Knut Jakobsson i Lia1

M, #14301, (ca. 1734 - 1774)

Familie

Marit Olsdotter i Lia (c 1717 - 1782)
De hadde ett barn.2      Knut ble født ca. 1734.1
Knut giftet seg med Marit Olsdotter i Lia.2

Knut døde i 1774 i Øverlia, Ytre Lange, Nesset.1 Han ble jordfestet den 24. april 1774 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.1
Annet navn: Knut Jakobsson i Langelia, nevnt 1775 (post mortem).2 Det ble holdt skifte etter ham den 15. juli 1775. Kreditorer: Gunnar Ørjersson i Langelia, Åmund Ørjersson i Langelia og Hallvor Aslaksson på Skorga o.a. Arvinger: Marit Olsdotter o.a. Gunnar fordret 6 daler i 2 års tjenestelønn, 4 daler i 4 års landskyld, og 2 daler i lånte penger. Derimot skyldte han 1 daler 2 ort for 3 merker (med bygselrett) i bruket. Aktiva: 46 daler 3 ort 6 skilling. Passiva: 23–2–2. Arv: 23–1–4.3

     Han kan ha vært far til Beret Knutsdotter Bogge.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) hadde Knut Jakobsson og Marit Olsdotter i Lia sønnen Lars (i live 1782), men i skiftet etter Knut fra 1775 står at deres eneste barn var Brit (19 år).4,2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 104 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640148
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b–156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 4. [S979] Nesset XI: s. 389.

Beret Knutsdatter1

K, #14302, (ca. 1765 - )     Beret ble født ca. 1765.1 Hun tjente hos Jakob Schultz Møller på mnr. 78, Utpå gata, Molde, i 1801.1,2,3

     Beret Knutsdotter Bogge og Beret Knutsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 78.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-7
 3. [S499] Fræna bygdebok II: s. 280.

Anders Andersson på Lange1,2

M, #14303, (ca. 1736 - ca. 1782)
Far*Anders Andersson på Lange2 (c 1705 - 1798)
Mor*Brit Åmundsdotter på Lange2 ( - c 1741)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Anders ble født ca. 1736 på Indre Lange, Nesset.2,3
Han var arving ved skiftet etter Brit Åmundsdotter på Lange den 15. juni 1742: 18 daler 1 ort 6 skilling.2
Anders Andersson på Lange var skolemester i 1774.1 Anders var bruker på bnr. 4, Indre Lange, Nesset.4
Han ble kalt Anders skolemester, nevnt 1775.5
Han var verge for Marit Olsdotter i Langelia i 1775.5


Anders døde ca. 1782.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 107 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640151
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 169 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650187
 3. [S979] Nesset XI: s. 55.
 4. [S979] Nesset XI: s. 56.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158

Rasmus Rasmusson på Raudsand1,2

M, #14304, (ca. 1650 - 1700)

Familie

Ales Hansdotter Gyl (c 1655 - )
De hadde iallfall fem barn.3,2 
Barn     Rasmus ble født ca. 1650.3
Rasmus giftet seg i 1685 med Ales Hansdotter i Sogna.1,3 Rasmus og Ales var selveiere på Raudsand, Tingvoll, fra 1685 til 1700. Hun drev videre etter hans død. Neste bruker fikk bygsel i 1704.3,1

Rasmus døde i 1700 på Raudsand.3

Kilder/noter

 1. [S962] Nordmøre skifteprotokoll 1688–96: fol. 95 a.
 2. [S1021] Tingvoll mini. 1664–1702: 1695, 26. søndag etter trinitatis. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660631
 3. [S305] Nesset III: s. 312.

Jakob Jørnsson Femmer1,2,3

M, #14305, (1699 - 28. september 1759)

Familie

Sofie Rasmusdotter Bork (1695 - )
De hadde iallfall tre barn.1 
Barn     Jakob ble født i 1699 på Kvalvåg, Tingvoll.4
Jakob giftet seg i 1729 med Sofie Rasmusdotter Bork.1 Jakob og Sofie bodde i Lillefosen i 1734. Han drev handel der.2,1

Jakob døde den 28. september 1759 i Kristiansund.3

Kilder/noter

 1. [S1595] Gards- og ættesoge for Tingvoll I: s. 471.
 2. [S971] Lillefosen mini. 1731–37: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610088
 3. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 447, 1759. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610485
 4. [S1595] Gards- og ættesoge for Tingvoll I: s. 469.

Ingrid Pålsdotter på Haustenga1

K, #14306, (ca. 1725 - 1804)

Familie 1

Per Olsson på Haustenga (c 1701 - 1800)
De hadde iallfall fire barn.4 

Familie 2

De hadde ett barn.1,3      Ingrid ble født ca. 1725.2
Ingrid giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var myndling av Per Olsson på Bjørnes i 1749.1

Ingrid giftet seg med Per Olsson.3 Ingrid og Per var brukere på bnr. 9, Haustenga, Nesset, til 1789.3,4

Ingrid døde i 1804.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 530 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650549
 2. [S1275] Nesset X: s. 652.
 3. [S1275] Nesset X: s. 653.
 4. [S1275] Nesset X: s. 654.

Åmund Jakobus Olssen Løkke1

M, #14307, (11. desember 1758 - før 1782)
Far*Ola Åmundssen Løkke1 ( - c 1782)
Mor*Helene Tomasdatter1 ( - e 1786)     Åmund Jakobus ble født den 11. desember 1758 i Kristiansund.1 Åmund Jakobus ble døpt den 17. desember 1758 av Jens Lemvig Bull. Faddere: Gjesken Maria Persdatter o.a.1

Åmund Jakobus døde før 1782.2

Kilder/noter

 1. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 64. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610326
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 976.

Gjesken Maria Persdatter1

K, #14308, ( - etter 1758)

Familie

Elling Gunnarssen ( - e 1767)     Gjesken Maria giftet seg med Elling Gunnarssen.1 Gjesken Maria og Elling bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1758. Han var fremdeles der i 1767.1,2
Hun var fadder ved dåpen til Åmund Jakobus Olssen Løkke den 17. desember 1758.1


     Navnet hennes ble skrevet Giedschen Maria Pedersdatter i 1758.1

Kilder/noter

 1. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 64. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610326
 2. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 150. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16101&idx_id=16101&uid=ny&idx_side=-77

Anne Olsdatter1

K, #14309, (ca. 1735 - etter 1751)
Far*Ola Hansson Vik1 ( - c 1750)
Mor*Guri Hansdatter1 ( - e 1751)     Anne ble født ca. 1735.1

Anne døde etter 1751.1

     Anne Olsdatter og Anne Olsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014

Ragnhild Olsdotter på Helle1,2,3

K, #14310, ( - ca. 1708)
Far*Ola Ørjersson på Lange2,1 (c 1642 - c 1719)

