Tøri Larsdotter på Skor1

K, #12401, ( - etter 1755)
Mor*Mari Jespersdotter på Skor1 (c 1698 - 1748)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 2 mark 13 skilling.2
Hun var myndling av Ingebrigt Jespersson på Dryna i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert20. desember 2015

Ragnhilda Jespersdotter på Småge1

K, #12402, (1706 - ca. 1740)
Far*Jesper Knutsson på Dryna3 (c 1662 - 1720)
Mor*Tøri Andersdotter på Dryna2 (c 1676 - 1749)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Jetmund Olsson på Småge (c 1694 - c 1765)
De hadde fem barn.1 
BarnAnnet navn: Ragnhilda Jespersdotter på Dryna.3
Ragnhilda ble født i 1706 på Dryna, Vatne.3
Ragnhilda giftet seg i 1727 med Jetmund Olsson på Småge.2,1

Ragnhilda døde ca. 1740.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 389. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#392
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S382] Midsund II: s. 606.
Sist redigert19. desember 2015

Ola Jetmundsson på Småge1

M, #12403, ( - etter 1755)
Far*Jetmund Olsson på Småge1 (c 1694 - c 1765)
Mor*Ragnhilda Jespersdotter på Småge1 (1706 - c 1740)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megHan bodde på Småge, Aukra, i 1755.1
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 3 mark 6 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert13. desember 2015

Jesper Jetmundsson på Småge1

M, #12404, ( - etter 1755)
Far*Jetmund Olsson på Småge1 (c 1694 - c 1765)
Mor*Ragnhilda Jespersdotter på Småge1 (1706 - c 1740)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megHan var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 3 mark 6 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert13. desember 2015

Jetmund Olsson på Småge1,2,3

M, #12405, (ca. 1694 - ca. 1765)

Familie 1

Ragnhilda Jespersdotter på Småge (1706 - c 1740)
De hadde fem barn.1 
Barn

Familie 2

De hadde fire barn.1 Jetmund ble født ca. 1694 på Småge, Aukra.1
Han var bruker på bnr. 2, Småge, Aukra, i 1722. Sønnen Jesper hadde overtatt i 1756.1
Jetmund giftet seg i 1727 med Ragnhilda Jespersdotter på Dryna.3,1
Han var debitor ved skiftet etter Anne Marta Danielsdotter i Bjørnsund den 28. februar 1729: 2 ort 12 skilling.4

Jetmund giftet seg med en uregistrert person.1

Jetmund døde ca. 1765 på Småge.1

Kilder/noter

 1. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 389. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#392
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/582/
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 566 a–568 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/580/
Sist redigert3. mars 2016

Mari Jetmundsdotter på Småge1

K, #12406, ( - etter 1755)
Far*Jetmund Olsson på Småge1 (c 1694 - c 1765)
Mor*Ragnhilda Jespersdotter på Småge1 (1706 - c 1740)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 mark 11 skilling.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert13. desember 2015

Anne Jespersdotter på Skor1

K, #12407, (1714 - 1744)
Far*Jesper Knutsson på Dryna3 (c 1662 - 1720)
Mor*Tøri Andersdotter på Dryna2 (c 1676 - 1749)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Lars Hallvardsson på Skor (1709 - 1787)
De hadde ett barn.2,1 
BarnAnnet navn: Anne Jespersdotter på Dryna.2,3
Anne ble født i 1714 på Dryna, Vatne.3
Anne giftet seg i 1743 med Lars Hallvardsson på Skor.1,3

Anne døde i 1744 på Skor, Vatne, trolig i barselseng.1

Kilder/noter

 1. [S255] Vatne bygdebok I: s. 563.
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S382] Midsund II: s. 606.
Sist redigert20. desember 2015

Ingebrigt Larsson på Skor1,2

M, #12408, (1744 - )
Far*Lars Hallvardsson på Skor2 (1709 - 1787)
Mor*Anne Jespersdotter på Skor1 (1714 - 1744)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megIngebrigt ble født i 1744 på Skor, Vatne.2
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 daler 2 mark 9 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 563.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert13. desember 2015

Lars Hallvardsson på Skor1

M, #12409, (1709 - 1787)

Familie 1

De hadde ett barn.2 

Familie 2

Anne Jespersdotter på Skor (1714 - 1744)
De hadde ett barn.1,2 
BarnAnnet navn: Lars Hallvardsson på Ulvestadbakken.2
Lars ble født i 1709 på Bakken, Vatne.3
Lars giftet seg i 1732 med en uregistrert person.2
Han var bruker på bnr. 1, Skor, Vatne, fra 1732 til 1787.2,4
Lars giftet seg i 1743 med Anne Jespersdotter på Dryna.2,5
Lars giftet seg i 1745 med en uregistrert person. De hadde åtte barn.2

Lars døde i 1787 på Skor, Vatne.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 563.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 231.
 4. [S255] Vatne bygdebok I: s. 562.
 5. [S382] Midsund II: s. 606.
Sist redigert20. desember 2015

Kristen Rasmusson på Vestre1

M, #12410, (ca. 1698 - )
Far*Rasmus Kristensson på Vestre2 (c 1662 - 1738)
Mor*Anne Andersdotter på Vestre1 (c 1674 - 1711)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megKristen ble født ca. 1698.2
Han bodde på Vestre, Vatne, i 1755.1
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 4 daler 4 mark 8 skilling.3
Han var verge for Rasmus Andersson i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 528.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert15. desember 2015

Ola Andersson på Vestre1,2

M, #12411, (1728 - )
Far*Anders Rasmusson på Vestre1,2 (1700 - 1739)
Mor*Inger Olsdotter på Vestre2 (1703 - 1734 / 1735)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1728 på Vestre, Vatne.2
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 daler 2 mark 2 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 557.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert13. desember 2015

Anne Andersdotter på Vestre1,2

K, #12412, (1734 - )
Far*Anders Rasmusson på Vestre1 (1700 - 1739)
Mor*Inger Olsdotter på Vestre2 (1703 - 1734 / 1735)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1734 på Vestre, Vatne.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 4 mark 1 skilling.3
Hun var myndling av Ola Olsson på Myra i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 558.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert14. desember 2015

Inger Andersdotter på Alvestad

K, #12413, (1736 - )
Far*Anders Rasmusson på Vestre1 (1700 - 1739)
Mor*Brit Persdotter på Vestre1 (c 1694 - 1767)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Jonsson på Alvestad ( - c 1786)
De hadde tre barn.6 
BarnInger ble født i 1736 på Vestre, Vatne.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 4 mark 1 skilling.3
Hun var myndling av Knut Persson på Rekdal i 1755.1

Annet navn: Inger Andersdotter på Vestre, nevnt 1760.4,1
Inger giftet seg den 1. november 1760 i Vatne kyrkje med Anders Jonsson på Alvestad.4

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 558.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 49 b, 1760, 1. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070903620194
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 504 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360981
 6. [S1638] Sunnmøre skifteprotokoll 1785–88: fol. 48 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090126710527
Sist redigert7. januar 2021

Ingebjørg Knutsdotter på Rekdal1

K, #12414, (1710 - 1766)
Far*Knut Hansson på Rekdal1 (c 1663 - )
Mor*Marit Kristensdotter på Rekdal1 (c 1670 - 1761)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Knut Persson på Rekdal (1701 - 1762)
De hadde fire barn.2 Ingebjørg ble født i 1710 på Rekdal, Vestnes.1 Ingebjørg ble døpt i 1710 i Vatne kyrkje.1
Ingebjørg giftet seg i 1735 med Knut Persson på Kroksætra.2
Hun og Knut var brukere i Gjerdet, Rekdal, Vestnes, fra ca. 1735. Etter hans død overtok sønnen.2

Ingebjørg døde i 1766 i Vestnes.2
Sist redigert14. desember 2015

Knut Persson på Rekdal1,2

M, #12415, (1701 - 1762)
Far*Per Knutsson på Kroksætra3 (c 1650 - 1740)

Familie

Ingebjørg Knutsdotter på Rekdal (1710 - 1766)
De hadde fire barn.1 Annet navn: Knut Persson på Kroksætra.3
Knut ble født i 1701 på Kroksætra, Vatne.3
Knut giftet seg i 1735 med Ingebjørg Knutsdotter på Rekdal.1
Han og Ingebjørg var brukere i Gjerdet, Rekdal, Vestnes, fra ca. 1735. Etter hans død overtok sønnen.1
Han var verge for Inger Andersdotter i 1755.2


Knut døde i 1762 på Rekdal, Vestnes.1

     Navnet hans ble skrevet Knud Rechedahl i 1755.2

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 496. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#499
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 133.
Sist redigert3. mars 2021

