Gjertrud Eriksdotter på Vestnes1

K, #9901, ( - etter 1743)
Far*Erik Andersson på Vestnes1 (c 1691 - 1742 / 1743)
Mor*Marit Andersdotter på Vestnes1 (c 1683 - 1748)
Søster av 5.tippoldefar/mor til megHun var arving ved skiftet etter Erik Andersson på Vestnes den 29. mai 1743. Bruttoformue: 171 daler 3 ort 2 skilling. Åbot og omkostninger: 6–3–8. De tre «uforsørgede» barna (Lasse, Gjertrud og Siri) fikk 42–1–2 hver i hjemmefølge og bryllupskost.2
Hun var myndling av Lasse Nilsson på Kjersem i 1743.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 266 b–267 b.

Fredrik Sjurdsson på Kyrkjesylte1

M, #9902, (ca. 1712 - 1771)

Familie

Ågot Andersdotter på Kyrkjesylte ( - 1758 / 1759)
De hadde tre barn.1 
BarnFredrik ble født ca. 1712.1 Han ble trolig kalt Fredrik ved Syltenaustan i 1740.2
Han var trolig husmann ved Syltenaustan, Kyrkjesylte, Tresfjord, i 1740.2
Annet navn: Fredrik Sjurdsson i Fagervikan, nevnt 1751.3
Fredrik trolovet seg med Ågot Andersdotter på Kyrkjesylte den 20. november 1751 i Tresfjord kyrkje, etter gudstjenesten. Forlovere: Lars Larsson på Kyrkjesylte og Elling Olsson på Kyrkjesylte.3
Annet navn: Fredrik Sjurdsson på Indre Hoem, nevnt 1752.4
Fredrik giftet seg den 23. januar 1752 i Tresfjord kyrkje med Ågot Andersdotter på Kyrkjesylte.4
Fredrik giftet seg i mai 1759 med en uregistrert person.1

Fredrik døde i 1771 på Kyrkjesylte, Tresfjord.1

     Navnet hans ble skrevet Friderich Siursen Fagervig i 1751.3

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 298. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#301
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 202. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660310
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 345. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660382
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 350. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660384

Anemarta Eriksdotter Røbekk1,2

K, #9903, (1743 - etter 1766)
Far*Erik Andersson Røbekk2 (c 1694 - 1765)
Mor*Beret Eriksdotter ( - e 1766)

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 244.

Peder Hagerup1,2

M, #9904, ( - 1751)

Familie

Ulrikka Antonette Eg ( - 1764)
De hadde ett barn.2 
BarnHans hjemsted var kanskje i Norddal.3
Peder giftet seg den 6. juni 1743 på Gjermundnes, Vestnes, med Ulrikka Antonette Eg (forlovere: Jakob Johanssen Schultz og Jakob Ottosson Fris).1 Jakob Johanssen Schultz, Jakob Mortensson Schultz, Jakob Ottosson Fris, Klaus Breier Lund, Daniel Steffenssen, Peder Hagerup, Ivar Ivarsson, Åge Persson og Nikolai Olufssen signerte en skatteprotest mot Moldes byfogd Johannes Fris den 18. juli 1746.4
Signaturer på skatteprotest mot Johannes Fris, byfogd i Molde, i 1746
Han var kreditor ved skiftet etter Lars Olsson den 14. januar 1749 i Molde: 1 ort.6,7


Peder døde i 1751 i Molde.2,8 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 25. mai 1751. Debitorer: Ola Steffensson Gusjås o.a.9 Skiftet etter ham ble sluttet den 15. september 1751. Arvinger: Ulrikka Antonette Eg og Børge Hagerup.10

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 240, 6. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660329
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 30.
 3. [S468] Ættebok for Norddal II: s. 597. https://www.nb.no/items/671ed7406fa3e6629e5dceb88dcdf0d4?page=132
 4. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 18. juli.
 5. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 5 & 336.
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 2.
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 3. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/3/
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 34. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650019
 9. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 30–32. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/17/
 10. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 33. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650018

Brit Kristoffersdotter på Vestnes1,2

K, #9905, (ca. 1718 - 15. oktober 1753)
Far*Kristoffer Kristoffersson på Helland (c 1674 - 1754)
Mor*Beret Olsdotter på Helland1,3 ( - e 1754)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

Anders Eriksson på Vestnes ( - e 1764)
Anders og Brit var tremenninger. Tre barn levde i 1754.4,5 Brit ble født ca. 1718.2
Brit trolovet seg med Anders Eriksson på Vestnes den 26. februar 1747 i Vestnes kyrkje, etter gudstjenesten, som hadde få tilhørere grunnet hard nordavind. Anders og Brit var tremenninger, men hadde kongebrev av 23. desember 1746. Forlovere: Søren Lassesson på Vestnes og Jon Ravaldsson på Vestnes.3,1
Brit giftet seg den 9. mai 1747 i Veøy kirke med Anders Eriksson på Vestnes.4,5

Brit døde den 15. oktober 1753 på Vestnesgarden, Vestnes, i barselseng.2 Hun ble jordfestet den 1. november 1753 på Vestnes kyrkjegard.2 Det ble holdt skifte etter henne den 8. november 1754. Arvinger: Anders Eriksson o.a.5

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Christophersdatter Wæsnæs fra 1747 til 1753.3,2

Kilder/noter

 1. [S1789] Norske registre 1746–48: nr. 185, fol. 113 a. https://www.digitalarkivet.no/da20120920650226
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 378, festum omnium sanctorum. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660395
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 289. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660353
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 291, 9. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660354
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 295 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650893

Erik Andersson Røbekk1,2,3,4

M, #9906, (1755 - 6. september 1795)
Far*Anders Eriksson Røbekk2 (1723 - f 1766)Erik ble født i 1755 i Molde.5,6 Erik ble døpt den 20. april 1755 i Vestnes kyrkje, klokken 5 om morgenen.5
Han var myndling av Johan Fredrik Eriksson på Vestnes i 1766.2
Han var fadder den 9. februar 1776 i Nykirken, Bergen.1 Erik Andersson Røbekk tok borgerskap i Bergen den 24. februar 1784 som parykkmakermester. Han foreviste mesterstykket, som var en allongeparykk og en «Care Paruqve». Erik hadde yrket til sin død.6,3,4
Han bodde i 4. rode, Bergen, i 1795.4

Erik døde den 6. september 1795 i Bergen.4 Han ble gravlagt den 11. september 1795 på Nykirkegården, Bergen, klokken 12.4

Kilder/noter

 1. [S1118] Bergen, Nykirken mini. 1775–1808: fol. 1 b, nr. 3. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610387
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 3. [S1449] «Kommunikanter i Nykirken 1790»: Erich Røbech. http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/ko/person/pn00000000041043
 4. [S951] Bergen, Nykirken klok. 1775–1820: fol. 56 b, nr. 48. https://media.digitalarkivet.no/kb20070416660381
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 397, dominica jubilate. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660405
 6. [S1448] Bergens borgerbok II: s. 112. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101006035#121

Lars Andersson Røbekk1

M, #9907, (ca. 1760 - )
Far*Anders Eriksson Røbekk1 (1723 - f 1766)Lars ble født ca. 1760.1
Han var myndling av Johan Fredrik Eriksson på Vestnes i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.

Anemarta Andersdotter Røbekk1

K, #9908, (ca. 1761 - )
Far*Anders Eriksson Røbekk1 (1723 - f 1766)Anemarta ble født ca. 1761.1
Hun var myndling av Johan Fredrik Eriksson på Vestnes i 1766.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.

Johan Fredrik Eriksson Røbekk1

M, #9909, (1725 - )
Far*Erik Andersson Røbekk1,2 (c 1694 - 1765)
Mor*Anne Johansdotter ( - 1741 / 1742)

Familie

Mari Eriksdotter på Vestnes ( - e 1766)Johan Fredrik ble født i 1725 i Tresfjord.1 Johan Fredrik ble døpt den 26. mai 1725 i Bolsøy kirke. Faddere: Rasmus Persson på Sørsylte og Lars Larsson på Sylte o.a.1
Annet navn: Johan Fredrik Eriksson på Vestnes, nevnt fra 1755 til 1766.2,3,4
Johan Fredrik giftet seg den 7. januar 1755 i Vestnes kyrkje med Mari Eriksdotter på Helland.3,4
Han og Mari var brukere på Vestnesgarden, Vestnes, i 1764. De bodde fremdeles der i 1766.4,2

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 62. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660239
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 393, 7. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660403
 4. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, Veøy, mnr. 515, Wesnæs. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/49638/77/

Per Eriksson Røbekk1,2

M, #9910, ( - etter 1769)
Far*Erik Andersson Røbekk1 (c 1694 - 1765)
Mor*Anne Johansdotter ( - 1741 / 1742)

