Hilde Nilsdotter på Eik1,2

K, #14501, (ca. 1820 - )

Familie

Anders Jonsson på Eik (c 1820 - )
De hadde iallfall fire barn.2,1 
Barn     Hilde ble født ca. 1820 i Veøy.2
Hilde giftet seg med Anders Jonsson på Eik.2,1 Hilde og Anders bodde på Eik, Veøy, i 1847.1 Hilde og Anders var selveiere på bnr. 1, Eik, Veøy, i 1865. De hadde to hester, åtte storfe, 21 sauer og én gris: Utsæd: ¼ tønne bygg, 5 tønner havre og 5 tønner potet.2

Kilder/noter

 1. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 4, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640701
 2. [S1588] Veøy ft. 1865: spesialliste 5, lnr. 145. https://www.digitalarkivet.no/ft20090803340231

Ingebjørg Knutsdotter på Skjørsetra1

K, #14502, (ca. 1745 - 1814)
Far*Knut Jonsson i Høystakklia2,1 ( - c 1760)

Familie

De hadde fire barn.3 
Barn     Annet navn: Ingebjørg Knutsdotter i Høystakklia.2
Ingebjørg ble født ca. 1745.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jonsson i Høystakklia den 9. oktober 1761 i Høystakklia, Bolsøy.2
Ingebjørg og mannen var brukere i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset, i 1784. Sønnen Ola fikk skjøte i 1801.3

Ingebjørg døde i 1814 på Skjørsetra, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 30 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660047
 3. [S253] Nesset I: s. 290. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#293

Anders Larsson på Grandsætra1,2

M, #14503, (1760 - 1807)
Far*Lars Guttormsson på Grandsætra1,2 (c 1729 - 1803)
Mor*Marit Andersdotter på Grandsætra2 (c 1734 - 1804)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset (c 1761 - 1822)
Barn     Anders ble født i 1760 på Grandsætra, Nesset.2
Anders fikk barn med Mari Jørnsdotter på Elgeneset i 1788. På tinget 3. juli ble hun bøtelagt 6 daler for leiermål. Mari stevnet Anders til tinget 29. juni 1790 for resterende 10 daler i siste års barnebidrag, og for at han skulle betale frem til barnet fylte 10 år. Anders møtte ikke grunnet sykdom, så saken ble utsatt.1,3,2 Anders Larsson på Grandsætra var soldat i 1790.1

Anders døde i 1807.2

Kilder/noter

 1. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 50 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420507
 2. [S129] Nesset V: s. 301. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#304
 3. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 457 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420459

Jørn Andersson Elgenes1,2,3

M, #14504, (1788 - )
Far*Anders Larsson på Grandsætra3 (1760 - 1807)
Mor*Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset2,3 (c 1761 - 1822)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elen Knutsdotter i Leirgrovvik (c 1792 - )     Jørn ble født i 1788, utenom ekteskap.3 Han hadde kopper.1 Han tjente hos Brit Jørnsdotter på Trollhaug, Elgeneset, Nesset, i 1801.4,5 Jørn Andersson Elgenes var korporal før 1822.6 Han var arrestforvarer i Molde i 1822.6,1
Jørn giftet seg den 18. juli 1822 i Molde kirke med Elen Knutsdotter i Leirgrovvik (forlovere: Ola Fuglset og Ola Ivarsson på Øverland). De hadde nylig flyttet til byen fra Nesset prestegjeld.1
Han var arving ved skiftet etter Knut Knutsson og Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset i desember 1822: 103 daler 5 skilling. Han fordret også 8 daler 3 ort 2 skilling for utlegg til begravelsen, hvorav han allerede hadde fått 4 daler.7


     Navnet hans ble skrevet Jørgen Andersen Elgenæs i 1822.2

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 372, 1822, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 3. [S129] Nesset V: s. 301. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#304
 4. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 340 a, Elgenes, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670206
 5. [S979] Nesset XI: s. 569.
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 612, 1822, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001630011
 7. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b–337 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022

