Brit Andersdotter i Lybergsvik1,2

K, #14401, ( - ca. 1774)
Far*Anders Hanset3,4 (c 1651 - )
Mor-?*(?) Persdotter?; trolig1

Familie

Ola Olsson i Lybergsvik (c 1712 - 1784)
Ingen barn levde i 1774.1      
Ei Britte Andersdatter var kreditor ved skiftet etter Per Persson i Myra den 4. mai 1733: 2 daler 1 mark 8 skilling i resterende lønn.5

Annet navn: Brit Andersdotter på Hanset, nevnt 1743.6
Brit giftet seg den 8. januar 1743 i Veøy kirke med Ola Olsson på Ytre Sandnes.6,1
Annet navn: Brit Andersdotter på Ytre Sandnes. Brit og Ola var brukere i Lybergsvik, Veøy, fra 1763. Neste bruker overtok ca. 1780.7,4
Hun var arving ved skiftet etter Kari Andersdotter på Ut-Bogge den 30. mai 1767: 14 daler 3 ort 21 skilling, utlagt blant annet i 12 daler i Ut-Bogge.8


Brit døde ca. 1774 i Lybergsvik.1 Det ble holdt skifte etter henne den 18. juni 1774. Kreditorer: Erik Røring o.a. Eiendelene ble solgt på auksjon. Blant kjøperne var Ola Olsson i Lybergsvik, Knut Knutsson på Herje, Lars Eriksson på Landre og Ola Ingebrigtsson på Ottestad. Boet viste balanse på 28 daler 15 skilling, så det ble ingen arv.9

     Navnet hennes ble skrevet Brit Anders Datter Lybers Wiigen i 1774 (post mortem).1

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn av Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660434
 3. [S130] Nesset IX: s. 344.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 5. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 72 a–73 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620084
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 235. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660326
 7. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 869.
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b–407 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b–8 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Ola Olsson i Lybergsvik1

M, #14402, (ca. 1712 - 1784)

Familie 1

Brit Andersdotter i Lybergsvik ( - c 1774)
Ingen barn levde i 1774.1 

Familie 2

Han var enkemann i 1743.3      Ola ble født ca. 1712.2
Ola giftet seg med en uregistrert person.3 Ola var selveier av et bruk på Ytre Sandnes, Veøy, fra 1738 til 1756.4
Annet navn: Ola Olsson på Ytre Sandnes, nevnt fra 1743 til 1757.3,5 Han var soldat i 1743.3
Ola giftet seg den 8. januar 1743 i Veøy kirke med Brit Andersdotter på Hanset.3,1
Han var verge for Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret i 1757.5
Ola og Brit var brukere i Lybergsvik, Veøy, fra 1763. Neste bruker overtok ca. 1780.2,6
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Brit Andersdotter i Lybergsvik i 1774: færing (3 ort) og ni filer (1 ort 8 skilling).7


Ola døde i 1784 i Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 869.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 235. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660326
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 90.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b–8 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Knut Bjørnsson på Hanset1,2,3

M, #14403, (ca. 1635 - ca. 1678)
Far*Bjørn Hanset4,5 ( - f 1664)

Familie

Brit Knutsdotter på Hanset
De hadde tre barn.3,7,4 
Barn     Knut ble født ca. 1635.2,1 Knut var bruker i Herut, Hanset, Nesset, i 1664. Ola Bjørnsson o.a. bodde også der. Knut drev sammen med mora. Skyld: 1 våg 18 merker. De samme personene står i manntallet 1665. Etter Knuts død tok hans enke over bruket.1,2,4
Knut giftet seg med Brit Knutsdotter.3,4

Knut døde ca. 1678 på Hanset, Nesset.3 Det ble holdt skifte etter ham den 22. oktober 1678. Kreditorer: Ivar Andersson o.a. Arvinger: Brit Knutsdotter, Ingebjørg Knutsdotter, Marit Knutsdotter og Guri Knutsdotter. I boet var kopperbromkjele på 2 pund, åkvern, mange dyr o.a. Aktiva: 46 daler 20 skilling. Passiva: 12 daler 1 ort 12 skilling. Arv: 33–3–8.6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 249, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191135
 2. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 4. [S130] Nesset IX: s. 344.
 5. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 44 b–45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Bjørn på Hanset1

M, #14404, ( - før 1664)

Familie

Enka levde i 1665. De hadde iallfall tre barn.4,1 
Barn     Bjørn var bruker i Herut, Hanset, Nesset, iallfall fra 1634 til 1657. Skyld: 1 våg 18 merker. I 1664 hadde enka og sønnen Knut overtatt.1,2

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 344.
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 249, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191135
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 4. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135

Ola Bjørnsson på Mittet1,2

M, #14405, (omkring 1640 - )
Far*Bjørn Hanset3,2,4 ( - f 1664)     Annet navn: Ola Bjørnsson på Hanset.4,5
Ola ble født omkring 1640.4,5 Han var soldat i 1664.4 Han bodde hos Knut Bjørnsson i Herut, Hanset, Nesset, i 1664.4,5,3 Ola bodde på Mittet, Veøy, i 1678.1,2 En Oluf Biørns: var bruker på Ytre Mittet, Veøy, i 1688. Han overtok etter Hans Monsson. Bruket var på 1 pund 11 merker. Denne Ola stod fremdeles som bruker i 1699, men i matrikkelen 1700 står Bård Bjørnsson.6,7,8,9

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129620052
 3. [S130] Nesset IX: s. 344.
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 249, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191135
 5. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 256, Hanset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051006010135
 6. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Reven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787843
 7. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Ytermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787666
 8. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1699. Ræven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160029
 9. [S1572] Romsdal fogderegnskap 1699–1700: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1700. Refven Otting, Yttermitted. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307160231

Knut Kasparsson på Lange1,2,3

M, #14406, (ca. 1677 - ca. 1718)
Far*Kaspar Ørjarsson på Lange1,4 (c 1643 - )

Familie 1

Ingebjørg Knutsdotter på Hanset ( - f 1767)
De hadde ett barn.9 
Barn

Familie 2

Brit Jonsdotter på Lange
De hadde fem barn.3      Knut ble født ca. 1677.4
Knut fikk barn med Ingebjørg Knutsdotter på Hanset ca. 1701. På tinget 7. juli 1702 ble han bøtelagt 24 og hun 12 lodd sølv for leiermål. Ingebjørg hadde dessuten stevnet Knut for denne mishandlingen, og de ble via meglere enige om at han skulle skaffe 14 daler og fritt husvære til henne og barnet, mot at hun oppfostret det (og betalte sin egen bot). Knuts far, Kaspar Ørjarsson på Lange, lovte at dette skulle etterkommes.1,5
Knut giftet seg ca. 1702 med Brit Jonsdotter på Nerland. På tinget 7. juli det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1,3 Knut og Brit var brukere i Knutsgarden, Indre Lange, Nesset, i 1705. Han overtok etter faren. Skyld: 1 pund 12 merker, hvorav Knut eide 1 pund 6 merker (med bygselrett). Han var fremdeles bruker i 1717, men året etter hadde enka tatt over. I 1721 ble 1 pund 6 merker delt mellom henne og barna, og hun slapp odelsskatt det neste året. Sønnen Ørjar overtok i 1730-årene.6,2,7,3,8

Knut døde ca. 1718.7,3

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 2. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven-Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290033
 3. [S979] Nesset XI: s. 107.
 4. [S979] Nesset XI: s. 106.
 5. [S130] Nesset IX: s. 344.
 6. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Ræven-Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307170380
 7. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 8. [S979] Nesset XI: s. 108.
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433

Jon Lassesson på Nerland1

M, #14407, (ca. 1644 - etter 1711)
7. tippoldefar til meg

Familie

De hadde trolig tre barn.2 
Barn     Jon ble født ca. 1644 på Nerland, Nesset.1 Jon var bruker på bnr. 2, Nerland, Nesset, i 1666. Han drev sammen med faren de første årene. Jons sønn Aslak hadde overtatt i 1721.1,2

Jon døde etter 1711.2

Kilder/noter

 1. [S1275] Nesset X: s. 235.
 2. [S1275] Nesset X: s. 236.

