Anne Ivarsdotter på Bergsgjerdet1,2

K, #13301, ( - etter 1770)

Familie

Ola Bjørstad ( - e 1780)
BarnHun ble kalt Anne Bjørstad, nevnt 1768.3
Anne trolovet seg den 16. januar 1768 i Bolsøy med Ola Bjørstad.1
Anne giftet seg den 2. februar 1768 med Ola Bjørstad.1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet den 14. februar 1768 i Kleive kirke, Bolsøy.3,4

Hun og Ola bodde på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, i 1770. I nødsåret 1773 kjøpte han 6 skjepper havre på kreditt fra myndighetene.2,5

     Navnet hennes ble skrevet Anna Ivers Datter i 1768.1

     Anne Ivarsdotter på Bergsgjerdet og Anne Ivarsdotter på Bergsgjerdet kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620544
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 44 a, kvinner, 14. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 166 a, 1768, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630071
 5. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 36, nr. 143.

Ivar Olsson på Bergsgjerdet1

M, #13302, (1770 - )
Far*Ola Bjørstad1 ( - e 1780)
Mor*Anne Ivarsdotter på Bergsgjerdet1 ( - e 1770)

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584

Erik Eriksson på Eide1,2

M, #13303, (ca. 1664 - før 1696)
Far*Erik Olsson på Eide3,1 (c 1624 - f 1700)
Mor*Marit Trondsdotter på Eide ( - f 1725)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megErik ble født ca. 1664 på Eide, Eid i Romsdal.1

Erik døde før 1696, kanskje på Korsan, Veøy.2,4
Søren Eriksson kjøpte 2 våger 1 pund 12 merker fisk, 4½ mark smør og 2 ort 12 skilling årlig landskyld (med bygselrett) på bnr. 5, Eide, Eid i Romsdal, den 24. januar 1696 av Erik Olsson. Selgerens avdøde sønn, Erik Eriksson, hadde kjøpt dette fra Sigvard Engebretsson.3,4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 75, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191048
 2. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 57 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650618
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 57 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650617
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 486.

Ivar Tomasson Brue1

M, #13304, (ca. 1724 - 1785)

Familie 1

Marit Persdotter ( - f 1762)

Familie 2

Marit Olsdotter i Brustaua ( - f 1775)
Ett barn levde i 1780.11 
Barn

Familie 3

Åse Nilsdotter på Gjellstein (c 1718 - 1796)
De hadde ikke barn. Ivar ble født ca. 1724.2,1
Annet navn: Ivar Tomasson Remmem, nevnt fra 1748 til 1780.2,3,4 Han ble konfirmert den 27. oktober 1748 i Grytten kirke.2 Han var soldat i 1759. Han var landvernssoldat i 1764.3,5,6
Ivar giftet seg den 10. april 1759 i Grytten kirke med Marit Persdotter. De var besvogret i tredje ledd og hadde søkt kongelig bevilling.3
Ivar giftet seg den 20. mai 1762 i Kors kirke, Grytten, med en uregistrert person.7
Annet navn: Ivar Tomasson i Brustaua, nevnt fra 1764 til 1775.6,5,8
Ivar trolovet seg den 5. mai 1764 i Kors kirke med Marit Olsdotter på Flatmark.5
Ivar giftet seg den 21. oktober 1764 i Kors kirke med Marit Olsdotter.6
Han og Marit bodde i Brustaua, Brue, Grytten, i 1765. Han kaltes fremdeles Brustaua i 1775.9,8
Ivar trolovet seg den 5. oktober 1780 i Bolsøy med Åse Nilsdotter. Forlovere: Tosten Larsson på Fuglset og Ivar Ivarsson Griset.4
Han og Åse bodde på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1780.10
Ivar giftet seg den 8. januar 1781 med Åse Nilsdotter.4
Han og Åse var husfolk i Ytstelia, Gjellstein, Vestnes, i 1783. Han fikk da 5 daler i premie fra Romsdal praktiske landhusholdningsselskap for å ha ryddet og dyrket plassen godt.1
Annet navn: Ivar Tomasson på Gjellstein.1

Ivar døde i 1785 på Gjellstein, Vestnes.1

     Navnet hans ble skrevet Iver Thommesen Remen i 1780.4

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 418. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#421
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610371
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 375. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610431
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620548
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010004
 6. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010008
 7. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 262.
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107
 9. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010019
 10. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 104. https://books.google.no/books?id=SWgCAgAAQBAJ&lpg=PA104hl%3Dno&hl=no&pg=PA104#v=onepage&q&f=false
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/

Ola Ivarsson i Fiksdalen1,2,3

M, #13305, (ca. 1701 - 1781)

Familie 1

Mali Olsdotter i Fiksdalen (c 1711 - 1766)
De hadde fem barn.3 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn. Ola ble født ca. 1701.4
Annet navn: Ola Ivarsson på Øverås, nevnt 1747.3
Ola giftet seg i 1747 med Mali Olsdotter på Årø.3,1
Han og Mali var husfolk på Haugen, Fiksdalen, Vestnes, fra 1747. Han hadde plassen resten av livet.3,4,2,1
Annet navn: Ola Ivarsson på Fiksdalshaugen, nevnt 1767.5
Ola giftet seg den 21. februar 1767 i Vestnes kyrkje med en uregistrert person.5

Ola døde i 1781 i Fiksdalen, Vestnes.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Iversen Fixdal i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 391 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660417
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 498. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041099
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 129. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#132
 4. [S78] Fiksdal sogn: s. 130. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#133
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 34. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660500

Ola Pålsson på Sporsem1

M, #13306, (ca. 1744 - )
Far*Pål Matsson på Sporsem2 (c 1718 - 1796)
Mor*Mali Olsdotter i Fiksdalen1 (c 1711 - 1766)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født ca. 1744, utenom ekteskap.2
Han var kreditor ved skiftet etter Mali Olsdotter i Fiksdalen den 18. desember 1766: 1 daler 2 ort, hvorav han fikk 1 daler 6 skilling.1


     Navnet hans ble skrevet Ole Povelsen Sporsem og Ole Poulsen Sporsem i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 391 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660417
 2. [S234] Bygdebok for Aukra II (1987): s. 313. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424003?page=316

Ola Olsson på Gjellstein1

M, #13307, (1752 - 1812)
Far*Ola Ivarsson i Fiksdalen2 (c 1701 - 1781)
Mor*Mali Olsdotter i Fiksdalen2 (c 1711 - 1766)

Familie 1

Åse Nilsdotter på Gjellstein (c 1718 - 1796)
De hadde ikke barn. 

Familie 2

Guri Persdotter på Gjellstein (1762 - 1830)
De hadde fem barn.1 Annet navn: Ola Olsson i Fiksdalen.2
Ola ble født i 1752 i Fiksdalen, Vestnes.2 Han fikk bygselseddel i Ytstelia, Gjellstein, Vestnes, den 3. november 1785.1
Ola giftet seg i 1786 med Åse Nilsdotter på Gjellstein.1
Ola giftet seg i 1797 med Guri Persdotter i Fiksdalen.3

Ola døde i 1812 på Gjellstein, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#422
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 129. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#132
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 73.

Guri Persdotter på Gjellstein1

K, #13308, (1762 - 1830)
Far*Per Hannibalsson i Fiksdalen2 (c 1717 - 1792)
Mor*Ingebjørg Hansdotter i Fiksdalen2 (1721 - 1797)
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Ola Olsson på Gjellstein (1752 - 1812)
De hadde fem barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn. Annet navn: Guri Persdotter i Fiksdalen.2
Guri ble født i 1762 i Fiksdalen, Vestnes.2
Guri giftet seg i 1797 med Ola Olsson på Gjellstein.2
Guri giftet seg i 1812 med en uregistrert person.3

Guri døde i 1830 på Gjellstein, Vestnes.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#422
 2. [S78] Fiksdal sogn: s. 73.
 3. [S78] Fiksdal sogn: s. 420. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#423

Marit Persdotter1

K, #13309, ( - før 1762)

Familie

Ivar Tomasson Brue (c 1724 - 1785)Hennes hjemsted var i Lesja.1
Marit giftet seg den 10. april 1759 i Grytten kirke med Ivar Tomasson Remmem. De var besvogret i tredje ledd og hadde søkt kongelig bevilling.1

Marit døde før 1762.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 375. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610431
 2. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 262.

Jens Johansson på Moldeneset1,2

M, #13310, ( - etter 1741)

Familie

BarnHan var husmann på Moldeneset, Moldegård, Bolsøy, i 1741.2,1

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 32 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400489
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 42 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400500

Karl Marius Møklebust1,2

M, #13311, (1. mars 1895 - 12. juli 1967)

Familie

Marta Olivia Nerem (1893 - 1970)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKarl Marius ble født den 1. mars 1895 i Ålesund.1,2 Han var skredder i Ålesund i 1917. Karl ble skreddermester.2,3
Karl Marius giftet seg den 5. mars 1917 i Molde kirke med Marta Olivia Nerem (forlovere: Søren Rasmusson Nerem o.a.)2,4
Han og Marta Olivia bodde i Nordre skogveien 67, Bergen.5,6

Karl Marius døde den 12. juli 1967 i Bergen.1,5 Han ble bisatt den 17. juli 1967 i Solheim kapell, Bergen.3 Han ble nedsatt den 20. juli 1970 i Tøndergård gravlund, Molde.7,8

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Karl Marius Møklebust. https://www.digitalarkivet.no/pc00000001846013
 2. [S321] Molde klok. 1906–21: s. 46, nr. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070323660063
 3. [S1921] Bergens Arbeiderblad: nr. 163/18.7.1967. Side [3], «Familienytt • Merkedager». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_bergensarbeiderblad_null_null_19670718_41_163_1?page=2
 4. [S1486] Wenche Horvath: e-post 7.5.2016.
 5. [S534] Dødsfall i Bergen 1912–1975: Karl Marius Møklebust.
 6. [S534] Dødsfall i Bergen 1912–1975: Marta Møklebust.
 7. [S497] Gravminnebasen: Karl Marius Møklebust. https://slektogdata.no/gravminner/grav/09d54124-d0e1-435e-b0bf-801545b17cd9
 8. [S466] Molde kirkegårder: Karl Marius Møklebust.

Gerd Bækkelund1,2

K, #13312, (2. juni 1917 - 29. mars 2006)

Familie

Sverre Per Møklebust (1917 - 1985)
De hadde tre barn, og ble senere skilt.5 
BarnGerd ble født den 2. juni 1917.1 Hennes hjemsted var i Molde.3 Hun var kontorist i 1942.2
Gerd giftet seg ca. 1942 med Sverre Per Møklebust.3,2
Hun og Sverre Per bodde i Nordre skogveien 67, Bergen, i 1942.2

Gerd døde den 29. mars 2006 i Molde.1 Hun ble gravlagt den 7. april 2006 på Nedre kirkegård, Molde.4

Kilder/noter

 1. [S1907] Døde 1951–2014: Gerd Bækkelund. https://www.digitalarkivet.no/pc00000003360037
 2. [S2265] Fylket: nr. 72/30.3.1942. Side 2, «Lysingar». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_fylket_null_null_19420330_16_72_1?page=1
 3. [S1486] Wenche Horvath: e-post 7.5.2016.
 4. [S497] Gravminnebasen: Gerd Bækkelund. https://slektogdata.no/gravminner/grav/0b8c84f6-e3e6-4cb1-9e97-0242cee02be5
 5. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 30/5.2.1985. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19850205_143_30_1?page=22

Wenche Margrethe Møklebust1,2

K, #13313
Far*Sverre Per Møklebust2,3 (1917 - 1985)
Mor*Gerd Bækkelund3 (1917 - 2006)
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 182/8.8.2008. Side 13, «Gnr 131, bnr 36». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_20080808_166_182_1?page=12
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 30/5.2.1985. Side 23, «Dødsfall». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_romsdalsbudstikke_null_null_19850205_143_30_1?page=22
 3. [S1486] Wenche Horvath: e-post 7.5.2016.

