Jon Aslaksson i Hagen1,2

M, #14201, (1795 - )
Far*Aslak Eriksson i Hagen1,2 (c 1756 - 1799)
Mor*Marit Jonsdotter i Hagen2 (1777 - 1822)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Jon ble født i 1795.2 Jon var selveier i Hagen, Nesset, i 1823. I hans tid ble gården oppdelt, og han solgte siste del i 1847.1,3
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S305] Nesset III: s. 12.
 3. [S305] Nesset III: s. 16.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Erik Aslaksson i Hagen1,2

M, #14202, (1798 - )
Far*Aslak Eriksson i Hagen1,2 (c 1756 - 1799)
Mor*Marit Jonsdotter i Hagen2 (1777 - 1822)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Erik ble født i 1798 i Hagen, Nesset.2 Erik var ugift i 1823.1
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S305] Nesset III: s. 12.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ola Eriksson på Øra1,2

M, #14203, (ca. 1757 - 1815)
Far*Erik Ivarsson på Husby2,3 (c 1711 - 1784)
Mor*Synnøv Eriksdotter på Husby3 (c 1723 - 1773)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Maren Olsdotter på Øra (c 1753 - 1831)
De hadde to barn.4,2 
Barn     Annet navn: Ola Eriksson på Husby.3
Ola ble født ca. 1757 på Husby, Nesset.3
Ola giftet seg i 1795 med Maren Olsdotter på Turhus.4 Ola og Maren var husfolk på Øra, Nauste, Nesset, fra 1795.4,1

Ola døde i 1815.4

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640257
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S276] Nesset VIII: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#353
 4. [S276] Nesset VIII: s. 528.

Maren Olsdotter på Øra1

K, #14204, (ca. 1753 - 26. april 1831)
Far*Ola Jonsson på Turhus2 (c 1714 - 1765)
Mor*Olov Hansdotter på Turhus2 (c 1725 - 1758)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Eriksson på Øra (c 1757 - 1815)
De hadde to barn.3,4 
Barn     Annet navn: Maren Olsdotter på Turhus.2
Maren ble født ca. 1753.2
Maren giftet seg i 1795 med Ola Eriksson på Husby.3 Maren og Ola var husfolk på Øra, Nauste, Nesset, fra 1795.3,1

Maren døde den 26. april 1831.3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640257
 2. [S276] Nesset VIII: s. 256.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 528.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Olov Olsdotter på Nauste1

K, #14205, (1791 - etter 1835)
Far*Ola Eriksson på Øra2,1 (c 1757 - 1815)
Mor*Maren Olsdotter på Øra1 (c 1753 - 1831)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Aslaksson på Naustøra (1787 - 1857)
De hadde sju barn.5      Olov ble født i 1791, før foreldrene giftet seg.1
Olov giftet seg i 1817 med Knut Aslaksson på Ljørvoll.2,3
Annet navn: Olov Olsdotter på Ljørvoll.3 Olov og Knut bodde på Ljørvoll, Nesset, fra 1817. De var fremdeles der i 1819.3
Annet navn: Olov Olsdotter på Eresfjordsøra, nevnt 1823.2 Olov og Knut var husfolk på Øra, Nauste, Nesset, i 1823. De hadde kanskje overtatt plassen til hennes foreldre.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 23 skilling.4


Olov døde etter 1835.5

I Gards- og ættesoge for Nesset (VIII, s. 256) er Olov Olsdotter på Nauste forvekslet med ei jevnaldrende kvinne med lignende navn.6

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 528.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#146
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 5. [S276] Nesset VIII: s. 530.
 6. [S276] Nesset VIII: s. 256.

Knut Aslaksson på Naustøra1

M, #14206, (1787 - 28. juni 1857)
Far*Aslak Olsson på Ljørvoll2 (1761 - 1848)
Mor*Gjertrud Knutsdotter på Ljørvoll2 (1757 - 1820)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Olov Olsdotter på Nauste (1791 - e 1835)
De hadde sju barn.5      Annet navn: Knut Aslaksson på Ljørvoll.2
Knut ble født i 1787 på Ljørvoll, Nesset.2
Knut giftet seg i 1817 med Olov Olsdotter på Nauste.3,2 Knut og Olov bodde på Ljørvoll fra 1817. De var fremdeles der i 1819.2
Annet navn: Knut Aslaksson på Nauste.4
Annet navn: Knut Aslaksson på Eresfjordsøra, nevnt 1823.3 Knut og Olov var husfolk på Øra, Nauste, Nesset, i 1823. De hadde kanskje overtatt plassen til hennes foreldre.3,4

Knut døde den 28. juni 1857.4

     Navnet hans ble skrevet Knud Aslaksen Erridsfjordsøren i 1823.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#146
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S276] Nesset VIII: s. 528.
 5. [S276] Nesset VIII: s. 530.

Erik Olsson på Naustøra1,2

M, #14207, (1798 - 12. august 1853)
Far*Ola Eriksson på Øra3,4 (c 1757 - 1815)
Mor*Maren Olsdotter på Øra4 (c 1753 - 1831)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Helena Elisabet Tomasdotter på Naustøra (1800 - 1840)
De hadde fem barn.8 
Barn     Erik ble født i 1798 på Nauste, Nesset.4
Annet navn: Erik Olsson på Nauste, nevnt 1822.5,6
Erik giftet seg den 16. juni 1822 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Helena Elisabet Tomasdotter på Bergset (forlovere: Knut Eriksson Bergset o.a.)2,5,6
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 2 daler 1 ort 23 skilling.7
Erik og Helena Elisabet var husfolk i Hammarstua, Nauste, Nesset.6

Erik døde den 12. august 1853.6

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640350
 2. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 138. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640353
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S276] Nesset VIII: s. 528.
 5. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 415, 1822, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010988
 6. [S276] Nesset VIII: s. 531.
 7. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 8. [S276] Nesset VIII: s. 532.

Helena Elisabet Tomasdotter på Naustøra1

K, #14208, (19. april 1800 - 30. januar 1840)
Far*Tomas Benjaminsson på Sandnes2 (1777 - )
Mor*Kristine Elisabet Larsdotter Bergset2 (1778 - e 1825)
Far-steKnut Eriksson Bergset (1784 - 1824)

Familie

Erik Olsson på Naustøra (1798 - 1853)
De hadde fem barn.8 
Barn     Annet navn: Helena Tomasdotter på Fåneshamn.2
Helena Elisabet ble født den 19. april 1800 på Fåneshamn, Nedre Fånes, Frosta, utenom ekteskap.2 Helena ble døpt den 27. april 1800 i Logtun kirke, Frosta.2
Annet navn: Helena Elisabet Tomasdotter på Bergset, nevnt 1822.1,3,4
Helena Elisabet giftet seg den 16. juni 1822 i Eresfjord kyrkje, Nesset, med Erik Olsson på Naustøra (forlovere: Knut Eriksson Bergset o.a.)4,3,1 Helena Elisabet og Erik var husfolk i Hammarstua, Nauste, Nesset.1
Hun ble kalt Helena Knutsdotter på Naustøra (etter stefaren) i 1840 (post mortem).5

Helena døde den 30. januar 1840 på Nauste, Nesset, som huskone.5,1 Hun ble jordfestet den 23. februar 1840 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.5,6

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 531.
 2. [S1581] Frosta mini. 1778–1811: s. 258. https://media.digitalarkivet.no/kb20070925650218
 3. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 415, 1822, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010988
 4. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 138. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640353
 5. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 359, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650231
 6. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 637. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650314
 7. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640350
 8. [S276] Nesset VIII: s. 532.

Knut Eriksson Bergset1,2,3,4

M, #14209, (1784 - 12. desember 1824)
Mor*Brit Knutsdotter på Bergset4 (c 1753 - 1823)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristine Elisabet Larsdotter Bergset (1778 - e 1825)
De hadde ett barn.3 
Barn     Knut ble født i 1784 på Bergset, Nesset.4 Han var grenader i 1810. Han var fremdeles soldat året etter.1,2
Knut giftet seg den 14. juni 1810 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Kristine Elisabet Larsdotter Risset.1,2 Knut og Kristine Elisabet bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, i 1811.2 Knut og Kristine Elisabet var brukere på bnr. 3, Bergset, Nesset, fra 1813 til 1823.5
Han var forlover for Erik Olsson på Naustøra og Helena Elisabet Tomasdotter på Bergset, som giftet seg den 16. juni 1822 i Eresfjord kyrkje, Nesset.6,7,8


Knut døde den 12. desember 1824 på Bergset, som husmann.3,5 Skiftet etter ham ble sluttet den 20. november 1825. Boet var fallitt.9

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) hadde Knut Eriksson og Kristine Elisabet Larsdotter Bergset to barn ved navn Erik, men det ser ikke ut til å stemme.5

Kilder/noter

 1. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 218. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670517
 2. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 344, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670378
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 195 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620201
 4. [S130] Nesset IX: s. 563.
 5. [S130] Nesset IX: s. 566.
 6. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 138. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640353
 7. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 415, 1822, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010988
 8. [S276] Nesset VIII: s. 531.
 9. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 195 b–196 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620201

Kristine Elisabet Larsdotter Bergset1

K, #14210, (1778 - etter 1825)

Familie 2

Knut Eriksson Bergset (1784 - 1824)
De hadde ett barn.1 
Barn     Annet navn: Kristine Larsdotter i Risan.2
Kristine ble født i 1778 i Risan mellom, Frosta.2 Kristine ble døpt den 15. november 1778 i Logtun kirke, Frosta.2
Annet navn: Kristine Larsdotter på Fåneshamn, nevnt 1800.3 Kristine bodde på Fåneshamn, Nedre Fånes, Frosta, i 1800.3
Kristine fikk barn med Tomas Benjaminsson på Sandnes i 1800 i Frosta.3
Annet navn: Kristine Elisabet Larsdotter Risset, nevnt fra 1810 til 1811.4,5
Kristine Elisabet giftet seg den 14. juni 1810 i Vår Frue kirke, Trondheim, med Knut Eriksson Bergset.4,5 Kristine Elisabet og Knut bodde i Vår Frue sogn, Trondheim, i 1811.5 Kristine Elisabet og Knut var brukere på bnr. 3, Bergset, Nesset, fra 1813 til 1823.6

Kristine Elisabet døde etter 1825.1

     Navnet hennes ble skrevet Kirstine Elisabeth Riset i 1811.5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IX) hadde Knut Eriksson og Kristine Elisabet Larsdotter Bergset to barn ved navn Erik, men det ser ikke ut til å stemme.6

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 195 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620201
 2. [S1581] Frosta mini. 1778–1811: s. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070925650089
 3. [S1581] Frosta mini. 1778–1811: s. 258. https://media.digitalarkivet.no/kb20070925650218
 4. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 218. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670517
 5. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 344, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670378
 6. [S130] Nesset IX: s. 566.

Tomas Benjaminsson på Sandnes1,2

M, #14211, (1777 - )     Tomas ble født i 1777.2 Hans hjemsted var på Sandnes, Jøssund, Åfjord.2
Tomas fikk barn med Kristine Larsdotter på Fåneshamn i 1800 i Frosta.1
Tomas giftet seg den 6. november 1803 med en uregistrert person.2

     Navnet hans ble skrevet Thomas Benjaminsen Sandnæsset i 1800.1

Kilder/noter

 1. [S1581] Frosta mini. 1778–1811: s. 258. https://media.digitalarkivet.no/kb20070925650218
 2. [S1582] Åfjord og Jøssund I [1986]: s. 580.

Erik Andreas Knutssen Bergset1,2,3

M, #14212, (9. januar 1811 - )
Far*Knut Eriksson Bergset1,3 (1784 - 1824)
Mor*Kristine Elisabet Larsdotter Bergset1,3 (1778 - e 1825)
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Erik Andreas ble født den 9. januar 1811 i Trondheim.1 Erik Andreas ble døpt den 10. februar 1811 i Vår Frue kirke, Trondheim.1 Erik bodde i Nesset i 1831.2
Erik fikk barn med en uregistrert person i 1831 på Gjerstad, Stangvik.2

     Navnet hans ble skrevet Erich Knudsen Berseth i 1831.2

Kilder/noter

 1. [S819] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A02): s. 344, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670378
 2. [S1583] Stangvik mini. 1831–49: s. 1, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070914640373
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 195 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620201

Siri Olsdotter på Ødegård1,2

K, #14213, (ca. 1724 - 1796)
Far*Ola Aslaksson på Rød3,1 (c 1666 - c 1731)
Mor*Anne Olsdotter på Rød ( - e 1752)
5. tippoldemor til meg

Familie

Ola Ivarsson på Ødegård (c 1715 - 1789)
De hadde åtte barn.6 
Barn     Annet navn: Siri Olsdotter på Rød.3,4
Siri ble født ca. 1724 på Rød, Nesset.2
Hun var arving ved skiftet etter Ola Aslaksson på Rød den 7. juli 1731: 6 daler 2 ort 17 skilling, utlagt i 6¾ mark i bruket (3–1–12) o.a.3,1
Hun var myndling av Jon Aslaksson på Hammervoll i 1731.3

Siri giftet seg med Ola Ivarsson på Ødegård.1,2 Siri og Ola var brukere i Heropp, Ødegård, Nesset, fra 1751 til 1789. Han kjøpte bruket 28. september 1754.2
Ola Olsson kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 4, Rød, Nesset, den 29. juni 1752 av Anne Olsdotter, Per Aslaksson i Jordfallet, Sjurd Arnesson på Rød, Hans Knutsson i Eidsvåg og Ola Ivarsson på Ødegård. Jorden var arv etter Ola Aslaksson. Anne solgte 2 pund 6 merker. Per og Sjurd avhendet 13½ mark hver for sine myndlinger, Aslak Olsson og Ola Olsson den yngre. Hans og Ola Ivarsson solgte 6¾ mark hver for sine koner, Kari Olsdotter og Siri Olsdotter. Ola Olsson hadde selv arvet 13½ mark. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1,5


Siri døde i 1796 på Ødegård, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 64 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650544
 2. [S1275] Nesset X: s. 134.
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32. Eridtzfiortz Otting, 1731, 7. juli.
 4. [S253] Nesset I: s. 385. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=388
 5. [S253] Nesset I: s. 386.
 6. [S1275] Nesset X: s. 135.

