Jon Åmundsson på Årø1,2,3

M, #10001, (ca. 1697 - )
Far*Åmund Årø3,2 (c 1655 - e 1722)

Familie

Kari Persdotter på Årø ( - e 1723)
Barn     Jon ble født ca. 1697.3 Han bodde hos Åmund på Ytre Årø, Bolsøy, i 1701.3,1
Jon trolovet seg den 4. januar 1722 i Bolsøy kirke med Kari Persdotter på Tollåsen, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Åmund Årø og Rasmus Tollåsen.1
Jon giftet seg den 15. februar 1722 i Kleive kirke, Bolsøy, med Kari Persdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.4 Joen og kona bodde på Årø, Bolsøy, i 1723.5
Joen Aarøe var fadder ved dåpen til Lars Sjurdsson på Eikrem den 13. januar 1724 i Molde kirke.6
Jon Åmundsson på Årø var lagrettemann i Fanne tinglag i 1745.7 Jon bodde på Ytre Årø i 1745.7
Joen Aarøe var verge for Lars Sjurdsson den yngre i 1752.8
Han var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter i Leirgrovvik den 3. februar 1763.2


     Navnet hans ble skrevet Joen Amundssøn Aarøj i 1722.1

     Navnet hans ble skrevet Jon Amundsøn ytteraarøe i 1745.7

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660214
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 a.
 3. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184.
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 6. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 44. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/145/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.

Nils Olsson på Draget1,2

M, #10002, ( - 1762)
Far*Ola Isaksson på Litlebostad1 ( - c 1758)
Mor*Anne Aslaksdotter på Litlebostad1 ( - e 1759)

Familie 1

Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Bolsøy ( - c 1742)
Ingen barn levde ved skiftet etter henne (1742).4 

Familie 2

Brit Draget ( - e 1762)
Barn     Annet navn: Nils Olsson på Litlebostad, nevnt 1740.3
Nils giftet seg den 23. november 1740 med Ingebjørg Tjøstolvsdotter, viet av Lars Lekanger.3,4
Annet navn: Nils Olsson på Bolsøy.4 Nils bodde på Bolsøy, Bolsøy, i 1742.4
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 1 daler 16½ skilling.5

Nils giftet seg med Brit.6,7 Nils og Brit bodde på Draget, Bolsøy, i 1759.1,6
Han var arving ved skiftet etter Ola Isaksson på Litlebostad den 28. februar 1759.8
Han var verge for Anne Ivarsdotter på Bergsgjerdet i 1759.1
Han var forlover for Per Sjurdsson på Stokke og Brit Sjurdsdotter Litlebostad, som ble trolovet den 24. juni 1759.9
Han var fadder ved dåpen til Jon Olsson på Torhus den 15. februar 1762.10


Nils døde i 1762 på Draget.2 Han ble jordfestet den 22. august 1762.2

     Navnet hans ble skrevet Niels Drage i 1759.6

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 209. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-107
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b–235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 123. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/23/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/644/
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a.
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 11. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 187 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/190/

Henrik Larssen Grønnes1,2,3

M, #10003, (1722 - )
Far*Lars Larsson Grønnes4,2 (c 1696 - c 1753)
Mor*Anne Henriksdatter2 ( - e 1753)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Nilsdotter ( - c 1775)
Ingen barn levde i 1775.1      Henrik ble døpt den 12. september 1722 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Anna Henriksdotter Silvius, Dortea Olsdatter, Jens Ivarsson, Lars gullsmed og Mats Pedersson.4 Henrich Larssøn bevitnet at Kristoffer Rasmusson i Løvika, Ola Olssen og Aslak Ingebrigtsson i Bjørnsund solgte et hus på mnr. 122, Krubba, Molde, den 1. september 1748 til Kristoffer Jakobssen.5
Han var verge for Anne Kristensdatter i 1751.6
Han var arving ved skiftet etter Lars Larsson Grønnes den 4. desember 1753 i Molde.7
Han var verge for Maria Larsdatter i 1753.2

Henrik giftet seg med Marit Nilsdotter på Elsås.1
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Ottarsdatter den 20. mars 1769 i Molde: 3 ort 17 skilling.8
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 4. oktober 1775: han fordret 12 daler for begravelsen, men fikk ingenting.9
Henrik Larssen Grønnes var snekker i 1783.3

     Navnet hans ble skrevet Hinrich Grønnesset i 1769.8

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/378/
 4. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 23.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 1.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 44.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188–189.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771–773. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/

Mette Larsdatter Grønnes1,2

K, #10004, (1725 - )
Far*Lars Larsson Grønnes2,1 (c 1696 - c 1753)
Mor*Anne Henriksdatter1 ( - e 1753)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     Mette ble døpt den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Karen Lien, Mette Hansdatter, Kristian Gulbrandsson og Ola smed.2
Mette giftet seg før 1753 med en uregistrert person.1
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson Grønnes den 4. desember 1753 i Molde.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188–189.

Maria Larsdatter Grønnes1

K, #10005
Far*Lars Larsson Grønnes1 (c 1696 - c 1753)
Mor*Anne Henriksdatter1 ( - e 1753)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson Grønnes den 4. desember 1753 i Molde.2
Hun var myndling av Henrik Larssen Grønnes i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188–189.

Anne Hjort Larsdatter Grønnes1

K, #10006
Far*Lars Larsson Grønnes1 (c 1696 - c 1753)
Mor*Anne Henriksdatter1 ( - e 1753)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg     
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson Grønnes den 4. desember 1753 i Molde.2
Hun var myndling av Lars Ravaldsson på Vågseter i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188–189.

Ingeborg Pålsdatter1

K, #10007, ( - ca. 1751)     Ingeborg giftet seg med Kristen Kristenssen.1

Ingeborg døde ca. 1751 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 28. juli 1751 i Molde. Kreditorer: Hans Holst og Jakob Ottosson Fris. Arvinger: Kristen Kristenssen, Ingeborg Kristensdatter, Anne Kristensdatter og Ingeleiv Kristensdatter. Huset med kjøkken og loft ble vurdert til 20 daler. Bruttoformue: 32 daler 2 ort 14 skilling. Gjeld: 6–3–0. Omkostninger: 2–1–8. Arv: 23–2–6, fordelt på enkemannen og de tre døtrene.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 44.

Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes1,2

K, #10008, (ca. 1741 - ca. 1806)
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet3,4 ( - c 1787)
Mor*Ingeborg Pålsdatter4 ( - c 1751)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Bendiksson på Eidsnes (c 1757 - )
De hadde ikke barn sammen.1      Ingeborg ble født ca. 1741.4,3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Pålsdatter den 28. juli 1751 i Molde: 3 daler 3 ort 17 skilling.4
Ei Ingbor Fugelset var fadder ved dåpen til Steffen Kristenssen på Fuglsetbøen den 3. mars 1771 i Molde kirke.5,6

Hun ble kalt Ingeborg Kristensdatter den eldre, nevnt 1788.7
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling. Hun fordret også 3 daler 3 ort 17 skilling i innestående morsarv.8

Annet navn: Ingeborg Kristensdatter på Fuglsetbøen, nevnt 1788.9
Ingeborg trolovet seg den 3. august 1788 (etter prekenen) i huset på Eidsneset, Eide, Bolsøy, med Ivar Bendiksson i Hatlen. Ivar foreviste bygselbrev på plassen og kompanisjefens tillatelse. Forlovere: Just Kristoffersson i Strandhagen og Gamle-Ola Eide.9
Ingeborg giftet seg den 12. oktober 1788 i Bolsøy kirke med Ivar Bendiksson i Hatlen.9,1 Ingeborg og Ivar var husfolk på Eidsneset i 1801, sammen med Marit Arnesdotter. Plassen hadde jord. Marit var leieboer.2

Ingeborg døde ca. 1806 på Eidsneset.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 17. mars 1807. Kreditorer: Jens Worm Møller o.a. Arvinger: Ivar Bendiksson, Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen, Mats Kristenssen på Årø, Steffen Kristenssen, Anne Kristensdatter, Ingeleiv Kristensdatter i Strandhagen, Ingeborg Kirstina Kristensdatter på Herje, Anne Kristensdatter den yngre, Malena Kristensdatter og Susanna Kristensdatter. Bruttoformue: 56 daler 3 ort 8 skilling. Gjeld: 49–1–4. Omkostninger: 6–0–4. Arv: 1–2–0. Skiftet ble sluttet 28. september.10

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kleve, Eide Nedre.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 44.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 324 a.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-17
 10. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.

Ingeleiv Kristensdatter i Strandhagen1,2,3

K, #10009, (ca. 1747 - )
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet2,4 ( - c 1787)
Mor*Ingeborg Pålsdatter4 ( - c 1751)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Just Kristoffersson i Strandhagen (c 1735 - f 1817)
De hadde iallfall tre barn.5 
Barn     Ingeleiv ble født ca. 1747.5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Pålsdatter den 28. juli 1751 i Molde: 3 daler 3 ort 17 skilling.4
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1751.4
Hun var kreditor ved skiftet etter Anne Ottarsdatter den 20. mars 1769 i Molde: 3 daler 3 ort 17 skilling (trolig innestående arv etter sin biologiske mor).6

Ingeleiv giftet seg med Just Kristoffersson i Strandhagen.5,2 Ingeleiv og Just bodde i Strandhagen, Strande, Bolsøy, i 1783.3
Hun var fadder ved dåpen til Margrete Elisabet Bjerk den 19. mai 1783.3
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling.7
Ingeleiv og Just var brukere i Strandhagen i 1801. Ingeborg Justsdotter o.a. bodde også der da. Ingeleiv bodde fremdeles der i 1817.5,8
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 6 skilling.9
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.10

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-52
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 44.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Strandhagen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000395
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/

Anna Henriksdotter Silvius1,2,3,4

K, #10010, (1679 - 1748)

Familie

Erik Pedersson Lekanger (1679 - 1740)
Ni barn levde i 1741.6,8 
Barn     Anna ble født i 1679.3
Anna giftet seg den 27. november 1703 i Eigersund med Erik Pedersson Lekanger.1,3
Hun var fadder ved dåpen til Henrik Larssen Grønnes den 12. september 1722 i Molde kirke.2
Anna bodde i Stenså, Veøy, fra 1742.5

Anna døde i 1748 i Veøy, 69 år 1 måned gammel.3 Hun ble gravlagt den 4. april 1748 i Veøy kirke.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Henrichsdatter Sylvia i 1703 (og Anna Sylvia i 1722 og 48 – den feminine bøyningen av slektsnavnet).1,2,3

Kilder/noter

 1. [S1424] Eigersund mini. 1664–1717: viede, 27.11.1703. https://media.digitalarkivet.no/kb20070418650127
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 23.
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 302.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 122.
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399
 6. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/221/
 7. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 512.
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 220 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/222/

Anne Ottarsdatter1

K, #10011, ( - ca. 1767)

Familie

Kristen Kristenssen på Moldegjerdet ( - c 1787)
Fire barn er nevnt (og tre er navngitt) i skiftet etter henne (1769).1 
Barn     Anne giftet seg med Kristen Kristenssen.1

Anne døde ca. 1767 i Molde.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 20. mars 1769 i Molde. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Tosten Larsson på Fuglset, Knut Knutsson Fuglset, Henrik Larssen Grønnes og Ingeleiv Kristensdatter o.a. Huset var verdt 24 og halvparten av et naust ble vurdert til 1 daler. Bruttoformue: 28 daler 2 ort 4 skilling. Gjelden var nesten like stor, så enkemannen fikk bare de resterende 1–3–15 til begravelsesomkostninger.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/

Kristen Kristenssen på Moldegjerdet1,2

M, #10012, (ca. 1754 - 1815)
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet3,4 ( - c 1787)
Mor*Anne Ottarsdatter3 ( - c 1767)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Beret Knutsdotter på Moldegjerdet (c 1761 - f 1815)
Ett barn levde i 1815.13,21 
Barn     Kristen ble født ca. 1754 i Molde.5,2 Han ble konfirmert den 17. september 1775 i Molde kirke.1
Han var fadder ved dåpen til Beret Kristine Persdotter i Fanbostadgjerde den 16. desember 1787.6
Kristen Kristenssen var arving ved skiftet etter faren Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 1 daler 2 ort 11 skilling. Våningshuset med loft, kammer, kjøkken og skott, samt halvparten i et naust, ble solgt for 30 daler til sønnen Kristen. Enka skulle få bo i huset til hun hadde oppfostret sine små barn.7 Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen var landvernssoldat i 1789.8
Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen trolovet seg med Beret Knutsdotter på Strande den 27. desember 1789 i huset hans på Moldegjerdet, Molde («Fugelset-bøen»). Forlovere: Per Olsson i Leirgrovvik og Nils Nilssen i Bakken.8
Annet navn: Kristen Kristenssen på Fuglsetneset, nevnt 1790.9,10
Kristen giftet seg den 20. januar 1790 i Molde kirke med Beret Knutsdotter på Strande.8,11 Kristen Kristenssen var daglønner i 1801.11 Kristen og Beret var husfolk på Fuglset, Bolsøy, i 1801, sammen med Tøri Olsdotter. Plassen hadde ikke jord. Tøri var leieboer.11 Kristen var husmann på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy, i 1807 og til sin død. Plassen ble også kalt Fuglsetbøen og Moldegjerdet, og sognet til Molde frem til jordskifte i 1797. Grunneier var Aret Eriksson.12,13,14
Annet navn: Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen, nevnt 1807.12,8
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 12 skilling.15
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.16
Han var verge for Malena Kristensdatter og Susanna Kristensdatter i 1809.17