Nils Andersson i Ura1,2,3

M, #13314, (ca. 1722 - )

Familie

Marit Rasmusdotter i Ura ( - e 1769)
Tre barn er nevnt som kreditorer i skiftet etter stefaren (1762).4 
BarnNils ble født ca. 1722.3
Nils giftet seg ca. 1742 med Marit Rasmusdotter i Ura. Nils Andersson fikk bygselseddel på 12 merker i Ura, Bolsøy, fra Jakob Mortensson Schultz den 19. desember 1742. Seddelen ble tinglyst 16. oktober året etter.2 Nils Andersson i Ura var lagrettemann i Fanne tinglag i 1746.1
Han og Marit var brukere i Ura i 1748. Skyld: 12 merker.3

     Navnet hans ble skrevet Nils Andersøn Uhren i 1746.1

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 150 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400609
 2. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 93 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400551
 3. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 8. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690216
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099

Ola Larsson på Bolsneset1,2,3

M, #13315, ( - ca. 1739)

Familie

Mari Olsdotter på Bolsneset ( - f 1759)
De hadde tre barn, hvorav ett levde i 1759.3,4 
BarnOla Larsson på Bolsneset var soldat iallfall fra 1733 til 1734.1,2
Ola trolovet seg den 18. oktober 1733 i Kleive kirke, Bolsøy, med Mari Olsdotter på Romold, forrettet av Lars Barhaug.1
Ola giftet seg den 1. januar 1734 i Kleive kirke med Mari Olsdotter, viet av Lars Barhaug.2
Han og Mari bodde på Bolsneset, Bolsøy, Bolsøy.3

Ola døde ca. 1739 på Bolsneset.3 Det ble holdt skifte etter ham den 25. mai 1740. Arvinger: Mari Olsdotter og Ola Olsson o.a. Verger: Knut Ivarsson på Bolsøy o.a.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Larssøn Bulsøenæss fra 1733 til 1734.1,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 138. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660277
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 141. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660278
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 25. mai, Bulsøness.
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 656 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/661/

Knut Olai Nygård1,2

M, #13316, (18. mai 1897 - 30. oktober 1970)

Familie

Karoline Nilsdotter Grønningsæter (1891 - 1982)
De hadde to barn.2 Knut Olai ble født den 18. mai 1897.1 Hans hjemsted var i Hornindal.2
Knut Olai giftet seg i 1923 med Karoline Nilsdotter Grønningsæter.2 Knut Olai Nygård var veiarbeider.3

Knut Olai døde den 30. oktober 1970.1 Han ble gravlagt den 5. november 1970.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 2985868.
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 237, nr. 171. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#248
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 918, nr. 17. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#453

Nils Pedersen1,2,3,4

M, #13317, (5. september 1860 - 26. april 1946)

Familie

Lovise Aronsdatter (1857 - 1947)
De hadde iallfall åtte barn.5 
BarnNils ble født den 5. september 1860 i Alta.3,2,5 Han var fisker i 1887.2
Han bodde på Aronnes, Alta, i 1887.2
Nils giftet seg den 20. mars 1887 i Alta med Lovise Aronsdatter. Hun var sist gått til alters i Tromsø.2,6,5
Han og Lovise var brukere på Elvestrand, Alta, i 1890.6 Nils og Lovise bodde på Ulvestad, Elvestrand, Alta, i 1900 sammen med Petter Arnt Nilsen o.a. De var selveiende gårdfolk. Nils og Lovise drev fremdeles bruket i 1910, og seks av barna bodde hjemme. Folketellingen oppgir at familien var av blandet etnisitet og snakket finsk.5,1

Nils døde den 26. april 1946.3 Han ble gravlagt på Bossekop kirkegård, Alta.3

     Navnet hans ble skrevet Nils Persen i 1900.5

Kilder/noter

 1. [S885] Ft. 1910 (db): Alten, mnr. 17, lnr. 19, Ulvestad. https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036975001572
 2. [S1493] Alta mini. 1879–92: s. 170, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070105340249
 3. [S497] Gravminnebasen: id 876408.
 4. [S1490] Norges bebyggelse: Vest-Agder. Vestre del: s. 241. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101248030#262
 5. [S233] Ft. 1900 (db): Alta, mnr. 17, lnr. 19a, Ulrestad. https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037573000160
 6. [S1493] Alta mini. 1879–92: s. 86, menn, nr. 27. https://media.digitalarkivet.no/kb20070105340170
 7. [S1490] Norges bebyggelse: Vest-Agder. Vestre del: s. 241. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101248030?page=260

Lovise Aronsdatter1,2

K, #13318, (17. september 1857 - 15. mars 1947)

Familie 1

Søren Heggelund Kristofferssen (1848 - 1879)

Familie 2

Nils Pedersen (1860 - 1946)
De hadde iallfall åtte barn.6 
BarnLovise ble født den 17. september 1857 på Elvestrand, Alta, og først hjemmedøpt av lærer Johanssen.3,4,5,6,2 Lovise ble vaksinert mot kopper.7 Hun ble konfirmert den 5. juli 1874 i Øksfjord kirke, Loppa. Karakter: meget godt.7,1
Lovise giftet seg den 25. oktober 1877 i Tromsøysund kirke med Søren Heggelund Kristofferssen.1
Lovise giftet seg den 20. mars 1887 i Alta med Nils Pedersen. Hun var sist gått til alters i Tromsø.8,2,6
Hun og Nils var brukere på Elvestrand i 1890.2 Lovise og Nils bodde på Ulvestad, Elvestrand, Alta, i 1900 sammen med Petter Arnt Nilsen o.a. De var selveiende gårdfolk. Nils og Lovise drev fremdeles bruket i 1910, og seks av barna bodde hjemme. Folketellingen oppgir at familien var av blandet etnisitet og snakket finsk.6,5 Hennes navn som gift var Lovise Pedersen (men etternavn ble ikke formalisert før i 1923).9

Lovise døde den 15. mars 1947.9 Hun ble gravlagt på Bossekop kirkegård, Alta.9

     Navnet hennes ble skrevet Lovise Aronsen fra 1887 til 1910.8,10,5

Kilder/noter

 1. [S1495] Tromsøysund mini. 1875–80: s. 147, nr. 25. https://media.digitalarkivet.no/kb20050307011102
 2. [S1493] Alta mini. 1879–92: s. 86, menn, nr. 27. https://media.digitalarkivet.no/kb20070105340170
 3. [S1494] Alta klok. 1858–78: s. 3, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20070608640547
 4. [S1494] Alta klok. 1858–78: s. 4, nr. 18. https://media.digitalarkivet.no/kb20070608640547
 5. [S885] Ft. 1910 (db): Alten, mnr. 17, lnr. 19, Ulvestad. https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01036975001572
 6. [S233] Ft. 1900 (db): Alta, mnr. 17, lnr. 19a, Ulrestad. https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037573000160
 7. [S1001] Øksfjord klok. 1864–80: s. 79, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070608620509
 8. [S1493] Alta mini. 1879–92: s. 170, nr. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20070105340249
 9. [S497] Gravminnebasen: id 876409.
 10. [S233] Ft. 1900 (db): Alta, mnr. 17, lnr. 19a, Ulrestad. https://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01037573000160@#$%.
 11. [S1490] Norges bebyggelse: Vest-Agder. Vestre del: s. 241. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101248030?page=260

Gerda Alvilde Krist. Schwan1,2

K, #13319, (4. september 1902 - 30. oktober 1965)

Familie

Petter Arnt Nilsen (1890 - 1965)
De hadde tre barn.2,1 
BarnGerda Alvilde Krist. ble født den 4. september 1902 i Sverige.3,2 Hennes hjemsted var i Värmland, Sverige.1 Hennes navn som gift var Nilsen.3
Gerda Alvilde Krist. giftet seg i 1926 med Petter Arnt Nilsen.2,1 Gerda og Petter var selveiere på Åsheim, Eikeland, Kvinesdal, fra 1938. (Utskilt fra bnr. 1.) I Norges bebyggelse fra 1957 står at eiendommen målte 310 desiar, hvorav 10 var dyrketmark og 50 produktiv skog. Våningshuset var oppført i 1939 av lafteverk i 1½ etasje (72 m²) med fem rom, kjøkken og kjeller. Bruket hadde fjøs, stall og låve i reisverk. Branntakst: 30 000 kroner. Buskap: tre kuer, kalv, høns, to griser og fem sauer. Dattera Ruth overtok.4,2,5,6
Åsheim på Eikeland i Kvinesdal (foto fra Norges bebyggelse)


Gerda døde den 30. oktober 1965.3 Hun ble gravlagt den 4. november 1965 på Fjotland kyrkjegard, Kvinesdal.3
Petter og Gerda Nilsens gravstein (foto: Petter B. Svindland, Gravminner i Norge)
 
Petter, Gerda, Arvid og Rolf Nilsens gravstein (foto: Petter B. Svindland, Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S1489] Fjotland: gards- og ættesoge: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060848154#496
 2. [S1490] Norges bebyggelse: Vest-Agder. Vestre del: s. 241. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101248030?page=260
 3. [S497] Gravminnebasen: id 4729221.
 4. [S2002] Kvenåsen krets i Fjotland: s. 306. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018042448001?page=307
 5. [S1490] Norges bebyggelse: Vest-Agder. Vestre del: s. 240. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101248030#261
 6. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Vest-Agder, Fjotland, 31, Eikeland, 20, Aasheim. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=10&hid=235&gnr=31

Rolf Nilsen1,2,3

M, #13320, (15. september 1926 - 10. desember 2007)
Far*Petter Arnt Nilsen3,4 (1890 - 1965)
Mor*Gerda Alvilde Krist. Schwan3,4 (1902 - 1965)Rolf ble født den 15. september 1926.1,2,3 Hans siste registrerte adresse var i Brooklyn, New York, USA.1

Rolf døde den 10. desember 2007.1,2
Petter, Gerda, Arvid og Rolf Nilsens gravstein (foto: Petter B. Svindland, Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S25] SSDI: Rolf Nilsen. https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:J5LJ-J4W
 2. [S497] Gravminnebasen: id 4729222.
 3. [S1490] Norges bebyggelse: Vest-Agder. Vestre del: s. 241. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101248030?page=260
 4. [S1489] Fjotland: gards- og ættesoge: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060848154#496

Bjørg Zimarseth1

K, #13321

Familie

Rolf Nilsen (1926 - 2007)

Kilder/noter

 1. [S1489] Fjotland: gards- og ættesoge: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060848154#496

Arvid Nilsen1,2,3

M, #13322, (16. april 1929 - 29. april 2005)
Far*Petter Arnt Nilsen2,3 (1890 - 1965)
Mor*Gerda Alvilde Krist. Schwan2,3 (1902 - 1965)Arvid ble født den 16. april 1929.1,2,3

Arvid døde den 29. april 2005.1 Han ble gravlagt den 4. mai 2005 på Fjotland kyrkjegard, Kvinesdal.1
Petter og Gerda Nilsens gravstein (foto: Petter B. Svindland, Gravminner i Norge)
 
Petter, Gerda, Arvid og Rolf Nilsens gravstein (foto: Petter B. Svindland, Gravminner i Norge)

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 4729220.
 2. [S1490] Norges bebyggelse: Vest-Agder. Vestre del: s. 241. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101248030?page=260
 3. [S1489] Fjotland: gards- og ættesoge: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060848154#496

Ruth E. Nilsen1,2

K, #13323, (21. april 1932 - 3. januar 2002)
Far*Petter Arnt Nilsen1,2 (1890 - 1965)
Mor*Gerda Alvilde Krist. Schwan1,2 (1902 - 1965)

Familie

Torbjørn Eikeland (1924 - 2010)
De hadde to barn.2 
BarnRuth E. ble født den 21. april 1932.3,4,1
Ruth giftet seg med Torbjørn Eikeland.2,5
Ruth og Torbjørn Eikelands gravstein (foto: Petter B. Svindland, Kirkegårdsdatabase for Kvinesdal)
Hennes navn som gift var Eikeland.3,4
Ruth og Torbjørn var brukere på Åsheim, Eikeland, Kvinesdal. De overtok etter hennes foreldre.5,2 Ruth og Torbjørn bodde i New York, USA.6,3

Ruth døde den 3. januar 2002.3,4 Hun ble gravlagt den 8. januar 2002 på Fjotland kyrkjegard, Kvinesdal.4

Kilder/noter

 1. [S1490] Norges bebyggelse: Vest-Agder. Vestre del: s. 241. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016101248030?page=260
 2. [S1489] Fjotland: gards- og ættesoge: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060848154#496
 3. [S25] SSDI: Ruth E Eikeland. https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JK2D-832
 4. [S497] Gravminnebasen: id 4729211.
 5. [S2002] Kvenåsen krets i Fjotland: s. 306. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018042448001?page=307
 6. [S25] SSDI: Torbjorn Eikeland. https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JTKB-7Z8

Torbjørn Eikeland1,2

M, #13324, (21. september 1924 - 3. juni 2010)

Familie

Ruth E. Nilsen (1932 - 2002)
De hadde to barn.2 
BarnTorbjørn ble født den 21. september 1924.3,1,2
Torbjørn giftet seg med Ruth E. Nilsen.2,4
Ruth og Torbjørn Eikelands gravstein (foto: Petter B. Svindland, Kirkegårdsdatabase for Kvinesdal)

Torbjørn og Ruth var brukere på Åsheim, Eikeland, Kvinesdal. De overtok etter hennes foreldre.4,2 Torbjørn og Ruth bodde i New York, USA.3,5

Torbjørn døde den 3. juni 2010.3,1 Han ble gravlagt den 9. juni 2010 på Fjotland kyrkjegard, Kvinesdal.1

Kilder/noter

 1. [S497] Gravminnebasen: id 4729213.
 2. [S1489] Fjotland: gards- og ættesoge: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060848154#496
 3. [S25] SSDI: Torbjorn Eikeland. https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JTKB-7Z8
 4. [S2002] Kvenåsen krets i Fjotland: s. 306. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018042448001?page=307
 5. [S25] SSDI: Ruth E Eikeland. https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:JK2D-832

