Lars Larsson på Stadsneset1

M, #13001, ( - før 1784)

Familie

Katrina Sofia Kristiansdatter Molde (c 1730 - 1806)     Hans hjemsted var på Slettvollen, Stranda.2
Annet navn: Lars Larsson på Slettvollen, nevnt 1777.2,1
Lars trolovet seg den 1. januar 1777 i Borgund, Sunnmøre, med Katrina Sofia Kristiansdatter Molde. Forlovere: Jens Tiller og Annbjørn Nilsson på Valderhaug.2 Lars bodde på Stadsneset, Borgund, Sunnmøre, fra 1777.1
Lars giftet seg den 1. juni 1777 i Vatne kyrkje med Katrina Sofia Kristiansdatter.1,3

Lars døde før 1784.4

     Navnet hans ble skrevet Lars Larsøn Slettevold i 1777.2

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610166
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 22 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610114
 3. [S1461] Borgund og Giske III: s. 409. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055#410
 4. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 81 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610173

Katrina Sofia Kristiansdatter Molde1,2

K, #13002, (ca. 1730 - 1806)

Familie 1

Lars Larsson på Stadsneset ( - f 1784)

Familie 2

Knut Henriksson på Stadsneset (c 1744 - )     Katrina Sofia ble født ca. 1730.3,4 Hennes hjemsted var i Molde.1 Katrina Sofia tjente på Valderhaug, Borgund, Sunnmøre, ca. 1776. Hun hadde tjent lenge i prestegjeldet.2
Katrina trolovet seg den 1. januar 1777 i Borgund, Sunnmøre, med Lars Larsson på Slettvollen. Forlovere: Jens Tiller og Annbjørn Nilsson på Valderhaug.2
Katrina giftet seg den 1. juni 1777 i Vatne kyrkje med Lars Larsson på Slettvollen.1,5
Annet navn: Katrina Sofia Kristiansdatter på Stadsneset, nevnt 1784.6 Katrina Sofia bodde på Stadsneset, Borgund, Sunnmøre, i 1784.6
Katrina Sofia giftet seg den 8. august 1784 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Knut Henriksson på Stadsneset.6,3
Hun ble også kalt Katrina Hansdatter på Stadsneset, nevnt fra 1801 til 1806.4,3 Katrina og Knut var husfolk på Bolneset, Stadsneset, Borgund, Sunnmøre, i 1801. Plassen hadde jord. Hans sønn overtok samme år. Knut bodde fremdeles på Stadsneset i 1806.3,5,4

Katrina døde i 1806 på Stadsneset.4 Hun ble gravlagt den 20. juni 1806.4

     Navnet hennes ble skrevet Cathrine Christiansdatter Molde i 1777.2

     Navnet hennes ble skrevet Catharina Sophia Christiansdatter Statznæs i 1784.6

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610166
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 22 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610114
 3. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 227 a, Statsnæss, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340230
 4. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 263 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620637
 5. [S1461] Borgund og Giske III: s. 409. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055#410
 6. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 81 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610173

Jens Tiller1

M, #13003, ( - etter 1777)     Jens Tiller var tollbetjent på Valderhaug, Borgund, Sunnmøre, før 1777.1
Han var forlover for Lars Larsson på Slettvollen og Katrina Sofia Kristiansdatter Molde, som ble trolovet den 1. januar 1777 i Borgund, Sunnmøre.1

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 22 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610114

Annbjørn Nilsson på Valderhaugstranda1

M, #13004, (ca. 1740 - )

Familie

Han var enkemann i 1801.1      Annbjørn ble født ca. 1740.1
Annbjørn giftet seg med en uregistrert person.1
Annet navn: Annbjørn Nilsson på Valderhaug, nevnt 1777.2
Han var forlover for Lars Larsson på Slettvollen og Katrina Sofia Kristiansdatter Molde, som ble trolovet den 1. januar 1777 i Borgund, Sunnmøre.2
Annbjørn Nilsson på Valderhaugstranda var los i 1801.1 Annbjørn var husmann på Valderhaugstranda, Borgund, Sunnmøre, i 1801. Plassen hadde ikke jord.1

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 253 b, Walderhougstrand, 11. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/48/
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 22 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610114

Knut Henriksson på Stadsneset1,2,3

M, #13005, (ca. 1744 - )

Familie

Katrina Sofia Kristiansdatter Molde (c 1730 - 1806)     Knut ble født ca. 1744.3,4 Hans hjemsted var i Omnen, Haram.5
Annet navn: Knut Henriksson i Omnen, nevnt 1765.5
Knut giftet seg i 1765 med en uregistrert person.4 Knut var husmann på Bolneset, Stadsneset, Borgund, Sunnmøre, fra 1765.4
Knut giftet seg den 8. august 1784 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Katrina Sofia Kristiansdatter på Stadsneset.1,3 Knut og Katrina var husfolk på Bolneset i 1801. Plassen hadde jord. Hans sønn overtok samme år. Knut bodde fremdeles på Stadsneset i 1806.3,4,2

     Navnet hans ble skrevet Knud Henrichsen Statznæs i 1784.1

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 81 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610173
 2. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 263 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620637
 3. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 227 a, Statsnæss, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340230
 4. [S1461] Borgund og Giske III: s. 409. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007032201055#410
 5. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 5 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610097

Søren Hanssen Dam1,2

M, #13006, ( - etter 1765)

Familie

Anne Marte Eriksdatter Valle ( - e 1765)     Hans hjemsted var i Bergen.1,2
Søren trolovet seg den 30. desember 1764 i Borgund, Sunnmøre, med Anne Marte Eriksdatter.1
Søren giftet seg den 3. januar 1765 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Anne Marte Eriksdatter Valle.2

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 5 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610096
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 63 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610155

Rebekka Botolvsdatter i Ålesund1

K, #13007, (ca. 1754 - )

Familie

Lars Jakobsson i Ålesund (c 1750 - )     Rebekka ble født ca. 1754.2,1 Hennes hjemsted var i Molde.2 Hun ble konfirmert den 6. oktober 1771 i Kleive kirke, Bolsøy (men hun sognet til byen).2
Annet navn: Rebekka Botolvsdatter på Molde, nevnt 1777.3,4
Rebekka trolovet seg den 21. august 1777 i Borgund, Sunnmøre, med Lars Jakobsson på Hove.3
Rebekka giftet seg den 11. september 1777 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Lars Jakobsson på Hove.4,1 Rebekka og Lars bodde i Ålesund i 1792. De var jordløse husfolk der i 1801.5,1

     Rebekka Botolvsdatter i Ålesund kan ha vært barn av Botolv Hanssen på Hauan.

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 239 b, Aalesund, 10. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340243
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630056
 3. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 23 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610114
 4. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 75 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610166
 5. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 44 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610135

Lars Jakobsson i Ålesund1,2

M, #13008, (ca. 1750 - )     Lars ble født ca. 1750.2 Hans hjemsted var på Hove, Stordal.3,4
Annet navn: Lars Jakobsson på Hove, nevnt 1777.3,4
Lars trolovet seg den 21. august 1777 i Borgund, Sunnmøre, med Rebekka Botolvsdatter på Molde.3
Lars giftet seg den 11. september 1777 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Rebekka Botolvsdatter på Molde.4,2 Lars og Rebekka bodde i Ålesund i 1792. De var jordløse husfolk der i 1801.1,2
Han var forlover for Sivert Persson Humla og Anne Olsdatter, som ble trolovet den 28. april 1792 i Borgund.1
Lars Jakobsson i Ålesund var fisker og daglønner i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 44 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610135
 2. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 239 b, Aalesund, 10. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340243
 3. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 23 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610114
 4. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 75 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610166

Karen Nilsdatter på Molde1,2,3

K, #13009, (ca. 1753 - )

Familie

Johannes Eriksson i Hatlen ( - e 1781)     Karen ble født ca. 1753.3 Hun ble konfirmert den 4. oktober 1772 i Molde kirke.3
Karen trolovet seg den 3. oktober 1781 i Borgund, Sunnmøre, med Johannes Eriksson i Hatlen.2
Karen giftet seg den 13. november 1781 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Johannes Eriksson i Hatlen.1

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610170
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 28 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610120
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 148 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630057

Johannes Eriksson i Hatlen1,2

M, #13010, ( - etter 1781)

Familie

Karen Nilsdatter på Molde (c 1753 - )     Johannes trolovet seg den 3. oktober 1781 i Borgund, Sunnmøre, med Karen Nilsdatter.2
Johannes giftet seg den 13. november 1781 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Karen Nilsdatter på Molde.1

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 78 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610170
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 28 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610120

Didrik Larssen Molde1,2

M, #13011, (ca. 1766 - )
Far*Lars Persson2,3 (c 1716 - )

Familie

Else Kristina Åmundsdatter i Ålesund (c 1770 - )
De hadde iallfall ett barn.5      Didrik ble født ca. 1766 i Molde.2,3 Han oppholdt seg i Ålesund i 1776.3
Annet navn: Didrik Larssen i Ålesund, nevnt 1786.4,5,3
Didrik trolovet seg den 2. januar 1786 i Borgund, Sunnmøre, med Else Kristina Åmundsdatter i Ålesund.4
Didrik giftet seg den 21. januar 1786 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Else Kristina Åmundsdatter i Ålesund.1,5 Didrik Larssen var fisker og daglønner i 1801.5 Didrik og Else var husfolk i Ålesund i 1801. Plassen hadde ikke jord.5

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 82 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610174
 2. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 148.
 3. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 55.
 4. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 34 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610125
 5. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 239 b, Aalesund, 11. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340243

Else Kristina Åmundsdatter i Ålesund1,2,3

K, #13012, (ca. 1770 - )

Familie

Didrik Larssen Molde (c 1766 - )
De hadde iallfall ett barn.3      Else Kristina ble født ca. 1770.3
Else trolovet seg den 2. januar 1786 i Borgund, Sunnmøre, med Didrik Larssen i Ålesund.2
Else Kristina giftet seg den 21. januar 1786 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Didrik Larssen Molde.1,3 Else og Didrik var husfolk i Ålesund i 1801. Plassen hadde ikke jord.3

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 82 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610174
 2. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 34 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610125
 3. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 239 b, Aalesund, 11. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340243

Johan Fris1

M, #13013, (7. september 1730 - 22. mai 1732)
Far*Jakob Ottosson Fris1 (1702 - 1774)
Mor*Maren Margrete Johansdatter Johnston1 (1710 - 1795)
9-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Johan ble født den 7. september 1730 i Molde.1

Johan døde den 22. mai 1732.1

Kilder/noter

 1. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 30.

