*Lisbet Audensdotter1 ( - e 1704)
4-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde sju barn, hvorav fire levde i 1753.18,2 
BarnMattias ble født ca. 1678.3 Han bodde hos Jakob Ravn og Lisbet Audensdotter i Molde i 1701.3
Jakob Ravn ble gravlagt i Molde kirke. Den 18. august 1704 betalte Mattias Jakobsson Ravn 1 daler 3 ort 8 skilling for farens gravsted i koret og klokkeringing.4
Han var arving ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: I boet var 1 pund 6 merker odelsjord i Nord-Heggdal (uten bygselrett, 7 daler 2 ort, enkas farsarv), gammel kopperkjele på 1 våg, kontrafei av kong Kristian 5., 14 små papirtavler, o.a. De eide tomten, som var innhegnet og hadde hageplass, hus med jernkakkelovn, loft og kjøkken, vedskott og fjøs, alt temmelig forfallent (90 daler). Aktiva: 130–2–22. Passiva: 129–3–7. Arv: bare 0–3–15, hvorav enka fikk halvparten og barna resten.
Men Mattias fikk 16 daler 2 ort 12 skilling for farens begravelse, samt 64–1–22 for det han lånte faren da han levde og mora etter hans død, og fordi Mattias forlot sin forhenværende tjeneste og tjente faren i 2 år 11 måneder i hans svakhet og alderdom. Utlegget ble gjort i jorden i Nord-Heggdal, 61–1–10 i foreldrenes hus med grunn, o.a.5
Mattias Jakobsson Ravn gav bygselseddel i Herned, Ødegård, Vistdal, til Per Toresson den 15. juli 1709. Seddelen ble utstedt på Våge på vegne av Evart Hansson Meier, og tinglyst 1. februar året etter.6
Mattias Jakobsson Ravn stevnet Nils Lassesson på Sandnes til tinget i Fanne tinglag den 4. juli 1710. Nils drev et bruk i Hatlen uten å ha bygslet.7
Nils Lassesson fikk bygselseddel på 1 pund 12 merker (som Erik døde fra) i Hatlen, Bolsøy, fra Evart Hansson Meier den 4. juli 1710. Seddelen ble utstedt på Gjermundnes av Mattias Jakobsson Ravn, og tinglyst 30. januar 1711.8
Han var verge for Anne Olsdotter på Sørnesje i 1710. Han var jordeierens fullmektig.9
Mattias Jakobsson Ravn gav bygselseddel på 2 pund 15 merker på bnr. 1, Nordnesje, Veøy, til Ola Åmundsson den 18. desember 1710.10,11
Mattias Jakobsson Ravn gav bygselseddel på 2 pund 15 merker på Haugen, Nordnesje, Veøy, til Ola Sevaldsson den 16. desember 1711.12,13
Mattias Jakobsson Ravn gav bygselseddel på to bruksdeler på 2 pund 8 merker hver på bnr. 3, Sørnesje, Veøy, til Per Kolbeinsson den 8. desember 1712.14,15

Auden Audensson, Åge Audensson, Jens Audensson Viderø og Mattias Jakobsson Ravn solgte ½ våg på Reiten, Aukra, den 15. april 1715 til Arne Kristensson på Jenset. Kjøpesum: 11 daler. Selgerne handlet på egne og søskens vegne, og med samtykke fra kvinna som bodde der. Skjøtet ble utstedt i Molde, og tinglyst i Sund tinglag 10. juli året etter.16,17
Han var bruker i Røvik, Bolsøy, fra 1716.18
Mattias Jakobsson Ravn kjøpte 5 våg 1 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) i Røvik den 3. november 1719 av Lorns Hansson Holst. Seddelen ble tinglyst 22. januar året etter.19
Mattias Jakobsson Ravn kjøpte 1 pund (hele gården) i Skjevika, Bolsøy, den 3. november 1719 av Lorns Hansson Holst. Seddelen ble tinglyst 22. januar året etter.19 Mattias Jakobsson Ravn stevnet Ingebjørg Persdotter på Kringstad til tinget i Fanne tinglag den 24. juli 1721. Hun hadde lovet ham tjeneste og ikke innfunnet seg.20
Annet navn: Mattias Jakobsson i Røvik, nevnt 1738.21
Mattias hadde Fredrik Trulsson i tjeneste i 1738.21,22
Mattias Jakobsson Ravn gav bygselseddel på 1 våg i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, til Ola Knutsson på Geitnes den 18. juli 1742.23

