Ola Guttormssen1

M, #11201, (ca. 1772 - 1799)     Ola ble født ca. 1772.1

Ola døde i 1799 i Molde.1 Han ble jordfestet den 28. juli 1799.1

     Navnet hans ble skrevet Ole Guttormsen i 1799 (post mortem).1

Morten Torjerssen1

M, #11202, (1798 - 1799)
Far*Torjer Mortensson Siem2,1 (c 1758 - )
Mor*Ragnhild Ivarsdotter Lønset2 (c 1761 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Morten ble døpt den 4. februar 1798 i Molde kirke. Faddere: Knut Knutsson Nesje, Alv hos Steffenssen, Inger Maria Sundmann og Siri hos Bamberg, og trolig Ola Bendiksson og Åse Olsdotter.2

Morten døde i 1799 i Molde. Den 9. august ble det betalt 3 ort 4 skilling for kirkegårdsjorden.1,3 Han ble jordfestet den 12. august 1799.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.

Johan Georg Reder1,2

M, #11203, (2. august 1751 - 13. november 1808)     Johan Georg ble født den 2. august 1751 i Meldal.3 Han var kaptein og sjef i Romsdalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 11. mai 1787. Han var ved kompaniet til 1804, og igjen fra 1807 til sommeren 1808.3,1 Johan Georg bodde på Nes, Grytten, i 1801. De hadde en liten eiendom under gården.1

Johan Georg døde den 13. november 1808, som oberstløytnant.3

     Navnet hans ble skrevet Johan Georg Ræder i 1801.1

     Han kan ha vært far til jomfru Reder.

Kilder/noter

 1. [S1233] Grytten ft. 1801: fol. 304 a, Ness. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58421/3/
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 3. [S719] Militærbiografier II: s. 341. Ræder, Johan Georg.

Anne Persdotter på Hjelset1,2

K, #11204, (ca. 1757 - 1799)
Far-?*Per Olsson på Hjelset (1727 - 1783); kanskje
Mor-?*Beret Nilsdotter på Hjelset (1724 - ); kanskje
Søster av 4.tippoldefar/mor til meg     Anne ble født ca. 1757.1,2 Hun ble konfirmert den 26. september 1773 i Molde kirke (hun sognet til Bolsøy).1

Anne døde i 1799 på Reknes hospital, Molde, som lem.2 Hun ble jordfestet den 18. august 1799.2

Anne Jonsdatter1,2

K, #11205, (ca. 1730 - 1799)

Familie

Jens Olssen Øye (c 1731 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anne ble født ca. 1730.2
Anne giftet seg den 14. september 1758 i Trondheim domkirke med Jens Olssen Øye.3,1 Anne bodde i Molde fra april 1763. Mannen var flyttet dit i november året før.1,4 Anne og Jens bodde i Molde i 1766 sammen med Torø Halldorsdotter.5 Anne og Jens bodde på mnr. 163, Østre Schultzhagen, Molde, i 1767. Huset var taksert til 70 daler.6 Anne og Jens stod til offentlig skriftemål den 17. juli 1789 i Molde kirke for lang forsømmelse av nattverden.7 Anne og Jens bodde på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, i 1789. Han var fremdeles der i 1801, men huset var borte i 1807.8,9,10

Anne døde i 1799 i Molde. Den 4. september ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.2,11 Hun ble jordfestet den 6. september 1799.2

     Navnet hennes ble skrevet Anna Joens Datter i 1760.12

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1763, av- og tilgang mai. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/47/
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 3. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1758, 14. september. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-368
 4. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, av- og tilgang desember. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/30/
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 40 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/41/
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 192.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 154 b.
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Rechenes Røysen, No 4.
 9. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 2, mnr. 6. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/67/
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 1 a, Rechnes Røysen. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063004
 11. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 12. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1760, nr. 48. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2329&idx_id=2329&uid=ny&idx_side=-295

Anne Johansdotter1

K, #11206, ( - desember 1741 eller januar 1742)

Familie

Erik Andersson Røbekk (c 1693 - 1765)
De hadde seks barn. 
Barn     Anne giftet seg med Erik Andersson Røbekk.1 Anne og Erik bodde i Tresfjord iallfall fra 1723 til 1729.2,3,4

Anne døde i desember 1741 eller januar 1742 i Vestnes. Hun ble gravlagt en gang mellom jul og helligtrekongersdag.1

Mikael Ålum1,2,3

M, #11207, (ca. 1727 - 10. desember 1812)

Familie 1

Brit Larsdatter Blix (1721 - c 1756)
Ett barn levde i 1756.6 
Barn

Familie 2

Rebekka Müller (c 1724 - 1779)

Familie 3

Ragnhild Knutsdatter (c 1739 - 1816)
Ett barn levde i 1813.17 
Barn     Mikael ble født ca. 1727 i Danmark.4,5
Mikael giftet seg med Brit Larsdatter Blix.6,1 Mikael Ålum kjøpte hus med grunn på mnr. 137, Molde, den 5. februar 1752 av Lars Larssen Blix og Jens Lossius. Kjøpesum: 180 daler. De hadde arvet eiendommen etter Lars' far og Jens' svigerfar (Mikael og kona kjøpte altså ut hennes bror og søster). Kjøperen skulle svare 2 ort årlig i såkalt kjennelse til grunnens opprinnelige eier (Moldegård).1,7
Han var arving ved skiftet etter Brit Larsdatter Blix den 5. oktober 1756: 51 daler 2 ort.8

Mikael trolovet seg den 14. november 1756 i Borgund, Sunnmøre, med Rebekka Müller.9
Mikael giftet seg den 15. november 1756 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Rebekka Müller.10,11 Mikael Ålum eide i Skuggen, Borgund, Sunnmøre, fra 1758. På høsttinget ble nevnt at han det siste halvåret hadde solgt 1 tønne øl og litt tobakk og ellers var i fattige og usle omstendigheter. Mikael svarte handelsskatt der bare i 1759. Etter ham var det ingen privilegert handel i Skuggen.12,13 Han solgte hus med grunn «efter den Indhegning som nu forefindes» på mnr. 137 den 27. juni 1758 til Erik Andreas Metzler. Kjøpesum: 300 daler. Kjøperen skulle også svare 2 ort årlig i såkalt kjennelse til grunnens opprinnelige eier, Moldegård. Skjøtet ble tinglyst 3. juli.2 Mikael bodde på Valderhaug, Borgund, Sunnmøre, fra 1772.12 Han var undertollbetjent på Valderhaug den 25. mai 1780. Han var tidligere konstituert i stillingen i ett år, og var før det i forpaktningssosietetstjeneste. Mikael fikk avskjed som tollbetjent 9. mars 1803.5,3
Mikael trolovet seg den 7. desember 1785 i Borgund med Ragnhild Knutsdatter By.14
Mikael giftet seg den 20. august 1786 i Borgund kyrkje med Ragnhild Knutsdatter By. Vielsen hadde vært utsatt grunnet hans langvarige svakhet.15,4 Mikael og Ragnhild bodde på Valderhaugstranda, Borgund, Sunnmøre, i 1788 sammen med Anna Magrete By.16 Mikael og Ragnhild bodde på Valderhaugstranda i 1801 sammen med Johanne Katrina Ålum.4

Mikael døde den 10. desember 1812 på Valderhaugstranda.17 Han ble gravlagt den 17. desember 1812.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 18. januar 1813. Arvinger: Ragnhild Knutssen og Johanne Katrina Ålum.17

     Han signerte som Michael Aalum i 1758 (ifølge signaturavskrift).2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 23.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 101. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610053
 3. [S395] Borgund, Giske mini. 1801–26: fol. 274 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16003&idx_id=16003&uid=ny&idx_side=-169
 4. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 253 b, Walderhougstrand, 8. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/48/
 5. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Aalum, Michael.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 24. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-15
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 204–206. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/105/
 9. [S776] Borgund mini. 1739–61: trolovede, 1756, 14. november. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-34
 10. [S776] Borgund mini. 1739–61: viede, 1756, 15. november. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15996&idx_id=15996&uid=ny&idx_side=-60
 11. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 375 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-81
 12. [S1126] Borgarseta: Skuggen.
 13. [S1664] Sunnmøre tingbok 1757–60: fol. 122 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420350126
 14. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 34 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-36
 15. [S779] Borgund mini. 1762–1800 (A03): fol. 83 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15997&idx_id=15997&uid=ny&idx_side=-86
 16. [S1244] Borgund sjel. 1788: Walderhougstrand. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4661&idx_id=4661&uid=ny&idx_side=-9
 17. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 587 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24596/51/
 18. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 406 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-111
 19. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/

Rebekka Müller1,2,3

K, #11208, (ca. 1724 - 1779)

Familie

Mikael Ålum (c 1727 - 1812)     Rebekka ble født ca. 1724.3
Rebekka trolovet seg den 14. november 1756 i Borgund, Sunnmøre, med Mikael Ålum.1
Rebekka giftet seg den 15. november 1756 i Borgund kyrkje, Sunnmøre, med Mikael Ålum.2,3

Rebekka døde i 1779 i Borgund.3 Hun ble jordfestet den 9. mai 1779.3

Tønne Johan By1,2,3

M, #11209, (ca. 1773 - 20. april 1833)
Far-?*Ingebrigt By ( - 1774); trolig
Mor*Ragnhild Knutsdatter2 (c 1739 - 1816)     Tønne Johan ble født ca. 1773. Ifølge en legdsrulle var han født på Valderhaug, men mora flyttet dit fra Molde først ca. 1780.3,4 Han ble konfirmert den 11. oktober 1789 i Borgund kyrkje, Sunnmøre.1 Han tjente ved gjestgiveriet i Djupfest, Lødingen, i 1801.5 Han var kjøpsvenn hos Hans Peter Lorch i Tromsø i 1804. Johan bodde fremdeles i Tromsø i 1816.4,2

Tønne Johan døde den 20. april 1833 i Tromsø, som innerst.3 Han ble jordfestet den 4. mai 1833.3

Kilder/noter

 1. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 448 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-139
 2. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/
 3. [S1243] Tromsø mini. 1829–37: s. 864, nr. 21. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9703&idx_id=9703&uid=ny&idx_side=-207
 4. [S1241] Tromsø sogneliste 1804: [s. 5].
 5. [S1242] Lødingen ft. 1801: fol. 577 a, Dybfæst Borgerleje. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58479/4/

Johanne Katrina Ålum1,2,3

K, #11210, (1780 - )
Far*Mikael Ålum4,2,1 (c 1727 - 1812)
Mor*Ragnhild Knutsdatter4,2,1 (c 1739 - 1816)     Johanne Katrina ble født i 1780 på Valderhaug, Borgund, Sunnmøre (før foreldrene giftet seg).4 Johanne Katrina ble døpt den 16. april 1780 i Borgund kyrkje, Sunnmøre.4 Hun bodde hos Mikael Ålum og Ragnhild Knutsdatter By på Valderhaugstranda, Borgund, Sunnmøre, i 1801.1
Hun var arving ved skiftet etter Mikael Ålum den 18. januar 1813.3