Otto Fris1

M, #13014, (16. mai 1732 - 5. april 1733)
Far*Jakob Ottosson Fris1 (1702 - 1774)
Mor*Maren Margrete Johansdatter Johnston1 (1710 - 1795)
9-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Otto ble født den 16. mai 1732 i Molde.1

Otto døde den 5. april 1733.1

Kilder/noter

 1. [S1426] Uddrag af dansk-norske Slægter Friis: s. 30.

Ola Tostensson i Lia1,2

M, #13015, (ca. 1703 - før 1762)

Familie

Guro Syversdotter i Lia (1700 - 1791)
De hadde iallfall fire barn.2 
Barn     Annet navn: Ola Tostensson i Bjøkne.3,4
Ola ble født ca. 1703 i Bjøkne, Lesja.3
Ola trolovet seg den 19. mai 1731 i Lesja med Guro Syversdotter.4
Ola giftet seg den 2. januar 1732 i Lesja kirke med Guro Syversdotter.4,2 Ola og Guro var brukere i Nordistugu, Lia, Lesja, fra 1732. De kjøpte bruket i 1736 eller 37 og solgte det i 1742.2,5

Ola døde før 1762.6

Kilder/noter

 1. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 196. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470199
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 605. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#608
 3. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 239. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#242
 4. [S997] Lesja mini. 1724–31: fol. 74 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470103
 5. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 603. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#606
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Alleen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212027

Tosten Olsson1

M, #13016, (1731 - )
Far*Ola Tostensson i Lia2 (c 1703 - f 1762)
Mor*Guro Syversdotter i Lia2 (1700 - 1791)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Tosten Olsson i Lia.2
Tosten ble født i 1731, før foreldrene giftet seg.2 Han bodde hos Guro Syversdotter på mnr. 162, Moldemarka, Molde, i 1762.1,3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Alleen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212027
 2. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 605. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#608
 3. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Schultzhagen, mnr. 190.

Sivert Olsson1,2,3,4

M, #13017, (10. januar 1736 - 12. oktober 1812)
Far*Ola Tostensson i Lia5,6 (c 1703 - f 1762)
Mor*Guro Syversdotter i Lia6 (1700 - 1791)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anna Olava Berg (c 1747 - 1784)     Annet navn: Sivert Olsson i Lia.6
Sivert ble født den 10. januar 1736 i Lia, Lesja.5,6 Sivert ble døpt den 13. januar 1736 i Lesja kirke.5
Han ble kalt Hitaguten.7 Jens Hansson Brandal og Sivert Olsson tjente som kjøpsveiner for Jakob Andreas Eg og John Ord på Tyskholmen, Borgund, Sunnmøre, i 1762. Sivert hadde også stillingen i 1767.1,8,9 Bastian Erikssen, Sivert Olsson, Per Eriksson, Lars Persson, Jesper Sjurdssen og Anne Margrete Larsdatter tjente hos John Ord på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1764.3
Sivert giftet seg den 17. april 1766 med Anna Olava Berg.4
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Berg den 4. februar 1767: 20 daler.2
Sivert og Anna Olava var selveiere på Herøy gard, Herøy, Sunnmøre, fra 1770.10,11
Han hadde kanskje Jon Anderssen i tjeneste.12

Sivert giftet seg med en uregistrert person.4 Han var handelsmann.4,7

Sivert døde den 12. oktober 1812 i Herøy, Sunnmøre.4

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 63, Tyscholm. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041041
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650261
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 4. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 193. Olsen, Sivert. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118#200
 5. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 196. https://media.digitalarkivet.no/kb20070603470199
 6. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 605. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#608
 7. [S1464] Herøyboka: gardar og folk II: s. 500. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706002#501
 8. [S1126] Borgarseta: Tyskholmen. https://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/tyskholmen/
 9. [S782] «Hundsvær».
 10. [S1464] Herøyboka: gardar og folk II: s. 497. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706002#498
 11. [S1464] Herøyboka: gardar og folk II: s. 499. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706002#500
 12. [S841] Molde sjømanntall 1776: nr. 52.

Hans Olsson i Lia1

M, #13018, (1740 - 1741)
Far*Ola Tostensson i Lia1 (c 1703 - f 1762)
Mor*Guro Syversdotter i Lia1 (1700 - 1791)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Hans ble født i 1740 i Lia, Lesja.1

Hans døde i 1741 i Lia.1

Kilder/noter

 1. [S69] Bygdebok for Lesja 2: s. 605. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112804068#608

Anna Olava Berg1,2

K, #13019, (ca. 1747 - 9. desember 1784)
Far*Jakob Berg2 ( - c 1766)
Mor*Johanne Larsdatter2 (c 1715 - 1775)

Familie

Sivert Olsson (1736 - 1812)     Anna Olava ble født ca. 1747.2
Hun var myndling av Andreas Larssen Lindberg i 1766.2

Anna Olava giftet seg den 17. april 1766 med Sivert Olsson.1
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Berg den 4. februar 1767: 67 daler 2 ort 8 skilling, blant annet utlagt i halvparten av hus med grunn.3
Anna Olava og Sivert var selveiere på Herøy gard, Herøy, Sunnmøre, fra 1770.4,5

Anna Olava døde den 9. desember 1784.1

Kilder/noter

 1. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 193. Olsen, Sivert. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118#200
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 515. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650260
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650261
 4. [S1464] Herøyboka: gardar og folk II: s. 497. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706002#498
 5. [S1464] Herøyboka: gardar og folk II: s. 499. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010111706002#500

Amund Barhaug1

M, #13020, ( - 3. april 1728)

Familie

Barn     Amund Barhaug var kapellan i Akershus stift.1 Han var sogneprest i Kvernes fra 1697 til 1728.1 Han var prost på Nordmøre fra 1704 til 1707.1

Amund døde den 3. april 1728 i Kvernes.1 Han ble gravlagt i Kvernes kirke, i koret.1

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 461. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=erlandsen&sideid=463

Elen Barhaug1,2

K, #13021, ( - før 1759)
Far*Amund Barhaug2 ( - 1728)

Familie

Hans Holst (c 1714 - 1781)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Elen giftet seg med en uregistrert person.1,2
Elen giftet seg den 8. februar 1741 i Klippervik, Kvernes, med Hans Holst. De hadde kongelig bevilling av 11. desember året før til hjemmevielse uten foregående trolovelse og lysning.1,2

Elen døde før 1759.3

     Navnet hennes ble skrevet Elen Barhow i 1741.1

Kilder/noter

 1. [S1463] Kvernes mini. 1737–49: s. 43. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912620470
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 461. http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=erlandsen&sideid=463
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 16.

Jakob Berg1

M, #13022, ( - ca. 1766)

Familie

Johanne Larsdatter (c 1715 - 1775)
Ett barn levde i 1766.1 
Barn     Jakob giftet seg med Johanne Larsdatter.1 Jakob Berg var skredder i 1755.2 Svein Verner og Jakob Berg ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 9. juni 1755.2

Jakob døde ca. 1766 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. april 1766. Hus med grunn ble taksert til 100 daler. Formue: 163 daler 1 ort 12 skilling.1,3 Skiftet etter ham ble sluttet den 4. februar 1767. Kreditor: Sivert Olsson. Arvinger: Johanne Larsdatter og Anna Olava Berg. Gjeld og omkostninger: 28–0–20. Arv: 135–0–16, delt på enka og dattera.3

     Ola Sørenssen Berg og Jakob Berg kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 515. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650260
 2. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 378. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410194
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650261

Johanne Larsdatter1,2

K, #13023, (ca. 1715 - 1775)

Familie

Jakob Berg ( - c 1766)
Ett barn levde i 1766.1 
Barn     Johanne ble født ca. 1715.3
Johanne giftet seg med Jakob Berg.1
Hun var myndling av Hans Tomassen fra 1766.1
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Berg den 4. februar 1767: 67 daler 2 ort 8 skilling, blant annet utlagt i halvparten av hus med grunn.4
Johanne bodde på mnr. 107, Hovedgata, Molde, i 1767. Våningshuset var taksert til 60 og sidehuset til 20 daler.2 Johanne bodde på Sunnmøre i 1770, antakelig hos dattera.5
Hun ble kalt madam Johanne Berg, nevnt 1775 (post mortem).3

Johanne døde i 1775 i Herøy, Sunnmøre.3 Hun ble jordfestet den 25. september 1775.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 515. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650260
 2. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ud paa Gaden, mnr. 125.
 3. [S1390] Herøy mini. 1767–88: fol. 57 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070829620653
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 516. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650261
 5. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1770, endringer, mnr. 125.

Hans Tomassen1,2,3

M, #13024, ( - ca. 1771)     
Han var verge for Johanne Larsdatter fra 1766.1
Johan Aslakssen kjøpte Peter og broren Hans Peterssens arveandeler i en naustgrunn for 12 daler i Molde den 15. januar 1767 av Peter Peterssen Dygat. Den lå mellom Hans Tomassens og Nils Arnt Wenzels sjøhus. Bredden frem til gaten var 9 alen. Skjøtet ble tinglyst 4. desember 1769.4
Hans bodde på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i 1767. Våningshuset var taksert til 300 daler, en sjøbod til 60 og to sidehus til 10 daler. Huset stod øde i 1772.2,3

Hans døde ca. 1771.3 Enka hadde flyttet og bodde i 1772 på mnr. 115, Østre Røysa, Molde.3

     Navnet hans ble skrevet Hans Thomesen i 1767.2

     Hans Tomassen kan ha vært barn av Tomas Larsson.

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 515. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650260
 2. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Ud paa Gaden, mnr. 35.
 3. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1772, endringer, mnr. 35.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 206.