Roy Terje Eikeland1

M, #13325
Far*Torbjørn Eikeland1 (1924 - 2010)
Mor*Ruth E. Nilsen1 (1932 - 2002)

Kilder/noter

 1. [S1489] Fjotland: gards- og ættesoge: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060848154#496

Per Ove Eikeland1

M, #13326
Far*Torbjørn Eikeland1 (1924 - 2010)
Mor*Ruth E. Nilsen1 (1932 - 2002)

Kilder/noter

 1. [S1489] Fjotland: gards- og ættesoge: s. 493. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016060848154#496

Ivar Ottarsson på Stokke1,2,3,4

M, #13327, (ca. 1665 - ca. 1714)
Far*Ottar Ivarsson på Muri5,1 (c 1629 - )

Familie

Kari Jonsdotter på Stokke (c 1668 - 1743)
Fem barn levde i 1714.2,1 
BarnAnnet navn: Ivar Ottarsson på Muri.5
Ivar ble født ca. 1665 på Muri, Norddal.6,5
Annet navn: Ivar Ottarsson på Gjerde.6,7
Ivar giftet seg med Kari Jonsdotter.2
Han var bruker på bnr. 1, Gjerde, Voll, i 1701. Han hadde en tjenestekar.6,7 Ivar og Kari var brukere på Stokke, Voll, i 1711. Ei Britte (kanskje hans søster Brita Ottarsdotter den yngre) bodde også der. Kari drev gården videre med sin neste mann.3,4,1

Ivar døde ca. 1714 på Stokke.2 Det ble holdt skifte etter ham den 23. juli 1714. Arvinger: Kari Jonsdotter, Ottar Ivarsson, Jon Ivarsson, Ola Ivarsson, Ivar Ivarsson og Inger Ivarsdotter. Barnas arv: 22 daler 16 skilling. De var hjemme hos mora.2

Kilder/noter

 1. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting, 23. juli.
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Stoche.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 267. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#270
 5. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 496. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#31
 6. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Gierde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 156. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#159
 8. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 567. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#102
 9. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 204. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#207

Søren Heggelund Kristofferssen1,2

M, #13328, (24. august 1848 - 6. november 1879)

Familie

Lovise Aronsdatter (1857 - 1947)Søren ble født den 24. august 1848 i Tønsvik, Tromsøysund.1 Han ble konfirmert den 2. oktober 1864.1,2
Søren giftet seg den 25. oktober 1877 i Tromsøysund kirke med Lovise Aronsdatter.1 Søren Heggelund Kristofferssen var fisker i Tromsø i 1877 og til sin død.1,2

Søren døde den 6. november 1879 i Tromsø.2

Kilder/noter

 1. [S1495] Tromsøysund mini. 1875–80: s. 147, nr. 25. https://media.digitalarkivet.no/kb20050307011102
 2. [S1496] Tromsø mini. 1878–88: s. 87, nr. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20061213670673

Ottar Ivarsson på Muri1

M, #13329, (ca. 1629 - )

Familie

Han hadde fem barn.1 
BarnOttar ble født ca. 1629.1
Ottar giftet seg, kanskje med ei Inger.
Han var bruker på Muri, Norddal, fra 1660 til 1683.1

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 496. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#31
 2. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206

Steinor Ottarsdotter på Omnos1

K, #13330, ( - ca. 1733)
Far*Ottar Ivarsson på Muri2,1 (c 1629 - )

Familie

Anders Knutsson på Omnos (c 1666 - 1760)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Steinor Ottarsdotter på Muri.2
Steinor giftet seg med Anders Knutsson på Omnos.1

Steinor døde ca. 1733 på Omnos, Norddal.1 Det ble holdt skifte etter henne den 29. april 1734. Arvinger: Anders Knutsson, Ottar Ivarsson, Ola Ivarsson, Ivar Ivarsson, Inger Ivarsdotter på Alstad, Siri Ottarsdotter i Emblemsvåg, Endre Larsson på Reitane, Ottar Larsson på Reitane, Eli Larsdotter på Reitane, Inger Larsdotter på Reitane og Brita Ottarsdotter den yngre.1

     Ifølge Ættebok for Norddal var Ola Jakobsson på Jamtegarden gift med Steinor Ottedtr. (kanskje Steinor Ottarsdotter fra Muri).3

Kilder/noter

 1. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 496. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#31
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 347. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#358

Anders Knutsson på Omnos1,2,3

M, #13331, (ca. 1666 - 1760)

Familie 1

Han skattet for to døtre i 1711, men ingen barn levde i 1760.4,6 

Familie 2

Steinor Ottarsdotter på Omnos ( - c 1733)
De hadde ikke barn.3 

Familie 3

Kari Taraldsdotter på Omnos (c 1695 - 1762)
De hadde ikke barn.4 Anders ble født ca. 1666, eller noen år senere.4 Hans hjemsted var trolig på Linge, Norddal. Han var bror av Hallvor Knutsson på Linge.5,6
Anders giftet seg med en uregistrert person.4
Han bodde på Omnos, Norddal, i 1698.4,1
Anders giftet seg med Steinor Ottarsdotter på Muri.3
Han var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.3

Anders trolovet seg den 15. oktober 1758 i Norddal med Kari Taraldsdotter på Berdal. Forlovere: Lars Matsson på Omnos og Mats Ingebrigtsson på Gjerde.1
Anders giftet seg den 19. november 1758 i Norddal med Kari Taraldsdotter i Muldal.2,6,4

Anders døde i 1760 på Omnos.4 Det ble holdt skifte etter ham den 13. oktober 1760. Debitorer: Mats Ingebrigtsson på Gjerde o.a. Arvinger: Kari Taraldsdotter o.a.6

Kilder/noter

 1. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 112 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640379
 2. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 113 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640379
 3. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 567. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#102
 5. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 418. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#429
 6. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 371 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126660897

Ola Ivarsson på Hovde1,2

M, #13332, (ca. 1704 - 1782)
Far*Ivar Ottarsson på Stokke3,4,5 (c 1665 - c 1714)
Mor*Kari Jonsdotter på Stokke4 (c 1668 - 1743)

Familie 1

Ildri Henriksdotter på Berill (c 1685 - 1755)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Tøri Jonsdotter på Hovde (c 1721 - )
De hadde tre barn.2,18 
Barn
Ola Ivarsson (Sandnes) sitt bumerke (fra Bygdebok for Holm sokn)Ola ble født ca. 1704.6
Han var arving ved skiftet etter Ivar Ottarsson på Stokke den 23. juli 1714.4
Han var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.3

Annet navn: Ola Ivarsson på Stokke, nevnt fra 1735 til 1737.7,8,9,6
Ola trolovet seg den 5. februar 1735 i Voll kirke med Ildri Henriksdotter på Berill. Forlovere: Jon Henriksson på Engan og Tosten Rasmusson på Stokke.7
Ola giftet seg den 12. april 1735 i Hen kirke med Ildri Henriksdotter på Berill.8,10,11
Ola Ivarsson på Stokke kjøpte 1 våg 1 pund 12 merker på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 18. oktober 1737. Skjøtet ble tinglyst 21. oktober.9
Han og Ildri var brukere på bnr. 2 i 1748.11,6 Ola Ivarsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1734 etter 13 års tjeneste og overført til landvernet.6
Annet navn: Ola Ivarsson på Sandnes, nevnt fra 1751 til 1752.12,13,11,14
Han var verge for Brit Jakobsdotter på Hovde i 1751.13
Han var verge for Marit Jonsdotter fra 1752.12
Han var arving ved skiftet etter Ildri Henriksdotter på Indre Sandnes den 23. mai 1755.10

Annet navn: Ola Ivarsson på Indre Sandnes, nevnt 1756.15,16,10
Ola trolovet seg den 6. juli 1756 i Veøy kirke med Tøri Jonsdotter på Frøyset.15
Ola giftet seg den 3. august 1756 i Veøy kirke med Tøri Jonsdotter på Frøyset.17,2
Han og Tøri bodde på Indre Sandnes, Veøy, i oktober 1756.16
Han og Tøri var selveiere på bnr. 3, Øvre Hovde, Voll, til 1779.18,1

Ola døde i 1782 på Øvre Hovde, Voll.1 Det ble holdt skifte etter ham den 15. juli 1782. Arvinger: Tøri Jonsdotter og Ildri Olsdotter o.a.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Iversøn Sandness i 1752.12

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 111) var Ola Olsson på Sandnes og Inger Olsdotter barn av Ola Ivarsson på Sandnes, men det stemmer ikke.11

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 357. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#360
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 16 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670595
 3. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting, 23. juli.
 5. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 567. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#102
 6. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 134. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690207
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 196 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400359
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 350 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650947
 11. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 111. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#112
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 13. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 11.9.1751.
 14. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 204. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#207
 15. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 416. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 16. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660416
 17. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 417. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660415
 18. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 358. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#361

Ivar Ivarsson på Berill1,2,3

M, #13333, (ca. 1714 - )
Far*Ivar Ottarsson på Stokke4,5,6,3 (c 1665 - c 1714)
Mor*Kari Jonsdotter på Stokke5 (c 1668 - 1743)

Familie 1

Guri Knutsdotter på Berill ( - 1744)
De hadde to barn.8 

Familie 2

Siri Olsdotter på Berill (1726 - 1751)
De hadde tre barn.8 

Familie 3

Gjertrud Ørjarsdotter på Berill (c 1722 - 1785)
De hadde tre barn.8 Ivar ble født ca. 1714.4
Han var arving ved skiftet etter Ivar Ottarsson på Stokke den 23. juli 1714.5
Han var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.4
Han var myndling av Anders Olsson på Alstad i 1734.4

Ivar fikk barn med en uregistrert person ca. 1737.7
Ivar Ivarsson på Stokke kjøpte en del i Ivastauå, Berill, Voll, i 1738 av Anders Olssen Monsås og Jakob Olsson på Setnes.8
Annet navn: Ivar Ivarsson på Stokke, nevnt 1739.9,5,4
Ivar giftet seg den 12. april 1739 i Voll kirke med Guri Knutsdotter på Berill.9 Ivar Ivarsson på Berill var vurderingsmann i Voll i 1744.1
Ivar giftet seg i 1744 med Siri Olsdotter på Berill.8
Ivar giftet seg i 1751 med Gjertrud Ørjarsdotter på Engan.8
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 2 ort.10


     Navnet hans ble skrevet Ifver Ifversen Berrel i 1744.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 204. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#207
 4. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 5. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting, 23. juli.
 6. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 567. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#102
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 187 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400351
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#208
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 80. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610333
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354

Anders Olsson på Alstad1,2,3

M, #13334, (ca. 1689 - 1770)

Familie 1

De hadde ett barn.5 

Familie 2

Inger Ivarsdotter på Alstad (c 1710 - 1782)
De hadde åtte barn.5 
BarnAnnet navn: Anders Olsson på Remset.4
Anders ble født ca. 1689 på Remset, Norddal.4
Anders giftet seg med en uregistrert person.5
Han bodde på Alstad, Norddal, i 1732.1,6
Anders trolovet seg den 15. april 1732 i Hen kirke med Inger Ivarsdotter på Stokke. Forlovere: Einar Persson på Skjelbostad og Erik Marteinsson i .6
Anders giftet seg den 15. juni 1732 i Voll kirke med Inger Ivarsdotter på Stokke.1,2
Han og Inger bodde i Oppigard, Alstad, Norddal, i 1734.2,5
Han var verge for Ivar Ivarsson i 1734.2
Han var verge for Brita Ottarsdotter den yngre i 1734.2
Han var kreditor ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 2 ort.7
Brita Ottarsdotter den yngre var kårkone fra 30. oktober 1744 på Alstad, hos brordattermannen, Anders Olsson.8

Anders døde i 1770 på Alstad.5

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610313
 2. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 326 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650344
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 641. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#176
 5. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 19. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#30
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 8. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 496. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#31

Inger Ivarsdotter på Alstad1

K, #13335, (ca. 1710 - 1782)
Far*Ivar Ottarsson på Stokke1,2,3 (c 1665 - c 1714)
Mor*Kari Jonsdotter på Stokke2 (c 1668 - 1743)

Familie

Anders Olsson på Alstad (c 1689 - 1770)
De hadde åtte barn.6 
BarnInger ble født ca. 1710 i Romsdal.3
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Ottarsson på Stokke den 23. juli 1714.2

Annet navn: Inger Ivarsdotter på Stokke, nevnt 1732.4,5,2,1
Inger trolovet seg den 15. april 1732 i Hen kirke med Anders Olsson på Alstad. Forlovere: Einar Persson på Skjelbostad og Erik Marteinsson i .4
Inger giftet seg den 15. juni 1732 i Voll kirke med Anders Olsson på Alstad.5,1
Hun og Anders bodde i Oppigard, Alstad, Norddal, i 1734.1,6
Hun var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.1


Inger døde i 1782.6

Kilder/noter

 1. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting, 23. juli.
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 567. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#102
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610313
 6. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 19. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#30