Hilde Knutsdotter1,2

K, #14505, (1782 - )
Far*Knut Knutsson Tøndergård1,2 (c 1747 - 1822)
Mor*Marit Tøndergård2 ( - e 1782)     Hilde ble født i 1782, utenom ekteskap.2 Hilde ble døpt den 7. juli 1782 i Bolsøy kirke. Faddere: Rasmus Andersson på Bergsgjerdet, Per Persson på Lubbenes og Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet o.a.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Knutsson og Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset i desember 1822: 21 daler 1 skilling innsatt hos kjøpmann Jeppe Antoni Øvre.4

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 336 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630079
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b–337 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022

Marit på Tøndergård1

K, #14506, ( - etter 1782)

Familie

Knut Knutsson Tøndergård (c 1747 - 1822)
Barn     Marit bodde på Tøndergård, Bolsøy, i 1782.1
Marit fikk barn med Knut Knutsson i Høystakklia i 1782.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 54 b, kvinner. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620593

Brit Jørnsdotter på Elgeneset1,2

M, #14507, (ca. 1753 - 1806)     Brit ble født ca. 1753.2,1 Brit og mannen var husfolk på Trollhaug, Elgeneset, Nesset, i 1801.2,3
Brit hadde Jørn Andersson o.a. i tjeneste i 1801.2,3


Brit døde i 1806 på Elgeneset, Nesset.1,4 Han ble jordfestet den 22. mars 1806.1

     Brit Jørnsdotter på Elgeneset og Mari Jørnsdotter på Fuglsetneset kan ha vært søsken.3

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 20. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640294
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 340 a, Elgenes, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670206
 3. [S979] Nesset XI: s. 569.
 4. [S979] Nesset XI: s. 570.

Elen Knutsdotter i Leirgrovvik1,2

K, #14508, (ca. 1792 - )
Far*Knut Persson i Leirgrovvik2 (1763 - )

Familie

Jørn Andersson Elgenes (1788 - )     Elen ble født ca. 1792.2,1 Hun hadde kopper.1 Hun bodde hos Knut Persson i Leirgrovvik, Bolsøy, i 1801.2,3
Elen giftet seg den 18. juli 1822 i Molde kirke med Jørn Andersson Elgenes (forlovere: Ola Fuglset og Ola Ivarsson på Øverland). De hadde nylig flyttet til byen fra Nesset prestegjeld.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 372, 1822, nr. 5. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620616
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Leergrovigen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000189
 3. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 21.

Siri Olsdatter på Molde1

K, #14509, ( - etter 1829)     Siri bodde i Molde i 1829.1
Hun var fadder ved dåpen til Lars Olsson den 2. august 1829 i Aukra kyrkje.1


     Siri Olsdatter på Molde og Siri Olsdotter på Eiskrem kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 114, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911660060

Knut Jonsson på Setra1,2,3

M, #14510, ( - etter 1762)
Far*Jon Arnesson på Setra3,1 (c 1657 - )

Familie 1

Ales Toresdotter på Setra ( - c 1742)
De hadde ett barn.1,6,3 
Barn

Familie 2

Kari Hansdotter på Setra (c 1708 - 1793)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 3

De hadde ett barn.3      Knut giftet seg med en uregistrert person.3
Knut giftet seg med Ales Toresdotter på Setra.1,3 Knut og Ales var brukere på bnr. 4, Setra, Nesset. Knut overtok etter faren i siste halvdel av 1730-årene.3,1 Jon Arnesson skyldte til sammen 32 daler 3 ort 12 skilling, som sønnen Knut Jonsson la ut på hans vegne mot betaling i bruket. Blant kreditorene var Ivar Turhus og Erik Olsson på Finnset.1
Han var arving ved skiftet etter Ales Toresdotter på Setra den 30. mai 1743: 51 daler 3 ort 10 skilling, utlagt blant annet i 1 pund 16 merker i bruket (sønnen fikk like mye). Knut oppgav å ha fått 10 daler i bruket som skålgave (noe hans søstermenn godtok), og å ha lagt ut på farens vegne 32 daler 3 ort 12 skilling mot betaling i resten av eiendommen. Aktiva: 124 daler 1 ort 20 skilling. Passiva: 20–2–23. Arv: 103–2–21.4

Knut giftet seg med Kari Hansdotter på Hen.3 Knut Jonsson solgte på bnr. 4 i 1754 til Jon Knutsson. Jon overtok driften i 1760-årene. Etter hans død drev enka bruket videre.3,5 Knut var bruker på bnr. 4 i 1762. I manntallet står at kona var borte fra ham. Anne Knutsdotter bodde derimot hjemme.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 189. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041037
 3. [S54] Nesset VII: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#269
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a–270 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287
 5. [S54] Nesset VII: s. 267. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#270
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a.