Familie

Didrik Justsson på Helle (c 1665 - e 1740)
De hadde fire barn.2 
Barn     Annet navn: Ragnhild Olsdotter på Lange.4
Ragnhild giftet seg ca. 1697 med Didrik Justsson på Helle. Den 8. oktober det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.2,3,1,5
Gunnar Olsson kjøpte jord på bnr. 1, Indre Lange, Nesset, ca. 1702 av Ola Ørjersson på Lange og Didrik Justsson på Helle. Ola handlet på vegne av barna Per Olsson, Brit Olsdotter og Anne Olsdotter. Didrik solgte for kona, Ragnhild Olsdotter, som sammen med søsknene arvet jorden etter mora 9. oktober 1697. Inkludert Gunnars egen arvedel eide han etter kjøpet 1 pund 3¾ mark odelsjord (med bygselrett) i Lange og 2¾ mark ditto i Øra. Overdragelsen ble kunngjort på tinget 7. juli 1702.1


Ragnhild døde ca. 1708 på Helle, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter henne den 21. januar 1709. Kreditorer: Tomas Larsson, Ingebjørg Endresdotter og Gjertrud Justsdotter o.a. Arvinger: Didrik Justsson og Ola Didriksson o.a. I boet var et sølvstølebelte (7 daler 2 ort). Aktiva: 76 daler 4 skilling. Passiva: 53 daler 3 ort 6 skilling. Arv: 22–0–22.6

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660060
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650650
 4. [S979] Nesset XI: s. 23.
 5. [S130] Nesset IX: s. 439.
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488

Didrik Justsson på Helle1,2,3,4

M, #14311, (ca. 1665 - etter 1740)

Familie 1

Ragnhild Olsdotter på Helle ( - c 1708)
De hadde fire barn.1 
Barn

Familie 2

Marit Åmundsdotter på Helle ( - c 1718)
De hadde ikke barn.9,5 

Familie 3

De hadde to barn.6      Didrik ble født ca. 1665.5 Didrik var bruker i Heropp, Helle, Nesset, fra 1692 til 1739.5,6
Didrik giftet seg ca. 1697 med Ragnhild Olsdotter. Den 8. oktober det året ble de bøtelagt 6¾ lodd sølv grunnet for tidlig samleie.1,4,3,5
Han hadde Per Ørjersson o.a. i tjeneste i 1701.7
Ola Ørjersson på Lange og Didrik Justsson på Helle solgte jord på bnr. 1, Indre Lange, Nesset, ca. 1702 til Gunnar Olsson. Ola handlet på vegne av barna Per Olsson, Brit Olsdotter og Anne Olsdotter. Didrik solgte for kona, Ragnhild Olsdotter, som sammen med søsknene arvet jorden etter mora 9. oktober 1697. Inkludert Gunnars egen arvedel eide han etter kjøpet 1 pund 3¾ mark odelsjord (med bygselrett) i Lange og 2¾ mark ditto i Øra. Overdragelsen ble kunngjort på tinget 7. juli 1702.3
Han var arving ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 11 daler 11 skilling.8

Didrik giftet seg med en uregistrert person.5
Didrik giftet seg med Marit Åmundsdotter.9
Han var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter på Helle den 8. april 1719: 24 daler 10 skilling.10
Didrik Justsson på Helle var kirketjener i 1725.5

Didrik døde etter 1740.5

     Didrik Justsson på Helle og Gjertrud Justsdotter i Lia var trolig søsken.2,11

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630489
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660060
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650650
 5. [S130] Nesset IX: s. 439.
 6. [S130] Nesset IX: s. 440.
 7. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Helde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 8. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b–45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 11. [S979] Nesset XI: s. 387.

Ola Ørjersson på Lange1,2,3,4,5

M, #14312, (ca. 1642 - ca. 1719)
Far*Ørjer Persson på Lange6,4,7 (c 1602 - )

Familie

Kona var kanskje fra Dale (i Veøy). Hun døde ca. 1697. De hadde fem barn.
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde Gunnar trolig ei anna mor enn de andre, men det ser ikke ut til å stemme.1,14,13
 
Barn     Ola ble født ca. 1642 på Indre Lange, Nesset.6,8 Ola var bruker på bnr. 1, Indre Lange, Nesset, i 1661. Skyld: 2 pund. Det var faren som eide jorden.5 Ørjer Persson, Ola Ørjersson og Per Ørjersson var brukere på bnr. 1 i 1664. De brukte 1 våg 2 pund 20 merker sammen. Jorden ble etter hvert delt mellom Ola og broren Anders.6
Han var verge ved skiftet etter Jon Tostensson på Rød den 15. april 1690.9
Anders Ørjersson og Ola Ørjersson på Lange eide 11 merker (med bygselrett) på Øra, Nesset, i 1693.10
Han hadde Gunnar Olsson i tjeneste i 1701.8
I manntallet av 1701 står Ola som bruker på bnr. 1. Per Olsson var også der. Ola brukte 2 pund 21½ mark i 1702. Av dette eide han 1 pund 4¾ mark og barna like mye. Året etter hadde sønnene overtatt som brukere.8,11,12 Ola Ørjersson på Lange og Didrik Justsson på Helle solgte jord på bnr. 1 ca. 1702 til Gunnar Olsson. Ola handlet på vegne av barna Per Olsson, Brit Olsdotter og Anne Olsdotter. Didrik solgte for kona, Ragnhild Olsdotter, som sammen med søsknene arvet jorden etter mora 9. oktober 1697. Inkludert Gunnars egen arvedel eide han etter kjøpet 1 pund 3¾ mark odelsjord (med bygselrett) i Lange og 2¾ mark ditto i Øra. Overdragelsen ble kunngjort på tinget 7. juli 1702.1
Han var verge for Ola Didriksson på Helle og hans søsken i 1709.2
Ola Ørjersson på Lange var lagrettemann i Rødven tinglag i 1713.3

Ola døde ca. 1719 på Indre Lange.7

     Navnet hans ble skrevet Olle ørjesøn Lange i 1702.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660060
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 3. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 124 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390415
 4. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 5. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 38, nr. 81.
 6. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 248, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191135
 7. [S979] Nesset XI: s. 22.
 8. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 9. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a–71 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 10. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Øren. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202211028
 11. [S1569] Romsdal fogderegnskap 1701–02: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1702. Reven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307161201
 12. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Reven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307170032
 13. [S979] Nesset XI: s. 23.
 14. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 255.

Ola Andersson på Lange1

M, #14313, ( - etter 1714)
Far*Anders Olsson på Lange1 (c 1681 - c 1714)
Mor*Marit Lange1
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     
Han var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Lange den 25. april 1714.1

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.