Anne Andersdotter på Vestre1,2

K, #12416, (1738 - )
Far*Anders Rasmusson på Vestre1 (1700 - 1739)
Mor*Brit Persdotter på Vestre2 (c 1694 - 1767)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megAnne ble født i 1738 på Vestre, Vatne.2
Hun ble kalt Anne Andersdotter den yngre, nevnt 1755.1,3
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 4 mark 1 skilling.4
Hun var myndling av Ola Olsson på Myra i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 558.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 4. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert15. desember 2015

Marte Rasmusdotter på Vestre1,2

K, #12417, (ca. 1696 - 1755)
Far*Rasmus Kristensson på Vestre3 (c 1662 - 1738)
Mor*Anne Andersdotter på Vestre1 (c 1674 - 1711)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megMarte ble født ca. 1696.3
Marte giftet seg i 1716 med Arne Larsson på Vatne.2
Hun og Arne var brukere i Bortaforgarden, Vestre, Vatne, fra 1716. Arne bygslet bruket året før. Etter hans død overtok sønnen Rasmus.2

Marte døde i 1755 i Vatne.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 528.
Sist redigert15. desember 2015

Rasmus Arnesson på Vestre1,2

M, #12418, (1727 - )
Far*Arne Larsson på Vestre2 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre1 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megRasmus ble født i 1727 på Vestre, Vatne.2
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 3 mark 9 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert15. desember 2015

Lars Arnesson på Vestre1,2

M, #12419, (1738 - )
Far*Arne Larsson på Vestre2 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre1 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megLars ble født i 1738 på Vestre, Vatne.2
Han var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 3 mark 9 skilling.3
Han var myndling av Lars Larsson på Vatne i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert15. desember 2015

Arne Larsson på Vestre1

M, #12420, (ca. 1693 - 1746)
Far*Lars Arnesson på Vatne2 (c 1663 - 1744)Annet navn: Arne Larsson på Vatne.2
Arne ble født ca. 1693.2
Arne giftet seg i 1716 med Marte Rasmusdotter på Vestre.1
Han og Marte var brukere i Bortaforgarden, Vestre, Vatne, fra 1716. Arne bygslet bruket året før. Etter hans død overtok sønnen Rasmus.1

Arne døde i 1746 på Vestre, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 52.
Sist redigert15. desember 2015

Lars Arnesson på Vatne1

M, #12421, (ca. 1663 - 1744)

Familie

De hadde seks barn.1 
BarnLars ble født ca. 1663 på Vatne, Vatne.1
Han var selveier på Alasgarden, Vatne, Vatne, fra omkr. 1690. Sønnen Lars fikk skjøte i 1718.1

Lars døde i 1744 i Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 52.
Sist redigert15. desember 2015

Lars Larsson på Vatne1,2

M, #12422, (ca. 1699 - 1778)
Far*Lars Arnesson på Vatne2 (c 1663 - 1744)Lars ble født ca. 1699 på Vatne, Vatne.2
Han var selveier på Alasgarden, Vatne, Vatne, fra 1718 til 1762.2
Han var verge for Lars Arnesson i 1755.1


Lars døde i 1778 i Vatne.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 52.
Sist redigert15. desember 2015

Steinor Arnesdotter på Store Engset1

K, #12423, (1716 - 1756)
Far*Arne Larsson på Vestre2 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre1 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Hans Olsson på Store Engset (1717 - 1797)
De hadde fem barn.5 Annet navn: Steinor Arnesdotter på Vestre.2
Steinor ble født i 1716 på Vestre, Vatne.2
Steinor giftet seg i 1745 med Hans Olsson på Indre Berget.1,2
Hun og Hans var brukere på bnr. 4, Store Engset, Skodje, i 1755.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 mark 12 skilling.4


Steinor døde i 1756 på Store Engset, Skodje.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 630. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#631
 4. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 5. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 631. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#632
Sist redigert21. oktober 2016

Hans Olsson på Store Engset1

M, #12424, (1717 - 1797)

Familie

Steinor Arnesdotter på Store Engset (1716 - 1756)
De hadde fem barn.4 Annet navn: Hans Olsson på Indre Berget.2
Hans ble født i 1717.2
Hans giftet seg i 1745 med Steinor Arnesdotter på Vestre.1,3
Han og Steinor var brukere på bnr. 4, Store Engset, Skodje, i 1755.2,1

Hans døde i 1797 i Skodje.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 630. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#631
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 4. [S1326] Bygdebok for Skodje II: s. 631. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013011424008#632
Sist redigert15. desember 2015

Anne Arnesdotter på Geithammaren1,2

K, #12425, (1719 - )
Far*Arne Larsson på Vestre3 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre4,3 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Endre Jørnsson på Geithammaren ( - e 1762)
De hadde iallfall ett barn.2 Annet navn: Anne Arnesdotter på Vestre.3
Anne ble født i 1719 på Vestre, Vatne. Hun hadde ei søster med samme navn, født i 1730, men Anne står mellom Steinor og Gudlov i et skifte.3,4
Anne giftet seg i 1749 med Endre Jørnsson på Geithammaren.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 mark 12 skilling.5

Hun og Endre var husfolk på Geithammaren, Djupvika, Borgund på Sunnmøre, iallfall fra 1755 til 1762.4,2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 30, Geedhammer, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/20/
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 4. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 5. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert1. oktober 2021

Endre Jørnsson på Geithammaren1,2,3

M, #12426, ( - etter 1762)

Familie

Anne Arnesdotter på Geithammaren (1719 - )
De hadde iallfall ett barn.1 Endre giftet seg i 1749 med Anne Arnesdotter på Vestre.2,3
Han og Anne var husfolk på Geithammaren, Djupvika, Borgund på Sunnmøre, iallfall fra 1755 til 1762.2,1

     Navnet hans ble skrevet Endre Giedhammer i 1755.2

Kilder/noter

 1. [S1086] Sunnmøre ekstraskatt 1762–63: 1762, Borgund, s. 30, Geedhammer, 1. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49637/20/
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
Sist redigert1. mars 2017

Gudlov Arnesdotter på Vestre1,2

K, #12427, (1722 - )
Far*Arne Larsson på Vestre2 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre1,2 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megGudlov ble født i 1722 på Vestre, Vatne.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 mark 12 skilling.3
Hun var myndling av Anders Andersson på Ulvestad i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert21. oktober 2016

Anders Andersson på Ulvestad1

M, #12428, (1705 - 1772)Anders ble født i 1705 på Ulvestad, Vatne.2
Han var bruker i Heimigard, Ulvestad, Vatne, fra 1722 til 1772.3
Han var verge for Gudlov Arnesdotter i 1755.1


Anders døde i 1772 på Ulvestad.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 255.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 256.
Sist redigert15. desember 2015

Ragnhilda Arnesdotter på Vestre1,2

K, #12429, (1734 - )
Far*Arne Larsson på Vestre2 (c 1693 - 1746)
Mor*Marte Rasmusdotter på Vestre1 (c 1696 - 1755)
3-menning 7 ganger forskjøvet til megRagnhilda ble født i 1734 på Vestre, Vatne.2
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 1 mark 12 skilling.3
Hun var myndling av Anders Larsson på Vatne i 1755.1
Ragnhilda tjente hos Johan Arnoldus Heide på Drynjasundhaugen, Vatne, i 1762.2

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 538.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert15. desember 2015

Anders Larsson på Vatne1

M, #12430, (ca. 1695 - 1772)
Far*Lars Arnesson på Vatne2 (c 1663 - 1744)Anders ble født ca. 1695.2
Han var bruker på Haug-Pehaugen, Vatne, Vatne, fra 1717. Sønnen Per fikk skjøte i 1769.3,4
Han var verge for Ragnhilda Arnesdotter i 1755.1


Anders døde i 1772 i Vatne.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 52.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 77.
 4. [S377] Vatne bygdebok II: s. 78.
Sist redigert15. desember 2015

Magnhilda Rasmusdotter på Geithammaren1

K, #12431, (1704 - )
Far*Rasmus Kristensson på Vestre2 (c 1662 - 1738)
Mor*Anne Andersdotter på Vestre1 (c 1674 - 1711)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Magnhilda Rasmusdotter på Vestre.2
Magnhilda ble født i 1704 på Vestre, Vatne.2
Magnhilda giftet seg i 1728 med Styrkår Olsson på Vatne.1,2
Hun og Styrkår bodde på Geithammaren, Djupvika, Borgund på Sunnmøre, i 1755.1
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Pålsson i Orvika den 17. oktober 1755: 2 daler 2 mark 4 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 528.
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b–776 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert15. desember 2015

Styrkår Olsson på Geithammaren1

M, #12432, (1701 - )Annet navn: Styrkår Olsson på Vatne.2
Styrkår ble født i 1701 på Vatne, Vatne.2
Styrkår giftet seg i 1728 med Magnhilda Rasmusdotter på Vestre.1,3
Han og Magnhilda bodde på Geithammaren, Djupvika, Borgund på Sunnmøre, i 1755.1