Jon Arnesson på Setra1

M, #14511, (ca. 1657 - )

Familie

Han hadde iallfall én sønn og to gifte døtre.3 
Barn     Jon ble født ca. 1657 på Setra, Nesset.1 Jon var bruker på bnr. 4, Setra, Nesset. Han overtok etter faren i 1680-årene, kjøpte bruket i 1723 og drev fremdeles i 1735.1,2,3 Jon Arnesson skyldte til sammen 32 daler 3 ort 12 skilling, som sønnen Knut Jonsson la ut på hans vegne mot betaling i bruket. Blant kreditorene var Ivar Turhus og Erik Olsson på Finnset.3

Ivar på Turhus1

M, #14512     
Jon Arnesson skyldte til sammen 32 daler 3 ort 12 skilling, som sønnen Knut Jonsson la ut på hans vegne mot betaling i bruket. Blant kreditorene var Ivar Turhus og Erik Olsson på Finnset. Ivar fikk 4 daler i lønn og 7 daler for annet.1
Ivar bodde på Turhus, Nesset, ca. 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650287

Kari Hansdotter på Setra1

K, #14513, (ca. 1708 - 1793)

Familie

Knut Jonsson på Setra ( - e 1762)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Kari Hansdotter på Hen.1
Kari ble født ca. 1708.2
Kari giftet seg med Knut Jonsson på Setra.1 Knut Jonsson var bruker på bnr. 4, Setra, Nesset, i 1762. I manntallet står at kona var borte fra ham.3
Annet navn: Kari Hansdotter på Eikesdalssetra, nevnt 1793 (post mortem).2

Kari døde i 1793.2 Hun ble jordfestet den 23. februar 1793 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 266. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#269
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 195 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640240
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 189. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041037

Anne Knutsdotter på Setra1

K, #14514, ( - etter 1762)
Far*Knut Jonsson på Setra1 ( - e 1762)
Mor*Kari Hansdotter på Setra (c 1708 - 1793)     Anne Knutsdotter bodde hos Knut Jonsson på bnr. 4, Setra, Nesset, i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 189. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041037

Ingeleiv Taraldsdotter i Lia1,2

K, #14515, (ca. 1703 - 1760)
Far*Tarald Olsson i Muldal3,2 (c 1653 - )
Mor*Kari Olsdotter i Muldal ( - e 1708)

Familie

Per Olsson i Lia ( - e 1762)
De hadde ikke barn.2      Ingeleiv ble født ca. 1703.1
Annet navn: Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal, nevnt fra 1748 til 1749.4,5
Ingeleiv trolovet seg den 1. november 1748 med Per Olsson i Demdal. Forlovere: Per Gunnarsson på Berdal o.a.4
Ingeleiv giftet seg den 25. mai 1749 i Norddal med Per Olsson i Demdal.5,2 Ingeleiv og Per var brukere i Lia, Voll, i 1756.6,3
Hun var arving ved skiftet etter Inge Taraldsdotter den 30. juni 1756: 13 daler 3 ort 13 skilling.3


Ingeleiv døde i 1760 i Lia, av tæring.1 Det ble holdt likpreken over henne den 14. september 1760 i Voll kirke.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 7. januar 1761. Kreditorer: Lars Ellevsson i Øver-Bø, Ivar Ivarsson på Berill, Elling Hansson i Vik, Einar Persson på Skjelbostad, Jakob Andreas Eg, Knut Justsson i Vik og Mons Eriksson på Jamtegarden o.a. Arvinger: Per Olsson i Lia og Kari Taraldsdotter. Likkisten kostet 1 daler 1 ort. Aktiva: 33 daler 2 ort 10 skilling. Passiva: 33–0–2. Arv: 0–2–8.7