Kristen døde i 1815 på Fuglset.2,13 Han ble jordfestet den 12. februar 1815 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.2,18 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 15. februar 1815. Kreditorer: Peter Rikardus Møller, Aret Eriksson på Fuglset, Ola Knutsson Øverland, Ola Jakobssen , Fredrik Kristian Stenbukk og Andreas Blom Øvre.13 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 18. februar 1815 på Fuglsetneset. Blant kjøperne var Lars Lubbenes. Bruttoformue: 98 daler 2 ort. Auksjonsomkostninger: 11 daler 2 ort 6 skilling.19 Skiftet etter ham ble sluttet den 22. november 1815. Arvinger: Kirstina Kristensdatter. Gjeld: 35–0–20. Skifteomkostninger: 16–1–16. Arv: 35–1–6 minus ½ pst., altså 35–0–12, som gikk til dattera.20

     Navnet hans ble skrevet Chresten Chrestensen i 1801.11

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-112
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b.
 5. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b.
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1817. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 12. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 13. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 14. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#231
 15. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 16. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 17. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-39
 19. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a–272 b.
 20. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 b.
 21. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/

Anne Kristensdatter i Olsmedbakken1

K, #10013, (ca. 1759 - januar 1809)
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet2,3 ( - c 1787)
Mor*Anne Ottarsdatter3 ( - c 1767)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Anne ble født ca. 1759 i Molde.4,1
Hun ble kalt Anne Kristensdatter den yngre, nevnt fra 1788 til 1807.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling.6
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 6 skilling, og enka Anne Christensdatter fordret 2 daler 3 ort for å ha forestått enkemannens hus i 11 uker à 1 ort.7
Hun var myndling av Lars Bjørnardsson i Strandhagen i 1807.4
Anne bodde i Olsmedbakken, Molde, i 1809.1

Anne døde ugift i januar 1809 i Molde.1,8 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 28. januar 1809. Arvinger: Kristen Kristenssen, Ingeborg Kirstina Kristensdatter på Korsan, Malena Kristensdatter, Mats Kristenssen, Steffen Kristenssen, Nils Jonssen, Beret Jonsdatter, Ingeleiv Kristensdatter i Strandhagen og Susanna Kristensdatter. Arv: 32 daler 3 ort.9 Anne Kristensdatter i Olsmedbakken ble jordfestet den 1. februar 1809.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-40
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 224 a, nr. 19.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/

Mats Kristenssen på Moldegjerdet1,2,3

M, #10014, (ca. 1769 - ca. 1846)
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet4 ( - c 1787)
Mor*Anne Helene Steffensdatter på Moldegjerdet4 (c 1744 - 1804)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet (c 1759 - 1832)
Fem barn levde ved skiftet etter henne (1834).8 
Barn

Familie 2

Mildrid Larsdotter på Moldegjerdet (c 1789 - 1858)     Mats ble født ca. 1769 i Molde.4,5 Han hadde kopper.5
Han var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 1 daler 2 ort 11 skilling.6

Mats trolovet seg den 29. desember 1793 i Bolsøy kirke med Guri Ivarsdotter. Forlovere: Knut Jakobssen på Fuglsetneset og Jon Larssen på Molde.1,7
Mats giftet seg den 26. januar 1794 med Guri Ivarsdotter.1,8 Mats og Guri bodde på Moldegjerdet, Molde, i 1796.9
Annet navn: Mats Kristenssen på Årø, nevnt fra 1799 til 1807.10,11 Mats Kristenssen på Årø var utskrevet soldat i 1801.12 Mats og Guri var husfolk på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801, sammen med Kristen Matssen, Ivar Matssen og Anne Matsdatter. Plassen hadde ikke jord. Familien bodde på Årø allerede i 1799 og var fremdeles der i 1807.12,10,11 Mats Kristenssen på Årø var daglønner iallfall fra 1801 til 1834.12,8
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 12 skilling.13
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.14
Mats og Guri bodde på Moldegjerdet i 1815. Han kaltes husmann i 1817. Mats betalte 5 daler årlig i grunnleie fra ca. 1820 og hadde 8 dager arbeidsplikt med fri kost på Moldegård.15,16,3,17
Mads Christensen var vurderingsmann ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 15. februar 1815.15
Han var verge for Kirstina Kristensdatter i 1815 og til hennes død.18,15,19
Kirstina Kristensdatter døde hos ham den 11. desember 1816.20,21
Han var kreditor ved skiftet etter Kirstina Kristensdatter den 26. april 1817 på Moldegjerdet: 19 daler 4 ort 14 skilling for utlegg da hun i lang tid var sengeliggende under hans forsorg, både hjemme hos ham og inne i byen, og for begravelsen – men siden boet var fallitt, fikk han bare 5–4–8.21
Mats og Guri var husfolk på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, i 1827. Han hadde plassen til sin død. Huset ble da solgt for 33 daler, men enka ble boende der.3,17,2
Han var forlover for Sivert Matssen på Årø og Kristi Rasmusdotter på Moldegård, som giftet seg den 5. juni 1831 i Bolsøy kirke.22,23,24
Han var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 11 daler 4 ort 21¾ skilling. Huset, fjøset og kornlåven var taksert til 30 daler. Formue: 55 daler 4 ort 10 skilling. Enkemannen fordret 10 daler for begravelsen. Gjeld og omkostninger: 29–4–3¼. Enkemannens forlodd: 2–0–12. Arv: 23–4–18¾, fordelt på enkemannen og de fem barna.8

Mats giftet seg den 4. januar 1835 i Bolsøy kirke med Mildrid Larsdotter på Elsås.5,2

Mats døde ca. 1846 på Moldegjerdet.2 Skiftet etter ham ble sluttet den 25. november 1846. Arvinger: Mildrid Larsdotter, Sivert Matssen Moldenes, Mats Matssen, Henrikka Kristensdatter, Gurine Marie Ivarsdatter og Anne Matsdatter på Moldegjerdet. Formue: 72 daler 102 skilling. Gjeld og omkostninger: 45–0–70. Arv: 27–0–32.2

     Navnet hans ble skrevet Mads Christensen Moldgjærdet i 1817.16

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 91 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-86
 2. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 3. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b.
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 388. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-196
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 31 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-33
 8. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 13. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 15. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 16. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 17. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 106.
 18. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 19. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 b.
 20. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1817. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 21. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a/b.
 22. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 389, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-157
 23. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 381, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-192
 24. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 271, nr. 34. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16063&idx_id=16063&uid=ny&idx_side=-181
 25. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-50
 26. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-51

Steffen Kristenssen Fuglset1,2

M, #10015, (1771 - )
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet3,4 ( - c 1787)
Mor*Anne Helene Steffensdatter på Moldegjerdet4 (c 1744 - 1804)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Han kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Malena Larsdatter Øksenvåg (c 1771 - )     Annet navn: Steffen Kristenssen på Fuglsetbøen.3 Steffen ble døpt den 3. mars 1771 i Molde kirke. Faddere: Knut kusk, Ola Moldegård, Beret Surnadal og Ingeborg Fuglset.3,5
Han var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 1 daler 2 ort 11 skilling.6
Han var fadder ved dåpen til Ivar Matssen på Moldegjerdet den 6. november 1796 i Molde kirke.2
Steffen Kristenssen Fuglset var matros i 1799.1
Steffen giftet seg den 9. juni 1799 i Kristiansund kirke med Malena Larsdatter Øksenvåg.7,8 Steffen Kristenssen var arbeider i 1801.8 Steffen og Malena bodde på mnr. 44, Kirklandet, Kristiansund, i 1801 sammen med Jens Steffenssen. Det bodde også en skomakerfamilie der.8
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 12 skilling.9
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.10
Steffen bodde i Kristiansund i 1817.11

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 228 v. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2283&idx_id=2283&uid=ny&idx_side=-216
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 7. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 82 v. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2283&idx_id=2283&uid=ny&idx_side=-84
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Qværnæs, Christiansund, Kirkelandet, No 44. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058427004124
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.

Malena Kristensdatter1,2

K, #10016, (ca. 1767 - før 1817)
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet2 ( - c 1787)
Mor*Anne Ottarsdatter3 ( - c 1767)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Malena ble født ca. 1767 i Molde.1,3
Jøsten Sjurdsson Øverland stevnet Kristen Kristenssen til tings i Molde i 1768. Den 8. desember ble Kristen dømt til å betale det han skyldte Jøstens kone for oppfostring av hans spedbarn (trolig Malena Kristensdatter) – 3 ort samt 3 daler i saksomkostninger.4
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling.5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 6 skilling.6
Hun var myndling av Anders Persson på Fuglset i 1807.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.7
Hun var myndling av Kristen Kristenssen på Moldegjerdet i 1809.3


Malena døde før 1817.8

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/103/
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.

Susanna Kristensdatter på Moldegjerdet1

K, #10017, (ca. 1778 - 1814)
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet2 ( - c 1787)
Mor*Anne Helene Steffensdatter på Moldegjerdet2 (c 1744 - 1804)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Susanna ble født ca. 1778 i Molde.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling.3
Susanna Kristensdatter på Moldegjerdet var trolig i tjeneste hos Jakob Vinstrup i Molde i 1796.4
Susana hos Hr Winstrup var fadder ved dåpen til Ivar Matssen på Moldegjerdet den 6. november 1796 i Molde kirke.4
Susanna tjente hos Gjertrud Dorotea Tønder på mnr. 97, Molde, i 1801.5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 6 skilling.6
Hun var myndling av Lars Tostensson på Fuglset i 1807.7
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.8
Hun var myndling av Kristen Kristenssen på Moldegjerdet i 1809.9


Susanna døde i 1814 i Bolsøy prestegjeld.1 Hun ble jordfestet den 1. mai 1814 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,10

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Haugene, No 97. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002277
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-38

Anne Kristensdatter1

K, #10018, (ca. 1784 - før 1807)
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet1 ( - c 1787)
Mor*Anne Helene Steffensdatter på Moldegjerdet2,1 (c 1744 - 1804)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Anne ble født ca. 1784 i Molde.1
Hun ble kalt Anne Kristensdatter den yngste, nevnt 1788.1
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling.3
Anne Kristensdatter bodde hos Anne Helene Steffensdatter og Knut Jakobssen på Fuglset, Bolsøy, i 1801.2

Anne døde før 1807.4

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 4. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.

Ola Andersson Hagen1,2,3

M, #10019, ( - 1795)

Familie

Marit Knutsdotter Hagen (c 1741 - )
To barn levde i 1802.4 
Barn     Ola giftet seg med Marit Knutsdotter.4 Ola og Marit bodde i Bolsøy i 1766.5
Han ble kalt Ola skomaker, nevnt 1776.6 Ola Andersson var skomaker i 1776. Han virket fremdeles i 1789 og skulle etter muntlig angivelse svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 16 skilling i næringsskatt (5 pst.)6,7,1 Ola og Marit bodde trolig i Kleive, Bolsøy, i 1776.6 Ola Andersson på Fuglsetbøen kjøpte hus med stue, kammers og loft (samt fjøs og naust) på fhv. mnr. 181, Moldegjerdet, Molde, i 1784 på auksjon etter Ivar Ivarsson Griset.8
Annet navn: Ola Andersson på Fuglsetbøen, nevnt fra 1788 til 1790.9,10
Han var fadder ved dåpen til Anne Iversdatter på Moldegjerdet den 18. april 1788 i Molde kirke.11,12
Ola og Marit bodde på fhv. mnr. 181 i 1789.7 Ola Andersson Hagen kjøpte hus med grunn og hageplass på mnr. 34, Grova, Molde, den 2. januar 1790 av Ingeborg Klinge. Kjøpesum: 140 daler. Skjøtet ble tinglyst 2. august.1 Ola Andersson på Fuglsetbøen lånte 40 daler av Brit Jonsdotter Fuglset den 11. juni 1790 mot pant i huset han eide og hadde bebodd på fhv. mnr. 181. Obligasjonen ble avlyst 6. februar 1792.10 Ola Andersson Hagen solgte hus med stue, jernkakkelovn, kjøkken, kammer og loft på fhv. mnr. 181 den 30. januar 1792 til Per Knutsson Strande. Kjøpesum: 49 daler. Skjøtet ble tinglyst 6. februar. Grunnen tilhørte Fuglset, og plassen sognet til Bolsøy fra jordskifte i 1797.2,8 Ola og Marit bodde på mnr. 34.4

Ola døde i 1795 i Molde. Den 22. april ble det betalt 1 daler 2 ort 16 skilling til kirken for begravelsen.3

     Han signerte som Ole Andersen Fuglsetbøen i 1790 (ifølge signaturavskrift).10

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 365. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-185
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 385. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610195
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 79 b.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 516. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-261
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 181. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 8. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#231
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 366.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-137

Ivar Bendiksson på Eidsnes1

M, #10020, (ca. 1757 - )
Far-?*Bendik Olsson i Hatlen (c 1721 - ); trolig

Familie

Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes (c 1741 - c 1806)
De hadde ikke barn sammen.1      Ivar ble født ca. 1757.2
Annet navn: Ivar Bendiksson i Hatlen, nevnt 1788.3 Han var landvernssoldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1788.3,4
Ivar trolovet seg den 3. august 1788 (etter prekenen) i huset på Eidsneset, Eide, Bolsøy, med Ingeborg Kristensdatter på Fuglsetbøen. Ivar foreviste bygselbrev på plassen og kompanisjefens tillatelse. Forlovere: Just Kristoffersson i Strandhagen og Gamle-Ola Eide.3
Ivar giftet seg den 12. oktober 1788 i Bolsøy kirke med Ingeborg Kristensdatter på Fuglsetbøen.3,1 Ivar og Ingeborg var husfolk på Eidsneset i 1801, sammen med Marit Arnesdotter. Plassen hadde jord. Marit var leieboer.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 3 ort.5


     Navnet hans ble skrevet Iver Bendixsen Halten i 1788.3

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kleve, Eide Nedre.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-17
 4. [S719] Militærbiografier II: s. 514.
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.