Sivert Persson Humla1,2,3

M, #13025, (ca. 1756 - 1801)

Familie

Anne Olsdatter (c 1755 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Sivert ble født ca. 1756.4,3 Hans hjemsted var på Humla, Borgund, Sunnmøre.5 Han var skomaker i 1792. Han kaltes skoflikker i 1794 og skolapper i 1801.5,2,3
Sivert trolovet seg den 28. april 1792 i Borgund, Sunnmøre, med Anne Olsdatter. Forlovere: Lars Jakobsson i Ålesund o.a.5
Sivert giftet seg den 1. juni 1792 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Anne Olsdatter Molde.1,3 Sivert og Anne bodde i Domkirken sogn, Bergen, i 1794.2 Sivert og Anne bodde på mnr. 124, 10. rode, Bergen, i 1801 sammen med Ole Andreas Humla.3,4

Sivert døde i 1801 i Bergen.4 Han ble gravlagt den 3. april 1801 på Bergen domkirkegård.4

     Navnet hans ble skrevet Sivert Pedersen Humle i 1794.2

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610181
 2. [S1466] Bergen, Domkirken mini. 1763–1820: s. 96, nr. 74. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306650617
 3. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 88 b, 10. rode, mnr. 124, familienr. 201. https://media.digitalarkivet.no/ft20090807610634
 4. [S1467] Bergen, Domkirken mini. 1776–1821: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306660408
 5. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 44 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610135

Anne Olsdatter1,2

K, #13026, (ca. 1755 - )

Familie

Sivert Persson Humla (c 1756 - 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anne ble født ca. 1755.2 Hennes hjemsted var i Molde.3
Annet navn: Anne Olsdatter Molde, nevnt 1792.3 Anne tjente på Noteneset, Ålesund, i 1792.1,3
Anne trolovet seg den 28. april 1792 i Borgund, Sunnmøre, med Sivert Persson Humla. Forlovere: Lars Jakobsson i Ålesund o.a.1
Anne giftet seg den 1. juni 1792 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Sivert Persson Humla.3,2 Anne og Sivert bodde i Domkirken sogn, Bergen, i 1794.4 Anne og Sivert bodde på mnr. 124, 10. rode, Bergen, i 1801 sammen med Ole Andreas Humla.2,5

Kilder/noter

 1. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 44 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610135
 2. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 88 b, 10. rode, mnr. 124, familienr. 201. https://media.digitalarkivet.no/ft20090807610634
 3. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 89 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903610181
 4. [S1466] Bergen, Domkirken mini. 1763–1820: s. 96, nr. 74. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306650617
 5. [S1467] Bergen, Domkirken mini. 1776–1821: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070306660408

Jens Viderø1,2,3

M, #13027, (ca. 1779 - 1803)     Jens ble født ca. 1779.2

Jens døde i 1803 i Molde. Den 20. desember ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.2,3 Han ble jordfestet den 22. desember 1803.2

     Jens Viderø og Jens Audensson Viderø kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. Eller Jens Nidaros.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 90 b.

Tøri Persdotter Hjelset1,2

K, #13028, (1764 - 1804)
Far*Per Olsson på Hjelset2 (1727 - 1783)
Mor*Beret Nilsdotter på Hjelset2 (1724 - )
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg     Tøri ble født i 1764 på Hjelset, Bolsøy.2 Tøri ble døpt den 19. august 1764 i Molde kirke. Faddere: Ola Hjelset, Knut Nilsson på Lønset, Marta Olsdotter på Berg og Maren Nilsdotter på Lønset o.a.2,3 Tøri tjente hos Johan Persson på Mjelve, Bolsøy, i 1801.4

Tøri døde ugift i 1804 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 10. mars 1804.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 b, Mielve, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/9/

Per Olsson på Mjelve1

M, #13029, ( - 1762)

Familie

Ingebjørg Larsdotter på Mjelve ( - f 1801)
To barn levde i 1762.1 
Barn     Per giftet seg med Ingebjørg Larsdotter på Bjørset.1 Per og Ingebjørg bodde på Ytre, Mjelve, Bolsøy.1

Per døde i 1762 på Mjelve, Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 31. mai 1762 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,3 Det ble holdt skifte etter ham den 13. oktober 1762. Arvinger: Ingebjørg Larsdotter og Johan Persson o.a.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 80 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660098
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630069

Johan Persson på Mjelve1,2

M, #13030, (ca. 1754 - )
Far*Per Olsson på Mjelve1 ( - 1762)
Mor*Ingebjørg Larsdotter på Mjelve1 ( - f 1801)     Johan ble født ca. 1754.1,2
Han var arving ved skiftet etter Per Olsson på Mjelve den 13. oktober 1762.1
Johan Persson på Mjelve var myndling av Lars Andersson på Jendem i 1762.1
Han hadde Tøri Persdotter o.a. i tjeneste i 1801.2
Johan var bruker på Mjelve, Bolsøy, i 1801. Rasmus Andersson og Anne Sjurdsdotter var kårfolk hos dem. Kårfolkene hadde ei tjenestejente.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 80 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660098
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 420 b, Mielve, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/9/

Arne Arnesson på Berg1,2

M, #13031, (ca. 1695 - ca. 1756)
Far*Arne Olsson på Berg2 (c 1634 - )

Familie 1

Ett barn levde i 1757. 
Barn

Familie 2

Ingeleiv Ivarsdotter på Berg ( - c 1743)
Fire barn levde i 1744.3 
Barn

Familie 3

Marit Berg ( - e 1757)
Ingen barn levde i 1757.      Arne ble født ca. 1695.2 Han bodde hos Arne Olsson på Berg på Kleive, Bolsøy, i 1701.2
Arne giftet seg med en uregistrert person.
Arne giftet seg med Ingeleiv Ivarsdotter.3 Arne og Ingeleiv bodde på Berg i 1740.4
Han var verge for Ingebjørg Pålsdotter fra 1740.4
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Ivarsdotter på Berg den 15. februar 1744.3

Arne giftet seg med Marit.1

Arne døde ca. 1756 på Berg.1 Det ble holdt skifte etter ham den 18. mars 1757. Arvinger: Marit Berg, Ingebjørg Arnesdotter på Gujorda, Arne Arnesson på Berg, Brit Arnesdotter på Oppdøl, Ivar Arnesson i Ura og Søgni Arnesdotter.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 187, Berrig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282106
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 327 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650346
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 38 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/54/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099

Marit på Berg1

K, #13032, ( - etter 1757)

Familie

Arne Arnesson på Berg (c 1695 - c 1756)
Ingen barn levde i 1757.      Marit giftet seg med Arne Arnesson på Berg.1
Hun var arving ved skiftet etter Arne Arnesson på Berg den 18. mars 1757.1
Hun var myndling av Elling Arvesson på Gujorda fra 1757.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104

Ingebjørg Arnesdotter på Gujorda1,2

K, #13033, ( - etter 1762)
Far*Arne Arnesson på Berg1,2 (c 1695 - c 1756)     Annet navn: Ingebjørg Arnesdotter på Berg. Ingebjørg bodde på Gujorda, Bolsøy, i 1757. Hun var fremdeles der i 1762.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Arne Arnesson på Berg den 18. mars 1757.1


     Navnet hennes ble skrevet Ingebor Arnesdotter Gujorden i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099

Ivar Arnesson i Ura1,2

M, #13034, ( - ca. 1762)
Far*Arne Arnesson på Berg1,2 (c 1695 - c 1756)
Mor*Ingeleiv Ivarsdotter på Berg3,2 ( - c 1743)

Familie

Marit Rasmusdotter i Ura ( - e 1769)
Ingen barn levde i 1762.2      Annet navn: Ivar Arnesson på Berg.3
Han var arving ved skiftet etter Ingeleiv Ivarsdotter på Berg den 15. februar 1744.3

Ivar giftet seg med Marit Rasmusdotter i Ura.2,4 Ivar og Marit bodde i Ura, Bolsøy, i 1757.1
Han var arving ved skiftet etter Arne Arnesson på Berg den 18. mars 1757.1


Ivar døde ca. 1762 i Ura.2 Det ble holdt skifte etter ham den 15. oktober 1762. Kreditorer: Daniel Steffenssen, Arne Mjelve, Nils Nilsson, Anne Nilsdotter, Eli Nilsdotter og Marit Rasmusdotter o.a. Aktiva: 35 daler 4 skilling. Passiva: 32 daler 17 skilling. De resterende 2 daler 3 ort 11 skilling gikk til enka som morgengave.5

     Navnet hans ble skrevet Iver Arnesen Uhren i 1757.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 327 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650346
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-5
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099

Søgni Arnesdotter på Hungnes1

K, #13035, (ca. 1732 - etter 1762)
Far*Arne Arnesson på Berg2,1 (c 1695 - c 1756)
Mor*Ingeleiv Ivarsdotter på Berg3,1 ( - c 1743)     Annet navn: Søgni Arnesdotter på Berg.3
Søgni ble født ca. 1732.2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Ivarsdotter på Berg den 15. februar 1744.3
Hun var myndling av Ola Olsson på Gujorda fra 1744.3
Hun var arving ved skiftet etter Arne Arnesson på Berg den 18. mars 1757.2
Hun var myndling av Arne Arnesson på Berg (jr.) I 1757.2
Søgni bodde på Hungnes, Bolsøy, i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 504 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651104
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 327 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650346

Ingeleiv Ivarsdotter på Berg1

K, #13036, ( - ca. 1743)

Familie

Arne Arnesson på Berg (c 1695 - c 1756)
Fire barn levde i 1744.1 
Barn     Ingeleiv giftet seg med Arne Arnesson på Berg.1 Ingeleiv og Arne bodde på Berg på Kleive, Bolsøy, i 1740.2

Ingeleiv døde ca. 1743 på Berg.1 Det ble holdt skifte etter henne den 15. februar 1744. Arvinger: Arne Arnesson, Arne Arnesson, Ivar Arnesson, Brit Arnesdotter og Søgni Arnesdotter.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 327 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650346
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 38 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/54/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099

Anne Kristensdotter i Ura1

K, #13037, ( - ca. 1754)

Familie

Anders Persson på Strande (c 1722 - c 1768)
To barn levde i 1754.1 
Barn     Anne giftet seg med Anders Persson.1 Anne og Anders var brukere i Indre Ura, Bolsøy, i 1748. Skyld: 12 merker.2

Anne døde ca. 1754 i Indre Ura.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 14. november 1754. Arvinger: Anders Persson, Kristen Andersson og Per Andersson.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650901
 2. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: 9. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690216

