Per på Bjørnes1

M, #14001, ( - før 1710)
Far*Ola Einarsson i Jevika (c 1638 - ); trolig2

Familie

Kari Johansdotter på Bjørnes ( - c 1718)
To barn levde i 1718.2,3 
Barn     Per giftet seg med Kari Johansdotter på Bjørnes.2,3 Per var bruker av 1 våg på Bjørnes, Nesset.1

Per døde før 1710.1
Jon Olsson fikk bygselseddel på 1 våg, «som Peder tilforn brugte og Fradøede», på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 4. februar 1710 (Jon overtok altså etter Per). Seddelen ble tinglyst 3. februar 1711. Jon står ikke i ekstraskatten datert 23. juni samme år, men det gjør qvinden Karj.1,4,5

Kilder/noter

 1. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 8 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390299
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640017
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640018
 4. [S276] Nesset VIII: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#178
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørsnes.

Einar Olsson i Jevika1,2,3,4

M, #14002, (ca. 1679 - )
Far*Ola Einarsson i Jevika2 (c 1638 - )     Einar ble født ca. 1679 i Jevika, Nesset.2 Han var soldat i 1701.2 I manntallet av 1701 står Einar Olsson hos Ola Einarsson i Jevika.2,5 Einar var bruker i Jevika fra 1710. Han overtok etter faren.5 Einar og kona var brukere i Jevika i 1711. Ragnj olsdatter (kanskje Ragnhild Olsdotter) bodde hos dem. Einar kjøpte gården i 1723, og sønnen Jon ble bruker i 1751.4,5
Han var verge for Ragnhild Persdotter på Bjørnes fra 1718. Han var hennes farbror.1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 16 skilling.6


     Navnet hans ble skrevet Einer olsen dyvig i 1718.1

     Navnet hans ble skrevet Einer Gievigen i 1742.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640017
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Dyvig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650208
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Dyevig.
 5. [S104] Nesset II: s. 74. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#77
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207

Ola Olsson på Barsteinen1,2

M, #14003, ( - etter 1731)     Ola bodde på Barsteinen, Nesset, i 1718.1
Han var verge for Gjertrud Persdotter på Bjørnes fra 1718.1
Olluf var bruker i Dernedgarden, Barsteinen, Nesset, i 1724. Skyld: 2 pund.3 Ola Olsson på Barsteinen o.a. solgte 2 pund i Dernedgarden den 2. oktober 1731. Skjøtet ble tinglyst 20. oktober.2

     Navnet hans ble skrevet olle olsen barsten i 1718.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640017
 2. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 145 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400139
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 28 b. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670030

Anders Guttormsson på Syltebø1

M, #14004, (ca. 1692 - )
Far*Guttorm Persson på Syltebø1 (1665 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Anders ble født ca. 1692 på Syltebø, Nesset.1 I manntallet av 1701 står Anders Guttormsson hos Guttorm Persson på lnr. 113, Syltebø, Nesset.1,2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Syltebøen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 2. [S129] Nesset V: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#246

Lars Ingebrigtsson på Bjørnes1,2

M, #14005, (ca. 1643 - )     Lars ble født ca. 1643.2 Lars var bruker på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, fra 1670-årene, sammen med Endre Ingebrigtsson. Fra 1680-årene og i 1696 hadde Lars hele bruket (1 våg 8 merker).1 Han og Ola Jonsson var brukere på bnr. 1 i 1701.2,1,3

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 177. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#178
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørsnes.

Johans Eriksson på Bjørnes1,2,3

M, #14006, (ca. 1641 - )

Familie

Han hadde trolig to barn. 
Barn     Johans ble født ca. 1641.3 Han og Anders Mikkelsson var brukere på bnr. 2, Bjørnes, Nesset, i 1669.2,3 Johans og Anders var brukere på bnr. 2 i 1711. Mellom dem i skattelisten står qvinden Karj (Kari Johansdotter).1

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørsnøs.
 2. [S276] Nesset VIII: s. 192. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#193
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127

Anders Mikkelsson på Bjørnes1,2,3

M, #14007, (ca. 1641 - )     Anders ble født ca. 1641.3 Han og Johans Eriksson var brukere på bnr. 2, Bjørnes, Nesset, i 1669.1,3 Anders og Johans var brukere på bnr. 2 i 1711. Mellom dem i skattelisten står qvinden Karj (Kari Johansdotter).2

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 192. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#193
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Biørsnøs.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Biørsnes. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127

Ola Einarsson i Jevika1,2

M, #14008, (ca. 1638 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ola ble født ca. 1638 i Jevika, Nesset.1,2 Ola var bruker i Jevika i 1665. Han og faren drev 1 våg sammen.1 I manntallet av 1701 står Ola som bruker i Jevika. Einar Olsson og Jon Olsson var også der. Einar overtok i 1710.2,1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 74. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#77
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 222, Dyvig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282124
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640017

Jon Olsson i Jevika1

M, #14009, (ca. 1689 - )
Far*Ola Einarsson i Jevika1 (c 1638 - )     Jon ble født ca. 1689 i Jevika, Nesset.1 I manntallet av 1701 står Jon Olsson hos Ola Einarsson i Jevika.1,2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var Jon Olsson i Jevika og Jon Olsson på Bjørnes samme person, men det stemmer ikke.3

Kristen Olsson på Ernes1,2

M, #14010, (ca. 1697 - 1772)     Kristen ble født ca. 1697 på Ernes, Nesset.3 Kristen var bruker på Ernes i 1724. Skyld: 2 pund 12 merker. Han hadde overtatt etter faren. Neste bruker fikk bygsel i 1756.2,4
Han var verge for Ola Jonsson på Bjørnes fra 1728.1


Kristen døde i 1772.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 42 b, mnr. 205. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670044
 3. [S276] Nesset VIII: s. 572. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#573
 4. [S276] Nesset VIII: s. 573. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#574

Gjøri på Solhjell1

K, #14011, ( - etter 1728)     Gjøri bodde hos Per Knutsson og Kari på bnr. 2, Solhjell, Nesset, i 1711.2,3
Hun var kreditor ved skiftet etter Jon Olsson på Bjørnes den 15. april 1728: 2 daler.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640522
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Solgild.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 223.
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 506 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640521

Marit Andersdotter på Grandsætra1

K, #14012, (ca. 1734 - )
Far*Anders Knutsson på Grandsætra1 (c 1695 - 1766)
Mor*Brynhild Jonsdotter på Grandsætra1 ( - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Larsson på Bjørbakken (c 1727 - 1812)     Marit ble født ca. 1734.2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 6 daler 3 ort 5 skilling, utlagt blant annet i 1,7 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (1 ort 17 skilling).3
Jødda Sjurdsdotter, Tollev Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.4,5,6

Marit hadde et forhold til Anders Larsson på Bjørbakken ca. 1770.7

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S129] Nesset V: s. 300.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 6. [S276] Nesset VIII: s. 179.
 7. [S129] Nesset V: s. 301. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#304

Søgni Andersdotter på Grandsætra1

K, #14013, ( - etter 1753)
Far*Anders Knutsson på Grandsætra1 (c 1695 - 1766)
Mor*Brynhild Jonsdotter på Grandsætra1 ( - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Erik Jonsson på Bjørnes den 3. april 1753: 6 daler 3 ort 5 skilling, utlagt blant annet i 1,7 mark (uten bygselrett) i Bjørnes (1 ort 17 skilling).2
Hun var myndling av Aslak Knutsson på Solhjell fra 1753.1
Jødda Sjurdsdotter, Tollev Jonsson på Horne, Elling Toresson i Austigard, Anders Knutsson på Grandsætra, Erik Olsson på Finnset, Erik Knutsson på Øverås, Aslak Endresson på Nerås, Aslak Knutsson på Solhjell og Tore Olsson på Moen solgte 2 pund arvegods (uten bygselrett) på bnr. 1, Bjørnes, Nesset, den 6. juli 1753 til Knut Endresson. (Av dette eide kjøperen allerede 3,4 mark. Flere av selgerne handlet for koner eller myndlinger.) Skjøtet ble tinglyst samme dag.3,4,5

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a–154 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 79 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650559
 5. [S276] Nesset VIII: s. 179.

