Johanne Persdatter Landsberg1,2

K, #10501, (ca. 1750 - )
Far*Per Landsberg2,3 (1722 - c 1752)
Mor*Karen Knutsdatter1,2 (1722? - 1786)

Familie

Peter Andersson på Øra ( - e 1788)     Johanne ble født ca. 1750 i Molde.2,3
Hun var myndling av Lars Ingebrigtsson Berg fra 1752.2
Hun var arving ved skiftet etter Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter den 7. november 1759.4
Hun var myndling av Anders Eriksson fra 1759.3

Johanne trolovet seg den 12. desember 1782 i Orkdal med Peter Andersson på Øra.5,6
Annet navn: Johanne Persdatter på Øra, nevnt 1783.7
Johanne giftet seg den 23. juni 1783 i Orkdal kirke med Peter Andersson på Øra.7,1 Johanne og Peter bodde på Orkdalsøra, Orkdal, i 1788.1
Annet navn: Johanne Persdatter Berg, nevnt 1789.8
Hun var kreditor ved skiftet etter Lars Hansson den 24. juli 1789: 3 daler i innestående arv.9

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/60/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 145. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/74/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387–388. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 5. [S1146] Orkdal mini. 1776–99: s. 359, nr. 21. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16188&idx_id=16188&uid=ny&idx_side=-186
 6. [S1145] Orkdal klok. 1766–89: 1782, 12.12. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16198&idx_id=16198&uid=ny&idx_side=-190
 7. [S1146] Orkdal mini. 1776–99: s. 399, nr. 25. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16188&idx_id=16188&uid=ny&idx_side=-206
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
 9. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a–74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/

Per Perssen Landsberg1,2

M, #10502, (ca. 1752 - )
Far*Per Landsberg2 (1722 - c 1752)
Mor*Karen Knutsdatter1 (1722? - 1786)     Per ble født ca. 1752 i Molde, etter farens død.3,4
Han var arving ved skiftet etter Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter den 7. november 1759.5
Han var myndling av Ingebrigt Eriksson fra 1759.2
Per tjente i Bjørnsund, Vågøy, i 1788.1 Han var tjenestedreng i Søre Bjørnsund, Vågøy, i 1801.4

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen fra 1788 til 1801.1,4

     Per Perssen og Per Perssen Landsberg kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/60/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 145. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/74/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Vaagøe, Biørnsund Sørre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058425002822
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387–388. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/

Erik Larssen Berg1

M, #10503
Far*Lars Ingebrigtsson Berg1 (c 1689 - c 1759)
Mor*Elen Eriksdotter1 ( - c 1759)     
Han var arving ved skiftet etter Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter den 7. november 1759.2

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387–388. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/

Elen Larsdatter Berg1,2

K, #10504, (1724 - )
Far*Lars Ingebrigtsson Berg2,1 (c 1689 - c 1759)
Mor*Elen Eriksdotter1 ( - c 1759)     Elen ble døpt den 19. mars 1724 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Karen Johansdotter, Maren Arnesdatter, Brit Andersdotter, Nils smed og Johann skredder.2
Elen giftet seg før 1759 med en uregistrert person.1
Hun var arving ved skiftet etter Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter den 7. november 1759.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 46. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-25
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 387–388. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/196/

Peter Andersson på Øra1,2,3

M, #10505, ( - etter 1788)

Familie

Johanne Persdatter Landsberg (c 1750 - )     Peter Andersson på Øra var soldat i 1782.4
Peter trolovet seg den 12. desember 1782 i Orkdal med Johanne Persdatter.1,4
Peter giftet seg den 23. juni 1783 i Orkdal kirke med Johanne Persdatter på Øra.2,3 Peter og Johanne bodde på Orkdalsøra, Orkdal, i 1788.3

Elen Margrete Larsdatter1,2

K, #10506, (ca. 1767 - etter 1789)
Far*Lars Hansson Sandvik2,1 (c 1712 - 1788)
Mor*Karen Knutsdatter1 (1722? - 1786)     Elen Margrete ble født ca. 1767 i Molde.1,3 Hun ble konfirmert den 5. oktober 1783 i Molde kirke.3

Elen Margrete døde etter 1789.2

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 59 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/60/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 152 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-114

Marta Larsdatter1

K, #10507, (ca. 1755 - etter 1789)
Far*Lars Hansson Sandvik1 (c 1712 - 1788)
Mor*Elen Larsdatter ( - 1763)     Marta ble født ca. 1755.1

Marta døde etter 1789.1

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 73 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/74/

Brit Andersdotter1

K, #10508

Familie

Anders Sigvardsson Munk ( - e 1733)     Brit fikk barn med Anders Sigvardsson ca. 1692 i Fanne tinglag. Hun ble stevnet til tinget 1. juli 1692 og bøtelagt 4 daler for leiermål (vanligvis var boten høyere, men hun eide ingenting).1
Berthe Andersd: var fadder ved dåpen til Elen Larsdatter Berg den 19. mars 1724 i Molde kirke.2

Guri Larsdatter Berg1

K, #10509, (1727 - før 1759)
Far*Lars Ingebrigtsson Berg1 (c 1689 - c 1759)
Mor*Elen Eriksdotter1 ( - c 1759)     Guri ble døpt den 27. juli 1727 i Molde kirke.1

Guri døde før 1759.2

Anne Ivarsdatter Kringstad1

K, #10510, (ca. 1792 - )
Far*Ivar Hansson Kringstad1 (c 1751 - )
Mor*Karen Larsdatter1 (c 1752 - 1801)     Anne ble født ca. 1792.1 Hun bodde hos Ivar Hansson Kringstad og Karen Larsdatter på mnr. 141, Olsmedbakken, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 141. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002499

Margrete Sofia Tode1,2,3

K, #10511, (ca. 1753 - )
Far*Steffen Jakob Tode3 ( - c 1754)
Mor*Karen Bernhoft1 ( - c 1757)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Margrete Sofia ble født ca. 1753.1
Hun var myndling av Daniel Steffenssen til 1768.3

Hun var myndling av Klaus Lund Steffenssen i 1790.1
Margrete Sofia Tode var syer i 1801.2 Ved folketellingen av 1. februar 1801 losjerte Margrete Sofia Tode på mnr. 142, Olsmedbakken, Molde, hos Pål Hansson og Gjøri Tomasdatter.2

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 75 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/77/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 142. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002503
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 686. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/62/

Hans Pålssen Malmedal1

M, #10512, (1781 - )
Far*Pål Hansson Malmedal1 (c 1748 - )
Mor*Gjøri Tomasdatter i Olsmedbakken (c 1754 - )     Hans ble født i 1781 i Molde.1 Hans ble døpt den 2. januar 1782.1
En Hans Malme var fadder ved dåpen til Ivar Kristensson den 13. april 1797 i Bolsøy kirke.2

Annet navn: Hans Pålssen Malme, nevnt 1823.3 Hans bodde i Molde i 1823.3
Han var debitor ved skiftet etter Per Eriksson Rød den 9. mai 1823: 5 daler for lånte penger.3

Kilder/noter

 1. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: m.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-22
 3. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 473 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/477/

Ingeborg Ambjørnsdotter1

K, #10513, (1773 - )
Far*Ambjørn Olsson på Stranda1 (c 1734 - 1802)
Mor*Brit Hansdotter på Stranda1 (c 1734 - 1800)

Familie 2

Mats Ingebrigtsson Røsshol (c 1751 - )     Annet navn: Ingeborg Ambjørnsdotter på Stranda.1
Ingeborg ble født i 1773 på Stranda, Veøy.1
Ingeborg fikk barn med Anders Tjøstolvsson på Ottestad i 1801 i Veøy.1
Ingeborg giftet seg den 10. august 1806 i Molde kirke med Mats Ingebrigtsson (forlovere: Per Gunnarsson og Per Olsson Korsan). Han foreviste skifteattest etter forrige ekteskap.2,1 Ingeborg og Mats bodde på mnr. 25, Myrabakken, Molde, i 1807. Huset var taksert til 20 daler.3

     Navnet hennes ble skrevet Ingeborg Anbiørnsdatter i 1806.2

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 7. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#8
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Myhren, forsikringsnr. 31. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012

Gjertrud Trondsdotter på Sigerset1

K, #10514, (ca. 1768 - )

Familie

Kristoffer Andersson på Sigerset (c 1762 - )
De hadde iallfall tre barn.1 
Barn     Gjertrud ble født ca. 1768.1
Gjertrud giftet seg med Kristoffer Andersson på Sigerset.1 Gjertrud og Kristoffer var brukere på Sigerset, Bolsøy, i 1801. Trond Kristoffersson og Kirsti Kristoffersdotter o.a. bodde også der da. Kirsti var Kristoffers mor og kårkone. Kristoffer var senere husmann der.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Sigersæth Indre. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000475
 2. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 462.