Aslak Olsson på Mittet1

M, #14214, (1763 - 1834)
Far*Ola Ivarsson på Ødegård2,3 (c 1715 - 1789)
Mor*Siri Olsdotter på Ødegård3 (c 1724 - 1796)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Aslak Olsson på Ødegård.3
Aslak ble født i 1763 på Ødegård, Nesset.3 Aslak var bruker på bnr. 2, Inner-Mittet, Veøy, fra 1786 til 1815.4
Annet navn: Aslak Olsson på Inner-Mittet, nevnt 1823.2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 8 skilling.5


Aslak døde i 1834 på Inner-Mittet, Veøy.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1275] Nesset X: s. 135.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 47.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ola Olsson på Myklebostad1,2

M, #14215, (1768 - 12. mars 1837)
Far*Ola Ivarsson på Ødegård1,3 (c 1715 - 1789)
Mor*Siri Olsdotter på Ødegård3 (c 1724 - 1796)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Ola Olsson på Ødegård.3
Ola ble født i 1768 på Ødegård, Nesset.3
Annet navn: Ola Olsson på Sjøen.4 Ola var husmann på Sjøen, Øvre Myklebostad, Nesset, fra 1810 til 1837.4,2
Han ble kalt Ola på Sjynå.2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 8 skilling.5


Ola døde den 12. mars 1837 på Øvre Myklebostad, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S130] Nesset IX: s. 172.
 3. [S1275] Nesset X: s. 135.
 4. [S130] Nesset IX: s. 171.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Gjertrud Olsdotter i Eikesdal1,2

K, #14216, (ca. 1746 - 7. november 1826)
Far*Ola Ivarsson på Ødegård1,3 (c 1715 - 1789)
Mor*Siri Olsdotter på Ødegård3 (c 1724 - 1796)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Trondsson i Eikesdal (c 1746 - 1822)     Annet navn: Gjertrud Olsdotter på Ødegård.3
Gjertrud ble født ca. 1746.3
Gjertrud giftet seg i 1774 med Ola Trondsson i Eikesdal.2,1 Gjertrud og Ola var selveiere i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Nesset, til 1798. Han solgte da bruket til sin sønn Trond, men Ola skulle fortsette å drive så lenge han ville. I 1805 var Ola og Gjertrud kårfolk.2
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 2 ort 15 skilling.4


Gjertrud døde den 7. november 1826.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S54] Nesset VII: s. 90.
 3. [S1275] Nesset X: s. 134.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ola Trondsson i Eikesdal1,2

M, #14217, (ca. 1746 - 14. mai 1822)
Far*Trond Olsson i Eikesdal1 (c 1711 - c 1751)
Mor*Mari Toresdotter i Utigard1 (c 1712 - 1780)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Gjertrud Olsdotter i Eikesdal (c 1746 - 1826)     Ola ble født ca. 1746 i Eikesdal, Nesset.1
Ola giftet seg i 1768 med en uregistrert person.3
Ola giftet seg i 1774 med Gjertrud Olsdotter på Ødegård.3,2 Ola Trondsson i Eikesdal kjøpte i Utigard (bnr. 3), Eikesdal, Nesset, i 1775 av Knut Endresson på Horne. Ola fikk skjøte på 1 våg 2 pund 6 merker, hvorav han allerede eide 1 våg 18 merker.3 Ola og Gjertrud var selveiere på bnr. 3 til 1798. Han solgte da bruket til sin sønn Trond, men Ola skulle fortsette å drive så lenge han ville. I 1805 var Ola og Gjertrud kårfolk.3

Ola døde den 14. mai 1822 i Eikesdal.3

Kilder/noter

 1. [S54] Nesset VII: s. 89.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S54] Nesset VII: s. 90.

Ola Audensson i Nausthagen1

M, #14218, (ca. 1726 - 1789)

Familie

Gjertrud Ivarsdotter i Nausthagen (c 1725 - 1794)
De hadde seks barn, hvorav tre levde i 1823.1,2 
Barn     Ola ble født ca. 1726.1
Ola giftet seg i 1758 med Gjertrud Ivarsdotter på Ødegård.1 Ola og Gjertrud var husfolk på Nauste, Nesset, i 1762.1

Ola døde i 1789 på Nauste.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 525.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Ola Olsson Hagen1,2

M, #14219, (1762 - )
Far*Ola Audensson i Nausthagen2 (c 1726 - 1789)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Nausthagen1,2 (c 1725 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Ola Olsson på Nauste.3
Ola ble født i 1762.2 Ola var husmann på Nauste, Nesset, i 1801. Plassen lå trolig under Haugen.3
Ola giftet seg før 1823 med en uregistrert person.1 Ola bodde i Kristiansund i 1823.1
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.4


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) giftet Ola Olsson på Nauste seg med ei enke i 1806 og døde i 1818, men dette var nok en annen mann med samme navn.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S276] Nesset VIII: s. 525.
 3. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 357 a, Nøste, 4. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670223
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 5. [S276] Nesset VIII: s. 526.

Auden Olsson på Nerland1,2

M, #14220, (1765 - 3. mars 1830)
Far*Ola Audensson i Nausthagen3 (c 1726 - 1789)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Nausthagen1,3 (c 1725 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Auden Olsson på Nauste.4,3
Auden ble født i 1765 på Nauste, Nesset.3 Auden var husmann på Nerland, Nesset, i 1823, på en plass under Reiten.1,2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.5


Auden døde den 3. mars 1830.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1275] Nesset X: s. 446.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 525.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Åmund Olsson på Nauste1,2

M, #14221, (1771 - 22. februar 1854)
Far*Ola Audensson i Nausthagen2 (c 1726 - 1789)
Mor*Gjertrud Ivarsdotter i Nausthagen1,2 (c 1725 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Åmund ble født i 1771 på Nauste, Nesset.2 Han var skoleholder i Eresfjord, Nesset, i 1824.3,2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.4


Åmund døde den 22. februar 1854.2

     Navnet hans ble skrevet Amund Olsen Nøste i 1823.1

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S276] Nesset VIII: s. 525.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Knut Ivarsson på Nerland1,2

M, #14222, (1758 - 12. mai 1839)
Far*Ivar Knutsson på Reiten2 (c 1724 - 1805)
Mor*Marit Ivarsdotter på Reiten1,2 (c 1723 - 1760)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Knut ble født i 1758 på Nerland, Nesset.2 Knut var selveier på Reitasletta, Nerland, Nesset, fra 1799 til 1822.3,4
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 2 ort 23 skilling.5


Knut døde den 12. mai 1839 på Nerland.4

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1275] Nesset X: s. 340.
 3. [S1275] Nesset X: s. 371.
 4. [S1275] Nesset X: s. 372.
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Inger Ivarsdotter på Reiten1,2

K, #14223, (ca. 1756 - 15. mai 1831)
Far*Ivar Knutsson på Reiten1 (c 1724 - 1805)
Mor*Marit Ivarsdotter på Reiten2,1 (c 1723 - 1760)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Inger ble født ca. 1756 på Nerland, Nesset.1 Inger tjente på Reiten, Nerland, Nesset.1 Hun var lem i Myklebostad fattiglegd i 1823.3
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 ort 23 skilling.4


Inger døde ugift den 15. mai 1831.1

Kilder/noter

 1. [S1275] Nesset X: s. 340.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Mari Bergsveinsdotter på Stubøen1,2,3

K, #14224, (ca. 1754 - 1830)
Far*Bergsvein Sæmundsson på Stubøen1,2 ( - 1756)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen1,2
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Mari ble født ca. 1754 på Stubøen, Nesset.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756: utlagt blant annet i et sølvbeslått horn (6 daler).5
Hun var myndling av Jon Persson i Oppigard fra 1756.1

I august 1773 beskrev Gerhard Schøning «et gammelt Drikke-Horn, som nu forvares paa foromtalte Gaard Stuebøen, men er dog kommet didhen fra Eikisdal».6,7,8
Stubø-hornet (fra Hans Peter Schnitlers Beskrivelse og Kart over Romsdals Fogderie 1789)
Hun var myndling av Ola Andersson på Rød i 1823.4
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 24 daler 3 ort 6 skilling. Hun fordret også 2 ort.9


Mari døde ugift i 1830.10

Kilder/noter

 1. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 115 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620120
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 6. [S1587] Reise giennem en Deel af Norge: andet Hæfte, s. 87.
 7. [S1586] Beskrivelse over Romsdals Fogderie: s. 109.
 8. [S1586] Beskrivelse over Romsdals Fogderie: s. 110.
 9. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 10. [S1099] Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263

Sæmund Pålsson på Stubøen1,2

M, #14225, (ca. 1646 - )

Familie

Han hadde iallfall tre sønner.2 
Barn     Sæmund ble født ca. 1646.2,3 Sæmund var bruker i Nedgarden, Stubøen, Nesset, fra 1679 til 1735.2,3
Han var verge ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 19. oktober 1705.4
Sæmund Pålsson på Stubøen var klokker til 1735.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 2. [S1099] Nesset IV: s. 259. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#262
 3. [S1099] Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 238 a–239 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630356
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.

Sæmund Bergsveinsson på Stubøen1,2

M, #14226, (ca. 1745 - 1814)
Far*Bergsvein Sæmundsson på Stubøen1 ( - 1756)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen1,2
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Sæmund ble født ca. 1745 på Stubøen, Nesset.1
Han var arving ved skiftet etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756.3
Han var myndling av Ola Eriksson på Barsteinen fra 1756.1
I manntallet av 1762 står Sæmund Bergsveinsson hos Pål Johansson og Ildri Persdotter i Nedgarden, Stubøen, Nesset.2

Sæmund døde ugift i 1814.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IV) var Ingebjørg Andersdotter på Stubøen mor til Sæmund Bergsveinsson på Stubøen, men det er feil.4,5

Kilder/noter

 1. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 166. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041032
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 4. [S1099] Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688

Mildrid Bergsveinsdotter i Hagen1

K, #14227, (ca. 1750 - 20. januar 1820)
Far*Bergsvein Sæmundsson på Stubøen2 ( - 1756)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen2
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hun hadde ikke barn.4      Annet navn: Mildrid Bergsveinsdotter på Stubøen.2
Mildrid ble født ca. 1750 på Stubøen, Nesset.2
Hun var arving ved skiftet etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756.3
Hun var myndling av Aslak Persson på Syltebø fra 1756.2


Mildrid døde den 20. januar 1820 i Hagen, Nesset, som kårkone.1 Hun ble jordfestet den 30. januar 1820 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S287] Nesset mini. 1818–31: s. 193, 1820, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010952
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 4. [S305] Nesset III: s. 12.

Ingebjørg Andersdotter på Stubøen1

K, #14228, ( - 1744)
Far*Anders Trollmyra3 ( - c 1697)
Mor*Marit Andersdotter på Trollmyra2 ( - c 1730)

Familie

Bergsvein Sæmundsson på Stubøen ( - 1756)
De hadde ikke barn.1      Annet navn: Ingebjørg Andersdotter på Trollmyra.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Marit Andersdotter på Trollmyra den 19. mai 1731: 8 daler 2 ort 13 skilling.2

Ingebjørg giftet seg i 1736 med Bergsvein Sæmundsson på Stubøen.1,4,5

Ingebjørg døde i 1744 på Stubøen, Nesset, «uden Børn og Livets frugt».1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (IV) var Ingebjørg Andersdotter på Stubøen mor til Sæmund Bergsveinsson på Stubøen, men det er feil.5,1

Kilder/noter

 1. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688
 2. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 3. [S253] Nesset I: s. 357.
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 157 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400320
 5. [S1099] Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263

Margrete Bergsveinsdotter1,2

K, #14229, (1755 eller 1756 - )
Far*Bergsvein Sæmundsson på Stubøen3,1 ( - 1756)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen3,1
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Toresson Jul (c 1742 - f 1823)     Margrete ble født i 1755 eller 1756 på Stubøen, Nesset.3
Hun var arving ved skiftet etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756.4
Hun var myndling av Mats Olsson på Hanset fra 1756.3

Annet navn: Margrete Bergsveinsdotter på Stubøen, nevnt 1786.5,3
Margrete giftet seg den 6. juni 1786 i Kristiansund med Per Toresson Jul, viet av Gabriel Dreier. Vielsen var hjemme i huset etter kongelig bevilling.5,1 Margrete og Per bodde på mnr. 9, Vågen, Kristiansund, i 1801. Margrete var fortsatt i byen i 1823.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 24 daler 3 ort 6 skilling.6


     Navnet hennes ble skrevet Margreth Bersvendsdotter Stubøën i 1786.5

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 810 b, Waagen, mnr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340593
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 5. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 9 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031061
 6. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ola Eriksson på Barsteinen1,2,3

M, #14230, (ca. 1704 - )     Ola ble født ca. 1704 på Barsteinen, Nesset.4
Ola giftet seg med Randi Sæmundsdotter.4,2 Ola Eriksson kjøpte 2 pund i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset, den 2. oktober 1731 av Ola Olsson på Barsteinen o.a. Skjøtet ble tinglyst 20. oktober.5,4 Ola Eriksson på Barsteinen var lagrettemann i Eresfjord tinglag i 1745.1
Han var verge for Sæmund Bergsveinsson på Stubøen fra 1756.3
Ola var selveier i Dernedgarden til 1761.4 Ola og Randi var kårfolk i Dernedgarden i 1762.4,2

     Navnet hans ble skrevet Ole Barsteen i 1756.3

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 136 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400593
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 140. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 4. [S253] Nesset I: s. 131.
 5. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400139

Randi Sæmundsdotter på Barsteinen1

K, #14231, ( - etter 1762)
Far-?*Sæmund Pålsson på Stubøen (c 1646 - ); trolig2

Familie

Ola Eriksson på Barsteinen (c 1704 - )     Randi giftet seg med Ola Eriksson på Barsteinen.3,1 Randi og Ola var kårfolk i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset, i 1762.3,1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 140. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 3. [S253] Nesset I: s. 131.