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 253 b, Walderhougstrand, 8. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/48/
 2. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/
 3. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 587 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24596/51/
 4. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 406 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-111

Anna Magrete By1,2,3,4

K, #11211, (ca. 1771 - 31. mars 1805)
Far-?*Ingebrigt By ( - 1774); trolig
Mor*Ragnhild Knutsdatter5 (c 1739 - 1816)

Familie

Peter Segelken Brokk (c 1778 - 1852)
De hadde ett barn.5 
Barn     Anna Magrete ble trolig født ca. 1771 i Molde. Ifølge Dødsfald i Bergen 1765–1850 var hun født 4. oktober 1777, men iallfall årstallet er galt.6,2 Hun ble konfirmert den 7. oktober 1787 i Borgund kyrkje, Sunnmøre.4 Hun bodde trolig hos Mikael Ålum og Ragnhild Knutsdatter på Valderhaugstranda, Borgund, Sunnmøre, i 1788. Hun var antakelig dattera som ifølge prestens sjeleregister var 17 år gammel og hadde «god Kundskab og Begreb».6
Anna Magrete trolovet seg den 29. juni 1804 i Bergen med Peter Segelken Brokk.7
Anna Magrete giftet seg den 25. juli 1804 i Korskirken, Bergen, med Peter Segelken Brokk.8,9 Anna Magrete og Peter bodde på mnr. 40, 21. rode, Bergen, i 1805.9

Anna Magrete døde den 31. mars 1805 i Bergen.2 Hun ble gravlagt den 8. april 1805 på Korskirkegården, Bergen. Begravelsen var klokken 12.9

     Navnet hennes ble skrevet Anna Margarethe Bye i 1805.3

Kilder/noter

 1. I Dødsfald i Bergen 1765–1850 står at hennes fødenavn var Berg.
 2. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 30. Broch, Anna Magretha. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118#37
 3. [S152] Bergen, Korskirken mini. 1790–1820: fol. 98 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8676&idx_id=8676&uid=ny&idx_side=-102
 4. [S781] Borgund mini. 1762–1800 (A04): fol. 447 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=15998&idx_id=15998&uid=ny&idx_side=-138
 5. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/
 6. [S1244] Borgund sjel. 1788: Walderhougstrand. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4661&idx_id=4661&uid=ny&idx_side=-9
 7. [S1238] Bergen, Korskirken forlovererklæringer 1776–1816: fol. 232 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=4578&idx_id=4578&uid=ny&idx_side=-244
 8. [S1239] Bergen, Korskirken mini. 1743–1861: fol. 117 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8681&idx_id=8681&uid=ny&idx_side=-127
 9. [S1237] Bergen, Korskirken mini. 1786–1832: fol. 149 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=13174&idx_id=13174&uid=ny&idx_side=-28

Didrikke Kristine Brokk1,2

K, #11212, (18. februar 1805 - etter 1816)
Far*Peter Segelken Brokk2,1 (c 1778 - 1852)
Mor*Anna Magrete By2,1 (c 1771 - 1805)     Didrikke Kristine ble født den 18. februar 1805 i Bergen.2 Didrikke Kristine ble døpt den 24. februar 1805 i Korskirken, Bergen.2

Didrikke Kristine døde etter 1816.1

Kilder/noter

 1. [S1235] Nordre Sunnmøre skifteprotokoll 1812–16: fol. 360 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24600/241/
 2. [S152] Bergen, Korskirken mini. 1790–1820: fol. 98 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8676&idx_id=8676&uid=ny&idx_side=-102

Ola på Skomakergjerdet1

M, #11213, ( - etter 1772)     Ola bodde i 1772 på Skomakergjerdet, Berg, Bolsøy (eller på Skomakargjerdet i Bud).1
Han var verge for Elen Katrina Olsdatter og Malena Olsdatter i 1772.1


     Navnet hans ble skrevet Ole Schomagergierde i 1772.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/

Hans Ivarssen1

M, #11214, (2. juli 1778 - )
Far*Ivar Knutssen Ødegård1 (c 1758 - 1803)
Mor*Lisbet Olsdatter1 (1736 - 1778)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Hans ble født den 2. juli 1778 i Molde.1
Han var arving ved skiftet etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: 2 ort 14 skilling i oppfostringsbidrag.2
Han var myndling av Knut Ivarsson i 1778.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/

Guri Andersdatter1

K, #11215, (ca. 1762 - etter 1778)
Mor*Lisbet Olsdatter1 (1736 - 1778)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Guri ble født ca. 1762, utenom ekteskap.1

Guri døde etter 1778.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/

Torjer Larsson på Solbjør1,2,3

M, #11216, (ca. 1695 - 1775)

Familie

Kari Jonsdotter på Solbjør ( - e 1754)
Ti barn levde i 1754.2 
Barn     Torjer ble født ca. 1695.1
Torjer giftet seg med Kari Jonsdotter på Brattland.2,4 Torjer og Kari bodde på Søndre Solbjør, Gausdal, i 1740. Han overtok som selveier etter sin far.3,4 Torjer Larsson og Kari holdt skifte den 30. september 1754 på Søndre Solbjør. Arvinger: Jon Torjersson og Kristen Torjersson o.a. De ville overdra gården til sin eldste sønn, Per.2,4

Torjer døde i 1775 på Søndre Solbjør.1 Han ble jordfestet den 3. juli 1775.1

     Navnet hans ble skrevet Torger Larsen Soelberg i 1775 (post mortem).1

Kari Jonsdotter på Solbjør1,2

K, #11217, ( - etter 1754)

Familie

Torjer Larsson på Solbjør (c 1695 - 1775)
Ti barn levde i 1754.2 
Barn     Annet navn: Kari Jonsdotter på Brattland.1
Kari giftet seg med Torjer Larsson på Solbjør.2,1 Kari og Torjer bodde på Søndre Solbjør, Gausdal, i 1740. Han overtok som selveier etter sin far.3,1 Kari og Torjer holdt skifte den 30. september 1754 på Søndre Solbjør. Arvinger: Jon Torjersson og Kristen Torjersson. De ville overdra gården til sin eldste sønn, Per.2,1

Kilder/noter

 1. [S1246] Slegter og Gaarder i Gausdal: s. 143. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062708024#163
 2. [S1245] Sør-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1747–56: s. 1245. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25173/633/
 3. [S860] Gausdal mini. 1729–57: s. 95. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9282&idx_id=9282&uid=ny&idx_side=-95

Jon Torjersson på Solbjør1,2

M, #11218, (ca. 1727 - )
Far*Torjer Larsson på Solbjør2 (c 1695 - 1775)
Mor*Kari Jonsdotter på Solbjør2 ( - e 1754)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Jon ble født ca. 1727.2
Han var arving ved skiftet etter Torjer Larsson og Kari Jonsdotter den 30. september 1754 på Søndre Solbjør, Gausdal.2,3
Jon bodde på Søndre Solbjør i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 97. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9283&idx_id=9283&uid=ny&idx_side=-100
 2. [S1245] Sør-Gudbrandsdal skifteprotokoll 1747–56: s. 1245. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25173/633/
 3. [S1246] Slegter og Gaarder i Gausdal: s. 143. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013062708024#163

Kirsti Ingebrigtsdatter1

K, #11219, ( - etter 1740)     
Hun var fadder ved dåpen til Klaus Johanssen Bredin den 18. april 1740 i Molde kirke.1


     Malena Ingebrigtsdatter Lind og Kirsti Ingebrigtsdatter kan ha vært søsken.

Jørgen Lambertsson1,2,3

M, #11220, (ca. 1637 - ca. 1705)

Familie

Maren Sørensdotter ( - c 1705)
Fire barn levde i 1705.5 
Barn     Jørgen ble født ca. 1637.4 Jørgen var husmann i Molde i 1665.4
Jørgen giftet seg med Maren Sørensdotter.5 Jørgen og Maren var husfolk i Molde i 1681. Begge var arbeidsføre. Tomten lå vestenfor elven. Han ble lignet for 2 ort i husmannsskatt i 1688.3,5,1 I manntallet av 1701 står Jørgen i Molde, sammen med Lambert Jørgensson.2 Niels Pederssen Assens, Jørgen Lambertsson, Elen Sørensdotter og Henrik Pålsson solgte en grunn i Molde den 28. mai 1704 til Mikkel Jørgensson. Tomten var utskilt fra Reknes og strakte seg i øst og vest 23½ alen til avdøde Hans Rasmussons eldhusvegg, og i nord og sør 16 alen fra kjørselveien (gaten) til Hans' hageplanker. Grunnseddelen ble tinglyst 3. juli.6,7

Jørgen døde ca. 1705 i Molde.5 Det ble holdt skifte etter ham og Maren den 18. november 1705. Kreditorer: Brit Pålsdotter, Hans Hansson, Simon Karstensson, Hans Nilsson på Hauan, Botolv Hauan, Mikkel Jørgensson, Nils Ågesson, Anne Matsdotter og Jens Ivarsson o.a. Arvinger: Søren Jørgensson, Lambert Jørgensson, Karen Jørgensdotter og Jønet Jørgensdotter. Hus og grunn (etter skjøte av 13. januar 1675) ble vurdert til 24 daler og bestod av en sjøbod, og en stue med jernkakkelovn, bord, benker, et sengested og kjøkken (alt under ett tak). Formue: 59 daler 16 skilling. Begravelsen kostet 6 daler. Gjeld og omkostninger: 35 daler 3 ort 2 skilling. Arv: 23–1–14, fordelt på de fire barna. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).8

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Lambretsen i 1701.2

Kilder/noter

 1. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 17 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/19/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/109/
 3. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 11.
 4. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 239. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/128/
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 6. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 101 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 8. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/

Maren Sørensdotter1

K, #11221, ( - ca. 1705)

Familie

Jørgen Lambertsson (c 1637 - c 1705)
Fire barn levde i 1705.1 
Barn     Maren giftet seg med Jørgen Lambertsson.1 Maren og Jørgen var husfolk i Molde i 1681. Begge var arbeidsføre. Tomten lå vestenfor elven. Han ble lignet for 2 ort i husmannsskatt i 1688.2,1,3

Maren døde ca. 1705 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne og Jørgen den 18. november 1705. Kreditorer: Brit Pålsdotter, Hans Hansson, Simon Karstensson, Hans Nilsson på Hauan, Botolv Hauan, Mikkel Jørgensson, Nils Ågesson, Anne Matsdotter og Jens Ivarsson o.a. Arvinger: Søren Jørgensson, Lambert Jørgensson, Karen Jørgensdotter og Jønet Jørgensdotter. Hus og grunn (etter skjøte av 13. januar 1675) ble vurdert til 24 daler og bestod av en sjøbod, og en stue med jernkakkelovn, bord, benker, et sengested og kjøkken (alt under ett tak). Formue: 59 daler 16 skilling. Begravelsen kostet 6 daler. Gjeld og omkostninger: 35 daler 3 ort 2 skilling. Arv: 23–1–14, fordelt på de fire barna. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).4