Brita Ottarsdotter på Muri1,2

K, #13336, ( - etter 1744)
Far*Ottar Ivarsson på Muri2,1 (c 1629 - )Ivar Ottarsson var bruker på Stokke, Voll, i 1711. Ei Britte (kanskje hans søster Brita Ottarsdotter den yngre) bodde også der.3,4,1
Hun ble kalt Brita Ottarsdotter den yngre, nevnt 1734.5
Hun var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.1
Hun var myndling av Anders Olsson på Alstad i 1734.1
Brita var kårkone fra 30. oktober 1744 på Alstad, Norddal, hos brordattermannen, Anders Olsson.2

Kilder/noter

 1. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 496. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#31
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Stoche.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 267. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#270
 5. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 193 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620207

Siri Ottarsdotter i Emblemsvåg1

K, #13337, (ca. 1658 - 1752)
Far*Ottar Ivarsson på Muri2,1 (c 1629 - )

Familie 2

Jon Knutsson i Emblemsvåg ( - e 1734)Annet navn: Siri Ottarsdotter på Muri.2
Siri ble født ca. 1658.2
Siri giftet seg med Hallvard Sjurdsson i Emblemsvåg.3
Hun og Hallvard bodde i Emblemsvåg, Borgund på Sunnmøre.3
Siri giftet seg med Jon Knutsson.1
Hun og Jon bodde i Emblemsvåg iallfall fra 1721 til 1734.1,4
Hun var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.1


Siri døde i 1752.3

Kilder/noter

 1. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 496. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#31
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 567. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#102
 4. [S1497] Sunnmøre skifteprotokoll 1720–24: fol. 20 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126610023

Jon Knutsson i Emblemsvåg1,2

M, #13338, ( - etter 1734)

Familie

Siri Ottarsdotter i Emblemsvåg (c 1658 - 1752)Jon giftet seg med Siri Ottarsdotter i Emblemsvåg.2
Han og Siri bodde i Emblemsvåg, Borgund på Sunnmøre, iallfall fra 1721 til 1734.2,1
Han var verge for Eli Larsdotter og Inger Larsdotter på Reitane i 1721.1

Kilder/noter

 1. [S1497] Sunnmøre skifteprotokoll 1720–24: fol. 20 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126610023
 2. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206

Hallvard Sjurdsson i Emblemsvåg1

M, #13339, ( - 1699)

Familie

Siri Ottarsdotter i Emblemsvåg (c 1658 - 1752)Hallvard giftet seg med Siri Ottarsdotter på Muri.1
Han og Siri bodde i Emblemsvåg, Borgund på Sunnmøre.1

Hallvard døde i 1699.1

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 567. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#102

Brita Ottarsdotter på Reitane1,2,3

K, #13340, (ca. 1674 - 1720)
Far*Ottar Ivarsson på Muri4,2 (c 1629 - )

Familie

Lars Endresson på Reitane ( - e 1734)
Fire barn levde i 1721.1,2 
BarnAnnet navn: Brita Ottarsdotter på Muri.4
Brita ble født ca. 1674 på Muri, Norddal.3,4
Brita giftet seg med Lars Endresson på Reitane.1

Brita døde i 1720 på Reitane (gnr. 3), Borgund på Sunnmøre.3 Hun ble jordfestet den 13. oktober 1720.3 Det ble holdt skifte etter henne den 29. oktober 1721. Arvinger: Lars Endresson, Endre Larsson, Ottar Larsson, Eli Larsdotter og Inger Larsdotter.1

     Navnet hennes ble skrevet Berithe Otthisdatter Rejte i 1720.3

Kilder/noter

 1. [S1497] Sunnmøre skifteprotokoll 1720–24: fol. 20 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126610023
 2. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 3. [S784] Borgund mini. 1698–1739: s. 513. https://media.digitalarkivet.no/kb20070831640545
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 496. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#31

Lars Endresson på Reitane1,2

M, #13341, ( - etter 1734)

Familie

Brita Ottarsdotter på Reitane (c 1674 - 1720)
Fire barn levde i 1721.2,1 
BarnLars giftet seg med Brita Ottarsdotter på Muri.2
Han bodde på Reitane (gnr. 3), Borgund på Sunnmøre, iallfall fra 1721 til 1734.1,2
Han var arving ved skiftet etter Brita Ottarsdotter på Reitane den 29. oktober 1721.2

Kilder/noter

 1. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 2. [S1497] Sunnmøre skifteprotokoll 1720–24: fol. 20 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126610023

Endre Larsson på Reitane1,2

M, #13342, (ca. 1712 - )
Far*Lars Endresson på Reitane1,2 ( - e 1734)
Mor*Brita Ottarsdotter på Reitane1,2 (c 1674 - 1720)Endre ble født ca. 1712.1
Han var arving ved skiftet etter Brita Ottarsdotter på Reitane den 29. oktober 1721.1
Han var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.2

Kilder/noter

 1. [S1497] Sunnmøre skifteprotokoll 1720–24: fol. 20 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126610023
 2. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206

Ottar Larsson på Reitane1,2

M, #13343, (ca. 1716 - )
Far*Lars Endresson på Reitane1,2 ( - e 1734)
Mor*Brita Ottarsdotter på Reitane1,2 (c 1674 - 1720)Ottar ble født ca. 1716.1
Han var arving ved skiftet etter Brita Ottarsdotter på Reitane den 29. oktober 1721.1
Han var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.2

Kilder/noter

 1. [S1497] Sunnmøre skifteprotokoll 1720–24: fol. 20 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126610023
 2. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206

Eli Larsdotter på Reitane1,2

K, #13344, (ca. 1714 - )
Far*Lars Endresson på Reitane2,1 ( - e 1734)
Mor*Brita Ottarsdotter på Reitane2,1 (c 1674 - 1720)Eli ble født ca. 1714.2
Hun var arving ved skiftet etter Brita Ottarsdotter på Reitane den 29. oktober 1721.2
Hun var myndling av Jon Knutsson i Emblemsvåg i 1721.2
Hun var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.1

Kilder/noter

 1. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 2. [S1497] Sunnmøre skifteprotokoll 1720–24: fol. 20 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126610023

Inger Larsdotter på Reitane1,2

K, #13345, (ca. 1718 - )
Far*Lars Endresson på Reitane2,1 ( - e 1734)
Mor*Brita Ottarsdotter på Reitane2,1 (c 1674 - 1720)Inger ble født ca. 1718.2
Hun var arving ved skiftet etter Brita Ottarsdotter på Reitane den 29. oktober 1721.2
Hun var myndling av Jon Knutsson i Emblemsvåg i 1721.2
Hun var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.1

Kilder/noter

 1. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 2. [S1497] Sunnmøre skifteprotokoll 1720–24: fol. 20 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126610023

Ildri Henriksdotter på Berill1,2

K, #13346, (ca. 1685 - 7. april 1755)
Far*Henrik Olsson på Engan3 (c 1656 - 1730)

Familie 1

Ola Jonsson på Berill (c 1663 - 1732)
To barn levde i 1733.9 
Barn

Familie 2

Ola Ivarsson på Hovde (c 1704 - 1782)
De hadde ikke barn.15 Annet navn: Ildri Henriksdotter på Engan.4
Ildri ble født ca. 1685.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Engan den 7. juni 1721: 4 daler 2 ort 12 skilling i innestående arv.6

Ildri trolovet seg i desember 1726 i Grytten kirke med Ola Jonsson på Berill. Forlovere: Anders Olsson på Nora og Jon Henriksson på Engan.4
Ildri giftet seg den 13. juni 1727 i Grytten kirke med Ola Jonsson på Berill.7
Etter barsel ble hun innledet i Voll kirke den 15. oktober 1729.8
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Berill den 16. mai 1733: 43 daler 3 ort 10 skilling.9

Ildri trolovet seg den 5. februar 1735 i Voll kirke med Ola Ivarsson på Stokke. Forlovere: Jon Henriksson på Engan og Tosten Rasmusson på Stokke.2
Ildri giftet seg den 12. april 1735 i Hen kirke med Ola Ivarsson på Stokke.1,10,11
Annet navn: Ildri Henriksdotter på Sandnes, nevnt 1743.10,12,11
Hun var kreditor ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 1 daler.12

Hun og Ola var brukere på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, i 1748.11,13
Annet navn: Ildri Henriksdotter på Indre Sandnes, nevnt 1755.5

Ildri døde den 7. april 1755 på Indre Sandnes, Veøy, av alderdomssvakhet.5 Ildri og dattera, Inger, ble jordfestet den 27. april 1755 på Rødven kyrkjegard, Veøy.5 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 23. mai 1755. Arvinger: Ola Ivarsson og Ola Olsson på Indre Sandnes.10

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 200) var Siri Olsdotter på Berill datter av Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill, men det stemmer ikke.14


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 200) var Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill foreldre til Ola Olsson på Griset, men det er en forveksling med Ola Olsson på Sandnes (som også var fra Berill).14


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 225) var Ingebjørg Jonsdotter på Engan mor til Ildri Henriksdotter på Berill, men det er feil.3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610298
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660405
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610299
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 9. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 16. mai.
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 350 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650947
 11. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 111. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#112
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 13. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 134. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690207
 14. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203
 15. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 16 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670595

Ola Olsson på Sandnes1

M, #13347, (1728 - 1760)
Far*Ola Jonsson på Berill2,3 (c 1663 - 1732)
Mor*Ildri Henriksdotter på Berill4 (c 1685 - 1755)

Familie

Kari Knutsdotter på Sandnes (c 1739 - 1823)
De hadde ikke barn.8,1 Ola ble født i 1728 på Berill, Voll.3,5
Han var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Berill den 16. mai 1733: 29 daler 22 skilling.2
Han var myndling av Knut Eriksson på Nora i 1733.2

Annet navn: Ola Olsson på Berill, nevnt 1749.6,2,3
Annet navn: Ola Olsson på Indre Sandnes, nevnt fra 1755 til 1756.4,7,8
Han var arving ved skiftet etter Ildri Henriksdotter på Indre Sandnes den 23. mai 1755.4
Han var fadder ved dåpen til Ildri Olsdotter på Sandnes den 3. oktober 1756 i Veøy kirke.7

Han var selveier på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy.9,1
Ola giftet seg i 1759 med Kari Knutsdotter på Indre Holmem.1

Ola døde i 1760 på Indre Sandnes, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 16. mai 1761. Kreditorer: Guri Hansdotter og Jakob Knutsson på Gjerde o.a. Arvinger: Kari Knutsdotter, Kari Taraldsdotter, Jakob Henriksson på Hovde, Ingebjørg Jonsdotter på Nora, Brit Jonsdotter på Gjerde, Guri Jonsdotter, Marit Jonsdotter i Vikan, Ola Alvsson og Ola Andersson på Reiten. I boet var blant annet 1½ våg (med bygselrett) i Indre Sandnes (taksert til 81 daler). Aktiva: 197 daler 2 ort 8 skilling. Passiva: 41–0–8. Arv: 156–2–0.10,11


Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 111) var Ola Olsson på Sandnes og Inger Olsdotter barn av Ola Ivarsson på Sandnes, men det stemmer ikke.5


I Bygdaboka for Voll II er navnebrødrene Ola Olsson på Berill, Ola Olsson på Berill og Ola Olsson på Berill delvis forvekslet.