Han var bruker i Oppigarden, Røvik, Bolsøy, i 1748. Skyld: 4 våger 1 pund 12 merker (ifølge Bygdebok for Vågane drev han Nedigarden).24,18

Mattias døde ca. 1753 i Røvik.2 Det ble holdt skifte etter ham den 13. september 1753. Kreditorer: Anne Lisbet Jakobsdotter Ravn, Tore Gregoriussen og Nils Lossius. Arvinger: Jakob Ravn o.a.25,26
Ola Knutsson på Hunnes kjøpte 2 våger 18 merker i Oppigarden (brukt av Mattias) og 1 pund 12 merker i Nedigarden (brukt av Erik Nilsson) i Røvik den 17. april 1756 av Mattias Ravn. Han kjøpte også 12 merker i Skjevika (brukt av Arne Knutsson). Jorden var utlagt til Nils Lossius ved skiftet etter Mattias Jakobsson Ravn, men innløst av Mattias junior etter kvittering av 22. mars 1754. Ola betalte 400 daler kontant. Vitner: Mats Jenssen Viderø og Ivar Knutsson på Geitnes. Skjøtet ble signert egenhendig, og tinglyst 18. oktober.27

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650785
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282110
 4. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 24 b, 18. august.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 113 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390243
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 130 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390259
 8. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390299
 9. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 275 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630664
 10. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 a.
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 36. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=39
 12. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 69 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390360
 13. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 38. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=41
 14. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390630
 15. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390631
 16. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 115 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650118
 17. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650118
 18. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 191. https://www.nb.no/items/a0ba3639d6f440859bc7d3cd22d10991?page=194
 19. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 126 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390593
 20. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 178 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/179/
 21. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 188, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660302
 22. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 23. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 72 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400530
 24. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 26. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690223
 25. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650785
 26. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650637
 27. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 157 a–158 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650637

Jonas Jakobsson Ravn1,2

M, #14583, (ca. 1691 - )
Far*Jakob Ravn1,2 (c 1648 - 1704)
Mor*Lisbet Audensdotter1 ( - e 1704)
4-menning 9 ganger forskjøvet til megJonas ble født ca. 1691.2 Han bodde hos Jakob Ravn og Lisbet Audensdotter i Molde i 1701.2
Han var arving ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: I boet var 1 pund 6 merker odelsjord i Nord-Heggdal (uten bygselrett, 7 daler 2 ort, enkas farsarv), gammel kopperkjele på 1 våg, kontrafei av kong Kristian 5., 14 små papirtavler, o.a. De eide tomten, som var innhegnet og hadde hageplass, hus med jernkakkelovn, loft og kjøkken, vedskott og fjøs, alt temmelig forfallent (90 daler). Aktiva: 130–2–22. Passiva: 129–3–7. Arv: bare 0–3–15, hvorav enka fikk halvparten og barna resten.3
Han var myndling av Åge Audensson i 1704.4

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282110
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290

Anne Lisbet Jakobsdotter Ravn1,2

K, #14584, ( - etter 1753)
Far*Jakob Ravn1 (c 1648 - 1704)
Mor*Lisbet Audensdotter1 ( - e 1704)
4-menning 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: I boet var 1 pund 6 merker odelsjord i Nord-Heggdal (uten bygselrett, 7 daler 2 ort, enkas farsarv), gammel kopperkjele på 1 våg, kontrafei av kong Kristian 5., 14 små papirtavler, o.a. De eide tomten, som var innhegnet og hadde hageplass, hus med jernkakkelovn, loft og kjøkken, vedskott og fjøs, alt temmelig forfallent (90 daler). Aktiva: 130–2–22. Passiva: 129–3–7. Arv: bare 0–3–15, hvorav enka fikk halvparten og barna resten.3
Hun var myndling av Åge Audensson i 1704.4