Per Andersson på Harvoll1

M, #10515, (1777 - 1808)

Familie

Elen Olsdotter på Lønsetteigen (c 1786 - 1865)
Barn     Per ble født i 1777 på Harvollan, Veøy.2
Per fikk barn med en uregistrert person i 1800 i Veøy.2 Per tjente på bnr. 2, Bakken, Veøy, i 1801.3,2
Per fikk barn med Elen Olsdotter i Bakken i 1805 i Veøy.1

Per døde ugift i 1808 i Åsnes. Han var soldat og ble skutt i slaget ved Trangen 25. april.2

Per Persson1

M, #10516, (1805 - )
Far*Per Andersson på Harvoll1 (1777 - 1808)
Mor*Elen Olsdotter på Lønsetteigen1 (c 1786 - 1865)
Bror av 2.tippoldefar/mor til meg     Per ble født i 1805 i Veøy, utenom ekteskap.1 Han bodde trolig hos mora på Lønset, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 530. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#531

Tjøstolv Andersson1

M, #10517, (1811 - )
Far*Anders Tjøstolvsson på Lønsetteigen1 (1779 - 1841)
Mor*Elen Olsdotter på Lønsetteigen1 (c 1786 - 1865)
Bror av 2.tippoldefar/mor til meg     Tjøstolv ble født i 1811 i Rødven, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 530. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#531

Synnøv Larsdotter på Dalset1

K, #10518, (1727 - 1771)

Familie

Tjøstolv Olsson på Dalset (1743 - 1789)
De hadde ett barn.1      Annet navn: Synnøv Larsdotter på Frøyset.1
Synnøv ble født i 1727 på Frøyset, Veøy.2
Synnøv giftet seg i 1770 med Tjøstolv Olsson på Dalset.1

Synnøv døde i 1771 på Dalset, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 464. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#465
 2. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#229

Per Hansson i Misfjorden1,2

M, #10519, ( - ca. 1769)
Far*Hans Jørnsson på Nærem3 (c 1648 - 1711)
Mor*Magnhild Roesdotter på Nærem3 (c 1660 - c 1719)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Per Hansson på Nærem.3
Han var arving ved skiftet etter Hans Jørnsson på Nærem den 8. desember 1711: Per bodde hjemme hos mora.4
Han var verge for Hans Hansson i 1751.1
Han var kreditor ved skiftet etter Ola Bertelsson på Helland den 10. februar 1766: 2 ort.2


Per døde ca. 1769 i Misfjorden, Vestnes.5

     Navnet hans ble skrevet Peder Hansøn Misfiord i 1751.1

Kilder/noter

 1. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 23. november.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 341 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660368
 3. [S77] Tresfjord I: s. 586.
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 529 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660559

Hans Hansson på Nærem1

M, #10520, ( - etter 1719)
Far*Hans Jørnsson på Nærem1 (c 1648 - 1711)
Mor*Magnhild Roesdotter på Nærem1 (c 1660 - c 1719)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Barn     
Han var arving ved skiftet etter Hans Jørnsson på Nærem den 8. desember 1711: Hans Hansson bodde hjemme hos mora.2


Hans døde etter 1719, og trolig før 1751.3,4

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 586.
 2. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1711, Wesnes Otting.
 3. [S77] Tresfjord I: s. 587.
 4. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 23. november.

Kari Jonsdotter på Dalset1

K, #10521, (ca. 1745 - 1769)

Familie

Tjøstolv Olsson på Dalset (1743 - 1789)
De hadde to barn.1      Annet navn: Kari Jonsdotter i Breivika.1
Kari ble født ca. 1745.1 Hennes hjemsted var i Grytten prestegjeld.1
Kari giftet seg i 1766 med Tjøstolv Olsson på Dalset.1

Kari døde i 1769 på Dalset, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 464. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#465

Anne Ivarsdotter1

K, #10522, (ca. 1730 - )
Far*Ivar Olsson på Dalset1 ( - 1750)
Mor*Kari Jakobsdotter på Dalset1 ( - f 1765)

Familie

Barn     Annet navn: Anne Ivarsdotter på Dalset.1
Anne ble født ca. 1730 på Dalset, Veøy.1
Anne giftet seg med en uregistrert person.1 Anne bodde i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 463. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#463

Knut Hansson på Rekdal1

M, #10523, (ca. 1663 - )
Far*Hans Hallasson på Frostad2 (c 1624 - )
Mor*Ingebjørg? Tomasdotter på Frostad2
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Marit Kristensdotter på Rekdal (c 1670 - 1761)
De hadde trolig seks barn. 
Barn     Annet navn: Knut Hansson på Frostad.2
Knut ble født ca. 1663 på Øvre Frostad, Vestnes.2
Knut giftet seg med Marit Kristensdotter på Vestre.3 Knut og Marit var brukere Nordi garden, Rekdal, Vestnes, i 1701.1

     Han kan ha vært far til Ola Knutsson Rekdal. I så fall må Marit ha vært yngre.1

Kilder/noter

 1. [S78] Fiksdal sogn: s. 477. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014100624005#480
 2. [S20] Tomrefjord: s. 800.
 3. [S377] Vatne bygdebok II: s. 528.

Tomas Hansson på Frostad1

M, #10524
Far*Hans Hallasson på Frostad1 (c 1624 - )
Mor*Ingebjørg? Tomasdotter på Frostad1
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Kilder/noter

 1. [S20] Tomrefjord: s. 800.

Ola Knutsson på Myklebostad1,2

M, #10525, (ca. 1685 - )
Far*Knut Olsson på Myklebostad2 (c 1663 - c 1719)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Han kan ha hatt en sønn, Knut (født ca. 1724), og ei datter, Marit.6,7      Ola ble født ca. 1685 på Øvre Myklebostad, Nesset.2 Ola Knutsson på Myklebostad og Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad ble stevnet av Hans Frederik Fitzens til tinget i Eresfjord tinglag den 12. juli 1737. Gjertrud hadde ikke betalt landskyld, og Ola lå etter med både landskyld og skatt.1 Fogden, på vegne av Karsten Karstenssons enke, stevnet Knud Ols Mochelbostad (skal nok være Ola Knutsson på Myklebostad), Gjertrud Aslaksdotter på Myklebostad og Per Persson på Myklebostad til tinget i Eresfjord tinglag den 23. januar 1739. De fattige leilendingene var allerede dømt for manglende betaling og kunne ikke opprettholde driften. Dagen etter ble de pålagt å flytte innen faredagen for at gårdsbrukene ikke skulle legges øde eller ende som beitemark.3,4,2,5

Kilder/noter

 1. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 184 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400347
 2. [S130] Nesset IX: s. 92. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95
 3. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 245 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 4. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 246 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420400410
 5. [S130] Nesset IX: s. 217.
 6. [S979] Nesset XI: s. 673.
 7. [S130] Nesset IX: s. 93. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#95

Anders Trondsson på Indre Holmem1

M, #10526, (ca. 1705 - 1772)

Familie 1

De hadde fem barn.4 

Familie 2

Ågot Knutsdotter på Dalset (1697 - 1765)
De hadde ikke barn.      Anders ble født ca. 1705.1
Anders giftet seg med en uregistrert person.1 Anders var husmann på Indre Holmem, Veøy.1
Anders giftet seg i 1751 med Ågot Knutsdotter på Dalset.1 Anders og Ågot var brukere på Ner-Dalset, Dalset, Veøy. Han ble lignet for 4 daler ved ekstraskatten i 1762.1
Annet navn: Anders Trondsson på Dalset, nevnt 1762.2,1
Han var fadder ved dåpen til Per Knutsson den 1. januar 1762 i Rødven stavkyrkje, Veøy.2


Anders døde i 1772 i Veøy.1

     Ingebjørg Trondsdotter på Straume og Anders Trondsson på Indre Holmem kan ha vært søsken.3

Kilder/noter

 1. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 464. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#465
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 483. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660447
 3. [S392] Bygdebok for Eid: s. 330.
 4. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 381. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005#382

Per Pålsson i Langelia1,2

M, #10527, ( - etter 1709)
Far*Pål Persson i Langelia1 ( - e 1699)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Marit Pålsdotter og Per Pålsson fikk 2 pund i Nerlia, Ytre Lange, Nesset, i 1699 av Pål Persson i Langelia. Han stod frem på tinget den 11. oktober og fortalte at han hadde gitt sine to barn 2 pund odelsgods (med bygselrett) i «yttre Langelj». Dattera skulle eie og besitte det hele, men kjøpe ut sin bror. Hennes mann lovte å betale svogeren innen tre år. I 1708 eide Marit 1 pund.1,3
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Persdotter i Ytre Langelia den 22. januar 1709: 3 ort 16 skilling.4

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 134 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28690/138/
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 91 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490
 3. [S979] Nesset XI: s. 346.
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 90 b–91 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630490

Bergsvein Andersson på Trollmyra1,2

M, #10528, (ca. 1616 - )

Familie

Barn     Bergsvein ble født ca. 1616.3 Bergsvein var bruker på Trollmyra, Nesset, fra ca. 1661.1 Han ble stevnet av Aslak Olsson på Tjelle til høsttinget i 1693. I et barselgilde hos Aslak Jonsson på Tjelle hadde Bergsvein uttalt seg ærekrenkende om kona til Aslak Olsson.2

Kilder/noter

 1. [S253] Nesset I: s. 357.
 2. [S253] Nesset I: s. 312.
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 227. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/123/

Tore Olsson på Bergset1,2

M, #10529, (ca. 1644 - )
Far*Ola Tjelle2 ( - f 1657)
Mor*Marit Tjelle3,2 ( - e 1666)
Bror av 7.tippoldefar/mor til meg     Annet navn: Tore Olsson på Tjelle.2
Tore ble født ca. 1644.3 Tore var bruker på bnr. 2, Bergset, Nesset, fra ca. 1673.2 Tore Olsson på Bergset, Ola Aslaksson, Nils Aslaksson og Knut Olsson på Myklebostad solgte 1 pund 10 6/11 mark odelsjord med bygselrett Neri garden, Tjelle, Nesset, den 5. juli 1700 til Didrik Aslaksson på Tjelle. Til salget hørte også 3 7/11 mark odelsjord med bygsel i Gamsgrøa. Didrik hadde selv arvet 1 5/11 mark i Tjelle og 4/11 mark i Gamsgrøa etter faren. Tore solgte på vegne av Else Didriksdotter på Tjelle, Per Aslaksson og Elling Aslaksson, og Knut solgte på vegne av kona, Gjertrud Aslaksdotter. Skjøtet ble tinglyst 21. januar året etter.1,4,5

Kilder/noter

 1. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660015
 2. [S130] Nesset IX: s. 542. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036#545
 3. [S744] Romsdal prestemanntall 1664–66: s. 219. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/35523/119/
 4. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 31 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660032
 5. [S253] Nesset I: s. 312.