Hans Hansson på Korsan1

M, #10021, ( - før 1817)     Hans giftet seg med Ingeborg Kirstina Kristensdatter.1,2
Annet navn: Hans Hansson på Herje, nevnt 1807.2 Hans og Ingeborg bodde på Herje, Veøy, i 1807.2 Hans og Ingeborg Kirstina bodde på Korsan, Veøy, i 1809.1

Hans døde før 1817.3

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.

Lars Bjørnardsson i Strandhagen1

M, #10022, (1775 - )
Far*Bjørnard Larsson i Kvam2,3 (1738 - 1812)
Mor*Brit Toresdotter i Kvam2 (1744 - 1811)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Lars Bjørnardsson i Kvam.2
Lars ble født i 1775 i Kvam, Lesja.2
Annet navn: Lars Bjørnardsson på Årø, nevnt 1802.4
Lars giftet seg den 26. desember 1802 i Bolsøy kirke med Ingeborg Justsdotter i Strandhagen (forlovere: Jon Nilssen i Bakken og Bjørnard Larsson på Årø).4,5 Lars og Ingeborg bodde i Strandhagen, Strande, Bolsøy, i 1807. De overtok bruket etter hennes foreldre.1,3
Han var verge for Anne Kristensdatter i 1807.1

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 2. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 220. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#223
 3. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 343.
 4. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33

Ola Jakobssen Bø1,2

M, #10023, (ca. 1762 - 26. oktober 1837)
Far-?*Jakob Nilssen (c 1737 - ); kanskje
Mor-?*Karen Nilsdatter (c 1735 - 1795); kanskje

Familie

Anne Dorotea Falk (c 1759 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Ola ble født ca. 1762.3 Ole Jacobsen (16 år) ble konfirmert den 22. april 1778 på Reknes hospital, Molde.4
Ole hos Etatz R[aa]den kjøpte ved skifteauksjonen etter Maria Frimann Omsen den 2. februar 1784: tedåse (9 skilling) o.a.5

Ola giftet seg den 18. juli 1793 i Leirgrovvik, Bolsøy, med Anne Dorotea Falk (forlovere: Bastian Fris og John Ord). De ble viet i huset etter kongebrev.1,3 Ola Jakobssen Bø var lensmann i Fanne tinglag iallfall fra 1793 til 1815.1,2
Han var kreditor ved skiftet etter Morten Knutsson den 7. mai 1796: 4 daler.6
Han var fadder ved dåpen til Sara Johanna Jørgenssen den 25. januar 1798 i Molde kirke.7
Ola Jakobssen Bø var overveier og -måler i 1801. Han kaltes også overveier i 1807 og 25.3,8,9,10
Han hadde Marta Ivarsdatter i tjeneste i 1801.3
Ola og Anne Dorotea bodde på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1801 sammen med Even Hammer , Anne Sylvia og John Ord. Sistnevnte var losjerende. I 1807 var huset taksert til 300 og kufjøset til 40 daler.3,9
Han var arving ved skiftet etter Even Hammer den 11. februar 1801.11,12,13
Ola Jakobssen Bø fikk gården på Årøneset, Bolsøy, fra dødsboet etter Even Hammer i 1801 i henhold til testament av 1791. Bø hadde da i mange år tjent ham «troe og redelig og saa omhyggelig seet mig tilgode».8,14
Han var forlover for Ola Knutsson Lund og Olava Persdatter, som giftet seg den 15. april 1805 i Bolsøy kirke.15,16
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 15. februar 1815: Han frafalt fordringen grunnet boets fattige omstendigheter.2
Han var verge for Anne Stine Bjørset i 1825.10


Ola døde den 26. oktober 1837 i Molde, hos Svend Owren, «stille og rolig uden nogen forutgaaende Sygdom».17,18,19

     Navnet hans ble skrevet Ole Bøe fra 1798 til 1815.7,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 91 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-86
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 75.
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-113
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992–995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 6. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/
 7. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 297 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/8/
 9. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 74. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
 10. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 296 b–297 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/8/
 12. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 288 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/293/
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 294 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/6/
 14. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 288 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/293/
 15. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 137 b, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630181
 16. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 17. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Bøe, Ole.
 18. [S1117] Det gamle Molde: s. 236.
 19. [S1117] Det gamle Molde: s. 237.

Marit Arnesdotter1

K, #10024, (ca. 1731 - )     Marit ble født ca. 1731.1
Marit giftet seg med en uregistrert person. Hun var enke i 1801.1 Hun var leieboer hos Ivar Bendiksson og Ingeborg Kristensdatter på Eidsneset, Eide, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kleve, Eide Nedre.

Kirstina Kristensdatter på Moldegjerdet1

K, #10025, (1790 - 11. desember 1816)
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet2,3 (c 1754 - 1815)
Mor*Beret Knutsdotter på Moldegjerdet4,1 (c 1761 - f 1815)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Kirstina Kristensdatter på Fuglsetneset.2
Kirstina ble født i 1790 på Moldegjerdet, Molde. Hun ble først hjemmedøpt.2 Kirstina ble døpt den 2. mai 1790 i Molde kirke.2 Kirstina tjente på Ellingsgarden, Bolsøy, i 1801.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 8. juni 1815: 10 daler for ti ukers tilsyn med Jon.6
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 22. november 1815: 35 daler 12 skilling.7
Kirstina Kristensdatter var myndling av Mats Kristenssen på Moldegjerdet i 1815 og til hennes død.4,3,8
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.9


Kirstina døde den 11. desember 1816 på Moldegjerdet, ugift, av brystsvakhet, hos farbroren Mats Kristenssen. Hun hadde lenge vært sengeliggende under hans forsorg, både hjemme hos ham og inne i byen.10,11 Kirstina Kristensdatter på Moldegjerdet ble jordfestet den 19. januar 1817 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.10,12 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 26. april 1817 på Moldegjerdet. Kreditorer: Mats Kristenssen på Moldegjerdet o.a. Det ble holdt skifteauksjon 25. juni. Formue: 11 daler 1 ort 2 skilling. Gjeld: 25–2–16. Skiftet ble sluttet 8. november i Molde.11

     Navnet hennes ble skrevet Kirstina Chrestensdatter i 1801.5

     Navnet hennes ble skrevet Christina Christensdatter i 1815.7

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Sigelsæt Ytter.
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 7. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 b.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 b.
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1817. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a/b.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 36 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-39

Lars på Lubbenes1

M, #10026, ( - etter 1815)     Lars bodde på Lubbenes, Berg, Bolsøy, i 1815.1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 18. februar 1815 på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy: huset med forstue, jernovn, kjøkken, loft og to svaler (alt under torvtak) for 70 daler.2


     Navnet hans ble skrevet Lars Lubbenesset i 1815.1

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 b.
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a–272 b.

Per Persson på Fuglsetneset1

M, #10027, (ca. 1794 - )
Far*Per Knutsson Strande2,3,4 (c 1756 - f 1815)
Mor*Gjertrud Bendiksdotter på Fuglsetbøen4 (c 1754 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristi Knutsdotter Fuglset (c 1786 - )     Per ble født ca. 1794.4,3 Han hadde kopper.5 Han bodde hos Per Knutsson og Gjertrud Bendiksdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.4,6
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.7
Han var myndling av Andreas Blom Øvre i 1815.2

Annet navn: Per Persson på Fuglsetbøen, nevnt 1820.5,2,3
Per giftet seg den 10. september 1820 i Bolsøy kirke med Kristi Knutsdotter Fuglset (forlovere: Aslak Årø o.a.) Per var da uten egen bolig.5 Per var husmann på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy, i 1838.1
Han var forlover for Jon Botolvsson på Kringstad og Ingeborg Andersdotter på Fuglsetneset, som giftet seg den 16. april 1838 i Bolsøy kirke.1


     Navnet hans ble skrevet Peer Peersen Fugelsetnæs i 1838.1

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 401, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640165
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 5. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 369, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640148
 6. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/

Per Knutsson på Hoem1,2,3

M, #10028, (1779 - 12. september 1873)

Familie 1

De hadde ett barn.4 

Familie 2

Siri Knutsdotter på Hoem (1777 - 1867)
De hadde to barn.4      Annet navn: Per Knutsson på Malme.1
Per ble født i 1779 på Malme, Vågøy.1
Per giftet seg den 26. juli 1801 med en uregistrert person.1 Per var bruker på Røsta, Indre Hoem, Vågøy, fra 1801.1
Per giftet seg den 6. juli 1811 i Kleive kirke, Bolsøy, med Siri Knutsdotter på Strande.2,3,1 Per og Siri var brukere på Røsta fra 1811.1

Per døde den 12. september 1873 i Fræna.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Hoem fra 1815 til 1817.2,3

Kilder/noter

 1. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 79.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 4. [S908] Fræna bygdebok IV: s. 80.

Tøri Olsdotter1

K, #10029, (ca. 1735 - )     Tøri ble født ca. 1735.1 Tøri Olsdotter var vanfør og mottok almisse fra sognet i 1801.1 Hun var leieboer hos Kristen Kristenssen og Beret Knutsdotter på Fuglset, Bolsøy, i 1801.1

     Navnet hennes ble skrevet Tyrri Olsdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/

Synnøv Olsdotter på Mittet1,2

K, #10030, (ca. 1737 - )

Familie

Per Persson på Mittet (c 1725 - 1804)
De hadde seks barn.2 
Barn     Synnøv ble født ca. 1737.3,4
Synnøv giftet seg den 21. juni 1768 i Veøy kirke med Per Persson på Fuglset.1,3,2 Synnøv og Per var innerster på Ytre Mittet, Veøy, i 1782.5
Annet navn: Synnøv Olsdotter på Vågseter.3 Synnøv og Per var husfolk på Kobbehalsen, Vågseter, Veøy. De kom til Vågseter før 1786.4,6 Synnøv og Per var husfolk på Skåran, Vågseter, Veøy, i 1801, sammen med Beret Kristensdotter. Plassen hadde ikke jord.3,4

     Navnet hennes ble skrevet Synnev Olsdatter Yttre-Mættit i 1768.1

Ifølge Bygdebok for Holm sokn (1) var Synnøv Olsdotter på Mittet (gift 1768) datter av Ola Jakobsson på Ytre Mittet, men hans datter Synnøv var ugift ved skiftet etter ham i 1772.7,8

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 52. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-28
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 429. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#430
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Wogsæter.
 4. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 806.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 250. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-128
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#361
 8. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 632 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/665/

Kari Persdotter Mittet1,2

K, #10031, (1769 - )
Far*Per Persson på Mittet2,3 (c 1725 - 1804)
Mor*Synnøv Olsdotter på Mittet2,3 (c 1737 - )     Kari ble født i 1769 på Ytre Mittet, Veøy.2
Annet navn: Kari Persdotter på Krokset, nevnt 1798.4
Kari fikk barn med Kristen Jøstensson Øverland i 1798 og 1800. Han ble stevnet til tings 3. september 1800 for å avklare farskap. Husbonden, Ola Persson på Øverland, møtte på hans vegne og erklærte at Kristen ville ta til seg og i helhet forsørge gutten, som han anerkjente som sitt barn, men ikke jenta. Kari gikk med på dette mot at hun fikk føre tilsyn med oppdragelsen når hun møtte ønske det, og påtok seg på sin side all forsørgelse av jentebarnet.5,1,6,4 Kari bodde på en plass på Årø, Bolsøy, i 1800.5 Karen Pedersdatter (i sitt 32. år) var i tjeneste hos Fredrik Kristian Stenbukk og Maren Johanna Krog på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1801.7