     Navnet hennes ble skrevet Inglæv Tarals Datter Berdalen i 1749.5

Ifølge Ættebok for Norddal (V-I) ble Per Olsson i Demdal gift med Inge Taraldsdotter på Berdal, men det er en forveksling med hennes søster Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal.
Pers fødsels- og dødsår stemmer nok heller ikke.8

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 395. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610441
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640328
 5. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640332
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 276. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=279
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 8. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48

Per Olsson i Lia1,2,3

M, #14516, ( - etter 1762)

Familie 1

Ingeleiv Taraldsdotter i Lia (c 1703 - 1760)
De hadde ikke barn.3      Annet navn: Per Olsson i Demdal, nevnt fra 1748 til 1749.4,5
Per trolovet seg den 1. november 1748 med Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal. Forlovere: Per Gunnarsson på Berdal o.a.4
Per giftet seg den 25. mai 1749 i Norddal med Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal.5,3 Per og Ingeleiv var brukere i Lia, Voll, i 1756.6,2
Han var verge for Kari Taraldsdotter i 1756.2
Per Olsson kjøpte 1 pund (hele gården, med bygselrett) i Lia den 17. november 1760. Kjøpesum: 28 daler. Skjøtet ble tinglyst 20. juni 1763.7
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 1 ort 4 skilling.8

Per trolovet seg i juni 1761 med Marte Jakobsdotter i Øyna. Forlovere: Arne Jakobsson på Engeset o.a.1
Per giftet seg den 24. juni 1761 i Norddal med Marte Jakobsdotter i Øyna.1,9 I manntallet av 1762 står Per og Marte som selveiere i Lia. Lars Jonsson var også der.9

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Demmedal i 1748.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Lien fra 1756 til 1761.1,2

Ifølge Ættebok for Norddal (V-I) ble Per Olsson i Demdal gift med Inge Taraldsdotter på Berdal, men det er en forveksling med hennes søster Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal.
Pers fødsels- og dødsår stemmer nok heller ikke.10


Ifølge Bygdaboka for Voll (II) må Per Olsson i Lia ha blitt far til fire barn i 1770- og 80-årene, men det er nok en forveksling med Per Persson i Lia.6,11

Kilder/noter

 1. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640502
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640328
 5. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 66 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640332
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 276. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=279
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 264 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650747
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 387. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041067
 10. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48
 11. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 18, nr. 63. https://www.nb.no/items/c7482dec97de8e1c3825c3a2f3893bdb?page=19

Marte Jakobsdotter i Lia1

K, #14517

Familie 1

Jon Ingebrigtsson i Vika (c 1723 - 1761)
Barn

Familie 2

Per Olsson i Lia ( - e 1762)     Marte fikk barn med Jon Ingebrigtsson i Vika i 1744.2
Annet navn: Marte Jakobsdotter i Øyna, nevnt 1761.3,4
Marte trolovet seg i juni 1761 med Per Olsson i Lia. Forlovere: Arne Jakobsson på Engeset o.a.3
Marte giftet seg den 24. juni 1761 i Norddal med Per Olsson i Lia.3,1 I manntallet av 1762 står Marte og Per som selveiere i Lia, Voll. Lars Jonsson var også der.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 387. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041067
 2. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 920. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=455
 3. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640502
 4. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 981. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=516

Lars Jonsson i Øyna1,2

M, #14518, (1744 - )
Far*Jon Ingebrigtsson i Vika2 (c 1723 - 1761)
Mor*Marte Jakobsdotter i Lia3,2     Lars ble født i 1744, utenom ekteskap.4 Han ble konfirmert den 14. oktober 1759 i Norddal.1
Annet navn: Lars Jonsson i Lia.3 I manntallet av 1762 står Lars Jonsson hos Per Olsson og Marte Jakobsdotter i Lia, Voll.3 Lars var trolig husmann på Voll, Voll.5