Brit Jonsdotter på Lange1

K, #14408
Far*Jon Lassesson på Nerland2 (c 1644 - e 1711)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Knut Kasparsson på Lange (c 1677 - c 1718)
De hadde fem barn.1      Annet navn: Brit Jonsdotter på Nerland, nevnt 1702.3,2
Brit giftet seg ca. 1702 med Knut Kasparsson på Lange. På tinget 7. juli det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.3,1 Brit og Knut var brukere i Knutsgarden, Indre Lange, Nesset, i 1705. Han overtok etter faren. Skyld: 1 pund 12 merker, hvorav Knut eide 1 pund 6 merker (med bygselrett). Han var fremdeles bruker i 1717, men året etter hadde enka tatt over. I 1721 ble 1 pund 6 merker delt mellom henne og barna, og hun slapp odelsskatt det neste året. Sønnen Ørjar overtok i 1730-årene.4,5,6,1,7

Kilder/noter

 1. [S979] Nesset XI: s. 107.
 2. [S1275] Nesset X: s. 236.
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660059
 4. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1705. Ræven-Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307170380
 5. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven-Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290033
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 7. [S979] Nesset XI: s. 108.

(?) Persdotter?

K, #14409
Far-?*Per Styrkårsson på Berlia (c 1636 - ); trolig1

Familie

Anders Hanset (c 1651 - )
De hadde ett barn. 
Barn     Hun var trolig gift med Anders Hanset.

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Per Styrkårsson på Berlia1,2

M, #14410, (ca. 1636 - )

Familie 1

De hadde trolig fire barn. 
Barn

Familie 2

Gjøri Hansdotter på Berlia ( - e 1711)
I 1711 hadde de ei datter på 12 eller 13 år.2      Per ble født ca. 1636.1
Per giftet seg med en uregistrert person. Per var bruker på bnr. 2, Berlia, Norddal, i 1690.3,1
Per giftet seg med Gjøri Hansdotter.2 Per og Gjøri var brukere på bnr. 2 i 1711. De drev sammen med hans sønn Ivar.2

     Per var kanskje slektning av Styrkår Lange.

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, berlin. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058
 2. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Berlien. https://media.digitalarkivet.no/rk10081307172298
 3. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 54.
 4. [S1608] Sunnmøre pantebok 1724–43: fol. 23 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080929660020
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Tosten Persson på Bakke1,2,3,4

M, #14411, (ca. 1673 - )
Far*Per Styrkårsson på Berlia5,6,7 (c 1636 - )

Familie

Marit Jonsdotter på Bakke ( - c 1733)
De hadde seks barn, hvorav tre levde i 1774.2,7 
Barn
Tosten Persson fra Berlia sitt bumerke i 1725 (Sunnmøre pantebok 1724–43)     Tosten ble født ca. 1673.5 Han tjente hos Styrkår i Gjerdet, Indre Lange, Nesset, i 1701.8,5
Tosten Persson på Bakke trolovet seg den 5. august 1708 i Øre kyrkje med Marit Jonsdotter.1
Tosten giftet seg med Marit Jonsdotter.2 Tosten og Marit var brukere på Nerhjellen, Bakke, Øre, i 1711. Skyld: 21 merker. Tosten drev til ca. 1747, da dattera Marit overtok.3,4,9
Annet navn: Tosten Persson Berli, nevnt 1725 (han undertegnet skjøte på hjemgården).6,5,8 Tosten Persson Berli solgte 1½ mællag odelsjord (med bygselrett) på Berlia, Norddal, den 20. september 1725 til Per Persson. Kjøpesum: 23 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. november. Tosten hadde kjøpt jorden 2. oktober 1701, men solgte den videre ettersom det ikke så ut til at han kom til å benytte den selv.6
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Bakke den 29. april 1734.2

Kilder/noter

 1. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1708, 9. søndag etter trinitatis.
 2. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 870. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202640441
 3. [S1601] Nordmøre fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1711. Giemnæss Tinglaug, Bache. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307250049
 4. [S1604] Gjemnes 2: s. 67.
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, berlin. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058
 6. [S1608] Sunnmøre pantebok 1724–43: fol. 23 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080929660020
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 9. [S1604] Gjemnes 2: s. 68.

Ivar Persson på Berlia1,2,3

M, #14412, (ca. 1675 - 1743)
Far*Per Styrkårsson på Berlia1,4 (c 1636 - )

Familie

Marit Knutsdotter på Berlia
I skiftet etter ham nevnes barna Knut, Per, Siri, Gjøri og Steinor. Det ser ut til at de også hadde dattera Gjertrud.3,6,8 
Barn
Ivar Persson på Berlia sitt bumerke i 1725 (tegnet etter Sunnmøre pantebok 1724–43)     Ivar ble født ca. 1675.1 Ivar tjente på Indre Lange, Nesset, i 1701.1
Ivar giftet seg med Marit Knutsdotter.4,3 Ivar og Marit var brukere på bnr. 2, Berlia, Norddal, i 1711. De drev sammen med hans far. Ivar var også bruker i 1724.4,5,6
Han bevitnet at Tosten Persson Berli solgte 1½ mællag odelsjord (med bygselrett) på Berlia, Norddal, den 20. september 1725 til Per Persson.7


Ivar døde i 1743 på Berlia.2 Han ble jordfestet den 22. desember 1743.2 Det ble holdt skifte etter ham den 21. juli 1744. Kreditorer: Ola Pålsson og Arne Jakobsson o.a. Arvinger: Marit Knutsdotter, Per Ivarsson, Siri Ivarsdotter på Engeset og Gjøri Ivarsdotter på Hauge o.a. Aktiva: 37 daler 2 mark 14 skilling. Passiva: 21–2–11. Arv: 16–0–3.3

     Navnet hans ble skrevet Iver Pedersen Berlien i 1743 (post mortem).2

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, berlin. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058
 2. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 35 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640301
 3. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 4. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Berlien. https://media.digitalarkivet.no/rk10081307172298
 5. [S1607] Sunnmøre matrikkel 1724: fol. 74 b, mnr. 64. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660079
 6. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 54.
 7. [S1608] Sunnmøre pantebok 1724–43: fol. 23 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080929660020
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Per Persson i Myra1,2

M, #14413, (ca. 1684 - ca. 1732)
Far*Per Styrkårsson på Berlia3,1 (c 1636 - )
Per Persson i Myra sitt bumerke i 1725 (tegnet etter Sunnmøre pantebok 1724–43)     Per ble født ca. 1684.3,4
Annet navn: Per Persson på Berlia, nevnt 1701.4,3,1 Per tjente i Negarden, Rem, Norddal, i 1701.4,3 Han kjøpte 1½ mællag odelsjord (med bygselrett) på Berlia, Norddal, den 20. september 1725 av Tosten Persson Berli. Kjøpesum: 23 daler. Skjøtet ble tinglyst 12. november. Tosten hadde kjøpt jorden 2. oktober 1701, men solgte den videre ettersom det ikke så ut til at han kom til å benytte den selv.1