Knut Larsson på Grandsætra1,2

M, #14014, (ca. 1660 - )

Familie

Han hadde iallfall tre barn.2 
Barn     Knut ble født ca. 1660 på Grandsætra, Nesset.1 Knut var bruker på Grandsætra fra ca. 1685. Han overtok etter faren og drev iallfall til 1729. Etter Knut tok sønnen Anders over gården.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 384, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191203
 2. [S129] Nesset V: s. 299.
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 30. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690344
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 152 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650748

Ola Hallsteinsson på Sira1,2

M, #14015, (ca. 1660 - )

Familie

(?)
De var trolig gift, og følgende tre søsken var trolig Olas barn.3,4 
Barn     Ola ble født ca. 1660 på Sira, Nesset.1 Han var syk i 1666.1
Ola giftet seg trolig med (?). Ola var bruker på bnr. 3 (B), Sira, Nesset, iallfall fra 1683 til 1696. Han overtok etter faren.2

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 380, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191201
 2. [S276] Nesset VIII: s. 308. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#309
 3. [S276] Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

(?)

K, #14016

Familie 1

Ola Hallsteinsson på Sira (c 1660 - )
De var trolig gift, og følgende tre søsken var trolig Olas barn.2,4 
Barn

Familie 2

Jon Hansson på Sira (c 1651 - )
De hadde trolig ikke barn.      Hun giftet seg trolig med Ola Hallsteinsson på Sira.
Hun giftet seg trolig med Jon Hansson.1,2 Jon var bruker på bnr. 3 (B), Sira, Nesset, i 1701. Gårddelen var på 2 våger 1 pund.1,2 Jon og kona var brukere på bnr. 3 (B) i 1711. (Ste)dattera mart (trolig Marit Olsdotter) og ei anna Marit bodde også der. Enka drev bruket i 1717 og til 1738.3,2

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Zire. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 2. [S276] Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Siere.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Jon Hansson på Sira1,2,3

M, #14017, (ca. 1651 - )

Familie

(?)
De hadde trolig ikke barn. 
Jon Hansson (Sira) sitt bumerke (fra Gards- og ættesoge for Nesset)     Jon ble født ca. 1651.2
Jon giftet seg trolig med (?).2,1 Jon var bruker på bnr. 3 (B), Sira, Nesset, i 1701. Jon Olsson bodde også der. Gårddelen var på 2 våger 1 pund.2,1 Jon og kona var brukere på bnr. 3 (B) i 1711. (Ste)dattera mart (trolig Marit Olsdotter) og ei anna Marit bodde også der. Enka drev bruket i 1717 og til 1738.3,1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 229, Zire. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282127
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Siere.

Marit Olsdotter på Sira1

K, #14018
Far-?*Ola Hallsteinsson på Sira (c 1660 - ); trolig
Mor*(?)1

Familie

Aslak Bårdsson på Sira (c 1672 - c 1720)
Hun hadde ett barn.1 
Barn     Marit giftet seg trolig med Aslak Bårdsson på Sira. Aslak og kona var brukere på Reiten, Sira, Nesset, i 1711. Aslaks enke drev bruket fra ca. 1720 til 1725.2,3

I et skifte fra 1789, etter deres død, kalles hun og søstera Jonsdøtrer (etter stefaren?), men iallfall Marit på Ljøsta var ei Olsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Siere.
 3. [S276] Nesset VIII: s. 296. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#297

Marit Olsdotter på Ljøsta1,2,3

K, #14019, (ca. 1691 - 1764)
Far-?*Ola Hallsteinsson på Sira (c 1660 - ); trolig
Mor*(?)4

Familie 1

Ola Knutsson på Ljøsta ( - c 1741)
De hadde ett barn.2,4,7 
Barn

Familie 2

Johans Jørnsson på Ljøsta (c 1706 - 1788)
De hadde ikke barn.      Marit ble født ca. 1691.3 Hun bodde kanskje hos Jon Hansson på bnr. 3 (B), Sira, Nesset, i 1711.5,6
Marit giftet seg med Ola Knutsson på Ljøsta.2,1,7
Hun var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 27 daler 5 skilling.8
Marit Olsdotter på Ljøsta gav 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget, Ljøsta, Nesset, den 23. januar 1743 til Bjørn Knutsson i Oppigard. Hennes avdøde mann, Ola Knutsson, hadde lånt 54 daler av Bjørn mot pant i bruket. Skjøtet ble tinglyst 24. januar (i Gards- og ættesoge for Nesset er denne handelen også feilaktig tillagt nabokona med samme navn).1,9
Marit giftet seg med Johans Jørnsson på Bogge.10,11
Johans Jørnsson på Ljøsta kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget den 16. oktober 1744 av Bjørn Knutsson i Eikesdal. Kjøpesum: 54 daler. Skjøtet ble tinglyst 22. oktober.12
I manntallet av 1762 står Marit og Johans som selveiere på Skaget. Knut Olsson og Siri Olsdotter var også der.10
Knut Olsson på Ljøsta kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget den 20. oktober 1763 av Johans Jørnsson på Ljøsta. Kjøpesum: 54 daler. Johans og kona (kjøperens mor) skulle ha fritt husvære der på livstid, åker til 1 tønne utsæd i året samt fôr og beite til to kyr og seks småfe. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst samme dag.11


Marit døde i 1764 på Ljøsta, Nesset.3 Hun ble jordfestet den 29. april 1764 på Rød kyrkjegard, Nesset.3

     Hun signerte som Marit Olsdatter Lystern i 1743 (ifølge signaturavskrift).1

I et skifte fra 1789, etter deres død, kalles hun og søstera Jonsdøtrer (etter stefaren?), men iallfall Marit på Ljøsta var ei Olsdotter.4

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 37 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Siere.
 6. [S276] Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 7. [S104] Nesset II: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#19
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 9. [S104] Nesset II: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#15
 10. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 145. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041030
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 269 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650753
 12. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 209 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650470

Erik Aslaksson på Sira1,2

M, #14020, (ca. 1711 - 1761)
Far-?*Aslak Bårdsson på Sira (c 1672 - c 1720); trolig2
Mor*Marit Olsdotter på Sira1

Familie 1

Guri Persdotter på Sira (c 1733 - 1818)
De hadde to barn.2 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.2      Erik ble født ca. 1711.2 Han kjøpte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B), Sira, Nesset, den 28. oktober 1738.2
Erik giftet seg med en uregistrert person.2
Erik giftet seg i 1758 med Guri Persdotter på Øverås.2 Erik og Guri var brukere på bnr. 3 (B) fra 1758 til 1761.2

Erik døde i 1761 på Sira, Nesset.2

     Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var Erik Aslaksson på Sira trolig søskenbarn av Knut Persson på Sira.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S276] Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 3. [S276] Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311