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 200) var Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill foreldre til Ola Olsson på Griset, men det er en forveksling med Ola Olsson på Sandnes (som også var fra Berill).3

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 112. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#113
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 16. mai.
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 350 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650947
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 111. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#112
 6. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 2. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690444
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660416
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660027
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733

Tøri Jonsdotter på Hovde1,2

K, #13348, (ca. 1721 - )

Familie

Ola Ivarsson på Hovde (c 1704 - 1782)
De hadde tre barn.2,7 
BarnTøri ble født ca. 1721.3
Annet navn: Tøri Jonsdotter på Frøyset, nevnt 1756.4,5,3
Tøri trolovet seg den 6. juli 1756 i Veøy kirke med Ola Ivarsson på Indre Sandnes.4
Tøri giftet seg den 3. august 1756 i Veøy kirke med Ola Ivarsson på Indre Sandnes.5,2
Annet navn: Tøri Jonsdotter på Sandnes.
Hun og Ola bodde på Indre Sandnes, Veøy, i oktober 1756.6
Hun og Ola var selveiere på bnr. 3, Øvre Hovde, Voll, til 1779.7,1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Ivarsson på Hovde den 15. juli 1782.2

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 357. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#360
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 16 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670595
 3. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#237
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 416. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660414
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 417. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660415
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660416
 7. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 358. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#361

Inger Olsdotter på Sandnes1

K, #13349, (1729 - 10. april 1755)
Far*Ola Jonsson på Berill3,4 (c 1663 - 1732)
Mor*Ildri Henriksdotter på Berill2,1 (c 1685 - 1755)Annet navn: Inger Olsdotter på Berill.4,3
Inger ble født i 1729 på Berill, Voll.3,5 Inger ble døpt i september 1729 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Ola Olsson på Berill og Randi Molde o.a.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson på Berill den 16. mai 1733: 14 daler 2 ort 11 skilling.4
Hun var myndling av Tosten Rasmusson på Stokke i 1733.4
Hun var kreditor ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 10 daler i renter på arv og 3 daler i rest på selve arven.6

Annet navn: Inger Olsdotter på Indre Sandnes, nevnt 1755.2

Inger døde den 10. april 1755 på Indre Sandnes, Veøy, av sting for brystet. Hun hadde tidligere vært uten menstruasjon i et halvt år.5 Inger og mora, Ildri, ble jordfestet den 27. april 1755 på Rødven kyrkjegard, Veøy.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 2 (s. 111) var Ola Olsson på Sandnes og Inger Olsdotter barn av Ola Ivarsson på Sandnes, men det stemmer ikke.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 111. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#112
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660405
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610306
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 16. mai.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 398. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660405
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Ildri Olsdotter på Hovde1,2

K, #13350, (1756 - )
Far*Ola Ivarsson på Hovde3,1,2 (c 1704 - 1782)
Mor*Tøri Jonsdotter på Hovde1,2 (c 1721 - )Annet navn: Ildri Olsdotter på Sandnes.3
Ildri ble født i 1756 på Indre Sandnes, Veøy.3 Ildri ble døpt den 3. oktober 1756 i Veøy kirke. Faddere: Ola Olsson på Indre Sandnes o.a.3
Hun var arving ved skiftet etter Ola Ivarsson på Hovde den 15. juli 1782.1

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 16 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670595
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 358. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#361
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660416

Guri Knutsdotter på Berill1

K, #13351, ( - 1744)

Familie

Ivar Ivarsson på Berill (c 1714 - )
De hadde to barn.3 Guri giftet seg den 12. april 1739 i Voll kirke med Ivar Ivarsson på Stokke.1

Guri døde i 1744 på Berill, Voll.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 80. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610333
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 204. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#207
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#208

Siri Olsdotter på Berill1,2

K, #13352, (1726 - 1751)
Far-?*Ola Olsson på Berill (c 1697 - 1761); trolig1
Mor-?*Gjøri Berill ( - 1730); kanskje

Familie

Ivar Ivarsson på Berill (c 1714 - )
De hadde tre barn.2 Siri ble født i 1726 på Berill, Voll.1,3 Siri ble døpt den 21. juli 1726 i Voll kirke.1
Siri giftet seg i 1744 med Ivar Ivarsson på Berill.2

Siri døde i 1751 på Berill.2

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 200) var Siri Olsdotter på Berill datter av Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill, men det stemmer ikke.3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610297
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#208
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203

Ola Jonsson på Berill1,2,3

M, #13353, (ca. 1663 - 1732)

Familie 1

Siri Ellingsdotter på Berill ( - 1726)
Ingen barn levde i 1733.9 

Familie 2

Ildri Henriksdotter på Berill (c 1685 - 1755)
To barn levde i 1733.9 
BarnOla ble født ca. 1663.3
Ola giftet seg med Siri Ellingsdotter.4 Ola Jonsson fikk bygselseddel på 1 pund 12 merker som Jon døde fra i Ithlestauå, Berill, Voll, den 12. april 1698. Seddelen ble tinglyst 12. juli året etter.5
Han og Siri var brukere i Ithlestauå i 1701.3
Han var verge for Erik Eriksson på Berill fra 1719.2

Ola trolovet seg i desember 1726 i Grytten kirke med Ildri Henriksdotter. Forlovere: Anders Olsson på Nora og Jon Henriksson på Engan.6
Ola giftet seg den 13. juni 1727 i Grytten kirke med Ildri Henriksdotter.7
Han var fadder ved dåpen til Lars Olsson på Berill den 9. juli 1729.8


Ola døde i 1732 på Berill, Voll.1,3 Det ble holdt likpreken over ham den 13. juli 1732 i Voll kirke.1 Det ble holdt skifte etter ham den 16. mai 1733. Arvinger: Ildri Henriksdotter, Ola Olsson og Inger Olsdotter. Arv: 87 daler 2 ort 20 skilling.9

     Ola var halvbror av Tarald Olsson i Muldal.10

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 199) var Jon Jonsson på Berill trolig bror av Ola Jonsson på Berill, men denne kunne ikke ha giftet seg med sin brors enke.3


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 200) var Siri Olsdotter på Berill datter av Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill, men det stemmer ikke.12


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 200) var Ola Jonsson og Ildri Henriksdotter på Berill foreldre til Ola Olsson på Griset, men det er en forveksling med Ola Olsson på Sandnes (som også var fra Berill).12

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 40. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610313
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 69 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640083
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 199. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#202
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 409 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640423
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 128 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650688
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610298
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610299
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610305
 9. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 16. mai.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 11. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 12. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203
 13. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610306

Siri Ellingsdotter på Berill1

K, #13354, ( - 1726)

Familie 1

Jon Jonsson på Berill ( - f 1698)
Hun hadde to barn, trolig med Jon.1,2 
Barn

Familie 2

Ola Jonsson på Berill (c 1663 - 1732)
Ingen barn levde i 1733.5 Siri giftet seg trolig med Jon Jonsson.2,1
Siri giftet seg med Ola Jonsson.1
Hun og Ola var brukere i Ithlestauå, Berill, Voll, i 1701.2

Siri døde i 1726 på Berill, Voll.3 Det ble holdt likpreken over henne den 21. juli 1726 i Voll kirke.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 409 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640423
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 199. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#202
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610297
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 16. mai.

Anders Olsson på Nora1,2,3

M, #13355, (ca. 1656 - 1727)

Familie 1

Ingen barn levde i 1728.1 

Familie 2

Marit Henriksdotter på Nora (c 1678 - 1755)
Ett barn levde i 1728.1,5 
BarnAnders ble født ca. 1656.4
Anders giftet seg med en uregistrert person.4
Anders Olsson kjøpte 2 pund 16 merker på Nora, Grytten, den 3. juli 1716. Kjøpesum: 40 daler.4
Anders giftet seg med Marit Henriksdotter på Engan.1
Han var forlover for Ola Jonsson på Berill og Ildri Henriksdotter, som ble trolovet i desember 1726 i Grytten kirke.2


Anders døde i 1727 på Nora.3 Det ble holdt likpreken over ham den 11. november 1727 i Grytten kirke.3 Det ble holdt skifte etter ham den 22. januar 1728. Arvinger: Marit Henriksdotter og Ola Andersson.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 490 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640506
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610298
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610300
 4. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 228.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026

Henrik Olsson på Engan1,2

M, #13356, (ca. 1656 - 1730)
Far*Ola Henriksson på Engan3 (c 1625 - )
Mor*Marit Bårdsdotter på Engan

Familie 1

Barn

Familie 2

Ingebjørg Jonsdotter på Engan ( - c 1720)
To barn levde i 1721.1 
BarnHenrik ble født ca. 1656, trolig før foreldrene giftet seg.4,3,5 Han bodde hos Ola Henriksson på Heimstengan, Valved, Voll, i 1666.3,6
Henrik giftet seg med en uregistrert person.
Henrik giftet seg med Ingebjørg Jonsdotter.1
Han og Ingebjørg var brukere på Heimstengan i 1701. Ola Henriksson og Jon Henriksson bodde også der. De hadde halve gården; den andre delen ble drevet av Jørn Bårdsson (s.d.). Henrik brukte fremdeles 2 pund i 1724.4,7,8,5
Annet navn: Henrik Olsson på Valved, nevnt 1711.3,7,4
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Engan den 7. juni 1721: 5 daler 1 ort 19 skilling.9


Henrik døde i 1730 på Heimstengan.2,5 Det ble holdt likpreken over ham den 13. mai 1730 i Voll kirke.2

     Navnet hans ble skrevet Henrich Engen i 1730.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 29. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610307
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 64, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191043
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Valveed. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=228
 7. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Walved.
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 84 b, mnr. 382. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670086
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640228

Jon Henriksson på Engan1,2,3

M, #13357, (ca. 1699 - ca. 1751)
Far*Henrik Olsson på Engan1,4,5,6 (c 1656 - 1730)
Mor*Ingebjørg Jonsdotter på Engan1,6 ( - c 1720)

Familie 1

Guri Olsdotter på Engan ( - c 1743)
Sju barn er nevnt i skifter.10,12,5 
Barn

Familie 2

Anne Persdotter i Bud ( - e 1752)Jon ble født ca. 1699.4,6 Han bodde hos Henrik Olsson og Ingebjørg Jonsdotter på Heimstengan, Valved, Voll, i 1701.4,7,8,6
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Engan den 7. juni 1721: 2 daler 2 ort 21 skilling.9

Jon giftet seg med Guri Olsdotter.10
Han var forlover for Ola Jonsson på Berill og Ildri Henriksdotter, som ble trolovet i desember 1726 i Grytten kirke.2
Han var forlover for Knut Olsson Set og Inger Olsdotter, som ble trolovet den 29. november 1727 i Voll kirke.11
Han var forlover for Ola Ivarsson på Stokke og Ildri Henriksdotter på Berill, som ble trolovet den 5. februar 1735 i Voll kirke.3

Han bodde på Heimstengan i 1735.3
Annet navn: Jon Henriksson på Valved, nevnt 1743.10,4
Han var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 17 daler 1 skilling.10

Jon giftet seg med Anne Persdotter.12
Han og Anne bodde i Bud.12
Han var fadder ved dåpen til Ola Alvsson den 30. august 1750 i Bud kyrkje.13


Jon døde ca. 1751.14
Annet navn: Jon Henriksson i Bud, nevnt 1752.12,13 Det ble holdt skifte etter ham den 5. mars 1752. Arvinger: Anne Persdotter, Ingebjørg Jonsdotter, Brit Jonsdotter på Gjerde, Gunnhild Jonsdotter, Guri Jonsdotter, Marit Jonsdotter og Ola Alvsson. Stuen med eldhus og svaler ble taksert til 23 daler. I boet var blant annet færing med seil og mast, sølvskje merket HT og ditto merket JD. Aktiva: 145 daler 3 ort 20 skilling. Passiva: 15 daler. Arv: 130–3–20.15

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 225) var Jon Henriksson og Guri Olsdotter på Engan også foreldre til den Brit Jonsdotter (født ca. 1722) som overtok gården, men det kan ikke stemme.6

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 10. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610298
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Valveed. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 6. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 7. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Walved.
 8. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 84 b, mnr. 382. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670086
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 11. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610300
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 13. [S1334] Bud mini. 1739–66: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911680320
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650651
 15. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 a–54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650651
 16. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 226. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#229

Knut Eriksson på Nora1,2,3

M, #13358, (ca. 1684 - 1755)

Familie

Marit Henriksdotter på Nora (c 1678 - 1755)
De hadde ikke barn. Knut ble født ca. 1684.2
Knut giftet seg ca. 1728 med Marit Henriksdotter på Nora.2
Han og Marit bodde på Nora, Grytten, i 1733.1,4
Han var verge for Ola Olsson på Berill i 1733.1
Han var verge for Gunnhild Jonsdotter på Engan i 1743.5
Han var verge for Ingebjørg Jakobsdotter på Hovde i 1751.6
Han var verge for Ingebjørg Jonsdotter fra 1752.3


Knut døde i 1755 på Nora.2 Det ble holdt likpreken over ham og Marit den 23. januar 1755 i Grytten kirke. De døde 4 dager etter hverandre av sott.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 16. mai.
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 220. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610403
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 6. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 11.9.1751.