Annet navn: Anne Lisbet i Røvik, nevnt 1735.5
Hun var fadder ved dåpen til Tjøstolv Trondsson i Borvik den 1. mars 1735 i Veøy kirke.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Mattias Jakobsson Ravn den 13. september 1753: 20 daler 2 ort. Hun var fremdeles ugift.6,7


     Navnet hennes ble skrevet Anna Lisbeth Røvig i 1735.5

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650786
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 152, 1. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660284
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650785
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650637

Dorte Malene Jakobsdotter Ravn1

K, #14585, ( - etter 1704)
Far*Jakob Ravn1 (c 1648 - 1704)
Mor*Lisbet Audensdotter1 ( - e 1704)
4-menning 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: I boet var 1 pund 6 merker odelsjord i Nord-Heggdal (uten bygselrett, 7 daler 2 ort, enkas farsarv), gammel kopperkjele på 1 våg, kontrafei av kong Kristian 5., 14 små papirtavler, o.a. De eide tomten, som var innhegnet og hadde hageplass, hus med jernkakkelovn, loft og kjøkken, vedskott og fjøs, alt temmelig forfallent (90 daler). Aktiva: 130–2–22. Passiva: 129–3–7. Arv: bare 0–3–15, hvorav enka fikk halvparten og barna resten.2
Hun var myndling av Åge Audensson i 1704.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 175 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290

Hans Nobel1,2

M, #14586, (ca. 1657 - 26. august 1732)

Familie

Han var gift fire ganger og hadde iallfall to barn.2,10 
Barn
Hans Nobel, oljemaleri som tilhørte fru Wessel i Kristiania (foto fra Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt)Hans ble født ca. 1657 i Kristianopel, Danmark. Byen ble svensk i 1658.2,3 Han var generaltollforvalter nordenfjells i 1704.1 Han var amtmann i Romsdal fra 23. desember 1704. Bestallingen ble tinglyst i Sund 14. oktober året etter. Nestemann ble utnevnt 1715 (s.d.).1,4
Han bodde på Moldegård, Bolsøy.5
Hans Nobel kjøpte 1 våg 2 pund 3 merker, med hus, holmer, øyer, sagbruk, kverner o.a., på Moldegård den 28. oktober 1705 av Margrete Lagesdotter. Kjøpesum: 143 daler.5,6
Hans Nobel kjøpte 1 pund 3 merker på Moldeneset, Moldegård, Bolsøy, av Niels Pederssen Assens.6,5
Hans Nobel gav festeseddel på en grunn ved sagvelta i Molde til Kristen Olsson på Molde den 21. august 1708.7,8
Hans Nobel oppholdt seg i Brevik i 1720.9
Hans Nobel solgte 2 våger på Reknes, Bolsøy, den 12. april 1720 til Kristian Ulrik Storm. Inkludert i handelen var Nobels hus i Molde med underliggende grunner, som han hadde kjøpt av Niels Pederssen Assens. Skjøtet ble utstedt i Brevik, og tinglyst 24. juli året etter.9

Hans døde den 26. august 1732 på Sandholt, Sandholts-Lyndelse, Danmark, hans stamhus siden 1726.2

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 139 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660141
 2. [S1646] Dansk biografisk leksikon (3): Harald Jørgensen, «Hans Nobel». https://biografiskleksikon.lex.dk/Hans_Nobel
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 51. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=64
 4. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 51 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390518
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 52. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=65
 6. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 83 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390212
 8. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 51 b / 52 a.
 9. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 174 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390641
 10. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 54. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=67
 11. [S801] «Moldegårds historie»: s. 13.