Per døde ca. 1732 i Myra, Norddal.2 Det ble holdt skifte etter ham den 4. mai 1733. Kreditorer: Brit Andersdotter o.a. Per eide fremdeles 1½ mællag odelsjord (med bygselrett) i Berlia. Aktiva: 185 daler 3 mark 6 skilling.5

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Myren i 1725.1

Kilder/noter

 1. [S1608] Sunnmøre pantebok 1724–43: fol. 23 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080929660020
 2. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 72 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620084
 3. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, berlin. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058
 4. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, Remb. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058
 5. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 72 a–73 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620084

Marit Jonsdotter på Bakke1,2

K, #14414, ( - ca. 1733)

Familie

Tosten Persson på Bakke (c 1673 - )
De hadde seks barn, hvorav tre levde i 1774.2,6 
Barn     Marit trolovet seg den 5. august 1708 i Øre kyrkje med Tosten Persson på Bakke.1
Marit giftet seg med Tosten Persson på Bakke.2 Marit og Tosten var brukere på Nerhjellen, Bakke, Øre, i 1711. Skyld: 21 merker. Tosten drev til ca. 1747, da dattera Marit overtok.3,4,5

Marit døde ca. 1733 på Bakke, Øre.2 Det ble holdt skifte etter henne den 29. april 1734. Arvinger: Tosten Persson, Jon Tostensson, Per Tostensson og Styrkår Tostensson o.a.2

Kilder/noter

 1. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1708, 9. søndag etter trinitatis.
 2. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 870. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202640441
 3. [S1601] Nordmøre fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1711. Giemnæss Tinglaug, Bache. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307250049
 4. [S1604] Gjemnes 2: s. 67.
 5. [S1604] Gjemnes 2: s. 68.
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Per Tostensson på Skar1,2

M, #14415, (1715 - 1799)
Far*Tosten Persson på Bakke3,4 (c 1673 - )
Mor*Marit Jonsdotter på Bakke3,4 ( - c 1733)

Familie

Brit Olsdotter på Skar ( - f 1765)     Annet navn: Per Tostensson på Bakke.3
Per ble født i 1715 på Bakke, Øre.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Bakke den 29. april 1734.3

Per giftet seg i 1745 med Brit Olsdotter på Skar.1 Per og Brit var brukere i Oppistua, Skar, Tingvoll, fra 1745. De overtok etter hennes forrige mann. Brits svigersønn fikk skjøte i 1765.1 Per Tostensson på Skar var prestemedhjelper.1
Per giftet seg i 1765 med en uregistrert person.5
Annet navn: Per Tostensson på Bergem.5 Per var selveier i Nordistua, Bergem, Tingvoll, fra 1767 til 1788.5,6

Per døde i 1799.6

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn av Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).2


Ifølge Gards- og ættesoge for Tingvoll (II) var Per Tostensson på Bergem «f. 1712 på Ormset og hadde før vore g. m. Ane Nilsdotter Skar», men det er feil.5

Kilder/noter

 1. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 625.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 3. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 870. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202640441
 4. [S1604] Gjemnes 2: s. 68.
 5. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 327.
 6. [S313] Gards- og ættesoge for Tingvoll II: s. 328.

Brit Olsdotter på Skar1

K, #14416, ( - før 1765)

Familie

Per Tostensson på Skar (1715 - 1799)     Annet navn: Brit Olsdotter på Fjøseid.2
Brit giftet seg i 1730 med en uregistrert person.2
Brit giftet seg i 1745 med Per Tostensson på Bakke.1 Brit og Per var brukere i Oppistua, Skar, Tingvoll, fra 1745. De overtok etter hennes forrige mann. Brits svigersønn fikk skjøte i 1765.1

Brit døde før 1765.1

Kilder/noter

 1. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 625.
 2. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.

Styrkår på Lange1,2,3

M, #14417, (ca. 1665 - )     Styrkår ble født ca. 1665.1 Styrkår var bruker i Gjerdet, Indre Lange, Nesset, i 1701. Han stod fremdeles som bruker i matrikkelen 1724. Skyld: 7 merker.1,3,2
Styrkår hadde Tosten Persson i tjeneste i 1701.1,4


     Styrkår var kanskje slektning av Per Styrkårsson på Berlia.

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 49 b, mnr. 224. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670051
 3. [S979] Nesset XI: s. 71.
 4. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 94, berlin. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281058

Styrkår Tostensson i Brubekken1,2

M, #14418, (1724 - 1803)
Far*Tosten Persson på Bakke3 (c 1673 - )
Mor*Marit Jonsdotter på Bakke3 ( - c 1733)     Annet navn: Styrkår Tostensson på Bakke.3
Styrkår ble født i 1724 på Bakke, Øre.4,3
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Bakke den 29. april 1734.3
Styrkår var bruker i Brubekken, Tingvoll, fra 1754. Han kjøpte gården i 1757. Sønnen Tore fikk skjøte i 1791.1,5

Styrkår døde i 1803.5

     Navnet hans ble skrevet Størcher Brudebechen i 1774.2

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn av Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).2

Kilder/noter

 1. [S1595] Gards- og ættesoge for Tingvoll I: s. 47.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 3. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 870. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202640441
 4. [S1604] Gjemnes 2: s. 68.
 5. [S1595] Gards- og ættesoge for Tingvoll I: s. 49.

Jon Tostensson Bakke1,2,3

M, #14419, (1712 - 8. mars 1786)
Far*Tosten Persson på Bakke3 (c 1673 - )
Mor*Marit Jonsdotter på Bakke3 ( - c 1733)     Jon ble født i 1712 på Bakke, Øre.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Jonsdotter på Bakke den 29. april 1734.3

Han ble kalt Jon klokker, nevnt 1774.5 Jon Tostensson Bakke var klokker og overskoleholder i Øre og Frei til 1786.2,1

Jon døde den 8. mars 1786 i Djupvika, Jelkrem, Frei.1,2 Han ble jordfestet den 15. mars 1786 på Frei kirkegård.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 26. april 1786.2

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn av Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).5

Kilder/noter

 1. [S1199] Tingvoll mini. 1776–94: s. 140, Frei og Øre. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670562
 2. [S1606] Nordmøre prosti, skifteprotokoll 1741–86: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205360382
 3. [S1605] Nordmøre skifteprotokoll 1731–36: s. 870. https://media.digitalarkivet.no/sk20090202640441
 4. [S1604] Gjemnes 2: s. 68.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret1,2

K, #14420, ( - etter 1774)
Far-?*Ivar Persson på Berlia (c 1675 - 1743); trolig3,4
Mor-?*Marit Knutsdotter på Berlia; trolig