     Navnet hennes ble skrevet Karen Pedersdatter Aarøepladsen i 1800.5

Kilder/noter

 1. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 455 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31142/437/
 2. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 429. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#430
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Wogsæter.
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 505. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-255
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-49
 6. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 456 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31142/437/
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 80. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002178

Beret Kristensdotter på Vågseter1,2

K, #10032, (17. mai 1798 - )
Far*Kristen Jøstensson Øverland5,3,4 (c 1770 - )
Mor*Kari Persdotter Mittet3,4,2 (1769 - )     Beret ble født den 17. mai 1798 i Veøy, utenom ekteskap.3,2 Beret ble døpt den 27. mai 1798 i Veøy kirke.3 Hun bodde hos besteforeldrene Per Persson og Synnøv Olsdotter på Skåran, Vågseter, Veøy, i 1801.2,6
Hun ble kalt Kopphals-Beret (etter husmannsplassen Kobbehalsen på Vågseter).6 Beret Kristensdotter på Vågseter ble konfirmert den 24. oktober 1813 i Veøy kirke.1

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 230 a, kvinner, nr. 17. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-186
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Wogsæter.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 505. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-255
 4. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 455 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31142/437/
 5. [S969] Han kalles Hans Jestensen Øwerland i dåpsinnførselen hennes, men Jøsten på Øverland hadde ikke noen sønn ved navn Hans, og Beret kalles Kristensdotter i folketellingen 1801 og ved konfirmasjonen. Det fremgår dessuten av en farskapssak fra 1800 at Kristen var utlagt som far til Karis jentebarn.
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 806.

Ottar Eriksson på Eidhammar1,2,3

M, #10033, (ca. 1671 - )
Far*Erik Eriksson på Eidhammar4 (c 1595 - c 1679)
Mor*Anne Ottarsdotter på Eidhammar4 ( - e 1679)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

De hadde iallfall to barn.1 
Barn     Ottar ble født ca. 1671 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.4
Ottar giftet seg med enka etter Ravald Larsson på Eidhammar (s.d.). De hadde trolig ikke barn.1 Ottar var bruker i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord, fra 1697 og iallfall til 1736.5
Ottar giftet seg med en uregistrert person.1
Han var forlover for Ola Olssen Bjørstad og Brit Hansdotter på Nærem, som ble trolovet den 1. november 1722 i Vestnes kyrkje.2
Han var verge for Kristi Olsdotter på Rypdal i 1726.1,5
Han var fadder ved dåpen til Børre Bendiksson den 5. september 1727.3
Han var trolig verge ved skiftet etter Anders Olsson på Venås i 1734.6,5
Ottar bodde på Årø, Bolsøy, fra ca. 1739.7
Annet navn: Ottar Eriksson på Årø, nevnt 1742.5,8,9
Han var kreditor ved skiftet etter Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem den 20. november 1742: 3 daler.10
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Ivarsson på Bolsøy og Anne Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 3 ort.11


     Navnet hans ble skrevet Ottho Eidhammer i 1722.2

     Navnet hans ble skrevet Othe Aarøe i 1742.9

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 668.
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 25. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-14
 3. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 86. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 4. [S77] Tresfjord I: s. 662.
 5. [S77] Tresfjord I: s. 669.
 6. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/251/
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/

Brit Ottarsdotter på Eidhammar1

K, #10034, (1722 - 1728)
Far*Ottar Eriksson på Eidhammar1 (c 1671 - )
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Brit ble født i 1722 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.1

Brit døde i 1728 på Ytre Eidhammar, 5½ år gammel.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 668.

Anne Ottarsdotter på Årø1,2,3

K, #10035, (1725 - før 1792)
Far*Ottar Eriksson på Eidhammar4 (c 1671 - )
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sjurd Eriksson på Årø (c 1725 - 1778)
To barn levde i 1778.2 
Barn     Annet navn: Anne Ottarsdotter på Eidhammar.4
Anne ble født i 1725 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.4
Anne giftet seg med Sjurd Eriksson.2 Anne og Sjurd var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1762. Bruket var på 1 våg 18 merker i 1763.5,6
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Eriksson på Årø den 11. august 1778: 28 daler 2 ort 5 skilling.7
Hun var myndling av Tosten Larsson på Fuglset i 1778 og 1781.2,1
Anne var kårkone på Indre Årø fra 1781.1

Anne døde før 1792.3

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 244 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660205
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397
 3. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 40 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660453
 4. [S77] Tresfjord I: s. 668.
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 15.
 6. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 340.
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397

Alet Larsdotter på Øverland1,2,3

K, #10036, (ca. 1754 - 2. februar 1823)

Familie

Ola Persson på Øverland (c 1751 - 1835)
Fire barn levde i 1823.2,4 
Barn     Alet ble født ca. 1754.4
Annet navn: Alet Larsdotter på Øygarden, nevnt 1789.5
Alet trolovet seg den 3. mai 1789 på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy, med Ola Persson Tollås. Forlovelsen skjedde i huset. Forlovere: Ola Persson Øverland og Hallvor Persson på Berg.6,5
Alet giftet seg den 12. juli 1789 i Bolsøy kirke med Ola Persson Tollås.7,5,2 Alet og Ola bodde på Øverland, Bolsøy, i 1789.1
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Persson den 5. november 1799.3
Alet og Ola var brukere på Øverland i 1801. Per Olsson, Marta Olsdotter og Jøsten Kristenssen o.a. bodde også der da. Marta og Jøsten var leieboere.4

Alet døde den 2. februar 1823 på Øverland.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630008
 2. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 45 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24625/49/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Øverland.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b.
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 15 b.
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b.

Hallvor Persson på Berg1,2,3

M, #10037, (ca. 1738 - )     Hallvor ble født ca. 1738.3
Hallvor giftet seg med Sissel Ingebrigtsdotter på Fanbostad.3,4,5
Han var fadder ved dåpen til Per Ingebrigtsson på Myra den 8. august 1770.6
Hallvor og Sissel bodde på Berg, Bolsøy, i 1776. I 1801 var de husfolk med jord der.4,7,3
Han var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Lubbenes den 5. april 1779 i Bolsøy kirke.8,9
Han var forlover for Knut Larsson på Berg og Beret Ingebrigtsdotter på Fanbostad, som ble trolovet den 24. mars 1788 i Bolsøy. Hallvor ble titulert dannemann.1
Han var forlover for Ola Persson Tollås og Alet Larsdotter på Øygarden, som ble trolovet den 3. mai 1789 på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy.10,11
Han var fadder ved dåpen til Marta Sjurdsdatter på Moldegjerdet den 25. juli 1790 i Molde kirke.12
Han var fadder ved dåpen til Gjertrudanna Jonsdatter den 3. februar 1791.13
Han var fadder ved dåpen til Knut Persson den 10. april 1791 i Molde kirke.13,14
Han var fadder ved dåpen til Knut Bjørnardsson på Årø den 18. september 1791 i Bolsøy kirke.15,16
Han var forlover for Knut Olsson og Brit Olsdotter Sylte, som ble trolovet den 25. september 1791 på Årøneset, Bolsøy.17
Han var fadder ved dåpen til Hans Larsson i Leirgrovvik den 25. mars 1792.2
Han var fadder ved dåpen til Beret Maria Persdatter på Moldeneset den 17. mai 1798 i Molde kirke.18
Han var forlover for Ola Larsson Ellingsgard og Ingeborg Olsdotter Holåk, som ble trolovet den 28. mai 1798.19
Han var forlover for Anders Knutssen på Fuglsetbøen og Anne Jakobsdotter på Årø, som giftet seg den 12. november 1801 i Molde kirke.20,21
Han var forlover for Jørn Knutsson Vestad og Guri Gabrielsdotter på Lubbenes, som giftet seg den 17. oktober 1802 i Bolsøy kirke.22,23,24

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-15
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-69
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134
 4. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 428 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 7. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-49
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-131
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 15 b.
 11. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b.
 12. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 66 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-64
 13. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 14. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
 15. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 69 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-67
 16. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-30
 17. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620562
 18. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 a, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630174
 20. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 21. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 22. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 23. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 24. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328

Marta Olsdotter Øverland1,2,3

K, #10038, (ca. 1778 - )

Familie

Kristen Jøstensson Øverland (c 1770 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Marta ble født ca. 1778.1
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Persson den 5. november 1799.2

Annet navn: Marta Olsdotter på Brokstad, nevnt 1800.4
Marta giftet seg den 26. oktober 1800 i Bolsøy med Kristen Jøstensson Øverland (forlovere: Ola Persson på Øverland o.a.)4,3 Marta Olsdotter Øverland var spinner i 1801.1 Hun var leieboer hos Ola Persson og Alet Larsdotter på Øverland, Bolsøy, i 1801.1 Marta og Kristen bodde i Molde i 1804.3
Etter barselseng ble hun innledet i Molde kirke den 28. oktober 1804.3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Øverland.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a.
 4. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 134 a, nr. 4. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-23
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Øverland.

Johanna Kristensdatter Øverland1

K, #10039, (1804 - )
Far*Kristen Jøstensson Øverland1 (c 1770 - )
Mor*Marta Olsdotter Øverland1 (c 1778 - )     Johanna ble døpt den 7. oktober 1804 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a.

Jøsten Kristenssen Øverland1

M, #10040, (ca. 1800 - )
Far*Kristen Jøstensson Øverland2 (c 1770 - )
Mor*Marta Olsdotter Øverland2 (c 1778 - )     Jøsten ble født ca. 1800.1 Han og foreldrene bodde hos Ola Persson og Alet Larsdotter på Øverland, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Øverland.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Øverland.

Marit Hansdotter1

K, #10041, (ca. 1775 - )     Marit ble født ca. 1775.1 Marit og Kristen Jøstensson tjente hos Ola Persson på Øverland, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Øverland.

Jon Løkke1

M, #10042, (ca. 1761 - )

Familie

Malena Sveinsdatter (c 1769 - )
Barn     Jon ble født ca. 1761.1
Jon giftet seg med Malena Sveinsdatter.1 Jon Løkke var salmaker i 1801.1 Han og Malena losjerte i Prinsens gate 27, Trondheim, i 1801 sammen med Karen Anna Løkke (husets innehaver var en malermester).1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 6te Rode, Printssens Gade, Hus 27.

Malena Sveinsdatter1

K, #10043, (ca. 1769 - )

Familie

Jon Løkke (c 1761 - )
Barn     Malena ble født ca. 1769.1
Malena giftet seg med Jon Løkke.1 Malena Sveinsdatter og Jon losjerte i Prinsens gate 27, Trondheim, i 1801 sammen med Karen Anna Løkke (husets innehaver var en malermester).1

     Navnet hennes ble skrevet Malena Svendsdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 6te Rode, Printssens Gade, Hus 27.

Johan Mikael Meldal1,2,3

M, #10044, (16. mars 1734 - 9. september 1798)

Familie

Else Margrete Hammond (1733 - 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Johan Mikael ble født den 16. mars 1734.4,1 Han var premierløytnant i Meldalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1757 og til 1767.1
Johan Mikael giftet seg i 1758 med Else Margrete Hammond.1,3 Johan Mikael Meldal var kaptein og sjef i Brøsiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1772. Han var sekondmajor i 1787. Ved resolusjon av 29. mai 1789 ble han major og bataljonssjef ved samme regiment. Han var fremdeles sjef for bataljonen samt sitt gamle kompani i 1791.1,2 Johan Mikael og Else Margrete bodde på Kvanne, Stangvik, i 1778.2 Johan Mikael Meldal var gjestgiver og privilegert tobakkshandler på Naustan, Kvanne, Stangvik, i 1778.2 Han var oberstløytnant (uten oberstløytnantstilling, med ansiennitet fra 23. september 1796) den 31. august 1798.1,3

Johan Mikael døde brått den 9. september 1798 på Kvanne.4,1

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 167.
 2. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.
 4. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#19

Augustine Meldal1

K, #10045, (ca. 1773 - )
Far*Johan Mikael Meldal1 (1734 - 1798)
Mor*Else Margrete Hammond1 (1733 - 1801)     Augustine ble født ca. 1773.1 Hun bodde hos Else Margrete Hammond på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.

Knut Knutssen1

M, #10046, (ca. 1777 - )     Knut ble født ca. 1777.1 Knut Knutssen, Beret Andersdatter og Elen Trondsdatter tjente hos Else Margrete Hammond på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.