Margrete Lagesdotter1,2

K, #14587, ( - 1716)
Far*Lage Nilsson3 ( - 1661)

Familie 1

Johan Frederik von Beverlov (c 1623 - c 1703)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Anders Ivarsson (1674 - 1732)Margrete giftet seg med Johan Frederik von Beverlov.1,4
Hun og Johan Frederik var brukere på Moldegård, Bolsøy, i 1701. Han var svak og sengeliggende og hadde tre tjenestekarer.5
Hun var arving ved skiftet etter Johan Frederik von Beverlov den 2. april 1703.1
Hun var myndling av Morten Schultz i 1703.1

Margrete Lagesdotter solgte 1 våg 2 pund 3 merker, med hus, holmer, øyer, sagbruk, kverner o.a., på Moldegård den 28. oktober 1705 til Hans Nobel. Kjøpesum: 143 daler.6,7
Margrete giftet seg i 1706 i Molde kirke med Anders Ivarsson. Den 25. mars ble det betalt 2 ort for vokslysene og ringing med klokkene.8,9

Margrete døde i 1716 i Molde.2 Hun ble gravlagt i Molde kirke. Den 19. august ble det betalt 4 daler 2 ort 8 skilling for nedsettelsen inne i koret med klokkeringing, vokslys og det grove likkledet.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 46 b.
 2. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 45 a, 19. august.
 3. [S244] Molde bys historie I: s. 135. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=138
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 50.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 183.
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 52. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=65
 7. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 8. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 27 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390317
 9. [S989] Molde kirke, regnskap 1690–1745: fol. 25 b, 25. mars.

Auden Ågesson1

M, #14588, (ca. 1689 - )
Far*Åge Audensson Viderø1 (c 1659 - 1723)
Mor*Anna Johansdotter1 ( - e 1699)
4-menning 9 ganger forskjøvet til megAuden ble født ca. 1689.1 Han bodde hos Åge Audensson i Molde i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 196. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282111

Magrete Audensdotter Viderø1,2

K, #14589
Far*Auden Audensson3 (c 1654 - f 1721)
Mor*Maren Ivarsdotter Helt (1652 - 1725)
4-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Johan Henriksson Wolf
Ett barn levde i 1777.3 
BarnMagrete giftet seg den 7. januar 1733 (trolig i Molde) med Johan Henriksson på Straumsholmen, viet av Lars Barhaug (forlovere: Mikkel Nilssen og Ivar Audensson).1
Hun og Johan bodde på Straumsholmen, Kornstad, i 1733.4

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660274
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 108. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660262
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847.
 4. [S1650] Kornstad mini. 1737–49: fol. [0 a]. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660105

Johan Henriksson Wolf1

M, #14590

Familie

Magrete Audensdotter Viderø
Ett barn levde i 1777.4 
BarnAnnet navn: Johan Henriksson på Straumsholmen, nevnt 1733.2,3
Johan giftet seg den 7. januar 1733 (trolig i Molde) med Magrete Audensdotter, viet av Lars Barhaug (forlovere: Mikkel Nilssen og Ivar Audensson).2
Han og Magrete bodde på Straumsholmen, Kornstad, i 1733.1

     Navnet hans ble skrevet Johan Henrichssøn af Strømsholm i 1733.2

Kilder/noter

 1. [S1650] Kornstad mini. 1737–49: fol. [0 a]. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660105
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660274
 3. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610087
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847.