Anne Åmundsdotter1

K, #10530, (ca. 1746 - 1813)
Far*Åmund Olsson på Brattset ( - f 1799)
Mor*Mette Ravaldsdotter på Brattset2 (1722 - 1799)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Olsson Stokke (c 1742 - 1821)
Han hadde to barn i 1773.6      Anne ble født ca. 1746.1,3
Annet navn: Anne Åmundsdotter på Brattset, nevnt 1769.2,4
Anne trolovet seg den 15. oktober 1769 med Per Olsson Stokke.4
Anne giftet seg den 12. november 1769 i Kleive kirke, Bolsøy, med Per Olsson Stokke.4,5,1 Anne og Per var husfolk i 1773.6 Anne og Per bodde i Molde i 1792.7,2
Hun ble kalt Anne Åmundsdotter den yngre, nevnt 1799.2
Hun var arving ved skiftet etter Mette Ravaldsdotter på Brattset den 4. april 1799.2
Anne og Per var husfolk på mnr. 158, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801.1

Anne døde i 1813 i Bolsøy.3 Hun ble jordfestet den 21. februar 1813 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.3,8

Ola på Aspelunden1

M, #10531, ( - etter 1734)     Ola bodde på Aspelunden, Bolsøy, i 1734.1
Han var forlover for Jon Olsson på Myklebostad og Kirsti Ravaldsdotter på Øyra, som ble trolovet i november 1734 i Kleive kirke, Bolsøy.1


     Navnet hans ble skrevet Ole Aspelund i 1734.1

Knut Lassesson på Øyra1,2

M, #10532     Knut bodde på Øyra, Bolsøy, iallfall fra 1751 til 1755.2,1
Han var verge for Kirsti Jonsdotter på Myra i 1751.2
Knut Ravaldsson på Istad, Lars Ravaldsson på Vågseter, Åmund Olsson på Brattset, Just Ravaldsson på Ullaland og Knut Lassesson på Øyra (på egne og myndlingers vegne) solgte 12 merker (hele gården, med bygselrett) på Myra, Bolsøy, den 6. juni 1755 til Aslak Nilsson og Kirsti Ravaldsdotter. Kjøpesum: 12 daler. Myndlingene var barna fra Kirstis første ekteskap og deres halvsøsken fra farens første kone. Selgerne signerte skjøtet egenhendig, og det ble tinglyst samme dag.1,3
Knud Øyren var fadder ved dåpen til Ola Olsson Romuld den 22. mars 1760 i Kleive kirke, Bolsøy.4,5


     Han signerte som Knud Lassesen Ørn i 1755.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 127 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22551&uid=ny&idx_side=-119
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 3. juli.
 3. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 374. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31138/192/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-122

Kirsti Jonsdotter på Myra1,2,3

K, #10533, (1740 - )
Far*Jon Olsson på Myra1,4 (c 1697 - c 1751)
Mor*Kirsti Ravaldsdotter på Myra (1705 - 1785)
Søster av 5.tippoldefar/mor til meg

Familie

Johan Serkvesson i Gusjåsen (c 1715 - e 1767)     Kirsti ble født i 1740 på Myra, Bolsøy.1 Kirsti ble døpt den 24. januar 1740 i Kleive kirke, Bolsøy.1
Hun var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Myra den 3. juli 1751: 2 ort 19 skilling.4
Hun var myndling av Knut Lassesson på Øyra i 1751.4
Hun var fadder ved dåpen til Jon Andersson den 24. juni 1764 i Kleive kirke.2,5

Kirsti trolovet seg den 9. juni 1765 i Kleive, Bolsøy, med Johan Serkvesson i Gusjåsen. Han hadde forevist skiftebrev etter sin forrige kone.3,6
Kirsti giftet seg den 30. juni 1765 i Kleive kirke med Johan Serkvesson i Gusjåsen.3,6

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 202. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-104
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-5
 4. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 3. juli.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 165 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-124

Serkve Olsson i Gusjåsen1,2,3,4

M, #10534, (ca. 1695 - ca. 1739)
Far*Ola Akselsson på Istad5 (c 1632 - )

Familie 1

Lukris Johansdotter ( - f 1719)
De hadde iallfall ett barn. 
Barn

Familie 2

Marit Andersdotter i Gusjåsen ( - f 1732)
De hadde tre barn. 
Barn

Familie 3

Marte Knutsdotter i Gusjåsen ( - e 1732)
De hadde ikke barn.      Annet navn: Serkve Olsson på Istad.5,6
Serkve ble født ca. 1695.5 Han bodde hos Ola Akselsson på Istad, Bolsøy, i 1701.5
Serkve giftet seg ca. 1715 med Lukris Johansdotter. Han ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 17 okt 1715 grunnet for tidlig samleie (lov om løsaktighet). Han møtte, vedgikk forseelsen og ble bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling til Reknes hospital.7
Serkve giftet seg i desember 1719 i Øre kyrkje med Marit Andersdotter på Sandnes.2 Serkve og Marit var brukere på Gjerdet, Stor-Gusjåsen, Nesset, fra 1719. Han bodde i Gusjåsen ved vielsen. Serkve ble eier av 1 pund i gården i 1734 og hadde bruket til sin død. Senere overtok hans sønn Johan.4,2 Ola Steffensson Gusjås og Serkve Olsson i Gusjåsen ble stevnet til tinget i Eresfjord tinglag den 21. oktober 1726. Saken gjaldt utestående fordringer. Serkve møtte 17. februar 1727 og vedgikk gjelden. Saken kom opp igjen i juli 1734, da Ola møtte og vedgikk at han skyldte 2 daler til Rikard Hagerups dødsbo.8,9,10
Serkve giftet seg den 28. desember 1732 i Kleive kirke, Bolsøy, med Marte Knutsdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.1

Serkve døde ca. 1739 i Stor-Gusjåsen, Nesset.3,4 Det ble holdt skifte etter ham den 31. mai 1740. Umyndige arvinger: Anders Serkvesson, Lukris Serkvesdotter og Helge Serkvesdotter.3,4

     Navnet hans ble skrevet Serqve Olssøn Gusjaasen i 1732.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 132. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-68
 2. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1719.
 3. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.
 4. [S253] Nesset I: s. 239.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 189. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/106/
 6. [S1234] Gjemnes I: s. 595. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012112224001#598
 7. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 41 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/42/
 8. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 176 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/178/
 9. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 188 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31134/190/
 10. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 77 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/78/

Lukris Johansdotter1

K, #10535, ( - før 1719)

Familie

Serkve Olsson i Gusjåsen (c 1695 - c 1739)
De hadde iallfall ett barn. 
Barn     Lukris giftet seg ca. 1715 med Serkve Olsson. Han ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 17 okt 1715 grunnet for tidlig samleie (lov om løsaktighet). Han møtte, vedgikk forseelsen og ble bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling til Reknes hospital.1

Lukris døde før 1719.2

     Navnet hennes ble skrevet Lucretia Johansdatter i 1715.1

Kilder/noter

 1. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 41 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/42/
 2. [S1387] Øre mini. 1702–25: 1719.

Ola Akselsson på Istad1

M, #10536, (ca. 1632 - )

Familie

Han hadde iallfall fire barn.1 
Barn     Ola ble født ca. 1632.1
Ola giftet seg med en uregistrert person.1 Ola var bruker på Istad, Bolsøy, i 1701. Botolv Olsson og Serkve Olsson bodde også der.1

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 189. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/106/

Knut Jakobsson i Hatlen1,2

M, #10537, (ca. 1651 - ca. 1704)     Knut ble født ca. 1651.2 Knut var bruker i Hatlen, Bolsøy, i 1701.2
Han hadde Anne Knutsdotter i tjeneste ca. 1704.3


Knut døde ca. 1704 i Hatlen.1 Det ble holdt skifte etter ham den 18. september 1704. Kreditorer: Ravald Larsson og Anne Knutsdotter o.a.4

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 164 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/174/
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 185. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/104/
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 164 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/175/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 164 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/174/

Anne Ravaldsdotter på Øyra1

K, #10538, (1724 - )
Far*Ravald Larsson på Øyra1 (c 1685 - )
Mor*Anne Knutsdotter på Øyra ( - 1760)
Søster av 6.tippoldefar/mor til meg     Anne ble født i 1724 på Øyra, Bolsøy.1 Anne ble døpt den 6. august 1724 i Kleive kirke, Bolsøy. Faddere: Steffen Midthaugan, Ingebjørg Haugan og Marit Persdotter på Haugan o.a.1

Ola Jonsson på Myra1,2

M, #10539, (ca. 1731 - )
Far*Jon Olsson på Myra2,1 (c 1697 - c 1751)
Mor*Susanna Jakobsdotter i Hatlen ( - c 1733)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Ola ble født ca. 1731.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Myra den 3. juli 1751: 1 daler 1 ort 14 skilling.2
Han var myndling av Hallvor Olsson på Siem i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S1148] «Legdsrulle for Fannottingske kompani 1748»: legdsnr. 20.
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 3. juli.

Jakob Jonsson på Myra1,2

M, #10540, (ca. 1732 - )
Far*Jon Olsson på Myra2,1 (c 1697 - c 1751)
Mor*Susanna Jakobsdotter i Hatlen ( - c 1733)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Jakob ble født ca. 1732.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Myra den 3. juli 1751: 1 daler 1 ort 14 skilling.2
Han var myndling av Aslak Pålsson i Hatlen i 1751.2

Kilder/noter

 1. [S1148] «Legdsrulle for Fannottingske kompani 1748»: legdsnr. 20.
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 3. juli.