Marit Åmundsdotter på Helle1

K, #14314, ( - ca. 1718)

Familie

Didrik Justsson på Helle (c 1665 - e 1740)
De hadde ikke barn.1,4      Marit giftet seg med Didrik Justsson på Helle.1

Marit døde ca. 1718 på Helle, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 8. april 1719. Kreditorer: Knut Bendiksson og Ola Didriksson o.a. Arvinger: Didrik Justsson o.a. Aktiva: 67 daler 8 skilling. Passiva: 18 daler 3 ort 12 skilling. Arv: 48–0–20.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) var Marit Åmundsdotter på Helle og Marit Åmundsdotter i Langelia samme person, men det er ikke riktig.3,4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b–45 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 3. [S979] Nesset XI: s. 346.
 4. [S130] Nesset IX: s. 439.

Gunnar Olsson på Lange1,2,3

M, #14315, (ca. 1676 - før 1719)
Far*Ola Ørjersson på Lange3 (c 1642 - c 1719)     Gunnar ble født ca. 1676 på Indre Lange, Nesset.2 Gunnar tjente hos Ola Ørjersson på bnr. 1, Indre Lange, Nesset, i 1701.2 Gunnar Olsson kjøpte jord på bnr. 1 ca. 1702 av Ola Ørjersson på Lange og Didrik Justsson på Helle. Ola handlet på vegne av barna Per Olsson, Brit Olsdotter og Anne Olsdotter. Didrik solgte for kona, Ragnhild Olsdotter, som sammen med søsknene arvet jorden etter mora 9. oktober 1697. Inkludert Gunnars egen arvedel eide han etter kjøpet 1 pund 3¾ mark odelsjord (med bygselrett) i Lange og 2¾ mark ditto i Øra. Overdragelsen ble kunngjort på tinget 7. juli 1702.3 Gunnar Olsson og Per Olsson var brukere på bnr. 1 i 1703. Skyld: 2 pund 21½ mark. I matrikkelen står at Per eide 1 pund 4¾ mark og søsknene like mye. Gunnar står ikke under Lange i skoskattelisten fra 1711, men i 1718-matrikkelen er Gunnar og Per ført som brukere av 2 pund 21½ mark, hvorav de eide 1 pund 4¾ mark hver (Gunnar kan ha vært død).1,4,5,6

Gunnar døde før 1719.6

Kilder/noter

 1. [S1593] Romsdal fogderegnskap 1703–05: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1703. Reven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307170032
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282129
 3. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660060
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven-Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 6. [S979] Nesset XI: s. 23.

Brit Olsdotter på Lange1,2

K, #14316
Far*Ola Ørjersson på Lange1 (c 1642 - c 1719)     
Gunnar Olsson kjøpte jord på bnr. 1, Indre Lange, Nesset, ca. 1702 av Ola Ørjersson på Lange og Didrik Justsson på Helle. Ola handlet på vegne av barna Per Olsson, Brit Olsdotter og Anne Olsdotter. Didrik solgte for kona, Ragnhild Olsdotter, som sammen med søsknene arvet jorden etter mora 9. oktober 1697. Inkludert Gunnars egen arvedel eide han etter kjøpet 1 pund 3¾ mark odelsjord (med bygselrett) i Lange og 2¾ mark ditto i Øra. Overdragelsen ble kunngjort på tinget 7. juli 1702.1
Ved skoskatten i 1711 bodde Hans Søster hos Per Olsson på bnr. 1.3

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660060
 2. [S979] Nesset XI: s. 23.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183

Anne Olsdotter på Lange1

K, #14317
Far*Ola Ørjersson på Lange1 (c 1642 - c 1719)     
Gunnar Olsson kjøpte jord på bnr. 1, Indre Lange, Nesset, ca. 1702 av Ola Ørjersson på Lange og Didrik Justsson på Helle. Ola handlet på vegne av barna Per Olsson, Brit Olsdotter og Anne Olsdotter. Didrik solgte for kona, Ragnhild Olsdotter, som sammen med søsknene arvet jorden etter mora 9. oktober 1697. Inkludert Gunnars egen arvedel eide han etter kjøpet 1 pund 3¾ mark odelsjord (med bygselrett) i Lange og 2¾ mark ditto i Øra. Overdragelsen ble kunngjort på tinget 7. juli 1702.1
Ved skoskatten i 1711 bodde Hans Søster hos Per Olsson på bnr. 1.2

     Anne Olsdatter og Anne Olsdotter på Lange kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660060
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183

Gunnar Lien1

M, #14318, ( - 1744)
Far-?*Per Ørjersson i Lia (c 1684 - ); trolig
Mor-?*Gjertrud Justsdotter i Lia ( - e 1747); trolig2

Familie

Karen Lien ( - 1745)
Barn     Gunnar giftet seg kanskje med Karen.

Gunnar døde i 1744 i Molde. Den 13. april ble det betalt 1 ort 8 skilling for kirkegårdsjorden og ringing med klokke.1
Per Gunnarsson var myndling av Anders Eriksson i 1746. På tinget 22. oktober lyste Anders, på vegne av Per, odelsløsningsrett i Øverlia, Ytre Lange, Nesset. Det samme gjentok seg 27. juni året etter. Samtidig tilstod Anders enka der (Marit Olsdotter) å bruke på livstid uten bygsel de 12 merker (med 1½ mark overbygsel) som Per eide i Øverlia. Til gjengjeld skulle enka (og en eventuell ny mann) besørge opphold på bruket for Pers farmor, Gjertrud Justsdotter. Den 27. juni 1757 lyste Anders igjen sin myndlings odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 3 merker i Øverlia.3,2,4

Kilder/noter

 1. [S937] Molde kirke, regnskap 1742–45: inntekt, 1744, 13. april.
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400642
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 170 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400629
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410277

Karen Lien1

K, #14319, ( - 1745)

Familie

Gunnar Lien ( - 1744)
Barn     Karen giftet seg kanskje med Gunnar Lien.

Karen Lien døde i 1745 i Molde. Den 10. april ble det betalt 1 ort 8 skilling for Karen ljens kirkegårdsjord og ringing med klokke (men det kan ha vært Karen Persdatter).1

Kilder/noter

 1. [S937] Molde kirke, regnskap 1742–45: inntekt, 1745, 10. april.