Familie 1

Rasmus Larsson i Brudeskaret ( - 1757)
Ett barn levde i 1757.9,13 
Barn

Familie 2

Søren Sørensson i Brudeskaret
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Gjertrud Ivarsdotter på Berlia, nevnt 1751.5
Gjertrud trolovet seg den 7. november 1751 i Norddal med Rasmus Larsson i Raten. Forlovere: Nils Knutsson på Linge og Per Ivarsson på Berlia.5 Gjertrud og Rasmus bodde i Brudeskaret, Veøy, i 1754.6
Etter barselseng ble hun innledet i Veøy kirke den 26. mai 1754.7
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Larsson i Brudeskaret den 19. mai 1757: 18 daler 1 ort 4 skilling.8
Hun var myndling av Ola Olsson på Ytre Sandnes i 1757.9

Gjertrud giftet seg den 19. oktober 1757 i Veøy kirke med Søren Sørensson på Kolstad.1,2 Gjertrud og Søren var brukere i Brudeskaret iallfall fra 1758 til 1762.2,10
Annet navn: Gjertrud Ivarsdotter på Set, nevnt 1774.4 Gjertrud og Søren bodde på Set, Voll, i 1774. Hennes sønn Lars ble kalt Set allerede ved konfirmasjonen i 1770.4,11

     Navnet hennes ble skrevet Giertrud Iversdatter Bruude-Skar i 1757.1

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn av Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).4


Ifølge Bygdebok for Holm sokn (2) var Jon Guttormsson på Sandnes far til Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret, men det er nok fordi hun i skiftet etter mannen kalles Jonsdotter og var myndling av Ola Olsson på Ytre Sandnes (s.d.).12,9

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 434. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660423
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 411. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041082
 3. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 54.
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 5. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640346
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 385. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660399
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 11. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 114. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010057
 12. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 68.
 13. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126680390

Rasmus Larsson i Brudeskaret1,2,3

M, #14421, ( - 4. januar 1757)

Familie

Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret ( - e 1774)
Ett barn levde i 1757.6,2 
Barn     Annet navn: Rasmus Larsson i Raten, nevnt 1751.4
Rasmus trolovet seg den 7. november 1751 i Norddal med Gjertrud Ivarsdotter på Berlia. Forlovere: Nils Knutsson på Linge og Per Ivarsson på Berlia.4 Rasmus og Gjertrud bodde i Brudeskaret, Veøy, i 1754.1

Rasmus døde den 4. januar 1757 i Brudeskaret, av ryggpine.3 Han ble gravlagt den 8. januar 1757 på Veøy kirkegård.3 Det ble holdt skifte etter ham den 19. mai 1757. Kreditor: Lars Sjurdsson på Våge. Arvinger: Gjertrud Ivarsdotter og Lars Rasmusson. Aktiva: 42 daler 3 ort 2 skilling. Passiva: 6–0–18. Arv: 36–2–8.5

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 2. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126680390
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 424. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660418
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640346
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113

Nils Knutsson på Linge1,2,3,4

M, #14422, (ca. 1712 - 1774)     Nils ble født ca. 1712.4 Nils var bruker på Bakken, Linge, Norddal.4
Han var forlover for Rasmus Larsson i Raten og Gjertrud Ivarsdotter på Berlia, som ble trolovet den 7. november 1751 i Norddal.3
Han var verge for Lars Rasmusson i Brudeskaret fra 1757. Nils var fremdeles hans formynder i 1765.1,2


Nils døde i 1774.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 2. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126680390
 3. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640346
 4. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 424.

Per Ivarsson på Berlia1,2,3

M, #14423, (ca. 1712 - 1778)
Far*Ivar Persson på Berlia1 (c 1675 - 1743)
Mor*Marit Knutsdotter på Berlia1     Per ble født ca. 1712.3
Han var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744: 2 daler 1 mark 11 skilling. Han fordret også 6–1–8.1
Peder Berlien var forlover for Rasmus Larsson i Raten og Gjertrud Ivarsdotter på Berlia, som ble trolovet den 7. november 1751 i Norddal.4
Per bodde på Berlia, Norddal, i 1762, som husmann eller innerst.2

Per døde i 1778.3

Kilder/noter

 1. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: Norddal, s. 8, Berlien. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041227
 3. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 54.
 4. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640346

Lars Rasmusson i Brudeskaret1,2,3

M, #14424, (1754 - )
Far*Rasmus Larsson i Brudeskaret2,1,3 ( - 1757)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret1 ( - e 1774)     Lars ble født i 1754 i Brudeskaret, Veøy.2 Lars ble døpt den 15. april 1754 i Vestnes kyrkje. Faddere: Brit Sjurdsdotter på Lund og Lars Jonsson ved Vågssjøen o.a.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Larsson i Brudeskaret den 19. mai 1757: 18 daler 1 ort 4 skilling.4
Han var myndling av Nils Knutsson på Linge fra 1757. Nils var fremdeles hans formynder i 1765.1,3

Annet navn: Lars Rasmusson på Set, nevnt 1770.5 Lars Rasmusson i Brudeskaret ble konfirmert den 15. juli 1770 i Grytten kirke.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 3. [S1123] Sunnmøre skifteprotokoll 1763–65: fol. 377 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126680390
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 114. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010057

Søren Sørensson i Brudeskaret1,2

M, #14425
Far*Søren Kolstad

Familie

Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret ( - e 1774)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Søren Sørensson på Kolstad, nevnt 1757.3
Søren giftet seg den 19. oktober 1757 i Veøy kirke med Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret.3,2 Søren og Gjertrud var brukere i Brudeskaret, Veøy, iallfall fra 1758 til 1762.2,1
Annet navn: Søren Sørensson på Set, nevnt 1774.4 Søren og Gjertrud bodde på Set, Voll, i 1774. Hennes sønn Lars ble kalt Set allerede ved konfirmasjonen i 1770.4,5
Han var verge for Marit Persdotter i 1774.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 411. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041082
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 434. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660423
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 114. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010057

Rasmus Sørensson i Lia1

M, #14426, (1758 - )
Far*Søren Sørensson i Brudeskaret2
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Brudeskaret ( - e 1774)     Annet navn: Rasmus Sørensson i Brudeskaret.2
Rasmus ble født i 1758 i Brudeskaret, Veøy.2 Rasmus ble døpt den 30. april 1758 i Veøy kirke av Erik Røring, om aftenen, etter hans hjemkomst fra Tresfjord kyrkje. Røring bemerket i kirkeboken at foreldrene hadde hatt samleie for tidlig (altså før vielsen). Faddere: Tore Knutsson på Lund o.a.2
Annet navn: Rasmus Sørensson på Set, nevnt 1774.3 Rasmus Sørensson på Set ble konfirmert den 21. august 1774 i Grytten kirke.3 Rasmus var selveier i Lia, Voll, til 1802.1

Ifølge Bygdaboka for Voll (II) var Rasmus Sørensson i Lia født på Set, Voll av andre foreldre, men det er nok en misforståelse grunnet Søren i patronymikonet.4

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 277.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 441. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 161. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010081
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 286.

Gjøri Ivarsdotter på Uri1,2

K, #14427, (omkring 1716 - 1781)
Far*Ivar Persson på Berlia3 (c 1675 - 1743)
Mor*Marit Knutsdotter på Berlia3

Familie

Ola Pålsson på Uri (c 1708 - 1781)     Annet navn: Gjøri Ivarsdotter på Berlia.3
Gjøri ble født omkring 1716. Ættebok for Norddal oppgir at hun ble født (ca.) 1711, men også at hun fødte barn i 1762.2
Gjøri giftet seg i 1742 med Ola Pålsson på Hauge.3,2
Annet navn: Gjøri Ivarsdotter på Hauge, nevnt 1744.3
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744.3
Gjøri og Ola bodde på bnr. 2, Uri, Norddal, i 1762.4

Gjøri døde i 1781 på Uri, Norddal.2

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn av Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 2. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 849.
 3. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 4. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 838.

