Jakob Knutsson på Bjørset1

M, #11001

Familie

De hadde trolig minst fire barn.5 
BarnJakob Knutsson fikk bygselseddel på 2 pund 6 merker på Bjørset, Bolsøy, fra Hans Holst den 28. mai 1744. Seddelen ble tinglyst 30. juni.1
Jacob Biørset var fadder ved dåpen til Per Persson på Mek den 24. juni 1761 i Molde kirke.2,3
Jacob og kona var brukere på Bjørset i 1762. Elen Jakobsdotter bodde også der, og de hadde tjenestejenta Karen.4
Jacob og kona var brukere på Bjørset i 1764. Anders Jakobsson o.a. bodde også der. Gården var øde i 1774.5,6
Jacob Biørset var vurderingsmann i Fanne tinglag i 1766.7
Jacob Biørset var fadder ved dåpen til Hans Nilssen Kringstad den 12. november 1767.8

Kilder/noter

 1. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 110 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400567
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 b.
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 3.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 1, mnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050008
 6. [S2147] Romsdal sjøruller 1769–90: manntallsrulle, sjølegdene, 1774. 87. legd. https://www.digitalarkivet.no/db60055402000285
 7. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 340 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660366
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 43 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620582

Gjertrudanna Jonsdatter på Moldeneset1,2

K, #11002, (21. januar 1791 - )
Far*Jon Jonsson Grønnes1 (c 1753 - 1803)
Mor*Beret Nilsdatter Bakke1 (c 1756 - 1807)Gjertrudanna ble født den 21. januar 1791 i Bolsøy, trolig på Berg.1 Gjertrudanna ble døpt den 3. februar 1791. Faddere: Hallvor Persson på Berg, Knut Larsson på Berg og Sissel Ingebrigtsdotter på Berg o.a.1 Gjertrudanna Jonsdatter tjente hos Tosten Åmundsson og Brit Olsdotter i Utigarden, Geitnes, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 424 b, Giednæs, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670286

Siri Knutsdatter på Moldeneset1,2,3

K, #11003, (ca. 1713 - 1785)

Familie

Erik Persson på Moldeneset (c 1726 - 1789)
Ingen barn levde i 1786.3 Siri ble født ca. 1713.4
Siri giftet seg med Erik Persson.3,1
Hun og Erik bodde på mnr. 167, Moldeneset, Molde, i 1764. Huset var taksert til 50 daler i 1767.1,5
Hun var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Berg den 26. januar 1766 i Molde kirke.2,6


Siri døde i 1785 på Moldeneset, Molde.4 Hun ble jordfestet den 21. mai 1785.4 Det ble holdt skifte etter henne den 22. april 1786. Kreditorer: Erik Persson, Abraham Skjellerup, Peter Nikolai Møller og Per Andersson på Strande. Våningshuset (uten grunn) med jernkakkelovn samt et fjøs på plassen ble vurdert til 40 daler, og halvparten i et naust samme sted til 5 daler. Utestående grunnleie til Moldegård for siste halvår var 1 daler 2 ort 6 skilling. Ifølge rykte oppholdt hennes arvinger seg på Sunnmøre, men det var ingenting til overs i boet. Både formue og gjeld var 69–0–16.3

     Navnet hennes ble skrevet Sigri Knudsdatter Moldnesset i 1786.3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldnesset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1014. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/222/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 115 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-96
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 198.
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125

Nils Olsson Hovde1

M, #11004, (ca. 1692 - )

Familie

I mars 1759 ble det betalt 1 ort 4 skilling for dåpen til Nils i Einens barn. Kona levde i 1764.6,14 Nils ble født ca. 1692.2 Han fikk festeseddel på en grunn «imellem Fugelseth og Tøndergaards lejemaal» (i Einen, Tøndergård, Bolsøy) fra Hans Holst den 9. oktober 1751. Mål: 144×93 alen. Seddelen ble tinglyst 22. oktober.3
Annet navn: Nils Olsson i Einen, nevnt fra 1759 til 1762.4,5,6 Nils bodde «ved Tøndergaarden» i Bolsøy i 1760.1
Annet navn: Nils Olsson i Tøndergårdgjerdet, nevnt fra 1761 til 1765.7,8
Han og kona var husfolk i Einen i 1762. Nils bodde fremdeles på Tøndergård i 1766.5,9,10
Peder Jalles kjøpte 1 våg 2 pund 12 merker med bygselrett (hele gården) på Øverland, Bolsøy, den 25. september 1764 av Ole Alsing. Handelen inkluderte også husmannsplassen ved Tøndergårdgjerdet (Einen), hvor Nils Olsson bodde og betalte 1 daler 2 ort i grunnleie. Kjøpesum: 201 daler. Skjøtet ble utstedt 15. november og tinglyst dagen etter i Vestnes tinglag.11,12

Annet navn: Nils på Tøndergård, nevnt 1766.10
Han var fadder ved dåpen til Knut Larsson på Berg den 26. januar 1766 i Molde kirke.10,13


     Ola Olsson Hovde og Nils Olsson Hovde var søsken. Deres hjemsted var på Øvre Hovde, Voll.2

Kilder/noter

 1. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 90 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410390
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 348. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148?page=351
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 144. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410076
 4. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 167 b, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410468
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 2, manntall. Mnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041160
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 7. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 129 b, publiseringsnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410430
 8. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 283 b, saksnr. 1. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410585
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Mnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041018
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 297 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650780
 12. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 266 b, publiseringsnr. 4. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410568
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-125
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 2, mnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050009

Erik Persson på Moldeneset1,2,3,4

M, #11005, (ca. 1726 - 24. mai 1789)
Far*Per Andersson i Bergsvika5
Mor*Eli Lassesdotter i Bergsvika

Familie 1

Siri Knutsdatter på Moldeneset (c 1713 - 1785)
Ingen barn levde i 1786.2 

Familie 2

Kari Jensdotter på Sørsylte (c 1732 - 1799)
De hadde ikke barn.5 Annet navn: Erik Persson i Bergsvika.
Erik ble født ca. 1726 i Bergsvika, Veøy.3
Han bodde på mnr. 167, Moldeneset, Molde, fra 1752. Årlig grunnleie til Moldegård var 2 daler. I 1763 bygslet han også et engstykke litt utenfor utmarksgjerdet, og i flere år fikk han slå Jektøya for å skaffe ekstra fôr. Senere slo han også Engelsholmen og Moldeholmen.6,7
Knut Ivarsson kjøpte hus med sval under samme tak (uten grunn) på mnr. 166, Moldeneset, Molde, den 17. april 1753 av Hans Holst. Stuen stod mellom husene til Erik Persson og Per Knutsson. Kjøpesum: 50 daler. Skjøtet ble tinglyst 3. september.8
Han var verge for Per Andersson i Ura i 1754.4

Erik giftet seg med Siri Knutsdatter.2,9
Han og Siri bodde på mnr. 167 i 1764. Huset var taksert til 50 daler i 1767.9,10
Han var verge for Per Andersson og Kristen Andersson på Strande i 1769. Erik var Pers formynder til 1786.1,11,2
Han var kreditor ved skiftet etter Siri Knutsdatter på Moldeneset den 22. april 1786: 16 daler for begravelsen, som han fikk utlagt, men bare 2 ort 22 skilling var i huset. Våningshuset (uten grunn) med jernkakkelovn samt et fjøs på plassen ble vurdert til 40 daler, og halvparten i et naust samme sted til 5 daler. Utestående grunnleie til Moldegård for siste halvår var 1 daler 2 ort 6 skilling. Ifølge rykte oppholdt hennes arvinger seg på Sunnmøre, men det var ingenting til overs i boet. Både formue og gjeld var 69–0–16.2

Annet navn: Erik Persson på Moldegårdneset, nevnt 1786.12,13
Erik trolovet seg den 8. juni 1786 i Veøy kirke med Kari Jensdotter på Sørsylte. Forlovere: Ola Marteinsson på Sørsylte og Trond Aretsson på Sørsylte.13
Erik giftet seg den 29. august 1786 i Veøy kirke med Kari Jensdotter på Sørsylte.12,5
Han og Kari var husfolk på mnr. 167 i 1787. Huset var bygd av tømmer og hadde kjeller og torvtak.14,15,7 Erik Persson var daglønner i 1789. Han skulle etter muntlig angivelse svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.)16,15

Erik døde den 24. mai 1789 på Moldeneset, Molde.3 Det ble holdt skifte etter ham den 30. mai 1789. Arvinger: Kari Jensdotter, Kristen Andersson, Per Andersson og Anne Andersdotter. Huset med jernkakkelovn, kjøkken med loft over, skott, kjeller og gang (på Moldegårds grunn), samt halvparten i et naust, ble vurdert til 35 daler. Arv: 46 daler 4 skilling, fordelt på enka og brorbarna.17 Erik Persson på Moldeneset ble jordfestet den 1. juni 1789 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.18,3

Neste husmann på plassen var Iver Bjørnsson Sletten (s.d.).7

     Navnet hans ble skrevet Erich Pedersen Moldnesset i 1786.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1014. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/222/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 118 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-99
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650901
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/
 6. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 97.
 7. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 98.
 8. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 46. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610026
 9. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Moldnesset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 10. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 198.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 307. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-156
 13. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 304. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-155
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 15. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 171. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 171. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/63/
 17. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a–69 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28

Kristen Andersson på Furset1

M, #11006, (ca. 1748 - )
Far*Anders Persson på Strande2,3 (1723 - c 1768)
Mor*Anne Kristensdotter i Ura3 ( - c 1754)

Familie

Anne Ivarsdotter på Furset (c 1756 - )
De hadde iallfall ett barn.1 Annet navn: Kristen Andersson i Ura.3
Kristen ble født ca. 1748.3,2
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter i Ura den 14. november 1754.3
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Kristensdotter på Strande den 26. januar 1765: 23 daler 1 ort 20 skilling i innestående morsarv (hun var hans stemor).4
Han var arving ved skiftet etter Anders Persson på Strande den 10. januar 1769.2
Per Andersson og Kristen Andersson på Strande var myndlinger av Erik Persson på Moldeneset i 1769. Erik var Pers formynder til 1786.2,5,6

Annet navn: Kristen Andersson på Strande, nevnt 1776.7,2
Kristen trolovet seg den 27. mai 1776 i Bolsøy med Anne Ivarsdotter. Forlovere: Jakob Sjurdsson på Årø og Jon Bjørnsson på Elsås.7
Kristen giftet seg den 3. juli 1776 med Anne Ivarsdotter.7,1
Han og Anne bodde i Batnfjorden, Øre, i 1789.8
Han var arving ved skiftet etter Erik Persson på Moldeneset den 30. mai 1789.9

Han og Anne var husfolk på Furset, Øre, i 1801. Plassen hadde jord.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tingvold, Øre, Fuursætt. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058428002511
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 303 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650901
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/290/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1014. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/222/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a–69 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/

Anne Ivarsdotter på Furset1

K, #11007, (ca. 1756 - )

Familie

Kristen Andersson på Furset (c 1748 - )
De hadde iallfall ett barn.1 Anne ble født ca. 1756.1
Anne trolovet seg den 27. mai 1776 i Bolsøy med Kristen Andersson på Strande. Forlovere: Jakob Sjurdsson på Årø og Jon Bjørnsson på Elsås.2
Anne giftet seg den 3. juli 1776 med Kristen Andersson på Strande.2,1
Hun og Kristen bodde i Batnfjorden, Øre, i 1789.3
Hun og Kristen var husfolk på Furset, Øre, i 1801. Plassen hadde jord.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tingvold, Øre, Fuursætt. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058428002511
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 7 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/

Ivar Andersson på Strande1,2,3

M, #11008, (ca. 1756 - før 1789)
Far*Anders Persson på Strande2,1 (1723 - c 1768)
Mor*Anne Kristensdotter på Strande1,3 ( - 1761)Ivar ble født ca. 1756.1,2
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter på Strande den 26. januar 1765.1
Han var arving ved skiftet etter Anders Persson på Strande den 10. januar 1769.2
Han var myndling av Lars Kristensson på Strande iallfall fra 1769 til 1772.2,3
Han var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Geitnes den 2. desember 1772.4


Ivar døde før 1789.5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/290/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/

Per Andersson på Strande1,2

M, #11009, (ca. 1760 - )
Far*Anders Persson på Strande2,3 (1723 - c 1768)
Mor*Anne Kristensdotter på Strande4,3 ( - 1761)Per ble født ca. 1760.3,4,2
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter på Strande den 26. januar 1765.3
Han var arving ved skiftet etter Anders Persson på Strande den 10. januar 1769.2
Per Andersson og Kristen Andersson på Strande var myndlinger av Erik Persson på Moldeneset i 1769. Erik var Pers formynder til 1786.2,4,1
Han var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Geitnes den 2. desember 1772.5
Han var kreditor ved skiftet etter Siri Knutsdatter på Moldeneset den 22. april 1786: 6 daler i innestående farsarv (hos hennes mann, som var hans verge), utlagt i andel av huset på Moldeneset.1

Han bodde i Kristiansund i 1789.6
Han var arving ved skiftet etter Erik Persson på Moldeneset den 30. mai 1789.7

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1014. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/222/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/290/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a–69 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/

Anne Andersdotter på Strande1,2,3

K, #11010, (1758 - )
Far*Anders Persson på Strande2,1 (1723 - c 1768)
Mor*Anne Kristensdotter på Strande1,3 ( - 1761)Anne ble født i 1758 på Strande, Bolsøy. I desember ble det betalt 1 ort 4 skilling for dåpen til Anders på Strandes barn.1,3,4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter på Strande den 26. januar 1765.1
Hun var arving ved skiftet etter Anders Persson på Strande den 10. januar 1769.2
Hun var myndling av Ivar Knutsson på Geitnes i 1769.2
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Knutsson på Geitnes den 2. desember 1772.5
Hun var myndling av Anders Kristensson på Geitnes i 1772.3
Hun var arving ved skiftet etter Erik Persson på Moldeneset den 30. mai 1789.6
Hun var myndling av Trond Trondsson i Malmedalen i 1789.7

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/290/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, desember. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a–69 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/70/

Ivar Knutsson på Geitnes1,2,3

M, #11011, (ca. 1701 - 1772)
Far*Knut Ivarsson på Geitnes4 (1665 - 1728)
Mor*Anne Sjurdsdotter på Geitnes4 (c 1665 - 1736)

Familie

Brit Ivarsdotter på Geitnes (c 1697 - 1777)
De hadde ikke barn.15 Ivar ble født ca. 1701 på Geitnes, Bolsøy. Alderen ble oppgitt til 49 år i 1748, men han står ikke i manntallet fra 1701.5 Han var soldat.5
Ivar giftet seg den 3. januar 1734 i Bolsøy kirke med Brit Ivarsdotter, viet av Lars Barhaug.2
Han var verge for Eli Trondsdotter på Strande i 1739.6
Han var verge for dødsboet etter Ellev Olsson i 1740.7,8

Han og Brit var brukere i Utigarden, Geitnes, Bolsøy, i 1748. Skyld: 1 våg 1 pund. Ivar hadde overtatt etter foreldrene og eide en del av bruket til sin død.5,4,9
Ola Knutsson på Hunnes kjøpte 2 våger 18 merker i Oppigarden (brukt av Mattias) og 1 pund 12 merker i Nedigarden (brukt av Erik Nilsson) i Røvik, Bolsøy, den 17. april 1756 av Mattias Ravn. Han kjøpte også 12 merker i Skjevika (brukt av Arne Knutsson). Jorden var utlagt til Nils Lossius ved skiftet etter Mattias Jakobsson Ravn, men innløst av Mattias junior etter kvittering av 22. mars 1754. Ola betalte 400 daler kontant. Vitner: Mats Jenssen Viderø og Ivar Knutsson på Geitnes. Skjøtet ble signert egenhendig, og tinglyst 18. oktober.10
Han var verge for Hans Kristensson på Strande i 1758 og 1759.11,12
Han var verge for Marta Jensdotter i Borvik i 1764.13
Han var verge for Anne Andersdotter på Strande i 1769.3