     Navnet hans ble skrevet Lars Jonsen Øyene i 1759.1

Kilder/noter

 1. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640383
 2. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 981. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=516
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Mnr. 387. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041067
 4. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 920. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=455
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 468. https://www.nb.no/items/56b3f08e71fd00980e969e4d21818f4e?page=471

Inge Taraldsdotter på Kjøpstad1

K, #14519, ( - ca. 1756)
Far*Tarald Olsson i Muldal2 (c 1653 - )
Mor*Kari Olsdotter i Muldal2 ( - e 1708)

Familie

Sakse Rasmusson på Kjøpstad (c 1700 - 1754)
De hadde ikke barn.2,1      Annet navn: Inge Taraldsdotter på Berdal, nevnt fra 1740 til 1741.3,4
Inge trolovet seg den 29. november 1740 med Sakse Rasmusson på Bjermeland. Forlovere: Erik Hansson på Jamtegarden og Knut Jakobsson på Berdal.3
Inge giftet seg den 3. juni 1741 i Norddal med Sakse Rasmusson på Bjermeland.4,1 Inge og Sakse var husfolk på Kjøpstad, Tresfjord, i 1754.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 42 daler 2 ort 14 skilling.6
Hun var myndling av Anders Lassesson på Kjøpstad fra 1754.1


Inge døde ca. 1756 i Molde.2 Det ble holdt skifte etter henne den 30. juni 1756. Debitorer: Lars Rasmusson på Rellingen og Jens Lassesson på Kjersem o.a. Arvinger: Ingeleiv Taraldsdotter og Kari Taraldsdotter. Aktiva: 31 daler 3 ort 18 skilling. Passiva: 4–0–16. Arv: 27–3–2.2

     Navnet hennes ble skrevet Inge Taralds Datter Berdalen fra 1740 til 1741.3,4

     Navnet hennes ble skrevet Inger Taraldsdatter fra 1754 til 1756.2,1

Ifølge Ættebok for Norddal (V-I) ble Per Olsson i Demdal gift med Inge Taraldsdotter på Berdal, men det er en forveksling med hennes søster Ingeleiv Taraldsdotter på Berdal.
Pers fødsels- og dødsår stemmer nok heller ikke.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 3. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 20 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640284
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640287
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 7. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48

Sakse Rasmusson på Kjøpstad1,2,3

M, #14520, (ca. 1700 - 23. april 1754)
Far-?*Rasmus Andersson på Uri (c 1644 - c 1708); trolig4,5

Familie 1

Barn

Familie 2

Inge Taraldsdotter på Kjøpstad ( - c 1756)
De hadde ikke barn.10,2      Sakse ble født ca. 1700.1
Saxe (1 år) bodde hos Rasmus Andersson på Uri, Norddal, i 1701.5
Saxe Rasmusen var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 5 mark.6
Saxe Rasmusen var myndling av Ola Knutsson på Hatlestad i 1709.4

Sakse giftet seg med en uregistrert person. Sakse bodde på Kjøpstad, Tresfjord, i 1733.3
Annet navn: Sakse Rasmusson på Bjermeland, nevnt fra 1740 til 1741.7,8
Sakse trolovet seg den 29. november 1740 med Inge Taraldsdotter på Berdal. Forlovere: Erik Hansson på Jamtegarden og Knut Jakobsson på Berdal.7
Sakse giftet seg den 3. juni 1741 i Norddal med Inge Taraldsdotter på Berdal.8,2 Sakse og Inge var husfolk på Kjøpstad i 1754.2,1

Sakse døde den 23. april 1754 på Kjøpstad, av «Kolde-Syge» (malaria).1 Han ble jordfestet den 4. mai 1754 på Tresfjord kyrkjegard.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. november 1754. Debitorer: Lars Rasmusson på Rellingen og Jens Lassesson på Kjersem. Kreditorer: Anders Lassesson på Kjøpstad, Kristen Ellingsson på Bjermeland og Nils Larsson på Eidhammar o.a. Arvinger: Inge Taraldsdotter og Kristi Saksesdotter. I boet var tre par snøhoser, vide vanter, båt, hus til 10 daler, naust til 2 daler, 60 daler i rede penger, o.a. Aktiva: 94 daler 2 ort 16 skilling. Passiva: 9–1–12. Arv: 85–1–4.9