Per Andersson i Ura1

M, #13038, ( - før 1769)
Far*Anders Persson på Strande1 (c 1722 - c 1768)
Mor*Anne Kristensdotter i Ura1 ( - c 1754)     
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter i Ura den 14. november 1754.1
Han var myndling av Erik Perssen på Moldeneset i 1754.1


Per døde før 1769.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650901
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/

Arne på Mjelve1,2,3

M, #13039, ( - etter 1766)     Arne var bruker på Mjelve, Bolsøy, i 1762. Han bodde fremdeles der i 1766.3,2
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Arnesson i Ura den 15. oktober 1762: 2 daler 1 ort 16 skilling.4
Han var verge for Marit Rasmusdotter i Ura i 1762.1
Han var kreditor ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 1 ort 16 skilling.2
Han var verge for Anders Persson Mork i 1766.2


     Brit Arnesdotter i Dvergsneset og Arne på Mjelve kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 29. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099

Nils Nilsson i Ura1,2

M, #13040, ( - etter 1762)
Far*Nils Andersson i Ura (c 1722 - )
Mor*Marit Rasmusdotter i Ura1,2 ( - e 1769)     
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Arnesson i Ura den 15. oktober 1762: 2 daler 15 skilling i resterende farsarv o.a. samt 5 daler for leie av ei ku i 10 år.3
Nils Nilsson bodde hos Marit Rasmusdotter i Ura, Bolsøy, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 30. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099

Anne Nilsdotter i Ura1,2

K, #13041, ( - etter 1762)
Far*Nils Andersson i Ura (c 1722 - )
Mor*Marit Rasmusdotter i Ura1 ( - e 1769)     
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Arnesson i Ura den 15. oktober 1762: 2 daler 1 ort 7 skilling i resterende farsarv o.a.3
Anne Nilsdotter bodde hos Marit Rasmusdotter i Ura, Bolsøy, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 30. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041020
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099

Eli Nilsdotter i Ura1

K, #13042, ( - etter 1762)
Far*Nils Andersson i Ura (c 1722 - )
Mor*Marit Rasmusdotter i Ura1 ( - e 1769)     
Hun var kreditor ved skiftet etter Ivar Arnesson i Ura den 15. oktober 1762: 1 ort 1 skilling i resterende farsarv o.a.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 81 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660099

Nils Persson i Ura1

M, #13043, ( - ca. 1741)
Far*Per Andersson i Dvergsneset2 (c 1671 - c 1750)
Mor*Brit Nilsdotter i Dvergsneset2 (c 1680 - 1722)

Familie

Marit Rasmusdotter i Ura ( - e 1769)     
Han var arving ved skiftet etter Brit Nilsdotter i Dvergsneset den 20. oktober 1725: 2 daler 4 skilling.3

Annet navn: Nils Persson i Dvergsneset, nevnt oktober 1740.4,2
Nils trolovet seg den 16. oktober 1740 i Bolsøy kirke med Marit Rasmusdotter i Ura, forrettet av Isak Vilhelm Kastberg.4
Nils giftet seg den 27. desember 1740 i Bolsøy kirke med Marit Rasmusdotter i Ura, viet av Isak Vilhelm Kastberg.1

Nils døde ca. 1741.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 209. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660313
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 360 b–361 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640375
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660313

Arne Olsson på Berg1

M, #13044, (ca. 1634 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Arne ble født ca. 1634.1 Arne var bruker på Berg på Kleive, Bolsøy, i 1701. Pål Arnesson, Per Arnesson og Arne Arnesson bodde også der.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 187, Berrig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282106

Per Arnesson på Berg1

M, #13045, (ca. 1685 - )
Far*Arne Olsson på Berg1 (c 1634 - )     Per ble født ca. 1685.1 Han bodde hos Arne Olsson på Berg på Kleive, Bolsøy, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 187, Berrig. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282106

Anne Persdatter Molde1

K, #13046, ( - etter 1762)     Anne Persdatter Molde tjente som amme hos Tomas Evartssen Hammond og Ingeborg Lyng i Skrivarhamna, Vågneset, Borgund, Sunnmøre, i 1762. De hadde også tre andre tjenestefolk.1

     Anna Persdatter, Anne Persdatter og Anne Persdatter Molde kan ha vært identisk.

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, s. 32, Havnen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041025

Tomas Evartssen Hammond1,2,3

M, #13047, (1727 - 11. oktober 1811)

Familie

Ingeborg Lyng (1732 - 1813)
De hadde sju barn.1      Tomas ble født i 1727.1 Hans hjemsted var i Trondheim.4
Tomas giftet seg ca. 1753 med Ingeborg Lyng.2,5,1 Tomas Evartssen Hammond kjøpte hus på Reknes-siden i Molde i 1753.3 Han var skipper i Molde.4,6,3 Tomas og Ingeborg bodde i Skrivarhamna, Vågneset, Borgund, Sunnmøre, fra 1757 til 1801. Han var handelsmann der.2,4
Tomas og Ingeborg hadde Anne Persdatter Molde i tjeneste som amme i 1762. De hadde også tre andre tjenestefolk.2


Tomas døde den 11. oktober 1811 på Honningdal, Skodje, klokken 9, 84 år 12 dager gammel. Ifølge enka var det «en roelig Død […] efter at han i fulde 2 Aar, dog uden synderlige Smerter, næsten daglig har holdt Sængen».1

Kilder/noter

 1. [S1298] Trondhiems Skoles Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 89/5.11.1811, e-side 1, «Bekiendtgiørelse». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18111105_0_89_1#0
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, s. 32, Havnen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041025
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 79. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#92
 4. [S1126] Borgarseta: Hamna.
 5. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 275 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620649
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. [176]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#189

Ingeborg Lyng1,2,3

K, #13048, (1732 - 1813)
Far*Morten Anderssen Lyng2 ( - 1752)
Mor*Johanna Knutsdatter Cimber ( - e 1732)

Familie

Tomas Evartssen Hammond (1727 - 1811)
De hadde sju barn.3      Ingeborg ble døpt den 4. november 1732 i Molde kirke. Faddere: fru Fitzens, madam Barbra Katarina Fyn og Åge Persson o.a.2
Ingeborg giftet seg ca. 1753 med Tomas Evartssen Hammond.1,4,3 Ingeborg og Tomas bodde i Skrivarhamna, Vågneset, Borgund, Sunnmøre, fra 1757 til 1801. Han var handelsmann der.1,5
Tomas og Ingeborg hadde Anne Persdatter Molde i tjeneste som amme i 1762. De hadde også tre andre tjenestefolk.1

Hun ble kalt Ingeborg Hammond, nevnt fra 1811 til 1813.4,3 Ingeborg bodde på Honningdal, Skodje, i 1811. Hun hadde vært svakelig i over 20 år.3

Ingeborg døde i 1813 i Borgund, Sunnmøre.4 Hun ble gravlagt den 31. mars 1813.4

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, s. 32, Havnen. https://media.digitalarkivet.no/rk10041201041025
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 131. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 3. [S1298] Trondhiems Skoles Adressekontoirs-Efterretninger: nr. 89/5.11.1811, e-side 1, «Bekiendtgiørelse». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18111105_0_89_1#0
 4. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 275 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620649
 5. [S1126] Borgarseta: Hamna.

Lasse Nilsson i Hjelvika1,2

M, #13049, ( - etter 1762)

Familie

Kari Persdotter i Hjelvika ( - e 1762)     Lasse giftet seg med Kari Persdotter i Hjelvika.2 Lasse og Kari bodde i Hjelvika, Veøy, i 1757.1
Han var fadder ved dåpen til Mali Ivarsdotter i Hjelvikvorpa den 2. februar 1757 i Veøy kirke.1
Lasse Nilsson bodde hos Ola Jonsson og Ingeleiv Knutsdotter i Johansgarden, Hjelvika, Veøy, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 425. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660419
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 425. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041085

Ola Jonsson i Hjelvika1,2,3,4

M, #13050, (1728 - 13. april 1822)
Far*Jon Persson i Hjelvika5 (c 1695 - )
Mor*Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ingeleiv Knutsdotter i Hjelvika (c 1734 - f 1822)
Seks barn er nevnt i skiftet etter ham.10 
Barn     Ola ble født i 1728 i Hjelvika, Veøy.3,5 Ola ble døpt den 18. september 1728 i Vestnes kyrkje.5 Han fikk bygselseddel på 2 pund 21 merker i Johansgarden, Hjelvika, Veøy, i 1756.4
Ola trolovet seg den 14. april 1757 i Veøy kirke med Ingeleiv Knutsdotter i Hjelvika. De hadde kongelig ekteskapsbevilling av 15. oktober 1756 (farmødrene deres var søstre).1
Ola giftet seg den 7. juni 1757 i Veøy kirke med Ingeleiv Knutsdotter i Hjelvika.6,3 Ola og Ingeleiv var brukere i Johansgarden i 1762. Lasse Nilsson og Kari Persdotter bodde også der.7 Ola Jonsson kjøpte 2 pund 21 merker i Johansgarden den 2. januar 1776 av Jakob Andreas Eg. Sønnen Per Olsson fikk skjøte i 1793. Ola og Ingeleiv var kårfolk der i 1801.4,8,3

Ola døde den 13. april 1822 i Hjelvika, som kårmann.2 Skiftet etter ham ble sluttet den 26. september 1822. Arvinger: Knut Olsson på Kormeset o.a.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Jonsen Jelvig i 1757.1,6

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 427. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610951
 3. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 383 b. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670245
 4. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 392. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#401
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 97. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 429. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660421
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 425. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041085
 8. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 394. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#403
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 435. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660424
 10. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 265 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610951

Ingeleiv Knutsdotter i Hjelvika1,2,3,4

K, #13051, (ca. 1734 - før 1822)
Far*Knut Johansson i Hjelvika4 (c 1702 - c 1752)
Mor*Kari Persdotter i Hjelvika4,5 ( - e 1762)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Jonsson i Hjelvika (1728 - 1822)
Seks barn er nevnt i skiftet etter ham.12 
Barn     Ingeleiv ble født ca. 1734 i Hjelvika, Veøy.6,4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Johansson i Hjelvika den 14. september 1752: 8 daler 19 skilling.7
Hun var fadder ved dåpen til Mali Ivarsdotter i Hjelvikvorpa den 2. februar 1757 i Veøy kirke.8

