Tøri Larsdotter på Skor1

K, #12401, ( - etter 1755)
Mor*Mari Jespersdotter på Skor1 (c 1698 - 1748)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 2 mark 13 1/3 skilling.2
Hun var myndling av Ingebrigt Jespersson på Dryna i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Ragnhilda Jespersdotter på Småge1

K, #12402, (1706 - ca. 1740)
Far*Jesper Knutsson på Dryna3 (c 1662 - 1720)
Mor*Tøri Andersdotter på Dryna2 (c 1676 - 1749)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jetmund Olsson på Småge (c 1694 - c 1765)
De hadde fem barn.1 
Barn     Annet navn: Ragnhilda Jespersdotter på Dryna.3
Ragnhilda ble født i 1706 på Dryna, Vatne.3
Ragnhilda giftet seg i 1727 med Jetmund Olsson på Småge.2,1

Ragnhilda døde ca. 1740.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 389. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#392
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S382] Midsund II: s. 606.

Ola Jetmundsson på Småge1

M, #12403, ( - etter 1755)
Far*Jetmund Olsson på Småge1 (c 1694 - c 1765)
Mor*Ragnhilda Jespersdotter på Småge1 (1706 - c 1740)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Ola bodde på Småge, Aukra, i 1755.1
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 3 mark 6 4/5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Jesper Jetmundsson på Småge1

M, #12404, ( - etter 1755)
Far*Jetmund Olsson på Småge1 (c 1694 - c 1765)
Mor*Ragnhilda Jespersdotter på Småge1 (1706 - c 1740)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 3 mark 6 4/5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Jetmund Olsson på Småge1,2,3

M, #12405, (ca. 1694 - ca. 1765)

Familie 1

Ragnhilda Jespersdotter på Småge (1706 - c 1740)
De hadde fem barn.1 
Barn

Familie 2

De hadde fire barn.1      Jetmund ble født ca. 1694 på Småge, Aukra.1 Jetmund var bruker på bnr. 2, Småge, Aukra, i 1722. Sønnen Jesper hadde overtatt i 1756.1
Jetmund giftet seg i 1727 med Ragnhilda Jespersdotter på Dryna.3,1
Han var debitor ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 2 ort 12 skilling.4

Jetmund giftet seg med en uregistrert person.1

Jetmund døde ca. 1765 på Småge.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 389. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#392
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/582/
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/

Mari Jetmundsdotter på Småge1

K, #12406, ( - etter 1755)
Far*Jetmund Olsson på Småge1 (c 1694 - c 1765)
Mor*Ragnhilda Jespersdotter på Småge1 (1706 - c 1740)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 mark 11 2/5 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Anne Jespersdotter på Skor1

K, #12407, (1714 - 1744)
Far*Jesper Knutsson på Dryna3 (c 1662 - 1720)
Mor*Tøri Andersdotter på Dryna2 (c 1676 - 1749)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Hallvardsson på Skor (1709 - 1787)
De hadde ett barn.2,1 
Barn     Annet navn: Anne Jespersdotter på Dryna.2,3
Anne ble født i 1714 på Dryna, Vatne.3
Anne giftet seg i 1743 med Lars Hallvardsson på Skor.1,3

Anne døde i 1744 på Skor, Vatne, trolig i barselseng.1

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 563.
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S382] Midsund II: s. 606.

Ingebrigt Larsson på Skor1,2

M, #12408, (1744 - )
Far*Lars Hallvardsson på Skor2 (1709 - 1787)
Mor*Anne Jespersdotter på Skor1 (1714 - 1744)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Ingebrigt ble født i 1744 på Skor, Vatne.2
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 daler 2 mark 9 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 563.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Lars Hallvardsson på Skor1

M, #12409, (1709 - 1787)

Familie 1

De hadde ett barn.2 

Familie 2

Anne Jespersdotter på Skor (1714 - 1744)
De hadde ett barn.1,2 
Barn     Annet navn: Lars Hallvardsson på Ulvestadbakken.2
Lars ble født i 1709 på Bakken, Vatne.3
Lars giftet seg i 1732 med en uregistrert person.2 Lars var bruker på bnr. 1, Skor, Vatne, fra 1732 til 1787.2,4
Lars giftet seg i 1743 med Anne Jespersdotter på Dryna.2,5
Lars giftet seg i 1745 med en uregistrert person. De hadde åtte barn.2

Lars døde i 1787 på Skor, Vatne.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 563.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 231.
 4. [S255] Vatne bygdebok I: s. 562.
 5. [S382] Midsund II: s. 606.

Kristen Rasmusson på Vestre1

M, #12410, (ca. 1698 - )
Far*Rasmus Kristensson på Vestre2 (c 1662 - 1738)
Mor*Anne Andersdotter på Vestre1 (c 1674 - 1711)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Kristen ble født ca. 1698.2 Kristen bodde på Vestre, Vatne, i 1755.1
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 4 daler 4 mark 8 2/3 skilling.3
Han var verge for Rasmus Andersson i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 528.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Ola Andersson på Vestre1,2

M, #12411, (1728 - )
Far*Anders Rasmusson på Vestre1,2 (1700 - 1739)
Mor*Inger Olsdotter på Vestre2 (1703 - 1734 / 1735)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født i 1728 på Vestre, Vatne.2
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 daler 2 mark 2 10/21 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 557.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Anne Andersdotter på Vestre1,2

K, #12412, (1734 - )
Far*Anders Rasmusson på Vestre1 (1700 - 1739)
Mor*Inger Olsdotter på Vestre2 (1703 - 1734 / 1735)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Anne ble født i 1734 på Vestre, Vatne.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 4 mark 1 5/21 skilling.3
Hun var myndling av Ola Olsson på Myra i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 558.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Inger Andersdotter på Vestre1

K, #12413, (1736 - )
Far*Anders Rasmusson på Vestre1 (1700 - 1739)
Mor*Brit Persdotter på Vestre1 (c 1694 - 1767)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Inger ble født i 1736 på Vestre, Vatne.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 4 mark 1 5/21 skilling.3
Hun var myndling av Knut Persson på Rekdal i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 558.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Ingebjørg Knutsdotter på Rekdal1

K, #12414, (1710 - 1766)
Far*Knut Hansson på Rekdal1 (c 1663 - )
Mor*Marit Kristensdotter på Rekdal1 (c 1670 - 1761)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Persson på Rekdal (1701 - 1762)
De hadde fire barn.2      Ingebjørg ble født i 1710 på Rekdal, Vestnes.1 Ingebjørg ble døpt i 1710 i Vatne kyrkje.1
Ingebjørg giftet seg i 1735 med Knut Persson på Krogsæter.2 Ingebjørg og Knut var brukere i Gjerdet, Rekdal, Vestnes, fra ca. 1735. Etter hans død overtok sønnen.2

Ingebjørg døde i 1766 i Vestnes.2

Knut Persson på Rekdal1,2

M, #12415, (1701 - 1762)
Far*Per Knutsson på Krogsæter3 (c 1650 - 1740)

Familie

Ingebjørg Knutsdotter på Rekdal (1710 - 1766)
De hadde fire barn.1      Annet navn: Knut Persson på Krogsæter.3
Knut ble født i 1701 på Krogsætra, Vatne.3
Knut giftet seg i 1735 med Ingebjørg Knutsdotter på Rekdal.1 Knut og Ingebjørg var brukere i Gjerdet, Rekdal, Vestnes, fra ca. 1735. Etter hans død overtok sønnen.1
Han var verge for Inger Andersdotter i 1755.2


Knut døde i 1762 på Rekdal, Vestnes.1

     Navnet hans ble skrevet Knud Rechedahl i 1755.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 496. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#499
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 133.