     Elen Sørensdotter og Maren Sørensdotter kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 2. [S40] «Avskrift av oppgavene over folkeskatten for Molde Ladested Anno 1681»: s. 11.
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 17 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/19/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/

Søren Jørgensson på Remmem1,2,3

M, #11222, (1682 - 1728)
Far*Jørgen Lambertsson4 (c 1637 - c 1705)
Mor*Maren Sørensdotter4 ( - c 1705)

Familie

Anne Matsdotter på Remmem ( - e 1729)
Fire barn levde i 1729.3 
Barn     Søren ble født i 1682 i Molde.1 Han tjente hos Tomas Larsson på Sekkenes, Veøy, i 1701.5
Han var arving ved skiftet etter Jørgen Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 7 daler 3 ort 4 2/3 skilling. Han fordret også 4 daler, og 6 daler for begravelsen. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).6

Søren giftet seg med Anne Matsdotter på Remmem.3
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Gulleksson på Skomakargarden den 22. mai 1719: 3 ort 4 skilling.7
Søren Jørgensson var vurderingsmann i Vestnes iallfall fra 1719 til 1720.8,2 Søren og Anne var brukere på Ytre Remmem, Vestnes, i 1724. De brukte hele gården, 1 våg 1 pund 12 merker. Ytre Remmem var lensmannsgård og tiendefri. Søren kom til Remmem før 1719.9,10,11

Søren døde i 1728 på Ytre Remmem, 46 år 2 måneder 1 uke 2 dager gammel.1 Han ble jordfestet den 28. november 1728 på Vestnes kyrkjegard.1 Det ble holdt skifte etter ham den 3. november 1729. Debitorer: Mats Robertssen Bretzer og Lasse Jakobsson på Talberg o.a. Arvinger: Anne Matsdotter, Morten Sørensson, Jørn Sørensson, Mats Sørensson og Nils Sørensson. Formue: 166 daler 2 ort 22 skilling. Enka fikk 12 daler for begravelsen. Omkostninger: 7 daler. Arv: 147–2–22, fordelt på enka og de fire barna.12

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 99. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660257
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 204, Sechenes. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282115
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 7. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 8. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 156 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/170/
 9. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 108 b, mnr. 479. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/112/
 10. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 109 a, mnr. 479. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/112/
 11. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/110/
 12. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/

Lambert Jørgensson1,2

M, #11223, (ca. 1686 - før 1742)
Far*Jørgen Lambertsson2 (c 1637 - c 1705)
Mor*Maren Sørensdotter2 ( - c 1705)     Lambert ble født ca. 1686 i Molde.1 I manntallet av 1701 står Lambert Jørgensson hos Jørgen Lambertsson i Molde.1
Han var arving ved skiftet etter Jørgen Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 7 daler 3 ort 4 2/3 skilling. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).3
Han var myndling av Mikkel Jørgensson Ørholm i 1705. De var besvogret.2


Lambert døde før 1742, uten livsarvinger.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 194. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/109/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/262/

Karen Jørgensdotter1

K, #11224, ( - mellom 1708 og 1742)
Far*Jørgen Lambertsson1 (c 1637 - c 1705)
Mor*Maren Sørensdotter1 ( - c 1705)

Familie

Mikkel Jørgensson Ørholm (1675 - )     Karen giftet seg med Mikkel Jørgensson Ørholm.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Jørgen Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 3 daler 3 ort 14 1/3 skilling. Barnas arv ble utlagt i foreldrenes hus og grunn (Mikkel Jørgensson fikk den resterende andel av eiendommen på 0–2–10).3


Karen døde mellom 1708 og 1742, uten livsarvinger.2,4

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 32 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-34
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/262/

Botolv på Hauan1

M, #11225, ( - etter 1705)     Botolv bodde på Hauan, Molde, i 1705.1
Han var kreditor ved skiftet etter Jørgen Lambertsson og Maren Sørensdotter den 18. november 1705: 16 skilling.2


     Navnet hans ble skrevet Bottel paa Hoven i 1705.1

     Han kan ha vært far til Katrina Botolvsdatter på Molde og Rebekka Botolvsdatter.

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 247 b–248 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/261/

Anne Matsdotter på Remmem1

K, #11226, ( - etter 1729)

Familie

Søren Jørgensson på Remmem (1682 - 1728)
Fire barn levde i 1729.1 
Barn     Anne giftet seg med Søren Jørgensson.1 Anne og Søren var brukere på Ytre Remmem, Vestnes, i 1724. De brukte hele gården, 1 våg 1 pund 12 merker. Ytre Remmem var lensmannsgård og tiendefri. Søren kom til Remmem før 1719.2,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Søren Jørgensson på Remmem den 3. november 1729: 73 daler 3 ort 11 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 108 b, mnr. 479. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/112/
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 109 a, mnr. 479. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/112/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/110/
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/

Morten Sørensson på Remmem1

M, #11227, ( - før 1742)
Far*Søren Jørgensson på Remmem1 (1682 - 1728)
Mor*Anne Matsdotter på Remmem1 ( - e 1729)     
Han var arving ved skiftet etter Søren Jørgensson på Remmem den 3. november 1729: 18 daler 1 ort 20¾ skilling.2
Han var myndling av Lorns Hansson Holst fra 1729.1


Morten døde før 1742, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/262/

Jørn Sørensson på Remmem1

M, #11228, ( - etter 1743)
Far*Søren Jørgensson på Remmem1 (1682 - 1728)
Mor*Anne Matsdotter på Remmem1 ( - e 1729)     
Han var arving ved skiftet etter Søren Jørgensson på Remmem den 3. november 1729: 18 daler 1 ort 20¾ skilling.2
Han var myndling av Lasse Sørensson på Vestnes fra 1729.1
Han var myndling av Peter Stefan Nielssen Skjellerup fra 1742. Jørn var nok myndig, men fraværende ved skiftet etter faren.3
Han var arving ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørgensdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 11 daler 3 ort 10 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Mats Sørensson på Remmem1

M, #11229, ( - etter 1743)
Far*Søren Jørgensson på Remmem1 (1682 - 1728)
Mor*Anne Matsdotter på Remmem1 ( - e 1729)     
Han var arving ved skiftet etter Søren Jørgensson på Remmem den 3. november 1729: 18 daler 1 ort 20¾ skilling.2
Han var myndling av Villum Persson på Berg fra 1729.1
Han var arving ved skiftet etter Villum Persson og Jønet Jørgensdotter på Skomakergjerdet i februar 1743: 11 daler 3 ort 10 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 b–246 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Nils Sørensson på Remmem1

M, #11230, ( - før 1742)
Far*Søren Jørgensson på Remmem1 (1682 - 1728)
Mor*Anne Matsdotter på Remmem1 ( - e 1729)     
Han var arving ved skiftet etter Søren Jørgensson på Remmem den 3. november 1729: 18 daler 1 ort 20¾ skilling.2
Han var myndling av Knut Vestnes fra 1729.1


Nils døde før 1742, uten livsarvinger.3

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b–621 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/262/

Knut på Vestnes1

M, #11231, ( - etter 1729)     Knut bodde på Vestnesgarden, Vestnes, i 1729.1
Han var verge for Nils Sørensson på Remmem fra 1729.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 620 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/635/

Ola Ørjarsson på Helset1,2

M, #11232, ( - etter 1738)

Familie

Barn     Ola giftet seg før 1702 med Ågot Eriksdotter på Villa eller Marit Eriksdotter på Villa.3
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Børresson på Villa den 30. oktober 1702: 1 ort 8 skilling.3
Børre Eriksson på Villa og Ola Ørjarsson på Helset var verger for Jørn Eriksson og Anne Eriksdotter på Villa i 1702.2
Ole Helset var forlover for Ola Olssen Bjørstad og Brit Hansdotter på Nærem, som ble trolovet den 1. november 1722 i Vestnes kyrkje.4
Olluf var bruker på Øvre Helset, Tresfjord, i 1724. Bruket var på 1 våg 1 pund 12 merker.5
Han var verge for Per Nilsson i Hjelvika i 1738.1


     Han kan ha vært far til Ingebjørg Olsdotter i Hjelvika.

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1738, Volds Otting, 23. mai.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a–28 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 25. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-14
 5. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 99 b, mnr. 442. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/101/

Niels Pederssen Assens1,2

M, #11233, ( - ca. 1719)

Familie

Tre barn levde i 1719.13 
Barn     Niels Pederssen Assens kjøpte 2 våger på Reknes, Bolsøy, den 16. mai 1702 av Iver von Ahnen. Inkludert i salget var våningshus (som lå på Molde ladested) med hage og alt annet.3 Niels Pederssen Assens kjøpte 1 pund 3 merker på Moldeneset, Moldegård, Bolsøy, den 16. mai 1702 av Iver von Ahnen.3,4 Niels bodde på mnr. 91, Hovedgata, Molde, våningshuset på Reknes gård.5 Han kjøpte huset og grunnen til avdøde Jens Jensson i Molde.6 Niels Pederssen Assens, Jørgen Lambertsson, Elen Sørensdotter og Henrik Pålsson solgte en grunn i Molde den 28. mai 1704 til Mikkel Jørgensson. Tomten var utskilt fra Reknes og strakte seg i øst og vest 23½ alen til avdøde Hans Rasmussons eldhusvegg, og i nord og sør 16 alen fra kjørselveien (gaten) til Hans' hageplanker. Grunnseddelen ble tinglyst 3. juli.1,7 Niels Pederssen Assens solgte hus med grunn i Molde den 24. juni 1704 til Ingeborg Jensdotter. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. juli 1708. Eiendommen hadde i sin tid tilhørt hennes far.6,2,8
Han var kreditor ved skiftet etter Jakob Ravn den 16. desember 1704: 5 daler 2 ort 12 skilling.9
Niels Pederssen Assens solgte 1 pund 3 merker på Moldeneset til Hans Nobel.4,10 Niels bodde på Sunnmøre fra 1708. Han var kjøpmann der.11,12

Niels døde ca. 1719.13 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 11. desember 1719 i Ålesund.13

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 101 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 2. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 14 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 3. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 51. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#63
 4. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#193
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 13 b. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650016
 7. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 8. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31131/32/
 9. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 174 b–176 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630290
 10. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 52. https://www.nb.no/items/855b9fbfaad8cbeb7694956d8e8e0e27?page=65
 11. [S244] Molde bys historie I: s. 156. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#157
 12. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 11.
 13. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690191

Helvig Assens1,2,3

K, #11234, (ca. 1683 - 19. juli 1752)
Far*Niels Pederssen Assens4 ( - c 1719)