Per Ørjersson i Lia1,2,3

M, #14320, (ca. 1684 - )

Familie

Gjertrud Justsdotter i Lia ( - e 1747)
De var trolig gift og foreldre til to barn. 
Barn     Per ble født ca. 1684.4 Per tjente hos Didrik Justsson i Heropp, Helle, Nesset, i 1701.4 Per Ørjersson i Lia kjøpte 1 pund (med bygselrett) i Øverlia, Ytre Lange, Nesset, den 10. august 1707 av Anders Ørjersson på Lange. Skjøtet ble tinglyst 23. januar året etter.1,5,6
Annet navn: Per Ørjersson på Lange, nevnt 1708.7 Per Ørjersson på Lange stevnet Halldor Nilsson i Langelia til tinget i Rødven tinglag den 23. januar 1708. Den nye eieren bad Halldor forlate bruket i Øverlia. De ble enig om at han skulle gi fra seg jorden innen 14. april og flytte innen 1. mai.7
Per giftet seg trolig med Gjertrud Justsdotter. Per og kona var brukere i Øverlia i 1711.3
Annet navn: Per Ørjersson i Langelia, nevnt 1712.8
Han bevitnet at Per Jonsson på Rød og Knut Larsson på Langset solgte 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, den 16. november 1712 til Ola Olsson i Ytre Langelia.9,8
Per Ørjersson i Lia var lagrettemann i Rødven i 1734.2 En Peder Ørgesøn og Knut Aslaksson på Lange ble stevnet av Hans Holst til tinget i Rødven den 6. juli 1744. De hadde skyldt ham penger.10

     Navnet hans ble skrevet Peder Ørjesøn Lien i 1707.1

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400222
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting, [Langelij]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Helde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 10 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650013
 6. [S979] Nesset XI: s. 388.
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 22 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/23/
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650080
 10. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 111 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400569

Ingebrigt Jonsson på Haustenga1,2,3

M, #14321, (ca. 1681 - )

Familie

Marit Pålsdotter på Haustenga ( - c 1708)
De hadde ikke barn.1      Ingebrigt ble født ca. 1681 på Haustenga, Nesset.2,4 Ingebrigt Joensen (21 år) tjente i Aslakgarden, Tjelle, Nesset, i 1701.5
Ingebrigt giftet seg med Marit Pålsdotter i Langelia.1 Ingebrigt var bruker på bnr. 9, Haustenga, Nesset, fra 1703. Skyld: 1 våg.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Pålsdotter på Haustenga den 6. april 1709: 11 daler 1 ort 16 skilling.6

Ingebrigt giftet seg med en uregistrert person.4 Ingebrigt og kona var brukere på bnr. 9 i 1711. Marte (trolig Marit Ørjersdotter) bodde også der. Ingebrigt stod fremdeles som bruker i 1749.3,2,4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 32. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Høstingen. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 4. [S1275] Nesset X: s. 652.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Tielde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546

Marit Ørjersdotter på Haustenga1

K, #14322, (ca. 1692 - )
Far*Ørjer Kaspersson på Øra ( - e 1693)
Mor*Marit Pålsdotter på Haustenga1 ( - c 1708)     Marit ble født ca. 1692, utenom ekteskap.2
Hun var arving ved skiftet etter Marit Pålsdotter på Haustenga den 6. april 1709: 11 daler 1 ort 16 skilling.3
Hun var myndling av Asgaut Pålsson på Husby i 1709.1
Marte bodde hos Ingebrigt Jonsson på bnr. 9, Haustenga, Nesset, i 1711.4,5,6
Engebore og Maritte Olsdøttre (sic) var arvinger ved skiftet etter Ingebjørg i Langelia den 24. april 1714. De tjente «paa bøgden».7

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546
 2. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650510
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Høstingen. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181182
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 32. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 6. [S1275] Nesset X: s. 652.
 7. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting.

Ørjer Persson på Lange1,2,3,4

M, #14323, (ca. 1602 - )     Ørjer ble født ca. 1602.5 Ørjer var bruker på bnr. 1, Indre Lange, Nesset, i 1634. I 1661 var bruket på 1 våg ½ pund, hvorav han eide 2½ pund (med bygselrett). Han skattet da 6 skilling av en kvern.6,4 Ørjer Persson, Ola Ørjersson og Per Ørjersson var brukere på bnr. 1 i 1664. De brukte 1 våg 2 pund 20 merker sammen. Jorden ble etter hvert delt mellom Ola og broren Anders.5 Ørjer og Per Ørjersson var brukere på bnr. 1 i 1669. De eide selv 5½ pund 3 merker (sic), mens Veøy kirke eide 1 pund 3 merker.1 Ørjer Persson på Lange eide 1 pund 3 merker (med bygselrett) i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, i 1669.7 Han eide 1 pund (med bygselrett) i Ytterlia iallfall fra 1682 til 1688. I 1690 var denne jorden eid av Eli Ørjersdotter, og hun stod fremdeles som eier i matrikkelen for 1712.8,3,9,10 Ørjer Persson på Lange eide 11 merker på Øra, Nesset, i 1687.2

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 20 b, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610579
 2. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, Ørren. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787665
 3. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Reven Otting, Ytterlangelj. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787842
 4. [S1266] Rumbsdals Jordebog: s. 38, nr. 81.
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 248, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191135
 6. [S979] Nesset XI: s. 21.
 7. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 21, Langlj. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610579
 8. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Refuen Otting, ytterlangelj. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370198
 9. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Ræven Otting, Ytterlangeli. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201025
 10. [S1597] Romsdal fogderegnskap 1712: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1712. Ræven-Otting, Ytterlangeli. https://media.digitalarkivet.no/rk10091507271032
 11. [S979] Nesset XI: s. 22.
 12. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075

Per Ørjersson på Lange1,2

M, #14324, (ca. 1628 - )
Far*Ørjer Persson på Lange1,2,3 (c 1602 - )     Per ble født ca. 1628.2 Ørjer Persson, Ola Ørjersson og Per Ørjersson var brukere på bnr. 1, Indre Lange, Nesset, i 1664. De brukte 1 våg 2 pund 20 merker sammen. Jorden ble etter hvert delt mellom Ola og broren Anders.2 Per og Ørjer Persson var brukere på bnr. 1 i 1669. De eide selv 5½ pund 3 merker (sic), mens Veøy kirke eide 1 pund 3 merker.1

     Han kan ha vært far til Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen. Per Persson og broren Ola bodde i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, i 1701 (hvor Ola Olsson var bruker). Deres mor kalles fattig huskone i manntallet, så faren var trolig død (Per Ørjerssons familie eide Ytterlia, hvor Per og Ola Perssøner stevnet brukeren for odelsrett i 1739).4,5

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 20 b, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610579
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 248, Lange. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191135
 3. [S979] Nesset XI: s. 22.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 5. [S130] Nesset IX: s. 409.