Familie

Magrete Jakobsdatter ( - e 1769)Annet navn: Per Eriksson Vestnes, nevnt fra 1760 til 1769.3,4 Per Eriksson Vestnes ble stevnet av Hans Holst til tinget i Fanne tinglag den 17. juli 1760. Vitner: Per Matsson på Brastad, Ola Olssen Mølner, Ingebrigt Knutsson Skalle, Tjøstolv Nilsson på Lønset og Synnøv Arnesdotter o.a. Saken gjaldt ulovlig oppførsel i tjenesten.3
Peder Erichsen tjente hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17, utpå Gata, Molde, i 1762.5
Peder Erichsen tjente hos John Ord og Anna Silvia Eg på mnr. 17 i 1764.6

Per fikk barn med Magrete Jakobsdatter i 1769 i Molde. Den 3. juli ble de stevnet til tings for leiermål, men møtte ikke. Saken kom opp igjen 14. august og presteattest ble fremlagt. Han ble idømt 12 og hun 6 daler i bot til Reknes hospital.4,7,2

     Navnet hans ble skrevet Peder Erichsen Wesnes fra 1760 til 1769.3,4

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 108 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/112/
 3. [S1409] Romsdal tingbok 1757–65: fol. 89 a, saksnr. 1. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420410389
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 104 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/108/
 5. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, manntall. Ud paa Gaden. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212086
 7. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 108 a, saksnr. 5. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/111/

Rebekka Eriksdotter Røbekk1,2

K, #9911, (1729 - 1806)
Far*Erik Andersson Røbekk1,2 (c 1694 - 1765)
Mor*Anne Johansdotter ( - 1741 / 1742)

Familie 1

Børre Olsson Eikanes (c 1720 - 1764)
De hadde tre barn.11 
Barn

Familie 2

Per Olsson på Otterbogen (c 1742 - 1809)
De hadde to barn.8 
BarnRebekka ble døpt den 20. mars 1729 i Tresfjord kyrkje. Faddere: Marit Larsdotter på Nerem og Åmund Hansson på Nerem o.a.1
Annet navn: Rebekka Eriksdotter på Vestnes, nevnt 1758.3
Rebekka trolovet seg den 4. mai 1758 i Vestnes kyrkje med Børre Olsson Eikanes. Forlovere: Jon Ravaldsson på Vestnes og Lasse Eriksson på Vestnes.3
Rebekka giftet seg den 4. juni 1758 i Vestnes kyrkje med Børre Olsson Eikanes.3
Etter barsel ble hun innledet i Rød kyrkje, Nesset, den 8. februar 1761.4

Hun og Børre var brukere på Vorpeneset, Nesset, i 1764.5
Annet navn: Rebekka Eriksdotter i Gjerdet, nevnt 1765.6,7
Rebekka trolovet seg den 17. mai 1765 i Nesset med Per Olsson i Jordfallet. Forlovere: Knut Larsson på Langset og Pål Johansson på Stubøen.6
Rebekka giftet seg den 18. juni 1765 i Rød kyrkje med Per Olsson i Jordfallet.7
Hun og Per var selveiere på Otterbogen, Nesset, fra 1765 til 1786.8,9
Annet navn: Rebekka Eriksdotter på Otterbogen, nevnt 1806.10

Rebekka døde i 1806 på Otterbogen.10 Hun ble jordfestet den 20. juli 1806 på Rød kyrkjegard, Nesset.10

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 103. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-53
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-220
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 23 a, 1. søndag i faste. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 5. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 31, mnr. 169. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050037
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 41 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-41
 7. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 42 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16036&idx_id=16036&uid=ny&idx_side=-42
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 215. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#218
 9. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 216. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003#219
 10. [S17] Nesset mini. 1804–45: s. 22. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640295
 11. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=218

Elen Eriksdotter Røbekk1,2,3

K, #9912, (1735 - ca. 1766)
Far*Erik Andersson Røbekk1,3 (c 1694 - 1765)
Mor*Anne Johansdotter ( - 1741 / 1742)

Familie 1

Barn

Familie 2

Knut Erikssen Valle (1739 - 1808)
De hadde ett barn.3 
BarnElen ble døpt den 29. september 1735 i Veøy kirke av Erik Pedersson Lekanger.1
Elen giftet seg eller fikk et barn med en Andreas.3
Elen giftet seg med Knut Erikssen.4,3
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Sigrid Sørensdotter den 21. mars 1764: bakstehelle (1 daler).5


Elen døde ca. 1766 i Molde.4,3 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 24. november 1766. Arvinger: Knut Erikssen, Gjesken Hovart Andreasdatter og Erik Knutssen. Hus (uten grunn) ble vurdert til 100 daler. Formue: 164 daler. Omkostninger: 26 daler 2 ort 16 skilling. Arv: 137–1–8, fordelt på enkemannen og de to barna.6

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 156.
 2. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 4. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 509. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/257/
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 410–411. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650208
 6. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 509–510. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/257/

Erik Knutssen Valle1,2

M, #9913, (ca. 1764 - )
Far*Knut Erikssen Valle1,2 (1739 - 1808)
Mor*Elen Eriksdotter Røbekk2 (1735 - c 1766)Erik ble født ca. 1764.1,2
Han var arving ved skiftet etter Elen Eriksdotter den 24. november 1766.3

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 509. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/257/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 509–510. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/257/

Gjesken Hovart Andreasdatter1,2

K, #9914, (ca. 1759 - )
Mor*Elen Eriksdotter Røbekk1,2 (1735 - c 1766)Gjesken ble født ca. 1759.1,2
Hun var myndling av Jon Olsson på Vestnes i september 1766.2
Hun var arving ved skiftet etter Elen Eriksdotter den 24. november 1766.3
Hun var myndling av Per Olsson på Otterbogen i november 1766.1

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 509. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/257/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 3. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 509–510. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/257/

Jon Olsson på Vestnes1

M, #9915, (ca. 1725 - )
Far*Ola Børresson på Eikaneset2 (c 1685 - 1763)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie 1

Brit Knutsdotter i Ås ( - 1750)

Familie 2

De hadde fire barn.2 
BarnJon ble født ca. 1725 på Eikaneset, Tresfjord.2
Annet navn: Jon Olsson på Eikaneset, nevnt fra 1749 til 1750.3,4 Han var soldat iallfall fra 1749 til 1750.3,4
Jon trolovet seg den 19. oktober 1749 i Vestnes kyrkje med Brit Knutsdotter i Ås. Forlovere: Søren Lassesson på Vestnes o.a.3
Jon giftet seg den 6. januar 1750 i Tresfjord kyrkje med Brit Knutsdotter i Ås.4
Jon giftet seg i 1752 med en uregistrert person.2
Han bodde på Vestnesgarden, Vestnes, iallfall fra 1763 til 1766.1,5
Han var verge for Gjesken Hovart Andreasdatter i september 1766.5


     Navnet hans ble skrevet Jon Olsen Eegnes fra 1749 til 1750.4,3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 503.
 2. [S927] Skorgen: s. 73.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 322, 20. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660370
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 325, epifaniafest. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660371
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 383 a.
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 27. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16043&idx_id=16043&uid=ny&idx_side=-15

Børre Olsson Eikanes1,2

M, #9916, (ca. 1720 - 1764)
Far*Ola Børresson på Eikaneset3 (c 1685 - 1763)
Søskenbarn 9 ganger forskjøvet til meg

Familie

Rebekka Eriksdotter Røbekk (1729 - 1806)
De hadde tre barn.8 
BarnBørre ble født ca. 1720 på Eikaneset, Tresfjord.4,3 Han var klokker i Nesset fra 19. mai 1757. Han virket til sin død.4,2 Han fikk bygselseddel på Vorpeneset, Nesset, fra Lorents Schnitler den 10. april 1758.5
Børre trolovet seg den 4. mai 1758 i Vestnes kyrkje med Rebekka Eriksdotter på Vestnes. Forlovere: Jon Ravaldsson på Vestnes og Lasse Eriksson på Vestnes.2
Børre giftet seg den 4. juni 1758 i Vestnes kyrkje med Rebekka Eriksdotter på Vestnes.2
Annet navn: Børre Olsson i Gjerdet, nevnt mellom 1761 og 1764.4,6
Han var fadder ved dåpen til Ivar Olsson Brunvoll den 20. juni 1762 i Rød kyrkje, Nesset.1

Han og Rebekka var brukere på Vorpeneset i 1764.7

Børre døde i 1764 på Vorpeneset. Gården ble kalt Gjerdet.4 Han ble jordfestet den 2. juli 1764 på Rød kyrkjegard, Nesset.4

     Navnet hans ble skrevet Børge Olsen Eegnæs i 1758.2

Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset II (s. 215) ble Børre Olsson Eikanes bruker på Otterbogen, Nesset, men det er feil.8,9


Ifølge Gards- og ættesoge for Nesset XI (s. 556) var Børre Olsson Eikanes og broren Ola fra Elgeneset i Nesset, men det er feil.10,3

Kilder/noter

 1. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 29 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640073
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 441. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-220
 3. [S927] Skorgen: s. 73.
 4. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 38 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904640081
 5. [S1099] Gards- og ættesoge for Nesset IV: s. 366. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424002?page=369
 6. [S612] Nesset mini. 1757–1803: fol. 22 b, søndag mellom nyttår og helligtrekongersdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904640066
 7. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 31, mnr. 169. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050037
 8. [S104] Gards- og ættesoge for Nesset II: s. 215. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424003?page=218
 9. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Nesset prestegjeld. Side 30, mnr. 153. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050036
 10. [S979] Gards- og ættesoge for Nesset XI: s. 556.