Beret Andersdatter1

K, #10047, (ca. 1765 - )     Beret ble født ca. 1765.1 Knut Knutssen, Beret Andersdatter og Elen Trondsdatter tjente hos Else Margrete Hammond på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.

Elen Trondsdatter1

K, #10048, (ca. 1763 - )     Elen ble født ca. 1763.1 Knut Knutssen, Beret Andersdatter og Elen Trondsdatter tjente hos Else Margrete Hammond på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.

Andreas Mattias Anderssen Berg1,2,3

M, #10049, (ca. 1793 - 24. januar 1823)
Far*Anders Larsson Berg1 (c 1759 - 1813)
Mor*Elisabet Maria Ludvigsdatter1 (c 1763 - 1845)     Andreas Mattias ble født ca. 1793 i Molde.1,2,3 Han bodde hos Anders Larsson Berg og Elisabet Maria Ludvigsdatter på mnr. 37, utpå Gata, Molde, i 1801.1 Andreas Mattias var husmann på Aukrasanden, Aukra prestegard, fra 1822 til 1823. Plassen ble da kalt Otrøyvika.3,2 Han var styrmann i 1823.2

Andreas Mattias døde den 24. januar 1823 i Moldefjorden, mellom Molde og Otrøya, på vei hjem til Aukra. Han druknet sammen med drengen da båten kollseilte.2,3,4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 37.
 2. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 202, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660104
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I: s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#118
 4. [S499] Fræna bygdebok II: s. 224.

Olivrikka Margrete Andersdatter Berg1,2

K, #10050, (ca. 1790 - 1817)
Far*Anders Larsson Berg2,3 (c 1759 - 1813)
Mor*Elisabet Maria Ludvigsdatter2,3 (c 1763 - 1845)

Familie

Knut Reiarsson Tornes (c 1780 - 1834)     Olivrikka Margrete ble født ca. 1790.2,4 Hun bodde hos Anders Larsson Berg og Elisabet Maria Ludvigsdatter på mnr. 37, utpå Gata, Molde, i 1801.2 Olivrikka Margrete Andersdatter Berg ble konfirmert den 16. september 1804 i Molde kirke.1
Olivrikka Margrete giftet seg den 18. november 1813 med Knut Reiarsson Tornes.3 Hennes navn som gift var Tornes, nevnt 1817 (post mortem).4

Olivrikka Margrete døde i 1817 i Molde.4 Hun ble jordfestet den 30. oktober 1817.4

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 37.
 3. [S499] Fræna bygdebok II: s. 407.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 40 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630227

Ola Åmundssen Løkke1,2,3

M, #10051, ( - ca. 1782)
Far*Åmund Tostenssen2 ( - e 1755)
Mor*Magnhild Olsdatter ( - e 1734)

Familie

Helene Tomasdatter ( - e 1786)
Ingen barn levde i 1782.2 
Barn     Ola Åmundssen Løkke var korporal i 2. trondhjemske infanteriregiment i 1755.4,3
Ola trolovet seg i 1755 i Domkirken sogn, Trondheim, med Helene Tomasdatter. Han var hos presten 6. november og begjærte forlovelse. Forlovere: Åmund Tostenssen o.a.4
Ola giftet seg den 27. november 1755 i Trondheim domkirke med Helene Tomasdatter Løkke.3,1 Ola og Helene bodde i Kristiansund i 1758.1
Ola hadde et forhold til en uregistrert person. Han ble 11. januar 1773 bøtelagt for leiermål som gift mann.5 Ola bodde på mnr. 136, innpå Gata, Molde, til 1774. Våningshuset ble da revet og flyttet bort.6,7 Ola bodde på mnr. 28, utpå Gata, Molde, fra 1774. Han hadde også bodd der tidligere.8

Ola døde ca. 1782 i Vågan.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. september 1782 i Molde.2 Boet etter Ola auksjonerte bort husene på mnr. 28 i 1782 til Ola Jenssen Øye. Kjøpesum: 111 daler.2 Det ble holdt skifteauksjon etter ham i 1782. Blant kjøperne var Ole Thomassen. Nettoinntekt: 104 daler. Gjeld: 121 daler 16 skilling.2,9

     Navnet hans ble skrevet Ole Amundsøn Lyke i 1755.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Amundsen Løche i 1758.1

Kilder/noter

 1. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 64. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610326
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 976.
 3. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1755, 27. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613031169
 4. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1755, 6. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613031169
 5. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 203 a.
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, nr. 33. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, nr. 155. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, nr. 33.
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977.

Åmund Tostenssen1,2

M, #10052, ( - etter 1755)

Familie

Magnhild Olsdatter ( - e 1734)
Barn
Amund Tostenssens signatur på forlovererklæring fra 1755     Åmund giftet seg med Magnhild Olsdatter.2 Åmund og Magnhild bodde i Domkirken sogn, Trondheim, i 1734.2
Han var forlover for Ola Åmundssen Løkke og Helene Tomasdatter, som ble trolovet i 1755 i Domkirken sogn.1

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1755, 6. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613031169
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1734, 22. juni. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030947
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 976.

Åge Åmundssen Løkke1,2

M, #10053, (1734 - )
Far*Åmund Tostenssen2,1 ( - e 1755)
Mor*Magnhild Olsdatter2 ( - e 1734)     Åge ble døpt den 22. juni 1734 i Trondheim domkirke. Faddere: Peter glassmaker o.a.2 Åge bodde i Trondheim i 1782.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 976.
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1734, 22. juni. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030947

Søren Viberg1,2,3

M, #10054, (ca. 1722 - 8. mai 1780)

Familie 1

Karen Olsdatter (c 1732 - c 1772)
Ingen barn levde ved skiftet etter henne (1772).6 

Familie 2

Margrete Dal (c 1749 - 1803)
Fire barn levde i 1782.3 
Barn     Søren ble født ca. 1722.2 Søren bodde på fhv. mnr. 107, utpå Gata, Molde, i april 1764 sammen med Susanne Tornes. I 1767 var huset taksert til 70 daler.1,4,5
Søren giftet seg med Karen Olsdatter.6
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Olsdatter den 8. oktober 1772: 30 daler i begravelsesomkostninger. Bygningene bestod av to små stuer og kjøkken med overværelser (uten grunn), vurdert til 50 daler. Formue: 134 daler 1 ort 14 skilling. Gjeld og omkostninger: 143–3–20. Boet var altså fallitt, så det var ingenting å arve, men enkemannen fikk 20–1–18 for begravelsen, hvorav 20 daler ble utlagt i bygningene (Henrik Øvre fikk de resterende 30 daler av eierskapet).7

Søren giftet seg ca. 1773 med Margrete Dal.3 Søren Viberg var gullsmed i 1780.2,3

Søren døde den 8. mai 1780 i Kristiansund, muligens av sterk forkjølelse.2,8 Han ble jordfestet den 16. mai 1780 i Kristiansund.2 Det ble holdt skifte etter ham den 12. januar 1782 i Molde. Kreditorer: Nils Erikssen Bang og Peter Henrik Fasmer. Boet bestod av våningshuset, vurdert til 20 daler. Gjelden var like stor.3

     Navnet hans ble skrevet Søren Wiiberg i 1772.6

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 2. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 469. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16101&idx_id=16101&uid=ny&idx_side=-204
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/
 4. [S499] Fræna bygdebok II: s. 222.
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 121.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759–761. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/
 8. [S525] Slektsforum: Slektsfaglige diskusjoner, Hjelp til tyding av kildemateriale. «Kirkebok, Kristiansund, Møre og Romsdal, 1780». http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=589403

Margrete Dal1

K, #10055, (ca. 1749 - 1803)

Familie

Søren Viberg (c 1722 - 1780)
Fire barn levde i 1782.1 
Barn     Margrete ble født ca. 1749.2,3
Margrete giftet seg ca. 1773 med Søren Viberg.1 Margrete Viberg var syer i 1801.2
Hun ble kalt Margrete Viberg, nevnt 1801.2 Hun losjerte hos Arnt Sverkessen Hartun på mnr. 38, Myra, Molde, i 1801.2
Hun ble kalt Grete Viberg, nevnt 1803 (post mortem).3

Grete døde i 1803 i Molde, som fattiglem.3 Hun ble jordfestet den 10. april 1803.3

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 38.
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Tønnes Viberg1

M, #10056, (ca. 1778 - etter 1782)
Far*Søren Viberg1 (c 1722 - 1780)
Mor*Margrete Dal1 (c 1749 - 1803)     Tønnes ble født ca. 1778.1

Tønnes døde etter 1782.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/

Berte Marta Viberg1,2

K, #10057, (ca. 1774 - )
Far*Søren Viberg2 (c 1722 - 1780)
Mor*Margrete Dal2 (c 1749 - 1803)

Familie

Arnt Sverkessen Hartun (c 1775 - )
De kan ha hatt fler barn. 
Barn     Berte Marta ble født ca. 1774.2,3
Berte Marta trolovet seg den 14. januar 1798 med Arnt Sverkessen Hartun.1
Berte Marta giftet seg med Arnt Sverkessen Hartun.4,5,3 Berte Marta Viberg tjente hos Mattias Joakim Goldt og Kristina Margrete Worm Møller på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, i 1801.3

     Navnet hennes ble skrevet Bertha Wiberg i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg.
 4. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 38.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.

Susanna Margrete Viberg1

K, #10058, (ca. 1780 - etter 1782)
Far*Søren Viberg1 (c 1722 - 1780)
Mor*Margrete Dal1 (c 1749 - 1803)     Susanna Margrete ble født ca. 1780.1

Susanna Margrete døde etter 1782.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/

Gjertrud Bendiksdotter på Fuglsetbøen1

K, #10059, (ca. 1754 - )
Far*Bendik Olsson i Hatlen1 (c 1721 - )

Familie

Per Knutsson Strande (c 1756 - f 1815)
To barn levde i 1815.6,7 
Barn     Gjertrud ble født ca. 1754.1
Annet navn: Gjertrud Bendiksdotter i Hatlen, nevnt 1790.2
Gjertrud Bendiksdotter i Hatlen trolovet seg med Per Knutsson Strande den 31. oktober 1790 i huset på Røbekk, Bolsøy. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Jakob Tomasson på Røbekk.2
Gjertrud giftet seg den 30. januar 1791 i Bolsøy kirke med Per Knutsson Strande.2,3,1
Etter barselseng ble hun innledet i Molde kirke den 7. mai 1791.4
Gjertrud og Per var husfolk på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801, sammen med Knut Persson, Per Persson, Bendik Olsson, Mette Jakobsdotter og Jakob Persson. Plassen hadde jord. Mette og sønnen Jakob var leieboere.1,5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-30
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 5. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.

Per Persson Kavli1

M, #10060, (1749 - 19. mai 1819)     Per ble født i 1749 på Kavli, Hen.2 Per ble døpt den 28. oktober 1749 i Grytten kirke.2
En Peder Pedersen var fadder ved dåpen til Beret Persdatter den 13. november 1785.3
Per var husmann på Grimshaugen, Leirgrovvik, Bolsøy.2,4
Han var fadder ved dåpen til Knut Persson den 10. april 1791 i Molde kirke.1,5


Per døde den 19. mai 1819.2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 2. [S658] Raumadalsfolket [2005]: s. 177.
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 4. [S270] «Husmenn frå g.nr. 17–92»: s. 468.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.

Gamle-Ola på Eide1

M, #10061, ( - etter 1788)     Gamle-Ola bodde på Eide, Bolsøy, i 1788.1
Han var forlover for Ivar Bendiksson i Hatlen og Ingeborg Kristensdatter på Fuglsetbøen, som ble trolovet den 3. august 1788 på Eidsneset, Eide, Bolsøy.1

Bendik Olsson i Hatlen1,2,3,4

M, #10062, (ca. 1721 - )

Familie

De kan ha hatt fler barn. Han var enkemann i 1801.1 
Barn     Bendik ble født ca. 1721.1
Bendik giftet seg med en uregistrert person.1 Bendik bodde i Hatlen, Bolsøy, i 1759.2
Han var fadder ved dåpen til Knut Eriksson Skjersli den 14. oktober 1759 i Kleive kirke, Bolsøy.2,5
Bendik og kona var brukere i Hatlen i 1762. Anders i Hatlen og kona bodde også der da. I nødåret 1773 fikk Bendik 6 og 4 skjepper havre på kreditt fra kongen. Bendik kaltes fremdeles Hatlen i 1777.6,7,4,3
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malene Audensdotter Viderø den 23. juli 1777.8
Bendik Olsson bodde hos dattera Gjertrud på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.1,9 Bendik Olsson var vanfør og mottok almisse fra sognet i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-34
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 849. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 4. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 58, nr. 50.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 24.
 7. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 36, nr. 141.
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 848–850. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 9. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.