Ivar døde i 1772 på Geitnes.4 Det ble holdt skifte etter ham den 2. desember 1772. Kreditor: Anders Kristensson på Geitnes. Arvinger: Brit Ivarsdotter, Anne Olsdotter på Brokstad, Beret Olsdotter, Eli Trondsdotter på Mork, Gjøri Trondsdotter på Strande, Lars Kristensson på Strande, Ivar Andersson på Strande, Per Andersson på Strande, Anne Andersdotter på Strande og Tore Knutsson på Lund. Aktiva: 68 daler 3 ort 4 skilling. Enka fikk 1 daler 2 ort for begravelsen og 10 daler i festegave. Passiva: 51–2–0. Arv: 17–1–4.14

     Navnet hans ble skrevet Iver Knudssøn Giednæss i 1734.2

     Navnet hans ble skrevet Iver Gietnes i 1740.7

     Tore Knutsson på Lund var tilsynelatende sønn til ei (halv)søster av Ivar Knutsson på Geitnes.15,16

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 476–477) var Ivar Olsson, Knut Ivarsson og Ivar Knutsson brukere i Nordigarden, Geitnes, Bolsøy, men det fremgår av landskylden at de drev Utigarden.4,9,17,18,5

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 157 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650637
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 141. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-72
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 476. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=479
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 24. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690222
 6. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1739, Fanne Otting, 13. april.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 17 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 8. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 7. september.
 9. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 477. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=480
 10. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 157 a–158 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650637
 11. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 246 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/268/
 14. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b–662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 15. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 16. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 662 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/697/
 17. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 206, Giedenesz. https://www.digitalarkivet.no/ft10041005191114
 18. [S1182] Romsdal fogderegnskap 1690–91: mappe 1, inntektsvedlegg A, matrikkel 1690. Fanne Otting, Giædnæs. https://www.digitalarkivet.no/rk10051202201016

Anne Kristensdotter på Strande1,2,3

K, #11012, ( - 1761)
Far*Kristen Larsson på Strande4,5,1 ( - c 1757)
Mor*Ingebjørg Knutsdotter på Strande5,1,2 (c 1696 - 1731)

Familie

Anders Persson på Strande (1723 - c 1768)
Tre barn levde i 1765.6,12,2 
BarnHun var arving ved skiftet etter Ingebjørg Knutsdotter på Strande den 17. april 1733: 3 daler 21 skilling.5

Anne giftet seg ca. 1755 med Anders Persson i Ura.6
Hun ble kalt Anne Kristensdotter den yngre, nevnt 1758.4
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Larsson på Strande den 6. februar 1758.4

Hun og Anders bodde på Strande, Bolsøy, i 1758. Han drev et bruk der i 1762.7,1,8
Etter barsel ble hun innledet i kirken i januar 1759. Det ble betalt 1 ort.9
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristensdotter på Årø den 10. juli 1759: 3 daler 6 skilling.10


Anne døde i 1761 på Strande.3 Hun ble jordfestet den 26. april 1761 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,11 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 26. januar 1765. Kreditorer: Kristen Andersson. Arvinger: Anders Persson, Ivar Andersson, Per Andersson og Anne Andersdotter. Arv: 8 daler 3 ort 18 skilling, fordelt på enkemannen og de tre barna.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 661 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/696/
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-91
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 536 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/540/
 5. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Fanne Otting, 17. april.
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 269 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/290/
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, desember. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 18. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/16/
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 10. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 687 a–688 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651291
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 163 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-122
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 494 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/523/

Per Andersson i Bergsvika1,2,3

M, #11013

Familie

Eli Lassesdotter i Bergsvika
Kun sønnen Anders fikk livsarvinger.8 
BarnPer Andersson fikk bygselseddel på 2 pund 6 merker i Bergsvika, Veøy, fra Erik Pedersson Lekanger den 2. oktober 1720. Seddelen ble tinglyst 16. oktober. Per overtok etter Lasse (s.d.).1
Per giftet seg den 1. januar 1721 i Veøy kirke med Eli Lassesdotter i Bergsvika, viet av Erik Pedersson Lekanger.4 Per Andersson i Bergsvika var utnevnt til lagrettemann i Fanne tinglag i 1721. Han skulle virke året etter.2
Han og Eli var brukere i Nedre, Bergsvika, Veøy, i 1729. Neste bruker var Kristen Jørnsson (s.d.).5,6

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 150 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390617
 2. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390631
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 38, 10. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660227
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 3, circumcisio Christi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660209
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 468. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=471
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 107, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660261
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 15, 6. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/

Trond Trondsson i Malmedalen1,2

M, #11014, (ca. 1747 - )Trond ble født ca. 1747.2
Han bodde i Malmedalen, Vågøy, i 1789. Han oppholdt seg hos sønnen der i 1801.1,2
Han var verge for Anne Andersdotter i 1789.1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/70/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Vaagøe, Malmedal. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058425002263

Andreas Larssen1,2,3

M, #11015, ( - 1781)

Familie 1

Tre barn levde i 1781.2 

Familie 2

Katarina Skjellerup (1747 - )
I januar 1781 ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for begravelsen til deres barn (ringing med begge klokker).7 Han var fadder ved dåpen til Kristoffer Abelset Møller den 29. august 1766 i Molde kirke.4
Andreas Larssen var konsumpsjonsskriver i Molde i 1766. Han var konsumpsjonsinspektør og tollekspedisjonsbetjent i 1777. Andreas var forpaktningssosietetsoverbetjent der i 15 år og virket til sin død.3,5,2,6
Andreas giftet seg med en uregistrert person.2
Andreas giftet seg den 6. januar 1779 på Moldegård, Molde, med Katarina Skjellerup (forlovere: Hans Vadbekk Paust og Gottlieb Friedrich Lange). De ble viet der etter kongelig bevilling.1,6,2

Andreas døde i 1781 i Molde. I april ble det betalt 1 daler 1 ort 8 skilling til kirken for begravelsen (ringing med begge klokker samt leie av likbåre og det beste likkledet).7,5 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 18. april 1781. Arvinger: Katarina Skjellerup Larssen o.a.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 982. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/206/
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 169. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610087
 4. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 5. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Larsen, Andreas.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/108/
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 65 b.

Katarina Skjellerup1,2,3

K, #11016, (1747 - )
Far*Peter Stefan Nielssen Skjellerup3,1 (1698 - 1781)
Mor*Elsebe Johanna Johansdatter Johnston1 (1712 - 1782)
9-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Andreas Larssen ( - 1781)
I januar 1781 ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for begravelsen til deres barn (ringing med begge klokker).21 Katarina ble født i 1747.3 Katarina ble døpt den 28. mars 1747 i Veøy kirke. Faddere: Magrete Matsdotter Holst o.a.3
Katarina giftet seg den 6. januar 1779 på Moldegård, Molde, med Andreas Larssen (forlovere: Hans Vadbekk Paust og Gottlieb Friedrich Lange). De ble viet der etter kongelig bevilling.2,1,4
Hun ble kalt Katarina Skjellerup Larssen, nevnt fra 1781 til 1801 (hun signerte som Catharina Sal: Larsen i 1786, ifølge signaturavskrift).4,5,6,7
Hun var arving ved skiftet etter Andreas Larssen den 18. april 1781.4
Hun var myndling av Abraham Skjellerup i 1781.4
Hun var arving ved skiftet etter Elsebe Johanna Johansdatter Johnston den 1. juni 1782.1
Katarina Skjellerup Larssen kjøpte hus med jernkakkelovn, kjøkken, kammer, skott og tre loftsrom, samt fjøs, høylåve, smie og naust på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, den 9. desember 1786 av Beret Jonsdotter. Kjøpesum: 95 daler. Beret signerte skjøtet med påholden penn (tinglyst 3. desember 1787). Tomten tilhørte Moldegård, hvor Katarina ble innført i grunnleieboka i juli 1787. Iver Moldegaard (s.d.) var husmann der i 1789.7,5,8 Katarina Skjellerup Larssen fikk bygselseddel på grunnen på mnr. 171 fra Karen Brems den 14. juni 1789. Seddelen ble tinglyst 7. mars 1796.9 Katarina tjente hos Even Hammer i 1789.10
Hun var arving ved skiftet etter Karen Brems den 6. mars 1797: Karen hadde testamentert kårhuset sitt på Moldegård til Katarina, men det ser ikke ut til å ha tilfalt henne (dette huset ble i 1850 flyttet til mnr. 203, senere kalt Fannestrandvegen 7).11,12,13
Hun var kreditor ved skiftet etter Even Hammer den 14. juli 1800: Hun fikk utlagt 35 daler 2 skilling, 7 daler 3 ort 18 skilling og 29–0–7 for ymse arbeidsrelaterte utlegg.14,15,16
Katarina Skjellerup Larssen hadde 40 daler i pensjon i 1801.6
Hun bodde på mnr. 171 i 1801 sammen med Elsebe Johanna Skjellerup. Søstera var ugift og losjerte hos henne. I 1802 hadde huset tilbygd sval og var taksert til 80 daler. Det var 20 alen i lengden og 8 i bredden. Plassen hadde også fjøs med kornlåve (14½ × 6½ alen), stabbur (8½ × 7) og et naust (10½ × 8). Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (80), stabbur (20), kufjøs (10) og naust (10).6,5,17
Hun hadde Anne Jakobsdotter og Knut Larssen i tjeneste i 1801.6
Hun var arving ved skiftet etter Even Hammer den 11. februar 1801: Han opprettet testament i 1791. Katarina fikk 300 daler for de mange år hun da hadde vært hans husholder (minus 12 daler i avgift). Hun fikk også utbetalt 25 daler i årslønn pluss én ekstra årslønn i henhold til testamentet.18,19,20

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/108/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 290. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-148
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 982. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/206/
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Moldgierdet, No 171. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002677
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 340. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-173
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 568 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/569/
 10. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 258 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 11. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 257 b–259 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/276/
 12. [S1222] «Hus og tun på Moldegård gjennom 300 år»: s. 67.
 13. [S1222] «Hus og tun på Moldegård gjennom 300 år»: s. 87.
 14. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 289 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/294/
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 290 b–291 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/2/
 16. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 293 a–294 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/4/
 17. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 b, Moldnesset, forsikringsnr. 160. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038
 18. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 296 b–297 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/8/
 19. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 288 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/293/
 20. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 294 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/6/
 21. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 65 b.

Peter Stefan Nielssen Skjellerup1,2,3,4

M, #11017, (27. september 1698 - 15. oktober 1781)

Familie

Elsebe Johanna Johansdatter Johnston (1712 - 1782)
Ni barn levde i 1782.8 
BarnPeter Stefan ble født den 27. september 1698 i København, Danmark.5,1 Han var sekondløytnant i Meldalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1718.6 Han var i Brøsiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1729.6 Han var premierløytnant i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1730.6,2
Han var forlover for Ingebrigt Eriksson og Karen Olsdatter på Molde, som ble trolovet den 22. juni 1731 i Molde kirke.7

Peter Stefan giftet seg den 5. desember 1731 i Molde kirke med Elsebe Johanna Johansdatter Johnston.2,8 Peter Stefan Nielssen Skjellerup var kaptein og sjef i Meldalske kompani i 1735.6 Han var kaptein og sjef i Fannåttingske kompani fra 1736. I 1748 hadde han tjenestegjort i 35 år. Peter Stefan fikk avskjed med pensjon i 1763.6,1
Han var fadder ved dåpen til Hans Broderssen Eg den 15. januar 1737 i Vestnes kyrkje.9

Peter Stefan Nielssen Skjellerup kjøpte 1 våg 12 merker på bnr. 4, Sølsnes, Veøy, i 1738.10
Han var forlover for Mats Jenssen Viderø og Magrete Maria Rotkier, som ble trolovet den 19. oktober 1742 i Flovik, Veøy.11
Han var verge for Jørn Sørensson i 1742. Jørn var nok myndig, men fraværende ved skiftet etter faren.12
Han bevitnet at Jakob Ottosson Fris solgte såkalte Jens Jenssons gård (med grunn) i Molde den 22. november 1742 til Ivar Ivarsson.3

Peter Stefan Nielssen Skjellerup kjøpte på Flovikholmen, Veøy, i 1744. Kjøpesum: 138 daler.13
Han var kreditor ved skiftet etter A. M.sdotter? og Per Sjurdsson på Holsbøen den 10. april 1744: 9 daler 1 ort 8 skilling for konsumpsjon 1740–43.14

Peter Stefan Nielssen Skjellerup kjøpte 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på bnr. 5, Sørnesje, Veøy, den 6. mai 1744 av Anna Kåsbøl. Kjøpesum: 29 daler. Skjøtet ble tinglyst 25. januar året etter.15
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Jøstensdotter i Bjørnsund den 23. april 1746: 2 ort.16

Han bodde i Molde i 1746.17,18
Magrete Maria Stensdotter Meldal meldte seg for sognepresten 27. mars 1747 og tilstod (i prestemedhjelper Askjell Olsson på Bakkens nærvær) at hun var gravid med Ola Hanssons barn. Han hadde tjent hos hennes avdøde far, «men strax, da dette deris syndige Levnet med hineanden blev mig bekiendt, ved Medhielperen og 2de Mænd, blev tilsagt, at hand maatte forføje sig derfra». Noen dager etter ble Ola hentet av kaptein Skjellerup og hensatt i tjeneste i Molde.19

Peter Stefan Nielssen Skjellerup solgte hus med grunn i Molde den 6. juni 1747 til William Allan. Huset bestod av to stuer med jernovner, loft og kjøkkener. Eiendommen hadde blant annet eldhus med innmurt bakerovn og skorstein, og innhegnet hage med frukttrær. Årlig kjennelse til Moldegård (grunnens opprinnelige eier) var 3 ort. Kjøpesum: 600 daler kontant. Vitner: Jakob Ottosson Fris og Morten Anderssen Lyng. Skjøtet ble tinglyst 26. februar året etter.20
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Hansdotter på Nesjesletta den 28. september 1758: 1 daler.21
Han var fadder ved dåpen til Johan Tomas Hammond Junghans den 8. mars 1765 i Veøy kirke.22
Han var debitor ved skiftet etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: 3 daler 2 ort.23


Peter Stefan døde den 15. oktober 1781 på Flovikholmen.5,6,4 Han ble gravlagt i Veøy kirke, i sakristikjelleren.13
Boet etter Peter Stefan auksjonerte bort 2 pund 8 merker med bygselrett på bnr. 1, Sørnesje, Veøy, den 28. november 1781. Kjøpesum: 104 daler. Skjøtet ble utstedt 18. januar og tinglyst 17. juni året etter.4

     Navnet hans ble skrevet Petter Stephan Nilssøn Schielderup i 1731.2

     Peter Stefan Nielssen Skjellerup og Joris Nilssen Skjellerup kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S1193] Fannåttingske hovedlegdsrulle 1748: Prima Plana.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-63
 3. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 187 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001650447
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 263 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660224
 5. [S2264] Abel, den store mathematikers slegt: s. 109. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009051203031?page=118
 6. [S719] Militærbiografier II: s. 361.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-62
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/108/
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 169, 15. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660292
 10. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 756. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#759
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 229. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660323
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 245 a.
 13. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 376. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#379
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a–336 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 15. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650476
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 405 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650425
 17. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 18. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 59. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=72
 19. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 290. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 20. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 13 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650492
 21. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 597 b–598 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/602/
 22. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 6, 8. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660486
 23. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 24. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 206. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-106
 25. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 290. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-148