Guri Persdotter på Sira1

K, #14021, (ca. 1733 - 1818)

Familie 1

Erik Aslaksson på Sira (c 1711 - 1761)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Knut Persson på Sira (c 1740 - 1786)
De hadde fire barn.1      Guri ble født ca. 1733.1
Annet navn: Guri Persdotter på Øverås.1
Guri giftet seg i 1758 med Erik Aslaksson på Sira.1 Guri og Erik var brukere på bnr. 3 (B), Sira, Nesset, fra 1758 til 1761.1
Guri giftet seg i 1764 med Knut Persson på Tjelle.1 Guri og Knut var brukere på bnr. 3 (B) fra 1764 til 1772.1,2

Guri døde i 1818.1

Knut Persson på Sira1,2

M, #14022, (ca. 1740 - 1786)

Familie

Guri Persdotter på Sira (c 1733 - 1818)
De hadde fire barn.2      Annet navn: Knut Persson på Tjelle.2
Knut ble født ca. 1740.2
Knut giftet seg i 1764 med Guri Persdotter på Sira.2 Knut og Guri var brukere på bnr. 3 (B), Sira, Nesset, fra 1764 til 1772.2,3 Knut Persson på Sira, Per Eriksson og Ågot Eriksdotter solgte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B) den 22. oktober 1772 til Bård Persson på Åse. Kjøpesum: 60 daler. Vergene til Per og Ågot undertegnet på deres vegne. Skjøtet ble tinglyst samme dag.1,3

Knut døde i 1786 på Sira, Nesset, som husmann.2,3

     Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var Knut Persson på Sira trolig søskenbarn av Erik Aslaksson på Sira.3

Per Eriksson på Slenes1

M, #14023, (1761 - 6. desember 1819)
Far*Erik Aslaksson på Sira2,3 (c 1711 - 1761)
Mor*Guri Persdotter på Sira3 (c 1733 - 1818)     Per ble født i 1761 på Sira, Nesset.3 Knut Persson på Sira, Per Eriksson og Ågot Eriksdotter solgte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B), Sira, Nesset, den 22. oktober 1772 til Bård Persson på Åse. Kjøpesum: 60 daler. Vergene til Per og Ågot undertegnet på deres vegne. Skjøtet ble tinglyst samme dag.4,5
Han var myndling av Knut Torfinnsson på Syltebø i 1772.4

Annet navn: Per Eriksson på Sira, nevnt 1789.2,4,3
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler.6
Per Eriksson på Slenes var husmann på Øvre Slenes, Nesset, til 1819.1

Per døde den 6. desember 1819 på Øvre Slenes.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Erichsen Sira i 1789.2

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 144. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#145
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S276] Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660023
 5. [S276] Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Ågot Eriksdotter på Frisvoll1

K, #14024, (1759 - 6. desember 1836)
Far*Erik Aslaksson på Sira2,3 (c 1711 - 1761)
Mor*Guri Persdotter på Sira3 (c 1733 - 1818)     Annet navn: Ågot Eriksdotter på Sira.2,4,3
Ågot ble født i 1759 på Sira, Nesset.3 Knut Persson på Sira, Per Eriksson og Ågot Eriksdotter solgte 2 våger (med bygsel over 1 pund mer) på bnr. 3 (B), Sira, Nesset, den 22. oktober 1772 til Bård Persson på Åse. Kjøpesum: 60 daler. Vergene til Per og Ågot undertegnet på deres vegne. Skjøtet ble tinglyst samme dag.4,5
Hun var myndling av Pål Gunnarsson på Frisvoll i 1772.4
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 2 ort.6
Hun var myndling av Knut Endresson på Bjørnes i 1789.2
Ågot var huskone på Frisvoll, Nesset.1

Ågot døde den 6. desember 1836.1

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#132
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S276] Nesset VIII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#310
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 63 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660023
 5. [S276] Nesset VIII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#311
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Ola Knutsson på Ljøsta1,2,3

M, #14025, ( - ca. 1741)
Far*Knut Endresson i Utigard4,1 (c 1622 - )
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Anne Olsdotter på Ljøsta ( - c 1728)
De hadde to barn, hvorav ett levde i 1742.3,1 
Barn

Familie 2

Marit Olsdotter på Ljøsta (c 1691 - 1764)
De hadde ett barn.1,8,5 
Barn     Ola giftet seg med Anne Olsdotter på Ljøsta.3 Ola og Anne var brukere på Skaget, Ljøsta, Nesset, i 1711. Han kjøpte bruket i 1724.3
Ola hadde et forhold til en uregistrert person ca. 1722. Han var gift og ble bøtelagt 36 daler 12 skilling (antakelig halve boet).3
Ola giftet seg med Marit Olsdotter.1,2,5

Ola døde ca. 1741 på Ljøsta, Nesset.1,5 Det ble holdt skifte etter ham den 28. juni 1742. Kreditorer: Knut Olsson på Hoem, Jakob Andreas Eg, Bjørn Knutsson i Oppigard, Einar Olsson i Jevika og Erik Knutsson i Eikesdal o.a. Arvinger: Marit Olsdotter, Knut Olsson og Marit Olsdotter. I boet var blant annet en liten, rød hest (1 år gammel) og et fjørnfar med seil og redskap. Åbot på hus: 7 daler. Aktiva: 77 daler 16 ort. Passiva: 23 daler 6 skilling. Arv: 54 daler 10 skilling. Utenom dette fikk sønnen 22 daler 1 ort 16 skilling i hjemmefølge og 16 daler i bryllupskost.6
Marit Olsdotter på Ljøsta gav 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget den 23. januar 1743 til Bjørn Knutsson i Oppigard. Hennes avdøde mann, Ola Knutsson, hadde lånt 54 daler av Bjørn mot pant i bruket. Skjøtet ble tinglyst 24. januar (i Gards- og ættesoge for Nesset er denne handelen også feilaktig tillagt nabokona med samme navn).2,7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 188 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650448
 3. [S104] Nesset II: s. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#18
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 173 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650190
 5. [S104] Nesset II: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#19
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 7. [S104] Nesset II: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#15
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Knut Olsson på Ljøsta1,2,3

M, #14026, (ca. 1734 - 1765)
Far*Ola Knutsson på Ljøsta3 ( - c 1741)
Mor*Marit Olsdotter på Ljøsta3,2 (c 1691 - 1764)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Siri Olsdotter på Ljøsta ( - 1801)
De hadde fire barn.5,2,6 
Barn     Knut ble født ca. 1734 på Ljøsta, Nesset.3
Han var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 18 daler 3 skilling. Han fikk også 22 daler 1 ort 16 skilling i hjemmefølge og 16 daler i bryllupskost.4
Han var myndling av Erik Knutsson i Eikesdal fra 1742.3

Knut giftet seg med Siri Olsdotter på Ljøsta.5,6 I manntallet av 1762 står Knut Olsson og Siri Olsdotter hos Johans Jørnsson og Marit Olsdotter på Skaget, Ljøsta, Nesset.7 Knut Olsson på Ljøsta kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) på Skaget den 20. oktober 1763 av Johans Jørnsson på Ljøsta. Kjøpesum: 54 daler. Johans og kona (kjøperens mor) skulle ha fritt husvære der på livstid, åker til 1 tønne utsæd i året samt fôr og beite til to kyr og seks småfe. Skjøtet og kårbrevet ble tinglyst samme dag.1 Knut og Siri var selveiere på Skaget til 1765. Etter hans død drev hun videre med sin neste mann. Knut og Siris sønn Anders fikk skjøte i 1784.6