Tosten Rasmusson på Stokke1,2,3,4

M, #13359, (ca. 1685 - ca. 1744)
Far*Rasmus Ingebrigtsson på Muri5,3,6 (c 1636 - )

Familie

Kari Jonsdotter på Stokke (c 1668 - 1743)
De hadde ikke barn.3,10 Tosten ble født ca. 1685 på Muri, Norddal.5,7,3
Annet navn: Tosten Rasmusson på Muri, nevnt 1701.3,7,5 Tosten tjente på Dale, Norddal, i 1701.7,5
Tosten giftet seg med Kari Jonsdotter på Stokke.8,9
Han og Kari var brukere på Stokke, Voll, i 1719. De hadde overtatt etter hennes forrige mann.10,2
Han var forlover for Knut Olsson Set og Inger Olsdotter, som ble trolovet den 29. november 1727 i Voll kirke.4
Han var verge for Inger Olsdotter på Berill i 1733.2
Han var forlover for Ola Ivarsson på Stokke og Ildri Henriksdotter på Berill, som ble trolovet den 5. februar 1735 i Voll kirke.11
Tosten Rasmusson på Stokke var vurderingsmann i 1742.12
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Olsson på Berill den 8. oktober 1743: 18 skilling.13


Tosten døde ca. 1744 på Stokke.3 Det ble holdt skifte etter ham den 6. februar 1744. Debitorer: Fredrik Olsson på Hole, Ola Fredriksson på Hole og Hans Olsson i Vik o.a. Kreditorer: Marta Margareta Must, Inger Olsdotter, Ola Olsson på Berill, Ottar Ivarsson på Øver-Våge, Anders Olsson på Alstad og Kari Jonsdotter o.a. Arvinger: Ingebrigt Rasmusson, Anders Rasmusson, Arne Rasmusson, Mons Rasmusson, Jakob Rasmusson og Mari Larsdotter. Ola Fredriksson og/eller faren Fredrik Olsson på Hole i Lesja skyldte 7 daler 2 ort til boet for 6 tønner sild, som Sjurd Ellingsson på Devoll skulle ha mottatt på deres vegne. Aktiva: 160 daler 15 skilling. Passiva: 85 daler 3 ort 16 skilling. Arv: 74–0–23. I boet var blant annet en markedsbod. Mange av de beste varene var utlagt til konas etterkommere ved skiftet etter henne; så for at Tostens familie skulle få ting av like god kvalitet, lovte begges arvinger å kompensere kreditorene dersom det disse fikk ikke kunne selges til takst.14

I Bygdaboka for Voll II (s. 267) kalles Tosten Rasmusson på Stokke for «Torstein Andersson», men det er ikke riktig.10

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 155 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650414
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 16. mai.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610300
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Muurie. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 6. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 494. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#29
 7. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 99, Dalle med Killestistøl. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281060
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 326 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650344
 9. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 105. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610345
 10. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 267. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#270
 11. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 54. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610320
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 207 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650224
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a–302 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343

Ingebjørg Jonsdotter på Engan1

K, #13360, ( - ca. 1720)

Familie

Henrik Olsson på Engan (c 1656 - 1730)
To barn levde i 1721.1 
BarnIngebjørg giftet seg med Henrik Olsson på Engan.1
Hun og Henrik var brukere på Heimstengan, Valved, Voll, i 1701. Ola Henriksson og Jon Henriksson bodde også der. De hadde halve gården; den andre delen ble drevet av Jørn Bårdsson (s.d.). Henrik brukte fremdeles 2 pund i 1724.2,3,4,5

Ingebjørg døde ca. 1720 på Heimstengan.1 Det ble holdt skifte etter henne den 7. juni 1721. Kreditorer: Ildri Henriksdotter og Anne Henriksdotter o.a. Arvinger: Henrik Olsson, Jon Henriksson og Jakob Henriksson. Aktiva: 38 daler 2 skilling. Passiva: 27 daler 12 skilling. Arv: 10 daler 3 ort 14 skilling.6

Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 225) var Ingebjørg Jonsdotter på Engan mor til Ildri Henriksdotter på Berill, men det er feil.5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Valveed. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Walved.
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 84 b, mnr. 382. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670086
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227

Jakob Henriksson på Hovde1,2,3,4,5

M, #13361, (ca. 1702 - ca. 1779)
Far*Henrik Olsson på Engan6,7,8 (c 1656 - 1730)
Mor*Ingebjørg Jonsdotter på Engan6,8 ( - c 1720)

Familie 2

De hadde ikke barn.12 Annet navn: Jakob Henriksson på Engan.6
Jakob ble født ca. 1702.2,8
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Engan den 7. juni 1721: 2 daler 2 ort 21 skilling.9
Han var myndling av Bård Olsson i Ner-Bø i 1721.6

Annet navn: Jakob Henriksson på Vollset.2
Jakob giftet seg i 1733 med Brit Olsdotter på Berill.10
Annet navn: Jakob Henriksson på Valved, nevnt 1734.11
Han og Brit var selveiere på bnr. 2, Øvre Hovde, Voll, fra 1734. Skyld: 2 våger 2 pund. Sønnen Ola fikk skjøte på halve bruket i 1754 og resten i 1766.10,3,2,12
Han var forlover for Erik Olsson på Berill og Mali Olsdotter på Sylte, som ble trolovet den 19. mai 1739 i Tresfjord kyrkje.5

Bård Olsson i Øver-Bø, Anders Olsson på Engan, Ola Olsson i Øver-Bø og Jakob Henriksson på Hovde solgte 2 pund odelsjord (med bygselrett) i Nystauå, Berill, Voll, den 26. oktober 1740 til Erik Olsson. Jakob solgte på sin kones vegne. Kjøpesum: 24 daler pluss 2 daler til Bård for løsningsretten.1,13
Han var verge for Marit Jonsdotter på Engan i 1743.14
Jakob Henriksson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1734 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.2
Jakob giftet seg i 1750 med en uregistrert person.10
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 19 daler 2 ort 6 skilling, utlagt blant annet i 13½ mark i Indre Sandnes. Han fordret også 3 ort (delt med Knut på Holmem) for å ha betalt vurderingsmennene.15,4

Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde solgte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 til Isak Knutsson. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.4

Jakob døde ca. 1779.16,10,12

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 155 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-149
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 116. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690205
 3. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: legdsnr. 105. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690205
 4. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 197. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660306
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 8. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227
 10. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 354. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#357
 11. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 90 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400253
 12. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 355. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#358
 13. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 190.
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 16. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 507 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670511

Ola Henriksson på Engan1

M, #13362, (ca. 1625 - )

Familie

Marit Bårdsdotter på Engan
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Ola Henriksson på Valved.2,3
Ola ble født ca. 1625.3
Ola giftet seg ca. 1656 med Marit Bårdsdotter på Hovde. De hadde fått barn sammen, men trolovet seg og slapp med en bot på 2 daler 1 ort.1
Han var bruker på Heimstengan, Valved, Voll, i 1666. Henrik Olsson og Bård Olsson bodde også der. Skyld: 1 våg 1 pund. Ola drev fremdeles gården i 1669.2,3

Kilder/noter

 1. [S2199] Trondheim lensregnskap 1654–56: litra C, Romsdal fogderegnskap 1655–56. Vedlegg 7. https://www.digitalarkivet.no/rk20080916610524
 2. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 64, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191043
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=228
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227

Bård Olsson i Ner-Bø1,2,3

M, #13363, (ca. 1660 - 1734)
Far*Ola Henriksson på Engan4,2 (c 1625 - )
Mor*Marit Bårdsdotter på EnganAnnet navn: Bård Olsson på Valved.4
Bård ble født ca. 1660.4 Han bodde hos Ola Henriksson på Heimstengan, Valved, Voll, i 1666.4,5
Han var bruker i Bårdgarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll, iallfall fra 1701 til 1724.1
Han var verge for Jakob Henriksson på Engan i 1721.2
Han var kreditor ved skiftet etter Søren Eriksson i Øver-Bø den 21. mars 1724: 1 ort.6


Bård døde i 1734 i Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 127. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#130
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640312
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 64, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191043
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=228
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 295 b–297 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640310

Anne Henriksdotter1

K, #13364, ( - før 1761)
Far-?*Henrik Olsson på Engan (c 1656 - 1730); trolig1Hun var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Jonsdotter på Engan den 7. juni 1721: 6 daler.2


Anne døde trolig før 1761.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640228
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026

Ola Henriksson på Engan1,2

M, #13365, (ca. 1695 - før 1721)
Far*Henrik Olsson på Engan1,2 (c 1656 - 1730)
Mor-?*Ingebjørg Jonsdotter på Engan ( - c 1720); trolig2Ola ble født ca. 1695.1,2 Han bodde hos Henrik Olsson og Ingebjørg Jonsdotter på Heimstengan, Valved, Voll, i 1701.1,3,4,2

Ola døde trolig før 1721. Ifølge Bygdaboka for Voll var han bruker på Heimstengan i 1723, men faren står i matrikkelen.5,2,4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 238, Valveed. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 3. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Walved.
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 84 b, mnr. 382. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670086
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 213 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640227

Gjertrud Ørjarsdotter på Berill1

K, #13366, (ca. 1722 - 1785)

Familie

Ivar Ivarsson på Berill (c 1714 - )
De hadde tre barn.1 Annet navn: Gjertrud Ørjarsdotter på Engan.2
Gjertrud ble født ca. 1722.2 Hennes hjemsted var på Fremstengan, Engan, Voll.2
Gjertrud giftet seg i 1751 med Ivar Ivarsson på Berill.1

Gjertrud døde i 1785 i Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 205. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#208
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 216. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#219

Kari Knutsdotter på Sandnes1,2,3

K, #13367, (ca. 1739 - 1823)

Familie 1

Ola Olsson på Sandnes (1728 - 1760)
De hadde ikke barn.2,1 

Familie 2

Isak Knutsson på Sandnes (1730 - 1801)
De hadde ikke barn.1 Annet navn: Kari Knutsdotter på Indre Holmem.1
Kari ble født ca. 1739 på Indre Holmem, Veøy.4,5
Kari giftet seg i 1759 med Ola Olsson på Indre Sandnes.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 78 daler 1 ort, samt 16 daler i festegave, utlagt blant annet i 2 pund 6 merker i Indre Sandnes.6,3
Hun var myndling av Anders Hansson på Sandnes i 1761.2
Isak Knutsson kjøpte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 av Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.3

Kari giftet seg i 1762 med Isak Knutsson på Ottestad.1,3

Kari døde i 1823 i Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 112. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#113
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 3. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 362. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#363
 5. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 785. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#786
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026

Einar Persson på Skjelbostad1,2,3

M, #13368, (ca. 1693 - 1763)
Far*Per Einarsson på Voll4 (c 1646 - c 1719)
Mor*Magnhild Jakobsdotter på Voll4
3-menning 10 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Einar Persson på Voll.4
Einar ble født ca. 1693.4
Einar Persson på Voll kjøpte i Oppegarden, Skjelbostad, Voll, i 1723 av Erik Must og Morten Vium. Einars sønn Ola fikk skjøte i 1758.1,5
Han var forlover for Anders Olsson på Alstad og Inger Ivarsdotter på Stokke, som ble trolovet den 15. april 1732 i Hen kirke.2
Einar Persson på Skjelbostad var vurderingsmann i Voll iallfall 1743 og 1761.6,3
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 2 ort 22 skilling.7


Einar døde i 1763 på Skjelbostad, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 253. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#256
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 458. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#461
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 254. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#257
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 301 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650319
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354

Erik Marteinsson i Bø1,2

M, #13369, (ca. 1699 - 1741)
Far*Martein Olsson i 2 (c 1655 - 1739)
Mor*Ingebjørg Toresdotter i 2 (c 1659 - 1737)Erik ble født ca. 1699 i Ner-Bø i Innfjorden, Voll.2
Han var forlover for Anders Olsson på Alstad og Inger Ivarsdotter på Stokke, som ble trolovet den 15. april 1732 i Hen kirke.1

Han var selveier i Marteingarden, Ner-Bø i Innfjorden, Voll, fra 1733 til 1741. Skyld: 6 våger 1 pund.2

Erik døde i 1741 i Ner-Bø.2

     Navnet hans ble skrevet Erich Mortensen Bøe i 1732.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610312
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 141. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=144

Tarald Olsson i Muldal1,2

M, #13370, (ca. 1653 - )

Familie

Kari Olsdotter i Muldal ( - e 1708)
Tre barn er nevnt i skifter.4,6 
BarnTarald ble født ca. 1653.1
Tarald giftet seg med Kari Olsdotter på Berdal.2
Han og Kari var brukere Der nede, Muldal, Norddal, i 1701. De bodde fremdeles der i 1708.1,3,2
Annet navn: Tarald Olsson på Berdal.4
Han bodde på Berdal, Norddal.4

     Navnet hans ble skrevet Tarild Muldahlen i 1708.2

     Tarald var halvbror av Ola Jonsson på Berill.4

     Ingebrigt Sevaldsson på Sætra, Tore Sevaldsson på Muri og Ola Sevaldsson var morbrødre av Tarald Olsson i Muldal.5

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 98, Muldal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281060
 2. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 536 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123680123
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 484. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#19
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 5. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354

Kari Taraldsdotter på Omnos1,2

K, #13371, (ca. 1695 - 1762)
Far*Tarald Olsson i Muldal3,4,5 (c 1653 - )
Mor*Kari Olsdotter i Muldal6,7,8 ( - e 1708)

Familie 1

Anders Knutsson på Omnos (c 1666 - 1760)
De hadde ikke barn.12 

Familie 2

Jakob Toresson på Nerhus ( - 1768)
De hadde ikke barn.16,18 Kari ble født ca. 1695.9
Hun var arving ved skiftet etter Inge Taraldsdotter den 30. juni 1756: 13 daler 3 ort 13 skilling.4
Hun var myndling av Per Olsson i Lia i 1756.4

Annet navn: Kari Taraldsdotter på Berdal, nevnt oktober 1758.10,3
Kari trolovet seg den 15. oktober 1758 i Norddal med Anders Knutsson på Omnos. Forlovere: Lars Matsson på Omnos og Mats Ingebrigtsson på Gjerde.10
Annet navn: Kari Taraldsdotter i Muldal, nevnt november 1758.11
Kari giftet seg den 19. november 1758 i Norddal med Anders Knutsson på Omnos.11,2,12
Hun var arving ved skiftet etter Anders Knutsson på Omnos den 13. oktober 1760.2
Hun var myndling av Mons Eriksson på Jamtegarden i 1760. Han representerte henne også året etter.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 1 ort 4 skilling.13
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 19 daler 2 ort 6 skilling, utlagt blant annet i 13½ mark i Indre Sandnes.14,15