Jon Jonsson på Myra1,2

M, #10541, (ca. 1748 - )
Far*Jon Olsson på Myra2 (c 1697 - c 1751)
Mor*Kirsti Ravaldsdotter på Myra (1705 - 1785)
Bror av 5.tippoldefar/mor til meg     Jon ble født ca. 1748 på Myra, Bolsøy.1
Han var arving ved skiftet etter Jon Olsson på Myra den 3. juli 1751: 1 daler 1 ort 14 skilling.2
Han var myndling av Lars Ravaldsson på Vågseter i 1751.2
Jon Jonsson på Myra og Ravald Jonsson på Myra ble konfirmert den 27. september 1767 i Kleive kirke, Bolsøy.1

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 146 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-109
 2. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 3. juli.

Aslak Pålsson i Hatlen1,2,3

M, #10542, (ca. 1689 - ca. 1766)
Far*Pål4
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Guri Annbjørnsdotter i Hatlen
De hadde ikke barn.4      Aslak ble født ca. 1689.1 Aslak tjente på Kortgarden, Bolsøy, i 1701.1
Aslak giftet seg den 7. november 1723 i Kleive kirke, Bolsøy, med Guri Annbjørnsdotter i Hatlen, viet av Erik Pedersson Lekanger.2
Han var verge for Jakob Jonsson på Myra i 1751.3

Aslak giftet seg med en uregistrert person.4

Aslak døde ca. 1766 i Hatlen på Kleive, Bolsøy.4 Det ble holdt skifte etter ham den 16. oktober 1766.4

     Aslak var halvsøsken av Randi i Risan.4

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 191. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/107/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 40. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-22
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 3. juli.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/414/

Randi i Risan1

K, #10543     Randi giftet seg med Anders.1 Randi og Anders bodde i Risan, Bolsøy.1

     Randi var halvsøsken av Aslak Pålsson i Hatlen.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/414/

Jakob Jakobsson i Hatlen1,2

M, #10544, (ca. 1652 - 1722)

Familie

Guri Annbjørnsdotter i Hatlen
Fem barn levde ved skiftet etter ham (1722).1 
Barn     Jakob ble født ca. 1652.2
Jakob giftet seg med Guri Annbjørnsdotter.1

Jakob døde i 1722 i Hatlen på Kleive, Bolsøy.2 Han ble jordfestet den 15. februar 1722 på Kleive kirkegård, Bolsøy.2 Det ble holdt skifte etter ham den 23. oktober 1722. Arvinger: Guri Annbjørnsdotter, Synnøv Jakobsdotter og Susanna Jakobsdotter o.a.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/261/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660215

Guri Annbjørnsdotter i Hatlen1,2

K, #10545

Familie 1

Jakob Jakobsson i Hatlen (c 1652 - 1722)
Fem barn levde ved skiftet etter ham (1722).2 
Barn

Familie 2

Aslak Pålsson i Hatlen (c 1689 - c 1766)
De hadde ikke barn.3      Guri giftet seg med Jakob Jakobsson i Hatlen.2
Hun var arving ved skiftet etter Jakob Jakobsson i Hatlen den 23. oktober 1722.2

Guri giftet seg den 7. november 1723 i Kleive kirke, Bolsøy, med Aslak Pålsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.1

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 40. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-22
 2. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 247 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/261/
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/414/

Anne Arnesdotter Ekre

K, #10546, (ca. 1747 - 1798)

Familie

Åmund Åmundsson Kleive (c 1748 - 1807)
De hadde tre barn.5 
Barn     Anne ble født ca. 1747.
Anne giftet seg ca. 1780 med Åmund Åmundsson. Han ble bøtelagt 3 daler 1 ort 12 skilling den 4. desember 1780 grunnet for tidlig samleie.1,2 Anne og Åmund var husfolk på mnr. 143, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.3,4

Anne døde i 1798 i Molde. Den 28. august ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden. Hun ble jordfestet den 1. september 1798.

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 143. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002507
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 348 b.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 145. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 17, mnr. 145. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/82/
 5. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 384 a.

Beret Hansdatter

K, #10547, (ca. 1733 - 1798)

Familie

Per Olssen Talberg (1737 - 1810)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Beret ble født ca. 1733.1
Beret giftet seg med Per Olssen Talberg.2 Beret og Per var husfolk på mnr. 59, Molde, i 1789.3
Hun ble kalt Beret Hansdatter Talberg, nevnt 1798 (post mortem).1

Beret døde i 1798 i Molde.1,4 Hun ble gravlagt den 3. juli 1798. Samme dag ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.1,4

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 48. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 3 b.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 8, mnr. 61. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/73/
 4. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 84 b.

Åmund Åmundsson Kleive1,2,3

M, #10548, ( - 1780)

Familie

Brit Lassesdotter Kleive (c 1726 - 1796)
Seks barn levde i 1781.2 
Barn     Åmund giftet seg med Brit Lassesdotter.2,3 Åmund og Brit bodde på Kleive, Bolsøy, iallfall fra 1759 til 1764.3,4,5 Åmund og Brit bodde i Molde fra ca. 1765.6 Åmund Åmundsson Kleive var vurderingsmann i Molde i 1776.7

Åmund døde i 1780 i Molde. I juni ble det betalt 2 ort 16 skilling for begravelsen med ringing i begge kirkeklokkene.1 Det ble holdt skifte etter ham den 2. februar 1781. Arvinger: Brit Lassesdotter, Åmund Åmundsson, Lasse Åmundsson, Lars Åmundsson, Mali Åmundsdotter, Anne Åmundsdotter og Synnøv Åmundsdotter. Formue: 20 daler 1 ort 20 skilling. Gjeld: 13–2–8. Arv: 6–3–12.2

     Navnet hans ble skrevet Amund Cleve i 1759.3

     Synnøv Åmundsdatter og Åmund Åmundsson Kleive kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 65 b.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 6. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 711.
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 804. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/121/

Brit Lassesdotter Kleive1,2,3,4

K, #10549, (ca. 1726 - 1796)

Familie

Åmund Åmundsson Kleive ( - 1780)
Seks barn levde i 1781.5 
Barn     Brit ble født ca. 1726.4
Brit giftet seg med Åmund Åmundsson.5,2 Brit og Åmund bodde på Kleive, Bolsøy, iallfall fra 1759 til 1764.2,3,6 Brit og Åmund bodde i Molde fra ca. 1765.7
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 2. februar 1781.5
Hun var myndling av Abraham Skjellerup i 1781.5
Brit bodde på mnr. 126, under Berget, Molde, i 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue. Etter hennes død arvet barna huset, og dattera Anne kjøpte det fra sine søsken.8,1

Brit døde i 1796 i Molde.4 Hun ble jordfestet den 8. juni 1796.4

     Navnet hennes ble skrevet Berethe Lassesdatter i 1781.5

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-14
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 7. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 711.
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 15, mnr. 128. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/80/

Synnøv Åmundsdotter Kleive1,2

K, #10550, (1764 - )
Far*Åmund Åmundsson Kleive1,2 ( - 1780)
Mor*Brit Lassesdotter Kleive1,3,2 (c 1726 - 1796)

Familie

Nils Andersson Sigerset (c 1750 - 1803)
De hadde et barn som døde 8 dager gammelt og ble jordfestet den 1. januar 1800. Det var betalt 12 skilling for kirkegårdsjorden 29. desember 1799. De kan ha hatt fler barn.5,6 
Barn     Synnøv ble født i 1764 på Kleive, Bolsøy.1 Synnøv ble døpt den 2. desember 1764.1
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 2. februar 1781.2

Synnøv giftet seg før 1796 med Nils Andersson Sigerset.3,4 Åmund Åmundsson, Lars Åmundsson på Ona, Mali Åmundsdotter og Synnøv Åmundsdotter solgte hus på mnr. 126, under Berget, Molde, den 8. desember 1796 til Anne Åmundsdotter. Kjøpesum: 30 daler. De hadde arvet huset etter mora. Det lå mellom Arne Sotåen (s.d.) på østre og Anders Hjelset (s.d.) på vestre side.3 Synnøv Åmundsdotter og familien losjerte som husfolk hos Mette Ivarsdatter på mnr. 144, Olsmedbakken, Molde, i 1801. Huset lå ved ledet i toppen av bakken.4

     Navnet hennes ble skrevet Synneve Amundsdatter fra 1781 til 1801.2,4

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 3. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 144. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002512
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 6. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.

Lasse Åmundsson Kleive1,2

M, #10551, (1759 - før 1796)
Far*Åmund Åmundsson Kleive2,1 ( - 1780)
Mor*Brit Lassesdotter Kleive2,1 (c 1726 - 1796)     Lasse ble født i 1759 på Kleive, Bolsøy.2 Lasse ble døpt den 2. september 1759 i Bolsøy kirke. Faddere: Ola Lassesson på Romold o.a.2,3
Han var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 2. februar 1781.1


Lasse døde før 1796.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630067
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226

Lars Åmundsson på Ona1

M, #10552, (1760 - 3. mars 1845)
Far*Åmund Åmundsson Kleive2,3 ( - 1780)
Mor*Brit Lassesdotter Kleive2,1,3 (c 1726 - 1796)     Annet navn: Lars Åmundsson Kleive.3,2
Lars ble født i 1760 på Kleive, Bolsøy.2 Lars ble døpt den 30. november 1760. Faddere: Nils Kleive, Gjøri Kleive og Anne Åmundsdotter på Brattset o.a.2 Lars tjente på Hagåsen, Vågøy, fra ca. 1775.4
Han var arving ved skiftet etter Åmund Åmundsson Kleive den 2. februar 1781.3
Han var myndling av Åmund Olsson på Brattset i 1781.3
Lars bodde på Ona, Sandøy, i 1787.4,1 Åmund Åmundsson, Lars Åmundsson på Ona, Mali Åmundsdotter og Synnøv Åmundsdotter solgte hus på mnr. 126, under Berget, Molde, den 8. desember 1796 til Anne Åmundsdotter. Kjøpesum: 30 daler. De hadde arvet huset etter mora. Det lå mellom Arne Sotåen (s.d.) på østre og Anders Hjelset (s.d.) på vestre side.1

Lars døde den 3. mars 1845 på Ona.4

     Han signerte som Lars Amundsen Ohnen i 1796 (ifølge signaturavskrift).1

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 447. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-226
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 38 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620577
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1125. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/277/
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 711.

