Jon Åmundsson på Årø1,2,3

M, #10001, (ca. 1697 - )
Far*Åmund Jespersson på Årø4,3 (c 1655 - )

Familie 1

Kari Persdotter på Årø ( - e 1723)

Familie 2

BarnJon ble født ca. 1697.4 I manntallet av 1701 står Jon Åmundsson hos Åmund Jespersson på Ytre Årø, Bolsøy.4,5,6
Jon trolovet seg den 4. januar 1722 i Bolsøy kirke med Kari Persdotter på Tollåsen, forrettet av Erik Pedersson Lekanger. Forlovere: Åmund Jespersson på Årø og Rasmus Tollåsen.2
Jon giftet seg den 15. februar 1722 i Kleive kirke, Bolsøy, med Kari Persdotter, viet av Erik Pedersson Lekanger.7
Joen og kona bodde på Årø, Bolsøy, i 1723.8
Joen Aarøe var fadder ved dåpen til Lars Sjurdsson på Eikrem den 13. januar 1724 i Molde kirke.9

Jon fikk barn med en uregistrert person ca. 1733.10
Han var bruker på Ytre Årø iallfall fra 1736 til 1745. Bruket var på 1 våg 18 merker.1,11 Han var lagrettemann i Fanne tinglag i 1745.11
Joen Aarøe var verge for Lars Sjurdsson den yngre i 1752.12
Han var fadder ved dåpen til Per Eriksson på Lubbenes den 24. oktober 1762 i Molde kirke.13,14
Han var arving ved skiftet etter Marit Åmundsdotter i Leirgrovvik den 3. februar 1763.3


     Navnet hans ble skrevet Joen Amundssøn Aarøj i 1722.2

     Navnet hans ble skrevet Jon Amundsøn ytteraarøe i 1745.11

Kilder/noter

 1. [S1672] Romsdal fogderegnskap 1735–36: mappe 2, vedlegg 1, matrikkel 1736. Mnr. 14.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 13. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660214
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 91 a.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 184.
 5. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 75 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650635
 6. [S945] Romsdal matrikkel 1724: fol. 3 b, mnr. 14. https://www.digitalarkivet.no/ma20090819670005
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 15. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660215
 8. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 41.
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 44. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 137, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660276
 11. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/145/
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 b, menn, 1762, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 a, 1762, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630069

Nils Olsson på Bolsøy1,2

M, #10002, (ca. 1713 - 1762)
Far*Ola Isaksson på Litlebostad3 ( - c 1758)
Mor*Anne Aslaksdotter på Litlebostad3 ( - e 1759)

Familie 1

Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Bolsøy ( - c 1742)
Ingen barn levde i 1742.1 

Familie 2

Brit Bolsøy ( - e 1762)
BarnNils ble født ca. 1713.4
Annet navn: Nils Olsson på Litlebostad, nevnt fra 1734 til 1740.5,4 Han ble innrullert i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1734. Han var grenader i 1748.4
Nils giftet seg den 23. november 1740 med Ingebjørg Tjøstolvsdotter, viet av Lars Lekanger.5,1
Han bodde på Bolsøy, Bolsøy, i 1742.1
Han var arving ved skiftet etter Ingebjørg Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 1 daler 16½ skilling.6

Nils giftet seg med Brit.7,8
Han og Brit var brukere på Bolsøy i 1748. Bruket var på 2 pund 12 merker.2
Annet navn: Nils Olsson på Draget, nevnt fra 1756 til 1762.3,9,10
Han og Brit bodde på Draget, Bolsøy, i 1756.3,7,10
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 2 daler 2 ort 12 skilling.11
Han var arving ved skiftet etter Ola Isaksson på Litlebostad den 28. februar 1759.12
Han var verge for Anne Ivarsdotter på Bergsgjerdet i 1759.3
Han var forlover for Per Sjurdsson på Stokke og Brit Sjurdsdotter Litlebostad, som ble trolovet den 24. juni 1759.13
Han var fadder ved dåpen til Jon Olsson på Torhus den 15. februar 1762.14


Nils døde i 1762 på Draget.9 Han ble jordfestet den 22. august 1762.9

     Navnet hans ble skrevet Niels Drage i 1759.7

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 2. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 27. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690223
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 4. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 53. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690223
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 209. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-107
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 234 b–235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/252/
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620575
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy prestegjeld, mnr. 123. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/23/
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 111 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630038
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 198. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650102
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 640 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/644/
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a.
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 15. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 187 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/190/

Henrik Larssen Grønnes1,2,3

M, #10003, (1722 - )
Far*Lars Larsson Grønnes4,5 (c 1696 - c 1753)
Mor*Anna Henriksdotter Hovland5 ( - 1764)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Marit Nilsdotter ( - c 1775)
Ingen barn levde i 1775.2 Henrik ble døpt den 12. september 1722 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Anna Henriksdotter Silvius, Dorte Olsdatter, Jens Ivarsson, Lars gullsmed og Mats Pedersson.4
Han ble kalt Henrik Larssen på Molde i 1740.6 Henrik Larssen ble innrullert som sjøvant i Molde den 27. juni 1740. Han var middelmåtig av vekst og hadde kort, svartbrunt hår.6
Henrik giftet seg før 1748 med Marit Nilsdotter på Elsås.2,1 Henrik Larssen Grønnes ble forhørt den 5. september 1748 i Molde. Han var arrestert for voldtektsforsøk av ei Anne Knutsdatter, og Henriks bo ble registrert og vurdert til 25 daler 3 ort 13 skilling. Blant vitnene var Knut Hansson og Marit Hallvorsdotter. Byfogd Peder Jalles skrev til stiftamtmannen: «Personen er enroullered i Søe-Tienesten, men sligt Menniske, at alle retsindige Gemytter her paa Stedet ønsker, at man maatte skilles ved dette monstrum, der ikke nu første Gang og i denne Sag, men tit og ofte forhen skal have viset, hvad han fører i sit Skiold».1
Han var verge for Anne Kristensdatter i 1751.8
Han var arving ved skiftet etter Lars Larsson Grønnes den 4. desember 1753.9
Han var verge for Maria Larsdatter i 1753.5
Anna Henriksdotter døde i november 1764 hos sønnen Henrik i Molde.10
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Ottarsdatter den 20. mars 1769 i Molde: 3 ort 17 skilling.11
Henrik Larssen Grønnes skyldte 3 daler til John Ord, hvorav Henrik i 1771 hadde betalt 1 daler til monsieur Jensby (s.d.) og levert håndpant for resten.12
Han var fadder ved dåpen til Brit Lassesdotter den 28. mars 1773.13
Han var kreditor ved skiftet etter Marit Nilsdotter den 4. oktober 1775: han fordret 12 daler for begravelsen, men fikk ingenting.14
Henrik Larssen Grønnes var snekker i 1783.3

     Navnet hans ble skrevet Hinrich Grønnesset i 1769.11

Kilder/noter

 1. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 10. september.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 375 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/378/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 23.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188.
 6. [S1848] Trondheim distrikt, rulle 1740–43: 1740. Nr. 278. https://www.digitalarkivet.no/ru20100922630163
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 1.
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 44.
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188–189.
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg G. Desember, avgang. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212112
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 12. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 230. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610118
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, piker, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 771–773. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/104/

Mette Larsdatter Grønnes1,2

K, #10004, (1725 - )
Far*Lars Larsson Grønnes2,1 (c 1696 - c 1753)
Mor*Anna Henriksdotter Hovland1 ( - 1764)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megMette ble døpt den 14. januar 1725 i Bolsøy kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Karen Lien, Mette Hansdatter, Kristian Gulbrandsson og Ola smed.2
Mette giftet seg før 1753 med en uregistrert person.1
Hun var arving ved skiftet etter Lars Larsson Grønnes den 4. desember 1753.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 57. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-30
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188–189.

Maria Larsdatter Grønnes1

K, #10005
Far*Lars Larsson Grønnes1 (c 1696 - c 1753)
Mor*Anna Henriksdotter Hovland1 ( - 1764)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Lars Larsson Grønnes den 4. desember 1753.2
Hun var myndling av Henrik Larssen Grønnes i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188–189.

Anne Hjort Larsdatter Grønnes1

K, #10006
Far*Lars Larsson Grønnes1 (c 1696 - c 1753)
Mor*Anna Henriksdotter Hovland1 ( - 1764)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til megHun var arving ved skiftet etter Lars Larsson Grønnes den 4. desember 1753.2
Hun var myndling av Lars Ravaldsson på Vågseter i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 188–189.

Ingeborg Pålsdatter1

K, #10007, ( - ca. 1751)

Familie

Kristen Kristenssen på Fuglsetneset ( - c 1787)
Tre barn levde i 1751.1 
BarnIngeborg giftet seg med Kristen Kristenssen.1
Hun og Kristen bodde på Kyrkjesylte, Tresfjord, iallfall fra 1741 til 1742.2,3
Etter barsel ble hun innledet i Tresfjord kyrkje den 24. februar 1742.2


Ingeborg døde ca. 1751 i Molde.1 Det ble holdt skifte etter henne den 28. juli 1751 i Molde. Kreditorer: Hans Holst og Jakob Ottosson Fris. Arvinger: Kristen Kristenssen, Ingeborg Kristensdatter, Anne Kristensdatter og Ingeleiv Kristensdatter. Huset med kjøkken og loft ble vurdert til 20 daler. Formue: 32 daler 2 ort 14 skilling. Gjeld: 6–3–0. Omkostninger: 2–1–8. Arv: 23–2–6, fordelt på enkemannen og de tre døtrene.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 44.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 222, 24. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660320
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 218, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660318

Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes1,2

K, #10008, (1741 - ca. 1806)
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset3,4 ( - c 1787)
Mor*Ingeborg Pålsdatter4 ( - c 1751)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ivar Bendiksson på Eidsnes (1758 - )
De hadde ikke barn.1 Ingeborg ble født i 1741 på Kyrkjesylte, Tresfjord.4,5 Ingeborg ble døpt den 27. desember 1741 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Ågot Sylte, Erik Sylte og Jørn Børresson på Villa o.a.5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Pålsdatter den 28. juli 1751: 3 daler 3 ort 17 skilling.4
Ei Ingbor Fugelset var fadder ved dåpen til Steffen Kristenssen på Fuglsetbøen den 3. mars 1771 i Molde kirke.6,7

Hun ble kalt Ingeborg Kristensdatter den eldre, nevnt 1788.8
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling. Hun fordret også 3 daler 3 ort 17 skilling i innestående morsarv.9

Annet navn: Ingeborg Kristensdatter på Fuglsetbøen, nevnt 1788.10
Ingeborg trolovet seg den 3. august 1788 (etter prekenen) i huset på Eidsneset, Eide, Bolsøy, med Ivar Bendiksson i Hatlen. Ivar foreviste festeseddel på plassen og kompanisjefens tillatelse. Forlovere: Just Kristoffersson i Strandhagen og Gamle-Ola Eide.10
Ingeborg giftet seg den 12. oktober 1788 i Bolsøy kirke med Ivar Bendiksson i Hatlen.10,1
Hun og Ivar var husfolk på Eidsneset i 1801, sammen med Marit Arnesdotter. Plassen hadde jord. Marit var leieboer.2

Ingeborg døde ca. 1806 på Eidsneset.1 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 17. mars 1807. Kreditorer: Jens Worm Møller o.a. Arvinger: Ivar Bendiksson, Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen, Mats Kristenssen på Årø, Steffen Kristenssen, Anne Kristensdatter, Ingeleiv Kristensdatter i Strandhagen, Ingeborg Kirstina Kristensdatter på Herje, Anne Kristensdatter den yngre, Malena Kristensdatter og Susanna Kristensdatter. Aktiva: 56 daler 3 ort 8 skilling. Gjeld: 49–1–4. Omkostninger: 6–0–4. Arv: 1–2–0. Skiftet ble sluttet 28. september.11

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kleve, Eide Nedre.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 44.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 218, 3. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660318
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b.
 8. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 324 a.
 9. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-17
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.

Ingeleiv Kristensdatter i Strandhagen1,2,3

K, #10009, (ca. 1747 - )
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset2,4 ( - c 1787)
Mor*Ingeborg Pålsdatter4 ( - c 1751)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Just Kristoffersson i Strandhagen (c 1736 - 1801)
De hadde iallfall tre barn.5 
BarnIngeleiv ble født ca. 1747.5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Pålsdatter den 28. juli 1751: 3 daler 3 ort 17 skilling.4
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1751.4
Hun var kreditor ved skiftet etter Anne Ottarsdatter den 20. mars 1769 i Molde: 3 daler 3 ort 17 skilling (trolig innestående arv etter sin biologiske mor).6

Ingeleiv giftet seg med Just Kristoffersson i Strandhagen.5,2
Hun og Just bodde i Strandhagen, Strande, Bolsøy, i 1783.3
Hun var fadder ved dåpen til Margrete Elisabet Bjerk den 19. mai 1783.3
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling.7

Hun og Just var brukere i Strandhagen i 1801. Ingeborg Justsdotter o.a. bodde også der. Ingeleiv var fremdeles der i 1817.5,8
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 6 skilling.9
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.10

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 55 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-52
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 44.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Strandhagen. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000395
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/

Anna Henriksdotter Silvius1,2,3,4

K, #10010, (1679 - 1748)

Familie

Erik Pedersson Lekanger (1679 - 1740)
Ni barn levde i 1741.10,12 
BarnAnna ble født i 1679.3
Anna giftet seg den 27. november 1703 i Eigersund med Erik Pedersson Lekanger.1,3
Hun var fadder ved dåpen til Henrik Larssen Grønnes den 12. september 1722 i Molde kirke.2
Hun var fadder ved dåpen til Riborg Margareta Eg den 16. oktober 1731 i Vestnes kyrkje.5
Anna Henriksdotter Silvius gav bygselseddel på 2 pund 6 merker i Nedre, Bergsvika, Veøy, til Ola Olsson den 4. januar 1741.6

Hun bodde i Stenså, Veøy, fra 1742.7
Hun ble kalt prostinne Lekanger, nevnt 1742.8
Hun var kreditor ved skiftet etter Ingebrigt Eriksson og Helge Olsdotter på Bergset den 28. juni 1742: 4 daler 1 ort 9 skilling i 3 års landskyld.9


Anna døde i 1748 i Veøy, 69 år 1 måned gammel.3 Hun ble gravlagt den 4. april 1748 i Veøy kirke.3

     Navnet hennes ble skrevet Anna Henrichsdatter Sylvia i 1703 (og Anna Sylvia i 1722 og 48 – den feminine bøyningen av slektsnavnet).1,2,3

Kilder/noter

 1. [S1424] Eigersund mini. 1664–1717: viede, 27.11.1703. https://media.digitalarkivet.no/kb20070418650127
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 23.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 302.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 122.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 122, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660269
 6. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 43 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400500
 7. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 397. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#399
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 192 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 191 b–192 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650209
 10. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/221/
 11. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 512.
 12. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 220 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/222/

Anne Ottarsdatter1,2

K, #10011, ( - ca. 1767)

Familie

Kristen Kristenssen på Fuglsetneset ( - c 1787)
Fire barn er nevnt (og tre er navngitt) i skiftet etter henne (1769).2 
BarnAnne giftet seg med Kristen Kristenssen.1,2
Hun og Kristen bodde på fhv. mnr. 179, Fuglsetneset, Molde, i 1762. (Plassen ble også kalt Moldegjerdet.) I 1767 var huset taksert til 20 daler.1,3

Anne døde ca. 1767 i Molde.2 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 20. mars 1769 i Molde. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Tosten Larsson på Fuglset, Knut Knutsson Fuglset, Henrik Larssen Grønnes og Ingeleiv Kristensdatter o.a. Huset var verdt 24 og halvparten i et naust ble vurdert til 1 daler. Aktiva: 28 daler 2 ort 4 skilling. Gjelden var nesten like stor, så enkemannen fikk bare de resterende 1–3–15 til begravelsesomkostninger.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Moldgierdet. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212029
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 207.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/

Kristen Kristenssen på Fuglsetneset1,2

M, #10012, (1758 - 1815)
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset3,4 ( - c 1787)
Mor*Anne Ottarsdatter3 ( - c 1767)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Brit Knutsdotter på Fuglset (c 1761 - 1809)
Ett barn levde i 1815.16,24 
BarnKristen ble født i 1758 i Molde. I oktober ble det betalt 1 ort og i desember like mye for dåpen til Kristen på Fuglsets barn.3,5,6
     Annet navn: Kristen Kristenssen på Moldegjerdet.7,8,9
Han ble konfirmert den 17. september 1775 i Molde kirke.7
Han var fadder ved dåpen til Eli Katrina Persdatter den 3. september 1787 i Molde kirke.9
Han var fadder ved dåpen til Beret Kristine Persdotter i Fannbostadgjerdet den 16. desember 1787.10
Kristen Kristenssen var arving ved skiftet etter faren Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 1 daler 2 ort 11 skilling. Våningshuset med loft, kammer, kjøkken og skott, samt halvparten i et naust, ble solgt for 30 daler til sønnen Kristen. Enka skulle få bo i huset til hun hadde oppfostret sine små barn.11 Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen var landvernssoldat i 1789.12
Kristen trolovet seg med Brit Knutsdotter på Strande den 27. desember 1789 på Fuglsetneset, Molde, i huset hans (kalt Fuglsetbøen). Det ble lyst for dem første nyttårsdag i Molde kirke, søndagen etter i Kleive kirke og tredje gang den 10. januar. Forlovere: Per Olsson i Leirgrovvik og Nils Nilssen i Bakken.12 Kristen Kristenssen fikk festeseddel på grunnen på fhv. mnr. 179, Fuglsetneset, Molde, den 1. januar 1790. Tomten var egentlig husmannsplass under Fuglset. Seddelen ble tinglyst 26. oktober. Plassen sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.13,14
Kristen giftet seg den 20. januar 1790 i Molde kirke med Brit Knutsdotter på Strande.12,15 Kristen Kristenssen var daglønner i 1801.15 Ved folketellingen av 1801 var Kristen og Brit husfolk på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy. Tøri Olsdotter bodde også der. Tøri var leieboer. Plassen hadde ikke jord. Grunneier var Aret Eriksson (s.d.). Stedet ble også kalt Fuglsetbøen og Moldegjerdet.15,16
Annet navn: Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen, nevnt 1807.17,12
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 12 skilling.18
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.19
Han var verge for Malena Kristensdatter og Susanna Kristensdatter i 1809.20