Jon Tostensson på Rød1,2

M, #14325, (ca. 1618 - ca. 1688)

Familie 1

Eli Ørjersdotter på Rød
Fem barn levde i 1690.2 
Barn

Familie 2

To barn levde i 1690.2      Jon ble født ca. 1618.1 Jon var bruker i Jogarden, Rød, Nesset, i 1651. Bruket var på 1½ våg i 1664.3,1
Jon giftet seg med en uregistrert person.2
Jon giftet seg med Eli Ørjersdotter på Lange.2

Jon døde ca. 1688 på Rød, Nesset.4,2 Det ble holdt skifte etter ham den 15. april 1690. Arvinger: Eli Ørjersdotter og yngste Per Jonsson o.a. Verger: Anders Ørjersson på Lange og Ola Ørjersson på Lange o.a. I boet var en sølvskål på 5 lodd 1 kvintin, 36 små, tynne sølvplater, et sølvkjedebelte på 40 lodd, forgylt sølvstølebelte med 32 støler på 16 lodd, lite sølvkjede med hjerte på 3 lodd 3 kvintiner, en børse og tessak, firmannsfar o.a. Aktiva: 138 daler 3 ort 18 skilling. Passiva: 4–2–0. Arv: 134–1–18.5

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 220, [Røe]. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191121
 2. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 3. [S253] Nesset I: s. 406.
 4. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Erridtzfiords Otting, Røe. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787835
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a–71 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075

Per Jonsson på Rød1,2,3,4

M, #14326, (ca. 1688 - ca. 1755)
Far-?*Jon Tostensson på Rød (c 1618 - c 1688); trolig5
Mor*Eli Ørjersdotter på Rød5
Far-steJon Knutsson på Rød6 (c 1653 - f 1712)

Familie

Synnøv Andersdotter på Rød (c 1694 - c 1733)
De hadde åtte barn.3,8 
Barn     Per ble født ca. 1688 på Rød, Nesset.6
Han ble kalt yngste Per Jonsson, nevnt 1690.5
Han var arving ved skiftet etter Jon Tostensson på Rød den 15. april 1690: 12 daler 20 skilling.7
I manntallet av 1701 står Per Jonsson hos Jon Knutsson i Jogarden, Rød, Nesset.6,8 Per var bruker i Jogarden fra 1711. Han kjøpte bruket i 1723. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.8,4 Per Jonsson på Rød og Knut Larsson på Langset solgte 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, den 16. november 1712 til Ola Olsson i Ytre Langelia. Selgerne hadde arvet jorden etter Jon Knutsson på Rød (og hans kone, Eli Ørjersdotter). Skjøtet ble tinglyst 17. juli året etter.9,1
Per giftet seg med Synnøv Andersdotter på Trollmyra.8,2 Per Jonsson på Rød var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1730 og trolig i 1753.10,11
Han var arving ved skiftet etter Synnøv Andersdotter på Rød den 14. mai 1734: 4 daler.3

Per giftet seg med Ingebjørg Jonsdotter.12,13

Per døde ca. 1755 på Rød.12 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 30. juni 1755. Arvinger: Ingebjørg Jonsdotter og Ola Persson o.a. Per eide ikke lenger bruket. Aktiva: 43 daler 3 ort 16 skilling. Passiva: 4–0–16. Arv: 39–3–0.14

     Navnet hans ble skrevet Peder Joensen Røe fra 1712 til 1744.1,3,2

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 2. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Eridsfiords Otting, 14. mai, Røe.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 5. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Røe. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a–71 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 8. [S253] Nesset I: s. 406.
 9. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650080
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 650 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640666
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650763
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 373 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650971
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 367 a.
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 373 b–374 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650971

Anders Ørjersson på Lange1,2,3,4

M, #14327, (ca. 1630 - )
Far*Ørjer Persson på Lange5,3 (c 1602 - )     Anders ble født ca. 1630.5 Anders var bruker på bnr. 4, Indre Lange, Nesset, i 1688. Skyld: 2 pund 21½ mark, hvorav han eide 2 pund 9½ mark. Dette var halvparten av farens bruk.6,4
Han var verge ved skiftet etter Jon Tostensson på Rød den 15. april 1690.7
Anders Ørjersson og Ola Ørjersson på Lange eide 11 merker (med bygselrett) på Øra, Nesset, i 1693.8 Anders Ørjersson på Lange solgte 1 pund 4½ mark odelsjord (med bygselrett) på bnr. 4 den 19. oktober 1703 til Ola Olsson på Ora. Den 24. januar 1705 kjøpte Ola ytterligere 1 pund 4½ mark odelsjord (med bygselrett) i bruket, med bygsel over 11½ mark mer (se også broren Anders Olsson).9,2,10,4 Anders Ørjersson på Lange solgte 1 pund (med bygselrett) i Øverlia, Ytre Lange, Nesset, den 10. august 1707 til Per Ørjersson i Lia. Skjøtet ble tinglyst 23. januar året etter.1,11,12

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) eide Anders Ørjersson på Lange fremdeles 2 pund 9½ mark i gården i 1719, men det stemmer ikke (se Anders Olsson på Lange).4

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650012
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 119 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/122/
 3. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 4. [S979] Nesset XI: s. 54.
 5. [S979] Nesset XI: s. 22.
 6. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 2, inntektsvedlegg A, matrikkel 1688. Reven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787842
 7. [S1410] Romsdal skifteprotokoll 1688–90: fol. 70 a–71 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630075
 8. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Øren. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202211028
 9. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 86 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/87/
 10. [S392] Bygdebok for Eid: s. 348.
 11. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 10 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650013
 12. [S979] Nesset XI: s. 388.

Jon Knutsson på Rød1,2,3

M, #14328, (ca. 1653 - før 1712)     Jon ble født ca. 1653.3
Jon giftet seg med Eli Ørjersdotter på Rød.3 Jon var bruker i Jogarden, Rød, Nesset, i 1690. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.2,4 I manntallet av 1701 står Jon som bruker i Jogarden. Per Jonsson var også der.3,4

Jon døde før 1712.1
Ola Olsson i Ytre Langelia kjøpte 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, den 16. november 1712 av Per Jonsson på Rød og Knut Larsson på Langset. Selgerne hadde arvet jorden etter Jon Knutsson på Rød (og hans kone, Eli Ørjersdotter). Skjøtet ble tinglyst 17. juli året etter.1,5

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650080
 2. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Erritzfiords Otting, Røe. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201019
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Røe. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 4. [S253] Nesset I: s. 406.
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650081

Ola Persson på Rød1,2,3

M, #14329, (ca. 1728 - )
Far*Per Jonsson på Rød4,3 (c 1688 - c 1755)
Mor*Synnøv Andersdotter på Rød3 (c 1694 - c 1733)     Ola ble født ca. 1728.2
Han var arving ved skiftet etter Synnøv Andersdotter på Rød den 14. mai 1734: 2 ort 7 skilling.3
Han lyste odelsrett den 25. oktober 1751 i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset.1
Han var arving ved skiftet etter Per Jonsson på Rød den 30. juni 1755: 4 daler 3 ort 21 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 149. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410078
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 1. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690340
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Eridsfiords Otting, 14. mai, Røe.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 373 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650971
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 373 b–374 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650971