Knut Larsson på Langset1,2,3,4

M, #14232, (ca. 1660 - )

Familie

Han hadde iallfall fire barn.5,6 
Barn     Knut ble født ca. 1660.5 Knut var bruker på Langset, Nesset, i 1701. Lars Knutsson bodde også der. Knuts sønn Ivar overtok i 1727.5,6 Knut Larsson på Langset var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1709.1 Per Jonsson på Rød og Knut Larsson på Langset solgte 1 pund odelsjord (med bygselrett) i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, den 16. november 1712 til Ola Olsson i Ytre Langelia. Selgerne hadde arvet jorden etter Jon Knutsson på Rød (og hans kone, Eli Ørjarsdotter). Skjøtet ble tinglyst 17. juli året etter.7,2 Knut Larsson på Langset var lensmann i Eresfjord tinglag iallfall fra 1719 til 1727.3,8

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 147 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630546
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650081
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 44 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640058
 4. [S1099] Nesset IV: s. 320.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Langset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 6. [S1099] Nesset IV: s. 321. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#324
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 78 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650080
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482

Lars Knutsson på Trollmyra1,2,3,4,5

M, #14233, (ca. 1691 - 1762)
Far*Knut Larsson på Langset6 (c 1660 - )

Familie 1

Marit Andersdotter på Trollmyra ( - c 1730)
Ett barn levde i 1731.1 
Barn

Familie 2

Kari Sæmundsdotter på Trollmyra (c 1691 - 1767)
De var trolig gift og kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Lars Knutsson på Langset.6
Lars ble født ca. 1691.6 Han bodde hos Knut Larsson på Langset, Nesset, i 1701.6,7
Lars giftet seg med Marit Andersdotter på Trollmyra.1 Lars og Marit var brukere på Trollmyra, Nesset, fra 1713.5 Lars Knutsson på Trollmyra var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord tinglag den 21. oktober 1720 i en sak mot Ola Olsson på Kvernberget.3 Lars Knutsson kjøpte på Trollmyra den 1. mars 1723 av Erik Must og Morten Vium.5 Lars Knutsson på Trollmyra var vurderingsmann i Eresfjord tinglag i 1729.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ildri Bergsveinsdotter på Rød den 1. juli 1729: 3 ort 20 skilling.8
Han var arving ved skiftet etter Marit Andersdotter på Trollmyra den 19. mai 1731.1

Lars giftet seg trolig med Kari Sæmundsdotter. Lars Knutsson på Trollmyra var lensmann i Eresfjord tinglag iallfall fra 1735 til 1738.9,10,5
Han var verge for Mali Olsdotter på Rød i 1742.11
Han var verge for Kari Andersdotter på Ut-Bogge fra 1744.12
Lars Knutsson solgte på Trollmyra den 23. oktober 1750 til Sæmund Larsson.5
Det ble holdt skifte etter Bergsvein Sæmundsson på Stubøen den 27. september 1756. I boet var blant annet et sølvbeslått horn (6 daler), utlagt til dattera Mari, og 50 daler i rede penger. Enkas festegave var 16 daler etter stadfestelse fra Ola Knutsson på Hjellen og Lars Knutsson på Trollmyra. Aktiva: 307 daler 2 ort 14 skilling. Passiva: 35–2–8. Arv: 272–0–6.13


Lars døde i 1762.5

     Navnet hans ble skrevet Lars Troldmyhren i 1756.4

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (I) fikk Lars Knutsson på Trollmyra dattera Kari i 1759, men hun var barn av Sæmund Larsson på Trollmyra.5,14

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 5. [S253] Nesset I: s. 357.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 224, Langset. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282125
 7. [S1099] Nesset IV: s. 321. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#324
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 597 a–599 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129640612
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 218 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400382
 10. [S1275] Nesset X: s. 515.
 11. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 179 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650438
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 338 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650356
 13. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b–147 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340844
 14. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640059

Marit Andersdotter på Trollmyra1

K, #14234, ( - ca. 1730)

Familie 1

Anders Trollmyra ( - c 1697)
De hadde to barn.2,1 
Barn

Familie 2

De hadde ett barn, som døde før 1731.2,1 

Familie 3

Lars Knutsson på Trollmyra (c 1691 - 1762)
Ett barn levde i 1731.1 
Barn     Marit giftet seg med Anders Trollmyra. De var bøtelagt i 1694 for leiermål.2 Marit var bruker på Trollmyra, Nesset, i 1698. Hun hadde overtatt etter mannen. Gården var på 1 pund 12 merker.3
Marit giftet seg med en uregistrert person.2
Marit giftet seg med Lars Knutsson på Langset.1 Marit og Lars var brukere på Trollmyra fra 1713.2

Marit døde ca. 1730 på Trollmyra.1 Det ble holdt skifte etter henne den 19. mai 1731. Arvinger: Lars Knutsson, Synnøv Andersdotter, Ingebjørg Andersdotter og Knut Larsson. Arv: 88 daler 3 ort 22 skilling.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (I) var Marit Andersdotter på Trollmyra mor til Sæmund Larsson på Trollmyra, men det stemmer ikke.2,1,4

Kilder/noter

 1. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 2. [S253] Nesset I: s. 357.
 3. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg A, matrikkel 1698. Erridtzfiords Otting, Trolmyr. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307162249
 4. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688

Synnøv Andersdotter på Rød1,2

K, #14235, (ca. 1694 - ca. 1733)
Far*Anders Trollmyra4 ( - c 1697)
Mor*Marit Andersdotter på Trollmyra3 ( - c 1730)

Familie

Per Jonsson på Rød (c 1688 - c 1755)
De hadde åtte barn.1,2 
Barn     Annet navn: Synnøv Andersdotter på Trollmyra.3
Synnøv ble trolig født ca. 1694. Foreldrene ble det året bøtelagt for leiermål.4
Synnøv giftet seg med Per Jonsson på Rød.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Marit Andersdotter på Trollmyra den 19. mai 1731: 8 daler 2 ort 13 skilling.3


Synnøv døde ca. 1733 på Rød, Nesset, trolig i barselseng.1,2 Det ble holdt skifte etter henne den 14. mai 1734. Arvinger: Per Jonsson og Ola Persson o.a. Arv: 8 daler.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1734, Eridsfiords Otting, 14. mai, Røe.
 2. [S253] Nesset I: s. 406.
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 4. [S253] Nesset I: s. 357.
 5. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688

Knut Larsson på Langset1,2,3

M, #14236, (ca. 1713 - 1783)
Far*Lars Knutsson på Trollmyra4,5 (c 1691 - 1762)
Mor*Marit Andersdotter på Trollmyra4 ( - c 1730)     Annet navn: Knut Larsson på Trollmyra.4
Knut ble født ca. 1713 på Trollmyra, Nesset.3
Han var arving ved skiftet etter Marit Andersdotter på Trollmyra den 19. mai 1731.4
Knut bodde på Langset, Nesset, i 1742.6,7
Han bevitnet at Mali Olsdotter solgte 2 pund 6 merker på bnr. 5, Rød, Nesset, den 6. juli 1742 til Ola Olsson på Rød og Anne Eriksdotter.8,6,9
Knut Larsson på Langset var lensmann i Eresfjord tinglag iallfall fra 1743 til 1767.10,2,11,5
Han var forlover for Per Olsson i Jordfallet og Rebekka Eriksdotter i Gjerdet, som ble trolovet den 17. mai 1765 i Nesset.13
Knut var selveier på Langset til 1773.14

Knut døde i 1783 på Langset.3 Han ble jordfestet den 21. desember 1783 på Rød kyrkjegard, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 202 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 163 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640207
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 5. [S1099] Nesset IV: s. 321. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#324
 6. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 179 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650439
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 8. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 179 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650438
 9. [S253] Nesset I: s. 392.
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 270 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650288
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 406 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660433
 12. [S129] Nesset V: s. 18.
 13. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 41 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-41
 14. [S1099] Nesset IV: s. 322.

Anders på Trollmyra1,2

M, #14237, ( - ca. 1697)
Far-?*Bergsvein Andersson på Trollmyra (c 1616 - ); kanskje2

Familie

Marit Andersdotter på Trollmyra ( - c 1730)
De hadde to barn.2,4 
Barn     Anders var bruker på Trollmyra, Nesset, fra 1690. I 1697 var gården på 1 pund 12 merker. Året etter hadde enka overtatt.2,1,3
Anders giftet seg med Marit Andersdotter. De var bøtelagt i 1694 for leiermål.2

Kilder/noter

 1. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 1, vedlegg A, matrikkel 1697. Erridtzfiords Otting, Trolmyr. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307162022
 2. [S253] Nesset I: s. 357.
 3. [S1584] Romsdal fogderegnskap 1697–98: mappe 2, vedlegg A, matrikkel 1698. Erridtzfiords Otting, Trolmyr. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307162249
 4. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.

Sæmund Larsson på Trollmyra1,2,3,4

M, #14238, (ca. 1731 - 1808)
Far*Lars Knutsson på Trollmyra3,4 (c 1691 - 1762)
Mor-?*Kari Sæmundsdotter på Trollmyra (c 1691 - 1767); trolig     Sæmund ble født ca. 1731 på Trollmyra, Nesset.1 Han kjøpte på Trollmyra den 23. oktober 1750 av Lars Knutsson.4
Han var verge for Ingebjørg Bergsveinsdotter på Stubøen fra 1756.3
I manntallet av 1762 står Sæmund og kona som selveiere på Trollmyra. Kari Sæmundsdotter bodde også der. Sæmunds sønn Lars fikk skjøte i 1795.2,5

Sæmund døde i 1808 på Trollmyra.1 Han ble jordfestet den 13. november 1808 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

     Navnet hans ble skrevet Semund Larsen Troldmyr i 1808 (post mortem).1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (I) var Marit Andersdotter på Trollmyra mor til Sæmund Larsson på Trollmyra, men det stemmer ikke.4,6,7


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (I) fikk Lars Knutsson på Trollmyra dattera Kari i 1759, men hun var barn av Sæmund Larsson på Trollmyra.4,8

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640303
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 143. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 145 b.
 4. [S253] Nesset I: s. 357.
 5. [S253] Nesset I: s. 358.
 6. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1731–32, Eridtzfiortz Otting, 19.5.1731.
 7. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 258 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205340688
 8. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640059

Kari Sæmundsdotter på Trollmyra1,2

K, #14239, (ca. 1691 - 1767)
Far-?*Sæmund Pålsson på Stubøen (c 1646 - ); kanskje

Familie

Lars Knutsson på Trollmyra (c 1691 - 1762)
De var trolig gift og kan ha hatt fler barn. 
Barn     Kari ble født ca. 1691.1
Kari giftet seg trolig med Lars Knutsson på Trollmyra. I manntallet av 1762 står Kari Sæmundsdotter hos Sæmund Larsson på Trollmyra, Nesset.2,3

Kari døde i 1767 på Trollmyra, som enke.1 Hun ble jordfestet den 28. mai 1767 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (I) fikk Lars Knutsson på Trollmyra dattera Kari i 1759, men hun var barn av Sæmund Larsson på Trollmyra.4,5

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640094
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 143. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 3. [S253] Nesset I: s. 358.
 4. [S253] Nesset I: s. 357.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 16 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640059

Pål Sæmundsson på Skar1,2

M, #14240, (ca. 1690 - )
Far*Sæmund Pålsson på Stubøen3 (c 1646 - )

Familie 1

Gjertrud Olsdotter på Skar ( - e 1739)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Gjertrud Einarsdotter på Skar (1695 - f 1739)

Familie 3

Siri Olsdotter ( - e 1736)     Pål ble født ca. 1690 på Stubøen, Nesset.3
Annet navn: Pål Sæmundsson på Stubøen, nevnt 1719 og 1736.4,5,3 Han var soldat i 1719.4
Pål trolovet seg den 26. desember 1719 i Tingvoll med Gjertrud Olsdotter på Skar.4
Pål giftet seg den 7. januar 1720 i Tingvoll med Gjertrud Olsdotter på Skar.1 Pål og Gjertrud var brukere i Oppistua, Skar, Tingvoll, fra 1720. De bodde fremdeles der i 1728. Hennes sønn Nils fikk skjøte i 1739.6,1,2
Pål hadde et forhold til Gjertrud Einarsdotter på Skar i 1727. De fikk ikke barn sammen, men den 3. september året etter ble begge dømt til livstid – han på festning og hun ved fiskevær – og deres midler ble inndratt. Pål ble senere benådet.7,5
Pål hadde et forhold til Siri Olsdotter ca. 1735. Han ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag 3. februar 1736 for annen gangs leiermål som gift mann. Pål vedgikk forseelsen og tilstod også forrige leiermål, med ei stedatter da de bodde på Nordmøre. Dagen etter ble Siri bøtelagt 6 daler, og Pål dømt til landsforvisning og tap av boslodd (halvparten av felleseiet unntatt jord). Senere samme år omgjorde lagtinget dommen til arbeid på Trondheim tukthus. Han var da «ganske utfattig».5,8,9
Nils Einarsson på Skar kjøpte jord til 1 daler per mark i Oppistua den 15. juli 1739 av Ola Knutsson på Eide, Ola Ellingsson i Mulvika og Hans Olsson i Mulvika. Ola Knutsson solgte 10¾ mark på vegne av kona, Brit Einarsdotter. Nils hadde arvet 23½ mark etter faren, og dessuten fra søstera Anne Einarsdotter på Haugen og en fordring i boet til stefaren, Pål Sæmundsson på Skar. Ola Ellingsson og Hans solgte 16¾ mark som var eid av Gjertrud Olsdotter, Gjertrud Einarsdotter, Mari Einarsdotter og Steinor Einarsdotter. Etter kjøpet eide og brukte Nils 1 spann 3 merker (med bygselrett).10


     Sæmund Pålsson på Rødal kan ha vært barn av Pål Sæmundsson i Eikesdal – eventuelt Pål Åmundsson i Langelia eller Pål Sæmundsson på Skar.11,12

Kilder/noter

 1. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1720, 1. søndag etter helligtrekongersdag. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660739
 2. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 225 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320896
 3. [S1099] Nesset IV: s. 259. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#262
 4. [S455] Tingvoll mini. 1706–31: 1719, 2. juledag. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913660738
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 128 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 6. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 624.
 7. [S1617] Nordmøre tingbok 1726–29: fol. 226 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090421320896
 8. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400292
 9. [S1099] Nesset IV: s. 260. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#263
 10. [S1618] Nordmøre pantebok 1731–40: fol. 205 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20080403670605
 11. [S1275] Nesset X: s. 575.
 12. [S979] Nesset XI: s. 346.

Synnøv Eriksdotter på Solhjell1

K, #14241, ( - før 1762)

Familie

Endre Persson på Solhjell (c 1697 - f 1770)
De hadde tre barn.4,5 
Barn     Synnøv giftet seg med Endre Persson på Solhjell.1 Endre Persson og Synnøv Eriksdotter på Solhjell kjøpte 1 våg 1 pund på Rødal, Nesset, og 1 pund i Botnen (med bygselrett) den 2. oktober 1742. Kjøpesum: 43 daler. Skjøtet ble tinglyst 24. januar året etter.1,2

Synnøv døde trolig før 1762.3

     Navnet hennes ble skrevet Synnef Erichsdatter Solgielden i 1742.1

     Synnøv Eriksdotter på Solhjell kan ha vært barn av Erik Aslaksson og Tøri Toresdotter i Eikesdal.