Olea Monsdatter Molde1

K, #9917, ( - etter 1764)
Far*Mons Monssen1 ( - f 1764)Olea giftet seg med en uregistrert person.1
Hun bodde i Kristiania i 1764.1
Hun var arving ved skiftet etter Mons Olsson i Krubba den 13. februar 1764.1

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 288 a.

Trond Tostensson på Byre1,2

M, #9918, ( - etter 1820)

Familie

Anne Byre ( - e 1820)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnTrond giftet seg med Anne.2
Han og Anne var husfolk på Byre, Garmo, Lom, i 1820.2

Kilder/noter

 1. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 270, nr. 4.
 2. [S1088] Lom mini. 1815–25: fol. 60 b.

Knut Sveinsson1

M, #9919

Familie

BarnHan var husmann i Hallingdal.1

Kilder/noter

 1. [S228] Aukra mini. 1878–1917: s. 270, nr. 4.
 2. [S105] Bygdebok for Aukra IV: s. 221.

Anne på Byre1

K, #9920, ( - etter 1820)

Familie

Trond Tostensson på Byre ( - e 1820)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnne giftet seg med Trond Tostensson.1
Hun og Trond var husfolk på Byre, Garmo, Lom, i 1820.1

Kilder/noter

 1. [S1088] Lom mini. 1815–25: fol. 60 b.

Kirsten Bergitte Peterssen1,2

K, #9921, (ca. 1753 - 8. juli 1821)

Familie

Anders Olsson Male (1752 - 1817)
BarnKirsten Bergitte ble født ca. 1753.1
Kirsten Bergitte giftet seg med Anders Olsson Male.1
Hun og Anders bodde på mnr. 69, Kirkebakken, Molde, i 1789.3
Hun hadde Mette Andersdatter i tjeneste i 1801.1

Hun og Anders bodde på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Olava Andersdatter, Erik Anderssen, Peter Anderssen og Ingeborg Kirstina Andersdatter. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (150), sjøbod (20) og eldhus (10).1,4

Kirsten Bergitte døde den 8. juli 1821.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 30.
 2. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 252. Mahle, Kirstine Bergithe f. Petersen.
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 9, mnr. 70. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/74/
 4. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 8 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063011

Olava Male1

K, #9922, (ca. 1781 - etter 1821)
Far*Anders Olsson Male1 (1752 - 1817)
Mor*Kirsten Bergitte Peterssen1 (c 1753 - 1821)Olava ble født ca. 1781.1 Hun bodde hos Anders Olsson Male og Kirsten Bergitte Peterssen på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i 1801.1,2

Olava døde etter 1821.3

     Navnet hennes ble skrevet Olava Mahlo i 1801.1

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 30.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 8 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063011
 3. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 252. Mahle, Kirstine Bergithe f. Petersen.

Erik Andreas Male1,2

M, #9923, (19. juli 1786 - )
Far*Anders Olsson Male1,2 (1752 - 1817)
Mor*Kirsten Bergitte Peterssen2 (c 1753 - 1821)Erik Andreas ble født eller døpt den 19. juli 1786 i Molde.1 Han bodde hos Anders Olsson Male og Kirsten Bergitte Peterssen på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i 1801.2,3 Erik Andreas Male var rulleført som reserve i Molde ca. 1804.1

Kilder/noter

 1. [S1168] Molde ekstrarulle 1804: 2. rode, mm.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 30.
 3. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 8 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063011

Peter Male1

M, #9924, (ca. 1793 - )
Far*Anders Olsson Male1 (1752 - 1817)
Mor*Kirsten Bergitte Peterssen1 (c 1753 - 1821)Peter ble født ca. 1793 i Molde.1 Han bodde hos Anders Olsson Male og Kirsten Bergitte Peterssen på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 30.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 8 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063011

Ingeborg Kirstina Male1

K, #9925, (ca. 1795 - )
Far*Anders Olsson Male1 (1752 - 1817)
Mor*Kirsten Bergitte Peterssen1 (c 1753 - 1821)Ingeborg Kirstina ble født ca. 1795 i Molde.1 Hun bodde hos Anders Olsson Male og Kirsten Bergitte Peterssen på mnr. 30, Hovedgata, Molde, i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 30.
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 8 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 25. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063011

Karen Persdatter1,2

K, #9926, (ca. 1768 - )

Familie

Ivar Larsson Strande (c 1769 - 1807)
BarnKaren ble født ca. 1768.2 Hun var spinner i 1801.2
Karen fikk barn med Ivar Larsson Strande i 1801 i Molde.1 Karen og Anne Kirstine Olsdatter losjerte på mnr. 89, Hovedgata, Molde, i 1801, sammen med Marta Ivarsdatter. Marta var Karens lille datter. Husets innehaver var Rasmus Rypdal, s.d.2

     Navnet hennes ble skrevet Karen Pedersdatter i 1801.1,2

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 89.

Marta Ivarsdatter1,2

K, #9927, (januar 1801 - )
Far*Ivar Larsson Strande2 (c 1769 - 1807)
Mor*Karen Persdatter2,1 (c 1768 - )Marta ble født i januar 1801 i Molde, utenom ekteskap.2,1 Hun og mora losjerte på mnr. 89, Hovedgata, Molde, i 1801.1 Marta ble døpt den 15. mars 1801 i Molde kirke.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 89.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 b.

Ivar Larsson Strande1,2,3

M, #9928, (ca. 1769 - 1. desember 1807)
Far*Lars Kristensson på Strande3 ( - c 1787)
Mor*Lisbet Jakobsdotter på Strande ( - e 1788)

Familie

Karen Persdatter (c 1768 - )
BarnIvar ble født ca. 1769 på Strande, Bolsøy.3 Han var soldat i 1801 og til sin død.1,2
Ivar fikk barn med Karen Persdatter i 1801 i Molde.1

Ivar døde den 1. desember 1807.2 Båten til Nils Vind og Margareta Jervell kollseilte omtrent 2 mil fra Molde på reise til Sunnmøre, og de omkom sammen med Josef Vind, Nils Vind, Inger, Åmund Åmundsson Kleive, Ola Matssen på Røysa og Ivar Larsson Strande. Bare barna Josef og Nils Vind ble funnet.2,4,5

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 9 b.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 52 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630233
 3. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 396 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670979
 4. [S1200] Dødsfall i Norge 1763–1825: s. 433. Wind, Niels.
 5. [S1128] Molde, 1. rode, sjørulle 1807: RR.

Maren Grønn1,2,3

K, #9929, (23. mai 1694 - 7. juni 1765)
Far*Hans Grønn1,4 (1650 - 1709)
Mor*Ingeborg Ivarsdotter Munthe1,4 (1659 - 1721)

Familie

Jakob Lund (1688 - 1754)
De hadde elleve barn.3,7 
BarnMaren ble født den 23. mai 1694 i Ørland.3
Maren giftet seg i 1717 med Jakob Lund.1,2,3
Hun var arving ved skiftet etter Ingeborg Ivarsdotter Munthe den 19. september 1721: 79 daler 3 ort 21 skilling.5
Maren Grønn og Boya Karina Lem o.a. bodde på Vågøya, Vågøy, i 1762.6
Hun bodde i Sunnfjord i 1763. Hun flyttet tilbake til Vågøya i juni.2

Maren døde den 7. juni 1765 på Vågøya.3

Kilder/noter

 1. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 48 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657
 2. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, Aukra, av- og tilgang juli. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/47828/506/
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 477.
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 250. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=257
 5. [S2410] Fosen prosti, skifteprotokoll 1691–1770: fol. 47 b–52 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205360657
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 254.
 7. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 51.
 8. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 478.