Ola Knutsson på Hjellen1

M, #14330, (ca. 1686 - )     Ola ble født ca. 1686.2
Annet navn: Ola Knutsson i Eidsvåg.2,3 Ola var bruker på Hjellen, Eidsvåg, Nesset, fra 1721. Han bodde fremdeles der i 1762, men sønnen Per hadde overtatt som bruker.2,3
Det ble holdt skifte etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756. I boet var blant annet et sølvbeslått horn (6 daler), utlagt til dattera Mari, og 50 daler i rede penger. Enkas festegave var 16 daler «efter Ole Gieldens og Lars Troldmyhrens» stadfestelse (se Ola Knutsson på Hjellen og Lars Knutsson på Trollmyra). Aktiva: 307 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 35–2–8. Arv: 272–0–6.4
Ole Gielden var vurderingsmann i 1755 og 56 og lagrettemann i Eresfjord tinglag i 1762.5,6,7

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 12 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640056
 2. [S104] Nesset II: s. 392.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 157. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041031
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 373 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650971
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 53 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660071

Ola Olsson i Ytre Langelia1,2,3

M, #14331, (omkring 1662 - )

Familie

Marit Persdotter i Ytre Langelia ( - c 1708)
Seks barn levde i 1709.2 
Barn
Ola Olsson (Ytre Langelia) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)     Ola ble født omkring 1662.4 Ola og Per var brukere i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, i 1682. Skyld: 1 pund 3 merker.5 Ola var bruker i Ytterlia i 1687. Skyld: 1 pund 3 merker.3
Ola giftet seg med Marit Persdotter.2
Han var arving ved skiftet etter Marit Persdotter i Ytre Langelia den 22. januar 1709: 22 daler 1 ort 20 skilling.6

Ola giftet seg med en uregistrert person.7 Ola og kona var brukere i Ytterlia i 1711. Han brukte fremdeles 1 pund 3 merker i 1724, hvorav han eide 1 pund (med bygselrett).7,8,9 Han kjøpte 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Ytterlia den 16. november 1712 av Per Jonsson på Rød og Knut Larsson på Langset. Selgerne hadde arvet jorden etter Jon Knutsson på Rød (og hans kone, Eli Ørjersdotter). Skjøtet ble tinglyst 17. juli året etter.1,10
Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen kan ha vært barn av Per Ørjersson på Lange. Per Persson og broren Ola bodde i Ytterlia, i 1701 (hvor Ola Olsson var bruker). Deres mor kalles fattig huskone i manntallet, så faren var trolig død (Per Ørjerssons familie eide Ytterlia, hvor Per og Ola Perssøner stevnet brukeren for odelsrett i 1739).4,11

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650080
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 3. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Reven Otting, yterlangeli. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787665
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 5. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Refuen Otting, ytterlangelj. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370198
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b–91 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 7. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Ræven Otting, [Langelij]. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 49 b, mnr. 227. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670051
 9. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 89 b, mnr. 227. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660292
 10. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 11. [S130] Nesset IX: s. 409.

Lasse Endresson på Lange1,2,3

M, #14332, (ca. 1671 - ca. 1726)     Lasse ble født ca. 1671.4 Lasse var bruker i Gunnagarden, Indre Lange, Nesset, iallfall fra 1701 til 1725.4
Han bevitnet at Trond Olsson på Ora solgte 1 pund 4½ mark odelsgods (med bygselrett) på bnr. 4, Indre Lange, Nesset, den 18. juli 1708 til Anders Olsson på Myklebostad.5,6
Lasse Endresson på Lange var vurderingsmann i Rødven tinglag i 1709.2
Han bevitnet at Per Jonsson på Rød og Knut Larsson på Langset solgte 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, den 16. november 1712 til Ola Olsson i Ytre Langelia.7,3


Lasse døde ca. 1726 på Indre Lange, Nesset.8

     Lasse Endresson på Lange og Ingebjørg Endresdotter i Langelia var søsken.9,8

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 26 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650028
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 4. [S979] Nesset XI: s. 133.
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 25 a–26 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650027
 6. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390196
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650080
 8. [S979] Nesset XI: s. 134.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 418 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640432

Marit Persdotter i Ytre Langelia1

K, #14333, ( - ca. 1708)

Familie

Ola Olsson i Ytre Langelia (o 1662 - )
Seks barn levde i 1709.1 
Barn     Marit giftet seg med Ola Olsson i Ytre Langelia.1

Marit døde ca. 1708 i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 22. januar 1709. Kreditorer: Ingebjørg Endresdotter, Pål Åmundsson i Langelia og Per Pålsson o.a. Arvinger: Ola Olsson og Ingebjørg Olsdotter o.a. Aktiva: 48 daler 2 ort 8 skilling. Passiva: 3–2–16. Arv: 44–3–16.2

     Marit Persdotter i Ytre Langelia kan ha vært barn av Per Asgautsson i Langelia.

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b–91 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490

Ingebjørg Olsdotter i Ytterlia1,2,3

K, #14334, ( - etter 1762)
Far*Ola Olsson i Ytre Langelia2 (o 1662 - )
Mor*Marit Persdotter i Ytre Langelia2 ( - c 1708)

Familie

Per Olsson i Ytterlia ( - c 1752)
Ett barn levde i 1753.1      
Hun var arving ved skiftet etter Marit Persdotter i Ytre Langelia den 22. januar 1709: 3 daler 2 ort 23 skilling. Hun fordret også 1 daler.4

Ingebjørg giftet seg med Per Olsson.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Per Olsson i Ytterlia den 10. april 1753: 19 daler 4 skilling, utlagt blant annet i 2 merker i bruket (1 daler).6
Hun var myndling av Johan Olsson på Sandnes i 1753.1
Ingebjørg Olsdotter o.a. solgte i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, den 25. oktober 1754. Hun bodde der hos dattera i 1762.7,3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650763
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 227. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041043
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b–91 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 5. [S979] Nesset XI: s. 401.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 167 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650763
 7. [S979] Nesset XI: s. 402.

Asgaut Børresson i Langelia1,2,3

M, #14335, (ca. 1586 - )

Familie

Han hadde iallfall to barn.3 
Barn     Asgaut ble født ca. 1586.1 Asgaut var bruker i Indre Langelia, Ytre Lange, Nesset, i 1634. Bruket ble kalt Asgotlia, trolig etter ham. I 1666 kaltes han husmann, antakelig i betydningen kårmann.3,1 Han ble knivstukket i 1638 eller 1639.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 391, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191206
 2. [S1598] Trondheim lensregnskap 1637–39: 7/1, litra E, fogderegnskap, Romsdal 1638–39. Segtt och Sagfaldt. https://media.digitalarkivet.no/rk20080911660362
 3. [S979] Nesset XI: s. 329.