Ingeleiv trolovet seg den 14. april 1757 i Veøy kirke med Ola Jonsson i Hjelvika. De hadde kongelig ekteskapsbevilling av 15. oktober 1756 (farmødrene deres var søstre).1
Ingeleiv giftet seg den 7. juni 1757 i Veøy kirke med Ola Jonsson i Hjelvika.2,6 Ingeleiv og Ola var brukere i Johansgarden, Hjelvika, Veøy, i 1762. Lasse Nilsson og Kari Persdotter bodde også der.5
Ola Jonsson kjøpte 2 pund 21 merker i Johansgarden den 2. januar 1776 av Jakob Andreas Eg. Sønnen Per Olsson fikk skjøte i 1793. Ola og Ingeleiv var kårfolk der i 1801.9,10,6
Hun var fadder ved dåpen til Ingeleiv Knutsdotter på Vikåsen den 29. oktober 1797 i Veøy kirke.3


Ingeleiv døde før 1822.11

     Navnet hennes ble skrevet Ingelev Knudsdatter Jelvig i 1757.1,2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 427. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 429. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660421
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 493. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670175
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 48 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650648
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 425. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041085
 6. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 383 b. https://media.digitalarkivet.no/ft20110325670245
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 48 b–49 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650648
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 425. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660419
 9. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 392. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#401
 10. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 394. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#403
 11. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 264 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610951
 12. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 265 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610951

Marit Knutsdatter på Røysa1,2

K, #13052, (ca. 1714 - 1801)

Familie

Hun var enke i 1801.2      Marit ble født ca. 1714.2

Marit døde i 1801 i Molde.2 Hun ble jordfestet den 30. april 1801.2

Kilder/noter

 1. Eller Røysan.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Ingeleiv Sjurdsdotter på Helland1

K, #13053, ( - etter 1719)

Familie

Per Ivarsson på Helland (c 1671 - c 1718)
Fem barn levde i 1719.1 
Barn     Ingeleiv giftet seg med Per Ivarsson på Helland.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Ivarsson på Helland den 22. mai 1719: 55 daler 2 ort 14 skilling, utlagt blant annet i 2 pund 6 merker odelsjord (med bygselrett) i Helland (27 daler).2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640112
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 98 b–99 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640112

Kari Persdotter i Hjelvika1,2

K, #13054, ( - etter 1762)
Far*Per Ivarsson på Helland3 (c 1671 - c 1718)
Mor*Ingeleiv Sjurdsdotter på Helland3 ( - e 1719)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Knut Johansson i Hjelvika (c 1702 - c 1752)
Seks barn levde i 1752.1 
Barn

Familie 2

Lasse Nilsson i Hjelvika ( - e 1762)     Annet navn: Kari Persdotter på Helland.3,4,5
Hun var arving ved skiftet etter Per Ivarsson på Helland den 22. mai 1719: 6 daler 3 ort 19 skilling, utlagt blant annet i 6¾ mark i Helland (3–1–12).6

Kari trolovet seg den 24. oktober 1728 i Vestnes kyrkje med Knut Johansson i Hjelvika, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Jakob Jespersson i Hjelvika og Kristoffer Helland.4
Kari giftet seg den 27. desember 1728 i Vestnes kyrkje med Knut Johansson i Hjelvika, viet av Otto Jakobsson Fris.5,1 Kari og Knut bodde i Hjelvika, Veøy, i 1732. I 1749 brukte de 2 pund 21 merker.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Knut Johansson i Hjelvika den 14. september 1752: 57 daler 1 ort 18 skilling.9

Kari giftet seg med Lasse Nilsson.2 Kari og Lasse bodde i Hjelvika i 1757.10 Kari Persdotter bodde hos Ola Jonsson og Ingeleiv Knutsdotter i Johansgarden, Hjelvika, Veøy, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 48 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650648
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 425. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041085
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640112
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 100. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660258
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 98 b–99 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640112
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 130. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 8. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 24. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690451
 9. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 48 b–49 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650648
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 425. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660419

Knut Johansson i Hjelvika1,2,3

M, #13055, (ca. 1702 - ca. 1752)

Familie

Kari Persdotter i Hjelvika ( - e 1762)
Seks barn levde i 1752.3 
Barn     Knut ble født ca. 1702.4 Han var soldat i 1728.1,5
Knut trolovet seg den 24. oktober 1728 i Vestnes kyrkje med Kari Persdotter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Jakob Jespersson i Hjelvika og Kristoffer Helland.1
Knut giftet seg den 27. desember 1728 i Vestnes kyrkje med Kari Persdotter på Helland, viet av Otto Jakobsson Fris.5,3 Knut og Kari bodde i Hjelvika, Veøy, i 1732. I 1749 brukte de 2 pund 21 merker.6,4 Knut Johansson i Hjelvika var vurderingsmann i Voll i 1742.2

Knut døde ca. 1752 i Hjelvika.3 Det ble holdt skifte etter ham den 14. september 1752. Arvinger: Kari Persdotter, Per Knutsson og Ingeleiv Knutsdotter o.a. Aktiva: 122 daler 2 ort 21 skilling. Passiva: 7–3–8. Arv: 114–3–13, fordelt på enka og de seks barna.7

     Navnet hans ble skrevet Knud Johanssøn Jelviigen i 1728.1

     Navnet hans ble skrevet Knut Johansen Gielvig i 1749.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 151 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650169
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 48 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650648
 4. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 24. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690451
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 100. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660258
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 130. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 7. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 48 b–49 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650648

Marit Knutsdotter Hjelvik1

K, #13056, (1804 - 1804)
Far*Knut Olsson Hjelvik1 (1757 - )
Mor*Ingeborg Hansdotter på Røysan (1763 - 1804)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Marit ble født i 1804 i Molde.1

Marit døde i 1804 i Molde, et halvt døgn gammel, og ble regnet som dødfødt.1 Ingeborg Hansdotter og Marit Knutsdotter ble jordfestet den 10. mars 1804. De var mor og datter. Den 29. februar var det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden (i regnskapet står Knud Olsen Rechnes, men det gjelder nok hans kone og barn).1,2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 91 b.

Anne Johannesdotter på Talberg1,2,3

K, #13057, ( - etter 1724)

Familie

Kristoffer Mikkelsson på Talberg (c 1648 - 1725)     Anne trolovet seg den 17. september 1724 i Veøy kirke med Kristoffer Mikkelsson på Talberg, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Lars Eeg oc Hans Søn.2
Anne giftet seg den 7. desember 1724 i Veøy kirke med Kristoffer Mikkelsson på Talberg, viet av Erik Pedersson Lekanger.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Johannisdatter og Anna Johansdatter i 1724.2,3

Kilder/noter

 1. Eller Johansdotter.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 52. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660234
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235

Marte Olsdatter1,2

K, #13058, ( - etter 1725)

Familie

Ola Trondssen     Marte trolovet seg den 17. desember 1724 i Molde kirke med Ola Trondssen. Forlovere: Henrik skomaker og Ola Jonssen.1
Marte giftet seg den 6. januar 1725 i Molde kirke med Ola Trondssen.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 55. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660235
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 57. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660236

Einar Ellingssen1

M, #13059, (1725 - )
Far*Elling Kolbeinssen1 ( - e 1737)
Mor*Maren Arnesdatter ( - e 1737)     Einar ble født i 1725 i Molde.1 Einar ble døpt den 28. januar 1725 i Bolsøy kirke av Otto Jakobsson Fris.1

     Einar og Einar Ellingssen kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 57. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660236

Barbara Henrikka Vind1

K, #13060, (ca. 1800 - )
Far*Nils Vind1 (1777 - 1807)
Mor*Margareta Jervell1 (1774 - 1807)     Barbara Henrikka ble født ca. 1800.1 Hun bodde hos Nils Vind og Margareta Jervell på Taskeberget, Borgund, Sunnmøre, i 1801.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 244 b, Taskeberg med Lykken, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340248
 2. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 245 a, Taskeberg med Lykken, 1. familie. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340248
 3. [S1126] Borgarseta: Steinvågneset. https://borgarseta.wordpress.com/2013/10/02/steinvagneset/

Josef Vind1

M, #13061, (ca. 1801 - 1. desember 1807)
Far*Nils Vind1 (1777 - 1807)
Mor*Margareta Jervell1 (1774 - 1807)     Josef ble født ca. 1801.1

Josef døde den 1. desember 1807.1 Båten til Nils Vind og Margareta Jervell kollseilte omtrent 2 mil fra Molde på reise til Sunnmøre, og de omkom sammen med Josef Vind, Nils Vind, Inger, Åmund Åmundsson Kleive, Ola Matssen på Røysa og Ivar Larsson Strande. Bare Josef og Nils Vind (jr.) ble funnet.1,2,3,4 Josef og Nils Vind ble gravlagt den 12. desember 1807 på Molde kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 433. Wind, Niels.
 3. [S1126] Borgarseta: Taskeberget. https://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/taskeberget/
 4. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: RR.

Nils Vind1

M, #13062, (ca. 1803 - 1. desember 1807)
Far*Nils Vind1 (1777 - 1807)
Mor*Margareta Jervell1 (1774 - 1807)     Nils ble født ca. 1803.1

Nils døde den 1. desember 1807.1 Båten til Nils Vind og Margareta Jervell kollseilte omtrent 2 mil fra Molde på reise til Sunnmøre, og de omkom sammen med Josef Vind, Nils Vind, Inger, Åmund Åmundsson Kleive, Ola Matssen på Røysa og Ivar Larsson Strande. Bare Josef og Nils Vind (jr.) ble funnet.1,2,3,4 Nils og Josef Vind ble gravlagt den 12. desember 1807 på Molde kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 433. Wind, Niels.
 3. [S1126] Borgarseta: Taskeberget. https://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/taskeberget/
 4. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: RR.