Sara Susanna Lund1,2,3

K, #9930, (2. juli 1726 - 8. desember 1810)
Far*Jakob Lund1 (1688 - 1754)
Mor*Maren Grønn1 (1694 - 1765)

Familie

Anders Bork Munthe (c 1713 - 1770)
De hadde tolv sønner og fem døtre, men bare elleve barn vokste opp, hvorav ni levde i 1770.13,14,15 
Sara Susanna Lund salig Munthes signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Sara Susanna ble født den 2. juli 1726 i Hemne.4,5
Sara Susanna giftet seg den 22. oktober 1743 med Anders Bork Munthe.2,4
Hun bodde på Vågøya, Vågøy, fra 1770.6
Sara Susanna Lund kjøpte hus og sjøbod med grunn på mnr. 31, Hovedgata, Molde, den 28. mai 1783 av Peder Jalles. Kjøpesum: 150 daler. Eiendommen var utlagt til selgeren som dekning av gjeld ved skiftet etter Nils Arnt Wenzel. Skjøtet ble tinglyst 15. november året etter.2,7
Hun bodde på mnr. 31 iallfall fra 1784 til 1801.8,9
     Hun ble kalt Sara Susanna Munthe fra 1789 til 1801 og Lund Munthe ved jordfestelsen.8,10,11 Sara Susanna Lund ble formodet å ha pensjon og legater i 1789. Hun hadde etter selvangivelse ingen skattbar formue, men skulle svare 7 daler 20 skilling i embetsskatt (5 pst.) Sara Susanna mottok presteenkepensjon i 1801.12,8
Hun hadde Sigrid Andersdotter i tjeneste i 1801.8


Sara Susanna døde den 8. desember 1810 i Molde.11 Hun ble jordfestet den 15. desember 1810.11

Kilder/noter

 1. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 478.
 2. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 326. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610166
 3. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, angivelser, nr. 33. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/153/
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 479.
 5. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 51.
 6. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 253.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 325. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610165
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 31.
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1784, tingsvitne. Endringer, mnr. 36. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064075
 10. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 33. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 11. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b.
 12. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 5, mnr. 33. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
 13. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 52.
 14. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 480.
 15. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205350003

Anders Bork Munthe1,2,3,4

M, #9931, (ca. 1713 - 4. juni 1770)
Far*Ludvig Ivarsson Munthe5,3 (1666 - 1735)
Mor*Anna Kåsbøl5,4 ( - 1751)

Familie

Sara Susanna Lund (1726 - 1810)
De hadde tolv sønner og fem døtre, men bare elleve barn vokste opp, hvorav ni levde i 1770.4,13,1 
A. B. Munthes signatur på kirkebokekstrakt, datert kort tid før hans dødAnders ble født ca. 1713 på Vestad, Veøy.6,2 Han avla eksamen i teologi (cand.theol.) på Københavns Universitet, Danmark, den 21. april 1738. Karakter: haud illaudabilis. Dimissprekenen ble holdt 14. mai til laudabilis, beste karakter. Han aktet å vende hjem.2 Han var personellkapellan i Aukra fra 13. juni 1738.3
Han døpte Synnøv Nilsdotter på Kringstad i Aukra kyrkje den 10. februar 1739.7
Han døpte Anne Persdatter i Molde kirke den 17. februar 1739.7
Anders Bork Munthe var residerende kapellan i Bud fra 2. mars 1742. Han overtok etter Kristen Jensson (s.d.). Anders ble sogneprest der 4. april 1755.3,8
Anders giftet seg den 22. oktober 1743 med Sara Susanna Lund.9,3
Han var meddommer i saken mot Severin Løk den 20. mai 1749 i Molde.8,10
Han var debitor ved skiftet etter Mikkel Hyssing den 12. april 1756: 5 daler 3 ort 12 skilling.11
Anders Bork Munthe var sogneprest i Aukra fra 20. januar 1769 til 1770.3,2

Anders døde den 4. juni 1770 på Aukra prestegard.1,12,4 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 13. juni 1770.1

     Navnet hans ble skrevet Andreas Munthe Borch i 1749.8

     Han var oppkalt etter Anders Ivarsson Bork.

     Andreas Borch Taarvig var trolig oppkalt etter ham.

Kilder/noter

 1. [S1338] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1765–1816: fol. 1 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090205350003
 2. [S1539] Norske teologiske kandidater ca. 1690–1754: s. 100. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016090108061#105
 3. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 479.
 4. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 52.
 5. [S2150] Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124022?page=221
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 194. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-99
 8. [S940] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1706–49: fol. 272 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/25116/274/
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 326. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610166
 10. [S244] Molde bys historie I: s. 246. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#247
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 195–201. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650100
 12. [S1308] Tronhjems Adresse-Contoirs Efterretninger: nr. 27/6.7.1770, e-side 3, «Proclamata». http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_tronhjemsadressecontoirs_null_null_17700706_0_27_1#2
 13. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 480.

Ludvig Ivarsson Munthe1,2,3

M, #9932, (1666 - 21. juni 1735)
Far*Ivar Andersson på Gjermundnes4,5 (c 1630 - 1683)
Mor*Anna Ludvigsdotter Munthe4 (c 1639 - 1688)

Familie

Anna Kåsbøl ( - 1751)
De hadde åtte barn.37 
BarnLudvig ble født i 1666 på Gjermundnes, Vestnes.1,6
Ludvig Ivarsson gav bygselseddel på 1 pund i Sotåa, Bolsøy, til Ola Steffensson den 20. oktober 1690.7

Han var bruker på Flovikholmen, Veøy, fra 1690.8,9,5
Ludvig Ivarsson gav bygselseddel på 1 våg 1 pund 12 merker på Kringstad, Bolsøy, til Hans Andersson den 29. november 1692.10,11
Ludvig Ivarsson var kirkeverge i Veøy kirke i 1696.12,13
Ludvig giftet seg den 10. oktober 1696 med Anna Kåsbøl.5,14
Ludvig Ivarsson gav bygselseddel på 1 våg 9 merker, «som Anders tilforen har brugt oc er fra død» (Anders Olsson), på bnr. 4, Høvika, Nesset, til Knut Hansson den 10. oktober 1696.13
Jon Aslaksson på Mittet kjøpte 1 pund 4 merker odel med bygselrett på bnr. 9, Ytre Mittet, Veøy, den 21. september 1697 av Jon Knutsson på Røros. Han solgte på vegne av Marit Jonsdotter. Vitner: Morten Schultz og Ludvig Ivarsson. Skjøtet ble utstedt på Romsdalsmartnan, og tinglyst 11. oktober året etter i Rødven.15
Ludvig Ivarsson gav bygselseddel på 2 pund på Svinabøen, Tresfjord, til Lasse Sørensson den 2. desember 1699. Ludvig eide fremdeles gården i 1724.9,16,17,18,19
Ludvig Ivarsson gav bygselseddel på 1 våg på Kringstad til Nils Arnesson.11
Han var kreditor ved skiftet etter Magnhild Gunnarsdotter på Ødegård den 17. september 1703: 1 daler 1 ort 20 skilling i landskyld og tredjeårstake.20

Han og Anna bodde i Røvik, Bolsøy, i 1705.21,5
Ludvig Ivarsson gav bygselseddel på 2 pund 12 merker på Grønfeta, Nesset, til Sæmund Jørnsson den 20. mars 1705. Jorden tilhørte Rød kyrkje. Seddelen ble tinglyst 5. juli året etter.21
Han var kreditor ved skiftet etter Ingebjørg Persdotter i Dvergsneset den 5. desember 1705: 2 daler.22
Ludvig Ivarsson gav bygselseddel på 1 våg 16 merker på bnr. 3, Høvika, Nesset, til Knut Ivarsson den 15. oktober 1706.23
Ludvig Ivarsson var ombudsmann (kirkeverge) i Vågøy kyrkje i 1709.24
Ludvig Ivarsson Munthe gav bygselseddel på 1 våg 9 merker på Talberg, Veøy, til Kristoffer Kristoffersson i 1709.25
Han var verge for Susanna Matsdotter og Anne Matsdotter på Remmem i 1710.2

Ludvig Ivarsson Munthe kjøpte 3 våger med ½ våg overbygsel (hele gården) på Vestad, Veøy, den 30. april 1712.26,14 Han var konstituert fogd på Nordmøre i 1714.6
Ludvig Ivarsson Munthe gav bygselseddel på 1 pund på Øyra, Bolsøy, til Ravald Larsson den 9. februar 1714.27,28

Han og Anna bodde på Vestad i 1717.29
Ludvig Ivarsson Munthe solgte 1 våg 1 pund 12 merker med bygselrett på bnr. 1, Indre Sandnes, Veøy, den 14. juli 1717 til Ola Olsson på Indre Sandnes.30,29,31,32
Ludvig Ivarsson Munthe var toller i Molde i 1717. Han virket til 1732.6,33,5
Ludvig Ivarsson gav bygselseddel på 2 pund 15 merker på bnr. 3, Nordnesje, Veøy, til Per Olsson den 20. desember 1720.34
Ludvig Ivarsson gav bygselseddel på en bruksdel på 2 pund 22 merker på Sørnesje, Veøy, til Ola Olsson den 20. desember 1720.34
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Villumsson på Skotneset den 3. juli 1721.35
Ludvig Ivarsson og Jakob Mortensson Schultz gav bygselseddel på 2 pund (hele gården) i Litl-Gusjåsen, Nesset, til Tosten Olsson den 12. november 1726.36

Ludvig Ivarsson Munthe solgte på Vestad i 1727 til Sten Meldal.14
Han og Anna bodde i Molde fra 1727.5,14
Han var fadder ved dåpen til Ludvig Munthe Lem den 29. september 1731 i Hen kirke.33