Anne Andersdotter på Vestre1,2

K, #12416, (1738 - )
Far*Anders Rasmusson på Vestre1 (1700 - 1739)
Mor*Brit Persdotter på Vestre2 (c 1694 - 1767)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Anne ble født i 1738 på Vestre, Vatne.2
Hun ble kalt Anne Andersdotter den yngre, nevnt 1755.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 4 mark 1 5/21 skilling.4
Hun var myndling av Ola Olsson på Myra i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 558.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 4. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Marte Rasmusdotter på Vestre1,2

K, #12417, (ca. 1696 - 1755)
Far*Rasmus Kristensson på Vestre3 (c 1662 - 1738)
Mor*Anne Andersdotter på Vestre1 (c 1674 - 1711)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Marte ble født ca. 1696.3
Marte giftet seg i 1716 med Arne Larsson på Vatne.2 Marte og Arne var brukere i Bortaforgarden, Vestre, Vatne, fra 1716. Arne bygslet bruket året før. Etter hans død overtok sønnen Rasmus.2

Marte døde i 1755 i Vatne.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 528.

Rasmus Arnesson på Vestre1,2

M, #12418, (1727 - )
Far*Arne Larsson på Vestre2 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre1 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Rasmus ble født i 1727 på Vestre, Vatne.2
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 3 mark 9 1/12 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Lars Arnesson på Vestre1,2

M, #12419, (1738 - )
Far*Arne Larsson på Vestre2 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre1 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Lars ble født i 1738 på Vestre, Vatne.2
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 3 mark 9 1/12 skilling.3
Han var myndling av Lars Larsson på Vatne i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Arne Larsson på Vestre1

M, #12420, (ca. 1693 - 1746)
Far*Lars Arnesson på Vatne2 (c 1663 - 1744)     Annet navn: Arne Larsson på Vatne.2
Arne ble født ca. 1693.2
Arne giftet seg i 1716 med Marte Rasmusdotter på Vestre.1 Arne og Marte var brukere i Bortaforgarden, Vestre, Vatne, fra 1716. Arne bygslet bruket året før. Etter hans død overtok sønnen Rasmus.1

Arne døde i 1746 på Vestre, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 52.

Lars Arnesson på Vatne1

M, #12421, (ca. 1663 - 1744)

Familie

De hadde seks barn.1 
Barn     Lars ble født ca. 1663 på Vatne, Vatne.1 Lars var selveier på Alasgarden, Vatne, Vatne, fra omkring 1690. Sønnen Lars fikk skjøte i 1718.1

Lars døde i 1744 i Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 52.

Lars Larsson på Vatne1,2

M, #12422, (ca. 1699 - 1778)
Far*Lars Arnesson på Vatne2 (c 1663 - 1744)     Lars ble født ca. 1699 på Vatne, Vatne.2 Lars var selveier på Alasgarden, Vatne, Vatne, fra 1718 til 1762.2
Han var verge for Lars Arnesson i 1755.1


Lars døde i 1778 i Vatne.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 52.

Steinor Arnesdotter på Store Engset1

K, #12423, (1716 - 1756)
Far*Arne Larsson på Vestre2 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre1 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Olsson på Store Engset (1717 - 1797)
De hadde fem barn.5      Annet navn: Steinor Arnesdotter på Vestre.2
Steinor ble født i 1716 på Vestre, Vatne.2
Steinor giftet seg i 1745 med Hans Olsson på Indre Berget.1,2 Steinor og Hans var brukere på bnr. 4, Engset store, Skodje, i 1755.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 mark 12 13/24 skilling.4


Steinor døde i 1756 på Engset store, Skodje.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 630. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#631
 4. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 5. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 631. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#632

Hans Olsson på Store Engset1

M, #12424, (1717 - 1797)

Familie

Steinor Arnesdotter på Store Engset (1716 - 1756)
De hadde fem barn.4      Annet navn: Hans Olsson på Indre Berget.2
Hans ble født i 1717.2
Hans giftet seg i 1745 med Steinor Arnesdotter på Vestre.1,3 Hans og Steinor var brukere på bnr. 4, Engset store, Skodje, i 1755.2,1

Hans døde i 1797 i Skodje.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 630. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#631
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 4. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 631. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#632

Anne Arnesdotter på Geithammaren1,2

K, #12425, (1719 - )
Far*Arne Larsson på Vestre3 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre4,3 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Endre Jørnsson på Geithammaren ( - e 1762)
De hadde iallfall ett barn.2      Annet navn: Anne Arnesdotter på Vestre.3
Anne ble født i 1719 på Vestre, Vatne (hun hadde ei søster med samme navn, født i 1730, men Anne står mellom Steinor og Gudlov i et skifte).3,4
Anne giftet seg i 1749 med Endre Jørnsson på Geithammaren.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 mark 12 13/24 skilling.5
Anne og Endre var husfolk på Geithammaren, Djupvika, Borgund, Sunnmøre, iallfall fra 1755 til 1762.4,2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 30, Geedhammer, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/20/
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 4. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 5. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Endre Jørnsson på Geithammaren1,2,3

M, #12426, ( - etter 1762)

Familie

Anne Arnesdotter på Geithammaren (1719 - )
De hadde iallfall ett barn.1      Endre giftet seg i 1749 med Anne Arnesdotter på Vestre.2,3 Endre og Anne var husfolk på Geithammaren, Djupvika, Borgund, Sunnmøre, iallfall fra 1755 til 1762.2,1

     Navnet hans ble skrevet Endre Giedhammer i 1755.2

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 30, Geedhammer, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/20/
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.

Gudlov Arnesdotter på Vestre1,2

K, #12427, (1722 - )
Far*Arne Larsson på Vestre2 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre1,2 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Gudlov ble født i 1722 på Vestre, Vatne.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 mark 12 13/24 skilling.3
Hun var myndling av Anders Andersson på Ulvestad i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Anders Andersson på Ulvestad1

M, #12428, (1705 - 1772)     Anders ble født i 1705 på Ulvestad, Vatne.2 Anders var bruker i Heimigard, Ulvestad, Vatne, fra 1722 til 1772.3
Han var verge for Gudlov Arnesdotter i 1755.1


Anders døde i 1772 på Ulvestad.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 255.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 256.

Ragnhilda Arnesdotter på Vestre1,2

K, #12429, (1734 - )
Far*Arne Larsson på Vestre2 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre1 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Ragnhilda ble født i 1734 på Vestre, Vatne.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 mark 12 13/24 skilling.3
Hun var myndling av Anders Larsson på Vatne i 1755.1
Ragnhilda tjente hos Johan Arnoldus Heide på Drynjasundhaug, Vatne, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Anders Larsson på Vatne1

M, #12430, (ca. 1695 - 1772)
Far*Lars Arnesson på Vatne2 (c 1663 - 1744)     Anders ble født ca. 1695.2 Anders var bruker på Haug-Pehaugen, Vatne, Vatne, fra 1717. Sønnen Per fikk skjøte i 1769.3,4
Han var verge for Ragnhilda Arnesdotter i 1755.1


Anders døde i 1772 i Vatne.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 52.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 77.
 4. [S377] Vatne bygdebok II: s. 78.