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650449
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 198. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041038
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680479
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 544 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660575

Ildri Pålsdotter på Skorga1

K, #14242, (1768 - 31. januar 1845)
Far*Pål Johansson på Stubøen2 (c 1729 - e 1794)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen2,3
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Anders Olsson på Rød (1763 - 1791)
De hadde ett barn.4 
Barn

Familie 2

Aslak Hallvorsson på Skorga (1767 - )
De hadde elleve barn.7      Annet navn: Ildri Pålsdotter på Stubøen.2
Ildri ble født i 1768 på Stubøen, Nesset.2
Ildri giftet seg i 1790 med Anders Olsson på Rød.4
Annet navn: Ildri Pålsdotter på Rød.5,4
Ildri giftet seg den 14. april 1793 med Aslak Hallvorsson på Skorga.5,3,1 Ildri og Aslak var brukere på bnr. 4, Rød, Nesset, i 1801.5,4 Ildri og Aslak var selveiere på Indre Skorga, Nesset, fra 1802. I 1812 bygslet de ut bruket til hans bror Hallvor for 6 år. Aslak og Ildri var gardfolk på Indre Skorga i 1823. Sønnen Anders fikk skjøte i 1827.6,7,3,1
Annet navn: Ildri Pålsdotter på Indre Skorga, nevnt 1823.3
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 12 daler 1 ort 15 skilling.8


Ildri døde den 31. januar 1845 på Indre Skorga.1

Kilder/noter

 1. [S979] Nesset XI: s. 615.
 2. [S1099] Nesset IV: s. 261.
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S253] Nesset I: s. 386.
 5. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 339 a, Røe. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670205
 6. [S979] Nesset XI: s. 614.
 7. [S979] Nesset XI: s. 616.
 8. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Anders Olsson på Rød1

M, #14243, (1763 - 1791)
Far*Ola Olsson på Rød2,1 (c 1723 - 1802)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ildri Pålsdotter på Skorga (1768 - 1845)
De hadde ett barn.1 
Barn     Anders ble født i 1763 på Rød, Nesset.1 Anders var selveier på bnr. 4, Rød, Nesset, fra 1788 til 1791.1
Anders giftet seg i 1790 med Ildri Pålsdotter på Stubøen.1

Anders døde i 1791 på Rød.1

Kilder/noter

 1. [S253] Nesset I: s. 386.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 388 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129680409

Ola Andersson på Rød1,2

M, #14244, (1791 - 1855)
Far*Anders Olsson på Rød2 (1763 - 1791)
Mor*Ildri Pålsdotter på Skorga2 (1768 - 1845)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født i 1791 på Rød, Nesset.2 Ola var selveier på bnr. 4, Rød, Nesset, fra 1811 til 1855.3
Han var verge for Mari Bergsveinsdotter på Stubøen i 1823.1


Ola døde i 1855 på Rød.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Røe i 1823.1

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S253] Nesset I: s. 386.
 3. [S253] Nesset I: s. 387.

Per Toresson Jul1,2,3

M, #14245, (ca. 1742 - før 1823)

Familie

Margrete Bergsveinsdotter (1755 / 1756 - )     Per ble født ca. 1742.2
Per giftet seg den 6. juni 1786 i Kristiansund med Margrete Bergsveinsdotter på Stubøen, viet av Gabriel Dreier. Vielsen var hjemme i huset etter kongelig bevilling.1,3 Per Toresson Jul var skipstømmermann iallfall fra 1786 til 1801.1,2,3 Per og Margrete bodde på mnr. 9, Vågen, Kristiansund, i 1801. Margrete var fortsatt i byen i 1823.2,3

Per døde før 1823.3

     Navnet hans ble skrevet Peder Thoresøn Juel i 1786.1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 9 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031061
 2. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 810 b, Waagen, mnr. 9. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340593
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Ingebjørg Pålsdotter på Bogge1,2

K, #14246, (1760 - 1806)
Far*Pål Johansson på Stubøen3 (c 1729 - e 1794)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen3,2
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Lars Hansson på Bogge (c 1754 - 1797)
De hadde seks barn, men det yngste døde liten.1 
Barn

Familie 2

De hadde tre barn, som døde små.1      Annet navn: Ingebjørg Pålsdotter på Stubøen.3
Ingebjørg ble født i 1760 på Stubøen, Nesset.3
Ingebjørg giftet seg den 5. januar 1784 med Lars Hansson på Bogge.1
Ingebjørg giftet seg den 6. november 1798 med en uregistrert person.1

Ingebjørg døde i 1806 på Indre Bogge, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S1099] Nesset IV: s. 261.

Hans Larsson på Bogge1,2

M, #14247, (1784 - 22. desember 1870)
Far*Lars Hansson på Bogge2 (c 1754 - 1797)
Mor*Ingebjørg Pålsdotter på Bogge1,2 (1760 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Hans ble født i 1784 på Indre Bogge, Nesset.2 Hans var selveier i Olagarden, Indre Bogge, Nesset, fra 1809 til 1842.2,3
Annet navn: Hans Larsson på Indre Bogge, nevnt fra 1823 til 1839.1,4
Han var verge for Børre Persson i 1823.1
Han var verge for Ildri Larsdotter i 1823.1
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 8 skilling.5
Han var forlover for Ola Olsson på Mittet og Ildri Larsdotter på Indre Bogge, som giftet seg den 21. november 1839 i Vistdal kyrkje, Nesset.6,4,7


Hans døde den 22. desember 1870.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S129] Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 3. [S129] Nesset V: s. 86.
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 298, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 6. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 297, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 7. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 636. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650313

Pål Larsson på Bogge1,2

M, #14248, (1788 - )
Far*Lars Hansson på Bogge2 (c 1754 - 1797)
Mor*Ingebjørg Pålsdotter på Bogge1,2 (1760 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Pål ble født i 1788 på Indre Bogge, Nesset.2
Pål giftet seg den 27. juni 1824 med en uregistrert person.2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 3 daler 8 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S129] Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Marit Larsdotter på Otterbogen1

K, #14249, (1786 - 1822)
Far*Lars Hansson på Bogge2 (c 1754 - 1797)
Mor*Ingebjørg Pålsdotter på Bogge3,2 (1760 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Børresson på Otterbogen (1792 - 1850)
De hadde to barn.1,3 
Barn     Annet navn: Marit Larsdotter på Bogge.2,3
Marit ble født i 1786 på Indre Bogge, Nesset, som tvilling.2
Marit giftet seg den 1. januar 1817 med Per Børresson på Otterbogen.2

Marit døde i 1822 på Otterbogen, Nesset.1

Børre Persson på Otterbogen1,2

M, #14250, (1817 - )
Far*Per Børresson på Otterbogen1 (1792 - 1850)
Mor*Marit Larsdotter på Otterbogen2,1 (1786 - 1822)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Børre ble født i 1817 på Otterbogen, Nesset.1
Han var myndling av Hans Larsson på Bogge i 1823.2
Han var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 3 skilling.3
Børre Persson på Otterbogen ble konfirmert i 1833.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 217. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#220
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ingeborg Persdotter på Mittet1

K, #14251, (1819 - 1897)
Far*Per Børresson på Otterbogen2 (1792 - 1850)
Mor*Marit Larsdotter på Otterbogen3,2 (1786 - 1822)
4-menning 4 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Ingeborg Persdotter på Otterbogen.2,3
Ingeborg ble født i 1819 på Otterbogen, Nesset.2
Hun var myndling av Bergsvein Larsson på Indre Bogge i 1823.3
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 2 ort 12 skilling.4


Ingeborg døde i 1897.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 439.
 2. [S104] Nesset II: s. 217. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#220
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Ildri Larsdotter på Mittet

K, #14252, (1791 - før 1865)
Far*Lars Hansson på Bogge1,2 (c 1754 - 1797)
Mor*Ingebjørg Pålsdotter på Bogge3,2 (1760 - 1806)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Olsson på Mittet (1796 - 1888)     Annet navn: Ildri Larsdotter på Bogge.2,3
Ildri ble født i 1791 på Indre Bogge, Nesset.2,1 Hun hadde kopper.4
Hun var myndling av Hans Larsson på Indre Bogge i 1823.3
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 1 daler 2 ort 15 skilling.5

Annet navn: Ildri Larsdotter på Indre Bogge, nevnt 1839.1
Ildri giftet seg den 21. november 1839 i Vistdal kyrkje, Nesset, med Ola Olsson på Mittet (forlovere: Hans Larsson på Indre Bogge og Bergsvein Larsson på Indre Bogge).1,4,6

Ildri døde før 1865.7

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 297, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 2. [S129] Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 298, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118
 6. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 636. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650313
 7. [S1588] Veøy ft. 1865: lnr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340167

Ola Olsson på Mittet1,2,3

M, #14253, (1796 - 1888)
Far*Ola Olsson på Mittet1,3 (1769 - 1853)
Mor*Marit Persdotter på Mittet3 (1769 - 1836)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ildri Larsdotter på Mittet (1791 - f 1865)     Ola ble født i 1796 på Ytre Mittet, Veøy.3,1 Han hadde kopper.4 Han bodde hos Ola Olsson og Marit Persdotter i Kristengarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1801.5,3,6 Ola var selveier i Kristengarden fra 1823 til 1860. Han overtok etter foreldrene. Olas sønn fikk skjøte i 1860.6
Ola giftet seg i 1825 med en uregistrert person.6
Ola giftet seg den 21. november 1839 i Vistdal kyrkje, Nesset, med Ildri Larsdotter på Indre Bogge (forlovere: Hans Larsson på Indre Bogge og Bergsvein Larsson på Indre Bogge).1,4,7 Ola var kårmann i Kristengarden i 1865.2

Ola døde i 1888 på Ytre Mittet.6

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 297, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 2. [S1588] Veøy ft. 1865: lnr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ft20090803340167
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 371. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#372
 4. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 298, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650198
 5. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 377 b, Yttre Mittit, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670239
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 372. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#373
 7. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 636. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650313

Ingrid Pålsdotter på Stubøen1

K, #14254, (1762 - før 1835)
Far*Pål Johansson på Stubøen2 (c 1729 - e 1794)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen2,1
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Erik Olsson på Stubøen (1769 - )     Ingrid ble født i 1762 på Stubøen, Nesset.2
Ingrid giftet seg i 1787 med en uregistrert person.2 Ingrid og mannen var brukere i Nedgarden, Stubøen, Nesset, fra 1790. Sønnen Ola fikk bygsel i 1812.2,3
Ingrid giftet seg i 1816 med Erik Olsson på Frisvoll.1,3 Ingrid og Erik var kårfolk i Nedgarden i 1823.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Torfinn Knutsson og Ingebjørg Bergsveinsdotter på Syltebø den 1. september 1824: 12 daler 1 ort 15 skilling.4


Ingrid døde før 1835.3

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1099] Nesset IV: s. 261.
 3. [S1099] Nesset IV: s. 262.
 4. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 113 a–115 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620118

Erik Olsson på Stubøen1,2

M, #14255, (1769 - )
Far*Ola Eriksson på Frisvoll3 (c 1733 - 1820)
Mor*Gjertrud Olsdotter på Frisvoll3 (c 1740 - 1813)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingrid Pålsdotter på Stubøen (1762 - f 1835)     Annet navn: Erik Olsson på Frisvoll.3
Erik ble født i 1769.3
Erik fikk barn med en uregistrert person i 1797 og 1800.3
Erik giftet seg i 1816 med Ingrid Pålsdotter på Stubøen.1,2 Erik og Ingrid var kårfolk i Nedgarden, Stubøen, Nesset, i 1823.1,2
Erik giftet seg i 1835 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 2. [S1099] Nesset IV: s. 262.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 30. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#31

Hallvor Aslaksson på Skorga1,2,3

M, #14256, (ca. 1737 - 30. april 1832)
Far*Aslak Hallvorsson på Skorga3 (c 1694 - 1765)

Familie

De hadde åtte barn.4 
Barn     Hallvor ble født ca. 1737 på Indre Skorga, Nesset.1 Hallvor var selveier på Indre Skorga fra 1760 til 1802.3,4
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Jakobsson i Langelia den 15. juli 1775: 1 ort 16 skilling.5
Rasmus Andersson på Bergsgjerdet og en Elling Ellingssen reddet Hallvor Aslaksson på Skorga og tre andre personer fra Vistdal som kantret med båt utenfor på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, den 22. oktober 1806.4

Hallvor døde den 30. april 1832 på Indre Skorga, som kårmann.1,4 Han ble jordfestet den 18. mai 1832 på Rød kyrkjegard, Nesset.1,6

     Navnet hans ble skrevet Halvor Aslachsen Skorgen i 1832 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 315, nr. 23. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650207
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 3. [S979] Nesset XI: s. 613.
 4. [S979] Nesset XI: s. 614.
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b–156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 6. [S504] Nesset mini. 1831–45: s. 595. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904650293

Aslak Hallvorsson på Skorga1

M, #14257, (ca. 1694 - 1765)

Familie

De hadde iallfall tre barn.1 
Barn     Aslak ble født ca. 1694 på Åram, Nesset.1
Annet navn: Aslak Hallvorsson på Åram, nevnt fra 1720 til 1730.1,2,3 Han var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord tinglag den 21. oktober 1720 i en sak mot Ola Olsson på Kvernberget.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Rød den 20. oktober 1730: 6 daler.4
Aslak Hallvorsson på Åram kjøpte på Indre Skorga, Nesset, den 11. desember 1732.1 Aslak var selveier på Indre Skorga fra 1734 til 1760.5,1

Aslak døde i 1765.1

Kilder/noter

 1. [S979] Nesset XI: s. 613.
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 650 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640666
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 650 b–651 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640666
 5. [S979] Nesset XI: s. 612.

Ola Jonsson på Skorga1

M, #14258, (ca. 1641 - ca. 1708)

Familie

De hadde fire barn.2 
Barn     Ola ble født ca. 1641.1 Hans hjemsted var kanskje på Mittet, Veøy.1
Ola giftet seg med en uregistrert person.1 Ola var bruker på Ytre Skorga, Nesset, i 1680.1
Ola giftet seg med en uregistrert person. De hadde ikke barn.2

Ola døde ca. 1708 på Ytre Skorga. Enka brukte gården til Olas sønn Aslak overtok.2

Kilder/noter

 1. [S979] Nesset XI: s. 644.
 2. [S979] Nesset XI: s. 645.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 11 b.