Knut døde i 1765 på Ljøsta.6 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 24. juli 1766. Kreditor: Johans Jørnsson på Ljøsta. Arvinger: Siri Olsdotter, Anders Knutsson, Ola Knutsson den eldre, Ola Knutsson den yngre og Marit Knutsdotter. I boet var blant annet en dansk bibel. De eide 1 våg 1 pund 12 merker (med bygselrett) i Ljøsta, taksert til 54 daler, som stefaren Johans fikk utlagt halvparten av i løsøre. Selve jorden ble delt på enka og barna til Knut. Aktiva: 119 daler 3 ort 6 skilling. Passiva: 35–1–0. Arv: 84–2–6.5

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 269 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650753
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 6. [S104] Nesset II: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#20
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 145. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041030

Anne Olsdotter på Ljøsta1

K, #14027, ( - ca. 1728)

Familie

Ola Knutsson på Ljøsta ( - c 1741)
De hadde to barn, hvorav ett levde i 1742.1,2 
Barn     Anne giftet seg med Ola Knutsson.1 Anne og Ola var brukere på Skaget, Ljøsta, Nesset, i 1711. Han kjøpte bruket i 1724.1

Anne døde ca. 1728 på Ljøsta, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S104] Nesset II: s. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#18
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207

Marit Olsdotter på Ljøsta1

K, #14028, ( - etter 1742)
Far*Ola Knutsson på Ljøsta1 ( - c 1741)
Mor*Anne Olsdotter på Ljøsta2 ( - c 1728)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Marit var trolig gift i 1742.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Knutsson på Ljøsta den 28. juni 1742: 9 daler 1 skilling. Marit fikk også 1 daler 1 ort i tjenestelønn, 1 ort i innestående arv og 3 daler 1 ort hun hadde lånt faren.4


     Marit Olsdotter på Ljøsta og Marit Olsdotter på Nauste kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207
 2. [S104] Nesset II: s. 15. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#18
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 190 a–191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650207

Marit Asbjørnsdotter på Ljøsta1

K, #14029, ( - etter 1789)
Far*Asbjørn Persson på Rød2 ( - c 1744)
Mor*Marit Olsdotter på Rød3,2 ( - f 1792)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Johans Jørnsson på Ljøsta (c 1706 - 1788)
De hadde ikke barn.1,6      Annet navn: Marit Asbjørnsdotter på Rød.3,2 I manntallet av 1762 står Marit Asbjørnsdotter hos Ola Toresson og Marit Olsdotter i Asbjørnstua, Rød, Nesset.3,2,4
Marit giftet seg i 1782 med Johans Jørnsson på Ljøsta.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 5 daler 1 ort 17 skilling.5
Hun var myndling av Asbjørn Olsson på Ljøsta i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S253] Nesset I: s. 399.
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 4. [S253] Nesset I: s. 400.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S104] Nesset II: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#19

Siri Olsdotter på Ljøsta1,2

K, #14030, ( - 1801)

Familie 1

Knut Olsson på Ljøsta (c 1734 - 1765)
De hadde fire barn.1,4,3 
Barn

Familie 2

De hadde fem barn.3      Annet navn: Siri Olsdotter på Nesset, nevnt 1753.3
Siri giftet seg med Knut Olsson på Ljøsta.1,3 I manntallet av 1762 står Knut Olsson og Siri Olsdotter hos Johans Jørnsson og Marit Olsdotter på Skaget, Ljøsta, Nesset.2 Siri og Knut var selveiere på Skaget til 1765. Etter hans død drev hun videre med sin neste mann. Knut og Siris sønn Anders fikk skjøte i 1784.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Ljøsta den 24. juli 1766: 42 daler 1 ort 3 skilling, utlagt blant annet i 2 pund 6 merker i bruket (27 daler).1
Hun var myndling av Gabriel Olsson på Prestneset i 1766.1

Siri giftet seg ca. 1767 med en uregistrert person.3

Siri døde i 1801 på Ljøsta, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 145. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041030
 3. [S104] Nesset II: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#20
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Anders Knutsson på Ljøsta1,2

M, #14031, (ca. 1753 - )
Far*Knut Olsson på Ljøsta2 (c 1734 - 1765)
Mor*Siri Olsdotter på Ljøsta2 ( - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Anders ble født ca. 1753, før foreldrene giftet seg.2,3
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Ljøsta den 24. juli 1766: 12 daler 7 skilling, utlagt blant annet i 15,4 mark i bruket.2
Anders var selveier på Skaget, Ljøsta, Nesset, fra 1784. Sønnen Ivar fikk skjøte i 1809.3,4
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler. Han fikk også 1 daler, delt med Knut på Klokkset (s.d.), for at de reiste til Molde og anmeldte dødsfallet.5
Han var verge for Marit Knutsdotter i 1789.1


     Navnet hans ble skrevet Anders Knudsen Lystern i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 3. [S104] Nesset II: s. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#20
 4. [S104] Nesset II: s. 18. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#21
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Ola Knutsson på Ljøsta1,2

M, #14032, (ca. 1760 - 1790)
Far*Knut Olsson på Ljøsta1,2 (c 1734 - 1765)
Mor*Siri Olsdotter på Ljøsta1 ( - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født ca. 1760.1
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Ljøsta den 24. juli 1766: 12 daler 7 skilling, utlagt blant annet i 15,4 mark i bruket.1

Han ble kalt Ola Knutsson den eldre, nevnt 1789.2
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler.3


Ola døde i 1790.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S104] Nesset II: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#19

Ola Knutsson på Ljøsta1

M, #14033, (ca. 1764 - )
Far*Knut Olsson på Ljøsta1,2 (c 1734 - 1765)
Mor*Siri Olsdotter på Ljøsta1 ( - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født ca. 1764.1
Han ble kalt Ola Knutsson den yngre, nevnt fra 1766 til 1789.1,2
Han var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Ljøsta den 24. juli 1766: 12 daler 7 skilling, utlagt blant annet i 15,4 mark i bruket.1
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 1 daler.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Marit Knutsdotter på Ljøsta1,2

K, #14034, (1758 - )
Far*Knut Olsson på Ljøsta2,1 (c 1734 - 1765)
Mor*Siri Olsdotter på Ljøsta2 ( - 1801)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Marit ble født i 1758.3
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olsson på Ljøsta den 24. juli 1766: 6 daler 3 skilling, utlagt blant annet i 7,7 mark i bruket.2
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 2 ort.4
Hun var myndling av Anders Knutsson på Ljøsta i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 364 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660391
 3. [S104] Nesset II: s. 16. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#19
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Marit Johansdotter på Bogge1

K, #14035
Far-?*Johans Eriksson på Bjørnes (c 1641 - ); trolig

Familie

Jørn Ivarsson på Bogge (c 1652 - m. 1727 & 1732)
De hadde fire barn.6,7 
Barn     Marit giftet seg med Jørn Ivarsson på Bogge.1 Jørn og kona var brukere i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, i 1711. Ivar Jørnsson og Sissel Jørnsdotter bodde også der.2,3,4,5

     Marit Johansdotter på Bogge og Kari Johansdotter på Bjørnes var søsken.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 34 b, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670036
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 162 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400156
 5. [S129] Nesset V: s. 110.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 182 a.