Ludvig døde den 21. juni 1735 i Molde, 68 år 9 måneder 3 uker 4 dager gammel.6,1 Det ble holdt likpreken over ham den 27. juni 1735 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 154.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630615
 3. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 146 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650149
 4. [S512] «Gjermundnes 1500–1900»: s. 48.
 5. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 6. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Munthe, Ludvig Iversen.
 7. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 15 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650482
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 376. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027
 9. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 6 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28691/8/
 10. [S797] Romsdal tingbok 1690–93: fol. 64 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/28689/64/
 11. [S363] Bolsøyboka II: s. 145. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015031106013#146
 12. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 376. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027#379
 13. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514650659
 14. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 26.
 15. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 111 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650672
 16. [S927] Skorgen: s. 170.
 17. [S927] Skorgen: s. 164.
 18. [S927] Skorgen: s. 171.
 19. [S927] Skorgen: s. 165.
 20. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 90 b–91 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630206
 21. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390020
 22. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 251 b–252 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630370
 23. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 46 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390048
 24. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 112 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630512
 25. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 376. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#385
 26. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 80 b.
 27. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 41 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31133/42/
 28. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 72 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/75/
 29. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 146 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650148
 30. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 145 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650148
 31. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 62 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650322
 32. [S238] Bygdebok for Holm 2: s. 100. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010101208005?page=101
 33. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 36. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610311
 34. [S964] Romsdal tingbok 1714–21: fol. 164 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390630
 35. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 219 b–220 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/233/
 36. [S957] Romsdal tingbok 1722–28: fol. 185 a. https://media.digitalarkivet.no/rg20090420390846
 37. [S2150] Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124022?page=221
 38. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 479.

Anna Kåsbøl1,2

K, #9933, ( - oktober 1751)

Familie

Ludvig Ivarsson Munthe (1666 - 1735)
De hadde åtte barn.16 
BarnAnna giftet seg den 10. oktober 1696 med Ludvig Ivarsson Munthe.2,3
Hun og Ludvig bodde i Røvik, Bolsøy, i 1705.4,2
Ludvig Ivarsson Munthe kjøpte 3 våger med ½ våg overbygsel (hele gården) på Vestad, Veøy, den 30. april 1712.5,3

Hun og Ludvig bodde på Vestad i 1717.6
Hun og Ludvig bodde i Molde fra 1727.2,3
Hun ble kalt Anna Munthe, nevnt 1736.7
Anna Munthe solgte 12 merker med bygselrett (hele gården) på Myra, Bolsøy, den 12. oktober 1736 til Jon Olsson på Myklebostad. Skjøtet ble tinglyst den 10. juli 1737.8,7,9,10
Hun var kreditor ved skiftet etter Ola Olsson på Nesje den 9. september 1740: 1 daler 2 ort 14 skilling i landskyld for 1739, og 2–1–10 i resterende landskyld fra tidligere år – hvorav hun fikk 2–1–0.11

Anna Kåsbøl solgte 2 pund 8 merker med 14 merker overbygsel på bnr. 5, Sørnesje, Veøy, den 6. mai 1744 til Peter Stefan Nielssen Skjellerup. Kjøpesum: 29 daler. Skjøtet ble tinglyst 25. januar året etter.1
Anna Munthe solgte 2 pund 8 merker (med 14 merker overbygsel) på Eivegern, Sørnesje, Veøy, den 26. mars 1745 til Jakob Johanssen Schultz. Bruket var sist drevet av Ola Olsson Hovde og inkluderte halvparten av husmannsplassen til Jakob Nilsson, som årlig svarte 2 ort. Kjøpesum: 20 daler. Skjøtet ble tinglyst 13. juli.12
Anna Munthe og Jakob Mortensson Schultz gav bygselseddel på 1 pund 6 merker i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset, til Jon Olsson den 19. oktober 1745.13,14


Anna døde i oktober 1751.15

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 216 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650476
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 57.
 3. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 26.
 4. [S794] Romsdal tingbok 1706–11: fol. 18 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390020
 5. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 80 b.
 6. [S727] Romsdal pantebok 1706–24: fol. 146 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650148
 7. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 181 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31136/183/
 8. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 84 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=22550&uid=ny&idx_side=-79
 9. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 194 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400357
 10. [S1148] «Legdsrulle for Fannottingske kompani 1748»: legdsnr. 20.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 21 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650038
 12. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 220 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650481
 13. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 142 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400600
 14. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 290. https://www.nb.no/items/9ca0fa1d7b28cb099713280a311a77e9?page=293
 15. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 479.
 16. [S2150] Efterretninger om Familien Munthe i ældre og i nyere Tid: s. 194. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032124022?page=221
 17. [S113] Bygdebok for Aukra I (1987): s. 52.

Ingeborg Marteinsdatter i Myra1,2

K, #9934, (ca. 1792 - 1802)
Far*Martein Knutsson i Myra3 (1743 - 1795)
Mor*Olava Maria Sveinsdatter i Myra3,2 (c 1757 - c 1818)Ingeborg ble født ca. 1792 i Molde.2,3,1
Hun var arving ved skiftet etter Martein Knutsson den 5. november 1796: 4 daler 2 ort 19¼ skilling.4
Hun var myndling av Erik Ivarsson på Hospitalet fra 1796.3
Ingeborg Marteinsdatter bodde hos Olava Maria Sveinsdatter på mnr. 32, Hovedgata, Molde, i februar 1801.2

Ingeborg døde i 1802 i Molde.1 Hun ble jordfestet den 22. juli 1802.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 b. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630231
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Myhren, mnr. 32. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/31/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/
 4. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/

Anne Marteinsdatter i Myra1,2

K, #9935, (ca. 1794 - )
Far*Martein Knutsson i Myra2 (1743 - 1795)
Mor*Olava Maria Sveinsdatter i Myra2,1 (c 1757 - c 1818)

Familie

Ola Bendiksson Midsund (c 1769 - 1832)
BarnAnne ble født ca. 1794 i Molde.2,1
Hun var arving ved skiftet etter Martein Knutsson den 5. november 1796: 4 daler 2 ort 19¼ skilling.3
Hun var myndling av Boye Larssen i 1796.2
Anne Marteinsdatter bodde hos Olava Maria Sveinsdatter på mnr. 32, Hovedgata, Molde, i februar 1801.1
Anne fikk barn med Ola Bendiksson Midsund i 1820 i Molde.4

Kilder/noter

 1. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Myhren, mnr. 32. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/31/
 2. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/
 3. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24631/233/
 4. [S382] Midsund II: s. 62.

Lars Bårdssen1,2

M, #9936, ( - 1771)

Familie

Ingeborg Sjurdsdotter ( - 1790)
To barn levde i 1771.2 
BarnLars giftet seg med Ingeborg Sjurdsdotter.2
Han og Ingeborg bodde på mnr. 24, Myra, Molde, i 1767. Huset var taksert til 30 daler. De var husfolk. Hun overtok etter ham.1,3,2

Lars døde i 1771 i Molde.3 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 12. september 1771. Kreditorer: Peter Nikolai Møller, Maria Larsdatter, William Allan, Hans Vadbekk Paust og Peder Jalles. Arvinger: Ingeborg Sjurdsdotter, Boye Larssen og Guri Larsdatter. Hus (uten grunn) ble vurdert til 28, og naust på Reknesrøysan til 5 daler. Formue: 38 daler 1 ort 14 skilling. Gjeld og omkostninger: 28–1–13. Arv: 10–0–1, som gikk til enka og de to barna.4

Kilder/noter

 1. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 29.
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 636.
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 164 b.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 636–637.
 5. [S842] Molde sjørulle 1774: nr. 24.

Ingeborg Sjurdsdotter1

K, #9937, ( - 1790)
Far*Sjurd Larsson på Kjølset2 ( - c 1747)
Mor*Brit Knutsdotter på Kjølset2 ( - e 1747)

Familie 1

Lars Bårdssen ( - 1771)
To barn levde i 1771.1 
Barn

Familie 2

Martein Knutsson i Myra (1743 - 1795)
De hadde ikke barn. Annet navn: Ingeborg Sjurdsdotter på Kjølset.2
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Larsson på Kjølset den 4. juli 1747.2
Ingeborg Sjurdsdotter var myndling av Jakob Mortensson Schultz i Molde i 1747.2
Ingeborg giftet seg med Lars Bårdssen.1
Hun og Lars bodde på mnr. 24, Myra, Molde, i 1767. Huset var taksert til 30 daler. De var husfolk. Hun overtok etter ham.3,4,1
Hun var myndling av Pål Eriksson i Myra i 1771.1
Hun var arving ved skiftet etter Lars Bårdssen den 12. september 1771: 5 daler ½ skilling. Hun fordret også 5 daler i begravelsesomkostninger.5

Ingeborg giftet seg i 1771 med Martein Knutsson.4
Hun og Martein var husfolk på mnr. 24 fra 1771. Årlig grunnleie til Reknes gård var 1 daler 18 skilling pluss 2 arbeidsdager (à 16 skilling). De bodde fremdeles der i 1789.4,6,7

Ingeborg døde i 1790 i Molde. Det ble betalt 1 daler 3 ort for kirkegårdsjorden.8

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 636.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 453 b.
 3. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 29.
 4. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 164 b.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 636–637.
 6. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 26. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 8. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 75 b.