Elsebe Johanna Skjellerup1,2

K, #11018, (ca. 1743 - 21. juli 1823)
Far*Peter Stefan Nielssen Skjellerup1 (1698 - 1781)
Mor*Elsebe Johanna Johansdatter Johnston1 (1712 - 1782)
9-menning 7 ganger forskjøvet til megElsebe Johanna ble født ca. 1743.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Elsebe Johanna Johansdatter Johnston den 1. juni 1782.1
Elsebe Johanna Skjellerup hadde 50 daler årlig i pensjon i 1801.2 Hun losjerte hos søstera Katarina Skjellerup Larssen på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, i 1801.2,4,5

Elsebe Johanna døde ugift den 21. juli 1823 på Moldegjerdet, Molde, «af en hastig besvimelse».3 Hun ble jordfestet den 27. juli 1823 i Bolsøy.3

     Navnet hennes ble skrevet Ellisabeth Johanna Schjelderup i 1823 (post mortem).3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/108/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Moldgierdet, No 171. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002677
 3. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 187. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-95
 4. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 b, Moldnesset, forsikringsnr. 160. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038

Knut Larssen1

M, #11019, (ca. 1773 - )Knut ble født ca. 1773.1 Knut og Anne Jakobsdotter tjente hos Katarina Skjellerup Larssen på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Moldgierdet, No 171. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002677

Gottlieb Friedrich Lange1,2,3

M, #11020, ( - 1783)

Familie

Margrete Vingård ( - 1786)
Tre barn levde i 1786.1 
BarnGottlieb Friedrich ble født i Bernau, Preussen.4 Han gikk i lære hos stadsfysikusen i Bergen i 1752.4 Han var kirurg på Reknes hospital, Molde, i 1755.4,1
Gottlieb Friedrich giftet seg med en uregistrert person.5
Gottlieb Friedrich hadde Mats Pålsson o.a. i tjeneste i 1762. Mats flyttet hjem til brorens enke i november.2,6,7

Han bodde på mnr. 108, Hovedgata, Molde, i 1762.2,8
Han var fadder ved dåpen til Hans Thiis Møller den 27. april 1764 i Molde kirke.9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Ola Olssen på Bergsgjerdet den 25. juni 1765: høvler, huggjern o.a.10
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Olsdatter den 8. oktober 1772: 18 daler 1 ort.11

Gottlieb Friedrich giftet seg med Margrete Vingård.1 Gottlieb Friedrich Lange var privilegert tobakkshandler i Molde fra 1778.12
Han var forlover for Andreas Larssen og Katarina Skjellerup, som giftet seg den 6. januar 1779 på Moldegård, Molde.13,14,15


Gottlieb Friedrich døde i 1783 i Molde. Det ble betalt 3 daler for kirkegårdsjorden, ringing med begge klokker og leie av begge likkleder og den beste likbåren m.m.4,16

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 2 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/3/
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212023
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 760. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/99/
 4. [S2115] «Norges kirurger 1776»: s. 10, nr. 37. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2021021183011_001?page=11
 5. [S1296] Stamtavle over Slægten Bernhoft: s. 139, note 2. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011051604027?page=166
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 2, til- og avgang. Desember, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212033
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 19. Vågøy, tilgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041346
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 181. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036?page=194
 9. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 10. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 294 b–295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660316
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759–761. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/
 12. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-9
 14. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 105 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/108/
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 982. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/206/
 16. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 67 b.

Ola Evenssen Hammer1,2,3,4,5

M, #11021, (1785 - 12. august 1807)
Far*Even Hammer6,7 (1732 - 1800)
Mor*Gjertrud Karina Knutsdatter Ødegård5 (1760 - f 1823)
3-menning 6 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1785 i Molde, utenom ekteskap.4,7 Ola ble døpt den 23. april 1785.4,2
Han var arving ved skiftet etter Even Hammer den 11. februar 1801. I testament av 1791 gav han 50 daler til «Opdragelse for Drængen Ole».8,9,10
Ola tjente på Klauset, Aukra, i 1804.3 Han var rulleført som sjøvant i 1. rode, Molde, i 1804. Han fikk sjøpatent 25. juni.2
Han reiste som mannskap 25. september eller oktober 1804 hos skipper Anders Olsson Male med destinasjon i Barcelona, Spania. Nils Hellene deserterte i Tönning. Skipet kom tilbake 30. oktober året etter, og det ble opptatt tingsvitne i Molde.2,11 Ola Evenssen Hammer reiste den 25. november 1805 med destinasjon i Kristiansund.4
Han reiste som mannskap den 14. januar 1806 hos skipper Johan Tönjes Vogt med destinasjon i Irland. De drog fra Kristiansund, og kom tilbake 7. juni.2
Han reiste som mannskap den 19. juli 1806 hos skipper Johan Tönjes Vogt med destinasjon i Barcelona. De drog fra Kristiansund.2

Ola døde den 12. august 1807 i London, England. Han falt over bord og druknet ved havnen, ifølge tingsvitne i Kristiansund 7. september.2

Kilder/noter

 1. I en sjørulle fra 1804 kalles han Ole Jonsen Hammer («Jonsen» er tilføyd senere og viser nok til stefaren), mens i hoved- og roderullene står Ole Evenssen Hammer.
 2. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, B. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000003
 3. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 4. [S1136] Molde, 1. rode, sjørulle 1806: E.
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 288 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/293/
 6. [S2128] Romsdal hovedrulle 1804: 90. legd, H. https://www.digitalarkivet.no/ru20100920680208
 7. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): E.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 296 b–297 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/8/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 288 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/293/
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 294 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/6/
 11. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, R. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000007

Ingeranna Persdatter1,2

K, #11022, (1823 - 6. august 1823)
Far*Per Eriksson Rød2,1 (1790 - 1823)
Mor*Beret Andrea Lossius1,2 (1792 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til megIngeranna ble født i 1823 i Molde, utenom ekteskap, etter farens død. Hun ble hjemmedøpt.1,2

Ingeranna døde den 29. juli eller 6. august 1823 i Molde, 2 eller 3 dager gammel (ministerial- og klokkerbøkene oppgir forskjellige datoer).1,2 Hun ble gravlagt den 4. eller 11. august 1823.1,2

Sakarias Hansen Nerland1,2,3

M, #11023, (1778 - 25. oktober 1835)
Far*Hans Hansson på Nerland2 (c 1731 - 1801)
Mor*Gjertrud Sakariasdotter på Nerland2 (c 1745 - )

Familie 1

Beret Endresdatter i Molde (c 1773 - c 1822)
De fikk et dødfødt jentebarn, jordfestet 6. september 1806.7,18 

Familie 2

Gunnhild Marie Rypdal (c 1796 - 1865)Sakarias ble født i 1778 på Nerland, Hustad i Romsdal, og døpt i mai.4 Han hadde kopper.5 Sakarias Hansen og Ingeborg Hansdotter tjente hos Abigael Maria Baade på Torhaugen, Ytre Kalsvika, Bud, i 1801.6
Han var arving ved skiftet etter Hans Hansson på Nerland den 19. januar 1802.2

Sakarias fikk barn med Beret Endresdatter den 3. september 1806 i Molde. Jentebarnet var hennes første og ble forløst i 9. måned, men døde i mors liv, opplyste Marta Levanger: «Jordemoderen brugte al muelig Hielp ved dets Fødsel, som skede ikke let».7
Han reiste som skipper den 20. januar 1807 med destinasjon i Nordland. Blant mannskapet var Ola Trondsson Gaupar. Hjemkomst: 14. mai.8
Ola Olssen på Reknes, Olava Olsdatter, Beret Maria Olsdatter, Beret Olsdatter den yngre og Karen Olsdatter frasa seg arv etter broren Arne Olssen Ringar til fordel for hans utenomekteskapelige sønn Hans Arnt Fjellberg den 16. november 1807. Arne hadde tenkt å lyse ham i kull og kjønn, men ble borte på sjøen. Alv Tjøstolvsson Lønset, Ivar Jakobsson , Per Perssen Strande og Knut Jonsson Bjørset skrev under på vegne av sine koner (Ola, Per og Knut signerte med ført penn). Vitner: Kristian Hanssen Eide og Sakarias Hansen Nerland. Dokumentet ble tinglyst 16. november.9,1
Han bevitnet at Jon Olssen Moldegjerde solgte grunn og hage på fhv. mnr. 95, Hjørnet, Molde, den 18. desember 1810 til Rasmus Rasmusson Rypdal.3,10

Sakarias giftet seg den 19. januar 1815 i Molde kirke med Gunnhild Marie Rypdal (forlovere: Rasmus Rasmusson Rypdal og Johan Vikberg).5 Sakarias Hansen var borger og handelsmann i Molde i 1815. Han var handelsmann til sin død.5,11
Han var kreditor ved skiftet etter Hallvor Persson og Sissel Ingebrigtsdotter på Berg den 10. desember 1822: 1 daler 1 ort 12 skilling.12
Sakarias Hansen var innenlandshandler på Eikrem, Bolsøy, i 1823. Han var fremdeles handelsmann i 1826.13,14
Han hadde Per Eriksson Rød i tjeneste på Eikrem i 1823.15,13,16
Han var kreditor ved skiftet etter Per Eriksson Rød den 15. september 1823: 7 daler 2 ort 22 skilling.17
Han var forlover for Anne Stine Alnes og Ola Bendiksson Midsund, som giftet seg den 16. februar 1826 i Molde kirke.14


Sakarias døde den 25. oktober 1835 i Molde.11 Han ble gravlagt den 31. oktober 1835.11

     Han signerte som Zacharias Hanssen Nerland i 1807 (ifølge avskrift).1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 579. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 508 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/528/
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 628. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610318
 4. [S2128] Romsdal hovedrulle 1804: 111. legd, H. https://www.digitalarkivet.no/ru20100920680251
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 b, 1815, nr. [1]. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-53
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Boe, Torhouven. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058426000343
 7. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 b, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630207
 8. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, A. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000003
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 578. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610292
 10. [S116] Molde pantebok 1844–58: fol. 218 a, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003620221
 11. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 216, nr. 11. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620545
 12. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b–327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 13. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 14. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 376, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620618
 15. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 190, nr. 6. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-97
 16. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 190, nr. 18. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-98
 17. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b–474 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 18. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b, 1806, 6. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630233

Hans Hansson på Nerland1,2,3

M, #11024, (ca. 1731 - 1801)

Familie 1

To barn levde i 1802.1 
Barn

Familie 2

Gjertrud Sakariasdotter på Nerland (c 1745 - )
Fem barn levde i 1802.1 
BarnHans ble født ca. 1731.3,2
Hans giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde på Nerland, Hustad i Romsdal, ca. 1768.4
Hans giftet seg med Gjertrud Sakariasdotter.2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Hans og Gjertrud på Nerland. De var innerster. Han var da sengeliggende.2

Hans døde i 1801 på Nerland.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 19. januar 1802. Arvinger: Gjertrud Sakariasdotter, Ismael Hansson og Sakarias Hansen o.a.1

Kilder/noter

 1. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 508 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/528/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Boe, Hustad, Neerland. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058426000812
 3. [S594] Bud mini. 1767–1817: fol. 363 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16072&idx_id=16072&uid=ny&idx_side=-213
 4. [S923] Molde, 2. rode, sjørulle 1812: F.

Gjertrud Sakariasdotter på Nerland1,2,3

K, #11025, (ca. 1745 - )

Familie

Hans Hansson på Nerland (c 1731 - 1801)
Fem barn levde i 1802.3 
BarnGjertrud ble født ca. 1745.2
Gjertrud giftet seg med Hans Hansson på Nerland.2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 bodde Gjertrud og Hans på Nerland, Hustad i Romsdal. De var innerster. Han var da sengeliggende.2
Hun var arving ved skiftet etter Hans Hansson på Nerland den 19. januar 1802.3

Kilder/noter

 1. Hun kalles Gjertrud Olsdotter i skiftet etter mannen (1802).
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Boe, Hustad, Neerland. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058426000812
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 508 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/528/

Hans Oskar Ronthi1,2

M, #11026, (23. april 1905 - 14. desember 1989)

Familie

Dagny Margrethe Kvernberg (1904 - 1993)
De hadde ikke barn. Hans Oskar ble født den 23. april 1905.2 Han var fiskearbeider i Vadsø i 1957.1
Hans Oskar giftet seg ca. 1957 med Dagny Margrethe Dyre.3,1
Han og Dagny Therese bodde i Idrettsvegen 16, Vadsø, i 1976. Telefonnummer: (085) 52 138.4,3

Hans Oskar døde den 14. desember 1989.2 Han ble gravlagt den 21. desember 1989 på Kirkegård, Vadsø.2
Hans og Dagny Ronthis gravstein i 2014 (foto: Anders Kvernberg)

Kilder/noter

 1. [S1373] Norsk lysingsblad: nr. 142/24.6.1957. Side 2, «Lysinger / Ronthi». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_norsklysingsblad_null_null_19570624_75_142_1?page=1
 2. [S497] Gravminnebasen: Hans Oskar Ronthi. https://slektogdata.no/gravminner/grav/ca2267ca-858a-40d0-9480-0ff3038fffea
 3. [S133] Anders Kvernberg: e-post 23.8.2014.
 4. [S1226] Telefonkatalogen 1976 N/T/F: s. 420.

Sjurd Hansson Krokset1,2,3,4,5

M, #11027, (1749 - 1811)
Far*Hans Persson på Krokset1 ( - c 1757)
Mor*Marit Olsdotter på Krokset6 ( - e 1758)

Familie 1

Sigrid Olsdotter i Løvika (1758 - )
Barn

Familie 2

Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet (c 1759 - 1811)
To barn levde i 1811.13 
BarnSjurd ble født i 1749 på Krokset, Vestnes.1,7 Sjurd ble døpt den 3. august 1749 i Veøy kirke.1
Han var arving ved skiftet etter Hans Persson på Krokset den 20. januar 1758.6

Sjurd fikk barn med Sigrid Olsdotter i Løvika i 1781.2
Han ble kalt Sjurd Hansson på Moldegjerdet, nevnt fra 1790 til 1811.8,9,10 Sjurd Hansson Krokset var landvernssoldat i 1790.3,11
Sjurd trolovet seg med Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet den 4. februar 1790 på Moldegjerdet, Molde, i huset. Forlovere: Knut Erikssen og Ola Persson på Hospitalet.3
Sjurd giftet seg den 25. april 1790 i Bolsøy kirke med Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet.11,3,10
Han og Gjertrud var husfolk på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, i 1801, sammen med Marta Sjurdsdatter og Ola Sjurdssen. Familien bodde på Moldegjerdet allerede i 1790. Huset var 12×7 alen (i 1803). I 1807 var det taksert til 30 daler. Sjurd og Gjertrud hadde plassen resten av livet.10,8,12,5,13 Sjurd Hansson Krokset var bryggearbeider i 1804. Han var da på (sjø)reise.4

Sjurd døde i 1811 på Moldegjerdet.9 Det ble holdt skifteregistrering etter ham og Gjertrud den 21. mai 1811. Arvinger: Ola Sjurdssen, Marta Sjurdsdatter og Anemarta Kristensdatter.13 Sjurd og Gjertrud ble jordfestet den 23. mai 1811 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.9,14

     Navnet hans ble skrevet Siver Hansen Krogset i 1790.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 317. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-161
 2. [S77] Tresfjord I: s. 715. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#718
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-20
 4. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 35 a, Moldnesset, forsikringsnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038
 6. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 533 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/537/
 7. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): C.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 66 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-64
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 10. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Moldgierdet No 172. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002682
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-29
 12. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 397 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/105/
 14. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 34 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-37
 15. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): D.

Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet1,2,3

K, #11028, (ca. 1759 - 1811)

Familie 1

Barn

Familie 2

Sjurd Hansson Krokset (1749 - 1811)
To barn levde i 1811.6 
BarnGjertrud ble født ca. 1759.4,3
Ei Giertrud Ols D: Moldegaard (i sitt 16 år) ble konfirmert den 2. oktober 1774 i Bolsøy kirke.5

Gjertrud fikk barn med en Kristen.6
Gjertrud trolovet seg med Sjurd Hansson Krokset den 4. februar 1790 på Moldegjerdet, Molde, i huset. Forlovere: Knut Erikssen og Ola Persson på Hospitalet.7
Gjertrud giftet seg den 25. april 1790 i Bolsøy kirke med Sjurd Hansson Krokset.1,7,4
Hun og Sjurd var husfolk på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, i 1801, sammen med Marta Sjurdsdatter og Ola Sjurdssen. Familien bodde på Moldegjerdet allerede i 1790. Huset var 12×7 alen (i 1803). I 1807 var det taksert til 30 daler. Sjurd og Gjertrud hadde plassen resten av livet.4,2,8,9,6

Gjertrud døde i 1811 på Moldegjerdet.3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne og Sjurd den 21. mai 1811. Arvinger: Ola Sjurdssen, Marta Sjurdsdatter og Anemarta Kristensdatter.6 Gjertrud og Sjurd ble jordfestet den 23. mai 1811 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,10

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-29
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 66 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-64
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Moldgierdet No 172. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002682
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-112
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 397 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/105/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-20
 8. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 35 a, Moldnesset, forsikringsnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 34 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-37

Marta Sjurdsdatter Krokset1

K, #11029, (11. juli 1790 - )
Far*Sjurd Hansson Krokset2,3 (1749 - 1811)
Mor*Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet2,3 (c 1759 - 1811)Hun ble kalt Marta Sjurdsdatter på Moldegjerdet.2,3
Marta ble født den 11. juli 1790 på Moldegjerdet, Molde.2 Marta ble døpt den 25. juli 1790 i Molde kirke. Faddere: Hallvor Persson, Knut Persson, Brit Knutsdotter på Fuglset, Marit Persdotter og Åse Olsdotter.2 Marta Sjurdsdatter bodde hos Sjurd Hansson og Gjertrud Olsdatter på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, i 1801.3,2,4,5,1
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Hansson og Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet den 21. mai 1811.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 397 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/105/
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 66 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-64
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Moldgierdet No 172. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002682
 4. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 5. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 35 a, Moldnesset, forsikringsnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038

Ola Sjurdssen Krokset1,2,3,4

M, #11030, (1794 - )
Far*Sjurd Hansson Krokset1,5 (1749 - 1811)
Mor*Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet5 (c 1759 - 1811)Han ble kalt Ola Sjurdssen på Moldegjerdet.5,6
Ola ble født i 1794 på Moldegjerdet, Molde.1 Ola ble døpt den 27. oktober 1794.1 Han bodde hos Sjurd Hansson og Gjertrud Olsdatter på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, i 1801.5,7,8,9,6
Han var arving ved skiftet etter Sjurd Hansson og Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet den 21. mai 1811.6
Han var fadder ved dåpen til Peter Allan den 15. oktober 1820 i Molde kirke.10
Han var fadder ved dåpen til Knut Andreas Knutssen den 23. oktober 1831 i Molde kirke.4


     Navnet hans ble skrevet Ole Syversen i 1804.2

     Navnet hans ble skrevet Ole Krohgseth i 1820.10

Kilder/noter

 1. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): D.
 2. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 12, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630248
 4. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 96, nr. 9. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630290
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Moldgierdet No 172. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002682
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 397 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/105/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 66 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-64
 8. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 35 a, Moldnesset, forsikringsnr. 161. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038
 10. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 16, nr. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620444

Hans Persson på Krokset1,2

M, #11031, ( - ca. 1757)

Familie

Marit Olsdotter på Krokset ( - e 1758)
Seks barn levde i 1758.2 
BarnHans giftet seg med Marit Olsdotter.2
Han og Marit var husfolk på Krokset, Vestnes, i 1749.1

Hans døde ca. 1757 på Krokset, som husmann.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 20. januar 1758. Arvinger: Marit Olsdotter og Sjurd Hansson o.a.2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 317. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-161
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 533 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/537/

Marit Olsdotter på Krokset1

K, #11032, ( - etter 1758)

Familie

Hans Persson på Krokset ( - c 1757)
Seks barn levde i 1758.1 
BarnMarit giftet seg med Hans Persson.1
Hun og Hans var husfolk på Krokset, Vestnes, i 1749.2
Etter barsel ble hun innledet i Vestnes kyrkje den 13. september 1749.3
Hun var arving ved skiftet etter Hans Persson på Krokset den 20. januar 1758.1

Ola Olsson Nesje1,2,3

M, #11033, (ca. 1732 - før 1800)
Far*Ola Olsson Hovde (c 1687 - 1740)

Familie

Synnøv Arnesdotter i Solholmen (c 1731 - 1800)
De hadde iallfall fire barn.2,5 
BarnOla ble født ca. 1732 på Sørnesje, Veøy.3,4 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1757. Han var fremdeles soldat i 1765.3,1
Ola trolovet seg den 9. oktober 1760 i Bolsøy med Synnøv Arnesdotter.1
Ola giftet seg den 27. november 1760 med Synnøv Arnesdotter.1,2
Han og Synnøv var trolig husfolk på Hjertøya, Bolsøy, i 1760. Ved trolovelsen ble det opplyst i kirkeboka at han «skal have plads paa Hiertøen».1
Annet navn: Ola Olsson i Solholmen.5
Han og Synnøv var brukere i Indre Solholmen, Solholmen, Aukra, i 1765. Skyld: 2 pund. De drev fremdeles i 1781, men året etter hadde neste bruker overtatt.3,5

Ola døde før 1800.6

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 3. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700669
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 28. legd, ungt mannskap. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 5. [S162] Midsund I: s. 161.
 6. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 184, begravde, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650636

Synnøv Arnesdotter i Solholmen1

K, #11034, (ca. 1731 - 1800)

Familie

Ola Olsson Nesje (c 1732 - f 1800)
De hadde iallfall fire barn.5,7 
BarnSynnøv ble født ca. 1731.1 Hun var stevnet som vitne til tinget i Fanne tinglag den 17. juli 1760 i en sak mellom Hans Holst og Per Eriksson Vestnes.2 Synnøv Arnesdotter var stevnet som vitne til tinget i Fanne tinglag den 17. juli 1760 i en sak mellom Hans Holst og Anders Eriksson Røbekk.3
Synnøv trolovet seg den 9. oktober 1760 i Bolsøy med Ola Olsson Nesje.4
Synnøv giftet seg den 27. november 1760 med Ola Olsson Nesje.4,5
Hun og Ola var trolig husfolk på Hjertøya, Bolsøy, i 1760. Ved trolovelsen ble det opplyst i kirkeboka at han «skal have plads paa Hiertøen».4
Hun og Ola var brukere i Indre Solholmen, Solholmen, Aukra, i 1765. Skyld: 2 pund. De drev fremdeles i 1781, men året etter hadde neste bruker overtatt.6,7

Synnøv døde i 1800 i Solholmen, Aukra.1 Hun ble gravlagt den 30. desember 1800 på Aukra kyrkjegard.1

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 184, begravde, 30. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911650636
 2. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 89 a, saksnr. 1. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410389
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 89 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410389
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-3
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 6. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 50. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700669
 7. [S162] Midsund I: s. 161.

Eli på Tøndergård1

K, #11035, ( - etter 1761)Hun bodde på Tøndergård, Bolsøy, i 1761.1
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Olsdatter den 5. juli 1761.1


     Navnet hennes ble skrevet Elen Tøndergaard i 1761.1

     Eli Tøndergård og Eli Trondsdotter i Bergsbakken kan ha vært samme person.

Synnøv Åmundsdatter1

K, #11036, ( - etter 1764)

Familie

Erik Knutssen Lien (1724 - )
Han hadde én stesønn i 1770.2 Synnøv giftet seg med Erik Knutssen Lien.1 Synnøv Åmundsdatter og mannen bodde hos Endre Anderssen og Marit Sveinsdatter utpå Gata, Molde, i 1764.1

     Synnøv Åmundsdatter kan ha vært barn av Åmund Olsson i Lia.

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/88/
 2. [S1144] Molde sjømanntall 1770: nr. 79.

Sigrid Olsdotter i Løvika1

K, #11037, (1758 - )
Far*Ola Olsson i Løvika1 (c 1709 - 1796)
Mor*Anne Hansdotter i Løvika1 (c 1732 - 1775)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sjurd Hansson Krokset (1749 - 1811)
BarnSigrid ble født i 1758 i Løvika, Tresfjord.1
Sigrid fikk barn med Sjurd Hansson Krokset i 1781.1

Marit Sjurdsdotter1

K, #11038, (1781 - )
Far*Sjurd Hansson Krokset1 (1749 - 1811)
Mor*Sigrid Olsdotter i Løvika1 (1758 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til megMarit ble født i 1781, utenom ekteskap.1

Martein Knutsson på Hammarvoll1,2

M, #11039, (ca. 1672 - 1741)
Far-?*Knut Marteinsson på Mittet ( - c 1689); trolig
Mor-?*Ågot Jonsdotter på Mittet ( - e 1690); trolig
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Rasmusdotter på Hammarvoll ( - f 1763)
Tre barn levde i 1763.11 
BarnMartein ble født ca. 1672.3,1
Annet navn: Martein Knutsson på Mittet.4,3 Han ble innrullert i Romsdalske kompani, Trondhjemske infanteriregiment, i 1697. Han var fremdeles soldat i 1701.4,3 Martein tjente i Sveingarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1701.3
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson og Marit Olsdotter på Staurset den 22. januar 1704: 6 daler i to årslønner og 2 daler 3 ort 8 skilling i rest på klær.5
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebrigt Knutsson på Dale den 12. februar 1706: 2 ort.6
Han var kreditor ved skiftet etter Gjertrud Olsdotter på Mittet i januar 1708: 2 ort 16 skilling.7

Martein giftet seg med Marit Rasmusdotter.8
Han og Marit var brukere på Hammarvoll, Veøy, iallfall fra 1724 til 1736. Bruket var på 2 pund 19 1/8 mark.2,9

Martein døde i 1741 på Hammarvoll, som husmann.1 Han ble jordfestet den 3. desember 1741 på Rødven kyrkjegard, Veøy.1

     Navnet hans ble skrevet Morten Knudsen Hammervold i 1741.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 217, 1. søndag i advent. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660317
 2. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 59 b, mnr. 273. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670061
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 201, yttermetted. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282113
 4. [S643] Trondhjemske reg, mønstringsrulle 1703: 8. Reven Otting, nr. 73.
 5. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 112 a–114 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630227
 6. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 257 b–258 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630376
 7. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 8 b–9 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630408
 8. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 404. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=405
 9. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 273.
 10. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 405. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=406
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 117 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660136

Anemarta Kristensdatter1

K, #11040, (før 1790 - )
Mor*Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet1 (c 1759 - 1811)Anemarta ble født før 1790, utenom ekteskap.1
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Hansson og Gjertrud Olsdatter på Moldegjerdet den 21. mai 1811.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 397 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/105/

Anders Olssen Hjertøy1,2

M, #11041, (ca. 1759 - før 1790)
Far*Ola Hjertøy1 ( - 1785)
Mor*Marta Hansdotter Hjertøy (1728 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til megAnders ble født ca. 1759 på Hjertøya, Bolsøy.1,2 Han var rulleført i Molde i 1773. I en senere rulle står at han var liten av statur og sjøvant.1,2 Anders tjente i Uglvik, Aukra.2

Anders døde ugift før 1790 (og trolig før 1787).2

Kilder/noter

 1. [S1134] Molde sjørulle 1773: nr. 130.
 2. [S838] Molde hovedrulle ca. 1776–1790: nr. 50.

Beret Lassesdotter på Nøisomhed1

K, #11042, (ca. 1779 - )

Familie

Ola Trondsson Gaupar (1765 - 1829)Beret ble født ca. 1779.1 Hun hadde kopper.1
Beret giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, i 1824.1
Beret giftet seg den 27. juni 1824 i Bolsøy kirke med Ola Trondsson på Moldegjerdet (forlovere: Hans Olssen ved Brua og Ola Fuglset).1

Beret Ingebrigtsdotter på Berg1,2,3

K, #11043, (ca. 1753 - )
Far*Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad4,5,6 (c 1700 - 1778)
Mor*Ingeleiv Knutsdotter på Fannbostad5 ( - c 1763)

Familie

Knut Larsson på Berg (1766 - )Beret ble født ca. 1753 på Fannbostad, Bolsøy.5,2
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Knutsdotter på Fannbostad den 14. mars 1764.5
Hun var myndling av Ola Årø i 1764.5
Hun var myndling av Lars Larsson på Nesje i 1779.4
Birrit Fanbosta var fadder ved dåpen til Kirsten Ottarsdotter på Årø den 25. februar 1781 i Molde kirke.7,8
Birrit Fanbostad var fadder ved dåpen til Elen Olava Ivarsdatter den 9. april 1786 i Molde kirke.9,10

Annet navn: Beret Ingebrigtsdotter på Fannbostad, nevnt 1788.11,5
Beret trolovet seg den 24. mars 1788 i Bolsøy med Knut Larsson på Berg. Forlovelsen skjedde i huset. Han kaltes gårdmann. Forlovere: Hallvor Persson på Berg og Rasmus Andersson Bjørstad.11
Beret giftet seg den 23. juni 1788 i Molde kirke med Knut Larsson på Berg. Det ble betalt 1 daler til kirken for vielsen.11,12,6
Hun og Knut bodde på Berg, Bolsøy, i 1789. De var husfolk med jord der i 1801 og hadde et fosterbarn.3,2
Hun var fadder ved dåpen til Per Olsson på Øverland den 27. september 1789 i Molde kirke. Beret bar barnet.3
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Sørensson på Fannbostad den 4. juni 1791 i Molde kirke.1
Beret Ingebrigtsd: var fadder ved dåpen til Ingebrigt Salamonssen den 14. september 1795 i Molde kirke.13

Annet navn: Beret Ingebrigtsdotter i Myra, nevnt 1821.6
Hun og Knut var husfolk i Myra, Berg, Bolsøy, i 1821. Han bodde fremdeles der i 1823.6,14
Hun var arving ved skiftet etter Hallvor Persson og Sissel Ingebrigtsdotter på Berg den 10. desember 1822: 3 daler 12 skilling.15

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630012
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630008
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 429 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 6. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-135
 11. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-15
 12. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 73 b.
 13. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-7
 14. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/
 15. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b–327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Anne Andersdatter1

K, #11044, (1796 - )
Far*Anders Johanssen1 ( - e 1796)
Mor*Anne Åmundsdotter Kleive1 (c 1763 - )Anne ble født i 1796 i Molde, utenom ekteskap.1 Anne ble døpt den 19. oktober 1796. Faddere: Elling Persson, Mats Olssen, Johan Jonssen, Siri Olsdatter, Brit Åmundsdotter og Guru Jonsdatter.1

Anders Johanssen1

M, #11045, ( - etter 1796)

Familie

Anne Åmundsdotter Kleive (c 1763 - )
Det skal ha vært hennes fjerde utenomekteskapelige barn.1 
BarnAnders Johanssen var matros i 1796.1
Anders fikk barn med Anne Åmundsdotter i 1796.1