Kristen døde i 1815 på Fuglset, Bolsøy, som husmann.8,16 Han ble jordfestet den 12. februar 1815 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.8,21 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 15. februar 1815. Kreditorer: Peter Rikardus Møller, Aret Eriksson på Fuglset, Ola Knutsson Øverland, Ola Jakobsson , Fredrik Kristian Stenbukk og Andreas Blom Øvre.16 Det ble holdt skifteauksjon etter ham den 18. februar 1815. Blant kjøperne var Lars Lubbenes. Bruttoformue: 98 daler 2 ort. Auksjonsomkostninger: 11 daler 2 ort 6 skilling.22 Skiftet etter ham ble sluttet den 22. november 1815. Arvinger: Kirstina Kristensdatter. Gjeld: 35–0–20. Skifteomkostninger: 16–1–16. Arv: 35–1–6 minus ½ pst., altså 35–0–12, som gikk til dattera.23

     Navnet hans ble skrevet Chresten Chrestensen i 1801.15

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1817. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b.
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, oktober. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, desember. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-112
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b, kvinner, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620597
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b.
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b.
 13. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 68 a, publiseringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420524
 14. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1795–96, endringer. Promemoria 1.12.1795. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064014
 15. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 16. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 17. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 18. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 19. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 20. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 21. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-39
 22. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a–272 b.
 23. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 b.
 24. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/

Anne Kristensdatter i Olsmedbakken1

K, #10013, (ca. 1764 - 1809)
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset2,3 ( - c 1787)
Mor*Anne Ottarsdatter3 ( - c 1767)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnne ble født ca. 1764 i Molde.2,3
Anna ChristopsD (sic), 18 år, ble konfirmert den 30. september 1781 i Bolsøy kirke.4

Hun ble kalt Anne Kristensdatter den yngre, nevnt fra 1788 til 1807.2,5
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling.6
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 6 skilling, og Enken Anne Christensdatter (sic) fordret 2 daler 3 ort for å ha forestått enkemannens hus i 11 uker à 1 ort.7
Hun var myndling av Lars Bjørnardsson i Strandhagen i 1807.8

Hun bodde i Olsmedbakken, Molde, i 1809.1

Anne døde ugift i 1809 i Molde.1,9 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 28. januar 1809. Arvinger: Kristen Kristenssen, Ingeborg Kirstina Kristensdatter på Korsan, Malena Kristensdatter, Mats Kristenssen, Steffen Kristenssen, Nils Jonssen, Beret Jonsdatter, Ingeleiv Kristensdatter i Strandhagen og Susanna Kristensdatter. Arv: 32 daler 3 ort.10 Anne Kristensdatter i Olsmedbakken ble jordfestet den 1. februar 1809.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1809, 1. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 571.
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 151 b, 16. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630060
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 224 a, nr. 19.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/

Mats Kristenssen på Moldegjerdet1,2,3

M, #10014, (ca. 1769 - ca. 1846)
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset4 ( - c 1787)
Mor*Anne Helene Steffensdatter på Fuglsetneset4 (c 1744 - 1804)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet (c 1759 - 1832)
Fem barn levde ved skiftet etter henne (1834).8 
Barn

Familie 2

Mildrid Larsdotter på Moldegjerdet (c 1789 - 1858)Mats ble født ca. 1769 i Molde.4,5 Han hadde kopper.5
Han var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 1 daler 2 ort 11 skilling.6

Mats trolovet seg den 29. desember 1793 i Bolsøy kirke med Guri Ivarsdotter. Forlovere: Knut Jakobsson på Fuglsetneset og Jon Larssen på Molde.1,7
Mats giftet seg den 26. januar 1794 med Guri Ivarsdotter.1,8
Han og Guri bodde på Moldegjerdet, Molde, i 1796.9
Annet navn: Mats Kristenssen på Årø, nevnt fra 1799 til 1807.10,11 Mats Kristenssen på Årø var utskrevet soldat i 1801.12
Han og Guri var husfolk på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801, sammen med Kristen Matssen, Ivar Matssen og Anne Matsdatter. Plassen hadde ikke jord. Familien bodde på Årø allerede i 1799 og var fremdeles der i 1807.12,10,11 Mats Kristenssen på Årø var daglønner iallfall fra 1801 til 1834.12,8
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 12 skilling.13
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.14

Han og Guri bodde på Moldegjerdet i 1815. Han kaltes husmann i 1817. Mats betalte 5 daler årlig i grunnleie fra ca. 1820 og hadde 8 dager arbeidsplikt med fri kost på Moldegård.15,16,3,17
Mads Christensen var vurderingsmann ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 15. februar 1815.15
Han var verge for Kirstina Kristensdatter i 1815 og til hennes død.18,15,19
Kirstina Kristensdatter døde hos ham den 11. desember 1816.20,21
Han var kreditor ved skiftet etter Kirstina Kristensdatter den 26. april 1817 på Moldegjerdet: 19 daler 4 ort 14 skilling for utlegg da hun i lang tid var sengeliggende under hans forsorg, både hjemme hos ham og inne i byen, og for begravelsen – men siden boet var fallitt, fikk han bare 5–4–8.21
Mats og Guri var husfolk på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, i 1827. Han hadde plassen til sin død. Huset ble da solgt for 33 daler, men enka ble boende der.3,17,2
Han var forlover for Sivert Matssen på Årø og Kristi Rasmusdotter på Moldegård, som giftet seg den 5. juni 1831 i Bolsøy kirke.22,23,24
Han var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 11 daler 4 ort 21¾ skilling. Huset, fjøset og kornlåven var taksert til 30 daler. Formue: 55 daler 4 ort 10 skilling. Enkemannen fordret 10 daler for begravelsen. Gjeld og omkostninger: 29–4–3¼. Enkemannens forlodd: 2–0–12. Arv: 23–4–18¾, fordelt på enkemannen og de fem barna.8

Mats giftet seg den 4. januar 1835 i Bolsøy kirke med Mildrid Larsdotter på Elsås.5,2

Mats døde ca. 1846 på Moldegjerdet.2 Skiftet etter ham ble sluttet den 25. november 1846. Arvinger: Mildrid Larsdotter, Sivert Matssen Moldenes, Mats Matssen, Henrikka Kristensdatter, Gurine Marie Ivarsdatter og Anne Matsdatter på Moldegjerdet. Formue: 72 daler 102 skilling. Gjeld og omkostninger: 45–0–70. Arv: 27–0–32.2

     Navnet hans ble skrevet Mads Christensen Moldgjærdet i 1817.16

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 91 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-86
 2. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 3. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b.
 5. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 388. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-196
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 31 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-33
 8. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 12. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 13. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 15. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 16. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 17. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 106.
 18. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 19. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 b.
 20. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1817. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 21. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a/b.
 22. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 389, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16058&idx_id=16058&uid=ny&idx_side=-157
 23. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 381, nr. 3. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-192
 24. [S693] Molde klok. 1862–79: s. 271, nr. 34. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16063&idx_id=16063&uid=ny&idx_side=-181
 25. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-50
 26. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-51

Steffen Kristenssen Fuglset1,2

M, #10015, (1771 - )
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset3,4 ( - c 1787)
Mor*Anne Helene Steffensdatter på Fuglsetneset4 (c 1744 - 1804)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Han kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Malena Larsdatter Øksenvåg (c 1771 - )Annet navn: Steffen Kristenssen på Fuglsetbøen.3 Steffen ble døpt den 3. mars 1771 i Molde kirke. Faddere: Knut kusk, Ola Moldegård, Beret Surnadal og Ingeborg Fuglset.3,5
Han var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 1 daler 2 ort 11 skilling.6
Han var fadder ved dåpen til Ivar Matssen på Moldegjerdet den 6. november 1796 i Molde kirke.2
Steffen Kristenssen Fuglset var matros i 1799.1
Steffen giftet seg den 9. juni 1799 i Kristiansund kirke med Malena Larsdatter Øksenvåg.7,8 Steffen Kristenssen var arbeider i 1801.8
Han og Malena bodde på mnr. 44, Kirklandet, Kristiansund, i 1801 sammen med Jens Steffenssen. Det bodde også en skomakerfamilie der.8
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 12 skilling.9
Han var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.10

Han bodde i Kristiansund i 1817.11

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 228 v. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2283&idx_id=2283&uid=ny&idx_side=-216
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 7. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 82 v. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=2283&idx_id=2283&uid=ny&idx_side=-84
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Qværnæs, Christiansund, Kirkelandet, No 44. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058427004124
 9. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 10. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.

Malena Kristensdatter1,2

K, #10016, (ca. 1767 - før 1817)
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset2 ( - c 1787)
Mor*Anne Ottarsdatter3 ( - c 1767)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megMalena ble født ca. 1767 i Molde.1,3
Jøsten Sjurdsson Øverland stevnet Kristen Kristenssen til tings i Molde i 1768. Den 8. desember ble Kristen dømt til å betale det han skyldte Jøstens kone for oppfostring av hans spedbarn (trolig Malena Kristensdatter) – 3 ort samt 3 daler i saksomkostninger.4
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling.5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 6 skilling.6
Hun var myndling av Anders Persson på Fuglset i 1807.1
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.7
Hun var myndling av Kristen Kristenssen på Moldegjerdet i 1809.3


Malena døde før 1817.8

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 99 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/103/
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.

Susanna Kristensdatter på Moldegjerdet1

K, #10017, (ca. 1778 - 1814)
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset2 ( - c 1787)
Mor*Anne Helene Steffensdatter på Fuglsetneset2 (c 1744 - 1804)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megSusanna ble født ca. 1778 i Molde.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling.3
Susanna Kristensdatter på Moldegjerdet var trolig i tjeneste hos Jakob Vinstrup i Molde i 1796.4
Susana hos Hr Winstrup var fadder ved dåpen til Ivar Matssen på Moldegjerdet den 6. november 1796 i Molde kirke.4
Susanna tjente hos Gjertrud Dorotea Tønder på mnr. 97, Bakken, Molde, i 1801.5
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 6 skilling.6
Hun var myndling av Lars Tostensson på Fuglset i 1807.7
Hun var arving ved skiftet etter Anne Kristensdatter den 28. januar 1809.8
Hun var myndling av Kristen Kristenssen på Moldegjerdet i 1809.9


Susanna døde i 1814 i Bolsøy prestegjeld.1 Hun ble jordfestet den 1. mai 1814 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,10

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Haugene, No 97. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002277
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.
 7. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b–395 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-38

Anne Kristensdatter i Olsmedbakken1

K, #10018, (ca. 1780 - 1804)
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset2 ( - c 1787)
Mor*Anne Helene Steffensdatter på Fuglsetneset3,2 (c 1744 - 1804)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnne ble født ca. 1780 i Molde.3,1
Hun ble kalt Anne Kristensdatter den yngste, nevnt 1788.2
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetneset den 4. januar 1788: 3 ort 5 skilling.4
Anne Kristensdatter bodde hos Anne Helene Steffensdatter og Knut Jakobsson på Fuglset, Bolsøy, i 1801.3
Annet navn: Anne Kristensdatter Moldegjerde, nevnt 1804.2,5
Hun bodde i Olsmedbakken, Molde, i 1804.1

Anne døde i 1804 i Molde. Den 28. august ble det betalt 1 ort for kirkegårdsjorden og 1 ort 8 skilling for ringing med den lille klokken.5,1 Hun ble jordfestet den 1. september 1804.1

     Navnet hennes ble skrevet Anna Chrestensdatter Olsmedbakken i 1804.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 b, 1. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630232
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 322 b–324 a.
 5. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1804. Uvisse inntekter, 28. august.

Ola Andersson Hagen1,2,3

M, #10019, ( - 1795)

Familie

Marit Knutsdotter Hagen (c 1742 - 1814)
To barn levde i 1802.4 
BarnOla giftet seg med Marit Knutsdotter.4,5
Han og Marit bodde i Bolsøy i 1766.6
Han ble kalt Ola skomaker, nevnt fra 1776 til 1787.7,5
Han og Marit bodde trolig i Kleive, Bolsøy, i juli 1776.7 Ola Andersson var skomaker i 1776. Han virket fremdeles i 1789 og skulle etter muntlig angivelse svare 16 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 16 skilling i næringsskatt (5 pst.)7,8,1
Han og Marit bodde på mnr. 168, Moldeneset, Molde, fra 1776. Forrige beboer var Ivar opplending. Året etter ble huset taksert til 40 daler. Ola opplending overtok i 1784.9,10,11
Ola Andersson på Fuglsetbøen kjøpte hus med stue, kammers og loft (samt fjøs og naust) på fhv. mnr. 181, Fuglsetneset, Molde, i 1784 på auksjon etter Ivar Ivarsson Griset. Ola flyttet inn samme år.12,13 Ola Andersson fikk festeseddel på grunnen på fhv. mnr. 181 den 16. november 1787. Seddelen ble tinglyst 30. juni 1788.14
Annet navn: Ola Andersson på Fuglsetbøen, nevnt fra 1788 til 1790.15,16
Han var fadder ved dåpen til Anne Ivarsdatter på Moldegjerdet den 18. april 1788 i Molde kirke.17,18

Han og Marit bodde på fhv. mnr. 181 i 1789.8
Ola Andersson Hagen kjøpte hus med grunn og hageplass på mnr. 34, Grova, Molde, den 2. januar 1790 av Ingeborg Klinge. Kjøpesum: 140 daler. Skjøtet ble tinglyst 2. august.1 Ola Andersson på Fuglsetbøen lånte 40 daler av Brit Jonsdotter Fuglset den 11. juni 1790 mot pant i huset han eide og hadde bebodd på fhv. mnr. 181. Obligasjonen ble avlyst 6. februar 1792.16
Ola Andersson Hagen solgte hus med stue, jernkakkelovn, kjøkken, kammer og loft på fhv. mnr. 181 den 30. januar 1792 til Per Knutsson Strande. Kjøpesum: 49 daler. Skjøtet ble tinglyst 6. februar. Grunnen tilhørte Fuglset, og plassen sognet til Bolsøy fra kanselliresolusjon av 1794.2
Han og Marit bodde på mnr. 34.4

Ola døde i 1795 i Molde. Den 22. april ble det betalt 1 daler 2 ort 16 skilling til kirken for begravelsen.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Andersen Fuglsetbøen i 1790.16

     Elling Andersson i Hagen og Ola Andersson Hagen kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 365. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-185
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 385. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610195
 3. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 79 b.
 4. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 516. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610261
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 58 b, kvinner, 3. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620597
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-47
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 181. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1776, tingsvitne. Endringer, mnr. 199. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064194
 10. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Schultz Hagen, mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064097
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, tingsvitne. Endringer, mnr. 187. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 12. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#231
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, tingsvitne. Endringer, mnr. 196. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 14. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 450 b, publiseringsnr. 15. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420453
 15. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 323 a.
 16. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 366.
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 178 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-137

Ivar Bendiksson på Eidsnes1

M, #10020, (1758 - )
Far*Bendik Olsson i Hatlen (c 1721 - )

Familie

Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes (1741 - c 1806)
De hadde ikke barn.1 Ivar ble født i 1758 i Hatlen, Bolsøy. I november ble det betalt 20 skilling for kirkegangen til Bendik i Hatlens kone.2,3,4
Annet navn: Ivar Bendiksson i Hatlen, nevnt fra 1783 til 1788.5,3 Han var landvernssoldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, fra 1783.3,5
Ivar trolovet seg den 3. august 1788 (etter prekenen) i huset på Eidsneset, Eide, Bolsøy, med Ingeborg Kristensdatter på Fuglsetbøen. Ivar foreviste festeseddel på plassen og kompanisjefens tillatelse. Forlovere: Just Kristoffersson i Strandhagen og Gamle-Ola Eide.5
Ivar giftet seg den 12. oktober 1788 i Bolsøy kirke med Ingeborg Kristensdatter på Fuglsetbøen.5,1
Han og Ingeborg var husfolk på Eidsneset i 1801, sammen med Marit Arnesdotter. Plassen hadde jord. Marit var leieboer.2
Han var arving ved skiftet etter Ingeborg Kristensdatter på Eidsnes den 17. mars 1807: 3 ort.6


     Navnet hans ble skrevet Iver Bendixsen Halten i 1788.5

Kilder/noter

 1. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kleve, Eide Nedre.
 3. [S1567] 2. trondhjemske infreg, ruller 1782–90: 1787, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Landvern, nr. 13. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201700064
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, november. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-17
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b–223 a.

Hans Hansson på Korsan1

M, #10021, ( - før 1817)Hans giftet seg med Ingeborg Kirstina Kristensdatter.1,2
Annet navn: Hans Hansson på Herje, nevnt 1807.2 Hans og Ingeborg bodde på Herje, Veøy, i 1807.2
Han og Ingeborg Kirstina bodde på Korsan, Veøy, i 1809.1

Hans døde før 1817.3

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 394 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/102/
 2. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.