Mette Ivarsdatter ved Ledet1,2,3

K, #10553, (ca. 1752 - 1801)

Familie

Hun var enke i 1801.1      Mette ble født ca. 1752.1,3
Mette var gift, kanskje med Jørn Hoem (s.d.).1 Mette bodde på mnr. 144, Olsmedbakken, Molde, i 1801 sammen med Nils Andersson Sigerset, Synnøv Åmundsdotter, Åmund Nilssen og Anders Nilssen. Nils og familien var losjerende husfolk. Huset lå ved ledet i toppen av bakken.1 Mette Ivarsdatter var selger i 1801.1

Mette døde i 1801 i Molde. Den 19. oktober ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden.2,3 Hun ble jordfestet den 21. oktober 1801.3

     Navnet hennes ble skrevet Mette Iversdatter i 1801.2,1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 144. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002512
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 87 b.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45

Åmund Nilssen Sigerset1,2,3

M, #10554, (ca. 1797 - )
Far*Nils Andersson Sigerset2 (c 1750 - 1803)
Mor*Synnøv Åmundsdotter Kleive2 (1764 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Åmund ble født ca. 1797.2 Han losjerte med foreldrene som husfolk hos Mette Ivarsdatter på mnr. 144, Olsmedbakken, Molde, i 1801.2
Han var fadder ved dåpen til Peter Allan den 15. oktober 1820 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 16, nr. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620444
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 144. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002512
 3. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 12, nr. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630248

Anders Nilssen Sigerset1

M, #10555, (ca. 1796 - )
Far*Nils Andersson Sigerset1 (c 1750 - 1803)
Mor*Synnøv Åmundsdotter Kleive1 (1764 - )
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Anders ble født ca. 1796.1 Han losjerte med foreldrene som husfolk hos Mette Ivarsdatter på mnr. 144, Olsmedbakken, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 144. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002512

Inger Olsdatter i Grova1

K, #10556, (ca. 1732 - 1799)

Familie

Ola Sjurdssen i Grova (1733 - 1791)
Tre barn levde i 1800.6 
Barn     Inger ble født ca. 1732.1
Inger giftet seg med Ola Sjurdssen.2 Inger og Ola bodde på mnr. 36, Grova, Molde, i 1762 sammen med Ola Davidssen Farkvam. Huset var taksert til 30 daler i 1767. Ola og Inger var husfolk der i 1789.2,3,4

Inger døde i 1799 i Molde. Den 20. november ble det betalt 1 daler 1 ort for kirkegårdsjorden.1,5 Hun ble jordfestet den 23. november 1799.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 6. desember 1800. Det var ingenting til overs å arve.6

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630229
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 41.
 4. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 37. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/
 5. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 282 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/288/

Ola Davidssen Farkvam1

M, #10557, ( - etter 1762)     Ola Davidssen Farkvam bodde hos Ola Sjurdssen og Inger Olsdatter på mnr. 36, Grova, Molde, i 1762.1,2,3

     Navnet hans ble skrevet Ole Davidsen Farquam i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 41.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 6, mnr. 37. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/71/

Berit Kirsten Hofseth1

K, #10558

Familie

Hans Thiis Nagel Møller (1924 - 2014)
De hadde fire barn.2 
Barn

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 45.
 2. [S801] «Moldegårds historie»: s. 44.

Elise Ulriche Fritzner Wibye1

K, #10559, (24. mars 1814 - 31. mars 1872)

Familie

Hans Thiis Møller (1812 - 1900)
De hadde 14 barn.2 
Barn     Elise Ulriche ble født den 24. mars 1814.1
Elise Ulriche giftet seg den 6. januar 1835 med Hans Thiis Møller.1

Elise Ulriche døde den 31. mars 1872.1

Kilder/noter

 1. [S801] «Moldegårds historie»: s. 23.
 2. [S801] «Moldegårds historie»: s. 24.

Ola Olsson Setnes1,2,3

M, #10560, (1774 - 22. september 1811)
Far*Ola Larsson Stiving4 (c 1731 - 1787)
Mor*Ragnhild Hansdotter (c 1731 - 1813)

Familie 1

Anne Matsdotter Kjelbotn (1768 - )
Barn

Familie 2

Inger Larsdotter Øverås (1760 - )
Barn

Familie 3

Anne Sørensdotter på Hauan (1786 - )
Barn     Annet navn: Ola Olsson på Setnesøygarden.4
Ola ble født i 1774 på Setnesøygarden, Reitan, Grytten.4,5 Ola ble døpt den 9. juli 1774 i Grytten kirke.4
Annet navn: Ola Olsson på Moldegård, nevnt 1797.6
Han var fadder ved dåpen til Maria Toresdatter den 6. juni 1797.6
Ola Olsson, Ola Larsson, Rolf Jonsson, Per Eriksson, Elling Ellingssen, Arne Åmundssen, Jon Olssen, Marta Olsdatter, Anne Matsdotter, Guri Gabrielsdotter, Marit Olsdotter og Kari Arntsdatter tjente hos Hans Thiis Møller og madam Elen Møller på Moldegård, Molde, i 1801. Ola Olsson var der allerede i 1797 og tjente fremdeles på gården i 1804. Rolf var der alt i 1795, men returnerte til hjembygden før 1804. Marta var på Moldegård til sin død i 1822.7,6,8,9,10
Annet navn: Ola Olsson Stiving, nevnt fra 1801 til 1804.11,9
Ola fikk barn med Anne Matsdotter på Moldegård i 1801 i Molde.11
Ola fikk barn med Inger Larsdotter Øverås i 1803 i Molde. I dåpsinnførselen kalles han Soldat Ole Olsen ytter Sannes, men «begge tienende paa Moldegaard».12,13 Ola Olsson Setnes var innrullert i sjøforsvaret i Molde i 1804. Han var matros i 1808.1,2
Ola giftet seg den 23. oktober 1808 i Molde kirke med Anne Sørensdotter på Moldegård (forlovere: Iver Alvsson på Moldeneset og Tore Olsson på Moldegård).2,14

Ola døde den 22. september 1811 i Stadhavet, Nordfjord. Han falt over bord under en reise med kaptein Munthe.3,14 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 26. april 1817. Arvinger: Anne Sørensdotter og Ingeborg Olsdatter.14

     Navnet hans ble skrevet Ole Olsen Setnæs i 1808.2

Kilder/noter

 1. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: L.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 b, 1808, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 3. [S1108] Molde, 1. rode, sjørulle 1811: C.
 4. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 160. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2266&idx_id=2266&uid=ny&idx_side=-80
 5. [S1168] Molde ekstrarulle 1804.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 7. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Schultzhagen, mnr. 165. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/55/
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 9. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 10. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 185, 1822, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-94
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13
 12. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: M.
 13. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 538 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/246/

Ingeborg Olsdatter Setnes1

K, #10561, (ca. 1808 - )
Far*Ola Olsson Setnes1 (1774 - 1811)
Mor*Anne Sørensdotter på Hauan1 (1786 - )     Ingeborg ble født ca. 1808 i Molde.1
Hun var myndling av Tore Olsson Setnes fra 1817.1
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson Setnes den 26. april 1817.1

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 538 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/246/

Kari Olsdotter Stiving1,2

K, #10562, (ca. 1770 - 18. desember 1852)
Far*Ola Larsson Stiving (c 1731 - 1787)
Mor*Ragnhild Hansdotter (c 1731 - 1813)

Familie 1

Knut Knutsson på Voll (c 1770 - )
Barn

Familie 2

Hans Persson Hagen (1777 - 1863)     Kari ble født ca. 1770.3,4
Karen Olsd: [Moldegaard] var fadder ved dåpen til Maria Toresdatter den 6. juni 1797.5
Karen Olsd: Moldegaard var fadder ved dåpen til Beret Maria Persdatter på Moldeneset den 17. mai 1798 i Molde kirke.6

Kari fikk barn med Knut Knutsson på Voll i 1800 i Molde.2 Kari Olsdotter var spinner i 1801.3 Hun og dattera losjerte hos Tore Olsson og Ingeborg Eriksdotter på mnr. 145, Olsmedbakken, Molde, i 1801.3
Kari giftet seg den 15. september 1805 i Molde kirke med Hans Persson Øvstehagen (forlovere: Tore murmester o.a.) Dagen før var det betalt 1 daler til kirken.1,7 Kari og Hans bodde på mnr. 34, Grova, Molde, i 1807. Huset var taksert til 100 daler. De bodde fremdeles der i 1816, da Hans ble lignet for 3 daler i sølvskatt (andel av aksjenr. 2 645 i Norges Bank). Samme år signerte han med ført penn.8,9,10 Hennes navn som gift var Kari Olsdotter Hagen, nevnt 1852 (post mortem).4

Kari døde den 18. desember 1852 i Molde.4 Hun ble jordfestet (av Joseph Jervell) den 23. desember 1852.4,11

     Navnet hennes ble skrevet Karen Olsdatter Styving i 1800.2

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 56 a, 1805, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630236
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 8 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-11
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 145. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002518
 4. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 562, nr. 40. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010281
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 92 b.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 9 a, Groven, forsikringsnr. 30. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063012
 9. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 2, Groven, mnr. 34. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301006
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 689. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610348
 11. [S51] Molde mini. 1843–72: s. 771, 1852, 23. desember. https://www.digitalarkivet.no/kb20050707010388