Per Asgautsson i Langelia1

M, #14336, ( - etter 1682)
Far-?*Asgaut Børresson i Langelia (c 1586 - ); trolig     Per var bruker i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, i 1669. Skyld: 1 pund 6 merker.1 Per og Ola var brukere i Ytterlia i 1682. Skyld: 1 pund 3 merker.2

     Han kan ha vært far til Marit Persdotter i Ytre Langelia.
Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen kan ha vært barn av Per Ørjersson på Lange. Per Persson og broren Ola bodde i Ytterlia, i 1701 (hvor Ola Olsson var bruker). Deres mor kalles fattig huskone i manntallet, så faren var trolig død (Per Ørjerssons familie eide Ytterlia, hvor Per og Ola Perssøner stevnet brukeren for odelsrett i 1739).3,4

Kilder/noter

 1. [S1473] Romsdal matrikkel 1669: fol. 21, Langlj. https://media.digitalarkivet.no/ma20100430610579
 2. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Refuen Otting, ytterlangelj. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370198
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 4. [S130] Nesset IX: s. 409.

Kaspar Ørjersson på Lange1,2

M, #14337, (ca. 1643 - )
Far*Ørjer Persson på Lange1 (c 1602 - )

Familie

Han hadde iallfall to barn. 
Barn
Kaspar Ørjersson (Lange) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)     Kaspar ble født ca. 1643 på Indre Lange, Nesset.1 Han eide 13 merker pantegods (med bygselrett) i Indre Langelia, Ytre Lange, Nesset, i 1693.3 Han eide 16 merker pantegods (med bygselrett) på Øra, Nesset, i 1693.2,4 Kaspar var bruker i Knutsgarden, Indre Lange, Nesset, i 1693. Skyld: 1 pund 12 merker, hvorav han eide 1 pund 6 merker (med bygselrett). Han var fremdeles bruker i 1701, men i 1718 hadde enka overtatt.5,4,6

Kilder/noter

 1. [S979] Nesset XI: s. 22.
 2. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Øren. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202211028
 3. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Inder Langeli. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202211028
 4. [S979] Nesset XI: s. 106.
 5. [S988] Romsdal fogderegnskap 1693–94: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1693. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202211028
 6. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1718. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034

Per Olsson i Ytterlia1,2,3

M, #14338, ( - ca. 1752)

Familie

Ingebjørg Olsdotter i Ytterlia ( - e 1762)
Ett barn levde i 1753.1      Per var bruker i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, i 1732. Per drev bruket resten av livet.3
Per giftet seg med Ingebjørg Olsdotter i Ytterlia.1,3 Per Olsson i Ytterlia ble stevnet av Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen til tinget i Eresfjord tinglag den 24. januar 1739 for odels- og rydningsrett i Ytterlia på Ytre Lange. Den innstevnede møtte og påpekte at han hørte hjemme i et annet tinglag (Rødven), så saken ble ikke behandlet.4,2,5,3

Per døde ca. 1752 i Ytterlia.1 Det ble holdt skifte etter ham den 10. april 1753. Kreditorer: Anders Andersson på Lange o.a. Arvinger: Ingebjørg Olsdotter o.a. De eide 4 merker i bruket. Aktiva: 45 daler 3 ort 8 skilling. Passiva: 7–3–0. Arv: 38–0–8.6

     Johan Olsson på Sandnes og Per Olsson i Ytterlia kan ha vært søsken.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650763
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 3. [S979] Nesset XI: s. 401.
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/248/
 5. [S130] Nesset IX: s. 217.
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 167 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650763

Brit Persdotter i Breivika1

K, #14339, (ca. 1712 - 1792)
Far*Per Olsson på Lerheim2 (c 1677 - 1750)
Mor*Guri Eriksdotter på Lerheim2 (c 1684 - 1743)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Elling Larsson i Breivika ( - f 1756)
To barn levde i 1764.3      Annet navn: Brit Persdotter på Lerheim.2
Brit ble født ca. 1712 på Lerheim, Eid, Romsdal.2
Brit giftet seg i 1735 med Elling Larsson i Breivika.1,2
Jakob Persson på Frisvoll kjøpte odelsretten til 3 våger på Øvre Frisvoll, Eid, Romsdal, den 9. juni 1741 av Per Olsson på Lerheim, Elling Persson og Elling Larsson i Breivika o.a. De handlet for sine koner, Guri Eriksdotter, Kari Persdotter og Brit Persdotter. Kjøpesum: 30 daler. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.1

Brit giftet seg i 1756 med en uregistrert person.2

Brit døde i 1792.2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 167 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650426
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 146.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 244 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660265

Ola Baltsersson på Rød1,2

M, #14340, (ca. 1688 - )     Ola ble født ca. 1688 på Rød, Nesset.3 Ola var bruker på bnr. 5, Rød, Nesset, i 1724. Skyld: 1 våg 1 pund 12 merker.2
Ola Olsson på Kvernberget kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på bnr. 5 den 17. juni 1724 av Erik Must. Kjøpesum: 54 daler. Skjøtet ble tinglyst 19. oktober. Leilendingen Ola Baltsersson hadde fått tilbud om å kjøpe bruket, men takket nei. Det ble kalt Gusjåsstua, kanskje etter Ola Olsson.1,4,5

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 256 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650259
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 29 b, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670031
 3. [S253] Nesset I: s. 399.
 4. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 257 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650259
 5. [S253] Nesset I: s. 392.

Mali Olsdotter på Rød1

K, #14341, ( - etter 1742)
Far*Ola Olsson på Rød2,1 (c 1669 - c 1730)
Mor*Marit Olsdotter på Rød2,1     
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 20. oktober 1730: 19 daler 1 ort 4 skilling, utlagt blant annet i 1 pund 3 merker i bruket (13 daler 2 ort).3
Hun var myndling av Lars Knutsson på Trollmyra i 1742.2
Mali Olsdotter solgte 2 pund 6 merker på bnr. 5, Rød, Nesset, den 6. juli 1742 til Ola Olsson på Rød og Anne Eriksdotter. Kjøpesum: 27 daler. Mali hadde delvis fått jorden av mora, Marit Olsdotter, og arvet resten etter faren. Skjøtet ble tinglyst samme dag. Etter handelen eide broren Ola 1 våg 1 pund 12 merker, hele bruket. Han og Anne var forlovet.2,4,1

Kilder/noter

 1. [S253] Nesset I: s. 392.
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 179 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650438
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 650 b–651 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640666
 4. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 179 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650439