Andreas Jonssen Høystakkli1

M, #11046, (ca. 1779 - før 1822)
Far*Jon Knutsson Høystakkli (c 1743 - 1796)
Mor*Mari Andersdatter på Haugan (o 1747 - 1808)Andreas ble født ca. 1779 i Molde.1 Åmund Åmundssen Kleive og Andreas Jonssen Høystakkli reiste i desember 1804 hos skipper Just Adolf Lahusen med destinasjon i Middelhavet. Kleive avmønstret i København.2,3

Andreas døde før 1822.4

Kilder/noter

 1. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): dd.
 2. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, F. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000004
 3. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, i. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000012
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022

Jon Knutsson Høystakkli1,2,3,4

M, #11047, (ca. 1743 - 1796)
Far*Knut Jonsson i Høystakklia2,5 ( - c 1760)

Familie

Mari Andersdatter på Haugan (o 1747 - 1808)
To barn levde i 1822.5 
BarnJon ble født ca. 1743 i Høystakklia, Bolsøy.2,1
Han var arving ved skiftet etter Knut Jonsson i Høystakklia den 9. oktober 1761.2
Jon Knutsson Høystakkli ble konfirmert den 24. oktober 1762 i Molde kirke.1
Jon giftet seg med Mari Andersdatter.
Han bodde på mnr. 159, Haugen, Molde, fra 1774. Han var husmann der i 1789 og hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.6,3,7 Jon Knutsson Høystakkli var daglønner i 1789.3,7

Jon døde i 1796 i Molde. Jon Johanessen paa Hauan 50 Aar (sic) ble jordfestet 28. desember.8
Annet navn: Jon Knutsson på Haugen, nevnt 1822 (post mortem).5

     Navnet hans ble skrevet Jon Høstachlien i 1789.7

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 145 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630053
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 30 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660047
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 163. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1796, inntekter, 5. september.
 5. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 286 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 163. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 16 a. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630112
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630109

Johannes Jonssen Høystakkli1

M, #11048, (ca. 1774 - før 1822)
Far*Jon Knutsson Høystakkli (c 1743 - 1796)
Mor*Mari Andersdatter på Haugan (o 1747 - 1808)

Familie

Beret Olava ( - e 1798)
BarnJohannes ble født ca. 1774 i Molde.1
Han ble kalt Johannes Jonssen repslager, nevnt 1796 (han var oppvokst i nærheten av reperbanen, så kanskje han eller faren arbeidet der).2 Han var matros i 1796.2
Johannes fikk barn med Beret Olava i 1796 i Molde.2
En Johan Jonsen var fadder ved dåpen til Anne Andersdatter den 19. oktober 1796.3
Johannes Jonssen Høystakkli var sjømann i Bergen i 1804.1

Johannes døde før 1822.4

Kilder/noter

 1. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): cc.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-17
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 335 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611022

Guru Jonsdatter1

K, #11049, ( - etter 1796)Guru [i Molde] var fadder ved dåpen til Gjøri Hansdatter Kleive den 1. november 1795 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Anne Andersdatter den 19. oktober 1796.1


     Guri Jonsdotter på Solbjør og Guru Jonsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-17
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a.

Anne Ivarsdotter på Berg1,2

K, #11050, (ca. 1701 - 9. april 1768)
Far*Ivar Kristensson på Vågseter3 (c 1637 - 1721)
Mor*Anne Andersdotter på Vågseter3 (c 1657 - 1727)

Familie 1

Ellev Olsson på Berg ( - 1740)
De hadde to barn.1,10 
Barn

Familie 2

Jørn Botolvsson Berg (c 1712 - c 1780)
To barn levde i 1769.10 
BarnAnnet navn: Anne Ivarsdotter på Vågseter.4
Anne ble født ca. 1701 på Vågseter, Veøy.2,4
Anne trolovet seg den 27. desember 1737 i Kleive kirke, Bolsøy, med Ellev Olsson på Eide, forrettet av Lars Lekanger.5
Anne giftet seg den 16. mars 1738 i Bolsøy kirke med Ellev Olsson på Eide, viet av Erik Pedersson Lekanger.6,1
Hun og Ellev var brukere på Nørd-Berg, Berg, Veøy, i 1738.7,8
Anne giftet seg den 10. desember 1741 i Veøy kirke med Jørn Botolvsson Berg. På grunn av uvær tidligere på dagen kom ikke folk seg til kirke, så de ble viet «imod Afttenen».9,10
Hun og Jørn var brukere på Nørd-Berg fra 1741 til 1768.8,11
Hun var arving ved skiftet etter Ellev Olsson på Berg den 27. november 1742.1


Anne døde den 9. april 1768 på Berg, Veøy, av tæring.2,8 Hun ble gravlagt den 14. april 1768 på Veøy kirkegård.2 Det ble holdt skifte etter henne den 12. januar 1769. Arvinger: Jørn Botolvsson, Ellev Ellevsson, Anne Ellevsdotter, Inger Jørnsdotter og Brit Jørnsdotter.10

Anne Ellevsdotter på Berg1,2,3

K, #11051, (1738 - 7. juni 1816)
Far*Ellev Olsson på Berg4,1 ( - 1740)
Mor*Anne Ivarsdotter på Berg2,1 (c 1701 - 1768)Anne ble født i 1738 på Berg, Veøy.4 Anne ble døpt den 13. juni 1738. Faddere: Gjertrud Ivarsdotter Bergsvik og Knut Berg o.a.4
Hun var arving ved skiftet etter Ellev Olsson på Berg den 27. november 1742.1
Hun var myndling av Kristen Larsson på Strande fra 1742.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Berg den 12. januar 1769.2


Anne døde ugift den 7. juni 1816 på Berg.3 Hun ble jordfestet den 23. juni 1816 på Veøy kirkegård.3

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 240 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/257/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 495 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/524/
 3. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 183 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-168
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 186. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-95

Inger Jørnsdotter på Nesje1

K, #11052, (1743 - 28. mars 1816)
Far*Jørn Botolvsson Berg2,3 (c 1712 - c 1780)
Mor*Anne Ivarsdotter på Berg3 (c 1701 - 1768)Annet navn: Inger Jørnsdotter på Berg.3
Inger ble født i 1743 på Berg, Veøy.4
Hun var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Berg den 12. januar 1769.3

Annet navn: Inger Jørnsdotter i Flovik, nevnt 1780.5
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Botolvsson Berg og Magrete Olsdotter Brue den 26. september 1780: Hun fordret også 3 ort i innestående morsarv og 2 ort for annet.6
Hun var myndling av Ivar Henriksson i Stenså i 1780.2


Inger døde den 28. mars 1816 på Sørnesje, Veøy, som huskone.1,4 Hun ble jordfestet den 4. april 1816 på Veøy kirkegård.1

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 183 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670378
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 495 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/524/
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 570. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#573
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958–960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/

Brit Jørnsdotter på Berg1,2

K, #11053, (1746 - )
Far*Jørn Botolvsson Berg3,2 (c 1712 - c 1780)
Mor*Anne Ivarsdotter på Berg2 (c 1701 - 1768)Brit ble født i 1746 på Berg, Veøy.4 Hun ble konfirmert den 27. oktober 1765 i Veøy kirke.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Ivarsdotter på Berg den 12. januar 1769.2

Brit fikk barn med en uregistrert person i 1779.5
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Botolvsson Berg og Magrete Olsdotter Brue den 26. september 1780.6
Hun var myndling av Ivar Henriksson i Stenså i 1780.3

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 545, 1765. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670200
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 495 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/524/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 570. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#573
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 216. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670037
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958–960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/

Ellev Olsson på Berg1,2,3

M, #11054, ( - 1740)
Far*Ola Ivarsson på Eide4 ( - c 1740)

Familie

Anne Ivarsdotter på Berg (c 1701 - 1768)
De hadde to barn.7,11 
BarnAnnet navn: Ellev Olsson på Eide, nevnt fra 1737 til 1738.5,6
Ellev trolovet seg den 27. desember 1737 i Kleive kirke, Bolsøy, med Anne Ivarsdotter, forrettet av Lars Lekanger.5
Ellev giftet seg den 16. mars 1738 i Bolsøy kirke med Anne Ivarsdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.6,7
Han og Anne var brukere på Nørd-Berg, Berg, Veøy, i 1738.2,8 Ellev Olsson på Berg var lagrettemann i Fanne tinglag i 1740.1,3

Ellev døde i 1740 på Berg, Veøy.3,8
Hans dødsbo var arving ved skiftet etter Ola Ivarsson på Eide den 7. september 1740: 17 daler 2 ort 13½ skilling, utlagt blant annet i 7½ mark odelsjord i gården (3–3–0). De fordret også 6 daler 1 ort i landskyld av hans gods i gården.9,10
Ivar Knutsson på Geitnes var verge for dødsboet etter Ellev Olsson i 1740.4,10
Det ble holdt skifte etter ham den 27. november 1742. Arvinger: Anne Ivarsdotter, Ellev Ellevsson og Anne Ellevsdotter. Boet skyldte blant annet 9 daler 1 ort 12 skilling til barna for «opødt» jordegods i Eide (i Bolsøy).7

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 243 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/246/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 186. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-95
 3. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/6/
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 17 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 179. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-91
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 184. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-94
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 240 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/257/
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 570. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#573
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 17 b–19 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/33/
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, 7. september.
 11. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 495 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/524/

Isabella Dorotea Must1

K, #11055, (ca. 1719 - 1740)
Far*Erik Must2 (1683 - 1729)
Mor*Marta Margareta Nobel2 (c 1692 - 1774)

Familie

Hans Holst (c 1714 - 1781)
De hadde ett barn.3 
BarnIsabella Dorotea ble født ca. 1719.2
Isabella Dorotea giftet seg den 10. juni 1739 på Moldegård, Bolsøy, med Hans Holst, viet av Lars Lekanger.1

Isabella Dorotea døde i 1740.3 Hun ble gravlagt den 7. januar 1740.3
Hun og Hans bodde på Moldegård i 1740.4,5

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 198. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-101
 2. [S801] «Moldegårds historie»: s. 15.
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 16.
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 7 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400465
 5. [S1463] Kvernes mini. 1737–49: s. 43. https://media.digitalarkivet.no/kb20070912620470

Ivar Henriksson i Stenså1,2

M, #11056, (ca. 1717 - 1786)
Far*Henrik Ivarsson på Berg3,4 ( - c 1719)
Mor*Brit Johansdotter Berg3,1,4 ( - 1749 / 1750)

Familie 1

Mette Persdotter i Stenså (c 1718 - 1778)
De hadde seks barn.8 
Barn

Familie 2

Marit Eriksdotter i Stenså (c 1746 - 1836)
De hadde ikke barn.8 Annet navn: Ivar Henriksson på Berg.3,4
Ivar ble født ca. 1717.4
Han var arving ved skiftet etter Henrik Ivarsson på Berg den 9. januar 1719 eller 1720: 8 daler 2 ort 1 skilling.5
Han var myndling av Ottar Johansson i Hamna fra 1719 eller 1720.3

Ivar giftet seg i 1745 med Mette Persdotter på Nesje.6
Han og Mette var brukere i Stenså, Veøy, fra 1745. Han hadde gården til sin død.7,8
Han var verge for Sakarias Larsson og Nils Larssen fra 1748. Ivar var fremdeles formynder i 1750.9,1
Han var arving ved skiftet etter Brit Johansdotter den 18. november 1750: 4 daler 2 ort 2 skilling (minus 1 daler i førlovspenger).10
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson på Bergsviknes den 5. april 1775: 2 ort.11
Han var verge for Eli Jensdotter på Bergsviknes i 1775.12

Ivar giftet seg i 1779 med Marit Eriksdotter på Solemdalen.2,8
Han var verge for Inger Jørnsdotter og Brit Jørnsdotter i 1780.13
Han var verge for Anne Eriksdotter på Solemdalen i 1782.2
Han var kreditor ved skiftet etter Ivar Jøstensson den 7. mai 1782: 8 skilling.14
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson i Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.15,16,17


Ivar døde i 1786 i Stenså.7

     Navnet hans ble skrevet Iver Henrichsøn Steensaaen i 1750.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 21. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/12/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/8/
 3. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/185/
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 541. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#543
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 172 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/185/
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#133
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 398. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#401
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 22–23. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/13/
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b–130 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 12. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 129 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/132/
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 972. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650486
 15. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 16. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 17. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296

Ola

M, #11057

Familie

Guri, Magrete, Marit og Inger Olsdøtrer var helsøsken.1 
BarnOla giftet seg med en uregistrert person.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/

Guri Olsdotter på Lyngheim1,2

K, #11058, ( - før 1780)
Far*Ola2

Familie

Asgaut Jensson på Lyngheim (c 1710 - )
De hadde fem barn, hvorav ett levde i 1780.8,2 
BarnGuri trolovet seg den 20. august 1741 i Kors kirke, Grytten, med Asgaut Jensson på Marstein.3
Guri giftet seg den 7. januar 1742 i Kors kirke med Asgaut Jensson på Marstein.1
Hun og Asgaut bodde i Isterdalen, Grytten, i 1745.4
Annet navn: Guri Olsdotter på Fiva.
Hun og Asgaut var brukere på Fiva, Grytten, i 1748.5
Hun og Asgaut bodde på Lyngheim, Grytten, i 1753.6
Ei Guri Ols-D. Lien var fadder ved dåpen til Marit Ivarsdotter i Brustaua den 12. oktober 1765 i Kors kirke.7


Guri døde før 1780.2

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 98. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610342
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 3. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 95. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610340
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 132 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400589
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 108. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690204
 6. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 199. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610393
 7. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010019
 8. [S658] Raumadalsfolket (2005): s. 212.