Aslak Hallvorsson på Skorga1

M, #14259, (1767 - )
Far*Hallvor Aslaksson på Skorga1 (c 1737 - 1832)

Familie

Ildri Pålsdotter på Skorga (1768 - 1845)
De hadde elleve barn.6      Aslak ble født i 1767 på Indre Skorga, Nesset.1
Aslak giftet seg den 14. april 1793 med Ildri Pålsdotter på Rød.2,3,4
Annet navn: Aslak Hallvorsson på Rød.2 Aslak og Ildri var brukere på bnr. 4, Rød, Nesset, i 1801.2,5 Aslak og Ildri var selveiere på Indre Skorga fra 1802. I 1812 bygslet de ut bruket til hans bror Hallvor for 6 år. Aslak og Ildri var gardfolk på Indre Skorga i 1823. Sønnen Anders fikk skjøte i 1827.1,6,3,4
Annet navn: Aslak Hallvorsson på Indre Skorga, nevnt 1823.3

Kilder/noter

 1. [S979] Nesset XI: s. 614.
 2. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 339 a, Røe. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670205
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119
 4. [S979] Nesset XI: s. 615.
 5. [S253] Nesset I: s. 386.
 6. [S979] Nesset XI: s. 616.

Bergsvein Pålsson på Stubøen1

M, #14260, (1764 - før 1823)
Far*Pål Johansson på Stubøen1 (c 1729 - e 1794)
Mor*Ildri Persdotter på Stubøen1
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Bergsvein ble født i 1764 på Stubøen, Nesset.1

Bergsvein døde før 1823, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S1099] Nesset IV: s. 261.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 114 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620119

Magnhild Olsdatter1

K, #14261, ( - etter 1734)

Familie

Åmund Tostenssen ( - e 1755)
Barn     Magnhild giftet seg med Åmund Tostenssen.1 Magnhild og Åmund bodde i Domkirken sogn, Trondheim, i 1734.1

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1734, 22. juni. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030947

Peter glassmaker1

M, #14262, ( - etter 1734)     
Han var fadder ved dåpen til Åge Åmundssen den 22. juni 1734 i Trondheim domkirke.1

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1734, 22. juni. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030947

Lisbet Persdotter på Fagersletta1,2

K, #14263, ( - ca. 1747)
Far*Per Larsson på Myklebostad2 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad2 ( - e 1749)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Jonsson på Fagersletta ( - 1766)
De hadde ikke barn.2,6      Annet navn: Lisbet Persdotter på Myklebostad.3,4 Lisbet Persdotter bodde hos Per Larsson og Ragnhild Tølløvsdotter på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Nesset, i 1711.4,3,5
Lisbet giftet seg med Lars Jonsson på Fagersletta.2,6

Lisbet døde ca. 1747 på Fagersletta, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter henne den 23. april 1748. Arvinger: Per Larsson på Myklebostad, Aslak Larsson på Myklebostad, Tølløv Larsson Myklebostad, Lasse Larsson på Myklebostad, Ragnhild Larsdotter på Myklebostad, Per Persson på Hjellen, Ragnhild Tølløvsdotter, Gjertrud Persdotter, Ragnhild Persdotter og Ingebjørg Persdotter. Enkemannen Lars frasa seg sin del av boet til fordel for Lisbets arvinger. I boet var 9 daler 1 ort i rede penger. Aktiva: 29 daler 1 ort 21 skilling. Passiva: 2–3–8.7
Hennes dødsbo var kreditor ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 3 daler 12 skilling i jordegods og 1 daler 2 ort 21 skilling i renter fra 1738 til 49, samt 1–1–8 for fire par sko.8,9

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 3. [S130] Nesset IX: s. 246.
 4. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1718. Erridtzfiordz Otting, Nedre Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291032
 6. [S129] Nesset V: s. 265.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 9. [S130] Nesset IX: s. 247.

Aslak Larsson på Mittet1,2

M, #14264, (ca. 1734 - 1795)
Far*Lars Persson på Myklebostad3,4 (c 1698 - c 1748)
Mor*Inger Aslaksdotter på Myklebostad5,3,6 (c 1705 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Persdotter på Mittet (c 1738 - 1804)     Aslak ble født ca. 1734.2
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling, delt med søsknene.7
Han var arving ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 13 daler 2 ort 18 skilling, utlagt blant annet i 7,7 mark (med bygselrett) i gården.8,6
Han var myndling av Tore Olsson på Moen iallfall fra 1749 til 1755.3,5
Han var arving ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755 på Nedre Myklebostad, Nesset: 3 daler 22 skilling, utlagt i en liten andel av gården o.a.9

Annet navn: Aslak Larsson på Myklebostad, nevnt fra 1760 til 1762.10,11,4,6 Aslak Larsson på Myklebostad var soldat i 1760.10
Aslak giftet seg den 28. desember 1760 i Vistdal kyrkje, Nesset, med Ragnhild Persdotter på Myklebostad.10,1 Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad solgte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Nesset, den 5. juli 1762 til Per Larsson. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.11,12 Aslak og Ragnhild var selveiere på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, i 1762.1,13

Aslak døde i 1795.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 237. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041080
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 470.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 6. [S130] Nesset IX: s. 247.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 10. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 12. [S130] Nesset IX: s. 248.
 13. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 445.

Per Persson på Mittet1

M, #14265, (ca. 1710 - 1746)

Familie

Eli Trondsdotter på Myklebostad (c 1714 - 1787)
De hadde fire barn.1 
Barn     Per ble født ca. 1710.1
Per giftet seg med Eli Trondsdotter.1 Per og Eli var selveiere på Ytre Mittet, Veøy, til 1746. De eide 1 pund 8 merker i gården. Ifølge Bygdebok for Holm sokn hadde Per og Eli bruket Sveingarden, men det hadde langt høyere skyld (på side 338 innrømmer forfatteren at det er «reine tippinga å plasere rett mann på rett bruk»).1,2,3

Per døde i 1746 på Ytre Mittet.1

Kilder/noter

 1. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 338.

Eli Trondsdotter på Myklebostad1,2

K, #14266, (ca. 1714 - 1787)

Familie 1

Per Persson på Mittet (c 1710 - 1746)
De hadde fire barn.4 
Barn

Familie 2

Anders Aslaksson på Myklebostad (c 1723 - 1787)
De hadde åtte barn.3      Eli ble født ca. 1714. Alderen ble oppgitt til 76 år i 1787, men hun fødte barn i 1760.1,3
Eli giftet seg med Per Persson.4
Annet navn: Eli Trondsdotter på Mittet.4 Eli og Per var selveiere på Ytre Mittet, Veøy, til 1746. De eide 1 pund 8 merker i gården. Ifølge Bygdebok for Holm sokn hadde Per og Eli bruket Sveingarden, men det hadde langt høyere skyld (på side 338 innrømmer forfatteren at det er «reine tippinga å plasere rett mann på rett bruk»).4,5,6
Eli giftet seg med Anders Aslaksson på Myklebostad.2 Eli og Anders var brukere på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Nesset, fra 1748. De var kårfolk i 1782.7,2

Eli døde i 1787 på Nedre Myklebostad, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 4. mars 1787 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 175 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640219
 2. [S130] Nesset IX: s. 220.
 3. [S130] Nesset IX: s. 221.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 402 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650422
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 338.
 7. [S130] Nesset IX: s. 218.

Ragnhild Persdotter på Mittet1,2,3

K, #14267, (ca. 1738 - 1804)
Far*Per Persson på Mittet3 (c 1710 - 1746)
Mor*Eli Trondsdotter på Myklebostad3 (c 1714 - 1787)

Familie

Aslak Larsson på Mittet (c 1734 - 1795)     Ragnhild ble født ca. 1738.2
Annet navn: Ragnhild Persdotter på Myklebostad, nevnt 1760.4
Ragnhild giftet seg den 28. desember 1760 i Vistdal kyrkje, Nesset, med Aslak Larsson på Myklebostad.4,1 Ragnhild og Aslak var selveiere på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, i 1762.1,5 Ragnhild var kårkone på bnr. 9 i 1801.2

Ragnhild døde i 1804.6

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 237. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041080
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 377 a, Yttre Mittit, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670238
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 408.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 5. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 445.
 6. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 470.

Anders Aslaksson på Myklebostad1

M, #14268, (ca. 1723 - 1787)

Familie

Eli Trondsdotter på Myklebostad (c 1714 - 1787)
De hadde åtte barn.7      Anders ble født ca. 1723 på Nedre Myklebostad, Nesset.2
Anders giftet seg med Eli Trondsdotter på Mittet.3 Anders og Eli var brukere på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Nesset, fra 1748. De var kårfolk i 1782.1,3
Presten anmeldte Anders fordi han en lørdagsettermiddag i november 1748 hadde innbudt til dans, drikking og spill i huset sitt, «til manges uleilighet og skade og til Guds fortørnelse og sabbatens vanhelligelse». Vitnene sa Anders ikke hadde bedt dem, men at de bare stakk innom – og at det var mange til stede, både voksne og ungdom, uten at det ble noen uro.4
Gud er fortørnet (illustrasjon: AK)
Han var debitor ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 1 daler for 1 tønne korn.5,6


Anders døde i 1787 på Nedre Myklebostad.3

Kilder/noter

 1. [S130] Nesset IX: s. 218.
 2. [S130] Nesset IX: s. 217.
 3. [S130] Nesset IX: s. 220.
 4. [S130] Nesset IX: s. 219.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 6. [S130] Nesset IX: s. 247.
 7. [S130] Nesset IX: s. 221.

Tølløv Larsson på Gauprøra1,2

M, #14269, (ca. 1746 - 1813)
Far*Lars Persson på Myklebostad3,4 (c 1698 - c 1748)
Mor*Inger Aslaksdotter på Myklebostad5,3,6 (c 1705 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Barn     Tølløv ble født ca. 1746 på Nedre Myklebostad, Nesset.7,8,1
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling, delt med søsknene.9
Han var arving ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 13 daler 2 ort 18 skilling, utlagt blant annet i 7,7 mark i gården.10,6
Han var myndling av Aslak Jonsson på Nerland i 1749. Aslak var fremdeles formynder for Tølløv i 1755.3,5
Han var arving ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755 på Nedre Myklebostad: 3 daler 22 skilling, utlagt i en liten andel av gården o.a.11
Per Larsson kjøpte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Nesset, den 5. juli 1762 av Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.12,13

Annet navn: Tølløv Larsson på Turhus.14 Tølløv bodde på Turhus, Nesset, hos mora.15,16
Tølløv fikk barn med en uregistrert person i 1766.17 Han ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1769. Han ble grenader året etter. I 1773 var høyden målt til 64 sjællandske tommer. Tølløv var fremdeles grenader i 1775.7,8,15
Annet navn: Tølløv Larsson Myklebostad, nevnt 1775.15,7,8 Tølløv bodde på Gauprøra, Nesset, i 1775. Han fikk bygselseddel året etter og var bruker til slutten av 1780-årene.15,2,17
Tølløv trolovet seg den 29. oktober 1775 i Vistdal kyrkje, Nesset, med en uregistrert person.15 Tølløv var husmann på Gauprøra i 1801. De hadde ikke jord.1,17

Tølløv døde i 1813 på Gauprøra, som innerst.17

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 358 b, Gouprøer, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670225
 2. [S130] Nesset IX: s. 30.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 6. [S130] Nesset IX: s. 247.
 7. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Eresfjordske kompani, grenaderrulle. Grenaderer, nr. 26. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680980
 8. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Eresfjordske kompani, kompanirulle. Soldater, nr. 80. https://media.digitalarkivet.no/ru20111201680969
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 12. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 13. [S130] Nesset IX: s. 248.
 14. [S129] Nesset V: s. 141.
 15. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 119 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640162
 16. [S276] Nesset VIII: s. 266.
 17. [S130] Nesset IX: s. 31.

Inger Aslaksdotter på Myklebostad1,2,3

K, #14270, (ca. 1705 - 1794)
Far*Aslak Jonsson på Nerland4 (c 1681 - 1759)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Lars Persson på Myklebostad (c 1698 - c 1748)
De hadde fem barn.1,20,5 
Barn

Familie 2

Knut Eriksson på Turhus ( - c 1756)
De hadde ett barn.8 
Barn

Familie 3

Jon Olsson på Husby (c 1694 - 1773)
De hadde ikke barn.10      Annet navn: Inger Aslaksdotter på Nerland.4
Inger ble født ca. 1705.4
Inger giftet seg med Lars Persson på Myklebostad.1,3 Inger og Lars var brukere på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Nesset. Bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav de eide 1 våg 15 merker. Hun overtok etter hans død.3,5,1,6
Hun var arving ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 61 daler 2 ort 13 skilling, utlagt i 1 pund 10½ mark (med bygselrett) i gården, sølvbeger, sølvskje o.a.7,5
Hun var myndling av Aslak Jonsson på Nerland i 1749.1,2

Inger giftet seg i juni 1750 med Knut Eriksson på Ødegård.8,9 Inger og Knut var brukere på bnr. 2, Turhus, Nesset, i 1754.10,11
Annet navn: Inger Aslaksdotter på Turhus, nevnt fra 1755 til 1757.12,8
Gunnar Jonsson på Slenes døde den 22. juni 1755 på Nerland, Nesset, noen dager etter at Anders Persson på Lange banket ham i et bryllup der. En stokk og en bit av den avdødes skjegg ble senere fremlagt som bevis. Blant vitnene var Per Persson på Hjellen, Knut Eriksson på Turhus, Inger Aslaksdotter på Turhus, Ivar Ivarsson på Ødegård og Synnøv Lassesdotter på Ødegård.13,14,12,15
Hun var arving ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755 på Nedre Myklebostad, Nesset: 3 daler 22 skilling, utlagt i en liten andel av gården o.a.16
Hun var arving ved skiftet etter Knut Eriksson på Turhus den 24. juni 1757: 10 daler 3 ort 12 skilling, utlagt i en andel av Nedre Myklebostad.17

Inger giftet seg i 1757 med Jon Olsson på Husby.10
Per Larsson kjøpte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4 den 5. juli 1762 av Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.18,19


Inger døde i 1794.10

     Navnet hennes ble skrevet Inger Aslachsdotter Torrus i 1755.12

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 3. [S130] Nesset IX: s. 246.
 4. [S1275] Nesset X: s. 237.
 5. [S130] Nesset IX: s. 247.
 6. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 28. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 9. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 65. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 10. [S276] Nesset VIII: s. 266.
 11. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 300. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410154
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 396. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 13. [S979] Nesset XI: s. 72.
 14. [S130] Nesset IX: s. 409. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#412
 15. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 16. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 17. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b–528 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 18. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 19. [S130] Nesset IX: s. 248.
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517