Brit Knutsdotter på Daugstad1

K, #10563, (1731 - )
Far*Knut Knutsson på Øvstedalen1,2 (c 1703 - 1751)
Mor*Tøri Olsdotter på Øvstedalen2 (c 1706 - 1775)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Brit Knutsdotter på Øvstedalen.2
Brit ble født i 1731 på Øvstedalen, Tresfjord.2
Brit giftet seg i 1756 med en uregistrert person. Hun var fremdeles gift i 1767.2,1 Brit bodde på Daugstad, Tresfjord, i 1767.1
Hun var arving ved skiftet etter Åmund Hansson på Nærem den 25. november 1767: 1 ort 2 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/
 2. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405

Ragnhild Knutsdatter1,2,3,4,5

K, #10564, (1800 - )
Far*Knut Knutsson på Voll5 (c 1770 - )
Mor*Kari Olsdotter Stiving5,3 (c 1770 - 1852)

Familie

Per Ottarsson på Reknes (c 1794 - 1830)     Ragnhild ble født i 1800 i Molde, utenom ekteskap.5 Ragnhild ble døpt den 15. juni 1800 i Molde kirke.5 Hun og mora losjerte hos Tore Olsson og Ingeborg Eriksdotter på mnr. 145, Olsmedbakken, Molde, i 1801.3 Ragnhild Knutsdatter ble konfirmert den 8. oktober 1815 i Molde kirke.4
Ragnhild giftet seg den 8. november 1825 i Molde kirke med Per Ottarsson Leirgrovvik (forlovere: Hans Persson Hagen og Kristen Jøstensson Øverland o.a.)2

Kilder/noter

 1. Hun kalles Rachel i dåpsinnførselen, men Ragnhild i folketellingen og ved konfirmasjonen osv.
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 375, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/kb20071001620617
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 145. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002518
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 31 a, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-33
 5. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 8 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-11

Knut Knutsson på Voll1,2

M, #10565, (ca. 1770 - )

Familie

Kari Olsdotter Stiving (c 1770 - 1852)
Barn     Knut ble født ca. 1770.2 Han var soldat iallfall fra 1800 til 1801.1,2
Knut fikk barn med Kari Olsdotter Stiving i 1800 i Molde.1 Knut bodde hos foreldrene på Voll, Voll, i 1801.2

Jørgen Ellevssen Berg1,2,3

M, #10566, (ca. 1772 - ca. 1800)
Far*Ellev Ellevsson Berg (c 1740 - e 1786)
Mor*Sissel Magrete Jørnsdotter4 (1748 - 1806)

Familie

Marta Eriksdotter Lien (1770 - 1814)     Jørgen ble født ca. 1772 i Molde.1
Jørgen trolovet seg den 23. oktober 1798 i Molde med Marta Eriksdotter Lien. Forlovere: Per Persson Hollingen og Erik Åmundssen Høvik.3
Jørgen giftet seg den 15. januar 1799 i Molde kirke med Marta Eriksdotter Lien. Det ble samme måned betalt 1 daler for bryllupet og ringing med kirkeklokkene.3,2 Jørgen Ellevssen var matros.4

Jørgen døde ca. 1800. Han døde trolig på reise.4 Det ble holdt skifte etter ham den 27. april 1800 i Molde. Arvinger: Marta Eriksdotter Lien, Sissel Magrete Jørnsdotter, Ellev Ellevssen Berg, Ivar Ellevssen og Anne Abel Ellevsdatter. Blant kjøperne var Tore Olsson på Moldegård. Det ble holdt skifteauksjon samme dag klokken 13.5

Kilder/noter

 1. [S843] Molde hovedrulle 1790–1803: nr. 25.
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 85 b.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-49
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 5. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/

Kristen Persson på Hollingen1,2,3

M, #10567, (ca. 1742 - 1785)
Far*Per Kristensson på Hollingen3 (c 1693 - c 1762)
Mor*Gjøri Knutsdotter på Hollingen3 ( - c 1771)

Familie

Anne Nilsdotter på Hollingen ( - e 1769)
De hadde iallfall to barn.3 
Barn     Kristen ble født ca. 1742 på Hollingen, Aukra.4 Kristen var bruker på bnr. 3, Hollingen, Aukra, fra ca. 1762. Han overtok etter faren.3
Kristen giftet seg i 1763 med Anne Nilsdotter.2,3
Annet navn: Kristen Persson i Solholm, nevnt 1771.5 Kristen bodde i Vika, Solholmen, Aukra, fra 1771.4,3,5

Kristen døde i 1785 på Hollingen.1,3 Han ble jordfestet den 7. august 1785.1

Kilder/noter

 1. [S601] Aukra mini. 1784–1808: s. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16064&idx_id=16064&uid=ny&idx_side=-4
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang, juni. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/503/
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#33
 4. [S162] Midsund I: s. 169.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 601 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/634/

Anne Nilsdotter på Hollingen1,2

K, #10568, ( - etter 1769)

Familie 1

Knut Tostensson på Mordal (c 1726 - 1762)

Familie 2

Kristen Persson på Hollingen (c 1742 - 1785)
De hadde iallfall to barn.2 
Barn     Anne trolovet seg med Knut Tostensson på Mordal. Hun bodde hos ham, men han døde før de rakk å gifte seg.1,3,4
Anne giftet seg i 1763 med Kristen Persson på Hollingen.1,2

Anne døde trolig etter 1769.4

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang, juni. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/503/
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#33
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#231
 4. [S162] Midsund I: s. 169.

Per Kristensson på Hollingen1

M, #10569, (ca. 1693 - ca. 1762)

Familie

Gjøri Knutsdotter på Hollingen ( - c 1771)
De hadde åtte barn.1 
Barn     Per ble født ca. 1693 på Hollingen, Aukra.1 Per var bruker på bnr. 3, Hollingen, Aukra, fra 1713. Sønnen Kristen overtok etter ham.1
Per giftet seg med Gjøri Knutsdotter.1

Per døde ca. 1762 på Hollingen.1

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#33
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/101/

Gjøri Knutsdotter på Hollingen1

K, #10570, ( - ca. 1771)

Familie

Per Kristensson på Hollingen (c 1693 - c 1762)
De hadde åtte barn.1 
Barn     Gjøri giftet seg med Per Kristensson på Hollingen.1

Gjøri døde ca. 1771 på Hollingen, Aukra.1

     Gjøri Knutsdotter og Gjøri Knutsdotter på Hollingen kan ha vært samme person.     Gjøri Knutsdotter på Hollingen og Gjøri Knutsdatter kan ha vært samme person.

Kilder/noter

 1. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#33
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/101/

Knut Persson Hollingen1,2,3

M, #10571, (før 1738 - etter 1773)
Far*Per Kristensson på Hollingen4,3 (c 1693 - c 1762)
Mor*Gjøri Knutsdotter på Hollingen4,3 ( - c 1771)

Familie

Inger Knutsdatter ( - e 1762)     Knut ble født før 1738.4
Knut giftet seg med Inger Knutsdatter.1
Han ble kalt Knut Persson på Molde, nevnt 1762.4,5 Knut og Inger bodde på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Synnøv Knutsdatter. I 1767 var huset taksert til 40 og et tilhørende naust til 10 daler. Han flyttet i 1773, og broren Per overtok huset.1,6,2
Han var verge for Brit Larsdotter på Mek i 1763.5

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/24/
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 b, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/275/
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#33
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/101/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 153 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/173/
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 175.

Per Persson Hollingen1,2,3,4

M, #10572, (omkring 1745 - 1814)
Far*Per Kristensson på Hollingen4 (c 1693 - c 1762)
Mor*Gjøri Knutsdotter på Hollingen4 ( - c 1771)

Familie 1

I begynnelsen av 1794 ble det betalt 2 ort 8 skilling til kirken for konas begravelse.14 

Familie 2

Sissel Magrete Jørnsdotter (1748 - 1806)     Per ble født omkring 1745 på Hollingen, Aukra.5,6,7,8,4 Han fikk trolig bygselseddel på 1 våg (hele gården) i Tverrlia, Vågøy, fra Ola Andersson på Hollingsetra den 31. desember 1767. I 1769 var gården øde.9 Per bodde på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde, fra 1773. Han overtok huset etter broren Knut, som flyttet bort. Per var husmann eller daglønner der i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue. Huset ble solgt i 1793.10,11,12
Per giftet seg med en uregistrert person.1,6
Han ble kalt Per Persson i Schultzhagen, nevnt 1797.13
Per trolovet seg den 21. april 1797 med Sissel Magrete Jørnsdotter. Forlovere: Kristen Larsson Strande og Jon Knutsson Strande.1
Per giftet seg den 10. august 1797 i Molde kirke med Sissel Magrete Jørnsdotter. Den 5. september ble det betalt 1 daler for bryllupet.1,13,6,4
Han var forlover for Marta Eriksdotter Lien og Jørgen Ellevssen, som ble trolovet den 23. oktober 1798 i Molde.2
Per Persson og Sissel losjerte på mnr. 155, Østre Schultzhagen, Molde, i 1801. Han kaltes husmann. Husets innehaver var Jon Strande (s.d.).6

Per døde i 1814 i Molde, som fattiglem.7,4 Han ble jordfestet den 20. februar 1814.7

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen i 1801.6

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 120 a, nr. 20. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-62
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-49
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: dokumenter, mnr. 155. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 4. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 31. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#33
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 82 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/101/
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 155. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002579
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-41
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 601 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/634/
 9. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 670.
 10. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 b, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/275/
 11. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 18, mnr. 155. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/83/
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 484. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610245
 13. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 83 b.
 14. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 77 b.