Auden Henrik Wolf1,2,3

M, #14591, (1733 - )
Far*Johan Henriksson Wolf2,3
Mor*Magrete Audensdotter Viderø1
5-menning 8 ganger forskjøvet til megAuden Henrik ble født i 1733 på Straumsholmen, Kornstad.2 Auden Henrik ble døpt den 23. oktober 1733 i Lillefosen kirke. Faddere: Johan Tomasson Brix og Jens Kåsbøl o.a.2,3 Auden Henrik Wolf var kammersekretær i København, Danmark, i 1777.1
Han ble representert av Arnt Jenssen Slette i 1777. Wolf var fraværende ved et skifte i Molde.1
Han var arving ved skiftet etter Malene Audensdotter Viderø den 2. oktober 1777. Passiva: 62 daler 2 ort 4 skilling. Arv: 77–2–15. Enkemann Ruberg og fraværende arving Wolf var blitt enige om at sistnevnte skulle få 28 daler og dekket utgiftene til brev og kommisjonær (3–3–2), til sammen 31–3–2. Resten skulle tilfalle Ruberg, 45–3–13.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 847.
 2. [S1650] Kornstad mini. 1737–49: fol. [0 a]. https://www.digitalarkivet.no/kb20070912660105
 3. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913610087
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 850–862. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650429

Margrete Ivarsdotter Helt1,2

K, #14592, ( - 1722 eller 1723)
Far*Ivar Olsson Helt3,4 (c 1609 - 1668)

Familie

Johan Robertsson Tou (c 1653 - 1721)
De hadde seks barn.2,1 
BarnMargrete giftet seg i 1686 med Johan Robertsson. Han skulle betale 2 daler i kopulasjonsskatt.2,5
Hun og Johan bodde i Molde i 1701, sammen med Ivar Johansson.6 Margrete Ivarsdotter eide 1 pund 12 merker med bygselrett (farsarv) i Vikan, Vågøy, i 1718.7
Hun var arving ved skiftet etter Johan Robertsson den 19. januar 1722: 704 daler 11 skilling, utlagt i 8 sølvskjeer merket JRS MID (Johan Robertsson, Margrete Ivarsdotter) på til sammen 26 lodd 2 kvintiner (14 daler 1 ort 10 skilling), sølvkanne på 52½ lodd (26–1–0), gullring og to -knapper (3½ kvintin, 6 daler), en halvpart i huset med grunn (200 daler), 1 pund 12 merker med bygselrett i Vikan i Vågøy (36 daler), 2 våger med bygsel i Horsgård ytre i Veøy (84 daler), sambøring med redskap (10 daler), nytt fjørnfar (10 daler), messingbekken (1–1–12), 2 skålpund isenfarge (0–2–16) o.a.. – I boet var 8 sølvskjeer merket JRS MID (Johan Robertsson, Margrete Ivarsdotter) på til sammen 26 lodd 2 kvintiner, 22 ditto (72½ lodd), to sølvkonfektskåler (15 lodd), to buklete sølvbeger merket JRS MID (5 lodd), sølvbegre merket HOSBCDB og HPRB MID (15 lodd), sølvkanne merket JRS MID (21 lodd), ditto merket CBTBDH (12 lodd 3½ kvintin), gullring og to -knapper (3½ kvintin), hatt med sølvkjede, parykk, nattlue, islandsstrømper, 20 dreielbordduker, 18 dreielservietter, 18 håndklær, 16 laken, tre speil, arm-, russlærs- og frynsestoler, båter, tre grunner i Molde (Davids-Elen-gården, Gjertrud Vinter-gården og Gjert Davidssons grunn), noen hus i Bjørnsund og Vikan, markedsbod, 1 pund 12 merker med bygselrett i Vikan (i Vågøy), 2 våger med bygsel i Horsgård (ytre, i Veøy), enkas bebodde hus med innhegnet grunn (400 daler), donkraft, messingbekken, brennevinspanne med tønne og piper, brettspill, bladtobakk, 2 skålpund isenfarge, 57 alen gult vattertaft, kamelgarn, vev med redskap, o.a. Aktiva: 1 722 daler 22 skilling. Passiva: 1 018 daler 11 skilling, inkludert hjemmefølge på til sammen 1 000 daler til fire av barna (Elisabet og Hildeborg hadde tilsynelatende fått sitt tidligere). Enka fikk det resterende, 704 daler 11 skilling.8
Hun var myndling av Børge Jakobssen Eg i 1722.2
Fra boet til Margrete Ivarsdotter ble grunnen med to underliggende husmannsplasser i Gjert Davidssons hage, Molde, auksjonert bort den 17. april 1722 til Jakob Mortensson Schultz. Kjøpesum: 84 daler. Eiendommen ble kalt Vestre Schultzhagen etter ham.9,10