     Navnet hans ble skrevet Størcher Giedhammeren i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 2. [S377] Vatne bygdebok II: s. 58.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 528.
Sist redigert15. desember 2015

Else Ellingsdotter i Orvika1,2

K, #12433, (1715 - 1754)
Far*Elling Rasmusson på Helle3 (c 1671 - 1715)
Mor*Brita Andersdotter på Helle3 (c 1675 - 1742)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Åmund Pålsson i Orvika (c 1680 - 1755)
De hadde ikke barn.2,1 Annet navn: Else Ellingsdotter på Helle.3
Else ble født i 1715 på Helle, Vatne.3
Else giftet seg i 1739 med Åmund Pålsson i Orvika.1

Else døde i 1754. Hun omkom på sjøen. Liket ble funnet like etterpå og gravlagt.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 399.
 2. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 432.
Sist redigert15. desember 2015

Eli Villumsdotter på Blindheim1

K, #12434, ( - etter 1741)
Far*Villum Didriksson på Slyngstad2 (c 1622 - 1703)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Andersson på Blindheim (1663 - 1741)
Fire barn er nevnt i skifter.1,7 
BarnHun ble kalt Eli Villumsdotter den yngre.2
Annet navn: Eli Villumsdotter på Slyngstad, nevnt 1700.2,3
Eli trolovet seg den 11. juli 1700 i Vatne med Ola Andersson på Blindheim. Forlovere: Ola Sæbjørnsson på Ringstad o.a.3
Eli giftet seg den 14. august 1700 i Vatne kyrkje med Ola Andersson på Blindheim.4,1,2
Hun og Ola var brukere på Blindheim, Borgund på Sunnmøre, i 1701. Anders Olsson bodde også der. De hadde en tjenestekar.5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Andersson på Blindheim den 6. juni 1741: 5 daler 13 skilling.6
Hun var myndling av Ellev Blindheim i 1741.1


     Navnet hennes ble skrevet Ellin Willumsdaatter i 1700.4

Kilder/noter

 1. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 91 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/99/
 2. [S255] Vatne bygdebok I: s. 313.
 3. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 2 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620157
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620182
 5. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 8, Blindem. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38457/14/
 6. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 91 a–92 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/99/
 7. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert17. desember 2015

Ellev på Blindheim1

M, #12435, ( - etter 1741)Han bodde på Blindheim, Borgund på Sunnmøre, i 1741.1
Han var verge for Eli Villumsdotter på Blindheim i 1741.1

Kilder/noter

 1. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 91 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/99/
Sist redigert16. desember 2015

Anders Olsson på Blindheim1

M, #12436, (1700 - )
Far*Ola Andersson på Blindheim2,1 (1663 - 1741)
Mor*Ingebjørg Åmundsdotter ved Vatnesjøen2 (c 1667 - 1747)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Anders Olsson på Hatleholen.2
Anders ble født i 1700 på Hatleholen, Vatne, utenom ekteskap.2 Anders ble døpt den 21. mars 1700 i Vatne kyrkje. Faddere: Per Knutsson på Kroksætra og Ola Olsson på Vestre o.a.2 Anders Olsson bodde hos Ola Andersson og Eli Villumsdotter på Blindheim, Borgund på Sunnmøre, i 1701.1

Kilder/noter

 1. [S878] Sunnmøre mt. 1701: s. 8, Blindem. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38457/14/
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620322
Sist redigert16. desember 2015

Ingebjørg Åmundsdotter ved Vatnesjøen1

K, #12437, (ca. 1667 - 1747)

Familie 1

Ola Andersson på Blindheim (1663 - 1741)
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.1 Ingebjørg ble født ca. 1667.1 Hennes hjemsted var på Hatleholen, Vatne.2,3
Annet navn: Ingebjørg Åmundsdotter på Hatleholen, nevnt 1700.2,4
Ingebjørg fikk barn med Ola Andersson på Vestre i 1700 i Vatne. På tinget 18. januar slapp han straff ettersom han var soldat. Hun hadde derimot ingenting å bøte med, og ble straks straffet med håndknuger samt vann og brød; og den 6. februar måtte hun stå til offentlig skriftemål i kirken.2,5,4
Ingebjørg giftet seg i 1720 med en uregistrert person.1
Hun var huskone ved Vatnesjøen, Ulvestad, Vatne.1

Ingebjørg døde i 1747 i Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 350.
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620322
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 178.
 4. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 198 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620328
 5. [S1372] Sunnmøre tingbok 1696–1700: fol. 126 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28687/127/
Sist redigert16. desember 2015

Per Knutsson på Kroksætra1,2

M, #12438, (ca. 1650 - 1740)

Familie

De hadde iallfall åtte barn.3 
BarnPer ble født ca. 1650.1 Hans hjemsted var trolig i Engesetdal, Skodje.1 Per var bruker på bnr. 1, Kroksætra, Vatne, fra slutten av 1680-årene. I 1701 forsørget han svigerfaren (s.d.), som trolig var kårmann.1
Han var fadder ved dåpen til Anders Olsson på Hatleholen den 21. mars 1700 i Vatne kyrkje.2


Per døde i 1740 på Kroksætra, Vatne.1

Kilder/noter

 1. [S377] Vatne bygdebok II: s. 132.
 2. [S804] Vatne mini. 1699–1777: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903620322
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 133.
Sist redigert3. mars 2021

Ola Samundsson i Røssvika1,2

M, #12439, ( - etter 1741)

Familie

Ragnhilda Olsdotter i Røssvika ( - f 1741)
Tre barn levde i 1741.2,3 
BarnOla giftet seg med Ragnhilda Olsdotter på Blindheim.
Han og Ragnhilda bodde i Røssvika, Vigra, i 1731. Han var fremdeles der i 1741.1,2

     Navnet hans ble skrevet Ole Samundsen Røswiig i 1741.2

Kilder/noter

 1. [S826] Haram, Roald mini. 1689–1738: fol. 64 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070903660231
 2. [S1124] Sunnmøre skifteprotokoll 1741: fol. 91 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24554/99/
 3. [S1143] Sunnmøre skifteprotokoll 1753–57: fol. 775 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24559/315/
Sist redigert17. desember 2015

Jesper Knutsson på Dryna1

M, #12440, (ca. 1662 - 1720)
Far*Knut Jespersson på Dryna1 (o 1635 - )
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megJesper ble født ca. 1662.1
Han var bruker på Dryna, Vatne, fra 1695 til 1720.1,2
Jesper giftet seg med Tøri Andersdotter.1

Jesper døde i 1720 på Dryna.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 605.
 2. [S382] Midsund II: s. 606.
Sist redigert20. desember 2015

Knut Jespersson på Dryna1

M, #12441, (1708 - 10. mars 1733)
Far*Jesper Knutsson på Dryna1 (c 1662 - 1720)
Mor*Tøri Andersdotter på Dryna1 (c 1676 - 1749)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megKnut ble født i 1708 på Dryna, Vatne.1

Knut døde den 10. mars 1733. Han omkom på havet.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 606.
Sist redigert20. desember 2015

Knut Jespersson på Dryna1

M, #12442, (omkr. 1635 - )
Far*Jesper Kristensson på Dryna1 (o 1610 - )
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg

Familie

BarnKnut ble født omkr. 1635.1
Han var bruker på Dryna, Vatne, fra 1662 til 1664.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 605.
Sist redigert20. desember 2015

Jesper Kristensson på Dryna1

M, #12443, (omkr. 1610 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

De hadde tre barn.1 
BarnJesper ble født omkr. 1610.1
Han var bruker på Dryna, Vatne, fra 1637 til 1661. I 1645 skattet han for kona, en tjenestegutt og ei tjenestejente.1 Han var lagrettemann, nevnt fra 1648 til 1661.1

Kilder/noter

 1. [S382] Midsund II: s. 605.
Sist redigert20. desember 2015

Bendik Hagen Røssevold1

M, #12444
Far*Ove Andreas Hagen1
Mor*Linda Merethe Røssevold1
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 75/29.3.2007, s. 26. «Dødsfall».
Sist redigert21. desember 2015

Miranda Vergillo1

K, #12445
Far*Dean Vergillo1
Mor*Robyn Ann Tanner1
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1379] The Seattle Times: juli 2009, Obituaries, Virginia Mae Tanner.
Sist redigert29. desember 2015

Kate Vergillo1

K, #12446
Far*Dean Vergillo1
Mor*Robyn Ann Tanner1
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1379] The Seattle Times: juli 2009, Obituaries, Virginia Mae Tanner.
Sist redigert29. desember 2015

Tanner Geraci1

M, #12447
Far*Paul Anthony Geraci1
Mor*Carla Marie Tanner1
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1379] The Seattle Times: juli 2009, Obituaries, Virginia Mae Tanner.
Sist redigert29. desember 2015

Reidar Geraci1

M, #12448
Far*Paul Anthony Geraci1
Mor*Carla Marie Tanner1
4-menning 1 gang forskjøvet til meg