Jens Asgautsson på Lyngheim1,2

M, #11059, (1753 - )
Far*Asgaut Jensson på Lyngheim1 (c 1710 - )
Mor*Guri Olsdotter på Lyngheim2 ( - f 1780)Jens ble født i 1753 på Lyngheim, Grytten.1 Jens ble døpt i januar 1753 i Grytten kirke.1
Han var arving ved skiftet etter Jørn Botolvsson Berg og Magrete Olsdotter Brue den 26. september 1780.3

Kilder/noter

 1. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 199. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610393
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958–960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/

Inger Olsdotter1

K, #11060, ( - etter 1780)
Far*Ola1

Familie

Hun var enke i 1780.1 Inger giftet seg med en uregistrert person.1
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Botolvsson Berg og Magrete Olsdotter Brue den 26. september 1780.2

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958–960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/

Marit Olsdotter i Brustaua1

K, #11061, ( - før 1775)
Far*Ola2

Familie

Ivar Tomasson Brue (c 1724 - 1785)
Ett barn levde i 1780.2 
BarnAnnet navn: Marit Olsdotter.2 Marit tjente på Flatmark, Grytten, i 1762.3
Annet navn: Marit Olsdotter på Flatmark, nevnt 1764.4,3
Marit trolovet seg den 5. mai 1764 i Kors kirke, Grytten, med Ivar Tomasson i Brustaua.4
Marit giftet seg den 21. oktober 1764 i Kors kirke med Ivar Tomasson i Brustaua.1
Hun og Ivar bodde i Brustaua, Brue, Grytten, i 1765. Han kaltes fremdeles Brustaua i 1775.5,6

Marit døde før 1775.6

     Marit Olsdotter i Brustaua og Anne Toresdotter i Torvika var søsken.6

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 12. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010008
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 3. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Grytten prestegjeld, mnr. 341. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041054
 4. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 5. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010004
 5. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010019
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107

Marit Ivarsdotter Brue1

K, #11062, (1765 - )
Far*Ivar Tomasson Brue3 (c 1724 - 1785)
Mor*Marit Olsdotter i Brustaua2 ( - f 1775)Marit ble født i 1765 i Brustaua, Brue, Grytten.3 Marit ble døpt den 12. oktober 1765 i Kors kirke, Grytten. Faddere: Guri Olsdotter i Lia o.a.3
Annet navn: Marit Ivarsdotter i Brustaua, nevnt 1775.3,4,2
Hun var arving ved skiftet etter Jørn Botolvsson Berg og Magrete Olsdotter Brue den 26. september 1780.5
Hun var myndling av Tosten Larsson på Fuglset i 1780.2
Marit Ivarsdotter Brue ble konfirmert den 27. oktober 1782 i Veøy kirke.1

     Navnet hennes ble skrevet Martha Ivers Datter bruestuen i 1775.4

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 560. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670209
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 3. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 38. https://media.digitalarkivet.no/kb20050708010019
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 105 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670107
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958–960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/

Kirsten Jensdatter i Stallen1,2,3

K, #11063, (før 1751 - 1785)
Far*Jens Olsson Helgestø1 (c 1712 - f 1774)
Mor*Brit Eriksdotter1 ( - e 1775)

Familie

Erik Nilsson Lønset (c 1729 - 1791)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnKirsten ble født før 1751.1 Hun bodde hos Jens Olsson Helgestø og Brit Eriksdotter på fhv. mnr. 74, Stallen, Molde, i 1762.1,4,5
Kirsten giftet seg med Erik Nilsson.
Hun og Erik bodde på fhv. mnr. 74 i 1777. (De hadde overtatt etter hennes mor.) Huset var taksert til 20 daler. Kirsten og Erik var fremdeles der i 1780, men i 1787 hadde garver Vikberg flyttet inn (s.d.).6,3,2
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: ett par bomullsvotter (16 skilling).7
Hun var kreditor ved skiftet etter Jørn Botolvsson Berg og Magrete Olsdotter Brue den 26. september 1780: 1 ort for sykepass av Margrete.8


Kirsten døde i 1785 i Molde. I februar ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for Erik i Staldens Kones begravelse.9

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/17/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 4. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1.12.1767, takst. Kirke Bakken, mnr. 85. https://www.digitalarkivet.no/as50002409900017
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Hougene, mnr. 81. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064092
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 958–960. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/194/
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 68 b.

Per Persson på Torhus1

M, #11064, (ca. 1716 - )

Familie

Lisbet Jonasdatter (c 1716 - )
BarnPer ble født ca. 1716.1 Han tjente som dreng hos Ivar i Skjersåa, Bolsøy, i 1739.1
Per fikk barn med Lisbet Jonasdatter i 1740. Den 8. oktober året før meldte de seg for sognepresten, Erik Pedersson Lekanger. Lisbet var gravid og erklærte Per som barnefar, og han påtok seg farskapet. Per sa han var 23 år gammel – «men til denne dag iche, for Vankundighed, gaaet til guds Bord», skrev presten. Den 10. januar 1740 stod Lisbet til offentlig skriftemål i Bolsøy kirke for leiermål.2,1,3

     Navnet hans ble skrevet Peder Pederssøn Torhuus i 1739.1

Ivar Olsson i Skjersåa1,2,3

M, #11065, ( - etter 1739)

Familie

De hadde tre barn.5 
BarnAnnet navn: Ivar Olsson på Øygarden, nevnt 1733.4
Han bodde i Skjersåa, Bolsøy, i 1733. Han kjøpte 2 pund (hele gården) 19. april 1736 og drev fremdeles i 1739. Skjersåa ble også kalt Øygarden.4,3,2
Ivar hadde Per Persson på Torhus i tjeneste som dreng i 1739.2


     Navnet hans ble skrevet Iver Skiersaaen i 1737.3

Kilder/noter

 1. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 26.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 199. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-101
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 182 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400346
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 133, 3. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660274
 5. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 212 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650693

Mette Persdotter i Stenså1

K, #11066, (ca. 1718 - 1778)
Far*Per Olsson Brastad2 (c 1681 - 1752)
Mor*Susanna Matsdotter på Nesje3 ( - c 1732)
3-menning 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Henriksson i Stenså (c 1717 - 1786)
De hadde seks barn.5 
BarnAnnet navn: Mette Persdotter på Nesje.3
Mette ble født ca. 1718.4
Hun var arving ved skiftet etter Susanna Matsdotter på Nesje den 17. juni 1733: 8 daler 2 ort 9½ skilling.3
Hun var myndling av Joris Nilssen Skjellerup i 1733.3

Mette giftet seg i 1745 med Ivar Henriksson på Berg.4
Hun og Ivar var brukere i Stenså, Veøy, fra 1745. Han hadde gården til sin død.1,5

Mette døde i 1778 i Stenså.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=133
 3. [S1175] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–34: 1733. Fanne Otting, 17. juni, Nor-Nessie.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 130. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#133
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 398. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#401

Tosten Kristensson på Smehaugen1

M, #11067, (1782 - )
Far*Kristen Johansson i Nedre Skurdal2 ( - e 1782)
Mor*Mari Andersdotter Rønningen1,2 (c 1756 - 1829)Tosten ble født i 1782 på Rønningen, Gausdal, utenom ekteskap.2 Tosten ble døpt den 22. desember 1782 i Follebu kirke, Gausdal.2
Han var husmann på Smehaugen, Leikvam, Gausdal, i 1829.1
Han var arving ved skiftet etter Mari Andersdotter og Jøris Ivarsson Stenså den 15. juni 1829: 204 daler 19 skilling.3,4

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 144 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/148/
 2. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 199. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9283&idx_id=9283&uid=ny&idx_side=-202
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 141 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/145/
 4. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/150/

Kristen Johansson i Nedre Skurdal1

M, #11068, ( - etter 1782)Han bodde i Nedre Skurdal, Fron.1
Kristen fikk barn med Mari Andersdotter Rønningen i 1782 i Gausdal.1,2

Kilder/noter

 1. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 199. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9283&idx_id=9283&uid=ny&idx_side=-202
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 144 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/148/

Mette Susanne Jørisdotter Stenså1,2

K, #11069, (ca. 1787 - 1863)
Far*Jøris Ivarsson Stenså3 (1754 - 1823)
Mor*Mari Andersdotter Rønningen3 (c 1756 - 1829)
5-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Knut Olsson på Mek (c 1788 - )
Barn

Familie 2

Lasse Andersson i Røvik (1784 - 1857)
De hadde to barn.8 Mette Susanne ble født ca. 1787, før foreldrene giftet seg.1 Hun var fosterbarn hos Marit Eriksdotter i Stenså, Veøy, i 1801. Hun var stemor til hennes far.1
Annet navn: Mette Susanne Jørisdotter på Røysan, nevnt 1813.4
Mette Susanne fikk barn med Knut Olsson på Mek i 1813 i Molde.4,5
Mette Susanne giftet seg i 1818 med Lasse Andersson i Røvik.2
Annet navn: Mette Susanne Jørisdotter i Røvik, nevnt 1829.2,3
Hun var arving ved skiftet etter Mari Andersdotter og Jøris Ivarsson Stenså den 15. juni 1829: 408 daler 1 ort 15 skilling.6,7

Hun og Lasse var selveiere i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, til 1833. Lasse drev der sammen med broren Ola.8 Mette Susanne og Lasse var forpaktere på Ner-Våge, Veøy, fra 1840. De var der til ca. 1846.8
Annet navn: Mette Susanne Jørisdotter i Borvik.8
Lasse Andersson i Røvik kjøpte 12 skilling (Nedigard-delen) i Borvik, Røvik, Bolsøy, den 25. april 1846 av Ola Knutssen Borvik.9


Mette Susanne døde i 1863.2

Kilder/noter

 1. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 370 b, Steensaaen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/3/
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 398. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#401
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 142 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/145/
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-31
 5. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 482, 1828, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620646
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 141 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/145/
 7. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 146 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/150/
 8. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 454.
 9. [S2114] Romsdal pantebok 1841–48: s. 841, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002640424

Ola Knutssen Eidem1,2

M, #11070, (1813 - 28. desember 1876)
Far*Knut Olsson på Mek3,4 (c 1788 - )
Mor*Mette Susanne Jørisdotter Stenså3,4 (c 1787 - 1863)
6-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Marit Sjurdsdotter på Hen (1817 - 1838)
De hadde ett barn.18 

Familie 2

Anne Persdotter i Flovik (1822 - )
De hadde to barn.14,18 

Familie 3

De hadde ett barn.15 

Familie 4

Ingeleiv Hallvorsdotter Eidem (1830 - 1909)
De hadde seks barn.19 Ola ble født i 1813 i Molde, utenom ekteskap.3,1 Ola ble døpt den 12. desember 1813 i Molde kirke. Faddere: Tomas Pålssen Malme, Elling Reiarsson på Moldeneset, Bjørn Ivarssen på Moldeneset, Beret Andersdatter i Boybakken, Anne Stine Moldeneset og Elen Andersdatter.3 Ola Knutssen ble vaksinert mot kopper.4,5
Annet navn: Ola Knutssen Mek, nevnt 1828.4 Han ble konfirmert den 3. august 1828 i Molde kirke. Han hadde god kunnskap.4 Ola Knutssen var mormora Maris eneste hjelp mot slutten av livet og skulle egentlig få huset etter henne, men det gikk ikke gjennom i skifteoppgjøret ettersom hans stefar, Lasse Andersson i Røvik, protesterte.6,7
Annet navn: Ola Knutssen i Røvik, nevnt fra 1836 til 1837.5,8
Han var husmann i Røvik, Bolsøy, i 1836.5
Ola giftet seg den 12. juni 1836 i Bolsøy kirke med Marit Sjurdsdotter i Røvik (forlovere: Ola Andersson i Røvik og Lasse Andersson i Røvik).5,8
Annet navn: Ola Knutssen på Hen, nevnt 1837.9,10
Han og Marit bodde på Hen, Hen, fra 1837. De var først husfolk, men ble selveiere samme år.8,9
Han var selveier i Bakken, Hen, Hen, i 1840. Skyld: 9 merker (gammel), 1 ort (ny).10
Annet navn: Ola Knutssen Borvik, nevnt fra 1845 til 1848.11,12,13
Han bodde i Borvik, Røvik, Bolsøy, i 1845.11,12
Ola Knutssen Borvik kjøpte Nedigardens andel i Borvik den 15. april 1845 av Ola Andersson i Røvik.11
Ola giftet seg i 1845 med Anne Persdotter i Flovik.14
Ola Knutssen Borvik solgte 12 skilling (Nedigard-delen) i Borvik den 25. april 1846 til Lasse Andersson i Røvik.12
Han og Anne var innerster i Flovik, Veøy, i 1848. Anne bodde fremdeles der i 1865.13,14
Ola og Anne ble skilt den 25. mai 1855.2,14 Ola var kårmann på Røra, Eidem, Fræna, i 1859.2,15
Ola giftet seg den 11. juli 1859 i Aukra kyrkje med en uregistrert person.2
Ola giftet seg den 15. oktober 1863 i Vågøy kyrkje, Fræna, med Ingeleiv Hallvorsdotter Torhus.16,1

Ola døde den 28. desember 1876 på Eidem, Fræna.15

     Navnet hans ble skrevet Ole Knudsen Røvig i 1836.5

     Navnet hans ble skrevet Ole Knudsen Bordvig mellom 1845 og 1848.13,11

Ifølge Bygdebok for Vågane (s. 440) var Ola Knutssen Borvik barn av Knut Eriksson og Brita Arnesdotter i Borvik, men det er feil.17

Kilder/noter

 1. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 218, nr. 15. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010795
 2. [S536] Fræna mini. 1845–72: s. 208, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010785
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-31
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 482, 1828, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620646
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 390, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640443
 6. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/146/
 7. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 144 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/148/
 8. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 596, nr. 76. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650196
 9. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 99, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650055
 10. [S1747] Romsdal matrikkel 1840: Romsdal fogderi, Romsdal tinglag. Mnr. 15, lnr. 29 B. https://www.digitalarkivet.no/ma10061006093643
 11. [S2114] Romsdal pantebok 1841–48: s. 841, nr. 22. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002640424
 12. [S2114] Romsdal pantebok 1841–48: s. 841, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002640424
 13. [S275] Veøy mini. 1846–77: s. 8, nr. 29. https://www.digitalarkivet.no/kb20070327640706
 14. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 323. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=326
 15. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 59. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=62
 16. [S536] Fræna mini. 1845–72: fol. 331 a, 15. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010908
 17. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 440. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=443
 18. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 265. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=268
 19. [S1778] Bygdebok for Fræna V: s. 60. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2021080248619?page=63

Knut Olsson på Mek1,2

M, #11071, (ca. 1788 - )

Familie

Mette Susanne Jørisdotter Stenså (c 1787 - 1863)
BarnKnut ble født ca. 1788.1 Han ble vaksinert mot kopper.1 Han var matros i 1813.2
Knut fikk barn med Mette Susanne Jørisdotter på Røysan i 1813 i Molde.2,3
Han var bruker på Mek, Bolsøy, i 1825.1
Knut giftet seg den 26. desember 1825 i Bolsøy kirke med en uregistrert person.1

Anne Stine Alnes1,2,3,4

K, #11072, (12. februar 1797 - 6. januar 1845)
Far*Kristoffer Olsson Alnes5 (c 1752 - 1813)
Mor*Kristina Jonasdotter Dalström6,5 (c 1769 - )

Familie 1

Knut Knutssen Bjørset (1787 - f 1845)
To barn levde i 1825.1 
Barn

Familie 2

Ola Bendiksson Midsund (c 1769 - 1832)
De hadde tre barn.10 Anne Stine ble født den 12. februar 1797, og først hjemmedøpt.6,3 Anne Stine ble døpt den 6. mars 1797 i Vår Frelsers kirke, Kristiania.6 Anne Stine bodde hos foreldrene på Grønland 3, Kristiania, i februar 1801.7 Hun hadde kopper.8
Anne Stina Moldnesset var fadder ved dåpen til Ola Knutssen den 12. desember 1813 i Molde kirke.9
Hun var arving ved skiftet etter Kristoffer Olsson Alnes den 25. januar 1814.5
Anne Stine Alnes var myndling av Peder Grindberg fra 1814.3
Anne Stine giftet seg med Knut Knutssen Bjørset.2,4
Hun ble kalt Anne Stine Bjørset, nevnt 1825.1
Anne Stine og Knut ble skilt i 1825 i Molde. De hadde vært separert siden 11. august 1821. Bruddet hadde sammenheng med hans langvarige sykdom i Trondheim, som gjorde at han mistet sin stilling og ikke kunne forsørge familien. Knut skulle ta seg av den eldste sønnen, og Anne Stine den yngste.2
Hun var myndling av Ola Jakobsson i 1825.1
Anne Stine Alnes og Knut holdt skifteregistrering den 2. februar 1826 i Molde. Anne Stines tilkommende ektemann, Ola Midsund, var hennes verge ved forretningen. Skiftet ble sluttet i desember.2
Anne Stine giftet seg den 16. februar 1826 i Molde kirke med Ola Bendiksson Midsund (forlovere: Sakarias Hansen og Knut Reiarsson Tornes).8
Hun og Ola bodde i Molde.10
Hun ble kalt madam Stine Midsund, nevnt 1845.11

Stine døde den 6. januar 1845 på Reknes hospital, Molde.11 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 26. april 1845 på Veblungsnes, Grytten.11

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 121 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 417 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/124/
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 34 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630222
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 417 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660419
 6. [S1674] Kristiania/Vår Frelsers mini. 1787–1806: s. 402, 6. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20061005020206
 7. [S1675] Aker ft. 1801: fol. 1 a, Grønlands Storgade, nr. 3, 3. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090804650214
 8. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 376, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620618
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 29 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-31
 10. [S382] Midsund II: s. 62.
 11. [S1398] Romsdal skifteprotokoll 1844–59: fol. 83 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130640475

Anders Andersson på Hen1

M, #11073, ( - etter 1793)

Familie

Inger Jonsdotter Husby (1763 - 1829)
BarnAnders fikk barn med Inger Jonsdotter Husby i 1793 i Nesset prestegjeld.1

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 197 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640241
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 534.