Knut Tostensson på Mordal1,2

M, #10573, (ca. 1726 - 1762)
Far*Tosten Knutsson på Mordal3 (c 1695 - 1762)
Mor*Sofie Persdotter på Mordal3 ( - c 1732)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anne Nilsdotter på Hollingen ( - e 1769)     Knut ble født ca. 1726 på Mordal, Aukra.2 Knut var bruker Uti garden, Mordal, Aukra, fra 1760 til 1762. Han overtok etter faren og hadde bruket til sin død. Halvbroren Trond tok over etter ham.2
Knut trolovet seg med Anne Nilsdotter. Hun bodde hos ham, men han døde før de rakk å gifte seg.1,2,4

Knut døde i 1762 på Mordal.2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang, juni. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/503/
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#231
 3. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 229. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005#232
 4. [S162] Midsund I: s. 169.

Inger Knutsdatter1

K, #10574, ( - etter 1762)

Familie

Knut Persson Hollingen (f 1738 - e 1773)     Inger giftet seg med Knut Persson Hollingen.1 Inger og Knut bodde på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde, i 1762 sammen med Synnøv Knutsdatter. I 1767 var huset taksert til 40 og et tilhørende naust til 10 daler. Han flyttet i 1773, og broren Per overtok huset.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/24/
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 175.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 b, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/275/

Synnøv Knutsdatter1

K, #10575, ( - etter 1762)     Synnøv Knutsdatter bodde hos Knut Persson og Inger Knutsdatter på mnr. 152, Østre Schultzhagen, Molde, i 1762.1,2,3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Schultzhagen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/24/
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 175.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 272 b, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/275/

Ivar Ellevssen Berg1

M, #10576, (ca. 1777 - )
Far*Ellev Ellevsson Berg (c 1740 - e 1786)
Mor*Sissel Magrete Jørnsdotter1 (1748 - 1806)     Ivar ble født ca. 1777 i Molde.1
Han var arving ved skiftet etter Jørgen Ellevssen den 27. april 1800 i Molde.2

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/

Anne Abel Ellevsdatter Berg1

K, #10577, (ca. 1780 - )
Far*Ellev Ellevsson Berg (c 1740 - e 1786)
Mor*Sissel Magrete Jørnsdotter1 (1748 - 1806)     Anne Abel ble født ca. 1780 i Molde.2
Hun var arving ved skiftet etter Jørgen Ellevssen den 27. april 1800 i Molde.3

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 285 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/291/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 284 b–285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/290/

Morten Pank1,2

M, #10578, (ca. 1805 - )
Far*Fredrik Ludvig Pank3 (c 1766 - 1814)
Mor*Marta Eriksdotter Lien3,2 (1770 - 1814)     Morten ble født ca. 1805 i Molde.3,2
Han var arving ved skiftet etter Fredrik Ludvig Pank og Marta Eriksdotter den 23. mai 1814.3
Han var myndling av Tore Olsson iallfall fra 1814 til 1819.3,2
Han var arving ved skiftet etter Ola Eriksson på Øverlia den 23. mai 1821.4
Han var myndling av Knut Eriksson Nes i 1833.1

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/183/
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 635 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/122/
 4. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 634 b–638 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24623/642/

Anne Olsdatter1,2

K, #10579, ( - før 1740)

Familie

Lars Nilsson Hoem ( - e 1746)     Anne trolovet seg den 21. november 1734 i Molde kirke med Lars Nilsson Hoem, forrettet av Lars Barhaug.3
Anne giftet seg den 6. januar 1735 i Molde kirke med Lars Nilsson Hoem.2
Hun var fadder ved dåpen til Helene Knutsdatter den 6. mars 1735 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Ingeborg Knutsdatter den 18. september 1737.4


Anne døde før 1740.5

Anne Olsdatter1,2

K, #10580, ( - etter 1767)     Anne bodde på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, i 1762 sammen med Ivar Nilsson Lønset og Siri Olsdatter. Huset var taksert til 30 daler i 1767.1,2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ræchnes-Røysen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/11/
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 12.

Anne Marie Persdatter1

K, #10581, (før 1751 - før 1771)
Far*Per Knutssen Lund1 ( - 1771)
Mor*Synnøv Jakobsdotter Hatlen1 ( - 1785)     Anne Marie ble født før 1751.1 Hun bodde hos Per Knutssen og Synnøv Jakobsdotter på mnr. 55, Kirkebakken, Molde, i 1762.1,2

Anne Marie døde før 1771.3

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Kirkebachen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/15/
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 65.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 719. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/78/

Mari Jensdatter1

K, #10582, ( - etter 1762)     Mari Jensdatter bodde hos Per Knutssen og Synnøv Jakobsdotter på mnr. 55, Kirkebakken, Molde, i 1762.1,2 På grunn av fattigdom og alderdom levde hun av folks barmhjertighet og kunne ikke betale ekstraskatt i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Kirkebachen. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/15/
 2. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 65.

Elling Olsson i Rødalen1

M, #10583, (ca. 1694 - )

Familie 1

Tre barn levde ved skiftet etter henne (1750).3 

Familie 2

Gjertrud Reiarsdotter i Rødalen
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Annet navn: Elling Olsson på Eidem.2
Elling ble født ca. 1694.2
Elling giftet seg med en uregistrert person.2
Elling giftet seg med Gjertrud Reiarsdotter.1 Elling og Gjertrud var brukere i Rødalen, Vågøy, i 1762. Sønnen Reiar overtok i 1776.1,2

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra, mnr. 627. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/143/
 2. [S1150] «Søren Reiersen Thornæs»: s. 143.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 569 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/588/
 4. [S499] Fræna bygdebok II: s. 407.
 5. [S1150] «Søren Reiersen Thornæs»: s. 144.

Gjertrud Reiarsdotter i Rødalen1

K, #10584

Familie

Elling Olsson i Rødalen (c 1694 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Hennes hjemsted var trolig på Røset, Vågøy.2
Gjertrud giftet seg med Elling Olsson i Rødalen.1 Gjertrud og Elling var brukere i Rødalen, Vågøy, i 1762. Sønnen Reiar overtok i 1776.1,2

     Gjertrud Reiarsdotter i Rødalen, Ola Reiarsson på Røset, Anders Reiarsson på Tornes og Knut Reiarsson i Malmedalen kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Aukra, mnr. 627. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/143/
 2. [S1150] «Søren Reiersen Thornæs»: s. 143.
 3. [S499] Fræna bygdebok II: s. 407.

Lars Larsson på Jendem1

M, #10585, (1751 - før 1763)
Far*Lars Andersson på Jendem1 (1714 - 1787)
Mor*Synnøv Larsdotter på Jendem ( - c 1763)     Lars ble født i 1751.1

Lars døde lenge før 1763.1

Kilder/noter

 1. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang, november. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/516/

Lars Olsson Setnes1,2

M, #10586, (1803 - etter 1804)
Far*Ola Olsson Setnes1 (1774 - 1811)
Mor*Inger Larsdotter Øverås2 (1760 - )     Lars ble født i 1803 i Molde, utenom ekteskap.1,2 Lars ble døpt den 6. februar 1803 i Molde kirke.2,1

Lars døde etter 1804.1

Kilder/noter

 1. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: M.
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15

Marta Stiving1

K, #10587, (ca. 1729 - 1800)     Marta ble født ca. 1729.1
Hun ble kalt Stivings-Marta, nevnt 1800 (post mortem).1

Marta døde i 1800 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 16. november 1800.1

     Marta var trolig slektning av Ola Larsson Stiving (eller hun kan ha tjent hos dem).

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 49 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230

Inger Larsdotter Øverås1,2

K, #10588, (1760 - )
Far*Lars Endresson på Åse3,2 (c 1700 - 1761)
Mor*Dordi Olsdotter på Åse2 (o 1719 - 1809)

Familie

Ola Olsson Setnes (1774 - 1811)
Barn     Annet navn: Inger Larsdotter på Åse.3
Inger ble født i 1760 på Øverås, Nesset, som tvilling.3,2 Inger ble døpt den 1. mars 1760 i Eresfjord kyrkje, Nesset. Faddere: Marit Jonsdotter på Åse o.a.3
Inger fikk barn med en uregistrert person i 1791.2,1 Inger tjente på Moldegård, Molde, i 1803.1
Inger fikk barn med Ola Olsson Setnes i 1803 i Molde.4,1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 13 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-15
 2. [S89] Nesset VI [1990]: s. 359.
 3. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-18
 4. [S943] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [2]: M.