Inger1

K, #13063, ( - 1. desember 1807)     Inger tjente hos Nils Vind og Margareta Jervell i Molde i 1807.1

Inger døde den 1. desember 1807.1 Båten til Nils Vind og Margareta Jervell kollseilte omtrent 2 mil fra Molde på reise til Sunnmøre, og de omkom sammen med Josef Vind, Nils Vind, Inger, Åmund Åmundsson Kleive, Ola Matssen på Røysa og Ivar Larsson Strande. Bare Josef og Nils Vind (jr.) ble funnet.1,2,3,4

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 2. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 433. Wind, Niels.
 3. [S1126] Borgarseta: Taskeberget. https://borgarseta.wordpress.com/2013/09/16/taskeberget/
 4. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: RR.

Nils Jakobsson på Eik1

M, #13064, ( - før 1795)

Familie

Marit Olsdotter på Eik ( - c 1794)
Ingen barn levde i 1795.2      Nils giftet seg med en uregistrert person.1
Nils trolovet seg i Molde med Marit Olsdotter på Mek, forrettet av Abraham Meier.1 Nils bodde på Eik, Vatne, i 1771.1
Nils giftet seg den 19. januar 1771 i Vatne kyrkje med Marit Olsdotter på Mek.1

Nils døde før 1795.2

     Navnet hans ble skrevet Niels Jacobsøn Eeg i 1771.1

Kilder/noter

 1. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 51 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620196
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 159 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680177

Knut Trondsson på Orset1,2

M, #13065, (ca. 1748 - ca. 1814)
Far*Trond Knutsson i Rakvåg3 (c 1722 - 1797)
Mor*Anne Olsdotter i Rakvåg3 (c 1724 - 1794)
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Gjøri Larsdotter på Orset (c 1702 - 1800)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

De hadde ett barn.2      Annet navn: Knut Trondsson i Rakvåg.3
Knut ble født ca. 1748.3
Knut giftet seg ca. 1775 med Gjøri Larsdotter på Orset.2 Knut og Gjøri var brukere Inni garda, Orset, Aukra, fra 1775 til 1790.2
Han var verge for Helge Botolvsdotter i 1795.1

Knut giftet seg den 28. juni 1801 med en uregistrert person.2

Knut døde ca. 1814 på Orset, Aukra.2

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 159 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680177
 2. [S162] Midsund I: s. 366.
 3. [S876] Midsund III: s. 611.

Helge Botolvsdotter på Mek1

K, #13066, (ca. 1769 - )
Far*Botolv Olsson på Mek1 (c 1719 - f 1795)     Helge ble født ca. 1769 på Mek, Bolsøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Olsdotter den 18. april 1795: 4 daler 3 ort 18 skilling.1
Hun var myndling av Knut Trondsson på Orset i 1795.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 159 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129680177

Per Ingebrigtsson på Myra1

M, #13067, (1770 - )     Per ble født i 1770 på Myra, Berg, Bolsøy.1 Per ble døpt den 8. august 1770. Faddere: Ola Bjørstad og Hallvor Persson på Berg o.a., og trolig Inger Maria Hansdatter på Moldeneset.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584

Anne Magrete Brandt1,2

K, #13068     Anne Magrete bodde hos mora på mnr. 37, utpå Gata, Molde, i 1762 og 1764.1,2
Oppbudsboet til Søren Fitzens auksjonerte bort grunnene som Karen Bing, Sverke Arntssen Hartun og Ola Jonssen Farkvam bebodde i Molde den 30. mars 1769 til Peder Jalles. Til salget hørte også det såkalte Brandtloftet med hus og grunn (se Anne Magrete Brandt). Skjøtet ble utstedt 26. juni og tinglyst 4. desember.3,4
Ola Larssen Lindals bebodde hus med grunn på fhv. mnr. 40, utpå Gata, Molde, med to underliggende husmannsgrunner og en liten hageplass, ble auksjonert bort til Ola Torvik den 25. september 1777 for 51 daler 1 ort (med på kjøpet fulgte 3 daler i resterende grunnleie fra husmennene). Årlig avgift til Reknes gård var 1 ort. Skjøtet ble utstedt den 6. desember. Huset var taksert til 20 daler samme år. Grete Brandt flyttet inn etter Lindal. Ved takseringen i 1784 var huset nedrevet og taksasjonssummen på 20 daler utgikk. Brandt var siste beboer.5,6,7

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212017
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212088
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 208. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 209. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610107
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 289. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-147
 6. [S303] Molde branntakst 1777 (avskrift): nr. 40.
 7. [S312] Molde branntakst 1784 (avskrift): nr. 40.

Anna Katarina Bing1

K, #13069, (1724 - )
Far*Nils Roesson Moen1 (1691 - )
Mor*Nils smeds hustru ( - f 1753)     Anna Katarina ble døpt den 13. april 1724 i Molde kirke. Faddere: Maren Hyssing, Anne Henriksdatter, Marte Stabel, Åge Persson og Peter Larssen.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660231

Marte Stabel1

K, #13070, ( - etter 1724)     
Hun var fadder ved dåpen til Anna Katarina Nilsdatter den 13. april 1724 i Molde kirke.1


     Jørgen Olssen Stabel og Marte Stabel kan ha vært i slekt.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 47. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660231

Nils Jakob Duborg1

M, #13071, (ca. 1754 - )
Far*Hans Jørgen Duborg1 (c 1722 - c 1768)
Mor*Karen Bing (o 1735 - 1799)     Nils Jakob ble født ca. 1754.1
Han ble kalt Nils Jakob Hanssen i 1766.1 Hans Jørgen Duborg, Nils Jakob Hanssen og Abraham Hanssen stod i sjørullen i Molde i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S839] Molde sjørulle 1766.

Abraham Duborg1

M, #13072, (ca. 1760 - )
Far*Hans Jørgen Duborg1 (c 1722 - c 1768)
Mor*Karen Bing (o 1735 - 1799)     Abraham ble født ca. 1760 i Molde.1
Han ble kalt Abraham Hanssen i 1766.1 Hans Jørgen Duborg, Nils Jakob Hanssen og Abraham Hanssen stod i sjørullen i Molde i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S839] Molde sjørulle 1766.

Mikkel Hyssing1,2,3

M, #13073, (1721 - )
Far*Johan Hyssing3 (1689 - 1739)
Mor*Maren Mikkelsdotter Johnston ( - e 1745)     Mikkel ble døpt den 27. juli 1721 i Molde kirke av Otto Jakobsson Fris. Faddere: Brit Pålsdotter, Ingeborg Jensdotter, Åge Audensson, Bastian Eriksson og Ivar Ivarsson.3
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Hansson Vik den 9. januar 1751: 3 ort 20 skilling.1
Han bevitnet at Nils Roesson Moen solgte hus på fhv. mnr. 45, utpå Gata, Molde, den 15. juli 1753 til Hans Jørgen Duborg.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650014
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 49. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610027
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660212

Mads Pederssen Bing1,2,3

M, #13074, (ca. 1657 - etter 1717)

Familie

De hadde iallfall fire barn.2 
Barn     Mads ble født ca. 1657.1 Hans hjemsted var i Danmark.4 Han var korporal i 1701. Han var løytnant i 1711.1,3 Mads var bruker på bnr. 2, Otterholm, Voll, i 1701. Kristian Madsson o.a. bodde også der da. Mads hadde tre sønner og en tjenestekar. I 1711 skattet Bing for kona, to sønner og to døtre (over 12 år gamle). Familien flyttet før 1719.1,5,2

Mads døde etter 1717.3

     Han kan ha vært far til Nils smeds hustru.

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 239, Otterholm. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Otterholm.
 3. [S757] Militærbiografier I: s. 98. Bing, Mads Pedersen.
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 376. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#379
 5. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 377. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#380

Marit Olsdotter på Årø1,2

K, #13075, ( - etter 1740)
Far*Ola Knutsson på Årø1,2 ( - c 1739)
Mor*Anne Gunnarsdotter på Årø1 (c 1680 - 1727 / 1728)     
Hun var arving ved skiftet etter Anne Gunnarsdotter på Årø den 26. juni 1729: 3 daler 2 ort.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Knutsson og Ingeleiv Nilsdotter på Årø den 25. mai 1740: 4 daler 1 ort 18 skilling.2
Hun var myndling av Jon Persson på Røbekk i 1740.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640630
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.

Kari Olsdotter på Årø1,2,3

K, #13076, (1723 - etter 1740)
Far*Ola Knutsson på Årø3,1,2 ( - c 1739)
Mor*Anne Gunnarsdotter på Årø1 (c 1680 - 1727 / 1728)     Kari ble født i 1723 på Årø, Bolsøy.3 Kari ble døpt den 16. januar 1723 av Otto Jakobsson Fris. Faddere: Marte Årø og Erik Gunnarsson på Årø o.a. samt Ole Kudsk (trolig Ola Jonssen).3
Hun var arving ved skiftet etter Anne Gunnarsdotter på Årø den 26. juni 1729: 3 daler 2 ort.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Knutsson og Ingeleiv Nilsdotter på Årø den 25. mai 1740: 4 daler 1 ort 18 skilling.2
Hun var myndling av Erik Gunnarsson på Årø i 1740.2


     Kari Olsdotter på Årø og Kari Olsdotter i Krubba kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 615 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640630
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 29. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660222

Gunnar

M, #13077

Familie

Hans enke giftet seg trolig med Lars Nilsson på Årø (s.d.). 
Barn

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 25. mai 1740, Aarøe.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184, Inderaarøe. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/

Falk Rajah Kvernberg1

M, #13078
Far*Anders Asgeirsson Bigum Johnsen Kvernberg2
Mor*Thanushiga Rajah2

Kilder/noter

 1. [S133] Anders Kvernberg: tlf. 15.10.2016.
 2. [S133] Anders Kvernberg: SMS 24.9.2016.