Kilder/noter

 1. [S1379] The Seattle Times: juli 2009, Obituaries, Virginia Mae Tanner.
Sist redigert29. desember 2015

Helene Dorotea Høyer1

K, #12449, ( - 1786)

Familie

Kristian Ulrik Tønder ( - c 1751)
Barn
Helene Dorotea Tønders gravplate (foto: Riksarkivet. RA/EA-4309/F/L0001/0003)Helene Dorotea giftet seg med Kristian Ulrik Tønder.1
Hun ble kalt fru Tønder, nevnt 1783.2
Hun bodde på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i 1783.2
Hun ble kalt amtmanninne Tønder, nevnt 1786.3

Helene Dorotea døde i 1786 i Molde. I februar ble det betalt hele 7 daler 1 ort for begravelsen, og forært vokslys til kirken.3

     Navnet hennes ble skrevet Hellena Dorothea Høyer i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 45. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/24/
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 325. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610165
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 70 b.
Sist redigert19. juli 2021

Erik på Fremstedalen1

M, #12450, ( - etter 1735)Han bodde på Fremstedalen, Tresfjord, i 1735.1
Han hadde Børre Ivarsson i tjeneste i 1735.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286
Sist redigert3. januar 2016

Marte Kristoffersdotter på Fremstedalen1,2

K, #12451, (ca. 1710 - etter 1735)

Familie

Børre Ivarsson på Kjøpstad (c 1716 - 1785)Marte ble født ca. 1710.2 Hun tjente hos Knut på Fremstedalen, Tresfjord, i 1735.2
Marte fikk barn med Børre Ivarsson ca. 1735 i Tresfjord. Børre hadde ennå ikke mottatt nattverd. Den 6. oktober 1735 meldte de seg for presten og fortalte at hun var gravid. Han vedgikk seksuell omgang med Marte én gang, natt til 14. mars, da han la seg i hennes seng fullt påkledd.2 Marte Kristoffersdotter på Fremstedalen stod til offentlig skriftemål den 13. november 1735.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 157. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286
Sist redigert18. oktober 2019

Knut på Fremstedalen1

M, #12452, ( - etter 1735)Han bodde på Fremstedalen, Tresfjord, i 1735.1
Han hadde Marte Kristoffersdotter i tjeneste i 1735.1


     Han kan ha vært far til Mons Knutsson på Fremstedalen.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 156. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660286
Sist redigert3. januar 2016

Maren Olsdatter Gyttrich1

K, #12453, (1737 - før 1771)
Far*Ola Hanssen Gyttrich1 ( - c 1768)
Mor*Marit Ingebrigtsdotter ( - e 1774)Maren ble døpt den 11. august 1737 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Johanna Maria Jakobsdotter, Marit Sveinsdatter, Ingeborg Eriksdatter og Bendik Hansson samt Nils Olssen.1

Maren døde før 1771, uten livsarvinger.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
Sist redigert11. juni 2020

Johanna Maria Jakobsdotter1,2

K, #12454, ( - etter 1737)

Familie

Erik Ingebrigtsson Berg (c 1681 - f 1757)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJohanna Maria giftet seg med Erik Ingebrigtsson.1,2
Hun og Erik var husfolk i Molde i 1724. Han var fattig og svarte grunnleie til Reknes. Erik var fremdeles i byen i 1747.3,4
Erich Bergs Qde var fadder ved dåpen til Maren Olsdatter den 11. august 1737 i Molde kirke.5

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 116 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390777
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 58 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390720
 3. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 50 b / 51 a.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295
Sist redigert26. november 2019

Ingeborg Eriksdatter på Molde1,2

K, #12455, ( - etter 1740)Hun var fadder ved dåpen til Maren Olsdatter den 11. august 1737 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Anemarta Persdatter den 24. januar 1740 i Kleive kirke, Bolsøy.1
Sist redigert3. januar 2016

Bendik Hansson på Rypdal1,2

M, #12456, (1703 - 14. februar 1748)
Far*Hans Larsson på Helland3,4 (c 1652 - 1731)
Mor*Anne Jonsdotter på Helland3 ( - c 1718)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie 1

Marit Børresdotter på Eidhammar ( - e 1727)
Barn

Familie 2

Kari Sjurdsdotter på Rypdal (c 1698 - 1748)Bendik ble født i 1703 på Øvre Helland, Vestnes.2,4
Han var arving ved skiftet etter Anne Jonsdotter den 22. april 1719: 7 daler 1 skilling. Han fikk også 10 daler 12 skilling i forlodds hjemmefølge.5

Bendik fikk barn med Marit Børresdotter på Eidhammar i 1727 i Tresfjord. Hun ble stevnet til tinget 27. oktober for leiermål og bøtelagt 6 daler.6,7
Annet navn: Bendik Hansson på Helland, nevnt september 1727.6,3,4
Annet navn: Bendik Hansson i Løvika, nevnt oktober 1727 (han tjente kanskje hos søstera der).7 Bendik Hansson var soldat iallfall fra 1727 til 1735.8,6,7
Bendik giftet seg den 19. mai 1735 i Vestnes kyrkje med Kari Sjurdsdotter på Rypdal, viet av Lars Lekanger.8,4
En Bendix Hanssøn var fadder ved dåpen til Maren Olsdatter den 11. august 1737 i Molde kirke.9

Han og Kari var brukere på bnr. 3, Rypdal, Tresfjord, i 1742. Han hadde fått bygselseddel allerede 19. desember 1732, men den ble tinglyst først i 1739.4
Jon Hansson og Bendik Hansson var verger for Gjøri Hansdotter på Øygarden fra 1747. Hun var «for nærværende Tiid […] Svag av Forstand».10
Han var fadder ved dåpen til Magrete Henriksdotter på Helland den 19. november 1747 i Vestnes kyrkje.1


Bendik døde den 14. februar 1748 på Rypdal, Tresfjord, 44 år 8 måneder gammel.2

     Navnet hans ble skrevet Bendix Hansen Rypdal fra 1747 til 1748.1,2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 296, 25. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660357
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 301. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660359
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 331. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#334
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 99 b–100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/113/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 86. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 7. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 212 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390873
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 154. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660285
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 175. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660295
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461
Sist redigert10. august 2019

Hans Tørressen1,2

M, #12457
Far-?*Tørres Persson på Molde (c 1661 - ); kanskje

Familie

Elen Olsdatter Gyttrich ( - c 1771)
Ett barn levde i 1771.5,6 
BarnHans giftet seg med Elen Olsdatter Gyttrich.
Hans Tørressen kjøpte hus med jernkakkelovn, bord, benker, et skap i stuen, kjøkken, eldhus, en liten høyløe, grisehus og alt innenfor planken (gjerdet) omkring haugen på mnr. 65, Kirkebakken, Molde, den 28. april 1757 av Kari Olsdotter. Kjøpesum: 13 daler. Skjøtet ble tinglyst 6. juni.1 Hans bodde ikke i Molde i 1764.3
Han bodde på mnr. 65 i 1767. Huset var taksert til 10 daler. I 1770 var han reist fra byen og Hans Vik (kanskje Hans Olssen, s.d.) hadde kjøpt huset. Hans Tørressen ble ikke nevnt i skiftet etter Elen Olsdatter året etter.2,4,5

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 96.
 2. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, Hougene, mnr. 76.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/78/
 4. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1770, tingsvitne. Endringer, mnr. 76. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064165
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 640. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/39/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
Sist redigert20. oktober 2021

Anders Serkvesson i Gusjåsen1

M, #12458, ( - etter 1740)
Far*Serkve Olsson i Gusjåsen1 (c 1695 - c 1739)
Mor*Marit Andersdotter i Gusjåsen2 ( - f 1732)Han var arving ved skiftet etter Serkve Olsson i Gusjåsen den 31. mai 1740: 5 daler 1 ort 11 5/6 skilling i løsøre og 4–3–16 i jordegods.1,3
Han var myndling av Erik i Sollia i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.
 2. [S1234] Gards- og ættesoge for Gjemnes I: s. 595. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012112224001#598
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 239.
Sist redigert4. januar 2016

Erik i Sollia1

M, #12459, ( - etter 1740)Han bodde i Sollia, Bolsøy, i 1740.1
Han var verge for Anders Serkvesson i Gusjåsen i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.
Sist redigert4. januar 2016

Lukris Serkvesdotter i Gusjåsen1

K, #12460, ( - etter 1740)
Far*Serkve Olsson i Gusjåsen1 (c 1695 - c 1739)
Mor*Marit Andersdotter i Gusjåsen ( - f 1732)Hun var arving ved skiftet etter Serkve Olsson i Gusjåsen den 31. mai 1740: 2 daler 2 ort 17 11/12 skilling i løsøre og 2–1–20 i jordegods.1,2
Hun var myndling av Botolv Olsson på Istad i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 239.
Sist redigert4. januar 2016