Knut Eriksson på Turhus1,2,3

M, #14271, ( - ca. 1756)
Far*Erik Toresson på Ødegård5,1,7 (c 1671 - c 1727)
Mor*Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård4,5,6,7 ( - c 1746)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Inger Aslaksdotter på Myklebostad (c 1705 - 1794)
De hadde ett barn.1 
Barn     
Han var arving ved skiftet etter Erik Toresson på Ødegård den 20. oktober 1727: 3 daler 2 ort 10 skilling, utlagt i 2,7 mark i Nauste (0–2–16), 3,6 mark i Ødegård (Litle Bergsethjellen, 0–3–13) o.a.8
Han var myndling av Knut Toresson i Eikesdal fra 1727.5
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård den 6. november 1746.4
Lasse Olsson på Ødegård ble stevnet i 1747. Naboen Knut Torfinnsson på Ødegård satt i julen året før ved høysetet i stuen sin. Ved bordet satt også Per Olsson på Bergsethjellen, Erik på Bergset og Lasse. Sistnevntes stesønn Knut Eriksson kom inn, satte seg på en benk ved ovnen og sa til Knut Torfinnsson: «Morbror, har du fått penger av Lasse for gården?» Morbroren svarte «Jammen har jeg det.» Knut Eriksson spurte videre om ikke deres penger var like gode som Lasses. Da for Lasse opp og gikk løs på stesønnen. (Lasses kone, Knut Torfinnssons søster, hadde nylig dødd, og det var ikke igjen rede penger ved skiftet etter henne.) Saken ble utsatt grunnet mangel på vitner, men etter et par utsettelser ble han bøtelagt på høsttinget i 1749.9,10

Annet navn: Knut Eriksson på Ødegård, nevnt 1749.11,5,4
Knut giftet seg i juni 1750 med Inger Aslaksdotter på Myklebostad.1,12
Annet navn: Knut Eriksson på Myklebostad, nevnt fra 1750 til 1755.13,12,14
Henrik Knutsson på Myklebostad og Sæmund Pålsson på Rødal o.a. ble kalt til å vitne på tinget i Eresfjord tinglag den 23. oktober 1750. De skulle ha sett Ola Gunnarsson på Reiten bli mishandlet i bryllupet til Knut Eriksson på Myklebostad.12
Knut Andersson på Myklebostad ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 23. oktober 1750. Han var siktet for vold mot Ola Didriksson på Helle (d.y.) i bryllupet til Knut Eriksson på Myklebostad.12
Han var lagrettemann i Eresfjord tinglag i 1751.14 Knut og Inger var brukere på bnr. 2, Turhus, Nesset, i 1754.15,2 Tore Eriksson på Myklebostad, Knut Eriksson på Myklebostad og Aslak Knutsson på Solhjell solgte 1 pund 8 merker (uten bygselrett) på lnr. 202, Litle Bergsethjellen, Nesset, den 9. juni 1755 til Lasse Olsson. Prisen var 2 ort per mark. Jorden var arvegods. Aslak solgte antakelig på vegne av myndlingen Brit Eriksdotter. Skjøtet ble tinglyst samme dag.16,13,7
Gunnar Jonsson på Slenes døde den 22. juni 1755 på Nerland, Nesset, noen dager etter at Anders Persson på Lange banket ham i et bryllup der. En stokk og en bit av den avdødes skjegg ble senere fremlagt som bevis. Blant vitnene var Per Persson på Hjellen, Knut Eriksson på Turhus, Inger Aslaksdotter på Turhus, Ivar Ivarsson på Ødegård og Synnøv Lassesdotter på Ødegård.17,18,3,19
Knut Torfinnsson på Ødegård ble stevnet av Lasse Olsson på Ødegård til tinget i Eresfjord tinglag den 23. oktober 1755. Lasse ville at Knut skulle «giøre Rigtighed til ham» med tanke på skiftebrevet etter Torfinn Persson på Ødegård, hvor siden avdøde Ola Torfinnsson hadde arvet en andel i gården. Knud Torhuus (Knut Eriksson på Turhus eller feilskrift for førstnevnte Knut) møtte og fremviste skjøte av 3. juli 1722, «hvorudi [Knut Torfinnsson] var tilskiødet 1 Vog i Ødegaarden». Lasse bad da om utsettelse til sommertinget.6


Knut døde ca. 1756 på Turhus, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 24. juni 1757. Kreditorer: Jon Persson på Solhjell, Per Larsson på Myklebostad og Inger Myklebostad o.a. Arvinger: Inger Aslaksdotter og Ingeborg Knutsdotter. I boet var 1 pund 10½ mark (med bygselrett) i Nedre Myklebostad (21 daler 3 ort). Den avdøde skyldte 12 daler i barnepenger og drøyt 7 daler i bøter. Aktiva: 53 daler 2 ort 16 skilling. Passiva: 31–3–16. Arv: 21–3–0.20

I Gards- og ættesoge for Nesset (VIII) kalles Knut Eriksson på Turhus for «Knut Knutson Sira».15

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 300. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410154
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 396. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 427. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410218
 7. [S1275] Nesset X: s. 71.
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b–467 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 9. [S1275] Nesset X: s. 72.
 10. [S1275] Nesset X: s. 47.
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400738
 12. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 65. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410035
 13. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650610
 14. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 146. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410077
 15. [S276] Nesset VIII: s. 266.
 16. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650609
 17. [S979] Nesset XI: s. 72.
 18. [S130] Nesset IX: s. 409. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#412
 19. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410203
 20. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b–528 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128

Ola Torfinnsson på Ødegård1

M, #14272, (ca. 1698 - omkring 1750)
Far*Torfinn Persson på Ødegård1 (1665 - c 1729)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Ola ble født ca. 1698.1

Ola døde omkring 1750.2
Knut Torfinnsson på Ødegård ble stevnet av Lasse Olsson på Ødegård til tinget i Eresfjord tinglag den 23. oktober 1755. Lasse ville at Knut skulle «giøre Rigtighed til ham» med tanke på skiftebrevet etter Torfinn Persson på Ødegård, hvor siden avdøde Ola Torfinnsson hadde arvet en andel i gården. Knud Torhuus (Knut Eriksson på Turhus eller feilskrift for førstnevnte Knut) møtte og fremviste skjøte av 3. juli 1722, «hvorudi [Knut Torfinnsson] var tilskiødet 1 Vog i Ødegaarden». Lasse bad da om utsettelse til sommertinget.2

Kilder/noter

 1. [S1275] Nesset X: s. 46.
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 427. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410218

Ingeborg Knutsdotter på Turhus1,2

K, #14273, (ca. 1750 - )
Far*Knut Eriksson på Turhus1 ( - c 1756)
Mor*Inger Aslaksdotter på Myklebostad3,1 (c 1705 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Ingeborg ble født ca. 1750.4
Hun var arving ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755 på Nedre Myklebostad, Nesset: 3 ort 5 skilling, utlagt i en liten andel av gården o.a.5
Hun var arving ved skiftet etter Knut Eriksson på Turhus den 24. juni 1757: 10 daler 3 ort 12 skilling, utlagt i en andel av Nedre Myklebostad.6
Hun var myndling av Tore Eriksson på Myklebostad fra 1757. Han var fremdeles hennes formynder i 1762.1,2
Per Larsson kjøpte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Nesset, den 5. juli 1762 av Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.2,7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 4. [S276] Nesset VIII: s. 266.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b–528 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 7. [S130] Nesset IX: s. 248.

Brit Eriksdotter på Myklebostad1,2

K, #14274, ( - etter 1764)
Far*Erik Toresson på Ødegård3,4 (c 1671 - c 1727)
Mor*Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård5,3 ( - c 1746)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Brit Eriksdotter på Ødegård.5,3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Toresson på Ødegård den 20. oktober 1727: 1 daler 3 ort 5 skilling, utlagt i 1,3 mark i Nauste (0–1–8), 1,8 mark i Ødegård (Litle Bergsethjellen, 0–1–12) o.a.6
Hun var myndling av Tore Toresson på Setra fra 1727.3
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård den 6. november 1746.5
Hun var myndling av Aslak Knutsson på Grandsætra fra 1746.5
Lasse Olsson kjøpte 1 pund 8 merker (uten bygselrett) på lnr. 202, Litle Bergsethjellen, Nesset, den 9. juni 1755 av Tore Eriksson på Myklebostad, Knut Eriksson på Myklebostad og Aslak Knutsson på Solhjell. Prisen var 2 ort per mark. Jorden var arvegods. Aslak solgte antakelig på vegne av myndlingen Brit Eriksdotter. Skjøtet ble tinglyst samme dag.7,8,4

Brit giftet seg med en uregistrert person.1 Brit var huskone på bnr. 1, Nedre Myklebostad, Nesset, i 1762. Hun slapp ekstraskatten ettersom mannen var utkommandert.1,9 Brit var legdskjerring på Øvre Myklebostad, Nesset, i 1764.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 208. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041040
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Nesset prestegjeld, hovedmanntall. Mnr. 207. https://media.digitalarkivet.no/rk10051201050042
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 4. [S1275] Nesset X: s. 71.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b–467 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650609
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650610
 9. [S130] Nesset IX: s. 203.

Ingrid Eriksdotter på Ødegård1,2

K, #14275, ( - etter 1762)
Far*Erik Toresson på Ødegård2,3 (c 1671 - c 1727)
Mor*Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård1,2 ( - c 1746)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Erik Toresson på Ødegård den 20. oktober 1727: 1 daler 3 ort 5 skilling, utlagt i 1,3 mark i Nauste (0–1–8), 1,8 mark i Ødegård (Litle Bergsethjellen, 0–1–12) o.a.4
Hun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Torfinnsdotter på Ødegård den 6. november 1746.1
Hun var myndling av Anders Knutsson på Grandsætra fra 1746.1
Inger Møchelbostad var kreditor ved skiftet etter Knut Eriksson på Turhus den 24. juni 1757: 3 ort.5
Ingrid tjente hos Tore Eriksson på bnr. 1, Nedre Myklebostad, Nesset, i 1762.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650446
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 3. [S1275] Nesset X: s. 71.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 466 b–467 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640482
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 527 b–528 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651128
 6. [S130] Nesset IX: s. 203.

Elling Aslaksson på Nerland1,2,3

M, #14276, (ca. 1708 - 1770)
Far*Aslak Jonsson på Nerland3 (c 1681 - 1759)
5. tippoldefar til meg

Familie

Anne Persdotter på Nerland (c 1731 - 1799)
De hadde fem barn.6 
Barn     Elling ble født ca. 1708.3
Elling giftet seg med Anne Persdotter.4 Elling Aslaksson på Nerland var vurderingsmann i 1755.1 Elling og Anne var selveiere på bnr. 2, Nerland, Nesset, fra 1761 til 1770.4 Jon Olsson på Turhus, Aslak Larsson på Myklebostad, Elling Aslaksson på Nerland og Tore Eriksson på Myklebostad solgte 1 våg 15 merker (med bygselrett) på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Nesset, den 5. juli 1762 til Per Larsson. Kjøpesum: 45 daler. Jon solgte for sin kone (Inger Aslaksdotter), og Elling handlet nok for Ingers umyndige barn fra første ekteskap. Tore opptrådte for myndlingen Ingeborg Knutsdotter. Jorden var arvegods (etter Pers far). Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.2,5

Elling døde i 1770 på Nerland, Nesset.4

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650973
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 257 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650741
 3. [S1275] Nesset X: s. 237.
 4. [S1275] Nesset X: s. 238.
 5. [S130] Nesset IX: s. 248.
 6. [S1275] Nesset X: s. 239.

Lasse Larsson på Myklebostad1,2,3

M, #14277, ( - ca. 1755)
Far*Lars Persson på Myklebostad2,1,3 (c 1698 - c 1748)
Mor*Inger Aslaksdotter på Myklebostad3,2,4 (c 1705 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling, delt med søsknene.5
Han var arving ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 13 daler 2 ort 18 skilling, utlagt blant annet i 7,7 mark (med bygselrett) i gården.6,4
Han var myndling av Lasse Olsson på Ødegård i 1749.2,3


Lasse døde ca. 1755.3 Det ble holdt skifteregistrering etter «unge Menniske» Lasse Larsson den 3. oktober 1755 på Nedre Myklebostad, Nesset. Kreditor: Lasse Olsson på Ødegård. Arvinger: Inger Aslaksdotter, Per Larsson, Aslak Larsson, Tølløv Larsson, Ragnhild Larsdotter og Ingeborg Knutsdotter. I boet var 7,7 mark (med bygselrett) i Myklebostad (4 daler 3 ort 8 skilling), hvorav Per Persson på Hjellen hadde betalt 4 års landskyld (0–2–20). Aktiva: 17–2–14. Passiva: 2–1–4. Arv: 15–1–10.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 4. [S130] Nesset IX: s. 247.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986

Ragnhild Larsdotter på Myklebostad1,2,3

K, #14278, ( - etter 1755)
Far*Lars Persson på Myklebostad2,1 (c 1698 - c 1748)
Mor*Inger Aslaksdotter på Myklebostad3,2,4 (c 1705 - 1794)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling, delt med søsknene.5
Hun var arving ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 6 daler 3 ort 9 skilling, utlagt blant annet i 3,8 mark (med bygselrett) i gården.6,4
Hun var myndling av Sjurd Knutsson i Gjerdet iallfall fra 1749 til 1755.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Lasse Larsson den 3. oktober 1755 på Nedre Myklebostad, Nesset: 1 daler 2 ort 11 skilling, utlagt i en liten andel av gården o.a.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 4. [S130] Nesset IX: s. 247.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b–389 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986

Per Persson på Myklebostad1,2,3,4,5

M, #14279, (ca. 1693 - )
Per Persson (Myklebostad) sitt bumerke i 1733 (fra «Bumerker fra Volds ottung»)     Per ble født ca. 1693.6
Annet navn: Per Persson i Langelia, nevnt 1719.7,6,8
Han var arving ved skiftet etter Kurt Olsson i Langelia den 12. april 1719: 6 daler 3 ort 18 skilling.9
Per Persson i Langelia var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord tinglag den 23. oktober 1719 i en sak mellom Guttorm Persson på Syltebø og Torfinn Bårdsson på Syltebø.7
Annet navn: Per Persson i Lia, nevnt 1722.10 Per Persson i Lia fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 18 merker på bnr. 3, Nedre Myklebostad, Nesset, den 27. november 1722. Seddelen ble tinglyst først 7. juli 1727.10,11
Peder Møchelbostad var kreditor ved skiftet etter Aslak Bårdsson på Reiten den 12. april 1723: 23 skilling.12
Per var bruker på bnr. 3 i 1724. Den 14. juli 1733 fikk han bygselseddel på 1 våg 1 pund av Hermann Treschow og Karsten Karstensson Volkvarts (tinglyst 29. januar året etter). På tinget 18. oktober 1737 fikk Per tilbud om å kjøpe bruket for 120 daler. Han fikk betenkningstid til utgangen av november, men det ble ikke noe kjøp. Også Ola Aslaksson, sønn av forrige bruker, drev en del av dette bruket i 1730- og 40-årene.13,14,15,11,16 Per var lagrettemann i Eresfjord tinglag i 1724 og 1733.1,17,5
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Nilssen Finne den 28. juli 1734: 1 ort 4 skilling.18
Erik Andersson på Oppdal ble stevnet av Erik Pedersson Lekanger til tinget i Eresfjord tinglag den 23. januar 1739. Erik Andersson kom med motsøksmål for ulovlig utkastelse og stevnet blant andre Knut Torfinnsson på Ødegård, Per Persson på Myklebostad og Per Persson på Hjellen som vitner. Erik sa at kirkeeierne hadde gitt ham kår, men det benektet de. Det falt lagtingsdom 17. august, og Erik Andersson fikk frist til sommertinget 1740 om han ville anke. I juli hadde han igjen stevnet prosten, som ikke møtte.4,19,3,20,21