Ola Olsson på Rød1

M, #14342, ( - etter 1762)
Far*Ola Olsson på Rød1 ( - e 1772)
Mor*Anne Eriksdotter på Rød1 ( - e 1770)     I manntallet av 1762 står Ola Olsson hos Ola Olsson den eldre og Anne Eriksdotter på bnr. 5, Rød, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041030

Erik Knutsson i Buvika1,2,3

M, #14343, (ca. 1687 - 1765)

Familie

Fire barn er nevnt i skiftet etter ham.1 
Barn     Erik ble født ca. 1687.3 Han kjøpte i Buvika, Nesset, den 30. mai 1720 av Ola Olsson på Sandnes o.a. Kjøpesum: 24 daler.4 Erik var bruker i Buvika i 1721.3 Han bodde hos Ola Eriksson i Buvika i 1762.2,3,5

Erik døde i 1765 i Buvika.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 21. oktober 1765. Arvinger: Ola Eriksson i Buvika og Anne Eriksdotter på Rød o.a. Huset ble taksert til 20 daler. Aktiva: 48 daler 2 ort 18 skilling. Passiva: 14–2–0. Arv: 34–0–18.6

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 323 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660348
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 129. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/25/
 3. [S253] Nesset I: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#19
 4. [S253] Nesset I: s. 15.
 5. [S253] Nesset I: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#20
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 323 b–324 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660348

Tore Eriksson i Eikesdal1,2,3

M, #14344, (omkring 1658 - )

Familie

De hadde iallfall tre barn.1 
Barn     Tore ble født omkring 1658 i Eikesdalen, Nesset.2,1 Tore var bruker i Austigard (bnr. 8), Eikesdal, Nesset, i 1688. Skyld: 1 våg 1 pund 6 merker.3 I manntallet av 1701 står Tore som bruker på bnr. 8. Erik Toresson og Elling Toresson o.a. var også der. Elling overtok i 1730-årene.1,3 Tore Eriksson kjøpte 2 pund 18 merker på bnr. 8 i 1724 av Erik Must o.a. Skjøtet ble tinglyst i 1726.3

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 228, Eggitzdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 380, Eigisdal. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191201
 3. [S54] Nesset VII: s. 135.

Ingebjørg Persdotter i Høvika1

K, #14345, (ca. 1703 - )

Familie

Knut Knutsson i Høvika (c 1709 - 1783)
De hadde to barn.1 
Barn     Ingebjørg ble født ca. 1703.1
Ingebjørg giftet seg med Knut Knutsson i Høvika.1

Margrete Knutsdotter i Høvika1,2,3

K, #14346, (ca. 1746 - 1809)
Far*Knut Knutsson i Høvika2,3 (c 1709 - 1783)
Mor*Ingebjørg Persdotter i Høvika3 (c 1703 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Eriksson i Høvika (c 1744 - 1824)     Margrete ble født ca. 1746 i Høvika, Nesset.3 Knut Knutsson i Høvika stevnet Anne Eriksdotter på Rød til tinget i Eresfjord tinglag den 23. oktober 1769. Den innstevnede møtte ikke, men ifølge vitnene Erik Eriksson på Aspelunden o.a. hadde hun sagt at Knuts barn, Margrete og Anne, slo foreldrene, og at Margrete «ude paa marken med en Person havde Ligget i et Løsagtigt levnet». Saken ble utsatt til neste ting, hvor det ble tinglyst en unnskyldning til Knut datert 24. oktober 1769 fra Anne Eriksdotters mann, Ola Olsson.2,4,5,3
Margrete trolovet seg den 27. mai 1770 i Rød kyrkje, Nesset, med Erik Eriksson på Aspelunden.1

Margrete døde i 1809 i Høvika.6

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640112
 2. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410780
 3. [S104] Nesset II: s. 167. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#170
 4. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 190 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410781
 5. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 216 b, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410807
 6. [S104] Nesset II: s. 168.

Erik Eriksson i Høvika1,2

M, #14347, (ca. 1744 - 18. mai 1824)
Mor-?*Anne Eriksdotter på Aspelunden ( - e 1759); kanskje3

Familie

Margrete Knutsdotter i Høvika (c 1746 - 1809)     Erik ble født ca. 1744.1 Hans hjemsted var på Aspelunden, Bolsøy.4
Annet navn: Erik Eriksson på Aspelunden, nevnt fra 1769 til 1770.4,5
Knut Knutsson i Høvika stevnet Anne Eriksdotter på Rød til tinget i Eresfjord tinglag den 23. oktober 1769. Den innstevnede møtte ikke, men ifølge vitnene Erik Eriksson på Aspelunden o.a. hadde hun sagt at Knuts barn, Margrete og Anne, slo foreldrene, og at Margrete «ude paa marken med en Person havde Ligget i et Løsagtigt levnet». Saken ble utsatt til neste ting, hvor det ble tinglyst en unnskyldning til Knut datert 24. oktober 1769 fra Anne Eriksdotters mann, Ola Olsson.6,5,7,2
Erik var bruker på bnr. 4, Høvika, Nesset, fra 1769 til 1810.2,8
Erik trolovet seg den 27. mai 1770 i Rød kyrkje, Nesset, med Margrete Knutsdotter i Høvika.4

Erik døde den 18. mai 1824 i Høvika, Nesset, som kårmann.1 Han ble jordfestet den 27. mai 1824.1

     Navnet hans ble skrevet Erich Aspelund i 1769.5

     Navnet hans ble skrevet Erik Eriksen Høvig i 1824 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 198, 1823–24, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010955
 2. [S104] Nesset II: s. 167. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#170
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 70. https://media.digitalarkivet.no/rk10051201050020
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640112
 5. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 190 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410781
 6. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410780
 7. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 216 b, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410807
 8. [S104] Nesset II: s. 168.

Anne Knutsdotter i Høvika1,2

K, #14348, (ca. 1748 - )
Far*Knut Knutsson i Høvika1,2 (c 1709 - 1783)
Mor*Ingebjørg Persdotter i Høvika2 (c 1703 - )
Søskenbarn 6 ganger forskjøvet til meg     Anne ble født ca. 1748.2 Knut Knutsson i Høvika stevnet Anne Eriksdotter på Rød til tinget i Eresfjord tinglag den 23. oktober 1769. Den innstevnede møtte ikke, men ifølge vitnene Erik Eriksson på Aspelunden o.a. hadde hun sagt at Knuts barn, Margrete og Anne, slo foreldrene, og at Margrete «ude paa marken med en Person havde Ligget i et Løsagtigt levnet». Saken ble utsatt til neste ting, hvor det ble tinglyst en unnskyldning til Knut datert 24. oktober 1769 fra Anne Eriksdotters mann, Ola Olsson.1,3,4,2

Kilder/noter

 1. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410780
 2. [S104] Nesset II: s. 167. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#170
 3. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 190 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410781
 4. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 216 b, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410807