Helge Serkvesdotter i Gusjåsen1

K, #12461, ( - etter 1740)
Far*Serkve Olsson i Gusjåsen1 (c 1695 - c 1739)
Mor*Marit Andersdotter i Gusjåsen ( - f 1732)Hun var arving ved skiftet etter Serkve Olsson i Gusjåsen den 31. mai 1740.1,2
Hun var myndling av Anders Olsson på Kleive i 1740.1

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.
 2. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 239.
Sist redigert4. januar 2016

Anders Olsson på Kleive1,2

M, #12462, ( - ca. 1745)

Familie

Fire barn levde i 1745.1 
BarnAnders Cleve var fadder ved dåpen til Per Botolvsson på Istad den 18. mai 1732 i Kleive kirke, Bolsøy.3
Anders Cleve var forlover for Ola Eriksson i Lia og Gjertrud Pålsdotter, som ble trolovet i mars 1734 i Kleive kirke.4

Han bodde på Kleive, Bolsøy, i 1740.2
Han var verge for Helge Serkvesdotter i Gusjåsen i 1740.2


Anders døde ca. 1745 på Kleive.1

     Navnet hans ble skrevet Anders Olsøn Kleven i 1740.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 396 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/415/
 2. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 143. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660279
Sist redigert14. november 2016

Marit Ingebrigtsdotter1,2,3

K, #12463, ( - etter 1774)
Far-?*Ingebrigt Berg (c 1641 - ); trolig

Familie

Ola Hanssen Gyttrich ( - c 1768)
De hadde to barn. 
BarnIngebrigt og kona var brukere på Berg, Bolsøy, i 1711. Ei Maret (trolig Marit Ingebrigtsdotter) bodde også der.4

Marit giftet seg med Ola Hanssen Gyttrich.5,1
Hun var fadder ved dåpen til Ingebrigt Johannessen Lubb den 15. januar 1736 i Molde kirke.6

Hun og Ola bodde på mnr. 66, Kirkebakken, Molde, i 1762 sammen med Anne Dorte Baade.1
Hun og Ola bodde på mnr. 66 i 1764 sammen med Rasmus Johannessen Lubb og Anne Dorte Baade. Huset var taksert til 30 daler i 1767.2,7
Boet etter Ola Hanssen Gyttrich auksjonerte bort hus (uten grunn) på mnr. 66 den 12. september 1771 til William Allan. Kjøpesum: 30 daler. Enka, Marit Ingebrigtsdotter, skulle ha fritt værelse på livstid.5
Hun var arving ved skiftet etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: 10½ skilling. Hun fordret også 4 daler for begravelsen.8
Hun var myndling av Per Rasmusson i Myra i 1771.5

Hun bodde på mnr. 66 i 1774. Hun var altfor fattig til å svare frivillig avgift eller betale for rug hun hadde fått fra myndighetene i nødstiden. Året etter bodde Maren Hammer (s.d.) i huset.3,9,10

     Mali Ingebrigtsdatter og Marit Ingebrigtsdotter var trolig søsken.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/16/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, paa Hougene. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212090
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Berig.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660287
 7. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 77.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 9. [S131] Molde frivillig avgift 1774: mnr. 77.
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1775, tingsvitne. Endringer, mnr. 77. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064192
Sist redigert15. august 2021

Tørres Hanssen1,2

M, #12464, (ca. 1755 - )
Far*Hans Tørressen
Mor*Elen Olsdatter Gyttrich1,2 ( - c 1771)Tørres ble født ca. 1755.1,2
Han var arving ved skiftet etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: 10½ skilling.3
Han var arving ved skiftet etter Elen Olsdatter den 13. september 1771: 17 daler 1 ort 12 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 640. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/39/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 640–642. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/39/
Sist redigert20. oktober 2021

Ivar Olsson på Kvalsneset1

M, #12465

Familie

Sofia Nilsdotter på Kvalsneset ( - c 1756)
De hadde fire barn.1 
BarnIvar giftet seg med Sofia Nilsdotter på Kvalsneset.1
Han og Sofia var brukere Der nord, Kvalsneset, Vågøy, i 1753. Sønnen Knut hadde overtatt i 1760, men Ivar og hans annen kone bodde fremdeles der i 1762.1
Ivar giftet seg ca. 1758 med en uregistrert person.1
En Iver Qvalnes kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Hanssen Gyttrich den 12. september 1771: en del store og små angler (14 skilling).2

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 109.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638–639. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
Sist redigert5. januar 2016

Sofia Nilsdotter på Kvalsneset1

K, #12466, ( - ca. 1756)

Familie

Ivar Olsson på Kvalsneset
De hadde fire barn.1 
BarnSofia giftet seg med Ivar Olsson.1
Hun og Ivar var brukere Der nord, Kvalsneset, Vågøy, i 1753. Sønnen Knut hadde overtatt i 1760, men Ivar og hans annen kone bodde fremdeles der i 1762.1

Sofia døde ca. 1756 på Kvalsneset, Vågøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 16. juni 1757.1

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 109.
Sist redigert5. januar 2016

Elen Olsdatter Gyttrich1,2

K, #12467, ( - ca. 1771)
Far*Ola Hanssen Gyttrich3 ( - c 1768)
Mor*Marit Ingebrigtsdotter ( - e 1774)

Familie

Hans Tørressen
Ett barn levde i 1771.2,3 
BarnElen giftet seg med Hans Tørressen.
Hun bodde på mnr. 65, Kirkebakken, Molde, i 1762, men ikke Hans.1

Elen døde ca. 1771 i Molde.2 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 13. september 1771. Nettoinntekt: 23 daler 2 ort 20 skilling. Skifteomkostninger: 6–1–8. Arv: 17–1–12, som gikk til sønnen. Arving: Tørres Hanssen.4

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/16/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 640. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/39/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 638. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/38/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 640–642. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/39/
Sist redigert5. januar 2016

Gjertrud Margrete Berg1

K, #12468, (ca. 1795 - )
Far*Tørres Berg1 (c 1766 - )Gjertrud Margrete ble født ca. 1795.1 Hun bodde hos Tørres Berg på mnr. 143, 10. rode, Bergen, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S1297] Bergen ft. 1801: fol. 90 a, 10. rode, mnr. 143, familienr. 230. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58390/90/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 27.
Sist redigert5. januar 2016

Brit Tjøstolvsdotter på Lønset1

K, #12469, (ca. 1643 - 1722)
7. tippoldemor til meg

Familie

Ivar Nilsson på Lønset (c 1657 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBrit ble født ca. 1643.1
Brit giftet seg trolig med Ivar Nilsson på Lønset.

Brit døde i 1722 på Lønset, Bolsøy.1 Hun ble jordfestet den 20. desember 1722, av Erik Pedersson Lekanger.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
Sist redigert14. oktober 2020

løytnant Fitzens' pike1

K, #12470, ( - etter 1722)Hun tjente hos Hans Frederik Fitzens i Molde i 1722.1
Hun var fadder ved dåpen til Trine Hansdatter den 25. november 1722 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
Sist redigert6. januar 2016

Tomas Ebenhof1

M, #12471, (1740 - )
Far*Evert Henrikssen Ebenhof1 ( - f 1758)
Mor*Katrine Maria Mattiasdatter Markmann ( - e 1777)Tomas ble født i 1740 i Molde.1 Tomas ble døpt den 8. mai 1740 i Molde kirke av Lars Lekanger. Faddere: Inger Valle, Helene Larsdatter, Klaus Breier Lund, Karl knappmaker og Morten Anderssen Lyng.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311
Sist redigert23. april 2016

Inger Valle1

K, #12472, ( - etter 1740)Hun var fadder ved dåpen til Tomas Ebenhof den 8. mai 1740 i Molde kirke.1


     Inger var kanskje i familie med Karl Valle.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 205. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660311
Sist redigert20. oktober 2018

Anne Dorte Baade1,2,3

K, #12473, ( - etter 1783)Anne Dorte Baade bodde hos Ola Hanssen og Marit Ingebrigtsdotter på mnr. 66, Kirkebakken, Molde, i 1762.1 Anne Dorte Baade bodde hos Ola Hanssen og Marit Ingebrigtsdotter på mnr. 66 i 1764. Baade var for fattig til å betale ekstraskatt.2,4 Trine Hansdatter, Elen Olsdatter Smed, Marit Hallvorsdotter, Lisbet Trondsdotter Bretzer og Anne Dorte Baade hadde plass i 8. stol, kvinnesiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Jakob Knutsson Storholm i 1783: 12 skilling.3,6


     Anne Boyesdotter, Anne Dorte Baade og Anne Dortea Boyesdatter Molde kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Hougene. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/16/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, paa Hougene. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212090
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 980. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650490
 4. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 77.
 5. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 8.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 324. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610165
Sist redigert3. oktober 2021

Arnold på Eikaneset1

M, #12474, ( - etter 1726)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnHan bodde på Eikaneset, Tresfjord, i 1726.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 75. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660245
Sist redigert9. januar 2016