Fogden, på vegne av Karsten Karstenssons enke, stevnet Knud Ols Mochelbostad (skal nok være Ola Knutsson på Myklebostad), Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad og Per Persson på Myklebostad til tinget i Eresfjord tinglag den 23. januar 1739. De fattige leilendingene var allerede dømt for manglende betaling og kunne ikke opprettholde driften. Dagen etter ble de pålagt å flytte innen faredagen for at gårdsbrukene ikke skulle legges øde eller ende som beitemark.4,22,23,11 Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen stevnet Per Olsson i Ytterlia til tinget i Eresfjord tinglag den 24. januar 1739 for odels- og rydningsrett i Ytterlia på Ytre Lange. Den innstevnede møtte og påpekte at han hørte hjemme i et annet tinglag (Rødven), så saken ble ikke behandlet.24,25,11,26

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen Møkelbodstad i 1734.2

     Brødrene Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen var slektninger av Kurt Olsson i Langelia.8

     Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen kan ha vært barn av Per Ørjarsson på Lange. Per Persson og broren Ola bodde i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset, i 1701 (hvor Ola Olsson var bruker). Deres mor kalles fattig huskone i manntallet, så faren var trolig død (Per Ørjarssons familie eide Ytterlia, hvor Per og Ola Perssøner stevnet brukeren for odelsrett i 1739).6,27

I Gards- og ættesoge for Nesset (XI) er nok Per Persson på Myklebostad sammenblandet med Per Persson på Hjellen, som fikk bygselseddel samme dag (de var neppe samme person).26,28


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) hadde Ola Persson i Langelia trolig sønnen Per Olsson (født ca. 1645), som på slutten av 1600-tallet skal ha vært bruker i Ytterlia.
Det står at denne Per var gift med Ingebjørg Endresdotter i Langelia, og at de var foreldre til Per Persson på Myklebostad og Ola Persson på Hjellen, men dette ser ikke ut til å stemme.29,30,26,31

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 90 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390751
 2. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 414 a.
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400358
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 5. [S785] «Bumerker fra Volds ottung»: s. 19.
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 233.
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 121 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390588
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a.
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 46 a/b.
 10. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 194 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390856
 11. [S130] Nesset IX: s. 217.
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 261 b–263 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640276
 13. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 43 b, mnr. 208. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670045
 14. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 57 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400220
 15. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 195 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400359
 16. [S130] Nesset IX: s. 218.
 17. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 27 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400192
 18. [S970] Trondheim skifteprotokoll 1732–35: fol. 411 a & 413 a–414 a.
 19. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400409
 20. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 283 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400448
 21. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 8 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 22. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 23. [S130] Nesset IX: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95
 24. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/248/
 25. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400411
 26. [S979] Nesset XI: s. 401.
 27. [S130] Nesset IX: s. 409.
 28. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 29. [S979] Nesset XI: s. 345.
 30. [S979] Nesset XI: s. 400.
 31. [S979] Nesset XI: s. 330.

Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad1

K, #14280, ( - etter 1749)
7. tippoldemor til meg

Familie

Per Larsson på Myklebostad (c 1658 - )
Seks barn er nevnt i et skifte.1 
Barn     Ragnhild giftet seg med Per Larsson. Ragnhild og Per var brukere på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Nesset, i 1701. Lars Persson bodde også der. De hadde en tjenestekar.2 Ragnhild og Per var brukere på bnr. 4 i 1711. Lars Persson og Lisbet Persdotter bodde også der. Enka (Ragnhild) hadde overtatt i 1718. Bruket var på 1 våg 1 pund 18 merker, hvorav de selv eide 1 våg 15 merker (med bygselrett).3,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 7 daler 1 ort 6 skilling.6
Hun var kreditor ved skiftet etter Lars Persson på Myklebostad den 22. mai 1749: 3 daler 12 skilling i jordegods, 3 daler 2 ort 19 skilling i innestående løsøre, og 1 daler for en kuhud.7,8


     Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad, Ola Tølløvsson på Moen og Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Erridzfiordz-[Otting], Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181181
 4. [S130] Nesset IX: s. 246.
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel 1718. Erridtzfiordz Otting, Nedre Møchelbostad. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291032
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b–532 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 8. [S130] Nesset IX: s. 247.

Gjertrud Persdotter på Venås1

K, #14281, ( - etter 1754)
Far*Per Larsson på Myklebostad2,3 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad2 ( - e 1749)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Gjertrud Persdotter på Myklebostad.3,2 Gjertrud og mannen var brukere av halve gården på Venås, Tingvoll, fra 1727 til 1734.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 3 daler 2 ort 15 skilling.5
Gjertrud var huskone på Nedre Myklebostad, Nesset, i 1754.3

Kilder/noter

 1. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 138.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 3. [S130] Nesset IX: s. 302.
 4. [S1432] Gards- og ættesoge for Tingvoll III: s. 137.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517

Ragnhild Persdotter på Teigset1,2

K, #14282, (ca. 1709 - 1772)
Far*Per Larsson på Myklebostad3 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad3 ( - e 1749)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Sjurd Knutsson i Gjerdet ( - 1766)     Annet navn: Ragnhild Persdotter på Myklebostad.3
Ragnhild ble født ca. 1709 på Nedre Myklebostad, Nesset.1
Ragnhild giftet seg med Sjurd Knutsson i Gjerdet.2
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 3 daler 2 ort 15 skilling.4
Ragnhild og Sjurd var selveiere på Teigset, Nesset, fra 1756 til 1766.5
Hun var myndling av Per Persson på Hjellen i 1767.2


Ragnhild døde i 1772 på Teigset, som huskone.1,5 Hun ble jordfestet den 7. juni 1772 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 87 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640130
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660453
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 5. [S1099] Nesset IV: s. 199.

Ingebjørg Persdotter på Myklebostad1

K, #14283, ( - etter 1748)
Far*Per Larsson på Myklebostad1 (c 1658 - )
Mor*Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad1 ( - e 1749)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Lisbet Persdotter på Fagersletta den 23. april 1748: 3 daler 2 ort 15 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 498 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650517

Sjurd Knutsson i Gjerdet1,2,3,4

M, #14284, ( - 1766)

Familie

Ragnhild Persdotter på Teigset (c 1709 - 1772)     Annet navn: Sjurd Knutsson på Stubøen.1 Sjurd var bruker på Vorpeneset, Nesset, fra ca. 1741. Gården ble kalt Gjerdet. Han drev den til 1756.2,5
Sjurd giftet seg med Ragnhild Persdotter på Myklebostad.6
Han var verge for Ragnhild Larsdotter på Myklebostad iallfall fra 1749 til 1755.3,4

Annet navn: Sjurd Knutsson på Teigset.7 Sjurd og Ragnhild var selveiere på Teigset, Nesset, fra 1756 til 1766.7

Sjurd døde i 1766 på Teigset.7

     Navnet hans ble skrevet Siur Giera i 1749.3

Kilder/noter

 1. [S1099] Nesset IV: s. 279.
 2. [S1099] Nesset IV: s. 366.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 531 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650551
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 388 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650986
 5. [S1099] Nesset IV: s. 361.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 427 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660453
 7. [S1099] Nesset IV: s. 199.

Ola Tølløvsson på Moen1,2

M, #14285, (ca. 1655 - 17. januar 1715)

Familie

De hadde fem barn, alle gutter.4,3 
Barn     Ola ble født ca. 1655.2,3
Ola giftet seg ca. 1690 med enka på Moen.2,4 Ola var bruker på Moen, Nesset, i 1690. Gården var på 1 våg 12 merker. Etter at han forsvant i 1712, drev kona frem til sønnen Tore overtok.1,5
Ola fikk barn med stedattera i 1712. Han rømte, men kom tilbake året etter og ble stilt for retten.4

Ola døde den 17. januar 1715 i Eresfjord, Nesset. Han ble halshugget for blodskam, og liket ble brent.3

     Ragnhild Tølløvsdotter på Myklebostad, Ola Tølløvsson på Moen og Gjertrud Tølløvsdotter på Finnset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Erritzfiords Otting, Moen. https://media.digitalarkivet.no/rk10051202201022
 2. [S276] Nesset VIII: s. 105.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 106.
 4. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 130 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390421
 5. [S276] Nesset VIII: s. 107.
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 75 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400532

Brit Eriksdotter på Myklebostad1,2,3

K, #14286, (ca. 1724 - 1764)
Far*Erik Knutsson i Utigard3,4 (c 1693 - f 1760)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Andersson på Myklebostad (c 1713 - 1764)
De hadde seks barn.8 
Barn     Annet navn: Brit Eriksdotter i Utigard.3
Brit ble født ca. 1724.1,3
Brit giftet seg med Knut Andersson på Lange.1,2,3
Knut Andersson på Lange kjøpte 1 pund 19½ mark (med bygselrett) i Heraust, Nedre Myklebostad, Nesset, den 3. januar 1744 av Erik Knutsson i Utigard. Kjøpesum: 21 daler 3 ort. Knuts kone hadde allerede arvet like mye (trolig ved skiftet etter mora, Eriks første hustru). Skjøtet ble tinglyst 4. juli.4,5,6
Brit og Knut var brukere i Heraust i 1749. Skyld: 1 våg 1 pund 18 merker.7,3

Brit døde i 1764 på Nedre Myklebostad, Nesset.1,3 Hun og Knut ble jordfestet den 5. februar 1764 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne og Knut den 1. juni 1764. Arvinger: Anders Knutsson og Marit Knutsdotter o.a.2

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 36 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640080
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242
 3. [S130] Nesset IX: s. 262.
 4. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 203 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650463
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 203 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650464
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400568
 7. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 29. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690349
 8. [S130] Nesset IX: s. 263. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#266

Anders Olsson på Lange1,2,3

M, #14287, (ca. 1681 - ca. 1714)
6. tippoldefar til meg

Familie

Marit Lange
Tre barn levde i 1714.2 
Barn     Anders ble trolig født ca. 1681 på Nedre Myklebostad, Nesset.4,5
Anders giftet seg med Marit.2
Annet navn: Anders Olsson på Myklebostad, nevnt 1708.6,7 Anders Olsson på Myklebostad kjøpte 1 pund 4½ mark odelsgods (med bygselrett) på bnr. 4, Indre Lange, Nesset, den 18. juli 1708 av Trond Olsson på Ora. Trond solgte på vegne av seg selv og sine søsken, som arvet jorden etter broren Ola Olsson. Skjøtet ble utstedt på Ytre Slemmå, og tinglyst 21. januar året etter.8,7 Anders Olsson hadde overtatt etter Ola Olsson som eier av 2 pund 9½ mark (med bygselrett) og bruker av 2 pund 21½ mark på bnr. 4 i 1710 (det kan tenkes at Ola var gift og at Anders giftet seg med enka og slik kom i besittelse av den andre halvparten).9 Anders og Marit var brukere på bnr. 4 i 1711. I skoskattelisten datert 14. juni står anders olsens qvinde og ei tjenestejente. Anders stod fremdeles som bruker i matrikkelen fra 1717, men det var nok enka som drev bruket.1,3,10

Anders døde ca. 1714 på Indre Lange, Nesset.2 Det ble holdt skifte etter ham den 25. april 1714. Arvinger: Marit Lange, Anders Andersson, Ola Andersson og Knut Andersson. Arv: 31 daler 3 ort 20 skilling.2
Arne Olsson hadde overtatt etter Anders Olsson som eier av 2 pund 9½ mark (med bygselrett) og bruker av 2 pund 21½ mark på bnr. 4 i 1718. Av matrikkelforarbeidet fra 1724 går det frem at Arne egentlig eide 1 pund 18¾ mark og hans stebarn 14¾ mark (til sammen 2 pund 9½ mark), så han var nok gift med enka etter Anders.11,12,13

Ifølge Bygdebok for Eid var Anders Olsson på Ora bosatt på Myklebostad (i Nesset) og kjøpte jord i Lange (se broren Ola), men dette ser ut til å være en sammenblanding med Anders Olsson på Myklebostad og Anders Olsson på Lange. Sistnevnte kom ikke med i Gards- og ættesoge for Nesset, men er delvis forvekslet med Anders på Myklebostad (det var altså tre forskjellige menn som het Anders Olsson).14,15


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) eide Anders Ørjarsson på Lange fremdeles 2 pund 9½ mark i gården i 1719, men det stemmer ikke (se Anders Olsson på Lange).13

Kilder/noter

 1. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 2, legdsrulle. Ræven-otting, legdsnr. 69. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181087
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15-16, skoskatten. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 231, Neremøchelbost: https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282128
 5. [S130] Nesset IX: s. 216.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 25 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650028
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 66 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390196
 8. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 25 a–26 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650027
 9. [S1594] Romsdal fogderegnskap 1709–10: mappe 3, vedlegg 1, matrikkel 1710. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307180293
 10. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290033
 11. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 12. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 88 b, mnr. 224. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660291
 13. [S979] Nesset XI: s. 54.
 14. [S392] Bygdebok for Eid: s. 349.
 15. [S130] Nesset IX: s. 262. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#265
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 222 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660242

Arne Olsson på Lange1,2

M, #14288, ( - etter 1725)

Familie

Marit Lange
Barn     Arne giftet seg trolig med Marit Lange. Arne Olsson hadde overtatt etter Anders Olsson som eier av 2 pund 9½ mark (med bygselrett) og bruker av 2 pund 21½ mark på bnr. 4, Indre Lange, Nesset, i 1718. Av matrikkelforarbeidet fra 1724 går det frem at Arne egentlig eide 1 pund 18¾ mark og hans stebarn 14¾ mark (til sammen 2 pund 9½ mark), så han var nok gift med enka etter Anders.2,3,1 Arne var bruker på bnr. 4 i 1725.4 Anders Andersson overtok etter Arne Olsson, som trolig var hans stefar.

Kilder/noter

 1. [S979] Nesset XI: s. 54.
 2. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 3. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 88 b, mnr. 224. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660291
 4. [S979] Nesset XI: s. 55.