Familie

Kristoffer Kristoffersson Lossius (c 1679 - 1741)
De hadde fire barn.3 
Barn
Helvig fru Lossius' signatur på kvittering i 1714 (skannet av Riksarkivet)     Helvig ble født ca. 1683.2,3
Helvig giftet seg med Kristoffer Kristoffersson Lossius.4,2,3 Helvig bodde på Moldegård, Bolsøy, i 1711. Hun var fremdeles på Molde i 1714, da hun kvitterte for mannens assignerte gårder i hans fravær.1,5 Helvig og Kristoffer var brukere på Rødven, Veøy, i 1724.6,3
Hun ble kalt Helvig i Rødven (av familien).3

Helvig døde den 19. juli 1752 på Rødven, av alderdomssvakhet.2,3 Hun ble gravlagt den 28. juli 1752 i Veøy kirke.2

     Navnet hennes ble skrevet Hedevig Assens i 1752.2

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Molde Ladeplas.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 357. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-181
 3. [S847] Stamtavle over Familjerne Lossius og Brandt: s. 11.
 4. [S1161] Sunnmøre skifteprotokoll 1719–24: fol. 188 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090123690191
 5. [S1571] Romsdal fogderegnskap 1713–14: mappe 2, vedlegg 25–30, kvitteringer 1714. https://media.digitalarkivet.no/rk10101507280438
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 60 b, mnr. 278. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/62/

Elen Sørensdotter1

K, #11235, ( - etter 1704)     Niels Pederssen Assens, Jørgen Lambertsson, Elen Sørensdotter og Henrik Pålsson solgte en grunn i Molde den 28. mai 1704 til Mikkel Jørgensson. Tomten var utskilt fra Reknes og strakte seg i øst og vest 23½ alen til avdøde Hans Rasmussons eldhusvegg, og i nord og sør 16 alen fra kjørselveien (gaten) til Hans' hageplanker. Grunnseddelen ble tinglyst 3. juli.1,2

     Elen Sørensdotter og Maren Sørensdotter kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 101 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 102 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/103/

Hans Nilsson Cimber1,2,3

M, #11236, ( - etter 1741)
Far*Nils Hanssen Cimber4 (c 1638 - c 1708)
Mor*Kirsten Stensdotter Svanum5 (o 1650 - c 1744)     Hans Nilsson Cimber kjøpte en liten grunn og hageplass i Molde den 5. desember 1708 av Mikkel Jørgensson. Mikkel hadde fire år tidligere kjøpt tomten av svigerfaren og medarvinger. Grunnen var utskilt fra Reknes, som fremdeles skulle ha 24 skilling årlig i kjennelse, og lå ovenfor avdøde Hans Rasmussons hage. Kjøperen fikk overlevert skjøtet fra 1704 og et (jord)skiftebrev fra 5. juli 1665 med påskrift og konfirmasjon av Auden Ågesson (s.d.). Grunnseddelen ble tinglyst 16. oktober 1709.1,6
Han var forlover for Aksel Larssen og Anne Hallvardsdatter, som ble trolovet den 11. mars 1725 i Molde kirke.2
Han bevitnet at Jens Peterssen Lund solgte hus og grunn i Molde den 26. juni 1741.7,3

Kilder/noter

 1. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 32 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-34
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 59.
 3. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 166 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 4. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 11 a.
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 625 b.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 32 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22549&uid=ny&idx_side=-35
 7. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160

Fredrik Olsson Messel1,2,3

M, #11237, (ca. 1659 - 1706)     Fredrik ble født ca. 1659.3 Han var sorenskriver i Romsdal fra 1690 til 1706.3,1 Han kjøpte 2 våger på Reknes, Bolsøy, av Åge Audensson.4 Fredrik Olsson Messel kjøpte en grunn i Molde den 18. januar 1696. Han bodde på Molde ladested.3
Fredrik Olsson Messel og Knut Bendiksson gav bygselseddel på Collin-nr. 9, Gjert Davidssons hage, Molde, til Lars Guttormsson den 12. desember 1701.2


Fredrik døde i 1706.3
Knut Sveinsson solgte hus med grunn på mnr. 70, Kirkebakken, Molde, den 13. april 1711 til Ola Olsson Lønset. Knut, som bodde der frem til salget, hadde i sin tid kjøpt dem etter avdøde sorenskriver Fredrik Olsson Messel (s.d.) og hans enkes nye mann, Kristian Tønder. Eiendommen var innhegnet og strakte seg nedentil fra kirkeveien til Jørgen skomakers hus (s.d.) 49½ sjællandsk alen i bredden, oventil mot avdøde Nils Hanssens plass (s.d.) 16 alen, oppad på vestkanten 29½ alen og fra nordhjørnet nedad i bredden 7 alen. Grunnen var utskilt fra Reknes. Årlig grunnleie til ombudsmannen var 24 skilling. Skjøtet ble tinglyst 16. oktober.5,6,7,8,9


     Navnet hans ble skrevet Friderich Messel i 1701.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630160
 2. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 55 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/57/
 3. [S440] Embetsmenn Midt-Norge 1660–1700: s. 148. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011011020008#155
 4. [S1641] Trondheim lagting, tingbok 1701–09: fol. 284 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090505390869
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 47 b.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 a.
 7. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 48 b.
 8. [S735] Matrikkelen av 1723: fol. 49 b / 50 a.
 9. [S959] Romsdal tingbok 1711–14: fol. 30 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31132/32/

Knut Olsson på Øverland1,2,3

M, #11238, (1736 - 1774)
Far*Ola Nilsson på Øverland3,4 ( - c 1768)
Mor*Gunnhild Hansdotter på Øverland4 (c 1709 - 1784)

Familie

Marit Mikkelsdotter på Øverland (1731 - 1795)
To barn levde i 1775.2 
Barn     Knut ble født i 1736 på Øverland, Bolsøy.3 Knut ble døpt den 15. januar 1736 i Molde kirke av Lars Barhaug. Faddere: Knut Ingebrigtsson på Fuglset, Knut Persson, Sissel Fuglset og Brit Johansdotter Berg o.a.3
Knut giftet seg med Marit Mikkelsdotter på Talberg.2
Han var arving ved skiftet etter Ola Nilsson på Øverland den 14. september 1768: 9 daler 14 skilling. Han fordret også 11 daler 12 skilling.4


Knut døde i 1774 på Øverland.1 Han ble jordfestet den 12. mai 1774.1 Det ble holdt skifte etter ham den 16. november 1775. Kreditor: Gunnhild Hansdotter på Øverland. Arvinger: Marit Mikkelsdotter, Ola Knutsson og Anders Knutsson. I boet var blant annet 18 slettdaler à 2 ort 20 skilling, 13 daler i småmynt, sølvskje merket IWG HHØ, og religiøse bøker. Aktiva: 92 daler 2 ort 4 skilling. Passiva: 28–0–8. Arv: 64–1–20.5

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 113 b, menn, 1774. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630040
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 159. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-81
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 469 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660496
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 188 b–189 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670191

Konrad Henrik Eckleff1,2,3,4

M, #11239, (ca. 1709 - 22. februar 1780)

Familie

Louise von Zepelin ( - 1764)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Konrad Henrik ble født ca. 1709 i Danmark.2 Han var kaptein og sjef i Eresfjordske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1736. Han var major (uten majorstilling) i 1756 og tersmajor året etter.2
Konrad Henrik giftet seg den 29. august 1736 i København, Danmark, med Louise von Zepelin.2 Konrad Henrik og Louise bodde trolig i Molde i 1738.5,3
Han var fadder ved dåpen til Vivike Fitzens den 4. februar 1738.3,6
Konrad Henrik Eckleff stevnet Ola Olsson på Myklebostad til tinget i Eresfjord tinglag den 28. januar 1745. Ola skulle ha truet med å skyte soldat Knut Andersson på Myklebostad, men møtte ikke, så saken ble utsatt.7 Konrad Henrik Eckleff var kommandant på Vardøhus festning, Vardø, i 1759. Han var oberst (uten oberststilling) i 1779.2

Konrad Henrik døde den 22. februar 1780 på Vardøhus festning.2

Kilder/noter

 1. Navnet ble skrevet Capit: Eklef i 1738 og 44.
 2. [S757] Militærbiografier I: s. 262. Eckleff, Conrad Henrich.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S1481] Tingvoll mini. 1732–51: 1.4.1744. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913670068
 5. [S757] Militærbiografier I: s. 430. Hedemark, Arne Gregorius.
 6. [S1442] Trondhjemske Tidender: nr. 18/1.5.1801, [s. 1]. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsketidender_null_null_18010501_0_18_1#0
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 129 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400587

Anders Larsson på Helset1,2,3

M, #11240, (ca. 1711 - før 1796)
Far*Lars Andersson på Helset5 (o 1685 - 1732)
Mor*Ragnhild Jakobsdotter på Helset4 (c 1685 - 1761)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingeborg Larsdatter ( - c 1790)
Anders og Ingeborg fikk tvillinger (utenom ekteskap), men det ene barnet var dødfødt.1 
Barn

Familie 2

Mali Nilsdotter på Helset (1721 - c 1776)
Fem barn levde i 1776.3,4 
Barn     Anders ble født ca. 1711 på Øvre Helset, Tresfjord.6 Han var soldat i Vestnesiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1738. I kompanirullen fra 1746 står at han ble innrullert i 1734 og hadde vært ved regimentet i 12 år.7,6 Anders og Ingeborg Larsdatter tjente hos Hans Frederik Fitzens i Molde i 1738.7
Anders fikk barn med Ingeborg Larsdatter i 1738 i Molde. De meldte seg for presten den 5. januar. Hun var da gravid. Anders tilstod farskapet, og hun bekreftet dette. Den 19. januar stod hun til offentlig skriftemål i Molde kirke.7,1
Han var fadder ved dåpen til Marit Jonsdotter på Krokset den 25. mars 1743 i Tresfjord kyrkje.2

Anders giftet seg med Mali Nilsdotter på Vike.3 Anders og Mali var brukere i Andersgarden, Øvre Helset, Tresfjord, i 1762. Hennes søster Mari tjente hos dem.5,8
Han var arving ved skiftet etter Mali Nilsdotter på Helset den 13. september 1776: 38 daler 2 ort 12 skilling.9


Anders døde før 1796.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 237. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660327
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/263/
 5. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.
 6. [S1203] Vestnesiske rulle 1746: nr. 24. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/131/
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 179. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 442. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041103
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 268 b–269 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670271

Knut Olsson Kleive1

M, #11241, (ca. 1736 - 1801)