Lars Sjurdsson på Våge1,2,3

M, #9938, (ca. 1723 - 20. september 1802)
Far*Sjurd Larsson på Kjølset4 ( - c 1747)
Mor*Brit Knutsdotter på Kjølset4 ( - e 1747)Lars ble født ca. 1723.5,6
Knut Ivarsson og Kari Knutsdotter var brukere på Stolsstranda, Voll, i 1736 og 1739. Det ble opptatt tingsvitne om gården i 1790, hvor Lars Sjurdsson på Øver-Våge og Peder Knudsen Scheye (skal nok være Per Kristoffersson på Skeide) fortalte at i manns minne hadde Stolsstranda kun vært bebodd omtrent 50 år tidligere, da Knut Ivarsson satte opp to hus og drev gården i ca. 2–3 år, men måtte gå fra den og ta med seg husene grunnet «Udarmelsen paa denne usle Gaard». Utsæden var ikke mer enn 1 skjeppe korn, og de avlet ingenting. Kari kaltes fremdeles Stolsstrand i 1743.5,7,8,9
Han var arving ved skiftet etter Sjurd Larsson på Kjølset den 4. juli 1747.4

Annet navn: Lars Sjurdsson på Kjølset, nevnt mellom 1748 og 1752.10,11 Lars Sjurdsson på Kjølset var soldat i 1748.10
Lars giftet seg den 28. mai 1748 i Veøy kirke med Ingrid Olsdotter på Øver-Våge.10,12
Lars Sjurdsson på Kjølset kjøpte 1 våg 1 pund 17 merker på bnr. 1, Øver-Våge, Veøy, i 1752 av Ottar Ivarsson på Våge. Ottar var hans (ste)svigerfar. Lars solgte bruket i 1784.3
Annet navn: Lars Sjurdsson på Øver-Våge, nevnt mellom 1755 og 1802.12,5,6 Lars Sjurdsson på Våge var vurderingsmann ved skifte i Voll i 1757.1
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Larsson i Brudeskaret den 19. mai 1757: 2 daler 2 skilling.13
Lars Sjurdsson på Øver-Våge eide i Brudeskaret, Veøy, i 1762.14
Han var verge for Boye Larssen i 1771.2


Lars døde den 20. september 1802 på Øver-Våge, Veøy.6 Han ble gravlagt den 27. september 1802 på Veøy kirkegård.6

     Navnet hans ble skrevet Lars Syversen Kiølset i 1752.11

     Navnet hans ble skrevet Lars Sivertsen Waage i 1757.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 636.
 3. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 327.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 453 b.
 5. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 75 b, saksnr. 5 og 6. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420532
 6. [S661] Veøy mini. 1799–1818: fol. 29 b, 27. september. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904670242
 7. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 62, Marias besøkelsesdag. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610324
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 83, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904610334
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 262 b.
 10. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 303, 28. mai. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660360
 11. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 73 b.
 12. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 392 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650989
 13. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 513 a/b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129651113
 14. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1762, vedlegg 1, hovedmanntall, Veøy prestegjeld. Mnr. 411. https://media.digitalarkivet.no/rk10051111041082

Guri Larsdatter1,2

K, #9939, (ca. 1753 - )
Far*Lars Bårdssen1 ( - 1771)
Mor*Ingeborg Sjurdsdotter1 ( - 1790)

Familie 1

Knut Olssen på Røysan (c 1750 - c 1778)
De hadde ett barn.4 
Barn

Familie 2

Ola Marteinsson (1750 - 1807)
De hadde iallfall to barn.2 Guri ble født ca. 1753.1,2
Hun var myndling av Martein Knutsson i 1771.1
Hun var arving ved skiftet etter Lars Bårdssen den 12. september 1771: 1 daler 2 ort 16 skilling.3

Guri giftet seg med Knut Olssen.4
Hun og Knut bodde på mnr. 4, Reknesrøysan, Molde, fra 1776. De flyttet inn etter Nils Kringstad (s.d.).5
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Lisbet Olsdatter den 10. juli 1778: to par gamle strømper (17 skilling).6

Annet navn: Guri Larsdatter på Røysan, nevnt 1781.4
Hun var arving ved skiftet etter Knut Olssen på Røysan den 11. april 1781: 2 daler 1 ort 12 skilling.4

Guri giftet seg ca. 1781 med Ola Marteinsson.2,7
Hun og Ola var innerster på Brenslen, Bud, i 1801.2,7

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 636.
 2. [S1300] Bud ft. 1801: fol. 484 a, Brenslen. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58426/4/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 636–637.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 961. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/195/
 5. [S1261] Molde branntakst 1767–86: 1776, endringer, mnr. 8.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 867–868. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/147/
 7. [S876] Midsund III: s. 728.

Pål Eriksson i Myra1,2,3

M, #9940, ( - 1774 eller 1775)
Far*Erik Gulleksson på Skomakargarden4,3 (c 1671 - c 1718)
Mor*Mildrid Knutsdotter på Skomakargarden4 ( - e 1719)

Familie 1

Brit Olsdatter ( - f 1774)
De hadde ikke barn.3 

Familie 2

Gjertrud Rasmusdotter i Myra (1732 - 1785)
De hadde ikke barn.3 Han var arving ved skiftet etter Erik Gulleksson på Skomakargarden den 22. mai 1719: 2 daler 2 ort 1 6/7 skilling.5
Han var myndling av Ola Setre i 1719.4

Annet navn: Pål Eriksson på Skomakargarden, nevnt 1742.6,4
Han bodde på Skomakargarden, Vestnes, i 1742.6
Han var kreditor ved skiftet etter Rasmus Johansson på Kristisetra den 27. april 1742: 2 daler 1 ort 4 skilling.7

Pål giftet seg med Brit Olsdatter.8
Han og Brit var husfolk på mnr. 20, Myra, Molde, i 1762. Huset og naustet var taksert til 50 daler i 1767. De bodde der resten av livet.8,9
Han var verge for Pål Perssen fra 1762. Formynderskapet varte til Pål Erikssons død.1,10
Pål Eriksson i Myra var vurderingsmann i Molde i 1765.11
Han var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 4 daler.2
Han var verge for Ingeborg Sjurdsdotter i 1771.12

Pål trolovet seg den 30. oktober 1774 i Vestnes kyrkje med Gjertrud Rasmusdotter på Kristisetra. Forlovere: Mats Kristensson på Skorgenes og Jon Hansson på Skorgenes.13
Pål giftet seg den 20. november 1774 i Tresfjord kyrkje med Gjertrud Rasmusdotter på Kristisetra.14,3

Pål døde i 1774 eller 1775 i Molde.14,3 Det ble holdt skifte etter ham den 24. januar 1775. Kreditor: Pål Perssen. Arvinger: Gjertrud Rasmusdotter, Erik Knutsson, Knut Knutsson, Martein Knutsson og Mildrid Knutsdotter. I boet var blant annet ei ku i Tresfjord (3 daler). Huset (uten grunn) ble vurdert til 24 daler. Aktiva: 74 daler 1 ort 10 skilling. Passiva: 51–3–17. Arv: 22–1–17, fordelt på enka og fire brorbarn.15

     Navnet hans ble skrevet Poul Erichsen udi Myren i 1762.1

     Navnet hans ble skrevet Paul Erichsen Myhren i 1771.12

Kilder/noter

 1. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 353. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/179/
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/
 4. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 5. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 96 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/109/
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 116 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 115 b–116 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/132/
 8. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Myhren.
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Myhren, mnr. 24. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064204
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 748. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/93/
 11. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 549. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650277
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 636.
 13. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660549
 14. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 133. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660549
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746–748. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/

Brit Olsdatter1

K, #9941, ( - før 1774)

Familie

Pål Eriksson i Myra ( - 1774 / 1775)
De hadde ikke barn.4 Brit giftet seg med Pål Eriksson.1
Hun og Pål var husfolk på mnr. 20, Myra, Molde, i 1762. Huset og naustet var taksert til 50 daler i 1767. De bodde der resten av livet.1,2

Brit døde før 1774.3

     Navnet hennes ble skrevet Berrit Olsdotter i 1762.1

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Myhren.
 2. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Myhren, mnr. 24. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064204
 3. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 132. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660549
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 746. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/92/

Mattis Møller1,2,3,4

M, #9942, (ca. 1762 - 16. oktober 1826)
Far*Mattis Mattissen Møller3,5 (1740 - f 1783)
Mor*Anna Magrete Røbekk5,6 (1739 - 1797)