Ingrid Persdotter1

K, #14036, ( - ca. 1700)

Familie

Jørn Ivarsson på Bogge (c 1652 - m. 1727 & 1732)     Ingrid trolovet seg med Jørn Ivarsson på Bogge. Han ble stevnet til tinget 21. januar 1701 grunnet for tidlig samleie med «sin afdøde Fæsteqvinde». Jørn vedgikk forseelsen og ble bøtelagt 4½ lodd sølv, og Ingrids arvinger skulle betale 2¼ lodd sølv av hennes «efterladenskab».1,2

Ingrid døde ca. 1700.1

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 30 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 2. [S129] Nesset V: s. 110.

Lisbet Andersdotter i Osen1

K, #14037, (ca. 1749 - 1. november 1819)
Far*Anders Larsson i Breidvik3,5 (c 1722 - 1757)
Mor*Marit Larsdotter på Rødal2,3,4 (c 1727 - 1776)

Familie

Jon Olsson i Osen (c 1749 - 1823)
De hadde ikke barn.9      Annet navn: Lisbet Andersdotter i Breidvik.3
Lisbet ble født ca. 1749.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Anders Larsson i Breidvik den 23. juni 1758.3
Hun var myndling av Trond Olsson på Åse fra 1758.3

Annet navn: Lisbet Andersdotter på Rødal.4,6 I manntallet av 1762 står Lisbet Andersdotter hos Ørjer Åmundsson og Marit Larsdotter på Rødal, Nesset.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 6 skilling.7
Hun var myndling av Knut Andersson på Lange i 1789.2
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 5 skilling.8

Lisbet giftet seg i 1797 med Jon Olsson på Hoem.9

Lisbet døde den 1. november 1819 i Osen, Horne, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 12. desember 1819 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 121, 1819. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640344
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 219. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041042
 5. [S1275] Nesset X: s. 578.
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 9. [S276] Nesset VIII: s. 67. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#68

Lars Andersson i Breidvik1,2,3,4

M, #14038, (ca. 1673 - 1763)

Familie

Lisbet Endresdotter i Breidvik ( - c 1747)
De hadde sju barn.5,4 
Barn     Lars ble født ca. 1673.2,4
Lars giftet seg med Lisbet Endresdotter i Breidvik.5 Lars og Lisbet var brukere i Breidvik, Nesset, i 1725. Skyld: 1 våg. De skal ha overtatt i 1723, men hennes far stod fremdeles i matrikkelen året etter. Lisbet og Lars' sønn Anders tok over ca. 1750.3,4,6 Lars Andersson i Breidvik ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 12. februar 1728. Han skyldte 2 ort 18 skilling, men saken ble utsatt.1 Lars bodde på bnr. 3, Bergset, Nesset, i 1762, hos dattera Anne.7

Lars døde i 1763. Alderen ble oppgitt til 91 år, men kan godt ha vært overdrevet.2,4 Han ble jordfestet den 18. februar 1763 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.2

     Lars Andersson på Bogge og Lars Andersson i Breidvik kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 221 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390882
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 32 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640076
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 141 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390802
 4. [S129] Nesset V: s. 204.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 35 b, mnr. 174. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670037
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 212. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041041

Lisbet Endresdotter i Breidvik1

K, #14039, ( - ca. 1747)

Familie

Lars Andersson i Breidvik (c 1673 - 1763)
De hadde sju barn.1,3 
Barn     Lisbet giftet seg med Lars Andersson.1 Lisbet og Lars var brukere i Breidvik, Nesset, i 1725. Skyld: 1 våg. De skal ha overtatt i 1723, men hennes far stod fremdeles i matrikkelen året etter. Lisbet og Lars' sønn Anders tok over ca. 1750.2,3,4

Lisbet døde ca. 1747 i Breidvik.1 Det ble holdt skifte etter henne den 22. mai 1748. Arvinger: Anders Larsson og Gjøri Larsdotter o.a. Aktiva: 30 daler 1 ort 8 skilling. Passiva: 2–2–8. Arv: 27–3–0, som ble fordelt på barna (enkemannen ønsket ingen andel).1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 141 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390802
 3. [S129] Nesset V: s. 204.
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 35 b, mnr. 174. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670037

Anders Larsson i Breidvik1,2

M, #14040, (ca. 1722 - 1757)
Far*Lars Andersson i Breidvik1 (c 1673 - 1763)
Mor*Lisbet Endresdotter i Breidvik1 ( - c 1747)

Familie

Marit Larsdotter på Rødal (c 1727 - 1776)
De hadde fire barn.2,4 
Barn     Anders ble født ca. 1722.3
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Endresdotter i Breidvik den 22. mai 1748: 6 daler 16 skilling.1

Anders giftet seg med Marit Larsdotter.2,4 Anders og Marit var brukere i Breidvik, Nesset, fra ca. 1750.3

Anders døde i 1757 i Breidvik.3 Det ble holdt skifte etter ham den 23. juni 1758. Arvinger: Marit Larsdotter, Lars Andersson, Knut Andersson, Lisbet Andersdotter og Ildri Andersdotter.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 505 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650524
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 3. [S129] Nesset V: s. 204.
 4. [S1275] Nesset X: s. 578.

Lars Andersson i Breidvik1

M, #14041, (ca. 1754 - før 1789)
Far*Anders Larsson i Breidvik1 (c 1722 - 1757)
Mor*Marit Larsdotter på Rødal1 (c 1727 - 1776)     Lars ble født ca. 1754 i Breidvik, Nesset.2
Han var arving ved skiftet etter Anders Larsson i Breidvik den 23. juni 1758.1
Lars Andersson ble konfirmert i 1773.2

Lars døde før 1789, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 2. [S1275] Nesset X: s. 578.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Knut Andersson på Lange1,2

M, #14042, (ca. 1752 - 9. desember 1838)
Far*Anders Larsson i Breidvik3 (c 1722 - 1757)
Mor*Marit Larsdotter på Rødal3,1 (c 1727 - 1776)     Annet navn: Knut Andersson i Breidvik.3
Knut ble født ca. 1752.4
Han var arving ved skiftet etter Anders Larsson i Breidvik den 23. juni 1758.3
Han var myndling av Johans Jørnsson på Ljøsta fra 1758.3
Knut var bruker i Gunnagarden, Indre Lange, Nesset, fra 1787 til 1809.2
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 12 skilling.5
Han var verge for Lisbet Andersdotter og Ildri Andersdotter i 1789.1
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 11 skilling.6


Knut døde den 9. desember 1838.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S979] Nesset XI: s. 137.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 4. [S1275] Nesset X: s. 578.
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017

Ildri Andersdotter Breidvik1,2

K, #14043, (ca. 1755 - 1799)
Far*Anders Larsson i Breidvik2 (c 1722 - 1757)
Mor*Marit Larsdotter på Rødal3,2 (c 1727 - 1776)     Ildri ble født ca. 1755 i Breidvik, Nesset.1,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Anders Larsson i Breidvik den 23. juni 1758.2
Hun var myndling av Ola Rasmusson på Bogge fra 1758.2

Annet navn: Ildri Andersdotter på Rødal, nevnt 1778.5,3 Ildri Andersdotter på Rødal ble konfirmert den 21. juni 1778 i Rød kyrkje, Nesset.5
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 6 skilling.6
Hun var myndling av Knut Andersson på Lange i 1789.3
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 5 skilling.7


Ildri døde i 1799, uten livsarvinger.1,8 Hun ble jordfestet den 1. januar 1800 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 220 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640264
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 580 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651181
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S1275] Nesset X: s. 578.
 5. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 136 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640181
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 8. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 271 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610958