Familie

Beret Botolvsdatter på Røysa (c 1741 - )     Knut ble født ca. 1736.2
Knut giftet seg med Beret Botolvsdatter.3 Knut Olsson på Røysa var daglønner i 1789.4 Knut og Beret var husfolk på mnr. 120, Krubba, Molde, i 1789. (Stedsnavnene Krubba og Røysa ble brukt om hverandre.) Han skulle etter muntlig angivelse svare 24 skilling i formuesskatt (½ pst.) De bodde fremdeles der i 1801.4,5
Annet navn: Knut Olsson på Røysa, nevnt 1801 (post mortem).2,3

Knut døde i 1801 i Molde.2 Han ble jordfestet den 14. januar 1801.2

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 180. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610093
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 591. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610299
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 121. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Paa Røysen, No 120. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002402

Marte Rasmusdatter1

K, #11242, ( - etter 1738)     
Hun var fadder ved dåpen til Anders Anderssen den 3. februar 1738 i Molde kirke.1

Tore Gregoriussen1,2,3

M, #11243, ( - etter 1753)     
Han var fadder ved dåpen til Anders Anderssen den 3. februar 1738 i Molde kirke.1
Tore Gregoriussen ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 22. januar 1742.3
Han var kreditor ved skiftet etter Mattias Jakobsson Ravn den 13. september 1753: 7 daler for ekspress til Sunnfjord, hvor den avdødes eldste sønn bodde.4

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650786
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400510
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 189 a/b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650785

Ragnhild Jakobsdotter på Helset1

K, #11244, (ca. 1685 - 1761)
Far*Jakob Knutsson på Vik2 (c 1660 - 1742)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Lars Andersson på Helset (o 1685 - 1732)
De hadde seks barn.3 
Barn     Annet navn: Ragnhild Jakobsdotter på Vik.2
Ragnhild ble født ca. 1685 på Vik, Vestnes.2
Ragnhild giftet seg med Lars Andersson på Helset.3

Ragnhild døde i 1761.3

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/263/
 2. [S20] Tomrefjord: s. 259.
 3. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.

Lars Andersson på Helset1,2

M, #11245, (omkring 1685 - 1732)

Familie

Ragnhild Jakobsdotter på Helset (c 1685 - 1761)
De hadde seks barn.1 
Barn     Lars ble født omkring 1685 på Øvre Helset, Tresfjord.1 Lars var bruker i Andersgarden, Øvre Helset, Tresfjord, fra 1710. Han bygslet 1½ våg. I 1711 skattet Lars bare for seg selv og ei tjenestejente.1,2
Lars giftet seg med Ragnhild Jakobsdotter på Vik.1

Lars døde i 1732 på Øvre Helset.1

Kilder/noter

 1. [S50] Tresfjord II [manus]: gnr. 2, bnr. 2.
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Wesnes-Otting, Øver Helset.

Knut Knutsson på Lønset1

M, #11246, ( - etter 1738)

Familie

Eli Aslaksdotter på Lønset ( - e 1739)     Knut trolovet seg den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke med Eli Aslaksdotter på Lønset, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Nils Ivarsson på Lønset o.a.2
Knut giftet seg den 3. april 1725 i Bolsøy kirke med Eli Aslaksdotter på Lønset, viet av Erik Pedersson Lekanger.3 Knut og Eli bodde på Lønset, Bolsøy, i 1738. Hun var fremdeles der året etter.1,4 Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.1,5

Jon Jonsson på Lønset1

M, #11247, ( - etter 1738)
Far*Jon Lønset (c 1644 - c 1713)
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset ( - e 1739)     Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.1,2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/

Ingebjørg Jonsdotter på Hovdenakken1

K, #11248, (ca. 1698 - 1779)
Far*Jon Lønset (c 1644 - c 1713)
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset ( - e 1739)

Familie 1

Sjurd Knutsson på Hovdenakken (c 1693 - 1754)
De hadde ett barn.1 

Familie 2

De hadde ikke barn.      Annet navn: Ingebjørg Jonsdotter på Lønset.2,1
Ingebjørg ble født ca. 1698 (hun skal ha blitt født [ca.] 1695, men fødte barn [ca.] 1744).1
Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter var myndlinger av Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande i 1738.2
Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.2,3
Ingeborg [Lønset] var fadder ved dåpen til Anne Aslaksdotter på Lønset den 21. oktober 1739.4

Ingebjørg giftet seg ca. 1743 med Sjurd Knutsson på Hovdenakken.1
Ingebjørg giftet seg ca. 1755 med en uregistrert person.5

Ingebjørg døde i 1779 på Hovdenakken, Bolsøy.5

Kilder/noter

 1. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 671. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#674
 2. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 199.
 5. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 675. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#678

Hilde Jonsdotter på Lønset1

K, #11249, ( - etter 1738)
Far*Jon Lønset (c 1644 - c 1713)
Mor*Eli Aslaksdotter på Lønset ( - e 1739)     
Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter var myndlinger av Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande i 1738.1
Knut Knutsson på Lønset, Jon Jonsson, Trond Olsson på Strande og Jon Knutsson på Strande solgte 2 pund 12 merker (med bygselrett, inkludert kjøperens egen arvedel) på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, den 24. november 1738 til Aslak Jonsson på Lønset. Knut solgte på sin hustrus vegne, og Trond og Jon Knutsson for sine myndlinger Ingebjørg Jonsdotter og Hilde Jonsdotter. Skjøtet ble tinglyst 22. januar året etter.1,2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 244 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/247/

Jon på Lønset1,2

M, #11250, (ca. 1644 - ca. 1713)     Jon ble født ca. 1644.2
Jon giftet seg med Eli Aslaksdotter. Jon var bruker på Lønset ytre (bnr. 3), Lønset, Bolsøy, i 1701.2 Jon og Eli bodde på bnr. 3 i 1711.1

Jon døde ca. 1713 på Lønset, Bolsøy.3 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 28. mai 1714. I boet var 2 pund 12 merker (med bygselrett) i Lønset. Enka drev bruket videre.3

Kilder/noter

 1. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Lønset.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 3. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-113

Beret Andersdotter på Lønset1

K, #11251, ( - ca. 1680)
8. tippoldemor til meg

Familie 1

Ivar Nilsson
Tre barn levde i 1680.1 
Barn

Familie 2

Nils Knutsson på Lønset (c 1608 - )
Fem barn levde ved skiftet etter henne (1680).1 
Barn     Beret giftet seg med Ivar Nilsson.1
Beret giftet seg med Nils Knutsson.1
Nils og Beret hadde Marit Olsdotter og Mali Strande i tjeneste.1


Beret døde ca. 1680 på Lønset, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 14. juli 1680. Kreditorer: Anders Nilsson, Knut Nilsson, Ivar Nilsson, Anne Nilsdotter, Ivar Andersson, Marit Olsdotter og Mali Strande. Arving: Nils Knutsson. Formue: 116 daler. De ugifte barna fordret hjemmefølge (til sammen 70 daler), og boet skyldte 6 daler i gjeld. De resterende 40 daler gikk til enkemannen. Han og sønnen Ivar fikk blant annet utlagt 1 pund 6 merker hver i Lønset.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Nils Knutsson på Lønset1,2,3

M, #11252, (ca. 1608 - )
8. tippoldefar til meg

Familie

Beret Andersdotter på Lønset ( - c 1680)
Fem barn levde ved skiftet etter henne (1680).2 
Barn     Nils ble født ca. 1608.1,4,5
Nils giftet seg med Beret Andersdotter.2 I manntallet av 1664 står Nils som bruker på Lønset, Bolsøy. Anders Nilsson var også der. Bruket var på 2½ pund og holdt dessuten en husmann. Situasjonen var den samme året etter.1,4 I manntallet av 1666 står Nils på Lønset, sammen med Knut Nilsson og Ivar Nilsson. Skyld: 2½ pund.5
Nils og Beret hadde Marit Olsdotter og Mali Strande i tjeneste.2
Han var arving ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 40 daler, utlagt blant annet i 1 pund 6 merker odelsjord i Lønset (15 daler).6

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 199, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/109/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/93/
 4. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 226, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/122/
 5. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 348, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/184/
 6. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Ivar Nilsson1

M, #11253

Familie

Beret Andersdotter på Lønset ( - c 1680)
Tre barn levde i 1680.1 
Barn     Ivar giftet seg med Beret Andersdotter.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Ola Ivarsson1

M, #11254, ( - etter 1680)
Far*Ivar Nilsson1
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1 ( - c 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Ola døde etter 1680.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Guri Ivarsdotter1

K, #11255, ( - etter 1680)
Far*Ivar Nilsson1
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1 ( - c 1680)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg     Guri døde etter 1680.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Mali Ivarsdotter1

K, #11256, ( - etter 1680)
Far*Ivar Nilsson1
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1 ( - c 1680)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg     Mali døde etter 1680.1

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Anders Nilsson på Lønset1,2

M, #11257, (ca. 1649 - )
Far*Nils Knutsson på Lønset2,1 (c 1608 - )
Mor*Beret Andersdotter på Lønset2 ( - c 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Anders ble født ca. 1649.1,3 I manntallet av 1664 står Anders Nilsson hos faren, Nils Knutsson, på Lønset, Bolsøy. Bruket var på 2½ pund og holdt dessuten en husmann. Situasjonen var den samme året etter.1,3
Han var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 10 daler i hjemmefølge.4

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 199, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/109/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 3. [S799] Sunnmøre, Romsdal fogdemanntall 1664–65: s. 226, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35575/122/
 4. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Knut Nilsson på Lønset1,2

M, #11258, (ca. 1655 - )
Far*Nils Knutsson på Lønset2,1 (c 1608 - )
Mor*Beret Andersdotter på Lønset2 ( - c 1680)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Knut ble født ca. 1655.1 I manntallet av 1666 står Knut Nilsson hos Nils Knutsson på Lønset, Bolsøy.1
Han var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 20 daler i hjemmefølge.3

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 348, Lønset. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/184/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 3. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Ingebjørg Nilsdotter på Lønset1

K, #11259, ( - etter 1680)
Far*Nils Knutsson på Lønset1 (c 1608 - )
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1 ( - c 1680)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg     Ingebjørg giftet seg trolig før 1680 med en uregistrert person.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Anne Nilsdotter på Lønset1

K, #11260, ( - etter 1680)
Far*Nils Knutsson på Lønset1 (c 1608 - )
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1 ( - c 1680)
Søster av 7.tippoldefar/mor til meg     
Hun var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 20 daler i hjemmefølge.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Marit Olsdotter1

K, #11261, ( - etter 1680)     Marit Olsdotter og Mali Strande tjente hos Nils Knutsson og Beret Andersdotter på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 2 daler i tjenestelønn.2

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Mali på Strande1

K, #11262, ( - etter 1680)     Marit Olsdotter og Mali Strande tjente hos Nils Knutsson og Beret Andersdotter på Lønset ytre (bnr. 1), Lønset, Bolsøy.1
Hun var kreditor ved skiftet etter Beret Andersdotter på Lønset den 14. juli 1680: 1 daler 2 ort i tjenestelønn.2


     Hun kan ha vært identisk med (eller slektning av) Mali Strande.