Brit Åmundsdotter på Lange1

K, #14289, ( - ca. 1741)

Familie

Anders Andersson på Lange (c 1705 - 1798)
De hadde to barn.1,2 
Barn     Brit giftet seg med Anders Andersson på Lange.1,2

Brit døde ca. 1741 på Indre Lange, Nesset.1 Det ble holdt skifte etter henne den 15. juni 1742. Arvinger: Anders Andersson og Anders Andersson o.a. I boet var 1 pund 12 merker odelsjord (med bygselrett) i bruket på Lange (18 daler). Aktiva: 58 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 3–1–12. Arv: 54–3–20.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 169 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650187
 2. [S979] Nesset XI: s. 55.

Gunnar Ørjarsson i Lia1,2,3

M, #14290, (ca. 1744 - 21. august 1823)
Far*Ørjar Persson i Lia1 (c 1715 - c 1746)
Mor*Marit Olsdotter i Lia1,4 (c 1717 - 1782)     Gunnar ble født ca. 1744.4
Han var arving ved skiftet etter Ørjar Persson i Lia den 3. desember 1746: 28 daler 3 ort 12 skilling, utlagt blant annet i 6 merker jord med bygselrett (3 daler).5
Han var myndling av Knut Olsson på Mittet fra 1746.1
Gunnar Ørjarsson kjøpte jord i Øverlia, Ytre Lange, Nesset, den 17. oktober 1769 av Per Gunnarsson Lind. Etter handelen rådde Gunnar over 1 pund 3 merker. Skjøtet ble tinglyst 26. oktober.2
Annet navn: Gunnar Ørjarsson i Langelia, nevnt 1775.6
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Jakobsson i Langelia den 15. juli 1775: 6 daler i 2 års tjenestelønn, 4 daler i 4 års landskyld, og 2 daler i rede penger. Derimot skyldte han 1 daler 2 ort for 3 merker (med bygselrett) i bruket.7
Gunnar var selveier i Øverlia til 1812.8

Gunnar døde den 21. august 1823 på Ytre Lange, Nesset.8

     Navnet hans ble skrevet Gunder Ørgesen Langelien i 1775.6

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 2. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 192 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410782
 3. [S979] Nesset XI: s. 388.
 4. [S979] Nesset XI: s. 389.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b–430 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b–156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 8. [S979] Nesset XI: s. 390.

Gjertrud Justsdotter i Lia1,2

K, #14291, ( - etter 1747)

Familie

Per Ørjarsson i Lia (c 1684 - )
De var trolig gift og foreldre til to barn. 
Barn     
Hun var kreditor ved skiftet etter Ragnhild Olsdotter på Helle den 21. januar 1709: 3 daler 10 skilling.3

Gjertrud giftet seg trolig med Per Ørjarsson i Lia.
Anders Eriksson var verge for Per Gunnarsson i 1746. På tinget 22. oktober lyste Anders, på vegne av Per, odelsløsningsrett i Øverlia, Ytre Lange, Nesset. Det samme gjentok seg 27. juni året etter. Samtidig tilstod Anders enka der (Marit Olsdotter) å bruke på livstid uten bygsel de 12 merker (med 1½ mark overbygsel) som Per eide i Øverlia. Til gjengjeld skulle enka (og en eventuell ny mann) besørge opphold på bruket for Pers farmor, Gjertrud Justsdotter. Den 27. juni 1757 lyste Anders igjen sin myndlings odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 3 merker i Øverlia.4,1,5


     Didrik Justsson på Helle og Gjertrud Justsdotter i Lia var trolig søsken.2,6

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400642
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630489
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 89 a–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630488
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 170 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400629
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410277
 6. [S979] Nesset XI: s. 387.

Anders Arnesson i Lia1,2

M, #14292, (ca. 1720 - ca. 1752)
Far-?*Arne Olsson på Lange ( - e 1725); kanskje
Mor-?*Marit Lange; kanskje
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Olsdotter i Lia (c 1717 - 1782)
De hadde ett barn.1 
Barn     Annet navn: Anders Arnesson på Lange.3
Anders ble født ca. 1720.3 Anders Arnesson på Lange ble innrullert i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1741. Han var fremdeles soldat i 1749.3 Han fikk bygselseddel på 13½ mark i Øverlia, Ytre Lange, Nesset, fra Anders Eriksson den 29. desember 1747. Seddelen ble tinglyst 21. oktober året etter.2
Anders giftet seg ca. 1748 med Marit Olsdotter i Lia.1,3

Anders døde ca. 1752 i Øverlia.1 Det ble holdt skifte etter ham den 10. april 1753. Arvinger: Marit Olsdotter og Ørjar Andersson. I boet var 6 merker i bruket (3 daler). Formue: 46 daler 2 ort 16 skilling. Passiva: 4–0–2. Arv: 42–2–12 (sic).4

     Anders Arnesson i Lia og Ildri Arnesdotter på Myklebostad kan ha vært søsken.5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 224 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400682
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 65. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a–167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 5. [S130] Nesset IX: s. 71.

Marit Olsdotter i Lia1,2

K, #14293, (ca. 1717 - 1782)

Familie 1

Ørjar Persson i Lia (c 1715 - c 1746)
De hadde ett barn.1 
Barn

Familie 2

Anders Arnesson i Lia (c 1720 - c 1752)
De hadde ett barn.2 
Barn

Familie 3

Knut Jakobsson i Lia (c 1734 - 1774)
De hadde ett barn.12      Marit ble født ca. 1717.3
Marit giftet seg med Ørjar Persson.1 Marit og Ørjar var brukere i Øverlia, Ytre Lange, Nesset. Skyld: 1 pund 3 merker.3,4
Anders Eriksson var verge for Per Gunnarsson i 1746. På tinget 22. oktober lyste Anders, på vegne av Per, odelsløsningsrett i Øverlia. Det samme gjentok seg 27. juni året etter. Samtidig tilstod Anders enka der (Marit Olsdotter) å bruke på livstid uten bygsel de 12 merker (med 1½ mark overbygsel) som Per eide i Øverlia. Til gjengjeld skulle enka (og en eventuell ny mann) besørge opphold på bruket for Pers farmor, Gjertrud Justsdotter. Den 27. juni 1757 lyste Anders igjen sin myndlings odelsløsningsrett og pengemangel til 1 pund 3 merker i Øverlia.5,6,7
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Persson i Lia den 3. desember 1746: 28 daler 3 ort 12 skilling, utlagt blant annet i 6 merker jord med bygselrett (3 daler).8
Hun var myndling av Ingebrigt Bjørnsson i Ranvik fra 1746.1
Anders Eriksson gav bygselseddel på 13½ mark i Øverlia til Anders Arnesson den 29. desember 1747.9

Marit giftet seg ca. 1748 med Anders Arnesson.2,10
Hun var arving ved skiftet etter Anders Arnesson i Lia den 10. april 1753: 21 daler 1 ort 6 skilling, utlagt blant annet i 3 merker i bruket (1–2–0). I boet var 6 merker i bruket (3 daler). Formue: 46 daler 2 ort 16 skilling. Passiva: 4–0–2. Arv: 42–2–12 (sic).11
Hun var myndling av Ørjar Åmundsson i Nerlia i 1753.2

Marit giftet seg med Knut Jakobsson.12
Annet navn: Marit Olsdotter i Langelia, nevnt 1775.12
Hun var arving ved skiftet etter Knut Jakobsson i Langelia den 15. juli 1775: 11 daler 2 ort 14 skilling.13
Hun var myndling av Anders skolemester i 1775.12


Marit døde i 1782.3

     Knut Olsson på Mittet og Marit Olsdotter i Lia kan ha vært søsken.

     Hun kan ha vært mor til Beret Knutsdotter Bogge.12

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset (XI) hadde Knut Jakobsson og Marit Olsdotter i Lia sønnen Lars (i live 1782), men i skiftet etter Knut fra 1775 står at deres eneste barn var Brit (19 år).3,12

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 3. [S979] Nesset XI: s. 389.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 170 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400629
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 183 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400642
 7. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 545. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410277
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b–430 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 9. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 224 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400682
 10. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 65. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690350
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a–167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 12. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 155 b–156 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670158

Ørjar Andersson i Lia1

M, #14294, (ca. 1749 - )
Far*Anders Arnesson i Lia1 (c 1720 - c 1752)
Mor*Marit Olsdotter i Lia1 (c 1717 - 1782)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Ørjar ble født ca. 1749 på Ytre Lange, Nesset.1
Han var arving ved skiftet etter Anders Arnesson i Lia den 10. april 1753: 21 daler 1 ort 6 skilling, utlagt blant annet i 3 merker i bruket (1–2–0).2
Han var myndling av Knud Møchelbostad (trolig Knut Andersson på Myklebostad) i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 166 a–167 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650762

Marit på Lange1

K, #14295
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Anders Olsson på Lange (c 1681 - c 1714)
Tre barn levde i 1714.1 
Barn

Familie 2

Arne Olsson på Lange ( - e 1725)
Barn     Marit giftet seg med Anders Olsson.1 Marit og Anders var brukere på bnr. 4, Indre Lange, Nesset, i 1711. I skoskattelisten datert 14. juni står anders olsens qvinde og ei tjenestejente. Anders stod fremdeles som bruker i matrikkelen fra 1717, men det var nok enka som drev bruket.2,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Lange den 25. april 1714.1

Marit giftet seg trolig med Arne Olsson.
Arne Olsson hadde overtatt etter Anders Olsson som eier av 2 pund 9½ mark (med bygselrett) og bruker av 2 pund 21½ mark på bnr. 4 i 1718. Av matrikkelforarbeidet fra 1724 går det frem at Arne egentlig eide 1 pund 18¾ mark og hans stebarn 14¾ mark (til sammen 2 pund 9½ mark), så han var nok gift med enka etter Anders.5,6,7

Kilder/noter

 1. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Ræven Otting, 25. april.
 2. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 1, vedlegg 2, legdsrulle. Ræven-otting, legdsnr. 69. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181087
 3. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15-16, skoskatten. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101307181183
 4. [S1570] Romsdal fogderegnskap 1717: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507290033
 5. [S1589] Romsdal fogderegnskap 1718: mappe 1, vedlegg 1, matrikkel. Ræven Otting, Lange. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507291034
 6. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 88 b, mnr. 224. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660291
 7. [S979] Nesset XI: s. 54.

Ørjar Persson i Lia1,2

M, #14296, (ca. 1715 - ca. 1746)
Far*Per Ørjarsson i Lia3 (c 1684 - )
Mor-?*Gjertrud Justsdotter i Lia ( - e 1747); trolig

Familie

Marit Olsdotter i Lia (c 1717 - 1782)
De hadde ett barn.1 
Barn     Ørjar ble født ca. 1715 på Ytre Lange, Nesset.2
Ørjar giftet seg med Marit Olsdotter.1 Ørjar og Marit var brukere i Øverlia, Ytre Lange, Nesset. Skyld: 1 pund 3 merker.4,2

Ørjar døde ca. 1746 på Ytre Lange.1 Det ble holdt skifte etter ham den 3. desember 1746. Arvinger: Marit Olsdotter og Gunnar Ørjarsson. I boet var 12 merker jord (med bygselrett), verdsatt til 6 daler. Aktiva: 57 daler 3 ort. Det var ingen gjeld.5

     Navnet hans ble skrevet ørje Pedersøn Lien i 1746 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Legdsnr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690351
 3. [S979] Nesset XI: s. 388.
 4. [S979] Nesset XI: s. 389.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b–430 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449

Ingebrigt Bjørnsson i Ranvik1,2,3

M, #14297, (ca. 1700 - )
Far*Bjørn Knutsson i Ranvik1 (c 1659 - )     Ingebrigt ble født ca. 1700 i Ranvik, Nesset.1 I manntallet av 1701 står Ingebrigt Bjørnsson hos Bjørn Knutsson på bnr. 1, Ranvik, Nesset.1,4 Ingebrigt bodde i Ranvik iallfall fra 1742 til 1746.5,2,3
Han bevitnet at Mali Olsdotter solgte 2 pund 6 merker på bnr. 5, Rød, Nesset, den 6. juli 1742 til Ola Olsson på Rød og Anne Eriksdotter.6,5,7
Han var verge for Ingebjørg Knutsdotter i Ranvik i 1744.2
Han var verge for Marit Olsdotter i Lia fra 1746.3


     Navnet hans ble skrevet Ingebret Biørnsøn Ranvigen i 1742.5

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 221, Ranevig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282123
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 328 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650346
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 4. [S253] Nesset I: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#70
 5. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 179 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650439
 6. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 179 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650438
 7. [S253] Nesset I: s. 392.

Bjørn Knutsson i Ranvik1,2,3

M, #14298, (ca. 1659 - )
Far-?*Knut Persson i Ranvik (c 1626 - ); trolig1

Familie

To andre Bjørnssøner i Ranvik var trolig også hans.1,4 
Barn     Bjørn ble født ca. 1659.3 Bjørn var bruker på bnr. 1, Ranvik, Nesset, i 1679.1 I manntallet av 1701 står Bjørn som bruker på bnr. 1. Ingebrigt Bjørnsson var også der. De hadde en tjenestegutt. Bjørn drev frem til 1727.3,1 Bjørn Knutsson i Ranvik var stevnet som vitne til tinget i Eresfjord tinglag den 21. oktober 1720 i en sak mot Ola Olsson på Kvernberget.2

Kilder/noter

 1. [S253] Nesset I: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#70
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 154 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390620
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 221, Ranevig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282123
 4. [S253] Nesset I: s. 74. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#77

Knut Olsson på Mittet1,2

M, #14299, (ca. 1702 - 1762)

Familie

Han var gift to ganger og hadde seks barn.4 
Barn     Knut ble født ca. 1702.3
Han var verge for Gunnar Ørjarsson i Lia fra 1746.1
Knut var bruker på bnr. 2, Inner-Mittet, Veøy, til 1761.3

Knut døde i 1762 på Inner-Mittet, Veøy.4

     Knut Olsson på Mittet og Marit Olsdotter i Lia kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 429 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650449
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 186 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650782
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 45.
 4. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 46.

Eli Knutsdotter på Mittet1,2

K, #14300, (1743 - )
Far*Knut Olsson på Mittet1 (c 1702 - 1762)     Eli ble født i 1743 på Inner-Mittet, Veøy.2
Hun var myndling av Ørjar Åmundsson i Nedre Langelia fra 1753.1
Ei Eli Knuds Dotter Lange var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Ytre Mittet den 22. april 1761: 3 daler 1 ort.3


     Elen Knutsdatter og Eli Knutsdotter på Mittet kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 186 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650782
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 46.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 5 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660022