Hans Olsson Stiving1

M, #10589, (ca. 1761 - )
Far*Ola Larsson Stiving (c 1731 - 1787)
Mor*Ragnhild Hansdotter (c 1731 - 1813)

Familie 1

Anne Olsdotter Sandnes ( - e 1786)
Barn

Familie 2

Elen Persdatter Landsberg (c 1746 - )     Hans ble født ca. 1761.2
Hans fikk barn med Anne Olsdotter Sandnes i 1786 i Grytten.1
Annet navn: Hans Olsson Sandnes, nevnt 1791.3
Hans trolovet seg den 19. mai 1791 i Edøy med Elen Persdatter Landsberg. Forlovere: Peter Fredrik Korn og Mats Ingebrigtsson.3
Hans giftet seg den 21. mai 1791 i Edøy med Elen Persdatter Landsberg.4,2 Hans Olsson var daglønner i 1801.2 Hans og Elen bodde på mnr. 12, Nordlandet, Kristiansund, i 1801. Et ektepar losjerte hos dem.2

Ola Hansson1

M, #10590, (1786 - )
Far*Hans Olsson Stiving1 (c 1761 - )
Mor*Anne Olsdotter Sandnes1 ( - e 1786)     Ola ble døpt den 2. april 1786 i Grytten kirke.1

Anne Olsdotter Sandnes1

K, #10591, ( - etter 1786)

Familie

Hans Olsson Stiving (c 1761 - )
Barn     Hennes hjemsted var kanskje Myrhaugen, Ytre Sandnes, Veøy.2
Anne fikk barn med Hans Olsson Stiving i 1786 i Grytten.1

Alv Olsson i Nystugu1,2

M, #10592, ( - ca. 1766)
Far-?*Ola Olsson i Rånå ( - c 1741); trolig3,1
Mor-?*Brit Alvsdotter i Rånå (c 1682 - 1761); trolig3,1

Familie

Åste Ivarsdotter i Nystugu (c 1721 - 1797)
De hadde ti barn.4 
Barn     Alv giftet seg i 1738 med Åste Ivarsdotter på Stuguflotten.1,2 Alv og Åste var husfolk i Nystugu, Stuguflotten, Lesja, fra ca. 1738. De bodde der i 1738, og hadde trolig overtatt plassen samme år, men fikk ikke festeseddel før 1751. Sønnen Ola tok over etter dem, trolig da Alv døde.1,4

Alv døde ca. 1766 i Nystugu.5,6 Det ble holdt skifte etter ham den 1. juni 1767.5

Ola Olsson i Rånå1

M, #10593, ( - ca. 1741)

Familie

Brit Alvsdotter i Rånå (c 1682 - 1761)
De hadde trolig fire barn.1 
Barn     Ola giftet seg med Brit Alvsdotter i Rånå.1 Ola og Brit var brukere i Sygard, Rånå, Lesja, fra ca. 1710. Sønnen Ola overtok i 1735.1

Ola døde trolig ca. 1741 i Rånå, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 139. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#141
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 43. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#45
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.

Brit Alvsdotter i Rånå1

K, #10594, (ca. 1682 - 1761)

Familie

Ola Olsson i Rånå ( - c 1741)
De hadde trolig fire barn.1 
Barn     Brit ble født ca. 1682 i Rånå, Lesja.1
Brit giftet seg med Ola Olsson.1 Brit og Ola var brukere i Sygard, Rånå, Lesja, fra ca. 1710. Sønnen Ola overtok i 1735.1

Brit døde i 1761 i Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 139. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#141
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 43. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#45
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 47.

Brit Eriksdotter på Moldeneset1

K, #10595, (1741 - 1800)
Far*Erik Eriksson i Søreinbu2 (c 1708 - 1746)
Mor*Guri Persdotter i Søreinbu2 (c 1716 - 1785)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Iver Alvsson på Moldeneset (1742 - 1815)
Barn     Annet navn: Brit Eriksdotter i Søreinbu.2
Brit ble født i 1741 i Søreinbu, Lesja.2
Brit giftet seg i 1765 med Iver Alvsson i Nystugu.3,1 Brit og Iver var brukere på Oppå Sygard, Rånå, Lesja, fra ca. 1765. De overtok trolig da de giftet seg og hadde bruket iallfall til 1775. Etter dem lå det trolig øde i noen år.3,4
Annet navn: Brit Eriksdotter i Rånå, nevnt 1775.4,3 Brit og Iver var trolig husfolk på Bakken, Bjorlie, Lesja, i 1780. Sønnen Alv bodde der ved konfirmasjonen.5,3 Brit og Iver bodde på Moldeneset, Molde, i 1787.6,1 Brit og Iver var husfolk på mnr. 165, Moldeneset, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.7,8

Brit døde i 1800 på Moldeneset.9 Hun ble jordfestet den 13. juli 1800 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.9

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 257. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#259
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 156. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#159
 4. [S704] Lesja mini. 1732–76: s. 682. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9236&idx_id=9236&uid=ny&idx_side=-337
 5. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 68. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#71
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 169. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 169. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 47 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-43

Erik Eriksson i Søreinbu1

M, #10596, (ca. 1708 - 1746)
Far*Erik Pålsson i Lie2 ( - c 1708)
Mor*Mari Sørensdotter i Lie2 (c 1666 - 1759)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Guri Persdotter i Søreinbu (c 1716 - 1785)
De hadde seks barn.1 
Barn     Annet navn: Erik Eriksson i Lie.2
Erik ble født ca. 1708 i Lie, Lesja.2
Erik giftet seg i 1735 med Guri Persdotter på Skotte.1 Erik og Guri var brukere på Oppå, Søreinbu, Lesja, fra ca. 1738. Han hadde bruket til sin død. Hun overtok med sin nye mann.1

Erik døde i 1746 i Søreinbu, Lesja.1

Kilder/noter

 1. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 257. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#259
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 276.

Guri Persdotter i Søreinbu1

K, #10597, (ca. 1716 - 1785)

Familie 1

Erik Eriksson i Søreinbu (c 1708 - 1746)
De hadde seks barn.1 
Barn

Familie 2

Engebret Larsson i Søreinbu (c 1705 - 1783)
De hadde fire barn.1 
Barn     Annet navn: Guri Persdotter på Skotte.2
Guri ble født ca. 1716 på Skotte, Lesja.2
Guri giftet seg i 1735 med Erik Eriksson i Lie.1 Guri og Erik var brukere på Oppå, Søreinbu, Lesja, fra ca. 1738. Han hadde bruket til sin død. Hun overtok med sin nye mann.1
Guri giftet seg i 1747 med Engebret Larsson.1 Guri og Engebret var brukere på Oppå fra 1747. De kjøpte bruket i 1748. Det ble solgt igjen i 1781, men sønnen Lars drev nok videre i noen år.1,3

Guri døde i 1785 i Lesja.1

Alv Iversson på Vestnes1

M, #10598, (1764 - 27. juli 1829)
Far*Iver Alvsson på Moldeneset2,3 (1742 - 1815)
Mor*Brit Eriksdotter på Moldeneset3 (1741 - 1800)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Maria Andrea Koll (1771 - 1840)     Annet navn: Alv Iversson i Rånå.3
     Alv ble født i 1764 i Lesja (før foreldrene giftet seg).3
Annet navn: Alv Iversson i Bakken, nevnt 1780.3 Han bodde på Bakken, Bjorlie, Lesja, i 1780, trolig sammen med foreldrene og søsknene.4,3 Han ble konfirmert i 1780 i Lesja.3
Annet navn: Alv Iversson på Moldeneset, nevnt 1788.5
Han var fadder ved dåpen til Anne Iversdatter på Moldegjerdet den 18. april 1788 i Molde kirke.5,6

Alv giftet seg den 10. juli 1794 i Bud kyrkje med Maria Andrea Koll.7,8,9 Alv og Maria Andrea bodde i Bud i 1795.10 Alv Iversson var fisker iallfall fra 1801 til 1804.8,11 Alv og Maria Andrea bodde på Brenslen, Bud, i 1801. De hadde ei tjenestejente. Alv og Maria bodde fremdeles i Bud i 1815.8,2
Han var arving ved skiftet etter Iver Alvsson på Moldeneset den 11. februar 1815.12
Alv og Maria Andrea var selveiere på Vestnesgarden, Vestnes. Hans bror Iver testamenterte halve gården til dem. Etter Alvs død hadde Maria denne delen til 1830. Hun testamenterte den videre til barna til hans halvsøster, Brit, mot anstendig opphold på livstid.13,9

Alv døde den 27. juli 1829, som kårmann på Vestnes.1,13 Han ble jordfestet den 1. august 1829 (ifølge klokkerboken var han kårmann på Solnør på Sunnmøre og ble jordfestet den 2. august).1,14

Erik Iversson1,2,3

M, #10599, (1767 - 1815 eller 1816)
Far*Iver Alvsson på Moldeneset2,4 (1742 - 1815)
Mor*Brit Eriksdotter på Moldeneset4 (1741 - 1800)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ragnhild Rasmusdatter (c 1761 - )
De hadde ikke barn i 1804.3      Annet navn: Erik Iversson i Rånå.4
Erik ble født i 1767 i Rånå, Lesja.4
Annet navn: Erik Iversson på Moldeneset, nevnt 1797.5,6
Erik trolovet seg med Ragnhild Rasmusdatter den 13. august 1797 i Kristiansund, om ettermiddagen.7
Erik giftet seg den 28. desember 1797 i Kristiansund kirke med Ragnhild Rasmusdatter.5,6,1 Erik og Ragnhild bodde på mnr. 25, Kirklandet, Kristiansund, i 1801.1 Erik Iversson var arbeider i Kristiansund iallfall fra 1801 til 1804. Han bodde fremdeles der i 1815.1,3,2
Han var arving ved skiftet etter Iver Alvsson på Moldeneset den 11. februar 1815: Han døde før skiftets slutning, og broren Iver frasa seg sin og Eriks arv til fordel for halvsøstera, Brit.8


Erik døde i 1815 eller 1816.2

Kilder/noter

 1. [S1274] Kvernes ft. 1801: fol. 801 a, Kierke Landet, mnr. 25. https://media.digitalarkivet.no/ft20090806340583
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 3. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 4. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 156. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#159
 5. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 74 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031127
 6. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 227 h, 1797. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031266
 7. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 72 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031125
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a–534 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/

Per Iversson1

M, #10600, (1772 - før 1815)
Far*Iver Alvsson på Moldeneset2,1 (1742 - 1815)
Mor*Brit Eriksdotter på Moldeneset2 (1741 - 1800)
3-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Per Iversson i Rånå.3,2
Per ble født i 1772 i Rånå, Lesja.2 I sjørullen for Molde fra 1804 står at han reiste ut med et skip noen år før og var ikke kommet tilbake.1

Per døde før 1815.4

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 156. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#159
 3. [S969] Ifølge Bygdebok for Lesja tjente han kanskje på «Vogge» i Nesset 1801, men det er en forveksling med Per Ivarsson på Bogge (s.d.).
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/