Kilder/noter

 1. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/
 2. [S669] Romsdal skifteprotokoll 1677–83: fol. 83 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24610/92/

Anne Persdotter på Lønset1,2

K, #11263, (ca. 1741 - )

Familie 1

Rasmus Hansson på Lønset (c 1735 - 1775)
Fem barn levde i 1776.1 
Barn

Familie 2

Jakob Tjøstolvsson på Lønset (1751 - )
De hadde iallfall tre barn.3      Anne ble født ca. 1741.3
Annet navn: Anne Persdotter på Mjelve, nevnt 1762.4
Anne trolovet seg den 1. juni 1762 i Kleive kirke, Bolsøy, med Rasmus Hansson på Lønset. De skulle bo på Lønset.4,5
Anne giftet seg den 27. juni 1762 i Bolsøy kirke med Rasmus Hansson på Lønset.4,5,1 I manntallet av 1762 står Anne og mannen hos Hans Rasmusson på Lønset, Bolsøy. Hans og kona er oppført som selveiere, men sønnen Rasmus var allerede eier på papiret.6
Anna Lønset var fadder ved dåpen til Anne Andersdotter Rask den 18. august 1771 i Kleive kirke.7,8
Hun var arving ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 90 daler 9½ skilling, utlagt blant annet i ½ våg (med bygselrett) i Lønset (75 daler).9
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1776.1

Anne trolovet seg den 25. mai 1777 i Kleive kirke med Jakob Tjøstolvsson. Forlovere: Anders Andersson på Lønset og Hans Rasmusson på Lønset.2,10
Anne giftet seg den 29. juni 1777 i Bolsøy kirke med Jakob Tjøstolvsson.2,11,3
Anna Lønset var fadder ved dåpen til Margrete Elisabet Bjerk den 19. mai 1783.12
Anne og Jakob var kårfolk på Lønset i 1801. To barn bodde hos dem. En annen sønn, Rasmus, hadde overtatt bruket.3

Hans Rasmusson på Lønset1,2,3

M, #11264, (ca. 1763 - )
Far*Rasmus Hansson på Lønset2 (c 1735 - 1775)
Mor*Anne Persdotter på Lønset2 (c 1741 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Iversdotter på Lønset (1768 - )
De hadde iallfall tre barn.3      Hans ble født ca. 1763 på Lønset, Bolsøy.2
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 22 daler 2 ort 2 3/8 skilling.4
Han var myndling av Per Ørjarsson på Sølsnes i 1776.2
Hans var bruker på Lønset i 1790 (trolig på Lønset ytre).1,5
Hans trolovet seg med Brit Iversdotter Koia den 21. november 1790 på Lønset, i huset. Forlovere: Anders Aslaksson på Lønset og Just Kristoffersson i Strandhagen.1
Hans giftet seg den 26. desember 1790 i Bolsøy kirke med Brit Iversdotter Koia.6,1,3
Han var fadder ved dåpen til Per Persson den 11. januar 1795 i Bolsøy kirke.5
Hans og Brit var brukere på Lønset i 1801. Tre barn og ei tjenestejente bodde hos dem.3

Ifølge Bygdebok for Vågane var Jan Hansson på Brokstad barn av Hans Rasmusson og Brit Iversdotter på Lønset, men dette stemmer nok ikke.7

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620560
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 419 a, Lønset, 4. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/7/
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630097
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620569
 7. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 70. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002#73

Per Ørjarsson på Sølsnes1

M, #11265, (ca. 1732 - 1807)

Familie

Ingeleiv Knutsdotter på Sølsnes (c 1740 - 1802)
De hadde fem barn.2      Per ble født ca. 1732.2 Han kjøpte 1 våg 12 merker på bnr. 4, Sølsnes, Veøy, i 1764. Han overtok etter faren. Pers sønn Ørjar overtok i 1801.2,3
Per giftet seg i 1770 med Ingeleiv Knutsdotter på Øvstedalen.2
Han var verge for Hans Rasmusson på Lønset i 1776.1


Per døde i 1807 i Veøy.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Ørgesen Søllesnes i 1776.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 757. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#759
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 758. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#761

Per Rasmusson på Lønset1

M, #11266, (ca. 1765 - )
Far*Rasmus Hansson på Lønset1 (c 1735 - 1775)
Mor*Anne Persdotter på Lønset1 (c 1741 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Per ble født ca. 1765 på Lønset, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 22 daler 2 ort 2 3/8 skilling.2
Han var myndling av Lars Larsson på Ytre Sigerset i 1776.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/

Anders Rasmusson på Lønset1

M, #11267, (ca. 1771 - )
Far*Rasmus Hansson på Lønset1 (c 1735 - 1775)
Mor*Anne Persdotter på Lønset1 (c 1741 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Anders ble født ca. 1771 på Lønset, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Rasmus Hansson på Lønset den 16. mars 1776: 22 daler 2 ort 2 3/8 skilling.2
Han var myndling av Ola Øygarden i 1776.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 218 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/221/

Beret Hansdotter på Lønset1

K, #11268, ( - etter 1762)
Far*Hans Rasmusson på Lønset1 ( - e 1777)
Mor*Beret Andersdotter på Lønset1
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     I manntallet av 1762 står Beret Hansdotter hos Hans Rasmusson på Lønset, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 20. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/

Anna Katrina Olsdotter på Talset1,2

K, #11269, (1728 - etter 1764)
Far*Ola Olsson på Sætre3 ( - e 1728)

Familie 1

Knut Knutsson på Talset (c 1722 - c 1763)
Ingen barn levde i 1763.2 

Familie 2

Ola Larsson Misfjord (1737 - )     Anna Katrina ble født i 1728 på Sætre, Tresfjord.3 Anna Katrina ble døpt den 14. februar 1728 i Vestnes kyrkje av Otto Jakobsson Fris.3
Annet navn: Anna Katrina Olsdotter på Sætre, nevnt 1759.4,3
Anna Katrina giftet seg den 5. juni 1759 i Tresfjord kyrkje med Knut Knutsson på Lund.4,2 Anna Katrina bodde på Talset, Bolsøy, i 1763.1
Hun var myndling av Ole Rømold (kanskje Ola Olsson på Romold) i 1763.2

Anna Katrina trolovet seg den 27. desember 1763 i Molde kirke med Ole Misfiord (trolig Ola Larsson Misfjord).1,5
Anna Katrina giftet seg den 12. juni 1764 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ole Misfiord (trolig Ola Larsson Misfjord).1,5

Fredrik Trulsson på Hauan1,2

M, #11270, ( - ca. 1751)

Familie

Marte Sevrisdatter på Molde ( - e 1751)
To barn levde i 1751.1 
Barn     Annet navn: Fredrik Trulsson i Røvik, nevnt 1738.3,4 Fredrik tjente i Røvik, Bolsøy, i 1738.3,4 Han var soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1738.3,4
Fredrik giftet seg med Marte Sevrisdatter. De hadde allerede barn sammen. Den 19. januar 1738 stod hun til offentlig skriftemål i Molde kirke for leiermål. Hun ble også stevnet til tinget 4. juli, men møtte ikke. I skiftet etter Fredrik kalles enka Marithe Knuds Dotter, men sønnen Fredrik på 13 år var arving og én av deres sammenavlede 2 Børn (utenomekteskapelige barn hadde ikke arverett etter faren, så de må ha giftet seg).1,4,3,5 Fredrik bodde på Hauan, Molde, i 1746. Han holdt til der resten av livet.2,1

Fredrik døde ca. 1751 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter ham den 20. juli 1751. Kreditorer: Hans Holst og Daniel Steffenssen. Arvinger: Marte Knutsdatter, Fredrik Fredrikssen og Maren Fredriksdatter. Huset med loft (uten grunn) ble taksert til 20 daler. Formue: 23 daler 2 ort 12 skilling. Gjeld og omkostninger: 11–1–17. Arv: 12–0–19, fordelt på enka og de to barna.1

     Navnet hans ble skrevet Friderich Troëlsøn paa Houen i 1751 (post mortem).1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 41. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/22/
 2. [S633] Molde mt. 1746 (db).
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 5. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 216 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/219/

Fredrik Fredrikssen1,2

M, #11271, (1738 - )
Far*Fredrik Trulsson på Hauan1,2 ( - c 1751)
Mor*Marte Sevrisdatter på Molde1,2 ( - e 1751)     Fredrik ble født i 1738, trolig i Molde (før foreldrene giftet seg).1,2 Fredrik ble døpt den 12. februar 1738. Faddere: Brit Hansdotter, Anne Mjelve, Per Persson Tøndergård, Elling Alvssen og Blinde-Per.1
Han var arving ved skiftet etter Fredrik Trulsson på Hauan den 20. juli 1751: 4 daler 6 2/6 skilling.2
Han var myndling av Per Trondsson Strande fra 1751.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 41. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/22/

Brit Hansdotter på Bergsgjerdet1

K, #11272, ( - ca. 1743)
Far*Hans Jørnsson på Nærem2 (c 1648 - 1711)
Mor*Magnhild Roesdotter på Nærem2 (c 1660 - c 1719)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Ola Olssen Bjørstad ( - 1764)
De hadde tre barn. 
Barn     
Hun var arving ved skiftet etter Hans Jørnsson på Nærem den 8. desember 1711: Brit bodde hjemme hos mora.3

Annet navn: Brit Hansdotter på Nærem, nevnt 1722.4,2
Brit trolovet seg den 1. november 1722 i Vestnes kyrkje med Ola Olssen Bjørstad, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Ola Helset og Ottar Eriksson på Eidhammar.4
Brit giftet seg den 22. november 1722 i Vestnes kyrkje med Ola Olssen Bjørstad, viet av Erik Pedersson Lekanger.4 Brit og Ola bodde i Molde i 1724. Grunnen var utskilt fra Reknes. De var fremdeles i byen i 1732.5,6
Brith Hanssdatter var fadder ved dåpen til Fredrik Fredrikssen den 12. februar 1738.7


Brit døde ca. 1743 på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 13. april 1744. Arvinger: Ola Olssen Bjørstad, Jeremias Olssen og Hans Olssen. Huset ble vurdert til 30 daler. Formue: 102 daler 3 ort 22 skilling. Omkostninger: 5–1–0. Arv: 97–2–22, fordelt på enkemannen og de to barna.8

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 339 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/357/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 586.
 3. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 25. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-14
 5. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 50 a, nr. 32. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39191/48/
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 127.
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 183. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 339 b–340 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/357/

Anne på Mjelve1

K, #11273, ( - etter 1738)     Anne bodde trolig på Mjelve, Bolsøy, i 1738.1
Hun var fadder ved dåpen til Fredrik Fredrikssen den 12. februar 1738.1


     Navnet hennes ble skrevet Anna Mielve i 1738.1

Blinde-Per1,2

M, #11274, ( - etter 1739)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
Barn     
Han var fadder ved dåpen til Fredrik Fredrikssen den 12. februar 1738.2

Anne Persdatter1

K, #11275, (1739 - )
Far*Blinde-Per1 ( - e 1739)     Anne ble døpt den 17. februar 1739 i Molde kirke av Anders Bork Munthe. Faddere: Elen Knutsdatter, Anne Eriksdatter, Margret Eriksdatter, Rasmus Olsson Lub og Sjurd vraker.1

     Anna Persdatter, Anne Persdatter og Anne Persdatter Molde kan ha vært identisk.