Magnhilda Rasmusdotter på Geithammaren1

K, #12431, (1704 - )
Far*Rasmus Kristensson på Vestre2 (c 1662 - 1738)
Mor*Anne Andersdotter på Vestre1 (c 1674 - 1711)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Magnhilda Rasmusdotter på Vestre.2
Magnhilda ble født i 1704 på Vestre, Vatne.2
Magnhilda giftet seg i 1728 med Styrkår Olsson på Vatne.1,2 Magnhilda og Styrkår bodde på Geithammaren, Djupvika, Borgund, Sunnmøre, i 1755.1
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 2 daler 2 mark 4 1/3 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 528.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Styrkår Olsson på Geithammaren1

M, #12432, (1701 - )     Annet navn: Styrkår Olsson på Vatne.2
Styrkår ble født i 1701 på Vatne, Vatne.2
Styrkår giftet seg i 1728 med Magnhilda Rasmusdotter på Vestre.1,3 Styrkår og Magnhilda bodde på Geithammaren, Djupvika, Borgund, Sunnmøre, i 1755.1

     Navnet hans ble skrevet Størcher Giedhammeren i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 58.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 528.

Else Ellingsdotter i Orvika1,2

K, #12433, (1715 - 1754)
Far*Elling Rasmusson på Helle3 (c 1671 - 1715)
Mor*Brita Andersdotter på Helle3 (c 1675 - 1742)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Åmund Pålsson i Orvika (c 1680 - 1755)
De hadde ikke barn.2,1      Annet navn: Else Ellingsdotter på Helle.3
Else ble født i 1715 på Helle, Vatne.3
Else giftet seg i 1739 med Åmund Pålsson i Orvika.1

Else døde i 1754. Hun omkom på sjøen. Liket ble funnet like etterpå og gravlagt.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 399.
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 432.

Eli Villumsdotter på Blindheim1

K, #12434, ( - etter 1741)
Far*Villum Didriksson på Slyngstad2 (c 1622 - 1703)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Andersson på Blindheim (1663 - 1741)
Fire barn er nevnt i skifter.1,7 
Barn     Hun ble kalt Eli Villumsdotter den yngre.2
Annet navn: Eli Villumsdotter på Slyngstad, nevnt 1700.2,3
Eli trolovet seg den 11. juli 1700 i Vatne med Ola Andersson på Blindheim. Forlovere: Ola Sæbjørnsson på Ringstad o.a.3
Eli giftet seg den 14. august 1700 i Vatne kyrkje med Ola Andersson på Blindheim.4,1,2 Eli og Ola var brukere på Blindheim, Borgund, Sunnmøre, i 1701. Anders Olsson bodde også der. De hadde en tjenestekar.5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson på Blindheim den 6. juni 1741: 5 daler 13 skilling.6
Hun var myndling av Ellev Blindheim i 1741.1


     Navnet hennes ble skrevet Ellin Willumsdaatter i 1700.4

Kilder/noter

 1. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 91 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/99/
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 313.
 3. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620157
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620182
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 8, Blindem. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38457/14/
 6. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 91 a–92 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/99/
 7. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Ellev på Blindheim1

M, #12435, ( - etter 1741)     Ellev bodde på Blindheim, Borgund, Sunnmøre, i 1741.1
Han var verge for Eli Villumsdotter på Blindheim i 1741.1

Kilder/noter

 1. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 91 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/99/

Anders Olsson på Blindheim1

M, #12436, (1700 - )
Far*Ola Andersson på Blindheim2,1 (1663 - 1741)
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter ved Vatnesjøen2 (c 1667 - 1747)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Anders Olsson på Hatleholen.2
Anders ble født i 1700 på Hatleholen, Vatne, utenom ekteskap.2 Anders ble døpt den 21. mars 1700 i Vatne kyrkje. Faddere: Per Knutsson på Krogsæter og Ola Olsson på Vestre o.a.2 Anders Olsson bodde hos Ola Andersson og Eli Villumsdotter på Blindheim, Borgund, Sunnmøre, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 8, Blindem. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38457/14/
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620322

Ingebjørg Åmundsdotter ved Vatnesjøen1

K, #12437, (ca. 1667 - 1747)

Familie 1

Ola Andersson på Blindheim (1663 - 1741)
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.1      Ingebjørg ble født ca. 1667.1 Hennes hjemsted var på Hatleholen, Vatne.2,3
Annet navn: Ingebjørg Åmundsdotter på Hatleholen, nevnt 1700.2,4
Ingebjørg fikk barn med Ola Andersson på Vestre i 1700 i Vatne. På tinget 18. januar slapp han straff ettersom han var soldat. Hun hadde derimot ingenting å bøte med, og ble straks straffet med håndknuger samt vann og brød; og den 6. februar måtte hun stå til offentlig skriftemål i kirken.2,5,4
Ingebjørg giftet seg i 1720 med en uregistrert person.1 Ingebjørg var huskone ved Vatnesjøen, Ulvestad, Vatne.1

Ingebjørg døde i 1747 i Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 350.
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620322
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 178.
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 198 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620328
 5. [S1372] Sunnmøre tingbok 1696–1700: fol. 126 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28687/127/

Per Knutsson på Krogsæter1,2

M, #12438, (ca. 1650 - 1740)

Familie

De hadde iallfall åtte barn.3 
Barn     Per ble født ca. 1650.1 Hans hjemsted var trolig i Engesetdal, Skodje.1 Per var bruker på bnr. 1, Krogsætra, Vatne, fra slutten av 1680-årene. I 1701 forsørget han svigerfaren (s.d.), som trolig var kårmann.1
Han var fadder ved dåpen til Anders Olsson på Hatleholen den 21. mars 1700 i Vatne kyrkje.2


Per døde i 1740 på Krogsætra, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 132.
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620322
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 133.

Ola Samundsson i Røssvika1,2

M, #12439, ( - etter 1741)

Familie

Ragnhilda Olsdotter i Røssvika ( - f 1741)
Tre barn levde i 1741.2,3 
Barn     Ola giftet seg med Ragnhilda Olsdotter på Blindheim. Ola og Ragnhilda bodde i Røssvika, Vigra, i 1731. Han var fremdeles der i 1741.1,2

     Navnet hans ble skrevet Ole Samundsen Røswiig i 1741.2

Kilder/noter

 1. [S826] Haram, Roald mini. 1689–1738: fol. 64 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903660231
 2. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 91 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/99/
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/

Jesper Knutsson på Dryna1

M, #12440, (ca. 1662 - 1720)
Far*Knut Jespersson på Dryna1 (o 1635 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     Jesper ble født ca. 1662.1 Jesper var bruker på Dryna, Vatne, fra 1695 til 1720.1,2
Jesper giftet seg med Tøri Andersdotter.1

Jesper døde i 1720 på Dryna.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 605.
 2. [S382] Midsund II: s. 606.

Knut Jespersson på Dryna1

M, #12441, (1708 - 10. mars 1733)
Far*Jesper Knutsson på Dryna1 (c 1662 - 1720)
Mor*Tøri Andersdotter på Dryna1 (c 1676 - 1749)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg     Knut ble født i 1708 på Dryna, Vatne.1

Knut døde den 10. mars 1733. Han omkom på havet.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 606.

Knut Jespersson på Dryna1

M, #12442, (omkring 1635 - )
Far*Jesper Kristensson på Dryna1 (o 1610 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Barn     Knut ble født omkring 1635.1 Knut var bruker på Dryna, Vatne, fra 1662 til 1664.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 605.

Jesper Kristensson på Dryna1

M, #12443, (omkring 1610 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

De hadde tre barn.1 
Barn     Jesper ble født omkring 1610.1 Jesper var bruker på Dryna, Vatne, fra 1637 til 1661. I 1645 skattet han for kona, en tjenestegutt og ei tjenestejente.1 Han var lagrettemann, nevnt fra 1648 til 1661.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 605.

Bendik Hagen Røssevold1

M, #12444
Far*Ove Andreas Hagen1
Mor*Linda Røssevold1
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] RB: nr. 75/29.3.2007, s. 26. «Dødsfall».