Familie

Fredrikke Reutzer (1766 - 1831)
Ingen barn levde i 1834.20 
Mattis Møllers signatur og segl fra formuesskatten 1789 (skannet av Riksarkivet)Mattis ble født ca. 1762.3,2 Han bodde hos Anna Magrete Røbekk på mnr. 26, Hovedgata, Molde, i 1789.7,8 Mattis Møller var bøkker i 1789. Han skulle etter selvangivelse svare 20 skilling i formuesskatt (½ pst.) og 1 daler i næringsskatt (5 pst.) Han virket fremdeles i 1814.7,2,6
Mattis giftet seg med Fredrikke Reutzer.2,9
Han var fadder ved dåpen til Sivert Hartun den 17. april 1798 i Molde kirke.10

Han og Fredrikke bodde på mnr. 32, Hovedgata, Molde, i 1801. Husets innehaver var Olava Sveinsdatter (s.d.).2
Han var kreditor ved skiftet etter Mats Toresson Solhjell den 28. april 1806 på Syltebø, Eresfjord: 1 daler 6 skilling for sukker, 4 potter fransk brennevin og ½ fjerding kaffe.11

Han og Fredrikke bodde på mnr. 122, Krubba, Molde, i 1807. Huset var taksert til 10 daler (lavest mulige takst).12 Mattis Møller var vurderingsmann i Molde fra 1814 til 1815 samt 1817, 1820 og 1822.13,14,1,15,16 Han var bytjener iallfall fra 1815 til 1820.14,15
Han var arving ved skiftet etter Hans Jakob Røbekk den 28. oktober 1815.6

Han og Fredrikke bodde på mnr. 48, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1816. Han ble da utlignet 2 daler i sølvskatt.17
Han var fadder ved dåpen til Fredrik Olaus Ulrikssen den 26. januar 1817 i Molde kirke.18
Mattis Møller var undertollbetjent i Molde i 1822. Han ble ansatt i tollvesenet i 1811 og virket til sin død.19,4

Mattis døde den 16. oktober 1826 i Molde, av steinsmerter.4 Han ble gravlagt den 23. oktober 1826.4

     Navnet hans ble skrevet Mathias Møller fra 1785 til 1826.3,4

Kilder/noter

 1. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 538 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/246/
 2. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Myhren, mnr. 32. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/31/
 3. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 388 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/390/
 4. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 200, nr. 12. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620537
 5. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, generalekstrakt, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/61/
 6. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 527 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/234/
 7. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 4, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
 8. [S1355] Modum blåfarvevverk, Molde, Moss formuesskatt 1789: Molde, manntalls- og skatteprotokoll, s. 5, mnr. 28. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/70/
 9. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 209, 1831, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620541
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 2 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-4
 11. [S1023] Romsdal skifteprotokoll 1802–12: fol. 246 b–248 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129690262
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 b, paa Røysen, forsikringsnr. 114. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 13. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 415 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/122/
 14. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 533 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/240/
 15. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 550 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24632/257/
 16. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 54 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24633/58/
 17. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 2, mnr. 48. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301006
 18. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 33 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630220
 19. [S484] «Tollere gjennom 300 år»: Møller, Mathias.
 20. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 180 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660749

Fredrikke Reutzer1,2,3

K, #9943, (1766 - 7. mai 1831)
Far*Fredrik Reutzer4,2,5 (c 1735 - 1780)
Mor*Pernille Katrine Vadbekk (c 1732 - 1804)

Familie

Mattis Møller (c 1762 - 1826)
Ingen barn levde i 1834.5 Fredrikke ble døpt den 10. juli 1766 i Stavanger.4
Fredrikke giftet seg med Mattis Møller.3,6
Hun og Mattis bodde på mnr. 32, Hovedgata, Molde, i 1801. Husets innehaver var Olava Sveinsdatter (s.d.).3
Hun og Mattis bodde på mnr. 122, Krubba, Molde, i 1807. Huset var taksert til 10 daler (lavest mulige takst).7
Hun og Mattis bodde på mnr. 48, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1816. Han ble da utlignet 2 daler i sølvskatt.8

Fredrikke døde den 7. mai 1831 i Molde.6 Hun ble gravlagt den 14. mai 1831.6

Annet navn: madam Fredrikke Møller, nevnt 1834 (post mortem).1

     Navnet hennes ble skrevet Fridericca Reutzer i 1780.2

     Navnet hennes ble skrevet Friderike Røyser i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 179 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660749
 2. [S1696] Stavanger skifteprotokoll 1769–91: fol. 376 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090303680381
 3. [S1225] Bolsøy ft. 1801: Molde, Myhren, mnr. 32. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/31/
 4. [S1698] Stavanger, Domkirken og Frue klok. 1752–90: fol. 92 a, nr. 54. https://www.digitalarkivet.no/kb20070104350317
 5. [S685] Molde skifteprotokoll 1822–41: fol. 180 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660749
 6. [S631] Molde klok. 1818–68: s. 209, 1831, nr. 3. https://www.digitalarkivet.no/kb20071001620541
 7. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 b, paa Røysen, forsikringsnr. 114. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 8. [S1151] Molde sølvskatt 1816: s. 2, mnr. 48. https://www.digitalarkivet.no/db10081203301006

Sjurd Larsson på Kjølset1,2

M, #9944, ( - ca. 1747)

Familie

Brit Knutsdotter på Kjølset ( - e 1747)
Tre barn levde i 1747.1 
BarnSjurd giftet seg med Brit Knutsdotter.1
Han og Brit bodde på Kjølset, Veøy, i 1733.2
Han var forlover for Ola Davidsson Farkvam og Marit Knutsdotter, som ble trolovet den 30. august 1733 i Veøy kirke.2


Sjurd døde ca. 1747 på Kjølset.1 Det ble holdt skifte etter ham den 4. juli 1747. Arvinger: Brit Knutsdotter, Lars Sjurdsson, Ingeborg Sjurdsdotter og Brit Sjurdsdotter. Formue: 57 daler 2 ort 20 skilling.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 453 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 137, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660276

Brit Knutsdotter på Kjølset1

K, #9945, ( - etter 1747)

Familie

Sjurd Larsson på Kjølset ( - c 1747)
Tre barn levde i 1747.1 
BarnBrit giftet seg med Sjurd Larsson.1
Hun og Sjurd bodde på Kjølset, Veøy, i 1733.2
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Larsson på Kjølset den 4. juli 1747.1
Hun var myndling av Ottar Ivarsson på Våge i 1747.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 453 b.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 137, 13. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660276

Brit Sjurdsdotter på Lund1,2

K, #9946, ( - etter 1754)
Far*Sjurd Larsson på Kjølset3 ( - c 1747)
Mor*Brit Knutsdotter på Kjølset3 ( - e 1747)

Familie

Tore Knutsson på Lund (c 1716 - )Annet navn: Brit Sjurdsdotter på Kjølset.3
Brit giftet seg i 1744 med Tore Knutsson på Lund.2
Hun var arving ved skiftet etter Sjurd Larsson på Kjølset den 4. juli 1747.3

Hun og Tore var brukere på Lund, Veøy, i 1749. Han drev 2 pund.4,2
Hun var fadder ved dåpen til Lars Rasmusson i Brudeskaret den 15. april 1754 i Vestnes kyrkje.1


     Navnet hennes ble skrevet Berrit Siversdatter Lund i 1754.1

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 384. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660398
 2. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 341. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009102704115#350
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 453 b.
 4. [S1192] Vestnesiske hovedlegdsrulle 1749: 14. legd. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690448

Ottar Ivarsson på Våge1,2

M, #9947, (ca. 1702 - 9. mai 1773)
Far*Ivar Ottarsson på Stokke3,4 (c 1665 - c 1714)
Mor*Kari Jonsdotter på Stokke4 (c 1668 - 1743)

Familie

Han var enkemann i 1773.6 Ottar ble født ca. 1702.5,6
Han var arving ved skiftet etter Ivar Ottarsson på Stokke den 23. juli 1714.4

Annet navn: Ottar Ivarsson på Stokke, nevnt fra 1727 til 1734.5,7,8
Ottar giftet seg den 8. april 1734 i Veøy kirke med en uregistrert person.7
Han var arving ved skiftet etter Steinor Ottarsdotter på Omnos den 29. april 1734.3

Annet navn: Ottar Ivarsson på Øver-Våge, nevnt fra 1744 til 1773.9,6,10
Han bodde på Øver-Våge, Veøy, i 1744. Han stod som bruker på Våge i 1748.10,11,5
Han var kreditor ved skiftet etter Tosten Rasmusson på Stokke den 6. februar 1744: 5 daler 2 skilling.12
Han var verge for Ragnhild Olsdotter på Sørnesje i 1745.9
Han var verge for Brit Knutsdotter på Kjølset i 1747.11
Ottar Ivarsson var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1734 etter 12 års tjeneste og overført til landvernet.5,7
Ottar Ivarsson på Våge solgte 1 våg 1 pund 17 merker på bnr. 1, Øver-Våge, Veøy, i 1752 til Lars Sjurdsson på Kjølset. Ottar var hans (ste)svigerfar. Lars solgte bruket i 1784.13

Ottar døde den 9. mai 1773 på Øver-Våge, av sott.6 Han ble gravlagt den 13. mai 1773 på Veøy kirkegård.6

     Navnet hans ble skrevet Otte Iversen Vaage i 1752.1

Kilder/noter

 1. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 73 b.
 2. [S52] Bygdaboka for Voll II: s. 204. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014033148148#207
 3. [S1370] Sunnmøre skifteprotokoll 1732–35: fol. 191 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090126620206
 4. [S637] Romsdal skifteekstrakter 1711–14: 1714, Woldtz Otting, 23. juli.
 5. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 123. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690206
 6. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 114. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660540
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 143, 8. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660279
 8. [S716] Grytten mini. 1725–63: s. 14. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904610300
 9. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 384 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650404
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 326 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650344
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 453 b.
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 325 a–327 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129650343
 13. [S87] Veøy i fortid og nutid II: s. 327.