Kari giftet seg den 26. desember 1761 i Norddal med Jakob Toresson på Nerhus.1,16
Annet navn: Kari Taraldsdotter på Nerhus, nevnt 1762 (post mortem).9,16
Isak Knutsson kjøpte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 av Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.15


Kari døde i 1762 på Nerhus, Norddal.9 Hun ble jordfestet den 25. juli 1762.9 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 7. august 1762. Debitorer: Mats Ingebrigtsson på Gjerde og Jakob Persson på Gjerde o.a. Arvinger: Jakob Toresson på Nerhus, Eli Knutsdotter i Valldalen, Ildri Jakobsdotter i Tafjord, Gunnhilda Persdotter i Verpesdalen, Durdei Persdotter på Rønneberg, Brita Persdotter på Jamtegarden og Per Gunnarsson på Berdal. Kari hadde fremdeles et hus på Omnos. Aktiva: 87 daler 4 mark 10 skilling. Passiva: 15–3–12. Arv: 72–0–14 pluss gangklær til 24–4–6.17

Kilder/noter

 1. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640505
 2. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 371 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126660897
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 6. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 484. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#19
 7. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 8. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 536 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123680123
 9. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640507
 10. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 112 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640379
 11. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 113 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640379
 12. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 567. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#102
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 15. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 16. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 17. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b–638 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 18. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#96

Mons Eriksson på Jamtegarden1,2

M, #13372, (ca. 1735 - 1803)
Far*Erik Hansson på Jamtegarden3 (c 1705 - 1783)
Mor*Brita Persdotter på Jamtegarden3 (c 1692 - 1770)

Familie

Eli Ingebrigtsdotter på Jamtegarden (1737 - 1823)
De hadde ni barn.3 
BarnMons ble født ca. 1735.3
Mons giftet seg i 1760 med Eli Ingebrigtsdotter på Jamtegarden.3
Han var verge for Kari Taraldsdotter på Omnos i 1760. Han representerte henne også året etter.1,4
Han var kreditor ved skiftet etter Ingeleiv Taraldsdotter i Lia den 7. januar 1761: 1 ort.5

Han og Eli var brukere på bnr. 2, Jamtegarden, Norddal, iallfall fra 1762 til 1801.6

Mons døde i 1803 på Jamtegarden, Norddal.2,7 Han ble jordfestet den 11. september 1803.2

     Navnet hans ble skrevet Mons Erichsen Jemtegaard fra 1760 til 1761.1,4

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 371 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126660897
 2. [S1549] Norddal mini. 1774–1816: fol. 115 a, 11. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070830640718
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 348. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032?page=359
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b–748 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 6. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 343. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032?page=354
 7. [S1498] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1803–08: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090128650642

Lars Matsson på Omnos1,2

M, #13373, (ca. 1716 - 1793)Annet navn: Lars Matsson på Hatlestad.3
Lars ble født ca. 1716.3
Han bodde på Omnos, Norddal, i 1758.2
Han var forlover for Anders Knutsson på Omnos og Kari Taraldsdotter på Berdal, som ble trolovet den 15. oktober 1758 i Norddal.2


Lars døde i 1793.1

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 570. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#105
 2. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 112 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640379
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 244. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#255

Mats Ingebrigtsson på Gjerde1,2,3,4

M, #13374, (ca. 1720 - 1777)Mats ble født ca. 1720 på Gjerde, Norddal.4
Han bodde på Gjerde i 1758.3,1
Han var forlover for Anders Knutsson på Omnos og Kari Taraldsdotter på Berdal, som ble trolovet den 15. oktober 1758 i Norddal.3
Han var debitor ved skiftet etter Anders Knutsson på Omnos den 13. oktober 1760.1
Han var debitor ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus den 7. august 1762.5


Mats døde i 1777 på Gjerde.4

Kilder/noter

 1. [S789] Sunnmøre skifteprotokoll 1757–61: fol. 371 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126660897
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670160
 3. [S1499] Norddal mini. 1736–60: fol. 112 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640379
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 203. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#214
 5. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b–638 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Jakob Toresson på Nerhus1,2

M, #13375, ( - 1768)

Familie 1

De hadde ikke barn.4 

Familie 2

Kari Taraldsdotter på Omnos (c 1695 - 1762)
De hadde ikke barn.2,4 

Familie 3

Guro Knutsdotter på Nerhus (c 1716 - e 1782)
De hadde ikke barn.4 Hans hjemsted var kanskje i Framgarden, Omnos, Norddal.3
Jakob giftet seg med en uregistrert person.4
Han bodde på Nerhus, Norddal, i 1761.1,4
Jakob giftet seg den 26. desember 1761 i Norddal med Kari Taraldsdotter på Omnos.1,2
Han var arving ved skiftet etter Kari Taraldsdotter på Nerhus den 7. august 1762: 46 daler 7 skilling.5

Jakob giftet seg i 1762 med Guro Knutsdotter i Storvika.4
Han og Guro bodde på Nerhus.4

Jakob døde i 1768 på Nerhus.4

     Navnet hans ble skrevet Jacob Thorsen Nerhuus i 1761.1

Kilder/noter

 1. [S1102] Norddal mini. 1760–70: s. 8. https://media.digitalarkivet.no/kb20070830640505
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 580. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#115
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#96
 5. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b–638 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Ingebrigt Sevaldsson på Sætra1,2

M, #13376, (ca. 1647 - 1740)
Far*Sevald Jonsson på Sætra1,2 (c 1594 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde iallfall to barn.1 
BarnIngebrigt ble født ca. 1647 på Sætra, Norddal.1
Han bodde på Sætra i 1683.1

Ingebrigt døde i 1740 i Norddal.1

     Ingebrigt Sevaldsson på Sætra, Tore Sevaldsson på Muri og Ola Sevaldsson var morbrødre av Tarald Olsson i Muldal.2

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 796. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#331
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Sevald Jonsson på Sætra1,2

M, #13377, (ca. 1594 - )
Far-?*Jon Sevaldsson på Bjorstad ( - e 1628); trolig3
8. tippoldefar til meg

Familie

Han hadde iallfall fem sønner (trolig i to ekteskap).2 
BarnSevald ble født ca. 1594.1 Sevald var kårmann på Sætra, Norddal, i 1666. Ola Sevaldsson bodde hjemme hos ham. Sevald ble nevnt der fra 1635 til 75.1,2

Kilder/noter

 1. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 466, nr. 17. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005190248
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 796. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#331
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 60. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#71
 4. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Ola Sevaldsson på Hattrem1,2

M, #13378, (ca. 1658 - ca. 1712)
Far-?*Sevald Jonsson på Sætra (c 1594 - ); trolig3,4
7. tippoldefar til meg

Familie

Mari Jørnsdotter på Hattrem (c 1663 - 1752)
De hadde seks barn.2 
BarnOla ble trolig født ca. 1658 på Sætra, Norddal.5 Oluf Sevalds (8 år) bodde hos Sevald Jonsson på Sætra i 1666.5,4
Ola giftet seg med Mari Jørnsdotter på Hattrem.2
Han og Mari var brukere på Systugu, Hattrem Oppigard, Lesja, i 1694. Han eide 3½ alen vadmel i bruket. De hadde overtatt etter hennes farbror Johannes (s.d.). Ola og Maris sønn Ola tok over etter dem, antakelig ca. 1715.2,1

Ola døde ca. 1712 på Hattrem, Lesja.2 Det ble holdt skifte etter ham i 1712. De eide bruket, 1 hud 1½ skinn. Arv: drøyt 141 daler.6

     Ingebrigt Sevaldsson på Sætra, Tore Sevaldsson på Muri og Ola Sevaldsson var morbrødre av Tarald Olsson i Muldal (denne Ola var trolig Ola Sevaldsson på Hattrem).3

Kilder/noter

 1. [S1547] Gudbrandsdal fogderegnskap 1694: vedlegg A, matrikkel 1694. Lædtzøe Sogn, Hattrem. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201250180
 2. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 236. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#239
 3. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 796. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#331
 5. [S827] Sunnmøre prestemanntall 1664–66: s. 466, nr. 17. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005190248
 6. [S79] Bygdebok for Lesja 3: s. 234. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021408109#237

Tore Sevaldsson på Muri1,2,3

M, #13379, (ca. 1643 - ca. 1703)
Far*Sevald Jonsson på Sætra4,1 (c 1594 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

De hadde ett barn.1,3 
Barn

Familie 2

Anne Jakobsdotter på Muri
De hadde ikke barn.5,3 Annet navn: Tore Sevaldsson på Sætra.4
Tore ble født ca. 1643 på Sætra, Norddal.2,4
Tore giftet seg med en uregistrert person.3
Tore giftet seg med Anne Jakobsdotter.5,3
Han var bruker på Muri, Norddal, i 1701.2,3

Tore døde ca. 1703 på Muri.3

     Ingebrigt Sevaldsson på Sætra, Tore Sevaldsson på Muri og Ola Sevaldsson var morbrødre av Tarald Olsson i Muldal.1

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 92, Muurie. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281057
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 497. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#32
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 796. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#331
 5. [S1550] Sunnmøre skifteprotokoll 1703–07: fol. 18 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123670349

Marte Larsdotter1

K, #13380

Familie

Hun hadde ett eller to barn.1,3 
BarnMarte Larsdotter var morsøster av Kari Olsdotter i Muldal.1,2

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 537 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123680124

Ildri Eriksdotter på Hol1,2,3

K, #13381, ( - ca. 1707)
Mor*Marte Larsdotter2

Familie 1

Jon Ivarsson på Hol (c 1645 - )
Ett barn levde i 1708.1,2 
Barn

Familie 2

Per Olsson på Hol ( - c 1724)
De hadde ikke barn.1,3 Ildri giftet seg med Jon Ivarsson på Hol.1,4
Ildri giftet seg med Per Olsson.1
Hun og Per bodde i Negarden, Hol, Norddal.3

Ildri døde ca. 1707 på Hol, Norddal.1,3 Det ble holdt skifte etter henne den 10. mai 1708. Arvinger: Per Olsson og Kari Jonsdotter.1

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 537 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123680124
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#342
 4. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#341

Kari Jonsdotter på Hol1,2,3

K, #13382, (ca. 1697 - )
Far*Jon Ivarsson på Hol2,5,3 (c 1645 - )
Mor*Ildri Eriksdotter på Hol2,4 ( - c 1707)Kari ble født ca. 1697.4,5
Hun var arving ved skiftet etter Ildri Eriksdotter på Hol den 10. mai 1708.2
Hun var myndling av Jon Ingebrigtsson i Vika i 1754.5
Hun var myndling av Arne Rasmusson på Muri i 1762.4

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 521 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670043
 2. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 537 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123680124
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#341
 4. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 5. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 635 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126660171

Arne Rasmusson på Muri1,2

M, #13383, (ca. 1729 - 1801)Arne ble født ca. 1729.3
Han bodde på Muri, Norddal, i 1762.1
Han var verge for Kari Jonsdotter i 1762.1


Arne døde i 1801 i Norddal.3

Kilder/noter

 1. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 494. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#29

Kari Olsdotter i Muldal1,2

K, #13384, ( - etter 1708)
Far*Ola Ingebrigtsson på Berdal3,4 (c 1614 - )

Familie

Tarald Olsson i Muldal (c 1653 - )
Tre barn er nevnt i skifter.10,8 
BarnAnnet navn: Kari Olsdotter på Berdal.3
Kari giftet seg med Tarald Olsson.1
Hun og Tarald bodde Der nede, Muldal, Norddal, i 1701. De bodde fremdeles der i 1708.5,2,1

     Marte Larsdotter var morsøster av Kari Olsdotter i Muldal.4,6

Ifølge Ættebok for Norddal var Kari Olsdotter i Muldal gift to ganger og hadde flere etterkommere, men disse er ikke nevnt i skifter.2,7,8,9,6

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 536 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123680123
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 484. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#19
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 32. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#43
 4. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 98, Muldal. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010281060
 6. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 637 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 7. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 37. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#48
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 203. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650104
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 747 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651354
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026

Guro Knutsdotter på Nerhus1

K, #13385, (ca. 1716 - etter 1782)

Familie 1

Jakob Toresson på Nerhus ( - 1768)
De hadde ikke barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn.1 Annet navn: Guro Knutsdotter i Storvika.1
Guro ble født ca. 1716 i Storvika, Norddal.2
Guro giftet seg i 1762 med Jakob Toresson på Nerhus.1
Hun og Jakob bodde på Nerhus, Norddal.1
Guro giftet seg i 1770 med en uregistrert person.1

Guro døde etter 1782.2

Kilder/noter

 1. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 561. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#96
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 747. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#282

Jon Ivarsson på Hol1,2

M, #13386, (ca. 1645 - )

Familie 1

De hadde ett barn.3,2 

Familie 2

Ildri Eriksdotter på Hol ( - c 1707)
Ett barn levde i 1708.1,4 
BarnJon ble født ca. 1645.2
Jon giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde i Negarden, Hol, Norddal, iallfall fra 1683 til 1701.2
Jon giftet seg med Ildri Eriksdotter.1,2

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 537 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123680124
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 330. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#341
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 635 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126660171
 4. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159