Lars Bjørnardsson i Strandhagen1,2

M, #10022, (1775 - )
Far*Bjørnard Larsson i Kvam2,3 (1738 - 1812)
Mor*Brit Toresdotter i Kvam2,3 (1744 - 1811)
3-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ingeborg Justsdotter i Strandhagen (c 1781 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Lars Bjørnardsson i Kvam.3
Lars ble født i 1775 i Kvam, Lesja.3 Lars Bjørnardsson, Engebret Larsson, Jødda Bjørnardsdotter og Brit Bjørnardsdotter o.a. tjente hos Hans Mikael Klingenberg og Hedvig Sofia Lossius på Indre Årø, Bolsøy, i 1801.4
Annet navn: Lars Bjørnardsson på Årø, nevnt 1802.5,4
Lars giftet seg den 26. desember 1802 i Bolsøy kirke med Ingeborg Justsdotter i Strandhagen (forlovere: Jon Nilssen i Bakken og Bjørnard Larsson på Årø).5,6
Han og Ingeborg bodde i Strandhagen, Strande, Bolsøy, iallfall fra 1805 til 1812. De overtok bruket etter hennes foreldre.1,2,7
Han var verge for Anne Kristensdatter i 1807.8
Han var arving ved skiftet etter Bjørnard Larsson og Brit Toresdotter på Årø den 16. desember 1812: 37 daler 2 ort 15 skilling og 2 skjepper bedervet korn. Han fordret også 6 daler.9
Han var verge for Kari Bjørnardsdotter i 1812.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 b, 1805, 10. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630145
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610022
 3. [S70] Bygdebok for Lesja 1: s. 220. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091224006#223
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 416 b, Indre Aarøe, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670278
 5. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 11. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 343. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=346
 8. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 9. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 19 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610023
 10. [S1750] Trondheim, Domkirken mini. 1839–47: s. 310, nr. 67. https://www.digitalarkivet.no/kb20050511040801
 11. [S363] Bolsøyboka II: s. 381. https://www.nb.no/items/bf6d55b9bbdbf93e61cab112bd19c002?page=384

Ola Jakobsson Bø1,2,3

M, #10023, (1760 - 26. oktober 1837)
Far*Jakob Nilsson 4 (c 1736 - 1809)
Mor*Kari Nilsdotter (c 1735 - 1795)

Familie

Anne Dorotea Falk (c 1760 - 1814)
De kan ha hatt fler barn. 
Barn
Ola Bøs signatur på et promemoria fra 1799Annet navn: Ola Jakobsson på Reiten.4
Ola ble født i 1760 på Reiten, Gausdal.4,5,6 Ola ble døpt den 4. januar 1761 i Gausdal kirke.4
Ole Jacobsen (16 år) ble konfirmert den 22. april 1778 på Reknes hospital, Molde.7
Ole hos Etatz R[aa]den kjøpte ved skifteauksjonen etter Maria Frimann Omsen den 2. februar 1784: tedåse (9 skilling) o.a.8

Ola giftet seg den 18. juli 1793 i Leirgrovvik, Bolsøy, med Anne Dorotea Falk (forlovere: Bastian Fris og John Ord). De ble viet i huset etter kongebrev.2,6 Ola Jakobsson Bø var lensmann i Fanne tinglag iallfall fra 1793 til 1815. Han ble i 1796 beskikket til supplikk- og brevskriver for allmuen i Romsdal amt.9,2,3,10
Han var kreditor ved skiftet etter Martein Knutsson den 7. mai 1796: 4 daler.11
Ola Jakobsson Bø fikk festeseddel på et stykke utmark i Leirgrovvik fra John Ord den 4. juli 1796. Seddelen ble tinglyst 24. oktober.12
Han var fadder ved dåpen til Sara Johanna Jørgenssen den 25. januar 1798 i Molde kirke.13

Han og Anne Dorotea bodde på mnr. 75, Kirkebakken, Molde, i 1798. Han hadde kjøpt huset, trolig av svogeren Jens Lund (s.d.).14 Ola Jakobsson Bø kjøpte hus med grunn og hageplass på mnr. 76, Hovedgata, Molde, i 1798 på auksjon fra Johan Kristoffer Lossius. Kjøpesum: 140 daler. Auksjonsskjøtet ble utstedt 12. desember, og tinglyst 11. november året etter. Ola rev det gamle huset i mars 1799 og brukte tomten som hageplass.15,16 Ola Jakobsson Bø var overveier og -måler i 1798. Han kaltes også overveier i 1825.15,6,17
Marta Ivarsdotter Borvik stevnet Mari Andersdotter Rønningen og Jøris Ivarsson til tinget i Molde den 7. oktober 1799. Vitner: Brit Johansdotter Daugstad, Bolla Nilsdotter, Marit Sørensdatter, Eli Hallvorsdotter Herje og Beret Olsdotter Øygard. Det var et motsøksmål. Vitnet Beret Øygard hadde blant annet hørt Mari si at Martas arbeidsgiver, Ola Jakobsson Bø, «havde stiaalet sig sit Navn til da han ikke hedte Ole Bøe men han kunde kalde sig med sit rette Navn» (hun mente antakelig Reiten).18
Ola og Anne Dorotea hadde Marta Ivarsdotter i tjeneste i 1801.6
Ved folketellingen av 1801 bodde Ola og Anne Dorotea på mnr. 75, sammen med Even Hammer , Anne Sylvia og John Ord. Sistnevnte var losjerende. I 1807 var huset taksert til 300 og kufjøset til 40 daler.6,19
Han var arving ved skiftet etter Even Hammer den 11. februar 1801.20,21,22
Ola Jakobsson Bø fikk gården på Årøneset, Bolsøy, fra dødsboet etter Even Hammer i 1801 i henhold til testament av 1791. Bø hadde da i mange år tjent ham «troe og redelig og saa omhyggelig seet mig tilgode».23,24
Han var forlover for Ola Knutsson Lund og Olava Persdatter, som giftet seg den 15. april 1805 i Bolsøy kirke.25,26
Knut Andersson bodde på Årøneset i 1805, antakelig som ansatt hos Ola Jakobsson Bø.27
Han var forlover for Knut Andersson på Årøneset og Kari Persdotter i Fannbostadgjerdet, som giftet seg den 26. desember 1805 i Bolsøy kirke.27,28,29

Ola Jakobsson Bø solgte på Årøneset i 1812 til Laurits Bie Møller. Laurits bosatte seg der.30,31
Han var kreditor ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 15. februar 1815: Han frafalt fordringen grunnet boets fattige omstendigheter.3
Han var verge for Anne Stine Bjørset i 1825.17


Ola døde den 26. oktober 1837 i Molde, hos Sven Owren, «stille og rolig uden nogen forutgaaende Sygdom».32,33,34

     Navnet hans ble skrevet Ole Bøe fra 1798 til 1815.13,3

Kilder/noter

 1. [S1630] Rektor Alexander Brinchmann: s. 97. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061808049?page=98
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 91 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-86
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 4. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 26, 1761, Dom p: Circums: https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640645
 5. [S1109] Gausdal mini. 1758–1809: s. 27, Marias renselsesfest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603640646
 6. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 75.
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-113
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 992–995. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/211/
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1795–96, endringer. Promemoria 1.12.1795. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064014
 10. [S1708] Romsdal pantebok 1806–16: fol. 346 b, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002610349
 11. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/
 12. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 294 a, nr. publiseringsnr. 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420751
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 14. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 470. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610238
 15. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 469. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610237
 16. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1799–1800, endringer. Promemoria 30.12.1799. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064115
 17. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 122 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/125/
 18. [S741] Molde tingbok 1797–1831: fol. 31 a–32 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429370032
 19. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 16 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 74. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
 20. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 296 b–297 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/8/
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 288 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/293/
 22. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 294 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/6/
 23. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 297 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/8/
 24. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 288 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/293/
 25. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 137 b, nr. 7. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630181
 26. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 27. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 a, nr. 17. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630181
 28. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630128
 29. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 185 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24622/198/
 30. [S363] Bolsøyboka II: s. 357. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=360
 31. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 32. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Bøe, Ole.
 33. [S1117] Det gamle Molde: s. 236.
 34. [S1117] Det gamle Molde: s. 237.

Marit Arnesdotter1

K, #10024, (ca. 1731 - )Marit ble født ca. 1731.1
Marit giftet seg med en uregistrert person. Hun var enke i 1801.1 Hun var leieboer hos Ivar Bendiksson og Ingeborg Kristensdatter på Eidsneset, Eide, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Kleve, Eide Nedre.

Kirstina Kristensdatter på Moldegjerdet1

K, #10025, (1790 - 11. desember 1816)
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset2,3 (1758 - 1815)
Mor*Brit Knutsdotter på Fuglset4,1 (c 1761 - 1809)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Kirstina Kristensdatter på Fuglsetneset.2
Kirstina ble født i 1790 i Molde. Hun ble først hjemmedøpt.2 Kirstina ble døpt den 2. mai 1790 i Molde kirke.2 Kirstina tjente på Ellingsgarden, Bolsøy, i 1801.5
Hun var kreditor ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 8. juni 1815: 10 daler for ti ukers tilsyn med Jon.6
Hun var arving ved skiftet etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 22. november 1815: 35 daler 12 skilling.7
Hun var myndling av Mats Kristenssen på Moldegjerdet i 1815 og til hennes død.4,3,8
Hun var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.9


Kirstina døde den 11. desember 1816 på Moldegjerdet, Molde, ugift, av brystsvakhet, hos farbroren Mats Kristenssen. Hun hadde lenge vært sengeliggende under hans forsorg, både hjemme hos ham og inne i byen.10,11 Kirstina Kristensdatter på Moldegjerdet ble jordfestet den 19. januar 1817 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.10,12 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 26. april 1817 på Moldegjerdet. Kreditorer: Mats Kristenssen på Moldegjerdet o.a. Det ble holdt skifteauksjon 25. juni. Formue: 11 daler 1 ort 2 skilling. Gjeld: 25–2–16. Skiftet ble sluttet 8. november i Molde.11

     Navnet hennes ble skrevet Kirstina Chrestensdatter i 1801.5

     Navnet hennes ble skrevet Christina Christensdatter i 1815.7

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 a.
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 4. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Sigelsæt Ytter.
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 7. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 b.
 8. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 b.
 9. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 b, 1817. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-46
 11. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a/b.
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 36 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-39

Lars på Lubbenes1

M, #10026, ( - etter 1815)Han bodde på Lubbenes, Berg, Bolsøy, i 1815.1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Kristen Kristenssen på Fuglsetbøen den 18. februar 1815: huset med forstue, jernovn, kjøkken, loft og to svaler (alt under torvtak) for 70 daler.2


     Navnet hans ble skrevet Lars Lubbenesset i 1815.1

Kilder/noter

 1. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 b.
 2. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a–272 b.

Per Persson på Fuglsetneset1

M, #10027, (ca. 1794 - )
Far*Per Knutsson Strande2,3,4 (c 1756 - 1813)
Mor*Gjertrud Bendiksdotter på Fuglsetbøen4 (c 1754 - )
5-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Kristi Knutsdotter på Fuglset (c 1786 - )Per ble født ca. 1794.4,3 Han hadde kopper.5 Han bodde hos Per Knutsson og Gjertrud Bendiksdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.4,6
Han var arving ved skiftet etter Jon Knutsson Strande og Beret Olsdotter den 26. desember 1815.7
Han var myndling av Andreas Blom Øvre i 1815.2

Annet navn: Per Persson på Fuglsetbøen, nevnt 1820.5,2,3
Per giftet seg den 10. september 1820 i Bolsøy kirke med Kristi Knutsdotter på Fuglset (forlovere: Aslak Jøstensson på Årø o.a.) Per var da uten egen bolig.5
Han var husmann på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy, i 1838.1
Han var forlover for Jon Botolvsson på Kringstad og Ingeborg Andersdotter på Fuglsetneset, som giftet seg den 16. april 1838 i Bolsøy kirke.1


     Navnet hans ble skrevet Peer Peersen Fugelsetnæs i 1838.1

Kilder/noter

 1. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 401, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640165
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 5. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 369, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640148
 6. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 532 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/239/

Per Knutsson på Hoem1,2,3

M, #10028, (1779 - 12. september 1873)

Familie 1

De hadde ett barn.4 

Familie 2

Siri Knutsdotter på Hoem (1777 - 1867)
De hadde to barn.4 Annet navn: Per Knutsson på Malme.1
Per ble født i 1779 på Malme, Vågøy.1
Per giftet seg den 26. juli 1801 med en uregistrert person.1
Han var bruker på Røsta, Indre Hoem, Vågøy, fra 1801.1
Per giftet seg den 6. juli 1811 i Kleive kirke, Bolsøy, med Siri Knutsdotter på Strande.2,3,1
Han og Siri var brukere på Røsta fra 1811.1

Per døde den 12. september 1873 i Fræna.1

     Navnet hans ble skrevet Peder Hoem fra 1815 til 1817.2,3

Kilder/noter

 1. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 79.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 3. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 80.

Tøri Olsdotter1

K, #10029, (ca. 1735 - )Tøri ble født ca. 1735.1 Tøri Olsdotter var vanfør og mottok almisse fra sognet i 1801.1 Ved folketellingen av 1801 var Tøri Olsdotter leieboer på Fuglsetneset, Fuglset, Bolsøy, hos Kristen Kristenssen og Brit Knutsdotter.1,3

     Navnet hennes ble skrevet Tyrri Olsdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/14/
 3. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.

Synnøv Olsdotter på Ytre Mittet1,2

K, #10030, (ca. 1740 - 27. desember 1825)
Far*Ola Aslaksson på Mittet3 (c 1709 - 1749)
Mor*Mari Olsdotter på Mittet3,4 ( - e 1769)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Persson på Ytre Mittet (c 1725 - 1804)
De hadde seks barn.7 
BarnSynnøv ble født ca. 1740.5,3 Hun tjente trolig på bnr. 7, Ytre Mittet, Veøy, i 1762.6
Hun var myndling av Knut Olsson på Dale ca. 1768.3

Synnøv trolovet seg den 25. mai 1768 i Veøy kirke med Per Persson på Fuglset. Forlovere: Jakob Jakobsson på Ytre Mittet og Ola Olsson på Ytre Mittet.1
Synnøv giftet seg den 21. juni 1768 i Veøy kirke med Per Persson på Fuglset.2,5,7
Hun og Per var brukere i Botolvgarden, Ytre Mittet, Veøy, i 1768. De overtok etter hennes bror Pål og brukte 1 pund 20 merker. I nødsåret 1773 kjøpte Per først 1 tønne 2 skjepper havre, og siden 6 skjepper til, på kreditt fra myndighetene. Året etter ble gjelden slettet.7,8,9,10,11
Hun og Per var innerster på Ytre Mittet, Veøy, i 1782.12
Hun og Per bodde på Vågseter, Veøy, i 1786.13 Ved folketellingen av 1801 var Synnøv og Per husfolk på Kobbehalsen, Vågseter, Veøy. Beret Kristensdotter bodde også der. Plassen hadde ikke jord, og de var almissefolk.5,14
Annet navn: Synnøv Olsdotter på Vågseter, nevnt 1825.15,5

Synnøv døde den 27. desember 1825 i Veøy, som legdelem i Nesje legd.15 Hun ble gravlagt den 30. desember 1825.15

     Navnet hennes ble skrevet Synnev Olsdatter Yttre-Mættit i 1768.2

Ifølge Bygdebok for Holm sokn 1 (s. 360) var Synnøv Olsdotter på Ytre Mittet (gift 1768) datter av Ola Jakobsson på Mittet, men hans datter Synnøv var ti år yngre og ugift ved skiftet etter ham i 1772.16,17

Kilder/noter

 1. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 51, 25. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660508
 2. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 52. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-28
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 501 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660531
 4. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 75, 20. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660520
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Wogsæter.
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 237. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041079
 7. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 429. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#430
 8. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 164 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410754
 9. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 41, nr. 267.
 10. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 68, nr. 243.
 11. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 94.
 12. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 250. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-128
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 1046.
 14. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 806.
 15. [S1476] Veøy klok. 1818–39: s. 203, 1825, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904680577
 16. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 360. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010100708007?page=361
 17. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 632 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/665/

Kari Persdotter Mittet1,2,3

K, #10031, (1769 - 27. mars 1844)
Far*Per Persson på Ytre Mittet3,4 (c 1725 - 1804)
Mor*Synnøv Olsdotter på Ytre Mittet3,4 (c 1740 - 1825)
3-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie 2

Hans Eiriksson Ure (c 1771 - 1844)
BarnKari ble født i 1769 på Ytre Mittet, Veøy.3
Annet navn: Kari Persdotter på Krokset, nevnt 1798.5
Kari fikk barn med Kristen Jøstensson Øverland i 1798 og 1800. Han ble stevnet til tings 3. september 1800 for å avklare farskap. Husbonden, Ola Persson på Øverland, møtte på hans vegne og erklærte at Kristen ville ta til seg og i helhet forsørge gutten, som han anerkjente som sitt barn, men ikke jenta. Kari gikk med på dette mot at hun fikk føre tilsyn med oppdragelsen når hun møtte ønske det, og påtok seg på sin side all forsørgelse av jentebarnet (de ble senere naboer i Molde).6,1,7,5 Kari bodde på en plass på Årø, Bolsøy, i 1800.6 Karen Pedersdatter (i sitt 32. år) var i tjeneste hos Fredrik Kristian Stenbukk og Maren Johanna Krog på mnr. 80, Hovedgata, Molde, i 1801.8
Kari giftet seg den 30. november 1801 i Bolsøy prestegjeld med Hans Eiriksson på Holsbøen (forlovere: Ola Eriksson på Holsbøen o.a.)2,9
Annet navn: Kari Persdotter i Bergsbakken, nevnt fra 1802 til 1804.10,11
Hun og Hans bodde i Bergsbakken, Berg, Bolsøy, iallfall fra 1802 til 1804.10,11
Hun og Hans bodde på mnr. 147, Olsmedbakken, Molde, i 1807. Huset var taksert til 30 daler. De var der i 1816, da han ble lignet for 2 daler i sølvskatt (innskudd i Norges Bank), og de døde som huseiere. Alexander Brinchmann beskrev Hans som «frivillig politiofficiant til å overholde forbudet mot kjelkeaking i bakken».12,13,14,15
Hun ble kalt Kari Persdotter Ure, nevnt 1844.9 Hans og Kari eide grunnen på mnr. 127, under Berget, Molde.14

Kari døde den 27. mars 1844 i Molde.9 Hun ble gravlagt den 3. april 1844.9 Skiftet etter henne og Hans ble sluttet den 6. oktober 1845. Kreditorer: Bastian Friis Dahl, Peter Rikardus Møller, Einar Kristensson Stokkeland og Gunnhild Marie Rypdal o.a. Arvinger: Peter Kristensson, Beret Kristensdotter, Erik Hansson Ure og Synnøv Hansdotter i Istadlia. Aktiva: 113 daler 37 skilling. Passiva: 60 daler 100 skilling. Arv: 52 daler 57 skilling.16

     Navnet hennes ble skrevet Karen Pedersdatter Aarøepladsen i 1800.6

     Navnet hennes ble skrevet Karen Pers Datter i 1820.17

Kilder/noter

 1. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 455 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31142/437/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 135 a, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630178
 3. [S237] Bygdebok for Holm 1: s. 429. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010081108082#430
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Wogsæter.
 5. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 505. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-255
 6. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-49
 7. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 456 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31142/437/
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 80. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002178
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 239, 1844, nr. 1. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620556
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b, 1802, 31. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630143
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 56 b, 1804, 19. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630144
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 b, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 138. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063033
 13. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 5, Ohlsmedbakken, mnr. 147. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301008
 14. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 15. [S1630] Rektor Alexander Brinchmann: s. 93. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012061808049?page=94
 16. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b–14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 17. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 467, nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640174
 18. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016

Beret Kristensdotter på Vågseter1,2

K, #10032, (17. mai 1798 - )
Far*Kristen Jøstensson Øverland5,3 (c 1770 - )
Mor*Kari Persdotter Mittet3,4,5,2 (1769 - 1844)
4-menning 5 ganger forskjøvet til megBeret ble født den 17. mai 1798 i Veøy, utenom ekteskap.3,2 Beret ble døpt den 27. mai 1798 i Veøy kirke.3 Ved folketellingen av 1801 bodde Beret Kristensdotter på Kobbehalsen, Vågseter, Veøy, hos moras foreldre, Per Persson og Synnøv Olsdotter.2,6
Hun ble kalt Kobbhals-Beret.6 Beret Kristensdotter på Vågseter ble konfirmert den 24. oktober 1813 i Veøy kirke.1
Hun var arving ved skiftet etter Hans Eiriksson og Kari Persdotter Ure den 6. oktober 1845: 4 daler 44 skilling.7

Kilder/noter

 1. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 230 a, kvinner, nr. 17. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16044&idx_id=16044&uid=ny&idx_side=-186
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Wogsæter.
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 505. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-255
 4. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016
 5. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 455 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31142/437/
 6. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 806.
 7. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 13 b–14 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090202610016

Ottar Eriksson på Eidhammar1,2,3

M, #10033, (omkr. 1675 - )
Far*Erik Eriksson på Eidhammar4 (c 1595 - c 1679)
Mor*Anne Ottarsdotter på Eidhammar4 ( - e 1679)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

De hadde trolig ikke barn. 