Margret Eriksdatter på Bolsøy1,2,3

K, #11276

Familie 1

Hun var enke i 1762.3      
Margret Eriksdatter var fadder ved dåpen til Anne Persdatter den 17. februar 1739 i Molde kirke.4

Margret giftet seg med en uregistrert person.1 Margret var bruker på Bolsøy, Bolsøy, i 1762.3
Margret trolovet seg den 20. mai 1764 i Bolsøy kirke med Nils Andersson på Årøneset. Begge hadde forevist skifteattest fra byfogden.1,5
Margret giftet seg den 28. juni 1764 med Nils Andersson på Årøneset.1 Margret og Nils bodde på Årøneset, Bolsøy, i 1764.6 Margret og Nils bodde på Bolsøy i 1767.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 3 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620542
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 121. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/23/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 194. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-99
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580

Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk1

K, #11277, ( - ca. 1708)
Far*Ingebrigt Larsson på Fuglset2 (c 1614 - c 1693)
Mor*Anne Persdotter på Fuglset3 ( - e 1694)

Familie

Jakob Tostensson på Røbekk (o 1665 - )
Tre barn levde ved skiftet etter henne (1709).1 
Barn     Marit giftet seg med Jakob Tostensson.1
Hun arvet 2 pund odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk ved skiftet etter Ingebrigt Larsson på Røbekk den 4. januar 1694.2


Marit døde ca. 1708 på Røbekk, Bolsøy.1 Det ble holdt skifte etter henne den 11. februar 1709. Kreditorer: Lars Ingebrigtsson og Ola Knutsson på Molde o.a. Arvinger: Jakob Tostensson, Anne Jakobsdotter, Ingebjørg Jakobsdotter og Mali Jakobsdotter. I boet var blant annet 2 pund odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk (16 daler), som Marit hadde brukt sammen med Jakob, ytterligere 1 1/5 mark (uten bygselrett) i Røbekk (1 ort 16 skilling) og 3/5 mark (uten bygselrett) i Lønset indre (1 ort). Formue: 84 daler 3 ort 10 skilling. Gjeld og omkostninger: 5–3–8. Arv: 79–0–2, fordelt på enkemannen Jakob og de tre døtrene.4

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/

Ingebjørg Jakobsdotter på Røbekk1

K, #11278
Far*Jakob Tostensson på Røbekk1 (o 1665 - )
Mor*Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk1 ( - c 1708)     
Hun var arving ved skiftet etter Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk den 11. februar 1709: 13 daler 16 1/3 skilling, utlagt blant annet i 8 merker odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk (2 daler 2 ort 16 skilling).2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/

Mali Jakobsdotter på Røbekk1

K, #11279, ( - etter 1730)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk1 (o 1665 - )
Mor*Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk1 ( - c 1708)     
Hun var arving ved skiftet etter Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk den 11. februar 1709: 13 daler 16 1/3 skilling, utlagt blant annet i 8 merker odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk (2 daler 2 ort 16 skilling).2

Mali giftet seg i 1730 med en uregistrert person.3

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 115. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660265

Ingebrigt Larsson på Fuglset1,2,3

M, #11280, (ca. 1614 - ca. 1693)

Familie

Anne Persdotter på Fuglset ( - e 1694)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ingebrigt ble født ca. 1614.1
Ingebrigt giftet seg med Anne Persdotter.4,5,6 Ingebrigt og Anne var brukere på Fuglset, Bolsøy, iallfall fra 1666 til 1669. Bruket var på 1 våg 2 pund. Ingebrigt kaltes fremdeles Fuglset i 1682 og eide 1 våg 1 pund, som de ikke brukte selv (Fuglset var blitt offisersgård).1,7,2,3 Ingebrigt Larsson på Fuglset eide 12 merker på Lønset indre, Lønset, Bolsøy, i 1682.2
Annet navn: Ingebrigt Larsson på Røbekk, nevnt 1687.5,4,8 Ingebrigt og Anne bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1687. De var ikke brukere da. Ingebrigt eide 6 merker i gården i 1682 og 2 pund 6 merker i 1687.9,8,2

Ingebrigt døde ca. 1693 på Røbekk.5 Det ble utstedt skiftebrev etter ham den 4. januar 1694. Dattera Marit arvet 2 pund odelsjord (uten bygselrett) i Røbekk.5

     Ola Larsson på Lønset og Ingebrigt Larsson på Fuglset kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 347, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191184
 2. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: Fanne Otting, Ingebrigt Fugelset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370029
 3. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Fanne Otting, Fugelset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370167
 4. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650563
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#230
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Fanne Otting, Fugelsæt. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787648
 9. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Fanne Otting, Røbech. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787649

Anne Persdotter på Fuglset1

K, #11281, ( - etter 1694)

Familie

Ingebrigt Larsson på Fuglset (c 1614 - c 1693)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Anne giftet seg med Ingebrigt Larsson.1,2,3 Anne og Ingebrigt var brukere på Fuglset, Bolsøy, iallfall fra 1666 til 1669. Bruket var på 1 våg 2 pund. Ingebrigt kaltes fremdeles Fuglset i 1682 og eide 1 våg 1 pund, som de ikke brukte selv (Fuglset var blitt offisersgård).4,5,6,7 Anne og Ingebrigt bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1687. De var ikke brukere da. Ingebrigt eide 6 merker i gården i 1682 og 2 pund 6 merker i 1687.8,9,6
Annet navn: Anne Persdotter på Røbekk.3 Anne Persdotter solgte 1 våg 1 pund odelsjord på Fuglset den 3. januar 1694 til Iver von Ahnen. Skjøtet ble datert i Molde, og tinglyst 18. januar.1 Det ble utstedt skiftebrev etter henne. Dattera Marit arvet 1 1/5 mark (uten bygselrett) i Røbekk og 3/5 mark (uten bygselrett) i Lønset indre.3

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 2 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650563
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 3. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 4. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 347, nr. 4. https://media.digitalarkivet.no/ft10041005191184
 5. [S363] Bolsøyboka II: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#230
 6. [S1521] Romsdal odelsskatt 1682: Fanne Otting, Ingebrigt Fugelset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370029
 7. [S1414] Romsdal matrikkel 1682: Fanne Otting, Fugelset. https://media.digitalarkivet.no/rk20090714370167
 8. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Fanne Otting, Røbech. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787649
 9. [S986] Romsdal fogderegnskap 1687–89: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1687. Fanne Otting, Fugelsæt. https://media.digitalarkivet.no/rk20110504787648

Lars Ingebrigtsson1

M, #11282, ( - før 1709)
Far*Ingebrigt Larsson på Fuglset (c 1614 - c 1693)
Mor*Anne Persdotter på Fuglset ( - e 1694)     Lars døde før 1709.1
Hans barn var kreditorer ved skiftet etter Marit Ingebrigtsdotter på Røbekk den 11. februar 1709: 1 daler 3 ort i innestående arverester.2

Kilder/noter

 1. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/107/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 99 a–101 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/106/

Guri Persdotter på Røbekk1,2

K, #11283, (ca. 1680 - 1740)     Guri ble født ca. 1680.1
Guri giftet seg med Jakob Tostensson på Røbekk.2

Guri døde i 1740 på Røbekk, Bolsøy.1 Hun ble jordfestet den 6. mars 1740.1 Det ble holdt skifte etter henne den 2. september 1740. Arvinger: Jakob Tostensson, Tomas Jakobsson, Per Jakobsson, Marit Jakobsdotter, Malene Jakobsdotter, Anne Jakobsdotter og Kirsti Jakobsdotter. I boet var blant annet 1 pund (uten bygselrett) i Røbekk (8 daler). Formue: 69 daler 2 ort 10 skilling. Innestående hjemmefølge: 6–3–0. Omkostninger: 3 daler. Arv: 59–3–10, fordelt på enkemannen og de seks barna.3

     Navnet hennes ble skrevet Guren Peders Datter i 1740 (post mortem).2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 203. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/

Malene Jakobsdotter på Røbekk1

K, #11284, ( - etter 1740)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk1 (o 1665 - )
Mor*Guri Persdotter på Røbekk1 (c 1680 - 1740)     
Hun var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 23 skilling, utlagt blant annet i 1½ mark (uten bygselrett) i Røbekk (2 ort).2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/

Anne Jakobsdotter på Røbekk1

K, #11285, ( - etter 1740)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk1 (o 1665 - )
Mor*Guri Persdotter på Røbekk1 (c 1680 - 1740)     
Hun var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 23 skilling, utlagt blant annet i 1½ mark (uten bygselrett) i Røbekk (2 ort).2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/

Kirsti Jakobsdotter på Røbekk1

K, #11286, ( - etter 1740)
Far*Jakob Tostensson på Røbekk1 (o 1665 - )
Mor*Guri Persdotter på Røbekk1 (c 1680 - 1740)     
Hun var arving ved skiftet etter Guri Persdotter på Røbekk den 2. september 1740: 3 daler 2 ort 23 skilling, utlagt blant annet i 1½ mark (uten bygselrett) i Røbekk (2 ort).2
Hun var myndling av Erik Gunnarsson på Årø fra 1740.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 4 b–5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/20/

Lisbet Nilsdotter på Elsås1,2

K, #11287, ( - før 1765)
Far*Nils Nilsson på Elsås3,2 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås2 ( - c 1740)     
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Elsås den 13. juni 1743: 1 daler 2 ort 2 skilling.4


Lisbet døde før 1765, trolig uten barn.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b–276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/

Marit Nilsdotter1,2

K, #11288, ( - ca. 1775)
Far*Nils Nilsson på Elsås3,4,2 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås4 ( - c 1740)

Familie

Henrik Larssen Grønnes (1722 - )
Ingen barn levde i 1775.1      Annet navn: Marit Nilsdotter på Elsås.5,4
Hun var arving ved skiftet etter Beret Persdotter på Elsås den 2. september 1740: 1 daler 3 ort 3 skilling.6
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Elsås den 13. juni 1743: 1 daler 2 ort 2 skilling.7
Hun var myndling av Ola Persson på Elsås fra 1743.3

Marit giftet seg med Henrik Larssen Grønnes.1 Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.2