Børre Persson på Rypdal1,2

M, #13079, (ca. 1698 - 1776)
Far*Per Fransson på Villa3,4,2,5 (c 1659 - c 1712)
Mor*Marit Nilsdotter på Villa6,4,2,5 (1663 - c 1718)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Børre Persson på Villa.4,3,7
Børre ble født ca. 1698.3,8 Han bodde hos Per Fransson og Marit Nilsdotter på Indre Villa, Villa, Tresfjord, i 1701.3,9,10
Han var arving ved skiftet etter Per Fransson på Villa den 27. juni 1713.4
Han var arving ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 19. mai 1719: 3 ort 23 skilling. Han fordret også 9 daler 1 ort 22 skilling i innestående farsarv.11

Annet navn: Børre Persson på Øvstedalen, nevnt 1748.12 Børre var bruker på bnr. 3, Rypdal, Tresfjord, fra ca. 1749. Enka overtok etter hans død.8,13
Han var forlover for Ola Nilsson i Hjelvika og Ingebjørg Jakobsdotter på Vik, som ble trolovet den 13. januar 1754 i Tresfjord kyrkje.1
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter i den 11. april 1755: 5 daler 3 ort 10 skilling.14


Børre døde i 1776 på Rypdal, Tresfjord.8

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 381. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660397
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650916
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 209, Vilde. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282117
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1713, Wesnes Otting, 27. juni.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 419. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#422
 6. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 7. [S77] Tresfjord I: s. 435. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#438
 8. [S77] Tresfjord I: s. 332. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#335
 9. [S77] Tresfjord I: s. 544.
 10. [S1632] Ellingseter, Per Bjørn: e-post til Anders Kvernberg, Nasjonalbiblioteket, 4.6.2018.
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 88 b–90 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640102
 12. [S77] Tresfjord I: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#334
 13. [S77] Tresfjord I: s. 333. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#336
 14. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 318 a–319 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650915

Nils Matsson i Hjelvika1,2,3,4

M, #13080, (ca. 1693 - før 1735)
Far*Mats Sørensson i Hjelvika2,3 (o 1660 - 1722)
Mor*Gudlov Nilsdotter i Hjelvika2 ( - c 1718)
6. tippoldefar til meg

Familie

Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika ( - c 1737)
Fire barn levde i 1738.11 
Barn     Nils ble født ca. 1693.3 Han bodde hos Mats Sørensson og Gudlov Nilsdotter i Hjelvika, Veøy, i 1701.3
Han var arving ved skiftet etter Gudlov Nilsdotter i Hjelvika den 25. mai 1719: 8 daler 2 ort 18 skilling.5

Nils giftet seg med Ingebjørg Olsdotter. Nils og Ingebjørg bodde i Hjelvika i 1721. De brukte 2 pund 21 merker i 1724.1,6
Han var fadder ved dåpen til Per Knutsson i Hjelvika den 21. september 1732 i Vestnes kyrkje.4


Nils døde før 1735.7

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Jelvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 130. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660273
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b–107 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 94 b, Jelwiig. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670096
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 151. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660283
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 39. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660227
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650591
 10. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 11. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.

Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika1,2

K, #13081, ( - ca. 1737)
6. tippoldemor til meg

Familie 1

Nils Matsson i Hjelvika (c 1693 - f 1735)
Fire barn levde i 1738.2 
Barn

Familie 2

Rasmus Jonsson i Hjelvika ( - e 1738)
Ett barn levde i 1738.2 
Barn     Ingebjørg giftet seg med Nils Matsson i Hjelvika. Ingebjørg og Nils bodde i Hjelvika, Veøy, i 1721. De brukte 2 pund 21 merker i 1724.3,4
Ingebjørg giftet seg den 7. februar 1735 i Veøy kirke med Rasmus Jonsson i Løvika.1,2

Ingebjørg døde ca. 1737 i Hjelvika.2 Det ble holdt skifte etter henne den 23. mai 1738. Umyndige arvinger: Mats Nilsson, Ola Nilsson, Per Nilsson, Nils Nilsson og Jon Rasmusson.2

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Olsdatter Jelvigen i 1735.1

     Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika kan ha vært barn av Ola Ørjarsson på Helset.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 151. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660283
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 4. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 94 b, Jelwiig. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819670096
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650591

Mats Nilsson i Hjelvika1,2

M, #13082, (1721 - før 1750)
Far*Nils Matsson i Hjelvika2 (c 1693 - f 1735)
Mor*Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika1 ( - c 1737)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Mats ble født i 1721 i Hjelvika, Veøy.2 Mats ble døpt den 19. oktober 1721 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger, etter gudstjenesten. Faddere: Jakob Jespersson i Hjelvika, Søren Matsson i Hjelvika og Anne i Hjelvika o.a.2
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika den 23. mai 1738: 5 daler 1 ort 19 skilling.1
Han var myndling av Ørjar Olsson på Helset i 1738.1


Mats døde før 1750.3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650591

Ørjar Olsson på Helset1,2

M, #13083, (ca. 1697 - )
Far-?*Ola Ørjarsson på Helset ( - e 1738); trolig     Ørjar ble født ca. 1697.1
Han var verge for Mats Nilsson i Hjelvika i 1738.2
Ørjar bodde på Øvre Helset, Tresfjord, i 1738. Han brukte 1 våg 1 pund 12 merker i 1749.2,1

Kilder/noter

 1. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 27. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690452
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.

Kristian Madsson Bing1,2,3

M, #13084, (ca. 1694 - ca. 1742)
Far*Mads Pederssen Bing3 (c 1657 - e 1717)

Familie

Kari Matsdotter i Skålhamna ( - c 1747)
Fire barn levde i 1742.2      Kristian ble født ca. 1694.3 Han bodde hos Mads Pederssen Bing på bnr. 2, Otterholm, Voll, i 1701.3,4,5
Kristian giftet seg med Kari Matsdotter i Hjelvika.2
Han var verge for Ola Nilsson i Hjelvika i 1738.1


Kristian døde ca. 1742 i Skålhamna, Veøy.2 Det ble holdt skifte etter ham den 6. juni 1742. Arvinger: Kari Matsdotter o.a.2

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 151 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650169
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 239, Otterholm. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282132
 4. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 377. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#380
 5. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Woldz-[Otting], Otterholm.

Per Nilsson i Hjelvika1,2,3

M, #13085, (1728 - etter 1755)
Far*Nils Matsson i Hjelvika4,5 (c 1693 - f 1735)
Mor*Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika3 ( - c 1737)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Per ble født i 1728 i Hjelvika, Veøy.4 Per ble døpt den 29. august 1728 i Vestnes kyrkje av Erik Pedersson Lekanger.4
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika den 23. mai 1738: 5 daler 1 ort 19 skilling.3
Han var myndling av Ola Ørjarsson på Helset i 1738.3
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson i Hjelvika den 12. november 1750: 9 daler 1 ort 10 skilling.5
Per bodde i Hjelvika i 1755.2
Han var fadder ved dåpen til Nils Olsson på Rypdal den 6. januar 1755 i Tresfjord kyrkje.2,6


     Navnet hans ble skrevet Peder Nielsen Jelvig i 1755.2

Kilder/noter

 1. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 24. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690451
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 96. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650591
 6. [S77] Tresfjord I: s. 367.

Nils Nilsson i Hjelvika1,2,3,4

M, #13086, (1731 - 18. mai 1750)
Far*Nils Matsson i Hjelvika3 (c 1693 - f 1735)
Mor*Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika4,3 ( - c 1737)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Nils ble født i 1731 i Hjelvika, Veøy.2,1
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika den 23. mai 1738: 5 daler 1 ort 19 skilling.4
Han var myndling av Per Matsson på Brastad i 1738.4


Nils døde ugift den 18. mai 1750 på Brastad, Vestnes, som dreng (antakelig hos Per Matsson), 19 år 1 måned gammel.2,3 Det ble holdt skifte etter ham den 12. november 1750. Arvinger: Ola Nilsson, Per Nilsson og Jon Rasmusson i Hjelvika. I boet var blant annet 21 daler kontant. Aktiva: 25 daler 2 ort. Passiva: 2 daler 8 skilling. Arv: 23 daler 1 ort 16 skilling, fordelt på de tre søsknene.3

Kilder/noter

 1. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 24. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690451
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 330. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660374
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650591
 4. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.

Jon Rasmusson i Hjelvika1,2

M, #13087, ( - etter 1750)
Far*Rasmus Jonsson i Hjelvika2 ( - e 1738)
Mor*Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika2,1 ( - c 1737)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika den 23. mai 1738: 5 daler 1 ort 19 skilling.2
Han var arving ved skiftet etter Nils Nilsson i Hjelvika den 12. november 1750: 4 daler 2 ort 17 skilling.1
Han var myndling av Jon Ravaldsson på Vestnes fra 1750.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650591
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.

Rasmus Jonsson i Hjelvika1,2

M, #13088, ( - etter 1738)
Far*Jon Knutsson i Løvika3 (c 1657 - c 1709)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika ( - c 1737)
Ett barn levde i 1738.1 
Barn     Annet navn: Rasmus Jonsson i Løvika, nevnt 1735.4 Rasmus Jonsson i Løvika var soldat i 1735.4
Rasmus giftet seg den 7. februar 1735 i Veøy kirke med Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika.4,1 Rasmus Jonsson fikk bygselseddel på 2 pund 21 merker i Hjelvika, Veøy, fra Børge Jakobssen Eg den 14. juli 1735. Skjøtet ble utstedt på Gjermundnes, og tinglyst 10. februar året etter på Våge.2 Rasmus bodde i Hjelvika i 1738.1

     Navnet hans ble skrevet Rasmus Joenssøn Løevig i 1735.4

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 131 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400294
 3. [S77] Tresfjord I: s. 713. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#716
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 151. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660283

Jon Ravaldsson på Vestnes1,2,3

M, #13089, (ca. 1688 - 5. september 1758)     Jon ble født ca. 1688.3 Jon bodde på Vestnesgarden, Vestnes, i 1744.1,2
Han var verge for Jon Rasmusson i Hjelvika fra 1750.2


Jon døde den 5. september 1758 på Vestnesgarden, av malaria.3 Han ble jordfestet den 17. september 1758 på Vestnes kyrkjegard. Jon ble da titulert dannemann.3

     Jon Ravaldsson på Vestnes kan ha vært barn av Ravald Larsson på Eidhammar. I så fall er Jons oppgitte alder for høy.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 250. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660334
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 571 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650591
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 446. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660429
 4. [S77] Tresfjord I: s. 668. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#671

Jon Børresson på Rypdal1,2,3

M, #13090, (ca. 1711 - 1789)
Far*Børre Larsson på Rypdal3 (c 1666 - 1749)
Mor*Hilde Larsdotter på Rypdal3 (c 1674 - 1751)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde sju barn.3 
Barn     Jon ble født ca. 1711 på Rypdal, Tresfjord.4 Jon var bruker på Bretningan, Rypdal, Tresfjord, fra ca. 1741. Sønnen Børre fikk skjøte i 1781.4
Ola Nilsson i Hjelvika angav seg for sogneprest Erik Røring den 23. juni 1753. Ola sa han hadde besvangret Ingebjørg Jakobsdotter på Vik etter (Romsdals)martnan forrige høst, da de tjente hos Jon Børresson på Rypdal: Eftter hvilken syndige Omgiængelse Qvindfolket nu skal være gandske frugtsommeLig. Ola tjente fremdeles hos Jon.2,5
Han var fadder ved dåpen til Nils Olsson på Rypdal den 6. januar 1755 i Tresfjord kyrkje.1,6


Jon døde i 1789 på Rypdal.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 393. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 374. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660393
 3. [S77] Tresfjord I: s. 351. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#354
 4. [S77] Tresfjord I: s. 352. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#355
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 376. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660394
 6. [S77] Tresfjord I: s. 367.