Gjøri Hansdotter på Berlia1

K, #14428, ( - etter 1711)

Familie

Per Styrkårsson på Berlia (c 1636 - )
I 1711 hadde de ei datter på 12 eller 13 år.1      Gjøri giftet seg med Per Styrkårsson på Berlia.1 Gjøri og Per var brukere på bnr. 2, Berlia, Norddal, i 1711. De drev sammen med hans sønn Ivar.1

Kilder/noter

 1. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Berlien. https://media.digitalarkivet.no/rk10081307172298

Marit Knutsdotter på Berlia1,2

K, #14429

Familie

Ivar Persson på Berlia (c 1675 - 1743)
I skiftet etter ham nevnes barna Knut, Per, Siri, Gjøri og Steinor. Det ser ut til at de også hadde dattera Gjertrud.2,4,5 
Barn     Marit giftet seg med Ivar Persson på Berlia.1,2 Marit og Ivar var brukere på bnr. 2, Berlia, Norddal, i 1711. De drev sammen med hans far. Ivar var også bruker i 1724.1,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744: 8 daler 1 skilling. Hun fikk også 2 daler i begravelsesvederlag.2

Kilder/noter

 1. [S1353] Sunnmøre fogderegnskap 1711: mappe 2, ekstraskatter, manntall, vedlegg 19, Norddal. Berlien. https://media.digitalarkivet.no/rk10081307172298
 2. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 3. [S1607] Sunnmøre matrikkel 1724: fol. 74 b, mnr. 64. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660079
 4. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 54.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Oddbjørg Hoem1

K, #14430
Far*Elmer Pedersson Hoem1 (1913 - 1969)
Mor*Margot Olsdotter Hoem1 (1908 - 1990)
5-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 355.

Pauline Hoem1

K, #14431
Far*Elmer Pedersson Hoem1 (1913 - 1969)
Mor*Margot Olsdotter Hoem1 (1908 - 1990)
5-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 355.

Ola Pålsson på Uri1

M, #14432, (ca. 1708 - 1781)

Familie

Gjøri Ivarsdotter på Uri (o 1716 - 1781)     Ola ble født ca. 1708.2
Ola giftet seg i 1742 med Gjøri Ivarsdotter på Berlia.3,1
Annet navn: Ola Pålsson på Hauge, nevnt 1744.3,2
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744: 3 daler.3
Ola og Gjøri bodde på bnr. 2, Uri, Norddal, i 1762.4

Ola døde i 1781 på Uri, Norddal.1

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 849.
 2. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 260.
 3. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 4. [S468] Ættebok for Norddal V-II: s. 838.

Siri Ivarsdotter på Engeset1,2

K, #14433, (ca. 1714 - 1802)
Far*Ivar Persson på Berlia1 (c 1675 - 1743)
Mor*Marit Knutsdotter på Berlia1

Familie

Arne Jakobsson på Engeset (c 1712 - 1796)     Annet navn: Siri Ivarsdotter på Berlia.1
Siri ble født ca. 1714 på Berlia, Norddal.3
Siri giftet seg i 1744 med Arne Jakobsson på Møll.1,4 Siri og Arne bodde på Engeset, Norddal, i 1744.1,2,4
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744: 1 daler 13 skilling.1


Siri døde i 1802 på Engeset.4

Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn av Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).2

Kilder/noter

 1. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009
 3. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 54.
 4. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 183.

Arne Jakobsson på Engeset1

M, #14434, (ca. 1712 - 1796)

Familie

Siri Ivarsdotter på Engeset (c 1714 - 1802)     Annet navn: Arne Jakobsson på Møll.2
Arne ble født ca. 1712.2
Arne giftet seg i 1744 med Siri Ivarsdotter på Berlia.1,2 Arne og Siri bodde på Engeset, Norddal, i 1744.1,3,2
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Persson på Berlia den 21. juli 1744: 5 mark 4 skilling.1


Arne døde i 1796 på Engeset.2

Kilder/noter

 1. [S1354] Sunnmøre skifteprotokoll 1743–46: fol. 221 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126640236
 2. [S1352] Ættebok for Norddal V-I: s. 183.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Marit Persdotter1

K, #14435, (ca. 1754 - )     Marit ble født ca. 1754.1
Hun var myndling av Søren Sørensson på Set i 1774.1


Per Tostensson på Skar, Styrkår Tostensson i Brubekken, Jon klokker, Gjertrud Ivarsdotter på Set, Gjøri Ivarsdotter, Siri Ivarsdotter på Engeset og Marit Persdotter kalles søsken av Brit Andersdotter i Lybergsvik i skiftet etter henne, men de må ha vært søskenbarn av Brit (og Marit antakelig søskenbarns barn). Det ble ingen arv, hvilket kan forklare at det ikke ble redegjort for alle arvingene (eventuelt hadde de øvrige frasagt seg arverett).1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 7 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670009

Søren på Kolstad1

M, #14436

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Søren var bruker på Kolstad, Veøy, i 1724. Bruket var på 1 våg.1

Kilder/noter

 1. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 93 b, mnr. 422. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670095

Jon Jonsson Reset1,2,3

M, #14437, (11. mai 1858 - 3. april 1919)     Annet navn: Jon Jonsson på Håkåstadeie.4
Jon ble født den 11. mai 1858 på Håkåstad, Vågå.4,5,2 Han ble vaksinert mot kopper den 26. oktober 1859.5
Annet navn: Jon Jonsson på Tøfte, nevnt 1872.5 Han ble konfirmert den 13. oktober 1872 i Vågå. Karakter: godt.5,6
Annet navn: Jon Jonsson på Aukratangen.6 Han var fisker i 1886.6
Jon giftet seg den 20. juli 1886 i Aukra kyrkje med Olava Marie Bendiksdotter på Aukratangen (forlovere: Bendik Olsson på Oterhalsen o.a.)6,3 Jon og Olava Marie var brukere på Reset (bnr. 12), Aukratangen, Aukra prestegard, fra 1886. Han kjøpte bruket i 1892. Sønnen Johan fikk skjøte i 1919.3

Jon døde den 3. april 1919 i Aukra.3,7

Kilder/noter

 1. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 284, menn, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20060523010105
 2. [S885] Ft. 1910 (db): Aukra, gnr. 1, bnr. 12. https://digitalarkivet.no/census/rural-residence/bf01036780000116
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 143.
 4. [S914] Vågå mini. 1856–72: s. 11, nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070130640407
 5. [S914] Vågå mini. 1856–72: s. 248, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20070130640646
 6. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 278, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20060522160271
 7. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 144.

Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård1

K, #14438, ( - ca. 1703)     Magnhild giftet seg med Bjørn Knutsson på Ødegård.1

Magnhild døde ca. 1703 på Litle Bergsethjellen, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 17. september 1703. Arvinger: Bjørn Knutsson.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206

Bjørn Knutsson på Ødegård1

M, #14439     Bjørn giftet seg med Magnhild Gunnarsdotter.1
Han var arving ved skiftet etter Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård den 17. september 1703.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206

Olava Marie Bendiksdotter Reset1

K, #14440, (9. august 1851 - 31. juli 1927)
Far*Bendik Olsson på Oterhalsen2,3 (1822 - 1893)
Mor*Synnøv Ivarsdotter på Oterhalsen3 (1811 - 1870)
Søster av tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Jon Jonsson Reset (1858 - 1919)
Barn

Familie 2

De hadde to barn.4      Annet navn: Olava Marie Bendiksdotter på Oterhalsen.2,3
Olava Marie ble født den 9. august 1851 på Oterhalsen øvre, Rød, Aukra.1,2,3
Olava Marie giftet seg den 21. juli 1879 med en uregistrert person.4
Annet navn: Olava Marie Bendiksdotter på Aukratangen.4
Olava Marie giftet seg den 20. juli 1886 i Aukra kyrkje med Jon Jonsson på Aukratangen (forlovere: Bendik Olsson på Oterhalsen o.a.)2,4 Olava Marie og Jon var brukere på Reset (bnr. 12), Aukratangen, Aukra prestegard, fra 1886. Han kjøpte bruket i 1892. Sønnen Johan fikk skjøte i 1919.4

Olava Marie døde den 31. juli 1927 på Reset, som kårenke, av magekreft.1 Hun ble gravlagt den 5. august 1927.1

Kilder/noter

 1. [S222] Aukra klok. 1895–1930: s. 291, kvinner, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20060523010112
 2. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 278, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20060522160271
 3. [S234] Bygdebok for Aukra II: s. 101.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 143.

Ole Matias Larsson Aspevik1

M, #14441, (26. august 1857 - 17. oktober 1935)
Far*Lars Andersson på Horrem2 (1830 - )
Mor*Ragnhild Kristoffersdotter Huset2 (1830 - )

Familie 1

Ane Regine Tostensdotter Aukratangen (1857 - 1916)
De fikk ett barn.8 
Barn

Familie 2

De fikk to dødfødte barn.8      Annet navn: Ole Matias Larsson på Horrem.2,3
Ole Matias ble født den 26. august 1857 på Horrem, Aukra, utenom ekteskap.2,4 Ole Matias ble døpt den 11. oktober 1857. Faddere: Ola Vebjørnsson på Hukkelberg og Olava Knutsdotter Blomsnes o.a. Det var Ola som oppgav barnefaren til presten.2 Ole Matias Larsson på Horrem ble vaksinert mot kopper den 26. november 1858.4
Han ble kalt Ole Knutsson, nevnt 1865 (etter stefaren).5 Han bodde hos Knut Andreas Knutssen og Ragnhild Kristoffersdotter på bnr. 245, Moldegård, Bolsøy, i 1865.5,6
Annet navn: Ole Matias Larsson på Moldegård, nevnt 1873.4 Ole Matias Larsson på Moldegård ble konfirmert den 21. september 1873 i Bolsøy kirke. Karakter: temmelig godt.4
Ole Matias giftet seg den 10. september 1888 med en uregistrert person.7 Ole Matias var selveier i Ospavika, Horrem, Aukra, fra 1889 til 1904.3
Ole Matias giftet seg den 17. juli 1893 med Ane Regine Tostensdotter Aukratangen.7 Ole Matias og Ane Regine var selveiere på Reset (bnr. 11), Aukratangen, Aukra prestegard, fra 1904 til 1918. Etter Ole overtok sønnen, Martin.8

Ole Matias døde den 17. oktober 1935 på Reset, som kårmann, av hjerteslag.1,7 Han ble gravlagt den 24. oktober 1935.1

Kilder/noter

 1. [S1610] Aukra klok. 1928–52: s. 219, menn, nr. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb10051102089200
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 37, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610041
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 319.
 4. [S273] Bolsøy mini. 1869–86: s. 215, nr. 22. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707020525
 5. [S1310] Bolsøy ft. 1865: s. 19, lnr. 11. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340404
 6. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 140.
 7. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 140.
 8. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 141.

Lars Andersson på Horrem1,2,3

M, #14442, (16. februar 1830 - )
Far*Anders Jakobsson på Sylte5,3 (c 1808 - )
Mor*Ingeborg Larsdotter på Horrem4,5 (1801 - 1874)

Familie 1

Ragnhild Kristoffersdotter Huset (1830 - )
Barn

Familie 2

Karen Anna Solumdalsgjerdet (c 1825 - )     Lars ble født den 16. februar 1830 på Sylte, Vågøy, utenom ekteskap. En annen mann var først oppgitt som barnefar, men Anders Jakobsson ble idømt farskapet.5,6,2 Lars ble døpt den 28. februar 1830 i Vågøy kyrkje. Faddere: Knut Rasmusson på Sylte o.a.6,5 Lars Andersson ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 27. oktober 1832.3,4 Han ble konfirmert den 26. september 1847 i Aukra kyrkje. Kristendomskunnskap og flid: tålelig og sedelig (det var andre året han gikk til konfirmasjon).4,7
Lars fikk barn med Ragnhild Kristoffersdotter på Horrem i 1857 på Horrem, Aukra.1 Lars Andersson på Horrem var matros i 1859.2,3 Lars bodde i Kristiansund fra juli 1859.2
Lars giftet seg i desember 1859 i Kristiansund kirke med Karen Anna Solumdalsgjerdet.3

Kilder/noter

 1. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 37, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610041
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 287, utflyttede, 1859, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610267
 3. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/kb20071016620468
 4. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 136, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610135
 5. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 118, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660439
 6. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 110, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911670175
 7. [S230] Aukra mini. 1845–72: fol. 314 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610283

Ragnhild Kristoffersdotter Huset1,2,3

K, #14443, (13. april 1830 - )
Far*Kristoffer Olsson i Huset2,1 ( - f 1846)
Mor*Marit Guttormsdotter i Huset2 (1793 - 1869)

Familie 2

Lars Andersson på Horrem (1830 - )
Barn

Familie 3

Knut Andreas Knutssen Øverland (1831 - 1892)
De hadde iallfall fire barn. Knut Andreas var fremdeles gift i 1892.8,10      Ragnhild ble født den 13. april 1830 i Huset, Stor-Kollstad, Lesja.2,4 Ragnhild ble døpt den 2. mai 1830 i Lesja kirke.2,3 Hun ble vaksinert mot kopper den 2. juni 1832 av ei jordmor (ifølge attest av 13. november).3,1 Ragnhild tjente i Ystestauå, Horrem, Aukra, fra 1846. Hun hadde med presteattest datert 26. mai 1843.5,3,6 Hun ble konfirmert den 25. oktober 1846 i Aukra kyrkje. Kristendomskunnskap og flid: måtelig, enfoldig, sedelig.3
Ragnhild fikk barn med Erik Persson på Horrem i 1847 på Horrem, Aukra. Han oppgav seg selv som barnefar.6
Annet navn: Ragnhild Kristoffersdotter på Horrem, nevnt fra 1857 til 1862.7,4,5
Ragnhild fikk barn med Lars Andersson på Horrem i 1857 på Horrem.7 Ragnhild bodde i Molde fra oktober 1862.4
Ragnhild giftet seg den 16. november 1862 i Molde kirke med Knut Andreas Knutssen.1,8 Ragnhild og Knut Andreas var husfolk på bnr. 245, Moldegård, Bolsøy, i 1865, sammen med Ole Knutsson. Plassen hadde jord. Utsæd: 0,13 tønne bygg, 1¾ tønne havre og 3 tønner poteter. De hadde ett storfe og tre sauer. Neste plassbruker overtok i 1893.8,9