Marit Eriksdotter i Stenså1,2

K, #11074, (ca. 1746 - 1836)
Far*Erik Eriksson på Solemdalen1 (c 1714 - c 1781)
Mor*Anne Andersdotter på Solemdalen3,4 ( - f 1754)

Familie

Ivar Henriksson i Stenså (c 1717 - 1786)
De hadde ikke barn.5 Annet navn: Marit Eriksdotter på Solemdalen.1,3
Marit ble født ca. 1746.2,4
Marit giftet seg i 1779 med Ivar Henriksson i Stenså.1,5
Hun var arving ved skiftet etter Erik Eriksson og Eli Steffensdotter på Solemdalen den 22. april 1782.1
Knut Eriksson i Solemdalsgjerdet og Anne Eriksdotter ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 21. oktober 1782. De hadde visstnok skjenket brennevin i bryllupet, som hadde vart for lenge (til ettermiddagen 9. juli) og hatt fler gjester enn tillatt både ved kirken og i bryllupshuset. Blant disse var Marit på Brokstad (Annes faster), Ivar Knutsson i Gjerdet, Alet Knutsdotter i Gjerdet, Ivar Henriksson i Stenså, Marit Eriksdotter i Stenså, Nils Eriksson på Tollåsen, Anne Larsdotter på Tollåsen, Knut Ivarsson i Gjerdet, Lasse Ivarsson i Gjerdet, Erik Olsson i Aspelunden, Knut Larsson på Langset, Ola Knutsson på Solemdalen, Erik Eriksson på Solemdalen, Steffen Eriksson på Solemdalen, Ivar Eriksson på Solemdalen, Marta Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet og Anne Ivarsdotter i Solemdalsgjerdet. Knut Eriksson nektet for å ha skjenket brennevin, men ble bøtelagt 2 ort for antall gjester, 5 daler for festing én dag over tiden, og 1 daler 1 ort 8 skilling for helligdagsbrøden ved kirken – til sammen 6–3–8, som tilfalt sognets fattige.6,7,8

Marit giftet seg i 1787 med en uregistrert person.9
Hun var bruker i Stenså, Veøy, fra 1787 til 1820. Neste bruker var Rasmus Kristensson Stokkeland (s.d.).9,2 Hun hadde Mette Susanne Jørisdotter som fosterbarn i 1801. Hun var stemor til hennes far.2

Marit døde i 1836 i Stenså, som kårkone.9

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/8/
 2. [S1227] Veøy ft. 1801: fol. 370 b, Steensaaen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58422/3/
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 673 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651277
 4. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 260 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650857
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 398. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#401
 6. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 b, saksnr. 5. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420295
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 8. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 294 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420296
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 399. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#401

Lasse Andersson i Røvik1,2

M, #11075, (1784 - 1857)
Far*Anders Lassesson i Røvik3 (1755 - 1822)
Mor*Anne Olsdotter i Røvik3 (1760 - 1847)
Bror av 3.tippoldefar/mor til meg

Familie

Mette Susanne Jørisdotter Stenså (c 1787 - 1863)
De hadde to barn.6 Lasse ble født i 1784 i Røvik, Bolsøy.3
Lasse giftet seg i 1818 med Mette Susanne Jørisdotter.1
Ola Knutssen var mormora Maris eneste hjelp mot slutten av livet og skulle egentlig få huset etter henne, men det gikk ikke gjennom i skifteoppgjøret ettersom hans stefar, Lasse Andersson i Røvik, protesterte.4,5

Han og Mette Susanne var selveiere i Nedigarden, Røvik, Bolsøy, til 1833. Lasse drev der sammen med broren Ola.6
Han var forlover for Ola Knutssen i Røvik og Marit Sjurdsdotter i Røvik, som giftet seg den 12. juni 1836 i Bolsøy kirke.2,7
Lasse og Mette Susanne var forpaktere på Ner-Våge, Veøy, fra 1840. De var der til ca. 1846.6
Annet navn: Lasse Andersson i Borvik.6
Lasse Andersson i Røvik kjøpte 12 skilling (Nedigard-delen) i Borvik, Røvik, Bolsøy, den 25. april 1846 av Ola Knutssen Borvik.8

Lasse døde i 1857.6

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 398. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#401
 2. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 390, nr. 6. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640443
 3. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 194.
 4. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 142 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/146/
 5. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 144 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/148/
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 454.
 7. [S1677] Hen mini. 1818–53: s. 596, nr. 76. https://www.digitalarkivet.no/kb20070820650196
 8. [S2114] Romsdal pantebok 1841–48: s. 841, nr. 23. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002640424

Ola Persson i Løvika1,2,3

M, #11076, (ca. 1690 - 13. mai 1777)

Familie

Brit Hansdotter i Løvika (c 1697 - 1750)
De hadde trolig to barn.5 
BarnOla ble født ca. 1690.4,3
Han var bruker på bnr. 1, Løvika, Tresfjord, fra 1720 til 1777. Etter ham overtok dattersønnen.5
Ola giftet seg i 1726 med Brit Hansdotter på Helland.5
Han var forlover for Ola Olsson på Set og Mildrid Jonsdotter i Løvika, som ble trolovet den 1. juli 1731 i Tresfjord kyrkje.1
Ola Persson i Løvika o.a. solgte 1 våg 12 merker på Kjøpstad, Tresfjord, i 1734 til Anders Lassesson på Kjersem.6
Han var verge for Gunnhild Nilsdotter på Kjøpstad i 1741.7
Han var verge for Kristi Knutsdotter på Øygarden i 1747.8

Ola giftet seg i 1751 med en uregistrert person.5
Han var verge for Hallfrid Børresdatter i 1757.2
Ola Persson i Løvika var prestemedhjelper i 1777.3

Ola døde den 13. mai 1777 i Løvika, Tresfjord, av «Kolde-Sygdom» (malaria).3,5 Han ble jordfestet den 19. mai 1777 på Tresfjord kyrkjegard.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Pedersen Løvig i 1777.7

     Ola Persson i Løvika og Ola i Løvika kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 120, 6. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660268
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 210. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/108/
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 168. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670012
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 37. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690456
 5. [S77] Tresfjord I: s. 692. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=695
 6. [S77] Tresfjord I: s. 506.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 57 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/73/
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 441 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650461

Ola Nilsson på Kjøpstad1

M, #11077, ( - mellom 1738 og 1741)
Far*Nils Jensson på Kjøpstad1 ( - m. 1738 & 1741)
Mor*Alet Larsdotter på Kjøpstad2 ( - 1741)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megOla døde mellom 1738 og 1741.1,3

Kilder/noter

 1. [S927] Skorgen: s. 42.
 2. [S927] Skorgen: s. 41.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 57 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/73/

Johan Petter Jonssen Berg1,2,3

M, #11078, (ca. 1787 - 30. mars 1828)

Familie

Elisabet Maria Knutsdatter Nes (c 1794 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJohan Petter ble født ca. 1787.3 Han var lensmann i 1816. Han kaltes bytjener i 1828.1,2,3
Johan Petter giftet seg den 6. februar 1816 i Kristiansund kirke med Elisabet Maria Knutsdatter Nes.1,2
Han og Elisabet Maria bodde på Kirklandet, Kristiansund, i 1828.3

Johan Petter døde den 30. mars 1828 i Kristiansund.3 Han ble jordfestet den 15. juni 1828.3

Kilder/noter

 1. [S1228] Kvernes mini. 1802–45: fol. 83 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16081&idx_id=16081&uid=ny&idx_side=-83
 2. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 177 v. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031236
 3. [S855] Kristiansund klok. 1819–32: s. 210, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070913620298
 4. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 260 h, nr. 19. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031300

Knut Knutssen Nes1

M, #11079, (1804 - )
Far*Knut Eriksson Nes2,1 (1759 - 1833)
Mor*Marit Jonsdotter Nes2,1 (c 1766 - )Knut ble døpt den 17. juni 1804 i Molde kirke.2
Han var arving ved skiftet etter Knut Eriksson Nes den 21. mars 1834: 7 daler 4 ort 3 skilling.3

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 15 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/184/

Markus Knutssen Næss1,2,3

M, #11080, (1806 - )
Far*Knut Eriksson Nes3,2 (1759 - 1833)
Mor*Marit Jonsdotter Nes3,2 (c 1766 - )Markus ble døpt den 31. august 1806 i Molde kirke.3
Han var fadder ved dåpen til Karen Johanna Knutsdatter den 14. mai 1826 i Molde kirke.1
Han var arving ved skiftet etter Knut Eriksson Nes den 21. mars 1834: 7 daler 4 ort 3 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 49, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620460
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-22
 4. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/184/

Peter Henrikssen Angel1,2

M, #11081, ( - etter 1814)

Familie

Karen Møller (c 1771 - )Peter Henrikssen Angel var skipskaptein i mai 1798. Den 13. juli samme år ble han innrullert som skipper i Molde. Hovedrullen nevner to reiser i 1798 og én i 1799. Angel ble fremdeles titulert skipper i 1814.2,1,3
Peter giftet seg den 31. mai 1798 i Molde med Karen Møller (forlovere: Andreas Blom Øvre og Jens Nordgård). De hadde kongebrev, trolig til vielse uten lysning og trolovelse.2
Han var fadder ved dåpen til Anne Bekk Møller den 20. september 1799 i Molde.4

Han og Karen bodde i Flensburg, Slesvig, Danmark, i 1814.3

     Navnet hans ble skrevet Peter Henrich Angell i 1798.2

Kilder/noter

 1. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: Skippere i Molde, nr. 2.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-48
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.

Ola Marteinsson på Sørsylte1

M, #11082, (1743 - 1798)
Far*Martein Persson på Lindset2 (c 1708 - 1772)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Olsdotter på Sørsylte (1747 - )
De hadde seks barn.3 
BarnAnnet navn: Ola Marteinsson på Lindset.3
Ola ble født i 1743 på Lindset, Tresfjord.2
Ola giftet seg i 1773 med Marit Olsdotter på Sørsylte.3
Han og Marit var brukere i Andersgarden, Sørsylte, Tresfjord, fra ca. 1773. De overtok etter hennes foreldre. Hun hadde bruket et par år etter hans død. Sønnen Ola tok over i 1801.3
Han var forlover for Erik Persson på Moldegårdneset og Kari Jensdotter på Sørsylte, som ble trolovet den 8. juni 1786 i Veøy kirke.1


Ola døde i 1798 på Sørsylte, Tresfjord.3

Marit Olsdotter på Sørsylte1,2

K, #11083, (1747 - )
Far*Ola Olsson på Sørsylte1,2 (c 1710 - 1772)
Mor*Brit Ottarsdotter på Sørsylte1,2 (c 1721 - 1785)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ola Marteinsson på Sørsylte (1743 - 1798)
De hadde seks barn.3 
BarnMarit ble født i 1747 på Sørsylte, Tresfjord.1
Marit giftet seg i 1773 med Ola Marteinsson på Lindset.3
Hun og Ola var brukere i Andersgarden, Sørsylte, Tresfjord, fra ca. 1773. De overtok etter hennes foreldre. Hun hadde bruket et par år etter hans død. Sønnen Ola tok over i 1801.3 Marit Olsdotter på Sørsylte var ueksaminert jordmor i 1815.4
Annet navn: Marit Olsdotter på Sylte, nevnt 1827.2
Hun var arving ved skiftet etter Erik Ivarsson og Marit Olsdotter på Rishaug den 11. mars 1828: 1 daler 1 ort 6 skilling.5

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 148.
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620334
 3. [S77] Tresfjord I: s. 149. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=152
 4. [S77] Tresfjord I: s. 150. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#153
 5. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 326 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130620333

Martein Persson på Lindset1

M, #11084, (ca. 1708 - 1772)
Far*Per Ivarsson på Sylte2 (c 1662 - c 1716)
Mor*Marit Ivarsdotter på Sylte2 (c 1672 - 1751)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

De hadde fire barn.1 
BarnAnnet navn: Martein Persson på Sylte.3
Martein ble født ca. 1708 på Sørsylte, Tresfjord.3,2
Han var bruker på bnr. 4, Lindset, Tresfjord, fra 1742 til 1772.1,3
Martein giftet seg i 1743 med en uregistrert person.1 Han var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1745 etter 11 års tjeneste og overført til landvernet.3

Martein døde i 1772 på Lindset, Tresfjord.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 490.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 133.
 3. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 144. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690208

Trond Aretsson på Sørsylte1

M, #11085, (ca. 1745 - 1805)
Far*Aret Olsson på Nerås2 (c 1711 - 1788)
Mor*Brit Olsdotter på Nerås2 (c 1700 - 1770)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Jonsdotter på Sørsylte (1742 - 1812)Trond ble født ca. 1745 på Nerås, Vestnes.2
Annet navn: Trond Aretsson på Nerås, nevnt 1769.3,2
Trond giftet seg den 6. januar 1769 i Vestnes kyrkje med Anne Jonsdotter på Vestnes.3
Han og Anne var brukere på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord, i 1769. De drev da 1 våg 1 pund, mens Knut Absalonsson (s.d.) satt igjen med det siste pundet. I 1793 skjøtet Trond det han hadde igjen av bruket over til sin vordende svigersønn Ola, 18½ mark (tilsynelatende Knuts gamle parsell) med bygsel over ytterligere 1 pund.4,5
Han var forlover for Erik Persson på Moldegårdneset og Kari Jensdotter på Sørsylte, som ble trolovet den 8. juni 1786 i Veøy kirke.1


Trond døde i 1805 på Sørsylte, Tresfjord.5

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 304. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-155
 2. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 141.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 59, Festô Epiph: https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660512
 4. [S77] Tresfjord I: s. 166. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#169
 5. [S77] Tresfjord I: s. 167. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069?page=170

Knut Absalonsson på Sørsylte1,2

M, #11086, (ca. 1714 - 1785)

Familie 1

Ingen barn levde ved skiftet etter ham (1785).3 

Familie 2

Kari Jensdotter på Sørsylte (c 1732 - 1799)
Ingen barn levde i 1785.3 Annet navn: Knut Absalonsson i Sakselia.3
Knut ble født ca. 1714.3
Knut giftet seg i 1747 med en uregistrert person.3,4
Han var bruker på bnr. 4, Sørsylte, Tresfjord, fra 1747. De drev først hele bruket (1 våg 2 pund), men i 1769 hadde Trond Aretsson (s.d.) overtatt 1 våg 1 pund, mens Knut bare satt igjen med det siste pundet. I 1772 drev Trond hele bruket.3,2
Knut trolovet seg den 3. juli 1774 i Vestnes kyrkje med Kari Jensdotter på Tollåsen. Forlovere: Erik Knutsson på Sørsylte og Lars Larsson på Sørsylte.1
Knut giftet seg den 29. oktober 1774 i Tresfjord kyrkje med Kari Jensdotter på Tollåsen.2
Knud Sylte var kreditor ved skiftet etter Knut Olsson på Bergsviknes den 5. april 1775: 4 daler.5

Han og Kari var brukere på bnr. 4 i 1781. De brukte da 1 pund. Tre år senere var Knut ute av matrikkelen.3

Knut døde i 1785 på Sørsylte, Tresfjord.3

Lars Larsson i Misfjorden1

M, #11087, (1729 - )
Far*Lars Larsson på Sylte2,1 (c 1695 - c 1749)
Mor*Marit Andersdotter på Sylte2,1 (c 1704 - 1780)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Lars Larsson på Sylte.1
Lars ble født i 1729 på Sørsylte, Tresfjord.1 Han ble konfirmert i 1746.1
Han var arving ved skiftet etter Lars Larsson i Misfjorden den 21. januar 1750.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 184.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 546 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/566/

Ditlevine Marie Kvist1,2

K, #11088, (22. mai 1774 - 18. mars 1866)

Familie

Lars Weidemann (1775 - 1856)
De hadde iallfall ett barn.2 Ditlevine Marie ble født den 22. mai 1774.1
Ditlevine Marie giftet seg med Lars Weidemann.2 Ditlevine Marie og Lars losjerte i Ålesund i 1801. Hos dem bodde også sønnen, to kontorister, stuepike, tre tjenestefolk, amme og en gesell som førte handel for stedets eier.2
Hun ble kalt madam Weidemann, nevnt 1802.3
Hun var fadder ved dåpen til Andreas Hoff Hammer Møller den 19. oktober 1802.3


Ditlevine Marie døde den 18. mars 1866.1

     Navnet hennes ble skrevet Ditevine Qvist i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Lauritz Weidemann.
 2. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 242 a, Aalesund, 58. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/36/
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.