Alet Arnoldsdotter på Eikaneset1

K, #12475, (1726 - )
Far*Arnold Eikaneset1 ( - e 1726)Alet ble født i 1726 på Eikaneset, Tresfjord.1 Alet ble døpt den 18. august 1726 i Vestnes kyrkje.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 75. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660245
Sist redigert9. januar 2016

Mikkel Olsson Øverland1,2,3

M, #12476, (1765 - ca. 1824)
Far*Ola Persson på Sekkesetra6,4 ( - c 1788)
Mor*Tøri Mikkelsdotter på Sekkesetra4,5 (1724 - 1808)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Gurianna Olsdatter Øverland (c 1781 - 1811)
Ett barn levde i 1824.2 
Barn

Familie 2

Kirsten Persdotter (c 1786 - )
Tre barn levde i 1824.2 
BarnAnnet navn: Mikkel Olsson på Sekkesetra.4,6
Mikkel ble født i 1765 på Sekkesetra, Veøy.6,1 Mikkel ble døpt den 9. juni 1765 i Veøy kirke. Faddere: Marit Larsdotter på Talberg, Mikkel Kristoffersson på Talberg og Ivar Gjertsson på Sekkesetra o.a.6,7
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Sekkesetra den 6. april 1789: 13 daler 1 ort 8 skilling.8

Mikkel Olsson kjøpte 2 pund 18 merker med bygselrett (halve gården) på bnr. 1, Øverland, Bolsøy, den 2. januar 1796 av Peder Leth Øvre. Kjøpesum: 260 daler. Mikkel gav 16. juni kårbrev til forrige bruker, Ola Persson, som hadde overlatt bygselen til ham. Dokumentene ble tinglyst 27. juni. Unntatt fra handelen var plassen Einen med åker og eng, myren ovenfor, og Ørjar Perssons plass ovenfor der igjen.9,10,11,3
Ola Persson Øverland giftet seg i 1796 i Molde kirke med Marit Jonsdotter. Dersom Marit overlevde Ola, skulle Mikkel Olsson Øverland svare henne kår.12,13,3
I folketellingen av februar 1801 står Mikkel som bruker på bnr. 1. De hadde to tjenestejenter. Tøri Mikkelsdotter oppholdt seg også der.5
Mikkel giftet seg den 29. desember 1801 i Molde kirke med Gurianna Olsdatter (forlovere: Ola Persson Øverland og Ola Persson på Øverland). Dagen før var det betalt 1 daler for vielsen.14,15
Han og Gurianna bodde i Molde i 1807.16,17
Mikkel Olsson Øverland solgte 2 pund 18 merker med bygselrett på bnr. 1 den 5. mai 1807 til Ola Ivarsson på Grut. Kjøpesum: 500 daler, 12 tønner korn og avlingen av plassen Fuglsethaugen. Vitner: Rasmus Rasmusson Rypdal o.a. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.18,19,20 Mikkel Olsson Øverland ble innrullert som reserve i 2. rode i Molde den 8. mars 1808. Han var uttjent som landsoldat. Mikkel stod fremdeles i ekstrarullen i 1819.1,7
Mikkel giftet seg den 24. juni 1814 i Molde kirke med Kirsten Persdotter (forlovere: Per Perssen og Kristen Jøstensson).21,2
Han og Kirsten bodde på mnr. 154, Østre Schultzhagen, Molde, i 1816.22 Mikkel Olsson Øverland var fisker.1 Han var arbeider.2

Mikkel døde ca. 1824 i Molde.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 18. oktober 1824.2 Skiftet etter ham ble sluttet den 6. juli 1825. Arvinger: Kirsten Persdotter, Ola Mikkelsson, Tore Mikkelssen, Peter Olaus Mikkelssen og Gurianna Mikkelsdatter.2

     Navnet hans ble skrevet Michael Øverland i 1816.22

Kilder/noter

 1. [S1625] Trondheim distrikt, ekstraruller 1819: Molde. Rodenr. 2, litra Y. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922670221
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/
 3. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 b.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 5. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 414 b, Øverland, 2. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/3/
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 11, 1. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660488
 7. [S1224] Molde, 2. rode, sjørulle 1814–16: C2.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 439 b–440 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129671022
 9. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 130 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660544
 10. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 131 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660544
 11. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 133 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660546
 12. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 337 a.
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 82 b.
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 135 b, 1801, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 15. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 16. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 a, 1807, 22. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630207
 17. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 20 a, 1807, 5. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630207
 18. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 28 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610028
 19. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 28 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610029
 20. [S363] Bolsøyboka II: s. 257. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=260
 21. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1814, nr. 1. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630237
 22. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 5, Schultzhagen, mnr. 154. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/52626/7/
 23. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 24. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 8. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
Sist redigert29. september 2021

Beret Kristine Persdotter i Fannbostadgjerdet1,2,3

K, #12477, (8. desember 1787 - )
Far*Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet1,3 (c 1749 - c 1806)
Mor*Beret Kristine Sjurdsdotter i Fannbostadgjerdet3,1 (1758 - )
5-menning 6 ganger forskjøvet til megBeret Kristine ble født den 8. desember 1787 i Fannbostadgjerdet, Bolsøy, og først hjemmedøpt.2 Hun ble døpt i kirken den 16. desember 1787. Faddere: Aret Eriksson på Molde, Kristen Kristenssen, Sjurd Persson på Årø, Anne Knutsdotter Eikrem og Brit Tostensdotter på Fuglset o.a.2 Beret Kristine Persdotter bodde hos Per Ingebrigtsson og Beret Kristine Sjurdsdotter i Fannbostadgjerdet i 1801.3,1
Hun var arving ved skiftet etter Per Ingebrigtsson i Fannbostadgjerdet den 11. mai 1807.

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Fanbostad.
Sist redigert25. juli 2019

Ola Mikkelsson Øverland1,2

M, #12478, (1802 - )
Far*Mikkel Olsson Øverland2,1,3 (1765 - c 1824)
Mor*Gurianna Olsdatter Øverland1,2 (c 1781 - 1811)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1802 på Øverland, Bolsøy.2 Ola ble døpt den 31. oktober 1802, trolig i Molde kirke.2 Ola tjente på Gossa, Aukra, i 1824.1
Han var myndling av Ola Knutsson Øverland fra 1824.1
Han var arving ved skiftet etter Mikkel Olsson Øverland den 6. juli 1825.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1802. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 3. [S1224] Molde, 2. rode, sjørulle 1814–16: C2.
Sist redigert25. juni 2021

Tore Mikkelssen Øverland1

M, #12479, (ca. 1817 - )
Far*Mikkel Olsson Øverland1 (1765 - c 1824)
Mor*Kirsten Persdotter1 (c 1786 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megTore ble født ca. 1817 i Molde.1
Han var myndling av Ola Knutsson Øverland fra 1824.1
Han var arving ved skiftet etter Mikkel Olsson Øverland den 6. juli 1825.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/
Sist redigert14. januar 2016

Peter Olaus Mikkelssen Øverland1,2

M, #12480, (ca. 1819 - )
Far*Mikkel Olsson Øverland2 (1765 - c 1824)
Mor*Kirsten Persdotter2 (c 1786 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megPeter Olaus ble født ca. 1819 i Molde.2
Han var arving ved skiftet etter Mikkel Olsson Øverland den 6. juli 1825.2

Kilder/noter

 1. Eller Peder.
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/
Sist redigert14. januar 2016

Gurianna Mikkelsdatter Øverland1

K, #12481, (ca. 1814 - )
Far*Mikkel Olsson Øverland1 (1765 - c 1824)
Mor*Kirsten Persdotter1 (c 1786 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til megGurianna ble født ca. 1814 i Molde.1
Hun var arving ved skiftet etter Mikkel Olsson Øverland den 6. juli 1825.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/105/
Sist redigert14. januar 2016

Beret Andersdatter Jendem1,2

K, #12482, (ca. 1771 - )
Far*Anders Olssen Jendem1 (c 1738 - 1788)
Mor*Guri Hansdotter1 (1729 - c 1777)Beret ble født ca. 1771 i Molde.1,2
Hun var arving ved skiftet etter Guri Hansdotter den 20. februar 1777: 20 daler 2 ort 17½ skilling.3
Hun var myndling av Kristian Hanssen Eide i 1788.2
Hun var arving ved skiftet etter Anders Olssen Jendem den 21. november 1789: 2 daler 19 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 843. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/140/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 843–844. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/140/
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
Sist redigert15. januar 2016

Hans Tostensson i Sæbø1

M, #12483, (1759 - )
Far*Tosten Hansson i Sæbø1,2 (1726 - 1771)Hans ble født i 1759 i Sæbø, Voll.2
Han var arving ved skiftet etter Tosten Hansson i Sæbø den 22. juli 1772.1
Han var myndling av Erik Hansson Sæbø i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/672/
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 675.
Sist redigert15. januar 2016