Margrete døde i 1722 eller 1723 i Molde.9,1 Det ble holdt skifte etter henne den 6. oktober 1723. Arvinger: Ivar Johansson, Lisbet Johansdotter Tou, Margrete Maria Johansdotter, Hildeborg Johansdotter Tou, Regina Johansdotter Tou og Anne Johansdotter Tou.11

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a.
 3. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 265. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=270
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.
 5. [S2107] Trondheim stiftamtstueregnskap 1686 (#84): litra A P, Romsdal konsumpsjon og folkeskatt. Kopulasjoner. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715340356
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282110
 7. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Waagøe Otting, Wiigene. https://www.digitalarkivet.no/rk10101507291066
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 223 a–230 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640237
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 97 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650115
 10. [S244] Molde bys historie I: s. 239. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092#242
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 286 b–290 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640301

Ivar Olsson Helt1,2,3

M, #14593, (ca. 1609 - 1668)

Familie

Han var gift to ganger og hadde åtte barn.3 
BarnIvar ble født ca. 1609.4 Han ble immatrikulert som Ivarus Olai Helt Nidros på Københavns Universitet, Danmark, i juni 1637. Han kom dit fra Ribe Katedralskole.1,3 Han var residerende kapellan i Bud fra 1644 til 1668.3,2,4 Han eide 1 pund 12 merker med bygselrett i Vikan, Vågøy, i 1661.5
Han var bruker på Bergset, Bud, i 1664. Skyld: 2 våger. De hadde tre tjenestekarer. Enka var bruker i 1669.4,6

Ivar døde i 1668 på Bergset.3

Kilder/noter

 1. [S1652] Kjøbenhavns Universitets Matrikel: første Bind: s. 138.
 2. [S1651] Norske kongebrev [1-]4: s. 293, nr. 294. https://www.nb.no/items/7e9f33cfc07617ec5c8a513723dfe619?page=66
 3. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 265. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=270
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 523, Bersett. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191273
 5. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 101, nr. 243. https://www.nb.no/items/f25c12435856fd7dd524d20f3d3d7186?page=104
 6. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 106 a, Bersett. https://www.digitalarkivet.no/ma20100430610664
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 261 b.

Maren Ivarsdotter Helt1,2,3

K, #14594, (1652 - 1725)
Far*Ivar Olsson Helt2 (c 1609 - 1668)

Familie

Auden Audensson (c 1654 - f 1721)
De hadde fem barn. 
BarnMaren ble født i 1652.1
Maren giftet seg i 1686 med Auden Audensson. Han skulle betale 2 daler i kopulasjonsskatt.3,4,5
Hun og Auden bodde i Molde i 1701, på Reknes-siden. Han var fremdeles i byen i 1709.6,7 Maren Ivarsdotter Helt ble kalt til å vitne på tinget i Fanne tinglag den 30. januar 1721. Hun møtte ikke.3

Maren døde i 1725 i Molde, 73 år 14 uker 1 dag gammel.1 Det ble holdt likpreken over henne den 7. desember 1725 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 66. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660241
 2. [S1401] Geistligheten i Nord-Norge og Midt-Norge: s. 265. https://www.nb.no/items/139e578eed7dd166c99cc0f4a3736580?page=270
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 163 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/165/
 4. [S1417] Romsdal konsumpsjon og folkeskatt 1686: Copulationer. https://www.digitalarkivet.no/rk20090715340356
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 29 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630141
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282110
 7. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869

Nikolai Olufssen Daugård1,2,3,4

M, #14595, (ca. 1702 - 1782)