Marit døde ca. 1775 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 4. oktober 1775. Kreditorer: Ludvig Munthe Lem, Knut Knutsson Fuglset, Anne Kristensdatter, William Allan, Peter Nikolai Møller og Henrik Larssen Grønnes. I boet var blant annet Müllers huspostill (1 daler). Huset (uten grunn) hadde kjøkken, arbeidshus, overværelse, og bileggerkakkelovn i dagligstuen (30 daler). Formue: 64 daler 1 ort 6 skilling. Møller fordret 2 års grunnleie (4 daler). Gjeld: 80–2–17. Boet var altså fallitt.8

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b–6 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b–276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771–773. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/

Beret Nilsdotter på Elsås1,2,3

K, #11289, (ca. 1715 - etter 1775)
Far*Nils Nilsson på Elsås4,2,3 (c 1679 - c 1742)
Mor*Beret Persdotter på Elsås2,5 ( - c 1740)     Beret ble født ca. 1715 på Elsås, Bolsøy.5
Hun var arving ved skiftet etter Beret Persdotter på Elsås den 2. september 1740: 1 daler 3 ort 3 skilling.6
Hun var arving ved skiftet etter Nils Nilsson på Elsås den 13. juni 1743: 1 daler 2 ort 2 skilling.7
Hun var myndling av Rasmus Nilsson på Elsås fra 1743.4
Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.3
Hun var myndling av Tomas Jakobsson på Røbekk i 1775.5

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b–6 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 275 b–276 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/293/

Beret Persdotter på Elsås1

K, #11290, ( - ca. 1740)

Familie

Nils Nilsson på Elsås (c 1679 - c 1742)
Sju barn levde i 1740.1 
Barn     Beret giftet seg med Nils Nilsson.1 Beret og Nils var brukere på Elsås, Bolsøy, i 1711. I 1724 var skylden 1 våg (halve gården).2,3

Beret døde ca. 1740 på Elsås.1 Det ble holdt skifte etter henne den 2. september 1740. Arvinger: Nils Nilsson, Nils Nilsson, Per Nilsson, Hans Nilsson, Marit Nilsdotter og Beret Nilsdotter. Formue: 30 daler 3 ort 22 skilling. Omkostninger: 2–1–8. Arv: 28–2–14, fordelt på enkemannen og fem av barna. Rasmus og Lisbet hadde fått hjemmefølge, så de fikk ingen arv.4

     Beret Persdotter på Elsås og Ola Persson på Elsås kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 2. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Elsaas.
 3. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 5 b, mnr. 19. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/7/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 5 b–6 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/21/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/

Per Olsson på Tøndergård1,2,3,4

M, #11291, ( - etter 1728)

Familie

Kona levde i 1711.4      Per giftet seg med en uregistrert person.
Peder Tynder Gaarden var debitor ved skiftet etter Knut Olsson den 6. november 1708: 2 ort 12 skilling.5
Peder var bruker på Tøndergård, Bolsøy, i 1711. I 1724 var bruket til Per Olsson på 12 merker.4,6 Per Olsson på Tøndergård var lagrettemann i Fanne tinglag iallfall 1716 og 1728.3,1

Kilder/noter

 1. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 220 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/222/
 2. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 100 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/101/
 3. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 66 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390532
 4. [S960] Romsdal ekstraskatt 1711: Fanne-otting, Tøndergaard.
 5. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 84 a–87 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24614/91/
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 3 b, mnr. 11. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/39192/5/

Kristi Ørjarsdotter i Einen1

K, #11292, ( - etter 1768)
Far*Ørjar Jonsson på Hegerholm2 ( - c 1718)
Mor*Siri Olsdotter på Hegerholm3,2 ( - c 1728)

Familie

Ola Persson på Tøndergård (c 1705 - c 1768)
Ingen barn levde i 1768.6      
Hun var arving ved skiftet etter Ørjar Jonsson på Hegerholm den 18. april 1719.2
Hun var myndling av Ola Endresson på Moa fra 1719.2
Hun var arving ved skiftet etter Siri Olsdotter på Hegerholm den 23. oktober 1728: 5 daler 3 ort 7 skilling. Hun fordret også 3 daler.4
Hun var myndling av Ola Ørjarsson fra 1728.3

Annet navn: Kristi Ørjarsdotter på Hegerholm, nevnt 1748.3,5
Kristi trolovet seg med Ola Persson på Tøndergård om aftenen den 2. juli 1748 i Grytten prestegjeld. Forlovere: Lasse Olsson på Tøndergård o.a.5
Kristi giftet seg den 3. juli 1748 i Hen kirke med Ola Persson på Tøndergård.5,6,7 En Ole og kona var brukere på Tøndergård, Bolsøy, i 1762. De hadde tjenestejenta Sigrid. Ola Persson kaltes Tøndergård i 1765.8,7
Hun var arving ved skiftet etter Ola Jonsson i Torvika den 30. mars 1765: 2 daler 3 ort 19 skilling.9
Hun var arving ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 14 daler 3 ort 4 skilling. Hun fordret også 5 daler i begravelsesomkostninger og 10 daler i morgengave.10
Hun var myndling av Anders vraker i 1768.6


     Kristi Ørjarsdotter i Einen var søskenbarn av Ola Jonsson i Torvika.7

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 490 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/518/
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 61 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640075
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 536 b–537 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640552
 5. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 153. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610370
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 11. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/15/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 282 b–283 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660304
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/

Jens Persson Tøndergård1,2,3

M, #11293, (ca. 1707 - ca. 1751)
Far*Per Olsson Brastad4 (c 1681 - )
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Persdatter på Molde ( - c 1755)
Ett barn levde i 1751.9 
Barn     Jens ble født ca. 1707.5 Han var soldat i 1731. Han ble dimittert i 1745 etter 14 års tjeneste.6,7,5
Jens trolovet seg den 22. juni 1731 i Molde kirke med Brit Persdatter på Molde, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Hermann skredder og Hans skredder.6
Jens giftet seg den 12. august 1731 i Molde kirke med Brit Persdatter, viet av Erik Pedersson Lekanger.7,8,9 Jens og Brit bodde i Molde i 1731.8
Jens Peterssen Lund solgte hus og grunn i Molde den 26. juni 1741. Han solgte også halvparten i brønnen som stod i hagen til naboen Jens Persson Tøndergård og som de hadde bekostet sammen. Lund signerte skjøtet egenhendig.10,3

Annet navn: Jens Persson Fuglset, nevnt 1742.5,11
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Eriksson Lien den 15. november 1742.11

Annet navn: Jens Persson i Kirkebakken, nevnt fra 1746 til 1751.12,9 Jens og Brit bodde i Kirkebakken, Molde.9 Jens Persson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748.5

Jens døde ca. 1751 i Molde.9 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 28. juni 1751. Huset bestod av stue med kakkelovn, kjøkken, loft og skott (uten grunn) og ble vurdert til 30 daler. Beregnet formue: 65 daler 2 ort 18 skilling. Enka ville selv betale eventuell gjeld.9 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 26. november 1751. Arbeidstøy, sjøredskap og gangklær ble solgt for 25 daler 2 ort 7 skilling. Etter auksjons- og skifteomkostninger, samt enkas begravelsesutgifter (9 daler), var arven 60–2–6, som ble delt på enka og sønnen. Arvinger: Brit Persdatter og Per Jenssen.13

Kilder/noter

 1. [S857] Romsdal tingbok 1728–32: fol. 73 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400067
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-75
 3. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 166 a. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 28. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690194
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 120. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-62
 7. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 121. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-62
 8. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/
 10. [S632] Romsdal pantebok 1731–45: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-160
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 225 a.
 12. [S633] Molde mt. 1746 (db).
 13. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36–37. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/

Per Jenssen Tønder1,2,3

M, #11294, (1734 - )
Far*Jens Persson Tøndergård4,5 (c 1707 - c 1751)
Mor*Brit Persdatter på Molde6,5 ( - c 1755)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marta Blom ( - c 1769)     Per ble døpt den 5. september 1734 i Molde kirke. Faddere: Ola smeds hustru, Alet Persdotter, Nils smed, Johann tysk og Salomon Persson.4
Han var myndling av Nils Piersson fra 1751. Nils var fremdeles hans formynder i 1755.5,6
Han var arving ved skiftet etter Jens Persson i Kirkebakken den 26. november 1751: 30 daler 1 ort 3 skilling, utlagt blant annet i en part i huset (10–0–9).7
Han var arving ved skiftet etter Brit Persdatter i Kirkebakken den 12. mai 1755: 84 daler 3 ort 4 skilling, utlagt blant annet i huset, uten grunn (50 daler), og 27–1–4 av auksjonspengene.8

Per giftet seg med Marta Blom.3
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Knutsson på Talset den 8. desember 1763: 1 ort.9
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson i Einen den 19. desember 1768: 2 daler 3 ort 20 skilling.10

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/518/
 3. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 51/22.12.1769, «Skifte-Lysninger». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17691222_0_51_1#3
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 146. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-75
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 193. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/99/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36–37. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/100/
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 176 b–177 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/196/
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 488 b–489 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/517/

Alet Persdotter på Tøndergård1

K, #11295, ( - etter 1736)

Familie

Barn     
Hun var fadder ved dåpen til Per Jenssen den 5. september 1734 i Molde kirke.2
Alet bodde på Tøndergård, Bolsøy, i 1736.1

Salomon Persson1

M, #11296, ( - etter 1734)     
Han var fadder ved dåpen til Per Jenssen den 5. september 1734 i Molde kirke.1

Per Jenssen Tøndergård1

M, #11297, (1731 - før 1751)
Far*Jens Persson Tøndergård1 (c 1707 - c 1751)
Mor*Brit Persdatter på Molde ( - c 1755)
4-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Per ble født i 1731 i Molde.1 Per ble døpt den 20. oktober 1731 i Bolsøy kirke av Lars Barhaug.1
     Per døde før 1751 (og trolig før 1734).2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 36. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/20/

Salomon på Tøndergård1

M, #11298, (1736 - )
Mor*Alet Persdotter på Tøndergård1 ( - e 1736)

Eli Trondsdotter i Bergsbakken1

K, #11299, ( - etter 1778)

Familie

Lasse Olsson på Tøndergård (c 1716 - 1777)
Ingen barn levde i 1778.1      Eli giftet seg med Lasse Olsson på Tøndergård.1 Eli og Lasse bodde på Tøndergård, Bolsøy, i 1764.2
Hun var myndling av Lars Larsson på Berg i 1778.1

Kilder/noter

 1. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 404 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/408/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 419. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/212/

Brit Eriksdatter1

K, #11300, ( - etter 1774)

Familie

Jens Helgestø ( - m. 1767 & 1774)
Barn     Brit giftet seg med Jens Helgestø.1 Brit og Jens bodde på fhv. mnr. 74, Stallen, Molde, i 1762 sammen med Kirsten Jensdatter. Huset var taksert til 20 daler i 1767.1,2 I 1774 var Jens Helgestøs enke altfor fattig til å betale for rug hun hadde fått fra myndighetene i nødstiden i 1774.3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/17/
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 85.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 277 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/279/