Kilder/noter

 1. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 480, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010239
 2. [S1609] Lesja klok. 1820–31: s. 631, nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070115620007
 3. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 135, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610134
 4. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 290, utflyttede, nr. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610270
 5. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 284, nr. 23. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610264
 6. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 10, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610012
 7. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 37, nr. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610041
 8. [S1310] Bolsøy ft. 1865: s. 19, lnr. 11. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340404
 9. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 140.
 10. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 256, menn, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20050413020247

Ane Regine Tostensdotter Aukratangen1

K, #14444, (11. februar 1857 - 26. august 1916)

Familie

Ole Matias Larsson Aspevik (1857 - 1935)
De fikk ett barn.3 
Barn     Ane Regine ble født den 11. februar 1857 på Reset (bnr. 12), Aukratangen, Aukra prestegard.2
Ane Regine giftet seg den 17. juli 1893 med Ole Matias Larsson på Horrem.1 Ane Regine og Ole Matias var selveiere på Reset (bnr. 11), Aukratangen, Aukra prestegard, fra 1904 til 1918. Etter Ole overtok sønnen, Martin.3

Ane Regine døde den 26. august 1916.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 140.
 2. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 143.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 141.

Marit Guttormsdotter i Huset1,2

K, #14445, (25. august 1793 - 25. februar 1869)

Familie

Kristoffer Olsson i Huset ( - f 1846)
De hadde sju barn.8 
Barn     Annet navn: Marit Guttormsdotter på Kvee.3
Marit ble født den 25. august 1793 på Kvee, Vesl-Kollstad, Lesja.3,4 Marit ble døpt den 1. september 1793 i Lesja kirke. Faddere: Ola Toresson på Lyftingsbakken o.a.3
Annet navn: Marit Guttormsdotter i Olderlykkja, nevnt 1819 (i 1801 var foreldrene husfolk på Stor-Avdem, trolig på en plass kalt Engebretslykkja/Olderlykkja).5,6,7
Marit giftet seg den 2. desember 1819 i Lesja kirke med Kristoffer Olsson på Skarphol.5 Marit og Kristoffer var husfolk i Huset, Stor-Kollstad, Lesja, iallfall fra 1827 til 1835.8,1 Marit tjente på Horrem, Aukra, fra 1846. Hun hadde med presteattest datert 29. september.2
Annet navn: Marit Guttormsdotter i Løvika.4,9 Marit var legdskjerring på Løvikhaugen, Løvika øvre, Aukra, i 1865.9

Marit døde den 25. februar 1869 i Løvika øvre, Aukra, som legdslem, av alderdom.4 Hun ble gravlagt den 2. mars 1869. Jordfestelsen var den 26. samme måned.4

Kilder/noter

 1. [S1609] Lesja klok. 1820–31: s. 631, nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070115620007
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 283, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610263
 3. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 391. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470666
 4. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 264, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610253
 5. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 937. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603480204
 6. [S1612] Lesja ft. 1801: fol. 624 b, Stor Afdem, 6. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806620419
 7. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 522.
 8. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 700.
 9. [S1611] Aukra ft. 1865: spesialliste 5 A, lnr. 5. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340620

Kristoffer Olsson i Huset1,2

M, #14446, ( - før 1846)

Familie

Marit Guttormsdotter i Huset (1793 - 1869)
De hadde sju barn.4 
Barn     Annet navn: Kristoffer Olsson på Skarphol, nevnt 1819.3 Kristoffer Olsson på Skarphol var soldat i 1819.3
Kristoffer giftet seg den 2. desember 1819 i Lesja kirke med Marit Guttormsdotter i Olderlykkja.3 Kristoffer og Marit var husfolk i Huset, Stor-Kollstad, Lesja, iallfall fra 1827 til 1835.4,1

Kristoffer døde før 1846.5

Kilder/noter

 1. [S1609] Lesja klok. 1820–31: s. 631, nr. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070115620007
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 480, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010239
 3. [S931] Lesja mini. 1777–1819: s. 937. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603480204
 4. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 700.
 5. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 283, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610263

Ane Kristine Eriksdotter på Horrem1

K, #14447, (17. desember 1847 - )
Far*Erik Persson på Horrem1 ( - e 1848)
Mor*Ragnhild Kristoffersdotter Huset1 (1830 - )     Ane Kristine ble født den 17. desember 1847 på Horrem, Aukra, utenom ekteskap.1 Ane Kristine ble døpt den 1. januar 1848.1

Kilder/noter

 1. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 10, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610012

Erik Persson på Horrem1

M, #14448, ( - etter 1848)     Erik fikk barn med Ragnhild Kristoffersdotter på Horrem i 1847 på Horrem, Aukra. Han oppgav seg selv som barnefar.1 Erik tjente på Horrem i 1848.1

Kilder/noter

 1. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 10, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610012

Knut Andreas Knutssen Øverland1,2,3

M, #14449, (28. juli 1831 - 8. august 1892)
Far*Knut Jørnssen Øverland3,4 (1803 - )
Mor*Ingeborg Ellingsdotter3 (c 1799 - )
6-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Kristoffersdotter Huset (1830 - )
De hadde iallfall fire barn. Knut Andreas var fremdeles gift i 1892.5,2      Knut Andreas ble født den 28. juli 1831 i Molde, og hjemmedøpt 6. august.3 Knut Andreas ble døpt den 23. oktober 1831 i Molde kirke. Faddere: Jørn Knutsson Øverland, Ola Sjurdssen Krokset, Marit Reiarsdotter og Elen Kristensdotter o.a.3 Knut Andreas Knutssen ble vaksinert mot kopper ifølge attest av 6. januar 1832.4 Han fikk festeseddel på bnr. 245, Moldegård, Bolsøy, den 31. oktober 1861.1
Knut Andreas giftet seg den 16. november 1862 i Molde kirke med Ragnhild Kristoffersdotter Huset.4,5 Knut Andreas og Ragnhild var husfolk på bnr. 245 i 1865, sammen med Ole Knutsson. Plassen hadde jord. Utsæd: 0,13 tønne bygg, 1¾ tønne havre og 3 tønner poteter. De hadde ett storfe og tre sauer. Neste plassbruker overtok i 1893.5,6

Knut Andreas døde den 8. august 1892 i Bolsøy, av hengning.2 Han ble gravlagt den 15. august 1892. Han ble ikke jordfestet.2

Kilder/noter

 1. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 139.
 2. [S444] Bolsøy mini. 1887–1917: s. 256, menn, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20050413020247
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 96, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630290
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 480, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20050707010239
 5. [S1310] Bolsøy ft. 1865: s. 19, lnr. 11. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340404
 6. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 140.

Ingeborg Larsdotter på Horrem1,2,3,4

K, #14450, (1801 - 23. desember 1874)
Far*Lars Ellingsson på Vågøya5 (1775 - c 1813)
Mor*Guri Nilsdotter på Vågøya5 (c 1775 - 1855)

Familie 1

Anders Jakobsson på Sylte (c 1808 - )
Barn

Familie 2

Nils Nilsson på Horrem (1795 - 1875)
De hadde ett barn.8      Annet navn: Ingeborg Larsdotter på Mek.5
Ingeborg ble født i 1801 på Mek, Bolsøy.5 Ingeborg ble døpt den 25. desember 1801 i Molde kirke.5,6 Ingeborg tjente hos Knut Rasmusson på Sylte, Vågøy, i 1830.4,7
Ingeborg fikk barn med Anders Jakobsson på Sylte i 1830 på Sylte. En annen mann var først oppgitt som barnefar, men Anders ble idømt farskapet.7
Ingeborg giftet seg den 20. juli 1845 med Nils Nilsson på Horrem.3

Ingeborg døde den 23. desember 1874 på Horrem, Aukra.3

Kilder/noter

 1. Eller Ingeborg Anna.
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 136, nr. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610135
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 305.
 4. [S1033] Vågøy klok. 1817–44: s. 110, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911670175
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1801. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630198
 7. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 118, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660439
 8. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 306.