Mette Jakobsdotter på Moldegjerdet1,2

K, #10063, (ca. 1755 - )

Familie

Per Ivarsson på Lønset (c 1766 - )
Barn     Mette ble født ca. 1755.3
Hun var fadder ved dåpen til Andreas Brun den 19. november 1797 i Molde kirke.1

Mette fikk barn med Per Ivarsson på Lønset i 1799.2 Mette Jakobsdotter og sønnen var leieboere hos Per Knutsson og Gjertrud Bendiksdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.3,4 Mette Jakobsdotter var almissemenneske i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-29
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 4. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.

Jakob Persson1,2

M, #10064, (1799 - )
Far*Per Ivarsson på Lønset2 (c 1766 - )
Mor*Mette Jakobsdotter på Moldegjerdet2,1 (c 1755 - )     Jakob ble født i 1799 i Bolsøy, utenom ekteskap.2 Jakob ble døpt den 5. november 1799. Faddere: Alet Larsdotter på Øverland, Marta Olsdotter Øverland, Beret Ottarsdatter på Molde, Per Knutsson Strande, Per Fuglset og Knut Moldegjerdet.2 Jakob Persson og mora var leieboere hos Per Knutsson og Gjertrud Bendiksdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 3. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.

Per Ivarsson på Lønset1,2

M, #10065, (ca. 1766 - )

Familie

Mette Jakobsdotter på Moldegjerdet (c 1755 - )
Barn     Per ble født ca. 1766.2 Han var postdreng i 1799.1
Per fikk barn med Mette Jakobsdotter på Moldegjerdet i 1799.1 Per og Sigrid Arnesdatter tjente hos Anders Andersson på Lønset, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.

Brit Ottarsdotter på Fuglset1

K, #10066, ( - etter 1786)
Far-?*Ottar Eriksson på Eidhammar (c 1671 - ); trolig
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Brit giftet seg med Tosten Larsson på Eidhammar.1 Brit og Tosten bodde på Fuglset, Bolsøy, i 1752.2,3
Ei Birrith Tostensen var fadder ved dåpen til Jens Johanssen den 20. november 1759.4
Brit og Tosten var brukere på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1762. Ola Tostensson bodde også der. De var selveiere. Tosten var bruker der til sin død.5,6,7
Hun var fadder ved dåpen til Elen Olava Iversdatter den 9. april 1786 i Molde kirke.8,9

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 332 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/337/
 2. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 358. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-182
 3. [S77] Tresfjord I: s. 382. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#385
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 6, Fugelset.
 6. [S641] Bolsøyboka II [PDF]: s. 230.
 7. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-135

Per Persson på Fuglsetbøen1,2

M, #10067, (1766 - 1803)
Far*Per Persson på Mork3 (c 1704 - 1766)
Mor*Anne Jonsdotter på Mork3 ( - e 1766)

Familie

Ingeborg Larsdotter på Fuglsetbøen (c 1754 - )
Ingen barn levde i 1807.10      Per ble født i 1766 på Mork, Bolsøy.3
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 1 daler 12 skilling.3
Han var myndling av Arne Larsson på Årø i 1766.3

Annet navn: Per Persson på Mork, nevnt fra 1795 til 1796.4,5,3
Per trolovet seg den 31. desember 1795 med Ingeborg Larsdotter på Haukabøen. Forlovere: Anders Persson på Fuglset og Ola Olsson på Haukabøen.5,6,4
Per giftet seg i januar 1796 i Molde kirke med Ingeborg Larsdotter på Haukabøen. Den 11. januar ble det betalt 1 daler for bryllupet. I ministerialboken er de også ført trolovet 1. februar og viet 4. april 1795.2,7,4
En Peder Fugelsæt var fadder ved dåpen til Jakob Persson den 5. november 1799.8
Per og Ingeborg var husfolk på Fuglset, Bolsøy, i 1801. Plassen hadde jord.2

Per døde i 1803 på Fuglset.1 Han ble jordfestet den 26. juni 1803 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,9

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-43
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 116 b, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 302.
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 81 b.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-34
 10. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690297

Peder Pedersson Skjellerup1

M, #10068, ( - 12. april 1755)

Familie

Lucia Andersdotter Hagerup ( - e 1755)
De hadde sju barn.1 
Barn     Peder giftet seg med Lucia Andersdotter Hagerup.1 Peder Pedersson Skjellerup var hytteskriver.1 Peder og Lucia bodde på Tolga hytteplass i 1755.1

Peder døde den 12. april 1755 på Tolga hytteplass.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 21. juni 1755. Arvinger: Lucia Andersdotter Hagerup, Rikard Nikolai Skjellerup og Abraham Skjellerup o.a.1

Kilder/noter

 1. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 1088.

Lucia Andersdotter Hagerup1

K, #10069, ( - etter 1755)

Familie

Peder Pedersson Skjellerup ( - 1755)
De hadde sju barn.1 
Barn     Lucia giftet seg med Peder Pedersson Skjellerup.1 Lucia og Peder bodde på Tolga hytteplass i 1755.1
Hun var arving ved skiftet etter Peder Pedersson Skjellerup den 21. juni 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 1088.

Rikard Nikolai Skjellerup1,2,3,4

M, #10070, (ca. 1716 - 12. mai 1791)
Far*Peder Pedersson Skjellerup5 ( - 1755)
Mor*Lucia Andersdotter Hagerup5 ( - e 1755)

Familie 2

Åsilde Maria Junghans
De hadde fler barn. 
Barn     Rikard Nikolai ble født ca. 1716.4 Rikard var i tjeneste som lakei hos Abraham Petersson Dreier i Trondheim i 1734.6,7
Rikard Nikolai fikk barn med Berite Nilsdatter i 1734. De hadde begge tjent hos etatsråd Dreier.6,7 Berite Nilsdatter stod til offentlig skriftemål den 17. desember 1734 i Vår Frue kirke, Trondheim, for sitt forhold til Rikard.7
Han var fadder ved dåpen til Maria Elisabet Müller den 12. februar 1741 i Svorkmo kirke, Orkdal.3,8
Rikard var hyttemester på Løkken Verk, Meldal, iallfall fra 1747 til 1755. Han kalles hytteskriver i dødsannonsen.1,5,4
Rikard Nikolai trolovet seg den 6. oktober 1747 i Meldal kirke med Åsilde Maria Junghans.1,9
Rikard Nikolai giftet seg den 9. november 1747 i Meldal kirke med Åsilde Maria Junghans.10,4
Han var arving ved skiftet etter Peder Pedersson Skjellerup den 21. juni 1755.5


Rikard Nikolai døde den 12. mai 1791 i Molde, «ved en sagte og salig død», etter 9 dagers sykdom. Det ble betalt 8 daler til kirken for jorden.4,2

     Navnet hans ble skrevet Richert Skielderup i 1741.3

     Navnet hans ble skrevet Sr Richard Nicolai Schelderup i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 433.
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 75 b.
 3. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 219. https://media.digitalarkivet.no/kb20070906650687
 4. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 21/27.5.1791. E-side 1. https://www.nb.no/items/c790bf059bca76c5c0e691a86be98ad8?page=0
 5. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 1088.
 6. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 234.
 7. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 421 b.
 8. [S1052] Slekten Müller: s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024097#138
 9. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 226.
 10. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 496.
 11. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 407.
 12. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.

Åsilde Maria Junghans1

K, #10071

Familie

Rikard Nikolai Skjellerup (c 1716 - 1791)
De hadde fler barn. 
Barn     Åsilde Maria trolovet seg den 6. oktober 1747 i Meldal kirke med Rikard Nikolai Skjellerup.1,2
Åsilde Maria giftet seg den 9. november 1747 i Meldal kirke med Rikard Nikolai Skjellerup.3,4

     Navnet hennes ble skrevet Aasille Maria Jünchans i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 433.
 2. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 226.
 3. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 496.
 4. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 21/27.5.1791. E-side 1. https://www.nb.no/items/c790bf059bca76c5c0e691a86be98ad8?page=0

Berite Nilsdatter1,2

K, #10072

Familie

Rikard Nikolai Skjellerup (c 1716 - 1791)
Barn     Berite tjente hos Abraham Petersson Dreier i Trondheim ca. 1733.1
Berite fikk barn med Rikard Nikolai Skjellerup i 1734. De hadde begge tjent hos etatsråd Dreier.2,1 Berite Nilsdatter stod til offentlig skriftemål den 17. desember 1734 i Vår Frue kirke, Trondheim, for sitt forhold til Rikard Nikolai Skjellerup.1

Kilder/noter

 1. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 421 b.
 2. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 234.

Karen Maria Rikardsdatter1

K, #10073, (1734 - )
Far*Rikard Nikolai Skjellerup1 (c 1716 - 1791)
Mor*Berite Nilsdatter1     Karen Maria ble født i 1734, utenom ekteskap.1 Karen Maria ble døpt den 9. mai 1734 i Lade kirke, Strinda, etter gudstjenesten.1

Kilder/noter

 1. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 234.

Abraham Petersson Dreier1,2

M, #10074, (11. desember 1671 - 4. august 1736)     Abraham ble født den 11. desember 1671 i Trondheim.1 Han var lagmann i Trondheim fra 1703.1 Abraham bodde på Rønningen, Strinda.1 Han var etatsråd fra 22. juni 1731 og iallfall til 1734.1,2
Han hadde Berite Nilsdatter i tjeneste ca. 1733.3
Abraham Petersson Dreier hadde Rikard Nikolai Skjellerup i tjeneste som lakei i Trondheim i 1734.2,3

Abraham døde den 4. august 1736.1

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn Midt-Norge 1660–1700: s. 13.
 2. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 234.
 3. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 421 b.

Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet1,2,3

K, #10075, (ca. 1759 - 14. november 1832)

Familie

Mats Kristenssen på Moldegjerdet (c 1769 - c 1846)
Fem barn levde ved skiftet etter henne (1834).2 
Barn     Guri ble født ca. 1759.4,1
Guri trolovet seg den 29. desember 1793 i Bolsøy kirke med Mats Kristenssen på Moldegjerdet. Forlovere: Knut Jakobssen på Fuglsetneset og Jon Larssen på Molde.5,6
Guri giftet seg den 26. januar 1794 med Mats Kristenssen på Moldegjerdet.5,2 Guri og Mats bodde på Moldegjerdet, Molde, i 1796.3
Annet navn: Guri Ivarsdotter på Årø, nevnt fra 1799 til 1805.7,8
Etter barselseng ble hun innledet i Bolsøy kirke den 23. juni 1799.9
Guri og Mats var husfolk på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801, sammen med Kristen Matssen, Ivar Matssen og Anne Matsdatter. Plassen hadde ikke jord. Familien bodde på Årø allerede i 1799 og var fremdeles der i 1807.4,7,10
Etter barselseng ble hun innledet i Bolsøy kirke den 10. oktober 1801.11
Etter barselseng ble hun innledet i Bolsøy kirke den 9. juni 1805.12
Guri og Mats bodde på Moldegjerdet i 1815. Han kaltes husmann i 1817. Mats betalte 5 daler årlig i grunnleie fra ca. 1820 og hadde 8 dager arbeidsplikt med fri kost på Moldegård.13,14,15,16 Guri og Mats var husfolk på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, i 1827. Han hadde plassen til sin død.15,16,17

Guri døde den 14. november 1832 på Moldegjerdet, som huskone, av alderdom.1 Hun ble gravlagt den 22. november 1832.1 Skiftet etter henne ble sluttet den 4. april 1834. Arvinger: Mats Kristenssen, Kristen Matssen, Ivar Matssen, Sivert Matssen, Mats Matssen og Anne Matsdatter. Huset, fjøset og kornlåven var taksert til 30 daler. Formue: 55 daler 4 ort 10 skilling. Enkemannen fordret 10 daler for begravelsen. Gjeld og omkostninger: 29–4–3¼. Enkemannens forlodd: 2–0–12. Arv: 23–4–18¾, fordelt på enkemannen og de fem barna.2

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 201. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-102
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 91 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-86
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 31 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-33
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-51
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-32
 10. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-35
 13. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 15. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 16. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 106.
 17. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-50

Kristen Matssen i Gautvika1,2

M, #10076, (ca. 1794 - før 1846)
Far*Mats Kristenssen på Moldegjerdet3,2 (c 1769 - c 1846)
Mor*Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet2,3 (c 1759 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ett barn er nevnt i et skifte fra 1846.6 
Barn     Kristen ble født ca. 1794.3
Annet navn: Kristen Matssen på Årø.3 Han bodde hos Mats Kristenssen og Guri Ivarsdotter på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801.3,4,5
Kristen giftet seg i 1823 med en uregistrert person.1 Kristen var husmann i Gautvika, Kornstad.1
Han var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 2 daler 3 ort 8 skilling.2


Kristen døde før 1846.6

Kilder/noter

 1. [S858] Eideboka 2: s. 321. https://www.nb.no/items/36043122b2b80583a74308bfc43aa56f?page=324
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 6. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/

Ivar Matssen1,2

M, #10077, (1796 - før 1846)
Far*Mats Kristenssen på Moldegjerdet3,4 (c 1769 - c 1846)
Mor*Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet1,4 (c 1759 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ett barn er nevnt i et skifte fra 1846.2 
Barn     Annet navn: Ivar Matssen på Moldegjerdet.3
Ivar ble født i 1796 på Moldegjerdet, Molde.3 Ivar ble døpt den 6. november 1796 i Molde kirke. Faddere: Knut Berg, Knut Jakobssen på Fuglsetbøen, Steffen Kristenssen Fuglset, Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet, Anne Røbekk og Susanna hos Vinstrup.3
Annet navn: Ivar Matssen på Årø.4 Ivar Matssen bodde hos Mats Kristenssen og Guri Ivarsdotter på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801.4,5,6
Han var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 2 daler 3 ort 7 skilling.1


Ivar døde før 1846.2

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 2. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.