Kari Tostensdotter på Bruaset1

K, #12484, (1762 - )
Far*Tosten Hansson i Sæbø2,3 (1726 - 1771)Kari ble født i 1762 i Sæbø, Voll.3
Hun var arving ved skiftet etter Tosten Hansson i Sæbø den 22. juli 1772.2
Hun var myndling av Anders Olssen Jendem i 1772.2,4

Annet navn: Kari Tostensdotter i Sæbø, nevnt 1789.4,2
Hun var kreditor ved skiftet etter Anders Olssen Jendem den 21. november 1789: 3 ort 4 skilling i innestående arv.5

Kari giftet seg i 1796 med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 502. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=505
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/672/
 3. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 675.
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/76/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
Sist redigert29. september 2019

Anne Ellingsdotter i Gusjåsen1,2

K, #12485, (ca. 1709 - 1764)

Familie

Johan Serkvesson i Gusjåsen (c 1715 - )
De hadde tre barn.3 Anne ble født ca. 1709.1
Anne giftet seg med Johan Serkvesson i Gusjåsen.2,1,3
Annet navn: Anne Ellingsdotter i Stor-Gusjåsen, nevnt 1764 (post mortem).1

Anne døde i 1764 i Stor-Gusjåsen, Nesset.1 Hun ble jordfestet den 4. november 1764 på Rød kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 39 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640082
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: Nesset, 1762, mnr. 137. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/26/
 3. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 239.
Sist redigert18. januar 2016

Ola Arnesson1,2

M, #12486, (ca. 1717 - før 1762)
Mor*Mari Dråga1 ( - e 1768)

Familie

Lisbet Trondsdotter ( - 1786)
De hadde ikke barn. Hun var enke i 1762.1,6,5 Ola ble født ca. 1717 i Molde.3
Annet navn: Ola Arnesson på Haugan, nevnt 1746.4
Ola giftet seg i 1746 eller 1747 med Lisbet Trondsdotter.1,3
Han og Lisbet bodde i Molde i 1748, kanskje på Østre Røysa.2

Ola døde før 1762.5 Skiftet etter ham ble sluttet den 16. desember 1768. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Tosten Larsson på Fuglset, Finn Andersson på Holsbøen og Lisbet Trondsdotter. Huset (uten grunn) ble vurdert til 48 daler. Aktiva: 53 daler 12 skilling. Passiva var like mye, så det ble ingen arv, men enka fikk 10 daler til sin begravelse.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Arnesøn Houen i 1746.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/
 2. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 19. august, manntall.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ind paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/23/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 45 a.
Sist redigert16. oktober 2021

Mari på Dråga1

K, #12487, ( - etter 1768)

Familie

Hun hadde fire barn.1 
BarnHun bodde trolig på Dråga, Bud, ca. 1765.1

Mari døde trolig etter 1768.1

     Navnet hennes ble skrevet Maren Droge (eller Drage) i 1768.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/
Sist redigert16. oktober 2021

Anders Matsson1

M, #12488, ( - etter 1763)

Familie

Randi Andersdotter ( - e 1768)Anders Matsson arbeidet på Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1763.1
Anders trolovet seg den 6. februar 1763 med Randi Andersdotter.1
Anders giftet seg den 12. juni 1763 i Kleive kirke, Bolsøy, med Randi Andersdotter.1,2

     Anders Matsson på Bjørset og Anders Matsson kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630069
Sist redigert17. oktober 2021

Mari Andersdotter1

K, #12489, ( - etter 1768)
Mor*Mari Dråga1 ( - e 1768)Hun bodde i Osen, Kleive, Bolsøy, ca. 1765, kanskje ved jernverket.1

Mari døde trolig etter 1768.1

     Navnet hennes ble skrevet Maren Andersdatter i 1768.1

     Mari Andersdatter på Haugan og Mari Andersdotter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/
Sist redigert16. oktober 2021

Anne i Bud1

K, #12490, ( - etter 1768)
Mor*Mari Dråga1 ( - e 1768)Hun bodde i Bud ca. 1765.1

Anne døde trolig etter 1768.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 593. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/15/
Sist redigert16. oktober 2021

Ola Finne1,2

M, #12491

Familie

De hadde iallfall to barn.1 Han var fadder ved dåpen til Ola Ivarsson Lønset den 20. mai 1762 i Kleive kirke, Bolsøy.2,3
Ola Finne var hammersmed i 1762.1
Han bodde på Osen jernverk, Øyra, Bolsøy, i 1762.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Finne i 1762.1,2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, Osens Jern-Verk. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/23/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a.
Sist redigert18. januar 2016

Hans Matsson på Grebbestad1,2,3

M, #12492, (ca. 1661 - 1734)
Far*Mats Andersson på Grebbestad1 (c 1619 - c 1694)
Mor*Gjertrud Hansdotter på Grebbestad1

Familie 1

De hadde sju barn.1 
Barn

Familie 2

Ågot Bjørnsdotter ( - e 1764)Hans ble født ca. 1661 på Grebbestad, Veøy.1
Hans giftet seg med en uregistrert person.1
Han var selveier på Ytre Grebbestad, Grebbestad, Veøy, fra 1695 til 1734.1,4
Hans fikk barn med Ågot Bjørnsdotter i 1727 i Veøy. Den 29. september stod hun til offentlig skriftemål i kirken for leiermål, og 5. oktober var det hans tur. De ble stevnet til tinget 12. februar året etter, men møtte ikke, så saken ble utsatt til neste ting.2,3

Hans døde i 1734 på Grebbestad.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1139.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 87. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 3. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 221 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/222/
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 1140. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#1143
Sist redigert19. februar 2018

Gjertrud Persdatter på Tøndergård1

K, #12493, ( - før 1748)

Familie

Ola Persson på Tøndergård (c 1705 - c 1768)
Ingen barn levde i 1768.3 Gjertrud trolovet seg den 5. september 1728 i Molde kirke med Ola Persson på Tøndergård, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Morten Anderssen Lyng og Otto Ørbekk.1
Gjertrud giftet seg med Ola Persson på Tøndergård.2

Gjertrud døde før 1748.2

     Gjertrud Persdatter på Tøndergård og Gjertrud Persdotter Venja kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 97. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660256
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 153. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610370
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
Sist redigert21. februar 2019

Tore Eriksson på Kolstad1

M, #12494, ( - ca. 1752)

Familie

Seks barn levde i 1752.1 
BarnTore døde ca. 1752 på Kolstad, Veøy.1 Det ble holdt skifte etter ham den 8. juli 1752. Kreditorer: Ola Kristoffersson Talberg o.a. Arvinger: Anders Toresson, Erik Toresson, Knut Toresson og Brit Toresdotter o.a.2

     Tore Eriksson på Kolstad og Brit Eriksdotter kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b–88 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/
Sist redigert13. oktober 2021

Knut Toresson Kolstad1,2,3

M, #12495, (ca. 1736 - 20. februar 1774)
Far*Tore Eriksson på Kolstad4 ( - c 1752)

Familie 1

Brit Ingelsdotter på Helland ( - e 1757)

Familie 2

Gjertrud Persdotter på Herje (c 1740 - 1804)
De hadde ett barn. 
Barn

Familie 3

Åse Nilsdotter på Gjellstein (c 1718 - 1796)

Familie 4

Marit Kristensdotter Bergsvik (1728 - )
BarnKnut ble født ca. 1736.2
Han var arving ved skiftet etter Tore Eriksson på Kolstad den 8. juli 1752.5