Familie 2

Kristi Olsdotter på Årø ( - c 1751)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnOttar ble født omkr. 1675 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.1,5
Ottar giftet seg med enka etter Ravald Larsson på Eidhammar (s.d.).1,6
Han var bruker i Klokkargarden, Ytre Eidhammar, Tresfjord, fra 1697.7
Ottar hadde Lars Ravaldsson i tjeneste i 1701.1

I manntallet av 1701 står han i Klokkargarden, sammen med Ola Ravaldsson og Jon Ravaldsson. Ottar drev fremdeles i 1736.1,7
Ottar giftet seg med Kristi Olsdotter.8
Han var forlover for Ola Olssen Bjørstad og Brit Hansdotter på Nerem, som ble trolovet den 1. november 1722 i Vestnes kyrkje.2
Han var verge for Kristi Olsdotter på Rypdal i 1726.6,7
Han var fadder ved dåpen til Børre Bendiksson den 5. september 1727.3
Han var trolig verge ved skiftet etter Anders Olsson på Venås i 1734.9,7
Han var verge for Anne Eriksdotter på Øverås i 1736.10

Han og Kristi var brukere på Indre Årø, Bolsøy, fra ca. 1739. Bruket var på 1 våg 18 merker i 1748.11,5
Annet navn: Ottar Eriksson på Indre Årø, nevnt 1741.12 Ottar Eriksson på Indre Årø var oppnevnt til lagrettemann i Fanne tinglag i 1741. Han skulle virke året etter.12
Annet navn: Ottar Eriksson på Årø, nevnt fra 1742 til 1751.13,5,8,14
Han var kreditor ved skiftet etter Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem den 20. november 1742: 3 daler.15
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Ivarsson på Bolsøy og Anne Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 3 ort.16
Han var kreditor ved skiftet etter Erik Hansson på Solemdalen den 23. januar 1743.17
Han var verge for Kristi Ottarsdotter på Årø i 1751.8


     Navnet hans ble skrevet Ottho Eidhammer i 1722.2

     Navnet hans ble skrevet Otta Aarøe i 1743.13

     Navnet hans ble skrevet Otter Aarøe i 1748.5

     Navnet hans ble skrevet Othe Erichsøn Aarøe i 1751.8

Kilder/noter

 1. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 212, ytter Eidhammer. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282119
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 25. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-14
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 86. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660251
 4. [S77] Tresfjord I: s. 662.
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 4. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690215
 6. [S77] Tresfjord I: s. 668.
 7. [S77] Tresfjord I: s. 669.
 8. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751. 26. november.
 9. [S77] Tresfjord I: s. 461.
 10. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: mai–juli 1736. 18. juli.
 11. [S77] Tresfjord I: s. 670.
 12. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 25 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400482
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650265
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 17. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 246 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/263/

Brit Ottarsdotter på Eidhammar1

K, #10034, (1722 - 1728)
Far*Ottar Eriksson på Eidhammar1 (o 1675 - )
Mor*Kristi Olsdotter på Årø ( - c 1751)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megBrit ble født i 1722 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.1

Brit døde i 1728 på Ytre Eidhammar, 5½ år gammel.1

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 668.

Anne Ottarsdotter på Årø1,2,3

K, #10035, (1725 - før 1792)
Far*Ottar Eriksson på Eidhammar4 (o 1675 - )
Mor*Kristi Olsdotter på Årø ( - c 1751)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Sjurd Eriksson på Årø (c 1725 - 1778)
To barn levde i 1778.2 
BarnAnnet navn: Anne Ottarsdotter på Eidhammar.4
Anne ble født i 1725 på Ytre Eidhammar, Tresfjord.4
Anne giftet seg med Sjurd Eriksson.2
Etter barsel ble Siver Aarøes kone innledet i kirken i november 1758. Det ble betalt 1 ort 2 skilling.5

Hun og Sjurd var brukere på Indre Årø, Bolsøy, i 1762. Bruket var på 1 våg 18 merker i 1763.6,7
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Eriksson på Årø den 11. august 1778: 28 daler 2 ort 5 skilling.8
Hun var myndling av Tosten Larsson på Fuglset i 1778 og 1781.2,1
Anne var kårkone på Indre Årø fra 1781.1

Anne døde før 1792.3

Kilder/noter

 1. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 244 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660205
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397
 3. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 40 a. https://media.digitalarkivet.no/tl20081001660453
 4. [S77] Tresfjord I: s. 668.
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, november. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 6. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, mnr. 15.
 7. [S363] Bolsøyboka II: s. 340. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=343
 8. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 395 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670397

Alet Larsdotter på Øverland1,2,3

K, #10036, (1758 - 2. februar 1823)
Far*Lars Olsson på Øygarden4,5 (c 1714 - 1780)

Familie

Ola Persson på Øverland (c 1751 - 1835)
Fire barn levde i 1823.3,11 
BarnAlet ble født i 1758 på Øygarden, Veøy.4 Alet ble døpt den 19. april 1758 i Veøy kirke. Faddere: Anne Mikkelsdotter på Talberg og Kari Mikkelsdotter på Talberg o.a.4
Hun var arving ved skiftet etter Lars Olsson på Øygarden den 2. september 1780: 2 daler 3 ort 16 skilling.6

Annet navn: Alet Larsdotter på Øygarden, nevnt 1789.7,4
Alet trolovet seg den 3. mai 1789 på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy, med Ola Persson Tollås. Forlovelsen skjedde i huset, kalt Fuglsetneset. Forlovere: Ola Persson Øverland og Hallvor Persson på Berg.8,7
Alet giftet seg den 12. juli 1789 i Bolsøy kirke med Ola Persson Tollås.9,7,3
Hun og Ola bodde på Øverland, Bolsøy, i 1789.1
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Persson den 5. november 1799.10

Hun og Ola var brukere på bnr. 3, Øverland, Bolsøy, i 1801. Per Olsson, Marta Olsdotter og Jøsten Kristenssen o.a. bodde også der. Marta og Jøsten var leieboere. Ola og Alet drev til 1823.11,12

Alet døde den 2. februar 1823 på Øverland, av koldfeber (malaria).2,3 Hun ble jordfestet den 2. mars 1823.2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630008
 2. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 187, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911640096
 3. [S359] Romsdal skifteprotokoll 1823–31: fol. 45 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24625/49/
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441, 19. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660427
 5. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 515 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670521
 6. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 515 b–516 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670521
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b.
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 15 b.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 11. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Øverland.
 12. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 591, kårkontrakt. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620297

Hallvor Persson på Berg1,2,3

M, #10037, (ca. 1741 - oktober 1821)
Far*Per Olsson på Årø4
Mor*Anne Knutsdotter på Årø

Familie

Sissel Ingebrigtsdotter på Berg (c 1742 - 1818)
Ingen barn levde i 1821.4 Hallvor ble født ca. 1741 på Årø, Bolsøy.5,6 Han ble innrullert som soldat i Fannåttingske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1762. Han ble utkommandert til Holstein 12. mars, og kom tilbake 21. juli året etter. I 1773 hadde han tjenestegjort 10½ år og ble overført til landvernet.5,6
Annet navn: Hallvor Persson på Årø, nevnt 1764.6,5,7
Han var fadder ved dåpen til Per Eriksson Berg den 29. januar 1764 i Molde kirke.7,8

Hallvor giftet seg mellom 1765 og 1773 med Sissel Ingebrigtsdotter på Fannbostad.2,9,6,5 Hallvor Persson fikk bygselseddel på 1 pund 15 merker på bnr. 7, Berg, Bolsøy, fra Ole Alsing den 4. september 1769. Seddelen ble tinglyst 19. oktober.10
Han var fadder ved dåpen til Per Ingebrigtsson i Myra den 8. august 1770.3

Han og Sissel var brukere på bnr. 7 i 1773. I 1801 var de husfolk med jord på Berg.6,9
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Erik Kristensson på Bergsgjerdet den 26. mars 1776.11
Han var verge for Kristen Eriksson på Bergsgjerdet i 1776.12
Han var verge for Ingebjørg Ingebrigtsdotter i 1779.13
Han var fadder ved dåpen til Anne Persdotter på Lubbenes den 5. april 1779 i Bolsøy kirke.14,15
Han var forlover for Ingeleiv Andersdotter på Mauset og Søren Olsson på Fannbostad, som ble trolovet i 1779.16
Knut Olsson i Lia og Marta Aslaksdotter på Lønset ble stevnet til tinget på Lønset, Bolsøy, den 21. oktober 1782. De hadde hatt 48 gjester i bryllupet, som var fler enn tillatt. Blant disse var Synnøv Andersdotter på Lønset, Anders Aslaksson på Ytre Lønset, Ola Olsson i Lia, Ola Olsson i Lia, Per Knutsson på Vedelva, Åmund Olsson på Skjørsetra, tambur Per i Lia, Per Andersson på Romold, Anne Aslaksdotter på Romold, Sjurd klokker, Knut i Hommelvika, Just Strande, Brit Strande, Ingebrigt Olsson Strande, Sissel Knutsdotter på Fuglset, Brit Lassesdotter Kleive, Hallvor Persson på Berg, Kristi Bolsøy, Jon Knutsson Strande, Rasmus Ivarsson på Lønset, Eli Aslaksdotter på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset samt brudgommens bror i Skjørlia og brudas ugifte søster i Ytterhaugan. Alle var innstevnet, fordi de i Molde hadde drukket, støyet og fart gjennom byen med «Spillen og Svermerie» på en søndag, og i bryllupshuset på landet drukket brennevin og holdt fest i fler dager enn tillatt – de holdt på til tirsdag 2. juli. Knut Olsson ble utpekt som ansvarlig og bøtelagt 3 daler for antall gjester, 5 daler for brennevinsskjenking, 5 daler for festing over tiden, og 2 daler 8 skilling for helligdagsbrøde – til sammen 15 daler 8 skilling, som tilfalt sognets fattige.17
Han var fadder ved dåpen til Knut Larsson den 28. august 1785 i Molde kirke.18,19
Han var forlover for Ingebjørg Ingebrigtsdotter og Erik Eriksson på Solemdalen, som ble trolovet den 20. november 1785.20
Han var forlover for Per Olsson Torhus og Kari Ingebrigtsdotter Eikrem, som ble trolovet den 30. april 1786.21
Han var forlover for Ola Jakobsson på Litlebostad og Eli Persdotter på Litlebostad, som ble trolovet den 14. oktober 1787 i Bolsøy kirke.22,23
Han var verge for Anne Eriksdotter i 1788.24
Han var forlover for Knut Larsson på Berg og Beret Ingebrigtsdotter på Fannbostad, som ble trolovet den 24. mars 1788 i Bolsøy.25
Han var forlover for Ola Persson Tollås og Alet Larsdotter på Øygarden, som ble trolovet den 3. mai 1789 på Fuglsetbøen, Fuglset, Bolsøy.26,27
Han var fadder ved dåpen til Marta Sjurdsdatter på Moldegjerdet den 25. juli 1790 i Molde kirke.28
Han var fadder ved dåpen til Gjertrudanna Jonsdatter den 3. februar 1791.29
Han var fadder ved dåpen til Knut Persson den 10. april 1791 i Molde kirke.29,30
Han var fadder ved dåpen til Knut Bjørnardsson på Årø den 18. september 1791 i Bolsøy kirke.31,32
Han var forlover for Knut Olsson og Brit Olsdotter Sylte, som ble trolovet den 25. september 1791 på Årøneset, Bolsøy.33
Han var fadder ved dåpen til Hans Larsson i Leirgrovvik den 25. mars 1792.1
Han var forlover for Ola Knutsson på Brattset og Marit Olsdotter på Torhus, som giftet seg den 9. november 1797 i Bolsøy.34
Han var fadder ved dåpen til Beret Maria Persdatter på Moldeneset den 17. mai 1798 i Molde kirke.35
Han var forlover for Anders Anderssen i Myra og Kristi Olsdotter, som ble trolovet den 28. mai 1798.36
Han var forlover for Ola Larsson Ellingsgard og Ingeborg Olsdotter Holåk, som ble trolovet den 28. mai 1798.37
Han var fadder ved dåpen til Karen Maria Larsdotter på Årø den 17. november 1799 i Bolsøy kirke.38,39
Han var forlover for Anders Knutssen på Fuglsetbøen og Anne Jakobsdotter på Årø, som giftet seg den 12. november 1801 i Molde kirke.40,41
Han var forlover for Per Olsson Torhus og Ingeleiv Ellingsdotter på Hjelset, som giftet seg den 26. desember 1801 i Bolsøy kirke.42,43
Han var forlover for Jørn Knutsson Vestad og Guri Gabrielsdotter på Lubbenes, som giftet seg den 17. oktober 1802 i Bolsøy kirke.44,45,46
Han var forlover for Ola Arnsson Re og Inger Margrete Andersdotter Berg, som giftet seg den 1. mai 1808 i Molde kirke.47,48,49
Han var forlover for Sjurd Jakobsson på Eikrem og Mali Ellingsdotter i Viken, som giftet seg den 5. mai 1812 i Bolsøy kirke.50
Hallvor hadde Knut Andersson i tjeneste som skysskafferdreng.51
Han var kreditor ved skiftet etter Kristi Olsdotter i Myra og Anders Anderssen Brun den 6. desember 1817.52


Hallvor døde i oktober 1821 på Bergsgjerdet, Berg, Bolsøy, som kårmann.4 Skiftet etter ham og Sissel ble sluttet den 10. desember 1822. Kreditorer: Peter Rikardus Møller, Knut Andreas Jonssen på Moldegård, Anders Ivarsson i Storvika, Knut Larsson i Myra, Søren Olsson i Leirgrovvik, Sakarias Hansen og Sakarias Olsson Hammarvoll o.a. Arvinger: Jon Olsson på Torhus, Elling Perssen, Ola Perssen, Hallvor Perssen, Eli Katrina Persdatter, Kari Persdatter, Eli Andersdotter i Storvika, Kari Andersdotter i Skogvika, Knut Olsson, Anne Persdotter i Hjelvika, Per Eriksson Berg, Eli Persdotter på Kleive, Lars Larsson på Bolsøy, Andrina Ingebrigtsdotter, Beret Ingebrigtsdotter, Brit Larsdotter på Vågseter, Anders Rasmusson på Bergsgjerdet, Ivar Rasmusson på Medvoll, Beret Ingebrigtsdotter i Myra og Ingebjørg Ingebrigtsdotter på Talset. Arving Eli Andersdotter fordret også 16 daler 4 ort 20 skilling i tjenestelønn og klær for 2 år. Lensmann Einar Kristensson Stokkeland fordret 1–3–0 i utlegg til Ola Olsson på Moldeneset for likkisten (til Hallvor). Sakarias Olsson Hammarvoll hadde drevet og innhøstet plassens avling av halm og høy, og skulle ha 8–0–7, halvparten av salgssummen. Aktiva: 80–3–10. Passiva: 54–1–5. Arv: 26–2–5, minus 1–3–0 i arveavgift.53

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 71 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-69
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 4. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 5. [S1527] 2. trondhjemske infreg, ruller 1765–67: 1765, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. Soldater, nr. 9. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110700664
 6. [S1528] 2. trondhjemske infreg, ruller 1766–73: 1773, Fannåttingske kompani, kompanirulle. Nr. 8. https://www.digitalarkivet.no/ru20111201681167
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b, menn, 4. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, 4. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Berg. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000134
 10. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 189 a, publiseringsnr. 8. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410779
 11. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a–223 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 12. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 13. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 429 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 52 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-49
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 172 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-131
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 8 b, 1779. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620548
 17. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 292 a–293 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420294
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b, 28. august. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620595
 19. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 175 b, 1785, 14. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630081
 20. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a, trolovede, 1785, 20. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620550
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 b, 1786. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620551
 22. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 24 b, 14. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620565
 23. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 12 b. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620553
 24. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 325 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670907
 25. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 13 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-15
 26. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 15 b.
 27. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 16 b.
 28. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 66 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-64
 29. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 30. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
 31. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 69 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-67
 32. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 29 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-30
 33. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 21 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620562
 34. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 119 b, nr. 14. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630173
 35. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 36. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 a, 28. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630174
 37. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 121 a, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630174
 38. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 b, 1799. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630142
 39. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 a, 1799, 26. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630125
 40. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 55 a, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-50
 41. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 88 b.
 42. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 135 b, 1801, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630179
 43. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b, 1801, 2. juledag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630126
 44. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 136 a, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-25
 45. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 46. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 311 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690328
 47. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 138 b, 1808, nr. 2. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630182
 48. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Fol. 4 a, 1. mai.
 49. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Fol. [8 a]
 50. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 139 b, 1812, nr. 4. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630183
 51. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 71. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424005?page=74
 52. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 242 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610249
 53. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b–327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Marta Olsdotter Øverland1,2,3

K, #10038, (ca. 1778 - )

Familie

Kristen Jøstensson Øverland (c 1770 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMarta ble født ca. 1778.1
Hun var fadder ved dåpen til Jakob Persson den 5. november 1799.2

Annet navn: Marta Olsdotter på Brokstad, nevnt 1800.4
Marta giftet seg den 26. oktober 1800 i Bolsøy med Kristen Jøstensson Øverland (forlovere: Ola Persson på Øverland og Mikkel Olsson Øverland).4,3 Marta Olsdotter Øverland var spinner i 1801.1 Hun var leieboer hos Ola Persson og Alet Larsdotter på bnr. 3, Øverland, Bolsøy, i 1801.1,5
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 28. oktober 1804.3

Hun og Kristen bodde på mnr. 146, Molde, i 1807. Huset ble taksert til 40 daler. De var i byen allerede i 1804.6,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Øverland.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a.
 4. [S694] Kleive mini. 1798–1821: fol. 134 a, nr. 4. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=17008&idx_id=17008&uid=ny&idx_side=-23
 5. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 591, kårkontrakt. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620297
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 29 a, Olsmed Bakken, forsikringsnr. 137. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063032
 7. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Øverland.