Miranda Vergillo1

K, #12445
Far*Dean Vergillo1
Mor*Robyn Ann Tanner1
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1379] The Seattle Times: juli 2009, Obituaries, Virginia Mae Tanner.

Kate Vergillo1

K, #12446
Far*Dean Vergillo1
Mor*Robyn Ann Tanner1
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1379] The Seattle Times: juli 2009, Obituaries, Virginia Mae Tanner.

Tanner Geraci1

M, #12447
Far*Paul Anthony Geraci1
Mor*Carla Marie Tanner1
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1379] The Seattle Times: juli 2009, Obituaries, Virginia Mae Tanner.

Reidar Geraci1

M, #12448
Far*Paul Anthony Geraci1
Mor*Carla Marie Tanner1
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1379] The Seattle Times: juli 2009, Obituaries, Virginia Mae Tanner.

Helene Dorotea Høyer1

K, #12449, ( - 1786)

Familie

Kristian Ulrik Tønder ( - c 1751)
Barn
Helene Dorotea Tønders gravplate (foto: Riksarkivet. RA/EA-4309/F/L0001/0003)     Helene Dorotea giftet seg med Kristian Ulrik Tønder.1
Hun ble kalt amtmanninne Tønder, nevnt 1786 (post mortem).2

Helene Dorotea døde i 1786 i Molde. I februar ble det betalt hele 7 daler 1 ort for begravelsen, og forært vokslys til kirken.2

     Navnet hennes ble skrevet Hellena Dorothea Høyer i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 45. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/24/
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 70 b.

Erik på Fremstedalen1

M, #12450, ( - etter 1735)     Erik bodde på Fremstedalen, Tresfjord, i 1735.1
Han hadde Børre Ivarsson i tjeneste i 1735.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286

Marte Kristoffersdotter på Fremstedalen1,2

K, #12451, (ca. 1710 - etter 1735)

Familie

Børre Ivarsson på Kjøpstad (c 1716 - )     Marte ble født ca. 1710.2 Hun tjente hos Knut på Fremstedalen, Tresfjord, i 1735.2
Marte fikk barn med Børre Ivarsson ca. 1735 i Tresfjord. Børre hadde ennå ikke mottatt nattverd. Den 6. oktober 1735 meldte de seg for presten og fortalte at hun var gravid. Han vedgikk seksuell omgang med Marte én gang, natten til 14. mars, da han la seg i hennes seng fullt påkledd.2 Marte Kristoffersdotter på Fremstedalen stod til offentlig skriftemål den 13. november 1735.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 157. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286

Knut på Fremstedalen1

M, #12452, ( - etter 1735)     Knut bodde på Fremstedalen, Tresfjord, i 1735.1
Han hadde Marte Kristoffersdotter i tjeneste i 1735.1


     Han kan ha vært far til Mons Knutsson på Fremstedalen.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286

Maren Olsdatter Gyttrich1

K, #12453, (1737 - før 1771)
Far*Ola Hanssen Gyttrich1 ( - c 1768)
Mor*Marit Ingebrigtsdotter ( - e 1774)     Maren ble døpt den 11. august 1737 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Maria, Marit Sveinsdatter, Ingeborg Eriksdatter, Bendik Hansson og Nils Olssen.1

Maren døde før 1771, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/

Maria1

K, #12454, ( - etter 1737)

Familie

Erik Ingebrigtsson Berg (c 1681 - f 1757)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Maria giftet seg med Erik Ingebrigtsson Berg.1
Erich Bergs Qde var fadder ved dåpen til Maren Olsdatter den 11. august 1737 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390720
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295

Ingeborg Eriksdatter på Molde1,2

K, #12455, ( - etter 1740)     
Hun var fadder ved dåpen til Maren Olsdatter den 11. august 1737 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Anemarta Persdatter den 24. januar 1740 i Kleive kirke, Bolsøy.1

Bendik Hansson på Rypdal1,2

M, #12456, (1703 - 14. februar 1748)
Far*Hans Larsson på Helland3,2 (c 1651 - )
Mor*Anne Jonsdotter på Helland3 ( - c 1718)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Marit Børresdotter på Eidhammar ( - e 1727)
Barn

Familie 2

Kari Sjurdsdotter på Rypdal (c 1698 - 1748)     Bendik ble født i 1703 på Øvre Helland, Vestnes.1,2
Han var arving ved skiftet etter Anne Jonsdotter den 22. april 1719: 7 daler 1 skilling. Han fikk også 10 daler 12 skilling i forlodds hjemmefølge.4

Bendik fikk barn med Marit Børresdotter på Eidhammar i 1727 i Tresfjord. Hun ble stevnet til tinget 27. oktober for leiermål og bøtelagt 6 daler.5,6
Annet navn: Bendik Hansson på Helland, nevnt september 1727.5,3,2
Annet navn: Bendik Hansson i Løvika, nevnt oktober 1727 (han tjente kanskje hos søstera der).6 Bendik Hansson var soldat iallfall fra 1727 til 1735.7,5,6
Bendik giftet seg den 19. mai 1735 i Vestnes kyrkje med Kari Sjurdsdotter på Rypdal, viet av Lars Lekanger.7,2
En Bendix Hanssøn var fadder ved dåpen til Maren Olsdatter den 11. august 1737 i Molde kirke.8
Bendik og Kari var brukere på bnr. 3, Rypdal, Tresfjord, i 1742. Han hadde fått bygselseddel allerede 19. desember 1732, men den ble tinglyst først i 1739.2
Jon Hansson og Bendik Hansson var verger for Gjøri Hansdotter på Øygarden fra 1747. Hun var «for nærværende Tiid […] Svag av Forstand».9


Bendik døde den 14. februar 1748 på Rypdal, Tresfjord, 44 år 8 måneder gammel.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 301. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660359
 2. [S77] Tresfjord I: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#334
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 86. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 6. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 212 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390873
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 154. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461

Hans Tørrissen1,2

M, #12457, ( - før 1771)
Far-?*Tørris Persson på Molde (c 1661 - ); kanskje

Familie

Elen Olsdatter Gyttrich ( - c 1771)
Ett barn levde i 1771.5,6 
Barn     Hans giftet seg med Elen Olsdatter Gyttrich. Hans Tørrissen kjøpte hus med jernkakkelovn, bord, benker, et skap i stuen, kjøkken, eldhus, en liten høyløe, grisehus og alt innenfor planken (gjerdet) omkring haugen på mnr. 65, Kirkebakken, Molde, den 28. april 1757 av Kari Olsdotter. Kjøpesum: 13 daler. Skjøtet ble tinglyst 6. juni.1 Hans bodde ikke i Molde i 1764.3 Hans bodde på mnr. 65 i 1767. Huset var taksert til 10 daler. I 1770 hadde han solgt huset og reist fra byen.2,4

Hans døde trolig før 1771.5

     Navnet hans ble skrevet Hans Tørresen i 1767.2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 96.
 2. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Hougene, mnr. 76.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/78/
 4. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 10.12.1770, mnr. 76.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 640. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/39/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/

Anders Serkvesson i Gusjåsen1

M, #12458, ( - etter 1740)
Far*Serkve Olsson i Gusjåsen1 (c 1695 - c 1739)
Mor*Marit Andersdotter i Gusjåsen2 ( - f 1732)     
Han var arving ved skiftet etter Serkve Olsson i Gusjåsen den 31. mai 1740: 5 daler 1 ort 11 5/6 skilling i løsøre og 4–3–16 i jordegods.1,3
Han var myndling av Erik i Sollia i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.
 2. [S1234] Gjemnes I: s. 595. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012112224001#598
 3. [S253] Nesset I: s. 239.