Anne Matsdatter på Moldegjerdet1

K, #10078, (1799 - )
Far*Mats Kristenssen på Moldegjerdet2,3 (c 1769 - c 1846)
Mor*Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet3,2 (c 1759 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Anne Matsdatter på Årø.4
Anne ble født i 1799 på Ytre Årø, Bolsøy.5
Annet navn: Gurianna Matsdatter på Årø (hun ble døpt Gurianna).5 Gurianna ble døpt den 26. mai 1799 i Bolsøy kirke.5 Anne bodde hos Mats Kristenssen og Guri Ivarsdotter på Ytre Årø i 1801.2,5,6
Hun var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 1 daler 1 ort 16 skilling.3
Anne bodde på Moldegjerdet, Molde, i 1846.1
Hun var arving ved skiftet etter Mats Kristenssen på Moldegjerdet den 25. november 1846.1

Kilder/noter

 1. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe, pnr. 29. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058424000260
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.

Jens Kristenssen1

M, #10079, (1781 - før 1807)
Far*Kristen Kristenssen på Moldegjerdet1 ( - c 1787)
Mor*Anne Helene Steffensdatter på Moldegjerdet1 (c 1744 - 1804)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg     Annet navn: Jens Kristenssen på Fuglsetbøen.1 Jens ble døpt den 9. september 1781 i Molde kirke. Faddere: Steffen Jonassen på Moldegjerdet, Ola Fuglset, Susanna Knutsdatter på Fuglsetneset og Brit Fuglset.1,2

Jens døde før 1807.3

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-132
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.

Knut kusk1

M, #10080, ( - etter 1771)     
Han var fadder ved dåpen til Steffen Kristenssen på Fuglsetbøen den 3. mars 1771 i Molde kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b.

Ola på Moldegård1

M, #10081, ( - etter 1771)     Ola bodde på Moldegård, Molde, i 1771.1
Han var fadder ved dåpen til Steffen Kristenssen på Fuglsetbøen den 3. mars 1771 i Molde kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b.

Ola Olssen Moldegjerde1,2,3

M, #10082, (1754 - 7. juli 1807)
Far*Ola Olsson Honnstad3,4 ( - 1784)
Mor*Marit Knutsdotter4 (1726 - c 1769)
6-menning 6 ganger forskjøvet til meg     Ola ble født i 1754.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter den 11. mars 1769.4
Han var myndling av Ola Torvik i 1769.4,2
Ole Olsen var fadder ved dåpen til Beret Persdatter den 13. november 1785.5
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 1 daler 3 ort 15 skilling. Han fordret også 30 daler i forrentet morsarv.6
Han signerte med påholden penn i 1792.2

Ola døde den 7. juli 1807 i Kristiansund, av vatersott.1 Han ble gravlagt den 15. juli 1807.1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 288 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031318
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610195
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 569.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.

Anne Olsdatter på Moldeneset1,2,3

K, #10083, (ca. 1758 - 9. februar 1832)
Far*Ola Olsson Honnstad4,5 ( - 1784)
Mor*Marit Knutsdotter5 (1726 - c 1769)
6-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Knutsson Bolsøy (c 1746 - 1815)
Fem barn levde i 1832.1 
Barn     Anne ble født ca. 1758.6,7,8
Hun var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter den 11. mars 1769.5
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1769.5

Hun ble kalt Anne Olsdatter Surnadal, nevnt 1773 (etter faren).8 Anne Olsdatter Surnadal ble konfirmert den 26. september 1773 i Molde kirke.8
Annet navn: Anne Olsdatter på Moldegjerdet, nevnt 1785.9
Anne trolovet seg den 11. juni 1785 med Per Knutsson Bolsøy. Forlovere: Anders Andersson på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset.9
Anne giftet seg den 20. juli 1785 i Bolsøy med Per Knutsson Bolsøy. I skiftet etter Ola Olsson surndaling, som ble påbegynt allerede 4. august 1784, står dattera Anne oppført som gift, men skiftet ble ikke sluttet før 22. mai 1786.9,6,10,11
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 3 ort 19 skilling. Hun fordret også 15 daler i forrentet morsarv.12
Anne og Per var husfolk på mnr. 168, Moldeneset, Molde, fra 1788. (De var også nevnt som husfolk på Moldeneset året før.) På plassen var et hus med vedsval. Tomten målte 27×20 alen, og i tillegg ble det bygslet et engstykke nord for husene.13,14,3,15
Hun var fadder ved dåpen til Mari Iversdotter på Moldeneset den 6. april 1788 i Molde kirke.16
Hun var fadder og bar barnet ved dåpen til Knut Persson på Lubbenes den 21. juni 1789 i Bolsøy kirke.17,18
Hun var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen den 7. august 1796 i Molde kirke.19
Anne og Per var husfolk på mnr. 168 i 1801, sammen med Ola Perssen og Beret Maria Persdatter. Våningshuset med sval var 24 alen langt og 7 alen bredt (trolig i 1802). Anne overtok etter Pers død, og etter henne sønnen Ola.6,13
Etter barselseng ble hun innledet i Molde kirke den 8. desember 1805.2


Anne døde den 9. februar 1832 på mnr. 168, klokken 8 om kvelden.1,13 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 11. februar 1832. Boet ble ansett som ubetydelig, og forretningen ble avsluttet.1 Hun ble jordfestet den 4. mars 1832.7,20

     Navnet hennes ble skrevet Anne Olsdatter Moldnæsset i 1805.2

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 2. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-21
 3. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 569.
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 201, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-102
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-111
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-12
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b.
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 13. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 14. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 172. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 15. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 16. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 17. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 18. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 20. [S124] Bolsøy mini. 1817–43: s. 215, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640110
 21. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 22. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 23. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 24. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13

Beret Jonsdotter på Moldegjerdet1,2

K, #10084, (ca. 1742 - 1814)
Far*Jon Persson på Røbekk3,4 ( - c 1751)

Familie 1

Ola Olsson Honnstad ( - 1784)
To barn levde i 1784.7 
Barn

Familie 2

Ola Trondsson Gaupar (1765 - 1829)
De hadde ikke barn.22      Annet navn: Beret Jonsdotter på Røbekk.3
Beret ble født ca. 1742.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Persson på Røbekk den 6. oktober 1751: 6 daler 1 ort 22 skilling.3
Hun var myndling av Tomas Jakobsson på Røbekk i 1751.3
Birrith [Røbech] var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter på Torhus den 2. februar 1766.5

Beret trolovet seg den 27. mars 1769 i Bolsøy med Ola Olsson Surnadal.6
Beret giftet seg den 21. juni 1769 med Ola Olsson Surnadal.6,7
Hun ble kalt Beret Surnadal (etter mannen), nevnt fra 1771 til 1785.8,9
Hun var fadder ved dåpen til Steffen Kristenssen på Fuglsetbøen den 3. mars 1771 i Molde kirke.8,10
Hun var myndling av Arnt Reierssen Rønne i 1784. Han var fremdeles hennes formynder i 1786.7,11
Det ble holdt skifteauksjon etter mannen, Ola Olsson surndaling, den 16. oktober 1784. Huset på Moldegjerdet med jernkakkelovn, kjøkken, kammer, skott og tre loftsrom, samt fjøs, låve, smie og naust ble overdratt til enka, Beret, for 90 daler. Grunneier var Abraham Skjellerup. Bruttoformue: 204 daler 4 skilling.12
Hun var fadder ved dåpen til Beret Persdatter den 13. november 1785.9
Ola Olsson surndaling og Jon Olsson på Torhus solgte 6 merker (uten bygselrett, bebodd av Lars Sjurdsson) på Røbekk, Bolsøy, den 27. desember 1785 til Jakob Tomasson. Olas arvinger og Jon hadde arvet jorden etter sine foreldre. Salgsbeløpet var 17 daler, hvorav 5 daler 3 ort 18 skilling gikk inn i dødsboet etter Ola. Jakob fikk auksjonsskjøte den 16. juni 1786, tinglyst 3. juli.4,13
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 6 daler 2 ort 19 skilling. Hun fordret også 12 daler for begravelse og 8 daler i festegave.14
Beret Jonsdotter solgte hus med jernkakkelovn, kjøkken, kammer, skott og tre loftsrom, samt fjøs, høylåve, smie og naust på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, den 9. desember 1786 til Katarina Skjellerup Larssen. Kjøpesum: 95 daler. Beret signerte skjøtet med påholden penn (tinglyst 3. desember 1787). Tomten tilhørte Moldegård, hvor Katarina ble innført i grunnleieboken i juli 1787.11,15,16 Beret bodde på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.17
Beret trolovet seg den 25. oktober 1789 på Moldeneset, Molde, med Ola Trondsson Gaupar. Forlovelsen skjedde i huset (antakelig hos hans far, Trond). Forlovere: Trond Olsson på Moldeneset og Nils Jensson på Hauan.18
Beret giftet seg den 15. november 1789 i Bolsøy kirke med Ola Trondsson Gaupar. De ble viet etter prekenen.1,18,2
Beret Jonsd: Moldegaard var fadder ved dåpen til Maria Toresdatter den 6. juni 1797.19
Beret og Ola var husfolk på mnr. 173 i 1801, sammen med Marit Olsdatter, Ola Anderssen og Anne Knutsdatter. Beret var mor til Marit, som var mor til Ola Anderssen og Anne. Huset hadde tilbygd sval og målte 13½ × 6 alen (trolig i 1802). Ola Trondsson hadde plassen til sin død.2,15

Beret døde i 1814 på Moldegjerdet, Molde.20 Hun ble jordfestet den 6. februar 1814 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.20,21

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 6. oktober.
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 340 a.
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 6. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-6
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 8. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 9. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 10. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 340. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-173
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b–211 b.
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/215/
 14. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 15. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 17. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 177. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 18. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-19
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 20. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 a, 1814. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 21. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a, 1814. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-38
 22. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].

Marit Olsdatter på Moldegjerdet1,2

K, #10085, (ca. 1770 - )
Far*Ola Olsson Honnstad3 ( - 1784)
Mor*Beret Jonsdotter på Moldegjerdet3,4 (c 1742 - 1814)

Familie 1

Anders Ingebrigtssen Berg (c 1732 - 1817)
Barn

Familie 2

Knut Ingebrigtssen Skalle (1769 - )
Barn     Marit ble født ca. 1770 på Moldegjerdet, Molde.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786 i Molde: 3 ort 19 skilling.5

Marit fikk barn i 1793 i Molde, trolig med Anders Ingebrigtssen Berg.4,6
Marit fikk barn med Knut Ingebrigtssen i 1798 i Molde.1 Marit Olsdatter var spinner i 1801.4 Hun bodde hos Ola Trondsson og Beret Jonsdotter på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1801.4,7
Hun var fadder ved dåpen til Olina Maria Ulriksdatter den 25. desember 1822 i Molde kirke.2,8

Kilder/noter

 1. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 23, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-13
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 6. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: B.
 7. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 8. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 17, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-11

Johannes i Langelia1

M, #10086
10. tippoldefar til meg     Johannes var bruker på Ytre Lange, Nesset, i 1634. Han og en Jon la da 1½ tveit i korntiende. Det som senere ble til Øverlia, Perlia og Nerlia, var trolig ett bruk (Langali ytre), og Johannes drev antakelig Nerlia.1,2

Kilder/noter

 1. [S979] Nesset XI: s. 345.
 2. [S979] Nesset XI: s. 387.