Lars Jonsson på Bogge1,2

M, #14044, ( - før 1762)

Familie

Marit Jørnsdotter på Bogge (c 1703 - 1765)
De hadde tre barn.
Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset hadde hun også dattera Ildri, men det er feil.6,2,7
 
Barn     Lars var bruker i Risan øvre, Indre Bogge, Nesset, fra 1725. Skyld: 2 pund 6 merker.1,3
Lars giftet seg med Marit Jørnsdotter på Bogge.2 Lars Jonsson på Bogge ble stevnet av Ivar Audensson til tinget i Eresfjord tinglag den 24. januar 1732. Lars skyldte 24 daler 3 ort 18 skilling på bruket – blant annet 6 daler for bygselen, 8–0–10 i landskyld for 1725–31, fjerdepenger av landskylden og 5 daler i åbot etter avdøde Jørn Ivarsson på Bogge. Lars hadde betalt med ei ku til 3 daler i 1728 og 3 daler i kontant året etter. Ivar Ivarsson på Bogge o.a. hadde besiktiget bruket 20. desember 1731 og taksert forfallet til 6 daler. På vegne av sin klient forlangte Ivar Audensson at Lars skulle betale eller miste bygselen. Han hadde visstnok bruket ennå i 1733, men neste bruker hadde overtatt i 1736.1,4,3

Lars døde trolig før 1762.5

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 162 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400156
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S129] Nesset V: s. 110.
 4. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 163 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400156
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 171. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041178
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 7. [S129] Nesset V: s. 125.

Anders Jonsson på Bogge1,2

M, #14045, (ca. 1641 - )
Far-?*Jon Olsson på Bogge (c 1604 - f 1692); trolig3

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anders ble født ca. 1641.2,3 Anders var bruker på bnr. 9, Indre Bogge, Nesset, i 1664.1 Ola Knutsson på Bogge og Anders Jonsson på Bogge ble stevnet i 1692 for å betale «salig Jonn Bugges Gield», som de var arvinger til. Ola var trolig gift med ei søster av Anders.4 I manntallet av 1701 står Anders som bruker på bnr. 9. Lars Andersson og Jon Andersson var også der. Anders ble nevnt siste gang i 1708.2,5

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset står enka til Anders Jonsson på Bogge i skoskatten fra 1711, men det er nok en forveksling med sønnens kone («Qvinden»).5,6

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 124.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Inderboge. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 3. [S129] Nesset V: s. 140.
 4. [S129] Nesset V: s. 118.
 5. [S129] Nesset V: s. 125. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#128
 6. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.

Jon Andersson på Bogge1,2

M, #14046, (ca. 1695 - )
Far*Anders Jonsson på Bogge1 (c 1641 - )     Jon ble født ca. 1695 på Indre Bogge, Nesset.1 I manntallet av 1701 står Jon Andersson hos Anders Jonsson på bnr. 9, Indre Bogge, Nesset.1,3 Jon Andersson bodde hos Lars Andersson på bnr. 9 i 1711.2,4,5

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 226, Inderboge. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282126
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Erridzfiordz-[Otting], Inderbaagge.
 3. [S129] Nesset V: s. 125. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#128
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 34 b, nr. 171.
 5. [S129] Nesset V: s. 125.

Anders Ørjersson på Oppdal1

M, #14047, (1761 - 1812)
Far*Ørjer Åmundsson på Rødal2 (c 1729 - 1775)
Mor*Marit Larsdotter på Rødal3,2 (c 1727 - 1776)     Annet navn: Anders Ørjersson i Breidvik.2
Anders ble født i 1761 i Breidvik, Nesset.2
Annet navn: Anders Ørjersson på Rødal.2,4
Han var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 12 skilling.5
Han var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 11 skilling.6
Anders Ørjersson på Rødal kjøpte 2 pund på Storåkeren, Oppdal, Nesset, den 24. mars 1802 av Hans Peter Schnitler.7 Anders var bruker på Storåkeren fra 1803. Ivar Andersson (s.d.) avstod halve bygselen sin mot kår. Anders solgte halve bruket i 1810 og resten året etter.1,7
Annet navn: Anders Ørjersson på Bogge.8

Anders døde i 1812 på Indre Bogge, Nesset.8

Kilder/noter

 1. [S1275] Nesset X: s. 470.
 2. [S1275] Nesset X: s. 578.
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S1275] Nesset X: s. 471.
 8. [S129] Nesset V: s. 128. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#131

Mildrid Ørjersdotter på Eikrem1,2

K, #14048, (1759 - 26. mai 1804)
Far*Ørjer Åmundsson på Rødal3 (c 1729 - 1775)
Mor*Marit Larsdotter på Rødal4,3 (c 1727 - 1776)     Annet navn: Mildrid Ørjersdotter i Breidvik.3
Mildrid ble født i 1759 i Breidvik, Nesset.3
Annet navn: Mildrid Ørjersdotter på Rødal.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 6 skilling.5
Hun var myndling av Ivar Andersson på Oppdal i 1789.4
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 5 skilling.6
Mildrid var huskone i Ora, Eikrem, Tingvoll, i 1801. Plassen hadde jord.2,7

Mildrid døde den 26. mai 1804 på Eikrem, Tingvoll.1 Hun ble jordfestet den 3. juni 1804.1

Kilder/noter

 1. [S1564] Tingvoll mini. 1794–1819: s. 162, Tingvoll. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670719
 2. [S1433] Tingvoll ft. 1801: fol. 567 b, Eichrem, 8. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340373
 3. [S1275] Nesset X: s. 578.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 7. [S1565] Straumsnes I: s. 148. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007081004007#149

Marit Ørjersdotter1,2

K, #14049, (1767 - før 1820)
Far*Ørjer Åmundsson på Rødal3 (c 1729 - 1775)
Mor*Marit Larsdotter på Rødal1,3 (c 1727 - 1776)

Familie

Hans Åmundsson ( - e 1802)
Barn     Annet navn: Marit Ørjersdotter på Rødal.3
Marit ble født i 1767 på Rødal, Nesset.3
Hun var arving ved skiftet etter Siri Jonsdotter på Frisvoll den 2. oktober 1789: 6 skilling.4
Hun var myndling av Ivar Andersson på Oppdal i 1789.1
Hun var arving ved skiftet etter Johans Jørnsson på Ljøsta den 5. oktober 1789: 5 skilling.5

Marit fikk barn med en uregistrert person i 1793.3 Marit bodde i Sparbu fra 30. oktober 1801.2
Marit fikk barn med Hans Åmundsson i 1802 på Overrein, Sparbu.2 Marit bodde trolig i Verdal.6

Marit døde trolig før 1820.6

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var hun gift utenbygds i 1822, men det står ikke i den siterte kilden.3,6

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 2. [S1566] Sparbu mini. 1795–1816: s. 139, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070927640561
 3. [S1275] Nesset X: s. 578.
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b–2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 5. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 6. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 271 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610958

Hans Hansson1

M, #14050, (2. januar 1802 - før 1820)
Far*Hans Åmundsson1 ( - e 1802)
Mor*Marit Ørjersdotter1 (1767 - f 1820)     Hans ble født den 2. januar 1802 på Overrein, Sparbu, utenom ekteskap.1 Hans ble døpt den 10. januar 1802 i Skei kirke, Sparbu.1