Erik i Sollia1

M, #12459, ( - etter 1740)     Erik bodde i Sollia, Bolsøy, i 1740.1
Han var verge for Anders Serkvesson i Gusjåsen i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.

Lukris Serkvesdotter i Gusjåsen1

K, #12460, ( - etter 1740)
Far*Serkve Olsson i Gusjåsen1 (c 1695 - c 1739)
Mor*Marit Andersdotter i Gusjåsen ( - f 1732)     
Hun var arving ved skiftet etter Serkve Olsson i Gusjåsen den 31. mai 1740: 2 daler 2 ort 17 11/12 skilling i løsøre og 2–1–20 i jordegods.1,2
Hun var myndling av Botolv Olsson på Istad i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.
 2. [S253] Nesset I: s. 239.

Helge Serkvesdotter i Gusjåsen1

K, #12461, ( - etter 1740)
Far*Serkve Olsson i Gusjåsen1 (c 1695 - c 1739)
Mor*Marit Andersdotter i Gusjåsen ( - f 1732)     
Hun var arving ved skiftet etter Serkve Olsson i Gusjåsen den 31. mai 1740.1,2
Hun var myndling av Anders Olsson på Kleive i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.
 2. [S253] Nesset I: s. 239.

Anders Olsson på Kleive1,2

M, #12462, ( - ca. 1745)

Familie

Fire barn levde i 1745.1 
Barn     
Anders Cleve var fadder ved dåpen til Per Botolvsson på Istad den 18. mai 1732 i Kleive kirke, Bolsøy.3
Anders Cleve var forlover for Ola Eriksson i Lia og Gjertrud Pålsdotter, som ble trolovet i mars 1734 i Kleive kirke.4
Anders bodde på Kleive, Bolsøy, i 1740.2
Han var verge for Helge Serkvesdotter i Gusjåsen i 1740.2


Anders døde ca. 1745 på Kleive.1

     Navnet hans ble skrevet Anders Olsøn Kleven i 1740.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 396 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/415/
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 143. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279

Marit Ingebrigtsdotter1,2,3

K, #12463, ( - etter 1774)
Far-?*Ingebrigt Berg (c 1641 - ); trolig

Familie

Ola Hanssen Gyttrich ( - c 1768)
De hadde to barn. 
Barn     
Ingebrigt og kona var brukere på Berg, Bolsøy, i 1711. Ei Maret (trolig Marit Ingebrigtsdotter) bodde også der.4

Marit giftet seg med Ola Hanssen Gyttrich.5,1
Hun var fadder ved dåpen til Ingebrigt Johannessen Lub den 15. januar 1736 i Molde kirke.6
Marit og Ola bodde på mnr. 66, Hauan, Molde, i 1762 sammen med Anne Dorte Baade.1 Marit og Ola bodde på mnr. 66 i 1764 sammen med Rasmus Johannessen Lub og Anne Dorte Baade. Huset var taksert til 30 daler i 1767.2,7
Boet etter Ola Hanssen Gyttrich auksjonerte bort hus (uten grunn) på mnr. 66 den 12. september 1771 til William Allan. Kjøpesum: 30 daler. Enka, Marit Ingebrigtsdotter, skulle ha fritt værelse på livstid.5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: 10½ skilling. Hun fordret også 4 daler for begravelsen.8
Hun var myndling av Per Rasmussen i Myra fra 1771.5
I 1774 var Marit altfor fattig til å betale for rug hun hadde fått fra myndighetene i nødstiden.3

     Mali Ingebrigtsdatter og Marit Ingebrigtsdotter var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/16/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, paa Hougene. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212090
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Berig.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 77.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/

Tørris Hanssen1,2

M, #12464, (ca. 1755 - )
Far*Hans Tørrissen ( - f 1771)
Mor*Elen Olsdatter Gyttrich1,2 ( - c 1771)     Tørris ble født ca. 1755.1,2
Han var arving ved skiftet etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: 10½ skilling.3
Han var arving ved skiftet etter Elen Olsdatter den 13. september 1771: 17 daler 1 ort 12 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 640. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/39/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 640–642. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/39/

Ivar Olsson på Kvalsneset1

M, #12465

Familie

Sofia Nilsdotter på Kvalsneset ( - c 1756)
De hadde fire barn.1 
Barn     Ivar giftet seg med Sofia Nilsdotter på Kvalsneset.1 Ivar og Sofia var brukere Der nord, Kvalsneset, Vågøy, i 1753. Sønnen Knut hadde overtatt i 1760, men Ivar og hans annen kone bodde fremdeles der i 1762.1
Ivar giftet seg ca. 1758 med en uregistrert person.1
En Iver Qvalnes kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: en del store og små angler (14 skilling).2

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 109.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/

Sofia Nilsdotter på Kvalsneset1

K, #12466, ( - ca. 1756)

Familie

Ivar Olsson på Kvalsneset
De hadde fire barn.1 
Barn     Sofia giftet seg med Ivar Olsson.1 Sofia og Ivar var brukere Der nord, Kvalsneset, Vågøy, i 1753. Sønnen Knut hadde overtatt i 1760, men Ivar og hans annen kone bodde fremdeles der i 1762.1

Sofia døde ca. 1756 på Kvalsneset, Vågøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 16. juni 1757.1

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 109.

Elen Olsdatter Gyttrich1,2

K, #12467, ( - ca. 1771)
Far*Ola Hanssen Gyttrich3 ( - c 1768)
Mor*Marit Ingebrigtsdotter ( - e 1774)

Familie

Hans Tørrissen ( - f 1771)
Ett barn levde i 1771.2,3 
Barn     Elen giftet seg med Hans Tørrissen. Elen bodde på mnr. 65, Kirkebakken, Molde, i 1762, men ikke Hans.1

Elen døde ca. 1771 i Molde.2 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 13. september 1771. Nettoinntekt: 23 daler 2 ort 20 skilling. Skifteomkostninger: 6–1–8. Arv: 17–1–12, som gikk til sønnen. Arving: Tørris Hanssen.4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/16/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 640. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/39/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 640–642. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/39/

Gjertrud Margrete Berg1

K, #12468, (ca. 1795 - )
Far*Tørris Berg1 (c 1766 - )     Gjertrud Margrete ble født ca. 1795.1 Hun bodde hos Tørris Berg på mnr. 143, 10. rode, Bergen, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 90 a, 10. rode, mnr. 143, familienr. 230. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58390/90/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 27.

Beret Tjøstolvsdotter på Lønset1

K, #12469, (ca. 1643 - 1722)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Nilsson på Lønset (c 1657 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Beret ble født ca. 1643.1
Beret giftet seg trolig med Ivar Nilsson på Lønset.

Beret døde i 1722 på Lønset, Bolsøy.1 Hun ble jordfestet (av Erik Pedersson Lekanger) den 20. desember 1722.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221

løytnant Fitzens' pike1

K, #12470, ( - etter 1722)     Hun tjente hos Hans Frederik Fitzens i Molde i 1722.1
Hun var fadder ved dåpen til Trine Hansdatter den 25. november 1722 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221

Tomas Ebenhof1

M, #12471, (1740 - )
Far*Evert Henrikssen Ebenhof1 ( - e 1746)
Mor*Katrine Maria Mattiasdatter Markmann ( - e 1777)     Tomas ble født i 1740 i Molde.1 Tomas ble døpt den 8. mai 1740 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Inger Valle, Helene Larsdatter, Klaus Breier Lund, Karl knappmaker og Morten Anderssen Lyng.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311

Inger Valle1

K, #12472, ( - etter 1740)     
Hun var fadder ved dåpen til Tomas Ebenhof den 8. mai 1740 i Molde kirke.1


     Inger var kanskje i familie med Karl Valle.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311

Anne Dorte Baade1,2

K, #12473, ( - etter 1764)     Anne Dorte Baade bodde hos Ola Hanssen og Marit Ingebrigtsdotter på mnr. 66, Hauan, Molde, i 1762.1 Anne Dorte Baade bodde hos Ola Hanssen og Marit Ingebrigtsdotter på mnr. 66 i 1764. Baade var for fattig til å betale ekstraskatt.2,3

     Anne Boyesdotter, Anne Dorte Baade og Anne Dortea Boyesdatter Molde kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/16/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, paa Hougene. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212090
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 77.