Familie

Katrine Johansdatter Johnston ( - c 1741)Nikolai ble født ca. 1702.5 Han var skipper.6
Nikolai giftet seg den 5. desember 1736 i Molde kirke med Katrine Johansdatter Johnston.7 Nikolai Olufssen Daugård var kjøpmann i Molde.5
Nikolai trolovet seg den 3. november 1744 på Gjermundnes, Vestnes, med en uregistrert person.8
Nikolai giftet seg den 6. januar 1745 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.9 Jakob Johanssen Schultz, Jakob Mortensson Schultz, Jakob Ottosson Fris, Klaus Breier Lund, Daniel Steffenssen, Peder Hagerup, Ivar Ivarsson, Åge Persson og Nikolai Olufssen signerte en skatteprotest mot Moldes byfogd Johannes Fris den 18. juli 1746.1
Signaturer på skatteprotest mot Johannes Fris, byfogd i Molde, i 1746


Nikolai døde i 1782 i Bud prestegjeld.5

     Navnet hans ble skrevet Nils Daugaard i 1736.7

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 18. juli.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 182 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650441
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 682 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651286
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 5. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 135. https://www.nb.no/items/eb6842c82b3330816dc9163bbb6e74d8?page=161
 6. [S244] Molde bys historie I: s. 236. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014062305092?page=239
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 166. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660291
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 258, 3. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660338
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 263, Festô Epiphan: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660340

Ola

M, #14596

Familie

Tre barn er nevnt i et tingsvitne.1 
BarnHan bodde i Tresfjord.1

     Ola Bjørnsson på Øvstedalen og Ola kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400477

Trond Olsson båtsmann1,2

M, #14597, ( - etter 1688)
Far*Ola1

Familie

I 1684 skattet han for kona og dattera. Ett barn er nevnt i et tingsvitne fra 1740.2,1 
BarnTrond ble født i Tresfjord.1
Han bodde på Vaterland, Kristiania, i 1683. Han var borger og eide hus med grunn.2,1

Trond døde etter 1688.2

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400476
 2. [S2023] «Christianias befolkning i manntall og regnskaper fra 1680-åra»: s. 321, Trond Olsson båtsmann. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2018040981080_001?page=332

Lars Persson på Vindsnes1,2,3

M, #14598, (1758 - 27. januar 1827)

Familie

Synneva Olsdotter på Vindsnes (1757 - 1813)
De hadde to barn.3 
BarnAnnet navn: Lars Persson på Søvik.4,5
Lars ble født i 1758 på Øvre Søvik, Ørskog.4 Lars ble døpt den 16. april 1758 i Ørskog kyrkje.4
Han og Synneva var brukere på Vindsnes, Ørskog, fra 1791. Han fikk bygselseddel 11. juni 1794, og gav kår til si senere svigermor. Bygninger i 1804: røykstue av tømmer med oppmurt grue og tørkeovn, små blyvinduer, kammers og gang; stabbur av stavverk med en gang og sval på begge sider; høy- og kornløe av stavverk; fjøs av steinmur med sperreverkstak; sauefjøs av tømmer; høy- og skogløe; og sommerfjøs i utmarken med risgrind rundt. I 1805 kjøpte Lars gården på auksjon for 60 daler. Sønnen Peter var bruker i 1817.3,6,1
Lars giftet seg i 1794 med Synneva Olsdotter på Vindsnes.3
Han var fadder ved dåpen til Lars Petersson Vindsnes den 7. desember 1817.1


Lars døde den 27. januar 1827 på Vindsnes, som kårmann.2 Han ble jordfestet den 4. mars 1827.2

Kilder/noter

 1. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 20.
 2. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 214, 1826–27, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620632
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 359. https://www.nb.no/items/c62b96ed7f6f5e3e055ab57007da50e4?page=362
 4. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 941. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610666
 5. [S1653] Sykkylven IV: s. 283. https://www.nb.no/items/c62b96ed7f6f5e3e055ab57007da50e4?page=286
 6. [S1653] Sykkylven IV: s. 360. https://www.nb.no/items/c62b96ed7f6f5e3e055ab57007da50e4?page=363