Hans døde trolig før 1820.2

Kilder/noter

 1. [S1566] Sparbu mini. 1795–1816: s. 139, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070927640561
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 272 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610958

Hans Åmundsson1

M, #14051, ( - etter 1802)

Familie

Marit Ørjersdotter (1767 - f 1820)
Barn     Hans hjemsted var i Nesset (kanskje i Spelvika).1,2
Hans fikk barn med Marit Ørjersdotter i 1802 på Overrein, Sparbu.1

Kilder/noter

 1. [S1566] Sparbu mini. 1795–1816: s. 139, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070927640561
 2. [S1099] Nesset IV: s. 435. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002#438

Ivar Andersson på Oppdal1,2

M, #14052, (ca. 1744 - 9. februar 1821)     Ivar ble født ca. 1744.1 Ivar var bruker på Storåkeren, Oppdal, Nesset, fra 1771. I 1803 avstod han halve bygselen til Anders Ørjersson (s.d.) mot kår.1,3
Han var verge for Mildrid Ørjersdotter og Marit Ørjersdotter i 1789.2


Ivar døde den 9. februar 1821.3

Kilder/noter

 1. [S1275] Nesset X: s. 469.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 1 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 3. [S1275] Nesset X: s. 470.

Per Olsson på Haustenga1,2,3

M, #14053, (ca. 1707 - 1800)     Annet navn: Per Olsson på Nerland.4
Per ble født ca. 1707.4,1
Per giftet seg før 1748 med en uregistrert person.4 Han var rulleført i Østre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1736 etter 9 års tjeneste og overført til landvernet.4 Han var gardmann i Vistdal, Nesset, i 1748.4 Per var bruker på bnr. 9, Haustenga, Nesset, fra 1749 til 1789.3,5
Han var verge for Marit Persdotter i 1774. Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var han hennes far, men det behøver ikke være tilfelle.2,5


Per døde i 1800 på Haustenga, Nesset.1 Han ble jordfestet den 30. november 1800 på Vistdal kyrkjegard, Nesset.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Høstenget i 1774.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset var han bror av Lasse Olsson på Ødegård, men de må i så fall ha vært halvbrødre.3


     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Høsteng i 1800.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 223 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640268
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S1275] Nesset X: s. 653.
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Østre romsdalske landvernkompani, hovedlegdsrulle. Gemene, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690298
 5. [S1275] Nesset X: s. 654.

Peder Magnus Thornæs1,2

M, #14054, (3. september 1868 - )
Far*Per Persson på Tornes2 (1841 - f 1896)
Mor*Ane Sofie Knutsdotter på Tornes2 (1840 - 1896)     Peder Magnus ble født den 3. september 1868 på Øver-Tornes, Fræna.1,2 Han var metodistpastor.3 Peder Magnus bodde i Ekebergveien 13, Kristiania, i 1923.1

Kilder/noter

 1. [S919] Kristiania ft. 1923 (db): Ekebergveien 13, leil. 1. https://www.digitalarkivet.no/census/apartment/lf01063298005559
 2. [S499] Fræna bygdebok II: s. 333.
 3. [S137] Asgeir Kvernberg: tlf. 25.9.2017.

Åmund Endresson på Myklebostad1

M, #14055, ( - ca. 1745)

Familie

De hadde fire barn.1 
Barn     Annet navn: Åmund Endresson på Haustenga.2 Åmund var bruker på bnr. 1, Myklebostad nedre, Nesset, fra 1725 til 1744.1

Åmund døde ca. 1745.3

Hans Åmundsson på Bogge1,2,3

M, #14056, (ca. 1730 - 1779)
Far*Åmund Endresson på Myklebostad4 ( - c 1745)

Familie

De hadde tre barn.3 
Barn     Annet navn: Hans Åmundsson på Myklebostad.4
Hans ble født ca. 1730 på Myklebostad nedre, Nesset.4 Han kjøpte 1 våg (med bygselrett) i Olagarden, Indre Bogge, Nesset, den 28. september 1754 på auksjon. Kjøpesum: 75 daler. Han var allerede bruker. Skjøtet ble tinglyst 24. oktober.1
Han var verge for Synnøv Ivarsdotter i 1774.2
Hans Åmundsson solgte i Olagarden den 27. oktober 1774 til Lars Hansson.5

Hans døde i 1779 på Indre Bogge, Nesset.5

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 110 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650590
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 b.
 3. [S129] Nesset V: s. 84. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#87
 4. [S130] Nesset IX: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#203
 5. [S129] Nesset V: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#88

Lars Hansson på Bogge1,2

M, #14057, (ca. 1754 - 1797)
Far*Hans Åmundsson på Bogge3 (c 1730 - 1779)

Familie

De hadde seks barn.2 
Barn     Lars ble født ca. 1754.3 Han kjøpte i Olagarden, Indre Bogge, Nesset, den 27. oktober 1774 av Hans Åmundsson.2
Han var verge for Synnøv Ivarsdotter i 1789.1


Lars døde i 1797 på Indre Bogge, Nesset.2

Asbjørn Olsson på Ljøsta1,2,3

M, #14058, (ca. 1745 - ca. 1806)
Far*Ola Toresson på Rød4
Mor*Marit Olsdotter på Rød4 ( - f 1792)     Annet navn: Asbjørn Olsson på Rød.4
Asbjørn ble født ca. 1745 på Rød, Nesset.1 I manntallet av 1762 står Asbjørn Olsson hos Ola Toresson og Marit Olsdotter i Asbjørnstua, Rød, Nesset.4,5,6 Asbjørn var bruker på bnr. 1, Ljøsta, Nesset, til 1787. Han fikk kår da stesønnen overtok. Asbjørn bodde fremdeles der i 1801 og ble kalt jordbruker.2,1
Han var verge for Marit Asbjørnsdotter på Ljøsta i 1789.3


Asbjørn døde ca. 1806 på Ljøsta, Nesset, som husmann.2

Kilder/noter

 1. [S1307] Nesset ft. 1801: fol. 343 b, Lystern, 2. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670210
 2. [S104] Nesset II: s. 13. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#16
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680017
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 5. [S253] Nesset I: s. 399.
 6. [S253] Nesset I: s. 400.

Ola Asbjørnsson på Rød1,2

M, #14059, (ca. 1734 - )
Far*Asbjørn Persson på Rød2 ( - c 1744)
Mor*Marit Olsdotter på Rød1,2 ( - f 1792)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Ola ble født ca. 1734 på Rød, Nesset.3 I manntallet av 1762 står Ola Asbjørnsson hos Ola Toresson og Marit Olsdotter i Asbjørnstua, Rød, Nesset.1,2,4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 144. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041029
 2. [S253] Nesset I: s. 399.
 3. [S253] Nesset I: s. 290. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#293
 4. [S253] Nesset I: s. 400.

Marit Olsdotter på Øverås1

K, #14060, ( - før 1800)
Far*Ola Henriksson på Øverås1 (c 1674 - c 1726)
Mor*Synnøv Olsdotter på Øverås1 ( - e 1745)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     Marit døde før 1800.2

Kilder/noter

 1. [S89] Nesset VI [1990]: s. 340.
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Tore Olsson på Åse1,2

M, #14061, (1766 - )
Far*Ola Henriksson på Slenes1,3 (c 1726 - 1781)
Mor*Kari Toresdotter på Slenes3 (c 1735 - 1796)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Tore Olsson på Slenes.3
Tore ble født i 1766 på Øvre Slenes, Nesset.3
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 21. april 1800.1
Tore Olsson var innerst hos Henrik Olsson og Kari Knutsdotter i Derutgarden, Nerås, Nesset, i 1801.2,4,5

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Nessæt, Eridsfiorden, Neeraas.
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 360.
 4. [S89] Nesset VI [1990]: s. 273.
 5. [S89] Nesset VI [1990]: s. 274.