Johanna Kristensdatter Øverland1

K, #10039, (1804 - )
Far*Kristen Jøstensson Øverland1 (c 1770 - )
Mor*Marta Olsdotter Øverland1 (c 1778 - )Johanna ble døpt den 7. oktober 1804 i Molde kirke.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a.

Jøsten Kristenssen Øverland1

M, #10040, (ca. 1800 - )
Far*Kristen Jøstensson Øverland2 (c 1770 - )
Mor*Marta Olsdotter Øverland2 (c 1778 - )Jøsten ble født ca. 1800.1 Han og foreldrene bodde hos Ola Persson og Alet Larsdotter på bnr. 3, Øverland, Bolsøy, i 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Øverland.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Øverland.
 3. [S2102] Romsdal pantebok 1816–27: s. 591, kårkontrakt. https://www.digitalarkivet.no/tl20081002620297

Marit Hansdotter1

K, #10041, (ca. 1775 - )Marit ble født ca. 1775.1 Marit og Kristen Jøstensson tjente hos Ola Persson på bnr. 3, Øverland, Bolsøy, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Øverland.

Jon Løkke1

M, #10042, (ca. 1761 - )

Familie

Malena Sveinsdatter (c 1769 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJon ble født ca. 1761.1
Jon giftet seg med Malena Sveinsdatter.1 Jon Løkke var salmaker i 1801.1 Jon og Malena losjerte i Prinsens gate 27, Trondheim, i 1801, med Karen Anna Løkke. Husets innehaver var en malermester.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 6te Rode, Printssens Gade, Hus 27.

Malena Sveinsdatter1

K, #10043, (ca. 1769 - )

Familie

Jon Løkke (c 1761 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnMalena ble født ca. 1769.1
Malena giftet seg med Jon Løkke.1 Malena og Jon losjerte i Prinsens gate 27, Trondheim, i 1801, med Karen Anna Løkke. Husets innehaver var en malermester.1

     Navnet hennes ble skrevet Malena Svendsdatter i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Tronhiem, 6te Rode, Printssens Gade, Hus 27.

Johan Mikael Meldal1,2,3

M, #10044, (16. mars 1734 - 9. september 1798)

Familie

Else Margrete Hammond (1733 - 1801)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnJohan Mikael ble født den 16. mars 1734.4,1 Han var premierløytnant i Meldalske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1757 og til 1767.1
Johan Mikael giftet seg i 1758 med Else Margrete Hammond.1,5 Johan Mikael Meldal var kaptein og sjef i Brøsiske kompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1772. Han var sekondmajor i 1787. Ved resolusjon av 29. mai 1789 ble han major og bataljonssjef ved samme regiment. Han var fremdeles sjef for bataljonen samt sitt gamle kompani i 1791.1,2
Han og Else Margrete bodde på Kvanne, Stangvik, i 1778.2 Johan Mikael Meldal var gjestgiver og privilegert tobakkshandler på Naustan, Kvanne, Stangvik, i 1778.2
Han var forlover for Elias Heltberg von Darre og Cecilie Margrete Rust, som giftet seg den 30. oktober 1788 i Vår Frue sogn, Trondheim.3,6
Johan Mikael Meldal var oberstløytnant (uten oberstløytnantstilling, med ansiennitet fra 23. september 1796) den 31. august 1798.1,5

Johan Mikael døde den 9. september 1798 på Kvanne, brått.4,1

Kilder/noter

 1. [S719] Militærbiografier II: s. 167.
 2. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144
 3. [S1293] Trondheim, Vår Frue mini. 1774–1814 (A03): s. 77, 30. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670445
 4. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#19
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.
 6. [S1932] Stangvik ft. 1801: fol. 692 a, Fiervigen, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340473

Augustine Meldal1

K, #10045, (ca. 1773 - )
Far*Johan Mikael Meldal1 (1734 - 1798)
Mor*Else Margrete Hammond1 (1733 - 1801)Augustine ble født ca. 1773.1 Hun bodde hos Else Margrete Hammond på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.

Knut Knutssen1

M, #10046, (ca. 1777 - )Knut ble født ca. 1777.1 Knut Knutssen, Beret Andersdatter og Elen Trondsdatter tjente hos Else Margrete Hammond på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.

Beret Andersdatter1

K, #10047, (ca. 1765 - )Beret ble født ca. 1765.1 Knut Knutssen, Beret Andersdatter og Elen Trondsdatter tjente hos Else Margrete Hammond på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.

Elen Trondsdatter1

K, #10048, (ca. 1763 - )Elen ble født ca. 1763.1 Knut Knutssen, Beret Andersdatter og Elen Trondsdatter tjente hos Else Margrete Hammond på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.

Andreas Mattias Anderssen Berg1,2,3

M, #10049, (ca. 1793 - 24. januar 1823)
Far*Anders Larsson Berg1 (c 1759 - 1813)
Mor*Elisabet Maria Ludvigsdatter1 (c 1763 - 1845)Andreas Mattias ble født ca. 1793 i Molde.1,2,3 Han bodde hos Anders Larsson Berg og Elisabet Maria Ludvigsdatter på mnr. 37, Grova, Molde, i 1801.1
Han var husmann på Aukrasanden, Aukra prestegard, fra 1822 til 1823. Plassen ble da kalt Otrøyvika.3,2 Andreas Mattias Anderssen Berg var styrmann i 1823.2

Andreas Mattias døde den 24. januar 1823 i Moldefjorden, mellom Molde og Otrøya, på vei hjem til Aukra. Han druknet sammen med drengen da båten kollseilte.2,3,4

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 37.
 2. [S232] Aukra mini. 1817–44: s. 202, nr. 2. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660104
 3. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 115. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013090424002#118
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 224.

Olivrikka Magrete Berg1,2,3

K, #10050, (ca. 1790 - 1817)
Far*Anders Larsson Berg2,4 (c 1759 - 1813)
Mor*Elisabet Maria Ludvigsdatter2,4 (c 1763 - 1845)

Familie

Knut Reiarsson Tornes (c 1780 - 1834)Olivrikka Magrete ble født ca. 1790.2,5
Hun ble kalt Livrikka, nevnt 1801.2 Hun bodde hos Anders Larsson Berg og Elisabet Maria Ludvigsdatter på mnr. 37, Grova, Molde, i 1801.2 Olivrikka Magrete Berg ble konfirmert den 16. september 1804 i Molde kirke.1
Hun var fadder ved dåpen til Anne Sofia Brunsell den 22. juli 1810.3

Olivrikka Magrete giftet seg den 18. november 1813 med Knut Reiarsson Tornes.4 Hennes navn som gift var Tornes, nevnt 1817.5

Olivrikka Magrete døde i 1817 i Molde.5 Hun ble jordfestet den 30. oktober 1817.5

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 37.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 24 a, 22. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630211
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 407.
 5. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 40 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630227

Ola Åmundssen Løkke1,2,3

M, #10051, ( - ca. 1782)
Far*Åmund Tostenssen2 ( - e 1755)
Mor*Magnhild Olsdatter ( - e 1734)

Familie

Helene Tomasdatter ( - e 1786)
Ingen barn levde i 1782.2 
BarnOla Åmundssen Løkke var korporal i 2. trondhjemske infanteriregiment i 1755.4,3
Ola trolovet seg i 1755 i Domkirken sogn, Trondheim, med Helene Tomasdatter. Han var hos presten 6. november og begjærte forlovelse. Forlovere: Åmund Tostenssen o.a.4
Ola giftet seg den 27. november 1755 i Trondheim domkirke med Helene Tomasdatter Løkke.3,1
Han og Helene bodde i Kristiansund i 1758.1
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.5

Ola hadde et forhold til en uregistrert person. Han ble 11. januar 1773 bøtelagt for leiermål som gift mann.6
Han og Helene bodde på mnr. 52, Hovedgata, Molde, til 1773. Huset ble kjøpt av Peter Omsen (s.d.).7
Han og Helene bodde på mnr. 136, innpå Gata, Molde, fra 1773 til 1774. Våningshuset ble da revet.7,8,9
Han og Helene var husfolk på mnr. 28, Hovedgata, Molde, fra 1774. (Forrige beboer var Malena Jonsdatter, s.d.) Årlig grunnleie til Reknes gård var 3 daler.8,10

Ola døde ca. 1782 i Vågan.2 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 7. september 1782 i Molde.2
Boet etter Ola auksjonerte bort husene på mnr. 28 i 1782 til Ola Jenssen Øye. Kjøpesum: 111 daler.2 Det ble holdt skifteauksjon etter ham i 1782. Blant kjøperne var Ole Thomassen. Nettoinntekt: 104 daler. Gjeld: 121 daler 16 skilling.2,11

     Navnet hans ble skrevet Ole Amundsøn Lyke i 1755.3

     Navnet hans ble skrevet Ole Amundsen Løche i 1758.1

Kilder/noter

 1. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 64. https://media.digitalarkivet.no/kb20070913610326
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 976.
 3. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1755, 27. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613031169
 4. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1755, 6. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613031169
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 203 a.
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 62. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064175
 8. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 33. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360763
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 155. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360763
 10. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 977.

Åmund Tostenssen1,2

M, #10052, ( - etter 1755)

Familie

Magnhild Olsdatter ( - e 1734)
Barn
Amund Tostenssens signatur på forlovererklæring fra 1755Åmund giftet seg med Magnhild Olsdatter.2
Han og Magnhild bodde i Domkirken sogn, Trondheim, i 1734.2
Han var forlover for Ola Åmundssen Løkke og Helene Tomasdatter, som ble trolovet i 1755 i Domkirken sogn.1

Kilder/noter

 1. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: trolovede, 1755, 6. november. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613031169
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1734, 22. juni. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030947
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 976.

Åge Åmundssen Løkke1,2

M, #10053, (1734 - )
Far*Åmund Tostenssen2,1 ( - e 1755)
Mor*Magnhild Olsdatter2 ( - e 1734)Åge ble døpt den 22. juni 1734 i Trondheim domkirke. Faddere: Peter glassmaker o.a.2
Han bodde i Trondheim i 1782.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 976.
 2. [S619] Trondheim, Domkirken mini. 1729–69: døpte, 1734, 22. juni. https://media.digitalarkivet.no/kb20050613030947

Søren Viberg1,2,3

M, #10054, (ca. 1722 - 8. mai 1780)

Familie 1

Karen Olsdatter (c 1732 - c 1772)
Ingen barn levde ved skiftet etter henne (1772).6 

Familie 2

Margrete Dal (c 1749 - 1803)
Fire barn levde i 1782.8 
BarnSøren ble født ca. 1722.3
Han bodde på fhv. mnr. 107, Hovedgata, Molde, i 1762 sammen med Susanna Tornes og Anne Valle.1
Han bodde på fhv. mnr. 107 i 1764 sammen med Susanna Tornes. I 1767 var huset taksert til 70 daler.2,4,5
Søren giftet seg med Karen Olsdatter.6
Han var kreditor ved skiftet etter Karen Olsdatter den 8. oktober 1772: 30 daler i begravelsesomkostninger. Bygningene bestod av to små stuer og kjøkken med overværelser (uten grunn), vurdert til 50 daler. Formue: 134 daler 1 ort 14 skilling. Gjeld og omkostninger: 143–3–20. Boet var altså fallitt, så det var ingenting å arve, men enkemannen fikk 20–1–18 for begravelsen, hvorav 20 daler ble utlagt i bygningene (Henrik Øvre fikk de resterende 30 daler av eierskapet).7

Søren giftet seg ca. 1773 med Margrete Dal.8
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Erik Kristensson på Bergsgjerdet den 26. mars 1776.9
Søren Viberg var gullsmed i 1780.3,8

Søren døde den 8. mai 1780 i Kristiansund, muligens av sterk forkjølelse.3,10 Han ble jordfestet den 16. mai 1780 i Kristiansund.3 Det ble holdt skifte etter ham den 12. januar 1782 i Molde. Kreditorer: Nils Erikssen Bang og Peter Henrik Fasmer. Boet bestod av våningshuset, vurdert til 20 daler. Gjelden var like stor.8

     Navnet hans ble skrevet Søren Wiiberg i 1772.6

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212023
 2. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49626/89/
 3. [S636] Kristiansund mini. 1754–84: s. 469. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16101&idx_id=16101&uid=ny&idx_side=-204
 4. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 222.
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 121.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 759–761. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/98/
 8. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/
 9. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 222 a–223 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129670224
 10. [S525] Slektsforum: Slektsfaglige diskusjoner, Hjelp til tyding av kildemateriale. «Kirkebok, Kristiansund, Møre og Romsdal, 1780». http://www.disnorge.no/slektsforum/viewtopic.php?p=589403

Margrete Dal1

K, #10055, (ca. 1749 - 1803)

Familie

Søren Viberg (c 1722 - 1780)
Fire barn levde i 1782.1 
BarnMargrete ble født ca. 1749.2,3
Margrete giftet seg ca. 1773 med Søren Viberg.1 Margrete Viberg var syer i 1801.2
Hun ble kalt Margrete Viberg, nevnt 1801.2 Hun losjerte hos Arn Sverkessen Hartun på mnr. 38, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1801.2
Hun ble kalt Grete Viberg, nevnt 1803.3

Grete døde i 1803 i Molde, som fattiglem.3 Hun ble jordfestet den 10. april 1803.3

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 38.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 51 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231

Tønnes Viberg1

M, #10056, (ca. 1778 - etter 1782)
Far*Søren Viberg1 (c 1722 - 1780)
Mor*Margrete Dal1 (c 1749 - 1803)Tønnes ble født ca. 1778.1

Tønnes døde etter 1782.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/

Berte Marta Viberg1,2

K, #10057, (ca. 1774 - )
Far*Søren Viberg2 (c 1722 - 1780)
Mor*Margrete Dal2 (c 1749 - 1803)

Familie

Arn Sverkessen Hartun (c 1776 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBerte Marta ble født ca. 1774.2,3
Berte Marta trolovet seg den 14. januar 1798 med Arn Sverkessen Hartun.1
Berte Marta giftet seg med Arn Sverkessen Hartun.4,5,3 Berte Marta Viberg, Mali Ellingsdotter og Aslak Jøstensson o.a. tjente hos Mattias Joakim Goldt på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, i 1801.3

     Navnet hennes ble skrevet Bertha Wiberg i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Berg.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 14 b.
 5. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 38.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 6 a.

Susanna Margrete Viberg1

K, #10058, (ca. 1780 - etter 1782)
Far*Søren Viberg1 (c 1722 - 1780)
Mor*Margrete Dal1 (c 1749 - 1803)Susanna Margrete ble født ca. 1780.1

Susanna Margrete døde etter 1782.1

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 967. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/198/

Gjertrud Bendiksdotter på Fuglsetbøen1

K, #10059, (ca. 1754 - )
Far*Bendik Olsson i Hatlen1 (c 1721 - )

Familie

Per Knutsson Strande (c 1756 - 1813)
To barn levde i 1815.6,7 
BarnGjertrud ble født ca. 1754.1
Annet navn: Gjertrud Bendiksdotter i Hatlen, nevnt 1790.2
Gjertrud Bendiksdotter i Hatlen trolovet seg med Per Knutsson Strande den 31. oktober 1790 i huset på Røbekk, Bolsøy. Forlovere: Knut Knutsson Fuglset og Jakob Tomasson på Røbekk.2
Gjertrud giftet seg den 30. januar 1791 i Bolsøy kirke med Per Knutsson Strande.2,3,1
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 7. mai 1791.4

Hun og Per var husfolk på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801, sammen med Knut Persson, Per Persson, Bendik Olsson, Mette Jakobsdotter og Jakob Persson. Plassen hadde jord. Mette og sønnen Jakob var leieboere.1,5

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 19 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-21
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-30
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 5. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 531 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/238/
 7. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.