Arnold på Eikaneset1

M, #12474, ( - etter 1726)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Arnold bodde på Eikaneset, Tresfjord, i 1726.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 75. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660245

Alet Arnoldsdotter på Eikaneset1

K, #12475, (1726 - )
Far*Arnold Eikaneset1 ( - e 1726)     Alet ble født i 1726 på Eikaneset, Tresfjord.1 Alet ble døpt den 18. august 1726 i Vestnes kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 75. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660245

Mikkel Olsson Øverland1,2,3

M, #12476, (ca. 1766 - ca. 1824)
Far*Ola Persson på Sekkesetra4 ( - c 1788)
Mor*Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra4,5 (1724 - )
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Gurianna Olsdatter Øverland (c 1780 - 1811)
Ett barn levde i 1824.1 
Barn

Familie 2

Kirsten Persdotter (c 1786 - )
Tre barn levde i 1824.1 
Barn     Annet navn: Mikkel Olsson på Sekkesetra.4
Mikkel ble født ca. 1766.5
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Sekkesetra den 6. april 1789: 13 daler 1 ort 8 skilling.6
Mikkel Olsson kjøpte på bnr. 1, Øverland, Bolsøy, den 2. januar 1796. Han gav kår til forrige bruker, Ola Persson (s.d.), den 16. juni (tinglyst 27. juni). Han hadde overlatt bygselen til Mikkel.7,2
Ola Persson Øverland giftet seg i 1796 i Molde med Marit Jonsdotter. Dersom Marit overlevde Ola, skulle Mikkel Olsson Øverland svare henne kår.8,9,2
Mikkel var bruker på Øverland, Bolsøy, i februar 1801. Tøri Mikkelsdotter bodde også der. De hadde to tjenestejenter.5
Mikkel giftet seg den 29. desember 1801 i Molde kirke med Gurianna Olsdatter (forlovere: Ola Persson Øverland og Ola Persson på Øverland). Dagen før var det betalt 1 daler for bryllupet.10,3 Mikkel Olsson solgte på bnr. 1 til Ola Ivarsson.11,12
Mikkel giftet seg den 24. juni 1814 i Molde kirke med Kirsten Persdotter (forlovere: Per Perssen og Kristen Jøstensson).13,1 Mikkel og Kirsten bodde på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1816.14 Mikkel Olsson Øverland var arbeider.1

Mikkel døde ca. 1824 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 18. oktober 1824.1 Skiftet etter ham ble sluttet den 6. juli 1825. Arvinger: Kirsten Persdotter, Ola Mikkelsson, Tore Mikkelssen, Peter Olaus Mikkelssen og Gurianna Mikkelsdatter.1

     Navnet hans ble skrevet Michael Øverland i 1816.14

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/
 2. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 b.
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 414 b, Øverland, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/3/
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b–440 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 7. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660546
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 337 a.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 135 b, 1801, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 11. [S363] Bolsøyboka II: s. 257. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#258
 12. [S363] Bolsøyboka II: s. 258. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#259
 13. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1814, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 14. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 5, Schultzhagen, mnr. 154. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/52626/7/
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143

Beret Kristine Persdotter i Fanbostadgjerde1,2,3

K, #12477, (8. desember 1787 - )
Far*Per Ingebrigtsson i Fanbostadgjerde1,3 (c 1749 - c 1806)
Mor*Beret Kristine Sjurdsdotter i Fanbostadgjerde3,1 (c 1758 - )
5-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Beret Kristine ble født den 8. desember 1787 i Fanbostadgjerde, Bolsøy, og først hjemmedøpt.2 Hun ble døpt i kirken den 16. desember 1787. Faddere: Aret Eriksson på Molde, Kristen Kristenssen, Sjurd Persson på Årø, Anne Knutsdotter Eikrem og Brit Tostensdotter på Fuglset o.a.2 Beret Kristine Persdotter bodde hos Per Ingebrigtsson og Beret Kristine Sjurdsdotter i Fanbostadgjerde i 1801.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Per Ingebrigtsson i Fanbostadgjerde den 11. mai 1807.

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fanbostad.

Ola Mikkelsson Øverland1,2

M, #12478, (1802 - )
Far*Mikkel Olsson Øverland2,1 (c 1766 - c 1824)
Mor*Gurianna Olsdatter Øverland1,2 (c 1780 - 1811)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født i 1802 på Øverland, Bolsøy.2 Ola ble døpt den 31. oktober 1802, trolig i Molde kirke.2 Ola tjente på Gossa, Aukra, i 1824.1
Han var myndling av Ola Knutsson Øverland fra 1824.1
Han var arving ved skiftet etter Mikkel Olsson Øverland den 6. juli 1825.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143

Tore Mikkelssen Øverland1

M, #12479, (ca. 1817 - )
Far*Mikkel Olsson Øverland1 (c 1766 - c 1824)
Mor*Kirsten Persdotter1 (c 1786 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Tore ble født ca. 1817 i Molde.1
Han var myndling av Ola Knutsson Øverland fra 1824.1
Han var arving ved skiftet etter Mikkel Olsson Øverland den 6. juli 1825.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/

Peter Olaus Mikkelssen Øverland1,2

M, #12480, (ca. 1819 - )
Far*Mikkel Olsson Øverland2 (c 1766 - c 1824)
Mor*Kirsten Persdotter2 (c 1786 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Peter Olaus ble født ca. 1819 i Molde.2
Han var arving ved skiftet etter Mikkel Olsson Øverland den 6. juli 1825.2

Kilder/noter

 1. Eller Peder.
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/

Gurianna Mikkelsdatter Øverland1

K, #12481, (ca. 1814 - )
Far*Mikkel Olsson Øverland1 (c 1766 - c 1824)
Mor*Kirsten Persdotter1 (c 1786 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Gurianna ble født ca. 1814 i Molde.1
Hun var arving ved skiftet etter Mikkel Olsson Øverland den 6. juli 1825.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/

Beret Andersdatter Jendem1,2

K, #12482, (ca. 1771 - )
Far*Anders Olssen Jendem1 ( - c 1788)
Mor*Guri Hansdotter1 (1729 - c 1777)     Beret ble født ca. 1771 i Molde.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Guri Hansdotter den 20. februar 1777: 20 daler 2 ort 17½ skilling.3
Hun var myndling av Kristian Hanssen Eide i 1788.2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olssen Jendem den 21. november 1789: 2 daler 19 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 843. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/140/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 843–844. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/140/
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/

Hans Tostensson i Sæbø1

M, #12483, (1759 - )
Far*Tosten Hansson i Sæbø1,2 (1726 - 1771)     Hans ble født i 1759 i Sæbø, Voll.2
Han var arving ved skiftet etter Tosten Hansson i Sæbø den 22. juli 1772.1
Han var myndling av Erik Hansson Sæbø i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/672/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 675.