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 4. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Urrie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 6. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 7. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 20 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640284
 8. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 23 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640287
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104

Kristi Saksesdotter på Kjøpstad1,2

K, #14521, (1733 - )
Far*Sakse Rasmusson på Kjøpstad2,1 (c 1700 - 1754)     Kristi ble født i 1733 på Kjøpstad, Tresfjord.2 Kristi ble døpt den 7. oktober 1733 i Tresfjord kyrkje av Lars Barhaug.2
Hun var arving ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 42 daler 2 ort 14 skilling.3
Hun var myndling av Nils Larsson på Eidhammar i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 138. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889

Lars Rasmusson på Rellingen1,2

M, #14522, (ca. 1703 - 1764)
Far-?*Rasmus Andersson på Uri (c 1644 - c 1708); trolig3     Lars ble født ca. 1703.4
Lars Rasmusen var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 5 mark.5
Lars Rasmusen var myndling av Ola Knutsson på Hatlestad i 1709.3

Annet navn: Lars Rasmusson på Nedre Rellingen, nevnt fra 1741 til 1744.6,7 Lars bodde på Rellingen, Norddal, iallfall fra 1741 til 1756.7,6,1,2
Han var forlover for Marte Rasmusdotter på Uri, som ble trolovet den 10. desember 1741 i Norddal.7
Han var debitor ved skiftet etter Sakse Rasmusson på Kjøpstad den 7. november 1754: 12 daler.8
Han var debitor ved skiftet etter Inge Taraldsdotter den 30. juni 1756: 6 daler.2


Lars døde i 1764.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 4. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 606. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=141
 5. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 6. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 40 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640305
 7. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 24 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640289
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 291 b–292 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650889

Rasmus Andersson på Uri1,2

M, #14523, (ca. 1644 - ca. 1708)

Familie 1

Seks barn levde i 1709.1 
Barn

Familie 2

Kari Rasmusdotter på Uri ( - e 1726)
De hadde ikke barn.1      Rasmus ble født ca. 1644.2 Han var soldat.2
Rasmus var gift med ei søster av Ola Knutsson på Hatlestad.1 Rasmus var bruker på Uri, Norddal, i 1701. Anders Rasmusson, Knut Rasmusson og Sakse Rasmusson bodde også der.2
Rasmus giftet seg med Kari Rasmusdotter på Linge.1

Rasmus døde ca. 1708 på Uri.1 Det ble holdt skifte etter ham den 14. juni 1709. Kreditorer: Nils Persson Langlo, Per Persson på Langlo, Arne Rasmusson på Muri og Rasmus Ingebrigtsson på Muri o.a. Arvinger: Kari Rasmusdotter, Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter. Åbot: 2 daler 1 mark 8 skilling. Enka fikk 1 daler 1 mark til gravferd. Aktiva: 34–4–2. Passiva: 29–4–3. Arv: 5 daler. Barna fikk gangklærne til 1 daler 4 mark forlodds.3

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Urrie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Kari Rasmusdotter på Uri1,2

K, #14524, ( - etter 1726)
Far*Rasmus Persson på Linge3,1 (c 1601 - )

Familie 1

Rasmus Andersson på Uri (c 1644 - c 1708)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn.2      Annet navn: Kari Rasmusdotter på Linge.3
Kari giftet seg med Rasmus Andersson på Uri.1
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 2 daler 3 mark. Hun fikk også 1 daler 1 mark til gravferd.4
Hun var myndling av Ingebrigt Rasmusson på Linge i 1709.1

Kari giftet seg med en uregistrert person.2

Kari døde etter 1726.2

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 290. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610426
 3. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 444. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=455
 4. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Rasmus Persson på Linge1,2

M, #14525, (ca. 1601 - )

Familie

Han hadde seks barn.2 
Barn     Rasmus ble født ca. 1601.1 Rasmus var bruker på bnr. 3, Linge, Norddal, i 1666. Skyld: 3 mællag. Han drev fremdeles i 1683.1,2