Per Persson Kavli1,2

M, #10060, (1749 - 11. mai 1819)
Far*Per Persson på Kavli2,3 (c 1718 - 1773)

Familie

De hadde fem barn.9 
BarnPer ble født i 1749 på Ytre Kavli, Hen.2 Per ble døpt den 28. oktober 1749 i Grytten kirke. Faddere: Ola Jakobsson på Åndal o.a.2 I manntallet av 1764 står Per Persson hos Per Persson på Ytre Kavli.4
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Per Persson på Ytre Kavli i 1773.5
En Peder Pedersen var fadder ved dåpen til Beret Persdatter den 13. november 1785.6

Han var husmann på Kavliplassen, Leirgrovvik, Bolsøy.7
Han var fadder ved dåpen til Knut Persson den 10. april 1791 i Molde kirke.1,8


Per døde den 11. mai 1819.7

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 68 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-66
 2. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 167. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610377
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 757 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660795
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Grytten prestegjeld. Side 46, mnr. 305. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050052
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 757 a–758 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660795
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 7. [S2369] «Kavli – eit slektsnamn og eit fabrikkmerke»: s. 171. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digitidsskrift_2021011981356_001?page=174
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 131 b.
 9. [S92] Bygdebok for Vågane: s. 120. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015030948002?page=123

Ola på Eide1

M, #10061, ( - etter 1788)Han ble kalt Gamle-Ola i 1788.1
Han bodde på Eide, Bolsøy, i 1788.1
Han var forlover for Ivar Bendiksson i Hatlen og Ingeborg Kristensdatter på Fuglsetbøen, som ble trolovet den 3. august 1788 på Eidsneset, Eide, Bolsøy.1

Bendik Olsson i Hatlen1,2,3

M, #10062, (ca. 1721 - )
Far-?*Ola Olsson Hovde (c 1687 - 1740); kanskje

Familie

De kan ha hatt fler barn. I november 1758 ble det betalt 20 skilling og måneden etter 12 skilling for konas kirkegang. Han var enkemann i 1801.2,13,4 
BarnBendik ble født ca. 1721.4
Han ble kanskje kalt Bendik Olsson på Nesje i 1748.5
Han fikk bygselseddel på 1 pund 12 merker (halve gården) i Hatlen, Bolsøy, fra Morten Anderssen Lyng den 10. juni 1751. Seddelen ble utstedt på vegne av eieren, og tinglyst 14. juni.1
Bendik giftet seg med en uregistrert person.4
Han var fadder ved dåpen til Knut Eriksson Skjersli den 14. oktober 1759 i Kleive kirke, Bolsøy.6,7

Bendik og kona var brukere i Hatlen i 1762. Anders i Hatlen og kona bodde også der. I nødsåret 1773 kjøpte Bendik 6 og 4 skjepper havre på kreditt fra myndighetene. Bendik kaltes fremdeles Hatlen i 1777.8,9,10,3
Han kjøpte ved skifteauksjonen etter Malene Audensdotter Viderø den 23. juli 1777.11
Bendik Olsson bodde hos dattera Gjertrud på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.4,12 Bendik Olsson var vanfør og mottok almisse fra sognet i 1801.4

Kilder/noter

 1. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 114. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410060
 2. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, november. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 849. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 5. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 28. legd, ungt mannskap. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-34
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a.
 8. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 24.
 9. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 36, nr. 141.
 10. [S1092] Romsdals fattige og nødlidende Almue: s. 58, nr. 50.
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 848–850. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650428
 12. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.
 13. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, desember. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863

Mette Jakobsdotter på Moldegjerdet1,2

K, #10063, (ca. 1755 - )

Familie

Per Ivarsson på Lønset (c 1766 - )
BarnMette ble født ca. 1755.3
Hun var fadder ved dåpen til Andreas Brun den 19. november 1797 i Molde kirke.1

Mette fikk barn med Per Ivarsson på Lønset i 1799.2 Mette Jakobsdotter og sønnen var leieboere hos Per Knutsson og Gjertrud Bendiksdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.3,4 Mette Jakobsdotter var almissemenneske i 1801.3

     Knut Jakobsson på Fuglsetneset og Mette Jakobsdotter på Moldegjerdet kan ha vært søsken.

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 26 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-29
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 4. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.

Jakob Persson1,2

M, #10064, (1799 - )
Far*Per Ivarsson på Lønset2 (c 1766 - )
Mor*Mette Jakobsdotter på Moldegjerdet2,1 (c 1755 - )Jakob ble født i 1799 i Bolsøy, utenom ekteskap.2 Jakob ble døpt den 5. november 1799. Faddere: Alet Larsdotter på Øverland, Marta Olsdotter Øverland, Brit Ottarsdatter Molde, Per Knutsson Strande, Per Fuglset og Knut Moldegjerdet.2 Jakob Persson og mora var leieboere hos Per Knutsson og Gjertrud Bendiksdotter på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1801.1,3

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 3. [S1100] Fannåttingske stamrulle 1795–: s. 5.

Per Ivarsson på Lønset1,2

M, #10065, (ca. 1766 - )

Familie

Mette Jakobsdotter på Moldegjerdet (c 1755 - )
BarnPer ble født ca. 1766.2 Han var postdreng i 1799.1
Per fikk barn med Mette Jakobsdotter på Moldegjerdet i 1799.1 Per og Sigrid Arnesdatter tjente hos Anders Andersson på Lønset, Bolsøy, i 1801.2

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsøe, Lønset.

Brit Ottarsdotter på Fuglset1,2,3

K, #10066, ( - etter 1789)
Far*Ottar Eriksson på Eidhammar (o 1675 - )
Mor*Kristi Olsdotter på Årø ( - c 1751)
3-menning 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Tosten Larsson på Fuglset (1726 - 1787)
Tosten og Brit var tremenninger. To barn levde i 1788.5,6 
BarnAnnet navn: Brit Ottarsdotter på Årø, nevnt 1749.4
Brit trolovet seg den 12. januar 1749 med Tosten Larsson.5
Brit giftet seg den 28. januar 1749 med Tosten Larsson. De var tremenninger og hadde ekteskapsbevilling av 18. oktober 1748. Den 17. juni 1749 ble han bøtelagt 12 og hun 6 daler fordi de fikk barn før de giftet seg.6,4,5,7
Ei Birrith Tostensen var fadder ved dåpen til Jens Johanssen den 20. november 1759.8

Hun og Tosten var brukere på bnr. 1, Fuglset, Bolsøy, i 1762. Ola Tostensson bodde også der. De var selveiere. Tosten var bruker der til sin død.9,10,11
Birrith Fugelset var fadder ved dåpen til Per Eriksson Berg den 29. januar 1764 i Molde kirke.12,13
Birrith fugelset var fadder ved dåpen til Sigrid Lassesdotter på Øverland den 5. oktober 1769.14
Hun var fadder ved dåpen til Ivar Olsson på Bergsgjerdet den 3. desember 1770.1
Birrith Fugelset var fadder ved dåpen til Brit Lassesdotter den 28. mars 1773.15
Hun var fadder ved dåpen til Kari Persdotter i Fannbostadgjerdet den 13. mars 1777.2
Hun var fadder ved dåpen til Elen Olava Ivarsdatter den 9. april 1786 i Molde kirke.16,17

Hun og Lars Tostensson var brukere på bnr. 1 i 1789. De var mor og sønn, og skulle svare 1 daler 2 ort hver i formuesskatt.18

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620584
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 50 b, jenter, 1777, 13. mars. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620589
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 a, menn, 2. pinsedag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620579
 4. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 254 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400712
 5. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 254 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400713
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 332 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/337/
 7. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 256 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400714
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-35
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, Bolsøy, nr. 6, Fugelset.
 10. [S363] Bolsøyboka II: s. 230. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=233
 11. [S732] Trondheim stift, kirkeboklister 1769–1827: Bolsøy og Molde, 1787.
 12. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 41 b, menn, 4. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620580
 13. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 164 b, 1764, 4. søndag etter helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630070
 14. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 45 a, piker, 1769. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620583
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 47 b, piker, 1773. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911620586
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 176 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-135
 18. [S1392] Risør og Romsdal formuesskatt 1789: Romsdal fogderi, manntalls- og skatteprotokoll. Side 61, Fugelset. https://www.digitalarkivet.no/rk10101505211245

Per Persson på Fuglsetbøen1,2

M, #10067, (1766 - 1803)
Far*Per Persson på Mork3 (c 1704 - 1766)
Mor*Anne Jonsdotter på Mork3 ( - e 1766)

Familie

Ingeborg Larsdotter på Fuglsetbøen (c 1754 - )
Ingen barn levde i 1807.11 Per ble født i 1766 på Mork, Bolsøy.3
Han var arving ved skiftet etter Per Persson på Mork den 10. oktober 1766: 1 daler 12 skilling.3
Han var myndling av Arne Larsson på Årø i 1766.3

Annet navn: Per Persson på Mork, nevnt fra 1795 til 1796.4,5,3
Per trolovet seg den 31. desember 1795 med Ingeborg Larsdotter på Haukabøen. Forlovere: Anders Persson på Fuglset og Ola Olsson på Haukabøen.5,6,4
Per giftet seg i januar 1796 i Molde kirke med Ingeborg Larsdotter på Haukabøen. Den 11. januar ble det betalt 1 daler for vielsen (i ministerialboka er de også ført trolovet 1. februar og viet 4. april 1795).2,7,4
En Peder Fugelsæt var fadder ved dåpen til Jakob Persson den 5. november 1799.8

Han og Ingeborg var husfolk på Fuglset, Bolsøy, i 1801. Plassen hadde jord.2

Per døde i 1803 på Fuglset.1 Han ble jordfestet den 26. juni 1803 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.1,9 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 31. oktober 1803.10

Kilder/noter

 1. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 48 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-43
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Fugelset.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 386 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129660413
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 116 b, nr. 1. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 117 a, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-59
 6. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 302.
 7. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 81 b.
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 30 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-34
 10. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 54 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690066
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 281 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129690297

Peder Pedersson Skjellerup1

M, #10068, ( - 12. april 1755)

Familie

Lucia Andersdotter Hagerup ( - e 1755)
De hadde sju barn.1 
BarnPeder giftet seg med Lucia Andersdotter Hagerup.1 Peder Pedersson Skjellerup var hytteskriver.1
Han og Lucia bodde på Tolga hytteplass i 1755.1

Peder døde den 12. april 1755 på Tolga hytteplass.1 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 21. juni 1755. Arvinger: Lucia Andersdotter Hagerup, Rikard Nikolai Skjellerup og Abraham Skjellerup o.a.1

Kilder/noter

 1. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 1088.

Lucia Andersdotter Hagerup1

K, #10069, ( - etter 1755)

Familie

Peder Pedersson Skjellerup ( - 1755)
De hadde sju barn.1 
BarnLucia giftet seg med Peder Pedersson Skjellerup.1
Hun og Peder bodde på Tolga hytteplass i 1755.1
Hun var arving ved skiftet etter Peder Pedersson Skjellerup den 21. juni 1755.1

Kilder/noter

 1. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 1088.

Rikard Nikolai Skjellerup1,2,3,4

M, #10070, (ca. 1716 - 12. mai 1791)
Far*Peder Pedersson Skjellerup5 ( - 1755)
Mor*Lucia Andersdotter Hagerup5 ( - e 1755)

Familie 2

Ursula Maria Junghans (c 1726 - 1804)
De hadde fler barn. 
BarnRikard Nikolai ble født ca. 1716.4 Rikard var i tjeneste som lakei hos Abraham Petersson Dreier i Trondheim i 1734.6,7
Rikard Nikolai fikk barn med Berite Nilsdatter i 1734. De hadde begge tjent hos etatsråd Dreier.6,7 Berite Nilsdatter stod til offentlig skriftemål den 17. desember 1734 i Vår Frue kirke, Trondheim, for sitt forhold til Rikard.7
Han var fadder ved dåpen til Maria Elisabet Müller den 12. februar 1741 i Svorkmo kirke, Orkdal.3,8
Rikard var hyttemester på Løkken Verk, Meldal, iallfall fra 1747 til 1755. Han kalles hytteskriver i dødsannonsen.1,5,4
Rikard Nikolai trolovet seg den 6. oktober 1747 i Meldal kirke med Ursula Maria Junghans.1,9
Rikard Nikolai giftet seg den 9. november 1747 i Meldal kirke med Ursula Maria Junghans.10,4
Han var arving ved skiftet etter Peder Pedersson Skjellerup den 21. juni 1755.5

Rikard Nikolai Skjellerup kjøpte 1 øre 3 marklag på Årlivoll, Orkdal, i 1768. Kjøpesum: 895 daler.11
Han og Ursula Maria bodde på Årlivoll til 1790.12
Han og Ursula Maria bodde i Molde fra 1790.12

Rikard Nikolai døde den 12. mai 1791 i Molde, «ved en sagte og salig død», etter 9 dagers sykdom. Det ble betalt 8 daler til kirken for gravleggelsen.4,2

     Navnet hans ble skrevet Richert Skielderup i 1741.3

     Navnet hans ble skrevet Sr Richard Nicolai Schelderup i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 433.
 2. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 75 b.
 3. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 219. https://media.digitalarkivet.no/kb20070906650687
 4. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 21/27.5.1791. E-side 1. https://www.nb.no/items/c790bf059bca76c5c0e691a86be98ad8?page=0
 5. [S1093] Røros skifteprotokoll 1742–56: s. 1088.
 6. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 234.
 7. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 421 b.
 8. [S1052] Slekten Müller: s. 131. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024097#138
 9. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 226.
 10. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 496.
 11. [S907] Orkdalsboka III-1: s. 336. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016053048120?page=341
 12. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 13/26.3.1790. E-side 3, «Bekiendtgiørelse». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17900326_25_13_1?page=2
 13. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 407.
 14. [S1046] Svorkmo mini. 1730–55: s. 453, 16. oktober. https://www.digitalarkivet.no/kb20070906660102
 15. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108.

Ursula Maria Junghans1,2

K, #10071, (ca. 1726 - 1804)

Familie

Rikard Nikolai Skjellerup (c 1716 - 1791)
De hadde fler barn. 
BarnUrsula Maria ble født ca. 1726.3
Ursula Maria trolovet seg den 6. oktober 1747 i Meldal kirke med Rikard Nikolai Skjellerup.2,4
Ursula Maria giftet seg den 9. november 1747 i Meldal kirke med Rikard Nikolai Skjellerup.5,6
Hun og Rikard bodde på Årlivoll, Orkdal, til 1790.7
Hun og Rikard bodde i Molde fra 1790.7
Hun ble kalt madam Ursula Maria Skjellerup, nevnt 1804.3

Ursula Maria døde i 1804 på Storinnset, Kvikne.3,1 Hun ble gravlagt den 23. mai 1804 i Innset kirke, Kvikne, i kjelleren under sørfløyen.3,1

     Navnet hennes ble skrevet Aasille Maria Jünchans i 1747.2

     Navnet hennes ble skrevet Madame Ursilla Maria Schielderup i 1804.3

Kilder/noter

 1. [S2032] Innset II: s. 118. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032028003?page=121
 2. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 433.
 3. [S2031] Kvikne mini. 1785–1814: s. 315, 23. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070603450716
 4. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 226.
 5. [S1094] Meldal mini. 1725–51: s. 496.
 6. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 21/27.5.1791. E-side 1. https://www.nb.no/items/c790bf059bca76c5c0e691a86be98ad8?page=0
 7. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 13/26.3.1790. E-side 3, «Bekiendtgiørelse». https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17900326_25_13_1?page=2

Berite Nilsdatter1,2

K, #10072

Familie

Rikard Nikolai Skjellerup (c 1716 - 1791)
BarnBerite tjente hos Abraham Petersson Dreier i Trondheim ca. 1733.1
Berite fikk barn med Rikard Nikolai Skjellerup i 1734. De hadde begge tjent hos etatsråd Dreier.2,1 Berite Nilsdatter stod til offentlig skriftemål den 17. desember 1734 i Vår Frue kirke, Trondheim, for sitt forhold til Rikard Nikolai Skjellerup.1

Kilder/noter

 1. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 421 b.
 2. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 234.

Karen Maria Rikardsdatter1

K, #10073, (1734 - )
Far*Rikard Nikolai Skjellerup1 (c 1716 - 1791)
Mor*Berite Nilsdatter1Karen Maria ble født i 1734, utenom ekteskap.1 Karen Maria ble døpt den 9. mai 1734 i Lade kirke, Strinda, etter gudstjenesten.1

Kilder/noter

 1. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 234.

Abraham Petersson Dreier1,2

M, #10074, (11. desember 1671 - 4. august 1736)Abraham ble født den 11. desember 1671 i Trondheim.1 Han var lagmann i Trondheim fra 1703.1
Han bodde på Rønningen, Strinda.1 Han var etatsråd fra 22. juni 1731 og iallfall til 1734.1,2
Han hadde Berite Nilsdatter i tjeneste ca. 1733.3
Abraham Petersson Dreier hadde Rikard Nikolai Skjellerup i tjeneste som lakei i Trondheim i 1734.2,3

Abraham døde den 4. august 1736.1

Kilder/noter

 1. [S440] Embetsmenn i Midt-Norge i tiden 1660–1700: s. 13.
 2. [S1048] Lade mini. 1727–80: s. 234.
 3. [S787] Trondheim, Vår Frue mini. 1732–74: fol. 421 b.

Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet1,2,3

K, #10075, (ca. 1759 - 14. november 1832)

Familie

Mats Kristenssen på Moldegjerdet (c 1769 - c 1846)
Fem barn levde ved skiftet etter henne (1834).2 
BarnGuri ble født ca. 1759.4,1
Guri trolovet seg den 29. desember 1793 i Bolsøy kirke med Mats Kristenssen på Moldegjerdet. Forlovere: Knut Jakobsson på Fuglsetneset og Jon Larssen på Molde.5,6
Guri giftet seg den 26. januar 1794 med Mats Kristenssen på Moldegjerdet.5,2
Hun og Mats bodde på Moldegjerdet, Molde, i 1796.3
Annet navn: Guri Ivarsdotter på Årø, nevnt fra 1799 til 1805.7,8
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 23. juni 1799.9

Hun og Mats var husfolk på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801, sammen med Kristen Matssen, Ivar Matssen og Anne Matsdatter. Plassen hadde ikke jord. Familien bodde på Årø allerede i 1799 og var fremdeles der i 1807.4,7,10
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 10. oktober 1801.11
Etter barsel ble hun innledet i Bolsøy kirke den 9. juni 1805.12

Hun og Mats bodde på Moldegjerdet i 1815. Han kaltes husmann i 1817. Mats betalte 5 daler årlig i grunnleie fra ca. 1820 og hadde 8 dager arbeidsplikt med fri kost på Moldegård.13,14,15,16
Hun og Mats var husfolk på mnr. 172, Moldegjerdet, Molde, i 1827. Han hadde plassen til sin død.15,16,17

Guri døde den 14. november 1832 på Moldegjerdet, som huskone, av alderdom.1 Hun ble gravlagt den 22. november 1832.1 Skiftet etter henne ble sluttet den 4. april 1834. Arvinger: Mats Kristenssen, Kristen Matssen, Ivar Matssen, Sivert Matssen, Mats Matssen og Anne Matsdatter. Huset, fjøset og kornlåven var taksert til 30 daler. Formue: 55 daler 4 ort 10 skilling. Enkemannen fordret 10 daler for begravelsen. Gjeld og omkostninger: 29–4–3¼. Enkemannens forlodd: 2–0–12. Arv: 23–4–18¾, fordelt på enkemannen og de fem barna.2

Kilder/noter

 1. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 201. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-102
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 91 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-86
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 31 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-33
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 57 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-51
 9. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 28 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-32
 10. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 11. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 29 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-33
 12. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 31 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-35
 13. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 272 a.
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 539 a.
 15. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 16. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 106.
 17. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 55 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-50

Kristen Matssen i Gautvika1,2

M, #10076, (ca. 1794 - før 1846)
Far*Mats Kristenssen på Moldegjerdet3,2 (c 1769 - c 1846)
Mor*Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet2,3 (c 1759 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ett barn er nevnt i et skifte fra 1846.6 
BarnKristen ble født ca. 1794.3
Annet navn: Kristen Matssen på Årø.3 Han bodde hos Mats Kristenssen og Guri Ivarsdotter på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801.3,4,5
Kristen giftet seg i 1823 med en uregistrert person.1
Han var husmann i Gautvika, Kornstad.1
Han var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 2 daler 3 ort 8 skilling.2


Kristen døde før 1846.6

Kilder/noter

 1. [S858] Eideboka 2: s. 321. https://www.nb.no/items/36043122b2b80583a74308bfc43aa56f?page=324
 2. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 4. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 5. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.
 6. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/

Ivar Matssen1,2

M, #10077, (1796 - før 1846)
Far*Mats Kristenssen på Moldegjerdet3,4 (c 1769 - c 1846)
Mor*Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet1,4 (c 1759 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ett barn er nevnt i et skifte fra 1846.2 
BarnAnnet navn: Ivar Matssen på Moldegjerdet.3
Ivar ble født i 1796 i Molde.3 Ivar ble døpt den 6. november 1796 i Molde kirke. Faddere: Knut Berg, Knut Jakobsson på Fuglsetbøen, Steffen Kristenssen Fuglset, Anne Ingebrigtsdotter på Bergsgjerdet, Anne Røbekk og Susanna hos Vinstrup.3
Annet navn: Ivar Matssen på Årø.4 Ivar Matssen bodde hos Mats Kristenssen og Guri Ivarsdotter på Ytre Årø, Bolsøy, i 1801.4,5,6
Han var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 2 daler 3 ort 7 skilling.1


Ivar døde før 1846.2

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 2. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 3. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-18
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.

Anne Matsdatter på Moldegjerdet1

K, #10078, (1799 - )
Far*Mats Kristenssen på Moldegjerdet2,3 (c 1769 - c 1846)
Mor*Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet3,2 (c 1759 - 1832)
4-menning 7 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Anne Matsdatter på Årø.4
Anne ble født i 1799 på Ytre Årø, Bolsøy.5
Annet navn: Gurianna Matsdatter på Årø (hun ble døpt Gurianna).5 Gurianna ble døpt den 26. mai 1799 i Bolsøy kirke.5 Anne bodde hos Mats Kristenssen og Guri Ivarsdotter på Ytre Årø i 1801.2,5,6
Hun var arving ved skiftet etter Guri Ivarsdotter på Moldegjerdet den 4. april 1834: 1 daler 1 ort 16 skilling.3

Hun bodde på Moldegjerdet, Molde, i 1846.1
Hun var arving ved skiftet etter Mats Kristenssen på Moldegjerdet den 25. november 1846.1

Kilder/noter

 1. [S1026] Molde skifteutlodning 1842–67: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24634/23/
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424000231
 3. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/185/
 4. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Aarøe, pnr. 29. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058424000260
 5. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 54 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-48
 6. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.

Jens Kristenssen1

M, #10079, (1781 - før 1807)
Far*Kristen Kristenssen på Fuglsetneset1 ( - c 1787)
Mor*Anne Helene Steffensdatter på Fuglsetneset1 (c 1744 - 1804)
3-menning 8 ganger forskjøvet til megAnnet navn: Jens Kristenssen på Fuglsetbøen.1 Jens ble døpt den 9. september 1781 i Molde kirke. Faddere: Steffen Jonassen på Moldegjerdet, Ola Fuglset, Susanna Knutsdatter på Fuglsetneset og Brit Fuglset.1,2

Jens døde før 1807.3

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 53 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-51
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 173 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-132
 3. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 222 b.

Knut kusk1,2,3

M, #10080, ( - etter 1781)

Familie

I april 1758 ble det gitt 3 ort 14 skilling i offer og for dåpen til Knut kusks barn, og måneden etter ble det betalt 1 ort 20 skilling for konas kirkegang. Han var fremdeles gift i 1781.7,3,4 Knut giftet seg med en uregistrert person.4
Han var fadder ved dåpen til Steffen Kristenssen på Fuglsetbøen den 3. mars 1771 i Molde kirke.1,5
Knut kusk, Ingebrigt snekker og Jakob Knutsson hadde plass i 12. stol, mannssiden, Molde kirke, fra 1780 til 1781. Leie: 4 skilling hver. I 1782–83 var Jakobs plass overtatt av Fasmers dreng (kanskje Ivar Nilsson).2,6

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, mannssiden, nr. 12.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 4. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1780–81. Stolpenger, kvinnesiden, nr. 10.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b.
 6. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1782–83. Stolpenger, mannssiden, nr. 12.
 7. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, april. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862

Ola på Moldegård1

M, #10081, ( - etter 1771)Han bodde på Moldegård, Molde, i 1771.1
Han var fadder ved dåpen til Steffen Kristenssen på Fuglsetbøen den 3. mars 1771 i Molde kirke.1,2

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b.

Ola Olssen Moldegjerde1,2,3

M, #10082, (1754 - 7. juli 1807)
Far*Ola Olsson Honnstad3,4 ( - 1784)
Mor*Marit Knutsdotter4 (1726 - c 1769)
6-menning 6 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1754.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter den 11. mars 1769.4
Han var myndling av Ola Torvik i 1769.4,2
Ole Olsen var fadder ved dåpen til Beret Persdatter den 13. november 1785.5
Han var arving ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786: 1 daler 3 ort 15 skilling. Han fordret også 30 daler i forrentet morsarv.6
Han signerte med ført penn i 1792.2

Ola døde den 7. juli 1807 i Kristiansund, av vatersott.1 Han ble gravlagt den 15. juli 1807.1

Kilder/noter

 1. [S517] Kristiansund mini. 1784–1819: s. 288 h. https://media.digitalarkivet.no/kb20050706031318
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610195
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 569.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.

Anne Olsdatter på Moldeneset1,2,3

K, #10083, (ca. 1758 - 9. februar 1832)
Far*Ola Olsson Honnstad4,5 ( - 1784)
Mor*Marit Knutsdotter5 (1726 - c 1769)
6-menning 6 ganger forskjøvet til meg

Familie

Per Knutsson Bolsøy (c 1746 - 1815)
Fem barn levde i 1832.1 
BarnAnne ble født ca. 1758 i Molde.6,7,8
Hun var arving ved skiftet etter Marit Knutsdotter den 11. mars 1769.5
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1769.5

Hun ble kalt Anne Olsdatter Surnadal, nevnt 1773 (etter faren).8 Anne Olsdatter Surnadal ble konfirmert den 26. september 1773 i Molde kirke.8
Annet navn: Anne Olsdatter på Moldegjerdet, nevnt 1785.9
Anne trolovet seg den 11. juni 1785 med Per Knutsson Bolsøy. Forlovere: Anders Andersson på Lønset og Jakob Tjøstolvsson på Lønset.9
Anne giftet seg den 20. juli 1785 i Bolsøy med Per Knutsson Bolsøy. I skiftet etter Ola Olsson surndaling, som ble påbegynt allerede 4. august 1784, står dattera Anne oppført som gift, men skiftet ble ikke sluttet før 22. mai 1786.9,6,10,11
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786: 3 ort 19 skilling. Hun fordret også 15 daler i forrentet morsarv.12

Hun og Per var husfolk på mnr. 168, Moldeneset, Molde, i 1787. Huset med kjeller og torvtak var taksert til 40 daler. Tomten målte 27×20 alen, og i tillegg ble det bygslet et engstykke nord for husene.13,3,14
Hun var fadder ved dåpen til Mari Ivarsdotter på Moldeneset den 6. april 1788 i Molde kirke.15
Hun var fadder og bar barnet ved dåpen til Knut Persson på Lubbenes den 21. juni 1789 i Bolsøy kirke.16,17
Hun var fadder ved dåpen til Marit Hansdatter og Trond Hanssen Svinnset den 7. august 1796 i Molde kirke.18

Hun og Per var husfolk på mnr. 168 i 1801, sammen med Ola Perssen og Beret Maria Persdatter. Våningshuset med sval var 24 alen langt og 7 alen bredt (i 1803). I 1807 var det taksert til 30 daler. Anne overtok etter Pers død, og etter henne sønnen Ola.6,14,19
Etter barsel ble hun innledet i Molde kirke den 8. desember 1805.2


Anne døde den 9. februar 1832 på mnr. 168, klokken 8 om kvelden.1,14 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 11. februar 1832. Boet ble ansett som ubetydelig, og forretningen ble avsluttet.1 Hun ble jordfestet den 4. mars 1832.7,20

     Navnet hennes ble skrevet Anne Olsdatter Moldnæsset i 1805.2

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 177 a, nr. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/180/
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 18 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-21
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 59 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-57
 4. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 569.
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldnesset, mnr. 168. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/57/
 7. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 201, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-102
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 149 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-111
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 11 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-12
 10. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b.
 11. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 212 a.
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1787, takst. Schultz Hagen, mnr. 172. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064065
 14. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 100.
 15. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 16. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 26 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 64 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-62
 18. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 12 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-15
 19. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 34 a, Moldnesset, forsikringsnr. 157. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063037
 20. [S124] Bolsøy mini. 1818–43: s. 215, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911640110
 21. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 22. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-8
 23. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 24. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 10 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-13

Beret Jonsdotter på Moldegjerdet1,2

K, #10084, (ca. 1742 - 1814)
Far*Jon Persson Belbu3,4 ( - c 1751)
Mor*Mali Jakobsdotter på Røbekk ( - e 1764)

Familie 1

Ola Olsson Honnstad ( - 1784)
To barn levde i 1784.7 
Barn

Familie 2

Ola Trondsson Gaupar (1765 - 1829)
De hadde ikke barn.24 Annet navn: Beret Jonsdotter på Røbekk.3
Beret ble født ca. 1742.2
Hun var arving ved skiftet etter Jon Persson på Røbekk den 6. oktober 1751: 6 daler 1 ort 22 skilling.3
Hun var myndling av Tomas Jakobsson på Røbekk i 1751.3
Birrith [Røbech] var fadder ved dåpen til Marit Olsdotter på Torhus den 2. februar 1766.5

Beret trolovet seg den 27. mars 1769 i Bolsøy med Ola Olsson Surnadal.6
Beret giftet seg den 21. juni 1769 med Ola Olsson Surnadal.6,7
Hun ble kalt Beret Surnadal (etter mannen), nevnt fra 1771 til 1785.8,9
Hun var fadder ved dåpen til Steffen Kristenssen på Fuglsetbøen den 3. mars 1771 i Molde kirke.8,10
Hun var myndling av Arnt Reierssen Rønne i 1784. Han var fremdeles hennes formynder i 1786.7,11
Det ble holdt skifteauksjon etter mannen, Ola Olsson surndaling, den 16. oktober 1784. Huset på Moldegjerdet med jernkakkelovn, kjøkken, kammer, skott og tre loftsrom, samt fjøs, låve, smie og naust ble overdratt til enka, Beret, for 90 daler. Grunneier var Abraham Skjellerup. Bruttoformue: 204 daler 4 skilling.12
Hun var fadder ved dåpen til Beret Persdatter den 13. november 1785.9
Ola Olsson surndaling og Jon Olsson på Torhus solgte 6 merker (uten bygselrett, bebodd av Lars Sjurdsson) på Røbekk, Bolsøy, den 27. desember 1785 til Jakob Tomasson. Olas arvinger og Jon hadde arvet jorden etter sine foreldre. Salgsbeløpet var 17 daler, hvorav 5 daler 3 ort 18 skilling gikk inn i dødsboet etter Ola. Jakob fikk auksjonsskjøte den 16. juni 1786, tinglyst 3. juli.4,13
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786: 6 daler 2 ort 19 skilling. Hun fordret også 12 daler for begravelse og 8 daler i festegave.14

Beret Jonsdotter solgte hus med jernkakkelovn, kjøkken, kammer, skott og tre loftsrom, samt fjøs, høylåve, smie og naust på mnr. 171, Moldegjerdet, Molde, den 9. desember 1786 til Katarina Skjellerup Larssen. Kjøpesum: 95 daler. Beret signerte skjøtet med påholden penn (tinglyst 3. desember 1787). Tomten tilhørte Moldegård, hvor Katarina ble innført i grunnleieboka i juli 1787.11,15,16
Hun bodde på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1789. Hun hadde etter muntlig angivelse hverken næringsvei eller skattbar formue.17
Beret trolovet seg med Ola Trondsson Gaupar den 25. oktober 1789 på Moldeneset, Molde, i huset. Forlovere: Trond Olsson på Moldeneset og Nils Jensson på Haugan.18
Beret giftet seg den 15. november 1789 i Bolsøy kirke med Ola Trondsson Gaupar. De ble viet etter prekenen.1,18,2
Beret Jonsd: Moldegaard var fadder ved dåpen til Maria Toresdatter den 6. juni 1797.19

Hun og Ola var husfolk på mnr. 173 i 1801, sammen med Marit Olsdatter, Ola Anderssen og Anne Knutsdatter. Beret var mor til Marit, som var mor til Ola Anderssen og Anne. Ola var fosterbarn der i 1804. Huset hadde tilbygd sval og målte 13½ × 6 alen (i 1803). I 1807 var det taksert til 20 daler. Ola Trondsson hadde plassen til sin død.2,20,15,21

Beret døde i 1814 på Moldegjerdet, Molde.22 Hun ble jordfestet den 6. februar 1814 på Bolsøya kirkegård, Bolsøy.22,23

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 3. [S1263] Romsdal skiftedesignasjoner 1751–52: 1751, 6. oktober.
 4. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 340 a.
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-40
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-6
 7. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 46 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-44
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 56 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-54
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 167 b.
 11. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 340. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22663&uid=ny&idx_side=-173
 12. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b–211 b.
 13. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/215/
 14. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 15. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 16. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 175. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 17. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 20, mnr. 177. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/85/
 18. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-19
 19. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 20 a.
 20. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): B.
 21. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 35 a, Moldnesset, forsikringsnr. 162. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038
 22. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 50 a, 1814. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-45
 23. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 35 a, 1814. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-38
 24. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].

Marit Olsdatter på Moldegjerdet1,2

K, #10085, (ca. 1770 - )
Far*Ola Olsson Honnstad3 ( - 1784)
Mor*Beret Jonsdotter på Moldegjerdet3,4 (c 1742 - 1814)

Familie 1

Anders Ingebrigtssen Berg (c 1732 - 1817)
Barn

Familie 2

Knut Ingebrigtssen Skalle (1769 - )
BarnMarit ble født ca. 1770 i Molde.3,4
Hun var arving ved skiftet etter Ola Olsson surndaling den 22. mai 1786: 3 ort 19 skilling.5

Marit fikk barn i 1793 i Molde, trolig med Anders Ingebrigtssen Berg.4,6
Marit fikk barn med Knut Ingebrigtssen i 1798 i Molde.1 Marit Olsdatter var spinner i 1801.4 Hun bodde hos Ola Trondsson og Beret Jonsdotter på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1801.4,6,7,8
Hun var fadder ved dåpen til Olina Maria Ulriksdatter den 25. desember 1822 i Molde kirke.2,9

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 23, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-13
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 210 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/214/
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 5. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b–212 a.
 6. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): B.
 7. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 8. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 35 a, Moldnesset, forsikringsnr. 162. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 17, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-11

Johans i Langelia1

M, #10086
10. tippoldefar til megHan var bruker på Ytre Lange, Vistdal, i 1634. Han og en Jon la da 1½ tveit i korntiende. Det som senere ble til Øverlia, Perlia og Nerlia, var trolig ett bruk (Ytre Langelia), og Johans drev antakelig Nerlia.1,2

Kilder/noter

 1. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 345.
 2. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 387.