Synneva Olsdotter på Vindsnes1,2

K, #14599, (1757 - 1813)
Far*Ola Gunnarsson på Vindsnes1,2 (c 1730 - 1792)
Mor*Marte Sjurdsdotter på Vindsnes2 (c 1726 - 1794)

Familie

Lars Persson på Vindsnes (1758 - 1827)
De hadde to barn.2 
BarnSynneva ble født i 1757 på Vindsnes, Ørskog.1 Synneva ble døpt den 13. september 1757.1
Hun og Lars var brukere på Vindsnes fra 1791. Han fikk bygselseddel 11. juni 1794, og gav kår til si senere svigermor. Bygninger i 1804: røykstue av tømmer med oppmurt grue og tørkeovn, små blyvinduer, kammers og gang; stabbur av stavverk med en gang og sval på begge sider; høy- og kornløe av stavverk; fjøs av steinmur med sperreverkstak; sauefjøs av tømmer; høy- og skogløe; og sommerfjøs i utmarken med risgrind rundt. I 1805 kjøpte Lars gården på auksjon for 60 daler. Sønnen Peter var bruker i 1817.2,3,4
Synneva giftet seg i 1794 med Lars Persson på Søvik.2

Synneva døde i 1813 på Vindsnes.2

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 925. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610656
 2. [S1653] Sykkylven IV: s. 359. https://www.nb.no/items/c62b96ed7f6f5e3e055ab57007da50e4?page=362
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 360. https://www.nb.no/items/c62b96ed7f6f5e3e055ab57007da50e4?page=363
 4. [S714] Ørskog mini. 1816–32: s. 20.

Ola Gunnarsson på Vindsnes1,2,3

M, #14600, (ca. 1730 - 1792)
Far*Gunnar Olsson på Stokke4 (c 1696 - 1738)
Mor*Synneva Jakobsdotter på Stokke5 (c 1694 - 1765)

Familie

Marte Sjurdsdotter på Vindsnes (c 1726 - 1794)
De hadde sju barn.3 
BarnOla ble født ca. 1730.2
Annet navn: Ola Gunnarsson på Stokke, nevnt fra 1749 til 1758.6,7,8,4 Han ble konfirmert den 5. juli 1749 i Geiranger kyrkje, Sunnylven.6
Ola giftet seg den 24. juni 1757 i Sunnylven kyrkje med Marte Sjurdsdotter på Seljefloten.7,9
Han og Marte bodde på Vindsnes, Ørskog, fra 1757.10 Ola Gunnarsson på Stokke fikk bygselseddel på ½ våg på Vindsnes den 8. mars 1758. Seddelen ble tinglyst 9. oktober. I 1787 brukte de 1 pund 3 merker. Ola og Marte drev gården til 1791.8,3
Han var arving ved skiftet etter Synneva Jakobsdotter på Stokke den 21. juli 1766: 5 daler 3 mark 11 skilling.11


Ola døde i 1792 på Vindsnes.2 Han ble jordfestet den 18. november 1792 på Ørskog kyrkjegard.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Gundersen Staache fra 1749 til 1757.6,7

Kilder/noter

 1. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 927. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610657
 2. [S1506] Ørskog mini. 1773–1809: s. 380. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831620205
 3. [S1653] Sykkylven IV: s. 359. https://www.nb.no/items/c62b96ed7f6f5e3e055ab57007da50e4?page=362
 4. [S539] Sunnylven og Geiranger II (2): s. 428. https://www.nb.no/items/f431f4f556226b9288864b7e09113da6?page=429
 5. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725
 6. [S1654] Geiranger mini. 1736–61: fol. 214 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640480
 7. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 185 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640451
 8. [S1664] Sunnmøre tingbok 1757–60: fol. 98 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420350102
 9. [S1098] Sunnylven mini. 1736–60: fol. 186 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640451
 10. [S788] Ørskog mini. 1743–73: s. 925. https://www.digitalarkivet.no/kb20070831610656
 11. [S1125] Sunnmøre skifteprotokoll 1765–67: fol. 699 b–700 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126680725