Anders Jakobsson på Sylte1,2,3

M, #14451, (ca. 1808 - )

Familie

Ingeborg Larsdotter på Horrem (1801 - 1874)
Barn     Anders ble født ca. 1808 i Vågøy.2
Anders fikk barn med Ingeborg Larsdotter i 1830 på Sylte, Vågøy. En annen mann var først oppgitt som barnefar, men Anders ble idømt farskapet.1
Anders giftet seg med en uregistrert person.2 Anders var bruker på bnr. 12, Sylte, Fræna, i 1865. «Kun Bruger iaar» står det i folketellingen. De hadde to hester, åtte storfe, tolv sauer og to geiter. Utsæd: ¾ tønne bygg, 7 tønner havre og 2 tønner poteter.2

Kilder/noter

 1. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 118, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660439
 2. [S1613] Fræna ft. 1865: spesialliste 3, 3. skoledistrikt. Lnr. 175 A. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340692
 3. [S654] Kristiansund mini. 1855–65: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/kb20071016620468

Nils Nilsson på Horrem1

M, #14452, (1795 - 20. oktober 1875)
Far*Nils Einarsson på Hagset2 (c 1747 - 1800)
Mor*Kari Eriksdotter på Hagset2 (c 1759 - m. 1815 & 1817)
4-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Synnøv Olsdotter på Horrem (1794 - 1843)
De hadde to barn.3 

Familie 2

Ingeborg Larsdotter på Horrem (1801 - 1874)
De hadde ett barn.3      Annet navn: Nils Nilsson på Hagset.2
Nils ble født i 1795 på Hagset, Aukra.2 Nils var selveier på Hålå, Horrem, Aukra, fra 1833 til 1853.1
Nils giftet seg den 12. januar 1834 med Synnøv Olsdotter på Horrem.1
Nils giftet seg den 20. juli 1845 med Ingeborg Larsdotter.1

Nils døde den 20. oktober 1875 i Aukra.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 305.
 2. [S162] Midsund I: s. 274.
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 306.

Lars Ellingsson på Vågøya1

M, #14453, (1775 - ca. 1813)

Familie

Guri Nilsdotter på Vågøya (c 1775 - 1855)
De hadde fem barn.12 
Barn     Annet navn: Lars Ellingsson på Ustan.2,3,4
Lars ble født i 1775 på Ustan, Orkdal.4,2 Lars ble døpt den 21. mai 1775.4 Han ble innrullert som soldat i Børsenske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, den 31. desember 1797.3,2,5
Annet navn: Lars Ellingsson på Mek, nevnt 1801.6,5
Lars giftet seg den 6. desember 1801 i Aukra kyrkje med Guri Nilsdotter på Aukra (forlovere: Lars Matsson på Kringstad og Anders Olsson på Kringstad).5,7,6 Lars og Guri bodde på Mek, Bolsøy, i 1801. De var husfolk der i 1804.6,1,3 Lars Ellingsson var marsjferdig musketer i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1804. Høyde: 65 tommer. Han ble utkommandert til krigstjeneste i 1808 mens kona og barna var «nedlagte i haard sygdom», så de fikk 2 daler av fattigvesenet. I ruller fra 1810 står at Lars brukte presteenkesete (Vågøya). Han var landvernssoldat fra juli samme år til dimisjonen i 1812.3,8,9,1,10 Lars og Guri var forpaktere på Nørdre, Vågøya, Vågøy fra 1805 til 1811.9,1
Annet navn: Lars Ellingsson i Sølvika.10 Lars og Guri var brukere i Sølvika, Aukra, fra 1811. Neste bruker fikk bygsel 19. mars 1814.10,11

Lars døde ca. 1813 i Sølvika.10

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 257.
 2. [S1529] 2. trondhjemske infreg, ruller 1792–1800: 1800, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201700546
 3. [S1561] 2. trondhjemske infreg, ruller 1804: Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201710779
 4. [S1145] Orkdal klok. 1766–89: 1775, 21. mai. https://media.digitalarkivet.no/kb20070906670528
 5. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 192. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650640
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1801. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 7. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 210. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650649
 8. [S1614] 2. trondhjemske infreg, ruller 1810: Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201720070
 9. [S1614] 2. trondhjemske infreg, ruller 1810: Fannåttingske kompani, landvernrulle. Nr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201720087
 10. [S162] Midsund I: s. 181.
 11. [S162] Midsund I: s. 182.
 12. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 258.

Guri Nilsdotter på Vågøya1

K, #14454, (ca. 1775 - 15. januar 1855)

Familie

Lars Ellingsson på Vågøya (1775 - c 1813)
De hadde fem barn.11 
Barn     Guri ble født ca. 1775.2,1 Guri tjente på Mek, Bolsøy, i 1801.1
Annet navn: Guri Nilsdotter på Aukra, nevnt 1801.3
Guri giftet seg den 6. desember 1801 i Aukra kyrkje med Lars Ellingsson på Mek (forlovere: Lars Matsson på Kringstad og Anders Olsson på Kringstad).3,4,5
Annet navn: Guri Nilsdotter på Mek, nevnt 1801.5 Guri og Lars bodde på Mek i 1801. De var husfolk der i 1804.5,1,6
Lars Ellingsson var marsjferdig musketer i 1804 i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment. Høyde: 65 tommer. Han ble utkommandert til krigstjeneste i 1808 mens kona og barna var «nedlagte i haard sygdom», så de fikk 2 daler av fattigvesenet. I ruller fra 1810 står at Lars brukte presteenkesete (Vågøya). Han var landvernssoldat fra juli samme år til dimisjonen i 1812.6,7,8,1,9
Guri og Lars var forpaktere på Nørdre, Vågøya, Vågøy fra 1805 til 1811.8,1
Annet navn: Guri Nilsdotter i Sølvika.9 Guri og Lars var brukere i Sølvika, Aukra, fra 1811. Neste bruker fikk bygsel 19. mars 1814.9,10
Annet navn: Guri Nilsdotter på Horrem.2

Guri døde den 15. januar 1855 på Horrem, Aukra, hos dattera Ingeborg.2 Guri ble gravlagt den 22. januar 1855.2

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 257.
 2. [S230] Aukra mini. 1845–72: s. 244, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20070308610233
 3. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 192. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650640
 4. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 210. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911650649
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1801. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 6. [S1561] 2. trondhjemske infreg, ruller 1804: Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201710779
 7. [S1614] 2. trondhjemske infreg, ruller 1810: Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 58. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201720070
 8. [S1614] 2. trondhjemske infreg, ruller 1810: Fannåttingske kompani, landvernrulle. Nr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201720087
 9. [S162] Midsund I: s. 181.
 10. [S162] Midsund I: s. 182.
 11. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 258.