Jon Olsson på Torhus1,2

M, #10087, (1762 - )
Far*Ola Persson på Torhus3,4,1 (c 1730 - 1796)
Mor*Marit Jonsdotter på Torhus3,5 ( - 1763)

Familie

Han var gift i 1821.1 Jon ble født i 1762 på Torhus, Bolsøy.3 Jon ble døpt den 15. februar 1762. Faddere: Tomas Jakobsson på Røbekk, Nils Olsson på Draget og Brit Sjurdsdotter Litlebostad o.a.3 Jon Olsson på Torhus og Anders Olsson på Torhus ble konfirmert den 27. september 1778 i Bolsøy kirke.2
Ola Olsson surndaling og Jon Olsson på Torhus solgte 6 merker (uten bygselrett, bebodd av Lars Sjurdsson) på Røbekk, Bolsøy, den 27. desember 1785 til Jakob Tomasson. Olas arvinger og Jon hadde arvet jorden etter sine foreldre. Salgsbeløpet var 17 daler, hvorav 5 daler 3 ort 18 skilling gikk inn i dødsboet etter Ola. Jakob fikk auksjonsskjøte den 16. juni 1786, tinglyst 3. juli.5,6
Han var arving ved skiftet etter Ola Persson på Torhus den 8. august 1796.4
Han var fadder ved dåpen til Benjamin Knutsson på Bolsneset den 12. mars 1797 i Bolsøy kirke.7

Han var bruker på Torhus i 1801. Inger Arnesdotter bodde også der. Inger var husholder og kårkone. Det var ett annet bruk på gården. Jon drev fremdeles i 1821.8,1
Jon giftet seg med en uregistrert person.1
Han var verge for Eli Katrina Persdatter og Knut Olsson i 1815 og 1821.9,10,1
Han var arving ved skiftet etter Kristi Olsdotter i Myra og Anders Anderssen Brun den 6. desember 1817: 8 daler 1 ort 3 skilling.11
Han var arving ved skiftet etter Hallvor Persson og Sissel Ingebrigtsdotter på Berg den 10. desember 1822: 1 daler 22 skilling. Han fordret også 1 daler 12 skilling.12

Kilder/noter

 1. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 2. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 150 b, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630059
 3. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 4. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 235 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/253/
 5. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 340 a.
 6. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/215/
 7. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 17 b.
 8. [S1225] Bolsøy ft. 1801: fol. 425 b, Thorhuus, 1. familie. https://www.digitalarkivet.no/ft20110325670287
 9. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 240 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 10. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 241 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610247
 11. [S68] Romsdal skifteprotokoll 1811–21: fol. 242 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130610249
 12. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 326 b–327 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Ola Trondsson Gaupar1,2

M, #10088, (1765 - 6. oktober 1829)
Far*Trond Olsson Gaupar3,1 (1736 - 1796)
Mor*Ingeborg Olsdotter (o 1735 - 1801)

Familie 1

Beret Jonsdotter på Moldegjerdet (c 1742 - 1814)
De hadde ikke barn.2 

Familie 2

Mette Olsdotter (c 1765 - 1823)

Familie 3

Beret Lassesdotter på Nøisomhed (c 1779 - )Ola ble døpt den 21. juli 1765 i Lom.3 Han hadde kopper.4
Ola trolovet seg med Beret Jonsdotter på Moldegjerdet den 25. oktober 1789 på Moldeneset, Molde, i huset. Forlovere: Trond Olsson på Moldeneset og Nils Jensson på Haugan.1
Ola giftet seg den 15. november 1789 i Bolsøy kirke med Beret Jonsdotter på Moldegjerdet. De ble viet etter prekenen.5,1,6 Ola Trondsson var vurderingsmann i Molde i 1790.7
Han og Beret var husfolk på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1801, sammen med Marit Olsdatter, Ola Anderssen og Anne Knutsdatter. Beret var mor til Marit, som var mor til Ola Anderssen og Anne. Ola var fosterbarn der i 1804. Huset hadde tilbygd sval og målte 13½ × 6 alen (i 1803). I 1807 var det taksert til 20 daler. Ola Trondsson hadde plassen til sin død.6,8,9,10
Ola Trondsson var rulleført i Gudbrandsdalen. Han ble strøket fra rullen i 1802.11 Han var rulleført som sjøvant i 1. rode, Molde, i 1804. Han fikk sjøpatent 25. juni. Ola oppgav å ha brokk, men ved undersøkelse ble dette avkreftet.12 Han var i jektefart i 1804.2
Ola Trondsson Gaupar reiste som mannskap den 18. januar 1805 med destinasjon i Nordland. Skipper: Anders Øverland. Hjemkomst (til Molde): 1. juli. Dette gjentok seg 13. januar–10. juli året etter.12
Han reiste som mannskap den 20. januar 1807 hos skipper Sakarias Hansen Nerland med destinasjon i Nordland. Hjemkomst: 14. mai.12
Han reiste som jektefører den 14. januar 1808 med destinasjon i Nordland. Hjemkomst: 12. juli. Han ble utskrevet til det trondheimske sjøforsvaret 3. februar 1810 (i krigstiden).12
Han ble kalt Ola Trondsson på Moldegjerdet, nevnt fra 1814 til 1829.13,4,14
Ola giftet seg den 11. september 1814 i Molde kirke med Mette Olsdotter på Molde (forlovere: Per Perssen og Hans Olssen ved Brua).13
Ola giftet seg den 27. juni 1824 i Bolsøy kirke med Beret Lassesdotter på Nøisomhed (forlovere: Hans Olssen ved Brua og Ola Fuglset).4 Ola Trondsson på Moldegjerdet var skomaker i 1829.14

Ola døde den 6. oktober 1829 på Moldegjerdet, Molde, som husmann, av alderdom. Huset ble solgt og flyttet bort, og plassen ble nedlagt.14,9 Han ble jordfestet den 18. oktober 1829.14

     Navnet hans ble skrevet Ole Tronssen Gouper i 1804.12

     Navnet hans ble skrevet Ole Thronsen Moldgierdet i 1814.13

Kilder/noter

 1. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-19
 2. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 3. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 91. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-31
 4. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 372, nr. 9. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-188
 5. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 27 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-28
 6. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 7. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 79 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/81/
 8. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): B.
 9. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 10. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 35 a, Moldnesset, forsikringsnr. 162. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038
 11. [S1250] Stamrullen for Gudbrandsdalske kompani: Ole Tronsen, Loms Præstegaard.
 12. [S2123] Molde sjøruller 1804–19: 1804–09, hovedrulle. 1. rode, A. https://www.digitalarkivet.no/db60055410000003
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 57 a, 1814, nr. 2. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-52
 14. [S123] Bolsøy klok. 1818–68: s. 196, nr. 13. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16059&idx_id=16059&uid=ny&idx_side=-100

Ola Anderssen Berg1,2

M, #10089, (1793 - )
Far-?*Anders Ingebrigtssen Berg (c 1732 - 1817); trolig
Mor*Marit Olsdatter på Moldegjerdet3 (c 1770 - )
3-menning 5 ganger forskjøvet til megOla ble født i 1793 på Moldegjerdet, Molde, utenom ekteskap.2,4 Ola ble døpt den 18. oktober 1793 i Molde kirke.4,2 Han bodde med mora hos Ola Trondsson og Beret Jonsdotter på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1801. Ola Anderssen var fosterbarn der i 1804.3,2,5,6

Kilder/noter

 1. [S941] Molde sjørulle 1804: [s. 1].
 2. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): B.
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 4. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 134 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-105
 5. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 6. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 35 a, Moldnesset, forsikringsnr. 162. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038

Anne Knutsdatter Nakken1,2

K, #10090, (1798 - )
Far*Knut Ingebrigtssen Skalle3 (1769 - )
Mor*Marit Olsdatter på Moldegjerdet3,4 (c 1770 - )
4-menning 5 ganger forskjøvet til meg

Familie

Ulrik Sivertssen Sekkenes (1800 - )
BarnAnne ble født i 1798 i Molde, utenom ekteskap.3 Anne ble døpt den 1. januar 1799 i Molde kirke. Faddere: Jon Jonsson på Moldeneset, Salamon Knutssen på Fuglsetbøen, Ingebrigt Larsson Nesje, Ingeborg Eriksdotter Lien, Marit hos Skjellerup og Marit Hansdatter.3 Anne Knutsdatter bodde med mora hos Ola Trondsson og Beret Jonsdotter på mnr. 173, Moldegjerdet, Molde, i 1801.4,5,6,7
Ei Anne Moldgierdet var fadder ved dåpen til Ingeborg Andersdotter den 4. august 1816 i Molde kirke.8

Anne fikk barn med Ulrik Sivertssen Sekkenes i desember 1822 i Molde.1,9

Kilder/noter

 1. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 23, nr. 8. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-13
 2. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 191, nr. 5. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16494&idx_id=16494&uid=ny&idx_side=-97
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 5 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-7
 4. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Moldgierdet, mnr. 173. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/58/
 5. [S1044] Molde, 1. rode, sjørulle 1804 (1): B.
 6. [S1095] «Husmannsplassene under Moldegård»: s. 105.
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 35 a, Moldnesset, forsikringsnr. 162. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063038
 8. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 61 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630148
 9. [S250] Molde mini. 1818–43: s. 17, nr. 7. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16056&idx_id=16056&uid=ny&idx_side=-11

Trond Olsson Gaupar1,2,3

M, #10091, (1736 - 1796)
Far*Ola Olsson på Gaupar4 ( - e 1736)

Familie

Ingeborg Olsdotter (o 1735 - 1801)
De hadde åtte barn. 
BarnTrond ble født i 1736 på Nørdre Gaupar, Lom.4,5 Trond ble døpt den 29. januar 1736.4
Trond trolovet seg den 5. januar 1763 i Lom med Ingeborg Olsdotter.3
Trond giftet seg den 9. januar 1763 i Lom med Ingeborg Olsdotter.3,6
Han og Ingeborg bodde på Gaupar, Lom, fra 1763.5
Han ble kalt Trond skoleholder, nevnt fra 1763 til 1769.7,8,9 Trond Olsson var skoleholder iallfall fra 1763 til 1775.7,10,11
Han ble kalt Trond skolemester, nevnt 1767.12
Annet navn: Trond Olsson i Eggi, nevnt fra 1775 til 1777.13,11
Han og Ingeborg bodde i Øver-Eggi, Lom prestegard, iallfall fra 1775 til 1777.14,11,13
Han og Ingeborg var husfolk i Andbergstugu, Andberg, Lom, iallfall fra 1779 til 1780.5,15,16
Annet navn: Trond Olsson på Andbergeie, nevnt 1780.16 Trond og Ingeborg bodde trolig på Moldeneset, Molde, i 1788. Dattera var der da.17 Trond Olsson Gaupar var vurderingsmann i Molde iallfall fra 1788 til 1789, 1791–92 og 94, og han var stevningsmann i 1795.1,18,19,20,21,22 Han var daglønner i 1789.23,24
Han ble kalt Trond opplending, nevnt juni 1789.23
Han og Ingeborg var husfolk på mnr. 170, Moldeneset, Molde, i 1789. Han hadde etter muntlig angivelse ingen skattbar formue.23,24
Annet navn: Trond Olsson på Moldeneset, nevnt oktober 1789.25
Han var forlover for Ola Trondsson Gaupar og Beret Jonsdotter på Moldegjerdet, som ble trolovet den 25. oktober 1789 på Moldeneset. i huset.25
Han var verge for Gjertrud Karina Knutsdatter på Moldeneset i januar 1792.20


Trond døde i 1796 i Molde, som innerst.2 Han ble jordfestet den 17. oktober 1796. Ifølge ministerialboka ble han gravlagt i byens kirke, men dette er ikke ført i regnskapet.2

     Navnet hans ble skrevet Thron Olsen Eggen i 1777.13

     Navnet hans ble skrevet Tron Olsen Gouper i 1791.26

Kilder/noter

 1. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 74 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/75/
 2. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 14 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-17
 3. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 454. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-197
 4. [S1252] Lom mini. 1733–48: fol. 18 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9240&idx_id=9240&uid=ny&idx_side=-19
 5. [S1251] Bygdabok for Lom 3: s. 308.
 6. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-45
 7. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 80, nr. 16. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-26
 8. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 91. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-31
 9. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 107. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-39
 10. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 123. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-47
 11. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 130. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-51
 12. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 100. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-36
 13. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 144. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-58
 14. [S1251] Bygdabok for Lom 3: s. 158.
 15. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 561. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-250
 16. [S1249] Lom mini. 1749–1801: s. 159. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=9241&idx_id=9241&uid=ny&idx_side=-65
 17. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 61 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-59
 18. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 68 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/69/
 19. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 169 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/
 20. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 167 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/169/
 21. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 226 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/228/
 22. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 544 a, saksnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429361021
 23. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, dokumenter, mnr. 174. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/37/
 24. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 19, mnr. 174. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/84/
 25. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 17 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-19
 26. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 170 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/171/

Jakob Persson Skorgenes1,2

M, #10092, (1751 - )
Far*Per Knutsson Fuglset2,3 (c 1719 - )
Mor*Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen3 ( - c 1770)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megJakob ble født i 1751 på Skorgenes, Tresfjord.2 Jakob ble døpt den 7. mai 1751 i Veøy kirke. Faddere: Hans Sørensson på Skorgenes o.a.2 Just Olsson på Årø ble stevnet til tinget i Fanne tinglag den 3. juli 1769. Han skulle ha slått Jakob Persson Skorgenes.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen den 15. mai 1770.4
Han var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1770.3


     Navnet hans ble skrevet Jacob Pedersen Schornesset i 1769.1

Kilder/noter

 1. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 176 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410765
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 339. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-173
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b–533 a.

Erik Persson1

M, #10093, (ca. 1756 - )
Far*Per Knutsson Fuglset1 (c 1719 - )
Mor*Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen1 ( - c 1770)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megErik ble født ca. 1756 i Molde.1
Han var arving ved skiftet etter Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen den 15. mai 1770.2
Han var myndling av Ola Jakobsson på Strande i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b–533 a.

Kari Persdotter1

K, #10094, (ca. 1754 - )
Far*Per Knutsson Fuglset1 (c 1719 - )
Mor*Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen1 ( - c 1770)
Søskenbarn 7 ganger forskjøvet til megKari ble født ca. 1754.1
Hun var arving ved skiftet etter Marit Jakobsdotter på Fuglsetbøen den 15. mai 1770.2
Hun var myndling av Lars Larsson på Nesje i 1770.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b–533 a.

Lars Larsson på Nesje1,2

M, #10095, (ca. 1724 - 1805)

Familie 1

Brit Eriksdotter på Nesje (c 1705 - 1767)
De hadde ikke barn.9 

Familie 2

Marta Ingebrigtsdotter på Nesje (c 1738 - 1806)
De hadde tre barn.9,12 
BarnLars ble født ca. 1724.3,4
Annet navn: Lars Larsson på Berg, nevnt 1756.5 Han var soldat i 1756.5
Lars giftet seg den 14. januar 1756 i Veøy kirke med Brit Eriksdotter på Nordnesje.5 Lars Larsson fikk bygselseddel på 2 pund 15 merker på Haugen, Nordnesje, Veøy, fra Daniel Steffenssen i mai 1756. Seddelen ble tinglyst 18. oktober. Lars kjøpte bruket for 112 daler 12 skilling på auksjon etter Daniel 11. januar 1769. Skjøtet ble utstedt den 11. og tinglyst 19. oktober.6,7,8
Han og Brit var brukere på Haugen fra 1756.9
Han var verge for Kari Persdotter i 1770.1

Lars giftet seg i 1771 med Marta Ingebrigtsdotter på Fannbostad.9,2
Han var verge for Beret Ingebrigtsdotter på Fannbostad i 1779.10


Lars døde i 1805 i Veøy.9

Ifølge Bygdebok for Nesjestranda (s. 569–570) var Henrik Larsson og Lars Larsson på Nesje barn av Lars Ingebrigtsson Berg og Elen Eriksdotter, men det er feil.11,4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 532 b.
 2. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 428 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Nessie Nord.
 4. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 570.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 408. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-203
 6. [S1147] Romsdal tingbok 1749–57: s. 491, publiseringsnr. 2. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410250
 7. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 683. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650345
 8. [S800] Romsdal tingbok 1765–75: fol. 188 b, publiseringsnr. 3. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420410779
 9. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 39.
 10. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 429 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 11. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 569. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#572
 12. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013

Marta Ingebrigtsdotter på Nesje1,2

K, #10096, (ca. 1738 - 1806)
Far*Ingebrigt Tjøstolvsson på Fannbostad3,4,5 (c 1700 - 1778)
Mor*Ingeleiv Knutsdotter på Fannbostad4 ( - c 1763)

Familie

Lars Larsson på Nesje (c 1724 - 1805)
De hadde tre barn.2,5 
BarnMarta ble født ca. 1738 på Fannbostad, Bolsøy.1,4
Annet navn: Marta Ingebrigtsdotter på Fannbostad, nevnt fra 1760 til 1761.5,6,7
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Eriksdotter den 17. februar 1760 i Bolsøy kirke.6,8
Hun var fadder ved dåpen til Gjertrud Olsdatter den 5. juli 1761.7
Hun var arving ved skiftet etter Ingeleiv Knutsdotter på Fannbostad den 14. mars 1764.4
Hun var myndling av Knut Knutsson Fuglset i 1764.4

Marta giftet seg i 1771 med Lars Larsson på Nesje.2,3

Marta døde i 1806 i Veøy.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Weedøe, Nessie Nord.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 39.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 428 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24619/432/
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 200 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/220/
 5. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 327 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130611013
 6. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 37 b, kvinner, 1760, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911620576
 7. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 39 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-36
 8. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 162 a, 1760, dominica esto mihi. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630067

Jørgen Mikkelsson

M, #10097, ( - etter 1675)

Familie

BarnJørgen giftet seg med en uregistrert person.
Han bodde i Bergen i 1675.1
Han ble kalt Jørgen Mikkelsson båtsmann, nevnt 1675.1

     Navnet hans ble skrevet Jørgen Michelsøn Baadzmand i 1675.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162

Mette Husom1

K, #10098, ( - etter 1675)

Familie

Anders Husom ( - e 1675)Mette var kanskje gift med Anders Husom.
Hun var fadder ved dåpen til Mikkel Jørgensson den 7. desember 1675 i Nykirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162

Peder Pedersson1

M, #10099, ( - etter 1675)Peder Pedersson var skipper i 1675.1
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Jørgensson den 7. desember 1675 i Nykirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162

Anders Husom1

M, #10100, ( - etter 1675)

Familie

Mette Husom ( - e 1675)Anders var kanskje gift med Mette Husom. Anders Husom var skipper i 1675.1
Han var fadder ved dåpen til Mikkel Jørgensson den 7. desember 1675 i Nykirken, Bergen.1

Kilder/noter

 1. [S805] Bergen, Nykirken mini. 1668–1820: fol. 128 b, nr. 119. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8715&idx_id=8715&uid=ny&idx_side=-162