Knut fikk barn med Brit Ingelsdotter på Helland i 1757.6,7 Knut og Gjertrud Persdotter tjente hos Nils Lossius på Vestad, Veøy, i 1761.7
Knut fikk barn med Gjertrud Persdotter på Dalset i 1761 i Veøy. Han var grunnet «stor og modtvillig Vankundighed» ennå ikke konfirmert. Gjertrud var også ukonfirmert, og stod til offentlig skriftemål 18. desember 1763 i Veøy kirke for leiermålet.8,7,9 Knut Toresson Kolstad var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, iallfall fra 1762 til 1765.8,6,10 Per Eriksson på Gyldenskog, Ola Persson Vedalshaug, Knut Hansson i , Knut Toresson Kolstad, Brit Toresdotter på Kolstad og Åse Nilsdotter på Markanes tjente hos Nils Lossius og fru Anna Kirstine Lossius på Vestad i 1762.1 Knut Toresson Kolstad ble konfirmert i november 1762 i Veøy kirke.11
Han var fadder ved dåpen til Per Persson den 18. desember 1763 i Veøy kirke.9
Knut Toresson Kolstad fikk bygselseddel på en grunn i Molde fra Anders Eriksson Berg den 14. mai 1764. Knut hadde hus der. Grunnens lengde opp og ned var 20 alen, og i bredden fra Jens Lossius' planke(gjerde) 13½ alen. Årlig avgift: 1 daler 12 skilling. Seddelen ble tinglyst 1. oktober.3
Knut fikk barn med Åse Nilsdotter på Markanes i 1764. Den 8. august meldte de seg for sognepresten i Veøy og fortalte at de hadde ligget sammen like etter jul, og nå var hun synlig gravid.10
Knut giftet seg i 1764 i Molde med Marit Kristensdotter Bergsvik, viet av Abraham Meier. Hun var gravid (Knuts fjerde leiermål) med termin seks ukers tid før jul, og han var hos prost Meier i Molde 6. august og begjærte trolovelse uten attest fra Veøy-prest Erik Røring i håp om å bli gift før hans forrige leiermål ble kjent. Det lyktes ikke, men 8. august fikk Knut attest – hvorudi blev opgiven alle disse hans begangne Horerier, da det for Resten vil komme an paa Vedkommende Præst, enten hand vil giøre Trolovelse for ham og fuldbyrde det Ægteskab, som hand forlanger, forinden Dom over ham er falden eller ikke. Han fikk gifte seg, men Røring skrev i desember året etter at Meier ikke burde ha viet dem før Knut var stilt for krigsrett og dømt. Dette hadde nå skjedd, og etter kongelig tillatelse slapp han med kirkelig straff, så 1. desember 1765 stod han til offentlig skriftemål i Veøy kirke.6,10,12
Annet navn: Knut Toresson på Vestadstranda, nevnt 1766.13
Han var husmann på Vestadstranda, Vestad, Veøy, i 1766.13
Han var fadder ved dåpen til Jørn Knutsson den 30. november 1766 i Veøy kirke.13


Knut døde den 20. februar 1774 på Mork, Veøy, av sott. Han ble kalt husmann eller innerst «som i en kort tiid har siddet i en Huusmands Stue paa Mork».2 Han ble gravlagt den 24. februar 1774 på Veøy kirkegård.2

     Navnet hans ble skrevet Knud Toresen Kaalstad fra 1762 til 1774.8,6,2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Veøy prestegjeld, mnr. 428. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/83/
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 124. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660545
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 5 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/6/
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 87 b–88 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/90/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 515. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660463
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660448
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 483. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660447
 9. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 508. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660460
 10. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 16. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660491
 11. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 536. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660474
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 17. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660491
 13. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 30. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660498
Sist redigert12. august 2019

Knut Hammervoll1,2,3,4

M, #12496, (6. desember 1919 - 20. juli 2005)
Far*Alfred Magnar Barsten5 (1892 - 1974)
Mor*Mathea Hammervold5 (1886 - f 1952)
5-menning 2 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tordis Alvilde Trondsen (1920 - 2013)
De hadde fire barn.4 
BarnKnut ble født den 6. desember 1919.1,2
Knut giftet seg med Tordis Alvilde Trondsen.6 Knut og Tordis var selveiere på Soltun, Hammervoll, Nesset, fra 1949. Tomten ble utskilt fra bruket til hans foreldre.4,3 Knut Hammervoll var verkstedformann ved Rødsand Gruver i Nesset.4

Knut døde den 20. juli 2005 i Eidsvåg, Nesset.2,1 Han ble gravlagt den 26. juli 2005 på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.1,2

Kilder/noter

 1. [S1375] Gravplasser i Nesset kommune: Knut Hammervoll.
 2. [S75] Romsdals Budstikke: nr. 166/22.7.2005, s. 26.
 3. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Nesset, 27, Hammervoll, 30, Soltun. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#325
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 303. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#306
 6. [S1393] Langset(h)-slekter fra Midt-Norge og Vestlandet: s. 83. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015040908031#84
Sist redigert25. januar 2020

Tordis Alvilde Trondsen1

K, #12497, (19. juli 1920 - 3. april 2013)

Familie

Knut Hammervoll (1919 - 2005)
De hadde fire barn.4 
BarnTordis Alvilde ble født den 19. juli 1920 i Bud.2,3,1
Tordis Alvilde giftet seg med Knut Hammervoll.1 Hennes navn som gift var Hammervoll.2 Tordis og Knut var selveiere på Soltun, Hammervoll, Nesset, fra 1949. Tomten ble utskilt fra bruket til hans foreldre.4,5

Tordis Alvilde døde den 3. april 2013.2 Hun ble gravlagt den 9. april 2013 på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.2

Kilder/noter

 1. [S1393] Langset(h)-slekter fra Midt-Norge og Vestlandet: s. 83. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015040908031#84
 2. [S1375] Gravplasser i Nesset kommune: Tordis Alvilde Hammervoll.
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 303. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#306
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 322. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#325
 5. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Nesset, 27, Hammervoll, 30, Soltun. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27
Sist redigert20. januar 2016

Alfred Magnar Barsten1,2,3

M, #12498, (1. mai 1892 - 20. august 1974)

Familie 1

Mathea Hammervold (1886 - f 1952)
De hadde fire barn.5 
Barn

Familie 2

De hadde ikke barn.5 Alfred Magnar ble født den 1. mai 1892 på Rød, Nesset.1,2,4 Han ble konfirmert i 1907 i Nesset kyrkje.2
Alfred Magnar giftet seg den 21. oktober 1913 Nesset kyrkje med Mathea Hammervold.2,5 Alfred og Mathea var selveiere på bnr. 1, Hammervoll, Nesset, fra 1916. Han fikk da skjøte fra hennes foreldre og skulle yte kår til dem, men kaltes gårdbruker på Hammervoll allerede ved vielsen. Alfred solgte bruket til kommunen i 1961.5,3,2
Alfred Magnar giftet seg i 1952 med en uregistrert person.5 Alfred var selveier på Lille-Hammervoll, Hammervoll, Nesset, fra 1961. Da han solgte hovedbruket, skilte han ut denne tomten og bygde seg hus der.6 «Han heldt seg frisk opp i høg alder, og han kunne fortelja mange stubbar om gamle dagar,» sier Gards- og ættesoge for Nesset.7

Alfred Magnar døde den 20. august 1974.1 Han ble gravlagt den 27. august 1974 på Eidsvåg kyrkjegard, Nesset.1

Kilder/noter

 1. [S1375] Gravplasser i Nesset kommune: Alfred Magnar Barsten.
 2. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 239, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20060821030492
 3. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Nesset, 27, Hammervoll, 1, Hammervoll. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 428. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004#431
 5. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 303. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#306
 6. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 326. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#329
 7. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 304. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#307
Sist redigert28. januar 2020

Mathea Hammervold1,2

K, #12499, (1886 - før 1952)
Far*Ole Bårdsson Hammervold1 (1838 - 1923)
Mor*Gjertrud Olsdotter Hammervold2 (1844 - 1919)
4-menning 3 ganger forskjøvet til meg

Familie

Alfred Magnar Barsten (1892 - 1974)
De hadde fire barn.2 
BarnMathea ble født i 1886 på Hammervoll, Nesset.1,2 Hun ble konfirmert i 1901 i Nesset kyrkje.1
Mathea giftet seg den 21. oktober 1913 Nesset kyrkje med Alfred Magnar Barsten.1,2 Mathea og Alfred var selveiere på bnr. 1, Hammervoll, Nesset, fra 1916. Han fikk da skjøte fra hennes foreldre og skulle yte kår til dem, men kaltes gårdbruker på Hammervoll allerede ved vielsen. Alfred solgte bruket til kommunen i 1961.2,3,1

Mathea døde før 1952.2

Kilder/noter

 1. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 239, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20060821030492
 2. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 303. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#306
 3. [S223] Matrikkelutkastet av 1950: Møre og Romsdal, Nesset, 27, Hammervoll, 1, Hammervoll. http://www.dokpro.uio.no/cgi-bin/stad/matr50?task=s&fnr=15&hid=443&gnr=27
Sist redigert28. januar 2020

Ole Bårdsson Hammervold1,2,3

M, #12500, (1838 - 31. januar 1923)

Familie

Gjertrud Olsdotter Hammervold (1844 - 1919)
De hadde åtte barn.4 
BarnOle ble født i 1838 på Hammervoll, Nesset.1
Ole fikk barn med en uregistrert person i 1862.3
Ole giftet seg i 1869 med Gjertrud Olsdotter på Langset.3
Han og Gjertrud var selveiere på bnr. 1, Hammervoll, Nesset, fra 1892. De hadde overtatt etter hans far og allerede drevet en stund som leilendinger. Svigersønnen Alfred fikk skjøte i 1916 og skulle yte kår til dem.3,4,2

Ole døde den 31. januar 1923 på Hammervoll, som kårmann.1 Han ble gravlagt den 7. februar 1923.1

Kilder/noter

 1. [S1394] Nesset klok. 1921–61: s. 281, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/kb10051102033301
 2. [S613] Rød klok. 1894–1920: s. 239, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20060821030492
 3. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 302. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#305
 4. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 303. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#306
Sist redigert20. januar 2016