Per Knutsson Hovdenakk1,2

M, #11089, ( - juni 1764)

Familie 1

I mars 1759 ble det betalt 1 ort for konas gravferd. De hadde ett barn.9,7 
Barn

Familie 2

Lisbet Styrkårsdotter (1723 - 1764)
Ett barn levde i 1764.7 
BarnPer giftet seg i 1759 med en uregistrert person. I januar ble det gitt 3 ort 22 skilling i brudeoffer.3,4
Han var husmann i Molde i 1759. Grunnen tilhørte Moldegård.1,3
Per trolovet seg den 26. november 1759 med Lisbet Styrkårsdotter i Kjellneset. Forlovere: Lars Ravaldsson på Vågseter og Per Olsson i Hamnavika.1
Per giftet seg den 16. januar 1760 i Veøy kirke med Lisbet Styrkårsdotter i Kjellneset.3,2
Han og Lisbet bodde på fhv. mnr. 195, Østre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Jørn Ivarsson og Marta Olsdatter. Tomten lå i Moldegårdsalléen. Per og Lisbet bodde der til sin død.5,2

Per døde i juni 1764 i Molde.6 Det ble holdt skifteauksjon etter ham og Lisbet den 23. juli 1764. Registreringen var foretatt allerede 25. juni, før hun var gått bort. Inntekt etter auksjonsutgifter: 67 daler 2 ort 12 skilling. Gjeld og omkostninger: 63–2–13. Arv: 3–3–23, fordelt på hans to døtre. Kreditorer: Botolv Olsson på Mek, Ingebrigt snekker, Per Knutsson Skorgenes, Gunnar Ørjarsson på Årø, Ingebrigt Moldegård, Ola ringar og Tosten Larsson på Fuglset o.a. Arvinger: Synnøv Persdatter og Lisbet Persdatter.7,8
Boet etter Per og Lisbet auksjonerte bort huset på fhv. mnr. 195 den 23. juli 1764 til Per Olssen Talberg. Det ble utropt til 40 og solgt for 48 daler.7

     Navnet hans ble skrevet Peder Knudsen Hovdenakken fra 1759 til 1760.1,3

     Navnet hans ble skrevet Peder Hovnachen fra 1762 til 1764.5,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 461. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-229
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 462. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-230
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, januar. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldnesset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/25/
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang juli. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/101/
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 9. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Lisbet Styrkårsdotter1,2

K, #11090, (1723 - juli 1764)
Far*Styrkår Steinsson i Kjellneset3,4 (c 1677 - 1750)

Familie

Per Knutsson Hovdenakk ( - 1764)
Ett barn levde i 1764.2 
BarnAnnet navn: Lisbet Styrkårsdotter på Li.3,4
Lisbet ble født i 1723 på Li, Vestnes.3,4 Lisbet ble døpt den 27. juni 1723 i Vestnes kyrkje av Otto Jakobsson Fris.3
Annet navn: Lisbet Styrkårsdotter i Kjellneset, nevnt fra 1746 til 1760.5,4
Lisbet trolovet seg den 26. november 1759 med Per Knutsson Hovdenakk. Forlovere: Lars Ravaldsson på Vågseter og Per Olsson i Hamnavika.6
Lisbet giftet seg den 16. januar 1760 i Veøy kirke med Per Knutsson Hovdenakk.5,1
Hun og Per bodde på fhv. mnr. 195, Østre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Jørn Ivarsson og Marta Olsdatter. Tomten lå i Moldegårdsalléen. Per og Lisbet bodde der til sin død.7,1

Lisbet døde i juli 1764 i Molde.8 Det ble holdt skifteauksjon etter henne og Per den 23. juli 1764. Registreringen var foretatt allerede 25. juni, før hun var gått bort. Inntekt etter auksjonsutgifter: 67 daler 2 ort 12 skilling. Gjeld og omkostninger: 63–2–13. Arv: 3–3–23, fordelt på hans to døtre. Kreditorer: Botolv Olsson på Mek, Ingebrigt snekker, Per Knutsson Skorgenes, Gunnar Ørjarsson på Årø, Ingebrigt Moldegård, Ola ringar og Tosten Larsson på Fuglset o.a. Arvinger: Synnøv Persdatter og Lisbet Persdatter.2,9
Boet etter Per og Lisbet auksjonerte bort huset på fhv. mnr. 195 den 23. juli 1764 til Per Olssen Talberg. Det ble utropt til 40 og solgt for 48 daler.2

     Navnet hennes ble skrevet Lisbeth Størkelsdatter Kielnæs fra 1759 til 1760.6,5

     Navnet hennes ble skrevet Lisbet Størchersdaatter i 1764.1

Ifølge Gards- og slektshistorie for Vestnes: Tomrefjord (s. 224) hadde Lisbet Styrkårsdotter kanskje et barn utenfor ekteskap som døde i 1750, men det er nok en feilavskrift fra dødsinnførselen til en gammel mann (antakelig Lisbets far).4,10

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Alleen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/94/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 35. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-19
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 224.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 462. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-230
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 461. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-229
 7. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Moldnesset. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/25/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, av- og tilgang august. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/101/
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-167

Per Olsson i Hamnavika1

M, #11091, (ca. 1712 - 1781)Annet navn: Per Olsson på Sørnesje.2
Per ble født ca. 1712.2
Han var bruker i Hamnavika, Veøy, fra 1743 til 1781.2
Han var forlover for Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter i Kjellneset, som ble trolovet den 26. november 1759.1


Per døde i 1781 i Hamnavika.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Olsen Havneviig i 1759.1

Synnøv Persdatter1,2

K, #11092, (1759 - )
Far*Per Knutsson Hovdenakk1 ( - 1764)Synnøv ble født i 1759.
Hun var myndling av Ola Gulbrandssen i 1764.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter den 23. juli 1764: 3 ort 23 skilling. Hun fordret også 7 daler 2 ort i innestående arv, sannsynligvis etter mora.1,3
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Gulbrandssen den 12. november 1771: 5 daler i innestående arv.4

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 727. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650367
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724–727. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366

Ola Gulbrandssen1,2

M, #11093, ( - ca. 1771)

Familie

Beret Larsdatter ( - e 1777)
Ett barn levde i 1771.2 
BarnOla giftet seg med Beret Larsdatter.2
Han var verge for Synnøv Persdatter i 1764.1

Han og Beret var husfolk på mnr. 60, Kirkebakken, Molde, i 1767. Huset var taksert til 30 daler. Beret bodde der som enke i 1775. Årlig grunnleie var 1 daler 1 ort pluss 1 arbeidsdag (à 16 skilling) til Reknes gård. I 1777 ble huset taksert til 20 daler, og i 1787 hadde dattera og svigersønnen overtatt.3,4,5,6

Ola døde ca. 1771 i Molde.2 Det ble holdt skifte etter ham den 12. november 1771. Kreditorer: Ingvar Ivarssen, Synnøv Persdatter, Søren-Anne og Nils Piersson. Arvinger: Beret Larsdatter og Anne Katrine Olsdatter. Blant kjøperne var Per hos madam Piersson. Huset (uten grunn) ble vurdert til 16 daler. Aktiva: 38 daler 1 ort 11 skilling. Passiva: 26–0–8. Arv: 12–1–3.7

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 71.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 5. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Kirke Bakken, mnr. 68. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064092
 6. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Kirke Bakken, mnr. 62. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064044
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 724–727. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650366

Lisbet Persdatter1

K, #11094
Far*Per Knutsson Hovdenakk1 ( - 1764)
Mor*Lisbet Styrkårsdotter1 (1723 - 1764)Hun var myndling av Nils Eriksson i Kjellneset i 1764.1
Hun var arving ved skiftet etter Per Knutsson Hovdenakk og Lisbet Styrkårsdotter den 23. juli 1764: 2 daler 3 ort 23 skilling.1,2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 499. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/

Nils Eriksson i Kjellneset1,2,3

M, #11095, (ca. 1717 - 18. mars 1768)
Far*Erik Jetmundsson på Flate1 (c 1695 - 1747)
Mor*Ingebjørg Nilsdotter på Flate1 (c 1691 - 1751)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset (c 1662 - 1742)
De hadde ikke barn.6 

Familie 2

Mari Børresdotter i Kjellneset (c 1701 - 1775)
De hadde ett barn.4 

Familie 3

Anne Jespersdotter på Gjermundnes (1728 - 1793)Annet navn: Nils Eriksson på Flate.4
Nils ble født ca. 1717.3,2
Nils giftet seg i 1737 med Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset. De var i slekt og måtte ha kongelig bevilling til ekteskap.5,4,6
Han og Ingebjørg var brukere i Kjellneset, Vestnes, fra 1737. Han drev gården resten av livet.4,3
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Nilsdotter i Kjellneset den 30. april 1742: 22 daler 1 ort 11 skilling (halve boet). Han fordret også 3 daler i festegave.7

Nils giftet seg i oktober 1742 med Mari Børresdotter på Villa.6
Han var arving ved skiftet etter Erik Jetmundsson på Flate den 5. november 1747.1
Han var fadder ved dåpen til Anders Andersson på Flate den 30. april 1757 i Vestnes kyrkje.8

Nils fikk barn med Anne Jespersdotter i Selnes (eller søstera med samme navn) i 1757. De var søskenbarn, og han var gift. Begge ble dømt til straffarbeid på fiskevær i Aukra prestegjeld.6
Han var verge for Lisbet Persdatter i 1764.9


Nils døde den 18. mars 1768 ved Bud. Han omkom sammen med broren Jetmund, brorsønnen Erik og flere andre i et uvær til sjøs.6,10

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 476 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/494/
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1749, Vestnesiske kompani, hovedlegdsrulle. 47. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690459
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 48, 18. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660507
 4. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 217.
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/
 6. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 218.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 119 a–120 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/135/
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 428, 30. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660420
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 498. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/252/
 10. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 428.

Styrkår Steinsson i Kjellneset1,2

M, #11096, (ca. 1677 - 10. mai 1750)

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnStyrkår ble født ca. 1677.2,3 Styrkår var soldat.2
Annet navn: Styrkår på Li, nevnt 1723.4
Han bodde på Li, Vestnes, i 1723.4,3
Han var husmann på Plassen, Kjellneset, Vestnes, i 1749. Han var trolig der allerede i 1746, antakelig som første plassbruker. Neste husmann hadde tilsynelatende overtatt i 1755.2,3,5

Styrkår døde den 10. mai 1750 i Kjellneset, Vestnes. Ifølge kirkeboka døde en Størkel Steensen Kielnæs da, 103 år gammel. Styrkår i Kjellneset er ikke funnet nevnt med patronym mens han levde, men dette er antakelig riktig person med betydelig overdrevet alder. Han står i legdsrullen fra 1751, men det hendte at opplysninger ble overført fra tidligere år uten at rulleføreren visste at personer hadde dødd i mellomtiden.1,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 328. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-167
 2. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: nr. 93. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/51369/491/
 3. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 224.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 35. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-19
 5. [S20] Tomrefjord – Øverås – Nerås: s. 225.

Jakob Persson på Skorgenes1,2

M, #11097, (1749 - 1750)
Far*Per Knutsson Fuglset1,2 (c 1719 - )
Mor*Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen2 ( - c 1770)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megJakob ble født i 1749 på Skorgenes, Tresfjord.1,2 Jakob ble døpt den 18. april 1749 i Veøy kirke. Faddere: Anne Ellingsdotter i Viken og Kristen Ellingsson på Bjermeland o.a.1

Jakob døde i 1750 på Skorgenes, 1½ år gammel, av barnekopper (ti dager etter søstera).2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 315. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-160
 2. [S927] Skorgen: s. 437.

Anders Olsson på Øvstedalen1,2

M, #11098, (ca. 1645 - 1688 eller 1689)
Far*Ola Bjørnsson på Øvstedalen2 ( - c 1659)
Bror av 8.tippoldefar/mor til megAnders ble født ca. 1645 på Øvstedalen, Tresfjord.2
Han var bruker på bnr. (00), Øvstedalen, Tresfjord, fra 1664.2
Anders Olsson kjøpte 12 merker (med bygselrett) på Øvstedalen i 1688 av Ingeleiv Knutsdotter. Salget ble tinglyst 21. november.3,4

Anders døde i 1688 eller 1689 på Øvstedalen. Enka overtok bruket.4,5 Per Kristoffersson på Helland møtte på tinget den 30. januar 1704 i Vestnes. Han fortalte at svigermora, Guri Henriksdotter på Øvstedalen, var gammel og svak og ikke lenger kunne svare for sin avdøde mann (Åmund Olsson) sitt vergemål for Anders Olsson på Øvstedalens to ugifte døtre, men selv trengte verge. Andersdøtrenes fastermann Lars Olsson på Skorgenes ble i stedet oppnevnt som deres formynder.1,6

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 96 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/98/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 445.
 3. [S795] Romsdal tingbok 1688–90: fol. 10 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28688/11/
 4. [S77] Tresfjord I: s. 446. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#449
 5. [S77] Tresfjord I: s. 447. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#449
 6. [S77] Tresfjord I: s. 380.

Ingeleiv Hansdotter på Sylte1

K, #11099, (1724 - 1766)
Far*Hans Knutsson på Sylte1 (c 1684 - 1766)
Mor*Guri Åmundsdotter på Sylte (c 1689 - 1768)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Persson på Sylte (c 1713 - 1777)
De hadde ni barn, hvorav fire levde i 1767.4,1 
BarnIngeleiv ble født i 1724 på Sørsylte, Tresfjord.2
Ingeleiv giftet seg i 1748 med Ivar Persson på Sylte. De var beslektet i tredje ledd.3,4

Ingeleiv døde i 1766 på Sørsylte.3

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 175.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 134.
 4. [S77] Tresfjord I: s. 135.

Per Ivarsson på Sylte1

M, #11100, (januar 1758 - )
Far*Ivar Persson på Sylte1 (c 1713 - 1777)
Mor*Ingeleiv Hansdotter på Sylte1 (1724 - 1766)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megPer ble født i januar 1758 på Sørsylte, Tresfjord.2
Han var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nerem den 25. november 1767: 2 ort 13 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 438. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-218