Jon Olsson på Horne1

M, #14062, (1776 - 30. mars 1848)
Far*Ola Henriksson på Slenes2,3 (c 1726 - 1781)
Mor*Kari Toresdotter på Slenes3 (c 1735 - 1796)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Jon ble født i 1776 på Øverås, Nesset.3
Annet navn: Jon Olsson på Åse, nevnt 1800.2,3
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 21. april 1800.2
Jon Olsson fikk festeseddel på Nygjerdsletta, Horne, Nesset, fra Trond Toresson på Horne den 24. mars 1808.1

Jon døde den 30. mars 1848.1

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#69
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 360.

Per Larsson på Hagbøen1

M, #14063, (1772 - 9. februar 1842)

Familie

Sissel Ivarsdotter på Hagbøen (1772 - 1843)     Annet navn: Per Larsson på Steinsvoll.2
Per ble født i 1772 på Steinsvoll, Nesset.2 Per var selveier på Ytre Hagbøen, Hagbøen, Nesset, fra 1799 til 1835.1
Per giftet seg den 11. januar 1801 med Sissel Ivarsdotter på Bogge.3

Per døde den 9. februar 1842 på Hagbøen, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#174
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 209. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007082701026#210
 3. [S129] Nesset V: s. 119.

Anne Olsdotter på Finnset1,2

K, #14064, (1768 - 1816)
Far*Ola Henriksson på Slenes1,3 (c 1726 - 1781)
Mor*Kari Toresdotter på Slenes3 (c 1735 - 1796)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie

Tosten Knutsson på Finnset (1764 - 1814)     Annet navn: Anne Olsdotter på Slenes.3
Anne ble født i 1768 på Øvre Slenes, Nesset.3
Annet navn: Anne Olsdotter på Åse.2
Anne giftet seg i 1793 med Tosten Knutsson på Finnset.1,2 Anne og Tosten var selveiere på bnr. 3, Finnset, Nesset, fra 1795 til 1814.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 21. april 1800.1


Anne døde i 1816.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 2. [S54] Nesset VII: s. 309. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#312
 3. [S89] Nesset VI [1990]: s. 360.
 4. [S54] Nesset VII: s. 310. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061324012#313

Tosten Knutsson på Finnset1,2

M, #14065, (1764 - 1814)

Familie

Anne Olsdotter på Finnset (1768 - 1816)     Tosten ble født i 1764 på Finnset, Nesset.3
Tosten giftet seg i 1793 med Anne Olsdotter på Åse.2,1 Tosten og Anne var selveiere på bnr. 3, Finnset, Nesset, fra 1795 til 1814.1,4

Tosten døde i 1814 på Finnset.1

Ola Torfinnsson på Øra1,2

M, #14066, (ca. 1710 - 1770)

Familie 1

De hadde fire barn.1 
Barn

Familie 2

Brit Henriksdotter på Øra (c 1726 - 1786)
De hadde tre barn, hvorav to levde i 1800.1,8 
Barn     Ola ble født ca. 1710.3 Hans hjemsted var kanskje på Otterbogen, Nesset.4
Ola giftet seg med en uregistrert person.1 Han fikk bygselseddel på en plass på Øra, Nauste, Nesset, den 29. juni 1752. Seddelen ble tinglyst samme dag.5
Ola giftet seg i 1764 med Brit Henriksdotter på Øverås.1 Ola og Brit var husfolk på Naustøra.1,6
Annet navn: Ola Torfinnsson på Naustøra, nevnt 1770.6,3,5

Ola døde i 1770 på Naustøra, som husmann.3 Han ble jordfestet den 14. oktober 1770 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.3

I Gards- og ættesoge for Nesset er Ola Torfinnsson på Øra forvekslet med Ola Torfinnsson i Hommelvika.1,7

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#523
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640091
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 72 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640115
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Eresfjordske kompani, hovedlegdsrulle. Nr. 36. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690345
 5. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 180. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410094
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 7. [S129] Nesset V: s. 240.
 8. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478

Jon Olsson på Syltebø1

M, #14067, (1766 - 1830)
Far*Ola Torfinnsson på Øra4,3 (c 1710 - 1770)
Mor*Brit Henriksdotter på Øra2,3 (c 1726 - 1786)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Toresdotter på Syltebø (1776 - 1845)     Annet navn: Jon Olsson på Øra.2,4,3
Jon ble født i 1766 på Øra, Nauste, Nesset.4 Jon ble døpt den 20. juli 1766 i Vistdal kyrkje, Nesset. Faddere: Pål Gunnarsson på Frisvoll, Ola Henriksson på Slenes og Ingeborg Eriksdotter på Turhus o.a.4
Jon giftet seg i 1791 med en uregistrert person.3
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Eriksdotter på Turhus den 21. april 1800.2

Jon giftet seg med Brit Toresdotter på Ljørvoll.1 Jon og Brit var husfolk på Sjøvollen, Syltebø, Nesset.1

Jon døde i 1830 på Syltebø, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S129] Nesset V: s. 249. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424001#252
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 458 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680478
 3. [S276] Nesset VIII: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#523
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 47 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640091

Ingeborg Olsdotter på Moen1

K, #14068, (desember 1769 eller januar 1770 - 1813)
Far*Ola Torfinnsson på Øra2,3 (c 1710 - 1770)
Mor*Brit Henriksdotter på Øra3 (c 1726 - 1786)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Hansson på Moen (c 1744 - 1829)
De hadde ikke barn.4      Annet navn: Ingeborg Olsdotter på Naustøra.2
Ingeborg ble født i desember 1769 eller januar 1770 på Øra, Nauste, Nesset.2,3 Ingeborg ble døpt den 7. januar 1770 i Eresfjord kyrkje, Nesset. Faddere: Jon Ivarsson på Syltebø o.a.2
Annet navn: Ingeborg Olsdotter på Øra.3
Ingeborg giftet seg i 1809 med Anders Hansson på Moen.1

Ingeborg døde i 1813 på Moen, Nesset.3

Kilder/noter

 1. [S276] Nesset VIII: s. 108.
 2. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640109
 3. [S276] Nesset VIII: s. 522. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#523
 4. [S276] Nesset VIII: s. 523. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008080804158#524

Ingebjørg Ivarsdotter på Syltebø1,2

K, #14069, (ca. 1716 - 1800)

Familie

Knut Torfinnsson på Syltebø (c 1703 - 1797)
De hadde to barn. 
Barn     Annet navn: Ingebjørg Ivarsdotter på Ødegård.3
Ingebjørg ble født ca. 1716.1
Ingebjørg giftet seg med Knut Torfinnsson på Syltebø.2 Ingebjørg og Knut var brukere på lnr. 112, Syltebø, Nesset, i 1762. Han overtok etter faren, kanskje i 1740-årene. Etter Knut tok sønnen Torfinn over, kanskje omkring 1780.2,4

Ingebjørg døde i 1800 på Syltebø, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 6. april 1800 på Eresfjord kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 220 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640265
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Nesset prestegjeld, mnr. 177. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041035
 3. [S1275] Nesset X: s. 133.
 4. [S129] Nesset V: s. 240.