Kilder/noter

 1. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 459, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005190244
 2. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 444. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=455
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Ingebrigt Rasmusson på Linge1,2,3,4

M, #14526, (ca. 1646 - 1711)
Far*Rasmus Persson på Linge4,2 (c 1601 - )     Ingebrigt ble født ca. 1646.3,4 Ingebrigt var bruker på bnr. 3, Linge, Norddal, i 1701. De hadde ei tjenestejente i 1711. Etter Ingebrigt overtok sønnen Rasmus.3,1,4
Han var verge for Kari Rasmusdotter på Uri i 1709.2


Ingebrigt døde i 1711 på Linge, Norddal.1

Kilder/noter

 1. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Linge. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172296
 2. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 91, Linge. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281056
 4. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 444. https://www.nb.no/items/192cb06f1900f70ee30f1d8e02bc0ee7?page=455

Anders Rasmusson på Uri1,2

M, #14527, (ca. 1694 - )
Far*Rasmus Andersson på Uri1,2 (c 1644 - c 1708)     Anders ble født ca. 1694.2 Han bodde hos Rasmus Andersson på Uri, Norddal, i 1701.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 5 mark.3
Ola Knutsson på Hatlestad var verge for Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter på Uri i 1709, «i Mangel af fæderne frender» (farsslekt). Ola var deres morbror.1

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Urrie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Knut Rasmusson på Uri1,2

M, #14528, (ca. 1696 - )
Far*Rasmus Andersson på Uri1,2 (c 1644 - c 1708)     Knut ble født ca. 1696.2 Han bodde hos Rasmus Andersson på Uri, Norddal, i 1701.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 5 mark.3
Ola Knutsson på Hatlestad var verge for Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter på Uri i 1709, «i Mangel af fæderne frender» (farsslekt). Ola var deres morbror.1

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Urrie. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Anne Rasmusdotter på Uri1,2

K, #14529, ( - etter 1726)
Far*Rasmus Andersson på Uri1 (c 1644 - c 1708)     
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 2 mark 8 skilling.3
Ola Knutsson på Hatlestad var verge for Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter på Uri i 1709, «i Mangel af fæderne frender» (farsslekt). Ola var deres morbror.1


Anne døde etter 1726.2

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S1635] Sunnmøre skifteprotokoll 1725–28: s. 290. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126610426
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249

Marte Rasmusdotter på Muri1

K, #14530, (omkring 1702 - 1777)
Far*Rasmus Andersson på Uri2 (c 1644 - c 1708)     Marte ble født omkring 1702. Alderen ble oppgitt til 83 år i 1777, men hun fødte barn i 1747.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Andersson på Uri den 14. juni 1709: 2 mark 8 skilling.4
Ola Knutsson på Hatlestad var verge for Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter på Uri i 1709, «i Mangel af fæderne frender» (farsslekt). Ola var deres morbror.2

Annet navn: Marte Rasmusdotter på Uri, nevnt 1741.5,2,6
Marte trolovet seg den 10. desember 1741 i Norddal med en uregistrert person. Forlovere: Lars Rasmusson på Nedre Rellingen o.a.5

Marte døde i 1777 på Muri, Norddal.1

Kilder/noter

 1. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 135 a, 1777. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830650002
 2. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 3. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 502. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=37
 4. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b–661 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 5. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 24 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640289
 6. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 842. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=377

Ola Knutsson på Hatlestad1,2

M, #14531, ( - etter 1711)     
Rasmus Andersson på Uri var gift med ei søster av Ola Knutsson på Hatlestad.1
Han var verge for Anders Rasmusson, Knut Rasmusson, Sakse Rasmusson, Lars Rasmusson, Anne Rasmusdotter og Marte Rasmusdotter på Uri i 1709, «i Mangel af fæderne frender» (farsslekt). Ola var deres morbror.1
Ola bodde på Hatlestad, Norddal, i 1709. Han drev et bruk der i 1711 med kone, to sønner og to tjenestefolk.1,2

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 659 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123680249
 2. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Hatlestad. https://www.digitalarkivet.no/rk10081307172302