Jon Ingebrigtsson i Vika1

M, #13387, (ca. 1723 - 1761)Jon ble født ca. 1723 i Vika, Norddal.2
Jon fikk barn med Marte Jakobsdotter i Øyna i 1744.3
Jon giftet seg i 1748 med en uregistrert person.3
Han bodde i Vika i 1754.1
Han var verge for Kari Jonsdotter i 1754.1


Jon døde i 1761 i Vika.2

     Navnet hans ble skrevet Jon Ingebrigtsen Vigene i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 635 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126660171
 2. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 919. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082508021#454
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 920. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=455
 4. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 981. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=516

Knut Eriksson på Alstad1

M, #13388, (ca. 1650 - )
Mor-?*Marte Larsdotter; trolig1,2Knut ble født ca. 1650.3
Han bodde i Oppigard, Alstad, Norddal, iallfall fra 1698 til 1715.3

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 537 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123680124
 2. [S1500] Sunnmøre skifteprotokoll 1761–63: fol. 636 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126670159
 3. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 19. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#30

Per Olsson på Hol1

M, #13389, ( - ca. 1724)

Familie 1

Ildri Eriksdotter på Hol ( - c 1707)
De hadde ikke barn.1,2 

Familie 2

De hadde ikke barn.2 Per giftet seg med Ildri Eriksdotter på Hol.1
Han og Ildri bodde i Negarden, Hol, Norddal.2
Han var arving ved skiftet etter Ildri Eriksdotter på Hol den 10. mai 1708.1

Per giftet seg med en uregistrert person.2

Per døde ca. 1724 på Hol, Norddal.2

     Navnet hans ble skrevet Peder olsen Hoel i 1708.1

Kilder/noter

 1. [S1501] Sunnmøre skifteprotokoll 1707–10: fol. 537 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090123680124
 2. [S1352] Ættebok for Norddal I: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120808032#342

Jon Jonsson på Berill1

M, #13390, ( - før 1698)

Familie

Siri Ellingsdotter på Berill ( - 1726)
Hun hadde to barn, trolig med Jon.2,1 
BarnJon giftet seg trolig med Siri Ellingsdotter.1,2
Han var bruker i Ithlestauå, Berill, Voll, fra 1687 til 1695.1
Ola Jonsson fikk bygselseddel på 1 pund 12 merker som Jon døde fra i Ithlestauå den 12. april 1698.3


Ifølge Bygdaboka for Voll II (s. 199) var Jon Jonsson på Berill trolig bror av Ola Jonsson på Berill, men denne kunne ikke ha giftet seg med sin brors enke.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 199. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#202
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 409 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640423
 3. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 128 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650688
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 200. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#203

Ingebjørg Jonsdotter på Nora1

K, #13391, (ca. 1723 - )
Far*Jon Henriksson på Engan2,3,1 (c 1699 - c 1751)
Mor*Guri Olsdotter på Engan3 ( - c 1743)

Familie

Børre Olsson på Nora ( - 1762)Ingebjørg ble født ca. 1723.4
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 2 daler 1 ort 17 skilling.3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Henriksson i Bud den 5. mars 1752: 10 daler 3 ort 15 skilling.5
Hun var myndling av Knut Eriksson på Nora fra 1752.2

Annet navn: Ingebjørg Jonsdotter på Engan, nevnt 1754.6,1
Ingebjørg giftet seg den 29. januar 1754 i Grytten kirke med Børre Olsson på Halsa.6
Hun og Børre bodde på Nora, Grytten, i 1761.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 3 daler 3 ort 15 skilling, utlagt blant annet i 2,7 mark i Indre Sandnes.7,8
Isak Knutsson kjøpte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 av Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 a–54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650651
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 210. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610398
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733

Brit Jonsdotter på Gjerde1,2

K, #13392, (1725 - 1799)
Far*Jon Henriksson på Engan2,3,1 (c 1699 - c 1751)
Mor*Guri Olsdotter på Engan3 ( - c 1743)

Familie

Jakob Knutsson på Gjerde (1730 - 1796)Annet navn: Brit Jonsdotter på Engan.1,3
Brit ble født i 1725.4
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 2 daler 1 ort 17 skilling.3

Brit giftet seg i 1751 med Jakob Knutsson på Gjerde.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Jon Henriksson i Bud den 5. mars 1752: 10 daler 3 ort 15 skilling, hvorav hun allerede hadde fått 2–2–16 i hjemmefølge.6

Hun og Jakob var brukere på bnr. 1, Gjerde, Voll, i 1761.5,1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 3 daler 3 ort 15 skilling, utlagt blant annet i 2,7 mark i Indre Sandnes.7,8
Isak Knutsson kjøpte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 av Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.8


Brit døde i 1799 på Gjerde, Voll.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 226. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#229
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 156. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#159
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 a–54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650651
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733

Guri Jonsdotter i Vik1

K, #13393, (1733 - )
Far*Jon Henriksson på Engan2,3,4 (c 1699 - c 1751)
Mor*Guri Olsdotter på Engan3 ( - c 1743)Annet navn: Guri Jonsdotter på Engan.4,2
Guri ble født i 1733.5
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 2 daler 1 ort 17 skilling.3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Henriksson i Bud den 5. mars 1752: 10 daler 3 ort 15 skilling.6
Hun var myndling av Jakob Knutsson på Gjerde fra 1752. Han var fremdeles hennes formynder i 1761.2,4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 3 daler 3 ort 15 skilling, utlagt blant annet i 2,7 mark i Indre Sandnes.7,8
Isak Knutsson kjøpte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 av Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.8

Hun var huskone på Naustbakken, Vik, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 85. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#88
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 226. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#229
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 a–54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650651
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 8. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733

Jakob Knutsson på Gjerde1,2,3

M, #13394, (1730 - 1796)
Far*Knut Olsson i 4 (c 1685 - 1746)

Familie

Brit Jonsdotter på Gjerde (1725 - 1799)Annet navn: Jakob Knutsson i Bø.4
Jakob ble født i 1730 i Ner-Bø i Innfjorden, Voll.4
Jakob giftet seg i 1751 med Brit Jonsdotter.3,1
Han var verge for Guri Jonsdotter fra 1752. Han var fremdeles hennes formynder i 1761.3,5

Han og Brit var brukere på bnr. 1, Gjerde, Voll, i 1761.1,5
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 1 daler for en båt.6,2

Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde solgte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 til Isak Knutsson. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.2

Jakob døde i 1796 på Gjerde, Voll.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 156. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#159
 2. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 134. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#137
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026

Marit Jonsdotter i Vikan1,2

K, #13395, (1735 - )
Far*Jon Henriksson på Engan2,3,1,4 (c 1699 - c 1751)
Mor*Guri Olsdotter på Engan3,4 ( - c 1743)Annet navn: Marit Jonsdotter på Engan.1,3
Marit ble født i 1735.4
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 2 daler 1 ort 17 skilling.3
Hun var myndling av Jakob Henriksson på Hovde i 1743.3
Hun var arving ved skiftet etter Jon Henriksson i Bud den 5. mars 1752: 10 daler 3 ort 15 skilling.5
Hun var myndling av Ola Ivarsson på Sandnes fra 1752.2

Hun bodde i Vikan, Brennholmen, Hustad i Romsdal, i 1761.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 3 daler 3 ort 15 skilling, utlagt blant annet i 2,7 mark i Indre Sandnes.6,7
Isak Knutsson kjøpte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 av Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.7


     Navnet hennes ble skrevet Marit Wikene og Marit Wigene i 1761.1,8

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 226. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#229
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 a–54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650651
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660028

Anne Jonsdotter1

K, #13396, (1727 - ca. 1751)
Far*Jon Henriksson på Engan1,2,3,4 (c 1699 - c 1751)
Mor*Guri Olsdotter på Engan2,4 ( - c 1743)

Familie

Alv Olsson ( - e 1780)
Ett barn levde i 1752.1,5,3 
BarnAnnet navn: Anne Jonsdotter på Engan.3,2
Anne ble født i 1727.4
Hun var arving ved skiftet etter Guri Olsdotter på Valved den 16. oktober 1743: 2 daler 1 ort 17 skilling.2

Anne giftet seg med Alv Olsson.5
Hun og Alv bodde i Bud i 1750.6

Anne døde ca. 1751.1,6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650322
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 226. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#229
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650653
 6. [S1334] Bud mini. 1739–66: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911680320

Ola Alvsson1,2,3

M, #13397, (1750 - ca. 1780)
Far*Alv Olsson3,4 ( - e 1780)
Mor*Anne Jonsdotter1,2 (1727 - c 1751)Ola ble døpt den 30. august 1750 i Bud kyrkje. Faddere: Jon Henriksson o.a.3
Han var arving ved skiftet etter Jon Henriksson i Bud den 5. mars 1752: 10 daler 3 ort 15 skilling, hvorav 8–1–4 ble utlagt i hjemmefølget mora hadde fått.5
Han var myndling av Ola Olsson på Løvollen i 1752.1
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 3 daler 3 ort 15 skilling, utlagt blant annet i 2,7 mark i Indre Sandnes.6,7
Han var myndling av Børre Olsson på Nora i 1761.2
Isak Knutsson kjøpte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 av Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.7


Ola døde ca. 1780 i Bud.8

     Navnet hans ble skrevet Ole Alfsøn og Ole Alvsøn i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650652
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 3. [S1334] Bud mini. 1739–66: fol. 43 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911680320
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650653
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 52 a–54 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650651
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 7. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 520 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670526

Børre Olsson på Nora1,2,3

M, #13398, ( - 1762)

Familie

Ingebjørg Jonsdotter på Nora (c 1723 - )Annet navn: Børre Olsson på Halsa, nevnt 1754.4,5 Børre Olsson på Halsa var soldat i 1754.4
Børre giftet seg den 29. januar 1754 i Grytten kirke med Ingebjørg Jonsdotter på Engan.4
Han var forlover for Marit Marteinsdotter på Hammarvoll og Erik Knutsson på Lyngheim, som ble trolovet den 10. oktober 1760 i Grytten kirke.3

Han og Ingebjørg bodde på Nora, Grytten, i 1761.6
Han var verge for Ola Alvsson i 1761.6

Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde solgte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 til Isak Knutsson. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.1

Børre døde i 1762. På veien til kirke den 18. juli trøstet sognepresten «den høyst-bedrøvede Enke, Moder og Barn paa Nora efter Mandens alt for hastige Skilsmisse fra dem veed en brad Død».7 Han ble gravlagt den 19. juli 1762 på Grytten kirkegård, «efter Begier og Fogdens Tilladelse, som og selv var nærværende og fulgte Liiget Begravet […] u-anseet han selv havde i svæ[r?] Anfægtning og Sinds Ferrykkelse forkortet sine Dage».2

     Navnet hans ble skrevet Børge Olsøn Halse i 1754.4

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 419. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610453
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 396, 10. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610441
 4. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 210. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610398
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 225. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#228
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 418. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610452

Marit Henriksdotter på Nora1,2,3

K, #13399, (ca. 1678 - 1755)
Far*Henrik Olsson på Engan3 (c 1656 - 1730)

Familie 1

Anders Olsson på Nora (c 1656 - 1727)
Ett barn levde i 1728.2,3 
Barn

Familie 2

Knut Eriksson på Nora (c 1684 - 1755)
De hadde ikke barn. Annet navn: Marit Henriksdotter på Engan.3
Marit ble født ca. 1678.1
Marit giftet seg med Anders Olsson på Nora.2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Nora den 22. januar 1728.2

Marit giftet seg ca. 1728 med Knut Eriksson.1
Hun og Knut bodde på Nora, Grytten, i 1733.4,3

Marit døde i 1755 på Nora.1 Det ble holdt likpreken over henne og Knut den 23. januar 1755 i Grytten kirke. De døde 4 dager etter hverandre av sott.1

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 220. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610403
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 490 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640506
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Voltz Otting, 16. mai.

Ola Andersson på Reiten1,2

M, #13400, ( - etter 1762)
Far*Anders Olsson på Nora3 (c 1656 - 1727)
Mor*Marit Henriksdotter på Nora2,3 (c 1678 - 1755)Annet navn: Ola Andersson på Nora.3
Han var arving ved skiftet etter Anders Olsson på Nora den 22. januar 1728.3

Han bodde på Reiten, Sogge Austigard, Grytten, i 1761.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson på Indre Sandnes den 16. mai 1761: 19 daler 2 ort 6 skilling, utlagt blant annet i 13½ mark i Indre Sandnes.4,1

Ola Andersson på Reiten, Børre Olsson på Nora, Jakob Knutsson på Gjerde og Jakob Henriksson på Hovde solgte 2 pund 6 merker (med bygselrett) på bnr. 2, Indre Sandnes, Veøy, den 4. januar 1762 til Isak Knutsson. Kjøpesum: 60 daler. Selgerne handlet på vegne av seg selv og sine medarvinger (eller koner). Isak aktet å gifte seg med enka på bruket, Kari Knutsdotter, som også eide 2 pund 6 merker. Skjøtet ble tinglyst 8. juli.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 250 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650733
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 490 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640506
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 9 a–10 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660026