Gudlov Nilsdotter i Hjelvika1

K, #13091, ( - ca. 1718)
7. tippoldemor til meg

Familie

Mats Sørensson i Hjelvika (o 1660 - 1722)
Seks barn levde i 1719.1 
Barn     Gudlov giftet seg med Mats Sørensson.1 Gudlov og Mats var brukere i Hjelvika, Veøy, i 1701. Nils Matsson og Søren Matsson bodde også der.2

Gudlov døde ca. 1718 i Hjelvika.1 Det ble holdt skifte etter henne den 25. mai 1719. Arvinger: Mats Sørensson, Nils Matsson, Per Matsson, Søren Matsson, Anne Matsdotter, Kari Matsdotter og Gjøri Matsdotter. Aktiva: 78 daler 22 skilling, som gikk uavkortet til enkemannen og de seks barna.3

     Navnet hennes ble skrevet Gullov Nielsdatter Gielvigen i 1719 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Jelvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b–107 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120

Mats Sørensson i Hjelvika1,2,3

M, #13092, (omkring 1660 - 1722)
7. tippoldefar til meg

Familie 1

Gudlov Nilsdotter i Hjelvika ( - c 1718)
Seks barn levde i 1719.2 
Barn

Familie 2

Sigrid Olsdotter på Gjermundnes ( - e 1722)     Mats ble født omkring 1660.3,4
Mats giftet seg med Gudlov Nilsdotter.2 Mats og Gudlov var brukere i Hjelvika, Veøy, i 1701. Nils Matsson og Søren Matsson bodde også der.3
Han hadde Ivar Kristoffersson i tjeneste i 1701.3
Han var arving ved skiftet etter Gudlov Nilsdotter i Hjelvika den 25. mai 1719: 39 daler 11 skilling.5

Mats trolovet seg (etter gudstjenesten) med Sigrid Olsdotter på Gjermundnes den 25. januar 1722 på Gjermundnes, Vestnes, i huset til fogd Børge Jakobssen Eg, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Knut Ivarsson i Hjelvika og Ivar Bentsson i Hjelvika.6
Mats giftet seg den 6. april 1722 i Vestnes kyrkje med Sigrid Olsdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.1

Mats døde i 1722 i Hjelvika.4 Han ble jordfestet den 24. oktober 1722 på Veøy kirkegård.4

     Navnet hans ble skrevet Madtz Søfrenssøn Jelvigen i 1722.6

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660216
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Jelvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 24. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660220
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b–107 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660215

Søren Matsson i Hjelvika1,2,3

M, #13093, (ca. 1699 - etter 1721)
Far*Mats Sørensson i Hjelvika3,2 (o 1660 - 1722)
Mor*Gudlov Nilsdotter i Hjelvika3 ( - c 1718)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Søren ble født ca. 1699.2 Han bodde hos Mats Sørensson og Gudlov Nilsdotter i Hjelvika, Veøy, i 1701.2
Han var arving ved skiftet etter Gudlov Nilsdotter i Hjelvika den 25. mai 1719: 8 daler 2 ort 18 skilling.4
Han var fadder ved dåpen til Mats Nilsson i Hjelvika den 19. oktober 1721 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660213
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Jelvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b–107 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120

Anne Matsdotter i Hjelvika1

K, #13094
Far*Mats Sørensson i Hjelvika1 (o 1660 - 1722)
Mor*Gudlov Nilsdotter i Hjelvika1 ( - c 1718)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Gudlov Nilsdotter i Hjelvika den 25. mai 1719: 4 daler 1 ort 9 skilling.2
Anna [Jelvigen] var fadder ved dåpen til Mats Nilsson i Hjelvika den 19. oktober 1721 i Molde kirke.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b–107 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 11. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660213

Gjøri Matsdotter i Hjelvika1

K, #13095, ( - etter 1719)
Far*Mats Sørensson i Hjelvika1 (o 1660 - 1722)
Mor*Gudlov Nilsdotter i Hjelvika1 ( - c 1718)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Gudlov Nilsdotter i Hjelvika den 25. mai 1719: 4 daler 1 ort 9 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 106 b–107 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640120

Ivar Kristoffersson1

M, #13096, (ca. 1687 - )     Ivar ble født ca. 1687.1 Ivar tjente hos Mats Sørensson i Hjelvika, Veøy, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Jelvigen. https://media.digitalarkivet.no/ft10051010282115

Eli Olsdotter på Eide1,2,3

K, #13097, (1728 - )
Far*Ola Larsson Eide3 (c 1697 - 1775)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Bergsveinsson Tokle (c 1714 - 1780)
Barn     Eli ble født i 1728 på en husmannsplass på Eide, Eid, Romsdal, utenom ekteskap.3,4 Eli ble døpt den 12. desember 1728 i Hen kirke, om aftenen. Faren trolovet seg samme dag med ei anna kvinne enn barnemora. Faddere: Erik Sørensson på Eide, Ola Sørensson på Eide, Margrete Eide og Brit Eide o.a.3
Eli fikk barn med Hans Bergsveinsson Tokle i 1753. Det var hans tredje og hennes første leiermål. De stod til offentlig skriftemål 8. september i Eid kirke for både leiermål og blodskam. Hun var hans halvbrors utenomekteskapelige datter, men ikke lyst i kull og kjønn.2,5,4
Annet navn: Eli Olsdotter på Frisvoll, nevnt september 1753 (hun tjente antakelig der).5 Hans Bergsveinsson Tokle og Eli Olsdotter på Eide ble stevnet til tinget i Rødven tinglag den 7. juni 1754. De tilstod å ha begått blodskam. Under forhøret ble det nevnt at begge hadde vært tjenestefolk hos bønder. Hans var et vanført og halt menneske «der med megen Møye kan gaae» grunnet en skade fra militæret. De ble først dømt til døden, men slapp med festningsarbeid/tukthus i Trondheim og ble sendt dit etter 10 måneder i lokal arrest fra mai 1754.6,7

     I Bygdebok for Eid og Bygdebok for Holm sokn er hun forvekslet med halvsøstera av samme navn (se Eli Olsdotter på Hammarvoll) som mor til barnet Bergsvein, født 1753.7,8,9,4

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 282. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 207. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610397
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 21. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610303
 4. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 283. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 206. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610396
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 282–284. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145
 7. [S392] Bygdebok for Eid: s. 513.
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#398
 9. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 93 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610098

Bergsvein Hansson på Landre1,2

M, #13098, (1753 - 1818)
Far*Hans Bergsveinsson Tokle2,3 (c 1714 - 1780)
Mor*Eli Olsdotter på Eide2,3 (1728 - )
Bror av 4.tippoldefar/mor til meg     Bergsvein ble født i 1753, utenom ekteskap, kanskje i Veøy (alle fadderne bodde der).2 Bergsvein ble døpt den 28. oktober 1753 i Grytten kirke. Faddere: Erik Taraldsson på Stranda, Anne Tjøstolvsdotter på Stranda, Bergsvein Taraldsson på Krokset, Hallvor Jonsson på Herje og Anne Olsdotter på Åfarnes.2 Bergsvein var bruker på Fram-Landre, Landre, Veøy, fra 1776.1

Bergsvein døde i 1818 på Landre, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 550. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#551
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 207. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610397
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 283. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410145

Ivar Eriksson på Hagen1,2

M, #13099, (1734 - )

Familie

Eli Olsdotter på Hammarvoll (1736 - 1814)
Barn     Ivar ble født i 1734 på Hagen, Eid, Romsdal.2 Han var korporal i 1760.1,3,2
Ivar fikk barn med Eli Olsdotter på Eide i 1760 i Eid, Romsdal. Det var begges første leiermål. Hun stod til offentlig skriftemål 7. desember i Eid kirke.1,3,4
Fredrik Hagen ble døpt den 2. november 1760 i Eid kirke, Romsdal, etter gudstjenesten. Etter prekenen hadde Ivar Eriksson på Hagen bekjent i fortrolighet for sognepresten ikke bare leiermålet med Eli Olsdotter på Eide og at han var barnefaren, men i tillegg uterlig samkvem med avdøde Søgni Jakobsdotter på Remmem.1

Annet navn: Ivar Eriksson på Monsåshagen, nevnt desember 1760.3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610442
 2. [S392] Bygdebok for Eid: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#246
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 398. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610442
 4. [S392] Bygdebok for Eid: s. 468.

Fredrik Hagen1,2

M, #13100, (1760 - )
Far*Ivar Eriksson på Hagen1 (1734 - )
Mor*Eli Olsdotter på Hammarvoll1 (1736 - 1814)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Fredrik ble født i 1760 i Eid, Romsdal, utenom ekteskap.1 Fredrik ble døpt den 2. november 1760 i Eid kirke, Romsdal, etter gudstjenesten. Etter prekenen hadde Ivar Eriksson på Hagen bekjent i fortrolighet for sognepresten ikke bare leiermålet med Eli Olsdotter på Eide og at han var barnefaren, men i tillegg uterlig samkvem med avdøde Søgni Jakobsdotter på Remmem. Faddere: Knut Trondsson på Haukeberg, Hans Bergsveinsson Tokle og Ingeleiv Larsdotter på Eide o.a.1 Fredrik bodde på Nes, Grytten.3 Han var sersjant i 1814.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 397. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610442
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 93 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130610098
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 243. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015082448201#246