Kari Tostensdotter i Sæbø1,2

K, #12484, (1762 - )
Far*Tosten Hansson i Sæbø2,3 (1726 - 1771)     Kari ble født i 1762 i Sæbø, Voll.3
Hun var arving ved skiftet etter Tosten Hansson i Sæbø den 22. juli 1772.2
Hun var myndling av Anders Olssen Jendem i 1772.2,1
Hun var kreditor ved skiftet etter Anders Olssen Jendem den 21. november 1789: 3 ort 4 skilling i innestående arv.4

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/76/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/672/
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 675.
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/

Anne Ellingsdotter i Gusjåsen1,2

K, #12485, (ca. 1709 - 1764)

Familie

Johan Serkvesson i Gusjåsen (c 1715 - e 1767)
De hadde tre barn.3      Anne ble født ca. 1709.1
Anne giftet seg med Johan Serkvesson i Gusjåsen.2,1,3
Annet navn: Anne Ellingsdotter i Stor-Gusjåsen, nevnt 1764 (post mortem).1

Anne døde i 1764 i Stor-Gusjåsen, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 4. november 1764 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640082
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: Nesset, 1762, mnr. 137. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/26/
 3. [S253] Nesset I: s. 239.

Ola Arnesson1

M, #12486, ( - før 1762)
Mor*Mari Draget1 ( - e 1768)

Familie

Lisbet Trondsdotter ( - 1786)
De hadde ikke barn. Hun var enke i 1762.1,3,2      Ola giftet seg med Lisbet Trondsdotter.1

Ola døde trolig før 1762.2 Det ble holdt skifte etter ham den 16. desember 1768. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Tosten Larsson på Fuglset, Finn Andersson på Holsbøen og Lisbet Trondsdotter. Huset (uten grunn) ble vurdert til 48 daler. Formue: 53 daler 12 skilling. Gjelden var like mye, så det ble ingen arv, men enka fikk 10 daler til sin begravelse.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/23/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 45 a.

Mari på Draget1

K, #12487, ( - etter 1768)

Familie

Hun hadde fire barn.1 
Barn     Mari bodde trolig på Draget, Bolsøy, i 1768.1

     Navnet hennes ble skrevet Maren Drage (eller Droge) i 1768.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/

Anders Matsson1

M, #12488, ( - etter 1763)

Familie

Randi Andersdotter ( - e 1763)     Anders Matsson arbeidet ved Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1763.1
Anders trolovet seg den 6. februar 1763 med Randi Andersdotter.1
Anders giftet seg den 12. juni 1763 i Kleive kirke, Bolsøy, med Randi Andersdotter.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630069

Mari Andersdotter1

K, #12489, ( - etter 1768)
Mor*Mari Draget1 ( - e 1768)     Mari bodde i Osen, Kleive, Bolsøy, i 1768, kanskje ved jernverket.1

     Navnet hennes ble skrevet Maren Andersdatter i 1768.1

     Mari Andersdatter på Hauan og Mari Andersdotter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/

Anne i Bud1

K, #12490, ( - etter 1768)
Mor*Mari Draget1 ( - e 1768)     Anne bodde i Bud i 1768.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/

Ola Finne1,2

M, #12491

Familie

De hadde iallfall to barn.1      
Han var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.2,3
Ola Finne var hammersmed i 1762.1 Ola bodde ved Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1762.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Finne i 1762.1,2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, Osens Jern-Verk. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/23/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.

Hans Matsson på Grebbestad1,2,3

M, #12492, (ca. 1661 - 1734)
Far*Mats Andersson på Grebbestad1 (c 1619 - c 1694)
Mor*Gjertrud Hansdotter på Grebbestad1

Familie 1

De hadde sju barn.1 
Barn

Familie 2

Ågot Bjørnsdotter ( - e 1764)     Hans ble født ca. 1661 på Grebbestad, Veøy.1
Hans giftet seg med en uregistrert person.1 Hans var selveier på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy, fra 1695 til 1734.1,4
Hans fikk barn med Ågot Bjørnsdotter i 1727 i Veøy. Den 29. september stod hun til offentlig skriftemål i kirken for leiermål, og 5. oktober var det hans tur. De ble stevnet til tinget 12. februar året etter, men møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting.2,3

Hans døde i 1734 på Grebbestad.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1139.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 87. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 221 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/222/
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1140. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1143

Gjertrud Persdatter på Tøndergård1

K, #12493, ( - før 1748)

Familie

Ola Persson på Tøndergård (c 1705 - c 1768)
Ingen barn levde i 1768.3      Gjertrud trolovet seg den 5. september 1728 i Molde kirke med Ola Persson på Tøndergård, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Morten Anderssen Lyng og Otto Ørbekk.1
Gjertrud giftet seg med Ola Persson på Tøndergård.2

Gjertrud døde før 1748.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 97. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 153. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610370
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/

Tore Eriksson på Kolstad1

M, #12494, ( - ca. 1752)

Familie

Seks barn levde i 1752.1 
Barn     Tore døde ca. 1752 på Kolstad, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 8. juli 1752. Kreditorer: Ola Kristoffersson Talberg o.a. Arvinger: Anders Toresson, Erik Toresson, Knut Toresson og Brit Toresdotter o.a.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b–88 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/

Knut Toresson Kolstad1,2,3

M, #12495, (ca. 1736 - 20. februar 1774)
Far*Tore Eriksson på Kolstad4 ( - c 1752)

Familie 1

Brit Ingelsdotter på Helland ( - e 1757)

Familie 2

Gjertrud Persdotter på Herje (c 1740 - 1804)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 3

Åse Nilsdotter på Gjellstein (c 1718 - 1796)

Familie 4

Marit Kristensdotter Bergsvik (1728 - )     Knut ble født ca. 1736.2
Han var arving ved skiftet etter Tore Eriksson på Kolstad den 8. juli 1752.5

Knut fikk barn med Brit Ingelsdotter på Helland i 1757.6,7 Knut og Gjertrud Persdotter tjente hos Nils Kristoffersson Lossius på Vestad, Veøy, i 1761.7
Knut fikk barn med Gjertrud Persdotter på Dalset i 1761 i Veøy. Han var grunnet «stor og modtvillig Vankundighed» ennå ikke konfirmert. Gjertrud var også ukonfirmert, og stod til offentlig skriftemål 18. desember 1763 i Veøy kirke for leiermålet.8,7,9 Knut Toresson Kolstad var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, iallfall fra 1762 til 1765.8,6,10 Per Eriksson på Gyldenskog, Ola Persson Vedalshaug, Knut Hansson i , Knut Toresson Kolstad, Brit Toresdotter på Kolstad og Åse Nilsdotter på Markanes tjente hos Nils Kristoffersson Lossius og fru Anna Kirstine Lossius på Vestad i 1762.1 Knut Toresson Kolstad ble konfirmert i november 1762 i Veøy kirke.11
Han var fadder ved dåpen til Per Persson den 18. desember 1763 i Veøy kirke.9
Knut Toresson Kolstad fikk bygselseddel på en grunn i Molde fra Anders Eriksson Berg den 14. mai 1764. Knut hadde hus der. Grunnens lengde opp og ned var 20 alen, og i bredden fra Jens Lossius' planke(gjerde) 13½ alen. Årlig avgift: 1 daler 12 skilling. Seddelen ble tinglyst 1. oktober.3
Knut fikk barn med Åse Nilsdotter på Markanes i 1764. Den 8. august meldte de seg for sognepresten i Veøy og fortalte at de hadde ligget sammen like etter jul, og nå var hun synlig gravid.10
Knut giftet seg i 1764 i Molde med Marit Kristensdotter Bergsvik, viet av Abraham Meier. Hun var gravid (Knuts fjerde leiermål) med termin seks ukers tid før jul, og han var hos prost Meier i Molde 6. august og begjærte trolovelse uten attest fra Veøy-prest Erik Røring i håp om å bli gift før hans forrige leiermål ble kjent. Det lyktes ikke, men 8. august fikk Knut attest – hvorudi blev opgiven alle disse hans begangne Horerier, da det for Resten vil komme an paa Vedkommende Præst, enten hand vil giøre Trolovelse for ham og fuldbyrde det Ægteskab, som hand forlanger, forinden Dom over ham er falden eller ikke. Han fikk gifte seg, men Røring skrev i desember året etter at Meier ikke burde ha viet dem før Knut var stilt for krigsrett og dømt. Dette hadde nå skjedd, og etter kongelig tillatelse slapp han med kirkelig straff, så 1. desember 1765 stod han til offentlig skriftemål i Veøy kirke.6,10,12
Annet navn: Knut Toresson på Vestadstranda, nevnt 1766.13 Knut var husmann på Vestadstranda, Vestad, Veøy, i 1766.13
Han var fadder ved dåpen til Jørn Knutsson den 30. november 1766 i Veøy kirke.13