Jon Olsson på Torhus1,2

M, #10087, (1762 - )
Far*Ola Persson på Torhus2,3 (c 1727 - 1796)
Mor*Marit Jonsdotter på Torhus2,1 ( - 1763)     Jon ble født i 1762 på Torhus, Bolsøy.2 Jon ble døpt den 15. februar 1762. Faddere: Tomas Jakobsson på Røbekk, Nils Olsson på Draget og Brit Sjurdsdotter Litlebostad o.a.2 Jon bodde på Torhus iallfall fra 1785 til 1797.1,3,4 Ola Olsson surndaling og Jon Olsson på Torhus solgte 6 merker (uten bygselrett, bebodd av Lars Sjurdsson) på Røbekk, Bolsøy, den 27. desember 1785 til Jakob Tomasson. Olas arvinger og Jon hadde arvet jorden etter sine foreldre. Salgsbeløpet var 17 daler, hvorav 5 daler 3 ort 18 skilling gikk inn i dødsboet etter Ola. Jakob fikk auksjonsskjøte den 16. juni 1786, tinglyst 3. juli.1,5
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Torhus den 8. august 1796.3
Han var fadder ved dåpen til Benjamin Knutsson på Bolsneset den 12. mars 1797 i Bolsøy kirke.4

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 340 a.
 2. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 3. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/253/
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/215/

Ola Trondsson Gaupar1,2

M, #10088, (1765 - 6. oktober 1829)
Far*Trond Olsson Gaupar3,1 (1736 - 1796)
Mor*Ingeborg Olsdotter (o 1733 - 1801)

Familie 1

Beret Jonsdotter på Moldegjerdet (c 1742 - 1814)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Mette Olsdotter (c 1765 - 1823)

Familie 3

Beret Lassesdotter på Nøisomhed (c 1779 - )     Ola ble døpt den 21. juli 1765 i Lom.3 Han hadde kopper.4
Ola trolovet seg den 25. oktober 1789 på Moldeneset, Molde, med Beret Jonsdotter på Moldegjerdet. Forlovelsen skjedde i huset (antakelig hos hans far, Trond). Forlovere: Trond Olsson på Moldeneset og Nils Jensson på Hauan.1
Ola giftet seg den 15. november 1789 i Bolsøy kirke med Beret Jonsdotter på Moldegjerdet. De ble viet etter prekenen.5,1,6 Ola Trondsson var vurderingsmann i Molde i 1790.7 Ola og Beret var husfolk på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1801, sammen med Marit Olsdatter, Ola Anderssen og Anne Knutsdatter. Beret var mor til Marit, som var mor til Ola Anderssen og Anne. Huset hadde tilbygd sval og målte 13½ × 6 alen (trolig i 1802). Ola Trondsson hadde plassen til sin død.6,8 Ola Trondsson var rulleført i Gudbrandsdalen. Han ble strøket fra rullen i 1802.9 Han var arbeider i jektefart i 1804.2 Han hadde Ola Anderssen Berg som fosterbarn i 1804. Han var dattersønn av kona.10,2
Han ble kalt Ola Trondsson på Moldegjerdet, nevnt fra 1814 til 1829.11,4,12
Ola giftet seg den 11. september 1814 i Molde kirke med Mette Olsdotter på Molde (forlovere: Per Perssen og Hans Olssen ved Brua).11
Ola giftet seg den 27. juni 1824 i Bolsøy kirke med Beret Lassesdotter på Nøisomhed (forlovere: Hans Olssen ved Brua og Ola Fuglset).4 Ola Trondsson på Moldegjerdet var skomaker i 1829.12

Ola døde den 6. oktober 1829 på Moldegjerdet, Molde, som husmann, av alderdom. Huset ble solgt og flyttet bort, og plassen ble nedlagt.12,8 Han ble jordfestet den 18. oktober 1829.12

     Navnet hans ble skrevet Ole Tronssen Gouper i 1804.13

     Navnet hans ble skrevet Ole Thronsen Moldgierdet i 1814.11

Kilder/noter

 1. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-19
 2. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 3. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 91. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-31
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 372, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-188
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 8. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 9. [S1250] Stamrullen for Gudbrandsdalske kompani: Ole Tronsen, Loms Præstegaard.
 10. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: B.
 11. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1814, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 12. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 196, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-100
 13. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: A.

Ola Anderssen Berg1,2

M, #10089, (1793 - )
Far-?*Anders Ingebrigtssen Berg (c 1732 - 1817); trolig
Mor*Marit Olsdatter på Moldegjerdet3 (c 1770 - )     Ola ble født i 1793 på Moldegjerdet, Molde, utenom ekteskap.2,4 Ola ble døpt den 18. oktober 1793 i Molde kirke.4,2 Han bodde med mora hos Ola Trondsson og Beret Jonsdotter på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1801.3,5 Ola Anderssen Berg var fosterbarn hos Ola Trondsson Gaupar på Moldegjerdet i 1804. Han var dattersønn av kona.2,1

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 2. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 [1]: B.
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 4. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 134 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-105
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.

Anne Knutsdatter Nakken1,2

K, #10090, (1798 - )
Far*Knut Ingebrigtssen Skalle3 (1769 - )
Mor*Marit Olsdatter på Moldegjerdet3,4 (c 1770 - )

Familie

Ulrik Sivertssen Sekkenes (1800 - )
Barn     Anne ble født i 1798 i Molde, utenom ekteskap.3 Anne ble døpt den 1. januar 1799 i Molde kirke. Faddere: Jon Jonsson på Moldeneset, Salamon Knutssen på Fuglsetbøen, Ingebrigt Larsson Nesje, Ingeborg Eriksdotter Lien, Marit hos Skjellerup og Marit Hansdatter.3 Anne Knutsdatter bodde med mora hos Ola Trondsson og Beret Jonsdotter på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1801.4,5
Ei Anne Moldgierdet var fadder ved dåpen til Ingeborg Andersdotter den 4. august 1816 i Molde kirke.6

Anne fikk barn med Ulrik Sivertssen Sekkenes i desember 1822 i Molde.1,7

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 23, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-13
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 191, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-97
 3. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 7. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 17, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-11

Trond Olsson Gaupar1,2,3

M, #10091, (1736 - 1796)
Far*Ola Olsson på Gaupar4 ( - e 1736)

Familie

Ingeborg Olsdotter (o 1733 - 1801)
De hadde åtte barn. 
Barn     Trond ble født i 1736 på Nørdre Gaupar, Lom.4,5 Trond ble døpt den 29. januar 1736.4
Trond trolovet seg den 5. januar 1763 i Lom med Ingeborg Olsdotter.3
Trond giftet seg den 9. januar 1763 i Lom med Ingeborg Olsdotter.3,6 Trond og Ingeborg bodde på Gaupar, Lom, fra 1763.5
Han ble kalt Trond skoleholder, nevnt fra 1763 til 1769.7,8,9 Trond Olsson var skoleholder iallfall fra 1763 til 1775.7,10,11
Han ble kalt Trond skolemester, nevnt 1767.12
Annet navn: Trond Olsson i Eggi, nevnt fra 1775 til 1777.13,11 Trond og Ingeborg bodde i Øver-Eggi, Lom prestegard, iallfall fra 1775 til 1777.14,11,13 Trond og Ingeborg var husfolk i Andbergstugu, Andberg, Lom, iallfall fra 1779 til 1780.5,15,16
Annet navn: Trond Olsson på Andbergeie, nevnt 1780.16 Trond og Ingeborg bodde trolig på Moldeneset, Molde, i 1788. Dattera var der da.17 Trond Olsson Gaupar var vurderingsmann i Molde iallfall 1788, 1789, 1791–92 og 94.1,18,19,20,21 Han var daglønner i 1789.22,23
Han ble kalt Trond opplending, nevnt juni 1789.22 Trond og Ingeborg var husfolk på mnr. 170, Moldeneset, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.22,23
Annet navn: Trond Olsson på Moldeneset, nevnt oktober 1789.24
Han var forlover for Ola Trondsson Gaupar og Beret Jonsdotter på Moldegjerdet, som ble trolovet den 25. oktober 1789 på Moldeneset. Forlovelsen skjedde i huset (antakelig hos hans far, Trond).24
Han var verge for Gjertrud Karina Knutsdatter på Moldeneset i januar 1792.20


Trond døde i 1796 i Molde, som innerst.2 Han ble jordfestet den 17. oktober 1796. Ifølge ministerialboken ble han gravlagt i byens kirke, men dette er ikke ført i regnskapet.2

     Navnet hans ble skrevet Thron Olsen Eggen i 1777.13

     Navnet hans ble skrevet Tron Olsen Gouper i 1791.25

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-17
 3. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 454. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-197
 4. [S1252] Lom mini. 1733–48: fol. 18 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9240&idx_id=9240&uid=ny&idx_side=-19
 5. [S1251] Bygdabok for Lom 3: s. 308.
 6. [S67] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 7. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 80, nr. 16. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-26
 8. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 91. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-31
 9. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-39
 10. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-47
 11. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 130. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-51
 12. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 100. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-36
 13. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 144. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-58
 14. [S1251] Bygdabok for Lom 3: s. 158.
 15. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 561. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-250
 16. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 159. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-65
 17. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 18. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/
 19. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 20. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 167 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/169/
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 22. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 174. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 23. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 174. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 24. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-19
 25. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 170 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/

Jakob Persson på Skorgenes1

M, #10092, (1751 - )
Far*Per Knutsson Fuglset1,2 (c 1719 - )
Mor*Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen2 ( - c 1770)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Jakob ble født i 1751 på Skorgenes, Tresfjord.1 Jakob ble døpt den 7. mai 1751 i Veøy kirke. Faddere: Hans Sørensson på Skorgenes o.a.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen den 15. mai 1770.3
Han var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1770.2

Kilder/noter

 1. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 339. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-173
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b–533 a.

Erik Persson1

M, #10093, (ca. 1756 - )
Far*Per Knutsson Fuglset1 (c 1719 - )
Mor*Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen1 ( - c 1770)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Erik ble født ca. 1756.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen den 15. mai 1770.2
Han var myndling av Ola Jakobsson på Strande i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b–533 a.

Kari Persdotter1

K, #10094, (ca. 1754 - )
Far*Per Knutsson Fuglset1 (c 1719 - )
Mor*Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen1 ( - c 1770)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg     Kari ble født ca. 1754.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen den 15. mai 1770.2
Hun var myndling av Lars Larsson på Nesje i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b–533 a.

Lars Larsson på Nesje1,2

M, #10095, (ca. 1724 - 1805)

Familie 1

Brit Eriksdotter på Nesje (c 1705 - 1767)
De hadde ikke barn.6 

Familie 2

Marta Ingebrigtsdotter på Nesje (c 1738 - 1806)
De hadde tre barn.6 
Barn     Lars ble født ca. 1724.3,4
Annet navn: Lars Larsson på Berg, nevnt 1756.5,4 Han var soldat i 1756.5
Lars giftet seg den 14. januar 1756 i Veøy kirke med Brit Eriksdotter på Nordnesje.5 Lars og Brit var selveiere på Haugen, Nordnesje, Veøy, fra 1756.6
Han var verge for Kari Persdotter i 1770.1

Lars giftet seg i 1771 med Marta Ingebrigtsdotter på Fanbostad.6,2
Han var verge for Beret Ingebrigtsdotter på Fanbostad i 1779.7


Lars døde i 1805 i Veøy.6

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda var Lars Larsson på Nesje barn av Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter, men det er feil.4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 428 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Nessie Nord.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 570.
 5. [S141] Veøy mini. 1721–64: s. 408. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-203
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 39.
 7. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 429 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/

Marta Ingebrigtsdotter på Nesje1,2

K, #10096, (ca. 1738 - 1806)
Far*Ingebrigt Tjøstolvsson på Fanbostad3,4 (c 1700 - 1778)
Mor*Ingeleiv Knutsdotter på Fanbostad4 ( - c 1763)

Familie

Lars Larsson på Nesje (c 1724 - 1805)
De hadde tre barn.2 
Barn     Marta ble født ca. 1738 på Fanbostad, Bolsøy.1,4
Annet navn: Marta Ingebrigtsdotter på Fanbostad, nevnt 1761.5,4
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Olsdatter den 5. juli 1761.5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Knutsdotter på Fanbostad den 14. mars 1764.4
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1764.4

Marta giftet seg i 1771 med Lars Larsson på Nesje.2,3

Marta døde i 1806 i Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Nessie Nord.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 39.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 428 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 5. [S120] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36

Jørgen Mikkelsson

M, #10097, ( - etter 1675)

Familie

Barn     Jørgen giftet seg med en uregistrert person. Jørgen bodde i Bergen i 1675.1
Han ble kalt Jørgen Mikkelsson båtsmann, nevnt 1675.1

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Michelsøn Baadzmand i 1675.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162

Mette Husom1

K, #10098, ( - etter 1675)

Familie

Anders Husom ( - e 1675)     Hun var kanskje gift med Anders Husom.
Hun var fadder ved dåpen til Mikkel Jørgensson den 7. desember 1675 i Nykirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162

Peder Pedersson1

M, #10099, ( - etter 1675)     Peder Pedersson var skipper i 1675.1
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Jørgensson den 7. desember 1675 i Nykirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162

Anders Husom1

M, #10100, ( - etter 1675)

Familie

Mette Husom ( - e 1675)     Han var kanskje gift med Mette Husom.
Anders Husom var skipper i 1675.1
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Jørgensson den 7. desember 1675 i Nykirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162