Knut døde den 20. februar 1774 på Mork, Veøy, av sott. Han ble kalt husmann eller innerst «som i en kort tiid har siddet i en Huusmands Stue paa Mork».2 Han ble gravlagt den 24. februar 1774 på Veøy kirkegård.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Toresen Kaalstad fra 1762 til 1774.8,6,2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 428. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/83/
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 124. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660545
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 5 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/6/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b–88 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 515. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660463
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660448
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 483. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660447
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 508. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660460
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660491
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 536. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660474
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660491
 13. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660498

Knut Hammervoll1,2,3,4

M, #12496, (6. desember 1919 - 20. juli 2005)
Far*Alfred Magnar Barsten5 (1892 - 1974)
Mor*Mathea Hammervold5 (1886 - f 1952)
5-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tordis Alvilde Trondsen (1920 - 2013)
De hadde fire barn.4 
Barn     Knut ble født den 6. desember 1919.1,2
Knut giftet seg med Tordis Alvilde Trondsen.6 Knut og Tordis var selveiere på Soltun, Hammervoll, Nesset, fra 1949. Tomten ble utskilt fra bruket til hans foreldre.4,3 Knut Hammervoll var verkstedformann i Rødsand Gruver, Nesset.4

Knut døde den 20. juli 2005 i Eidsvåg, Nesset.2,1 Han ble gravlagt den 26. juli 2005 på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.1,2

Kilder/noter

 1. [S1375] Gravplasser i Nesset kommune: Knut Hammervoll.
 2. [S75] RB: nr. 166/22.7.2005, s. 26.
 3. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Nesset, 27, Hammervoll, 30, Soltun. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27
 4. [S104] Nesset II: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#325
 5. [S104] Nesset II: s. 303. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#306
 6. [S1393] Langset(h)-slekter fra Midt-Norge og Vestlandet: s. 83. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015040908031#84

Tordis Alvilde Trondsen1

K, #12497, (19. juli 1920 - 3. april 2013)

Familie

Knut Hammervoll (1919 - 2005)
De hadde fire barn.4 
Barn     Tordis Alvilde ble født den 19. juli 1920 i Bud.2,3,1
Tordis Alvilde giftet seg med Knut Hammervoll.1 Hennes navn som gift var Hammervoll.2 Tordis og Knut var selveiere på Soltun, Hammervoll, Nesset, fra 1949. Tomten ble utskilt fra bruket til hans foreldre.4,5

Tordis Alvilde døde den 3. april 2013.2 Hun ble gravlagt den 9. april 2013 på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S1393] Langset(h)-slekter fra Midt-Norge og Vestlandet: s. 83. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015040908031#84
 2. [S1375] Gravplasser i Nesset kommune: Tordis Alvilde Hammervoll.
 3. [S104] Nesset II: s. 303. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#306
 4. [S104] Nesset II: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#325
 5. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Nesset, 27, Hammervoll, 30, Soltun. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27

Alfred Magnar Barsten1,2,3

M, #12498, (1. mai 1892 - 20. august 1974)

Familie 1

Mathea Hammervold (1886 - f 1952)
De hadde fire barn.5 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.5      Alfred Magnar ble født den 1. mai 1892 på Rød, Nesset.1,2,4 Han ble konfirmert i 1907 i Nesset kyrkje.2
Alfred Magnar giftet seg den 21. oktober 1913 i Nesset med Mathea Hammervold.2,5 Alfred og Mathea var selveiere på bnr. 1, Hammervoll, Nesset, fra 1916. Han fikk da skjøte fra hennes foreldre og skulle yte kår til dem, men kaltes gårdbruker på Hammervoll allerede ved vielsen. Alfred solgte bruket til kommunen i 1961.5,3,2
Alfred Magnar giftet seg i 1952 med en uregistrert person.5 Alfred var selveier på Lille-Hammervoll, Hammervoll, Nesset, fra 1961. Da han solgte hovedbruket, skilte han ut denne tomten og bygde seg hus der.6 «Han heldt seg frisk opp i høg alder, og han kunne fortelja mange stubbar om gamle dagar,» sier Gards- og ættesoge for Nesset.7

Alfred Magnar døde den 20. august 1974.1 Han ble gravlagt den 27. august 1974 på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S1375] Gravplasser i Nesset kommune: Alfred Magnar Barsten.
 2. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 239, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20060821030492
 3. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Nesset, 27, Hammervoll, 1, Hammervoll. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27
 4. [S253] Nesset I: s. 428. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#431
 5. [S104] Nesset II: s. 303. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#306
 6. [S104] Nesset II: s. 326. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#329
 7. [S104] Nesset II: s. 304. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#307

Mathea Hammervold1,2

K, #12499, (1886 - før 1952)
Far*Ole Bårdsson Hammervold1 (1838 - 1923)
Mor*Gjertrud Olsdotter Hammervold2 (1844 - 1919)
4-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Alfred Magnar Barsten (1892 - 1974)
De hadde fire barn.2 
Barn     Mathea ble født i 1886 på Hammervoll, Nesset.1,2 Hun ble konfirmert i 1901 i Nesset kyrkje.1
Mathea giftet seg den 21. oktober 1913 i Nesset med Alfred Magnar Barsten.1,2 Mathea og Alfred var selveiere på bnr. 1, Hammervoll, Nesset, fra 1916. Han fikk da skjøte fra hennes foreldre og skulle yte kår til dem, men kaltes gårdbruker på Hammervoll allerede ved vielsen. Alfred solgte bruket til kommunen i 1961.2,3,1

Mathea døde før 1952.2

Kilder/noter

 1. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 239, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20060821030492
 2. [S104] Nesset II: s. 303. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#306
 3. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Nesset, 27, Hammervoll, 1, Hammervoll. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27

Ole Bårdsson Hammervold1,2,3

M, #12500, (1838 - 31. januar 1923)

Familie

Gjertrud Olsdotter Hammervold (1844 - 1919)
De hadde åtte barn.4 
Barn     Ole ble født i 1838 på Hammervoll, Nesset.1
Ole fikk barn med en uregistrert person i 1862.3
Ole giftet seg i 1869 med Gjertrud Olsdotter på Langset.3 Ole og Gjertrud var selveiere på bnr. 1, Hammervoll, Nesset, fra 1892. De hadde overtatt etter hans far og allerede drevet en stund som leilendinger. Svigersønnen Alfred fikk skjøte i 1916 og skulle yte kår til dem.3,4,2

Ole døde den 31. januar 1923 på Hammervoll, som kårmann.1 Han ble gravlagt den 7. februar 1923.1