David Davidsson1,2

M, #9948, (ca. 1691 - ca. 1741)
Far*David Persson på Sølsnes3 (c 1624 - c 1695)
Mor*Marit Arnesdotter på Sølsnes3 ( - c 1709)

Familie

Malena Jonsdatter ( - 1774)
Fire barn levde i 1741.2 
BarnAnnet navn: David Davidsson på Sølsnes.3
David ble født ca. 1691 på Sølsnes, Veøy.3
Han ble kalt David sersjant, nevnt fra 1726 til 1738.4,5,6 Han var sersjant i 1726.1
David trolovet seg den 12. februar 1726 i Molde kirke med Malena Jonsdatter, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.7
David giftet seg den 24. februar 1726 i Molde kirke med Malena Jonsdatter, viet av Erik Pedersson Lekanger.2,1

David døde ca. 1741 i Molde.2 Det ble holdt skifte etter ham den 17. oktober 1741. Arvinger: Malena Jonsdatter, Jon Davidssen, David Davidssen, Mari Davidsdatter og Marte Davidsdatter. Huset med stue, kjøkken og et lite kammer ble vurdert til 30 og et naust til 10 daler. Det var også fiskeutstyr i boet. Omkostninger: 2 daler 2 ort 4 skilling, som enka betalte. Arv: 48 daler, fordelt på henne og de fire barna.8

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 71.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 755.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 74. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660245
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 100.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70.
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b–82 a.

David Persson på Sølsnes1

M, #9949, (ca. 1624 - ca. 1695)

Familie 1

De hadde to barn.1 

Familie 2

Marit Arnesdotter på Sølsnes ( - c 1709)
De hadde to barn.1 
BarnDavid ble født ca. 1624 på Sølsnes, Veøy.1
David giftet seg med en uregistrert person.1
Han var husmann på Sølsnes i 1657.1
David var bruker på bnr. 4, Sølsnes, Veøy, i 1664. Han fikk bygsel på 1 våg 1 pund 3 merker i 1669. Enka overtok etter ham.1
David giftet seg med Marit Arnesdotter.1

David døde ca. 1695 på Sølsnes.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 755.

Marit Arnesdotter på Sølsnes1

K, #9950, ( - ca. 1709)

Familie 1

David Persson på Sølsnes (c 1624 - c 1695)
De hadde to barn.1 
Barn

Familie 2

Tore Knutsson på Sølsnes (c 1661 - c 1709)
De hadde ett barn.1 
BarnMarit giftet seg med David Persson på Sølsnes.1
Marit giftet seg med Tore Knutsson.1
Hun og Tore var brukere på bnr. 4, Sølsnes, Veøy, fra ca. 1696. De drev resten av livet.1

Marit døde ca. 1709 på Sølsnes, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 755.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 221 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630610
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.

Malena Jonsdatter1,2,3

K, #9951, ( - 1774)

Familie 1

David Davidsson (c 1691 - c 1741)
Fire barn levde i 1741.1 
Barn

Familie 2

Lars Olsson Holm (c 1713 - f 1762)
Ingen barn levde i 1775.3 Malena trolovet seg den 12. februar 1726 i Molde kirke med David Davidsson, forrettet av Erik Pedersson Lekanger.4
Malena giftet seg den 24. februar 1726 i Molde kirke med David Davidsson, viet av Erik Pedersson Lekanger.1,5
Hun var fadder ved dåpen til Knut Perssen og Adelus Persdatter den 19. januar 1738 i Molde kirke.6
Hun var arving ved skiftet etter David Davidsson den 17. oktober 1741: 24 daler.7
Hun var myndling av Erik Andersson Aure i 1741.1

Malena giftet seg med Lars Olsson Holm.3,8 Malena og Lars bodde trolig på mnr. 28, Hovedgata, Molde, i 1746 (Lars ved Aage Pedersøn).9,10
Hun bodde på mnr. 28 i 1762 sammen med Jon Davidssen og Mari Davidsdatter. I 1767 var huset taksert til 50 daler, og et naust med brygge til 20 daler. Hun bodde der livet ut.11,12,13 Eli Knutsdotter gjorde klesvask og husarbeid for Malena Jonsdatter de siste 2 år av hennes liv.14

Malena døde i 1774 i Molde.13 Det ble holdt skifteregistrering etter henne den 21. mars 1775. I boet var blant annet en «Dommedags Historie» (4 skilling), Det nye testamente (4 skilling), to sølvskeer (1 daler 2 ort), den nye salmebok (16 skilling), (Petter Dass') katekismesanger (8 skilling), En Christens Tanke-Tøyle (2 skilling), Himmerig paa Jorden (2 skilling), liten kiste med noe skrap (4 skilling), en gammel båt med seil (1 daler) og 15 daler 1 ort 22 skilling i rede penger. Hus og naust (uten grunn) ble taksert til 25 daler. Hele boet ble vurdert til 118–3–7.15 Det ble holdt skifteauksjon etter henne den 28. mars 1775. Blant kjøperne var Beret Andersdatter på Skotneset, Ola Olsson Surnadal, Ola Knutsson Rekdal, Malena Davidsdatter, Erik Knutssen Lien, Anders snekker, Ivar Olssen på Røysan, Lars skomaker, Arne Ellingsson på Brokstad, Karen Maria Johansdatter, Lars Larssen Lindal, Gjertrud Magrete Nilsdatter, Ola ringar, Ågot Olsdatter, Karen Kirstine Jensdatter Finn, Steffen murmester og Nils Hanssen på Skotneset. Inntekt: 159 daler 3 ort 9 skilling (inkludert hus og naust, som ble solgt senere). Arv: 97–0–11. Kreditorer: Per Botolvsson på Istad, Søren Fitzens, Per Gunnarssen Lind og Ingvar Ivarssen. Arvinger: David Davidssen, David Jonssen og Marte Davidsdatter på Istad.16
Hun ble kalt Malena kusks, nevnt 1775 (trolig etter mannens yrke).14
Boet etter Malena auksjonerte bort hus på mnr. 28 den 25. mai 1775 til Søren Fitzens. (Fitzens eide grunnen.) Huset var reparert i april 1770. Et naust hørte også til salget. Kjøpesum: 25 daler. Neste beboer var Ola Løkke (s.d.).17,14,13

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.
 2. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, nr. 33. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31317/288/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 70.
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 71.
 6. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 182. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16042&idx_id=16042&uid=ny&idx_side=-93
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b–82 a.
 8. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1746, 4. juni, sjømanntall.
 9. [S633] «Manntall på Molde bys innbyggere, 28. mai 1746».
 10. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 45. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690196
 11. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 12. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 33.
 13. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 33. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360763
 14. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405
 15. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795–798. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401
 16. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 17. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 802. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405

Jon Davidssen1,2

M, #9952, (1728 - ca. 1770)
Far*David Davidsson3,4 (c 1691 - c 1741)
Mor*Malena Jonsdatter5,4,1 ( - 1774)
Far-steLars Olsson Holm6 (c 1713 - f 1762)

Familie

Beret Andersdatter på Skotneset (c 1725 - 1802)
Ett barn levde i 1770.2,5 
BarnJon ble døpt den 27. desember 1728 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger.3
Han var arving ved skiftet etter David Davidsson den 17. oktober 1741: 8 daler.7
Han var myndling av Hans Toresson på Nesje i 1741.4
Jon Davidssen bodde hos Malena Jonsdatter på mnr. 28, Hovedgata, Molde, i 1762.1,8,9
Jon giftet seg med Beret Andersdatter.2,10
Han og Beret bodde på mnr. 42, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1764 sammen med Inger Kasparsdotter. I 1767 var huset taksert til 20 daler. Etter hans død stod huset øde til det brant i 1772. Neste husmann var Ellev Ellevsson Berg (s.d.).10,11,12,13
Boet etter Børge Jakobssen Eg auksjonerte bort to grunner i Molde den 1. februar 1765 til Jakob Andreas Eg. De var bebodd av henholdsvis Jon Davidssen, som svarte 1 daler årlig i grunnleie, og Jon Trondsson, som svarte 2 daler. Kjøpesum: 20 og 40 daler. (Handelen omfattet også eiendommer på landet, til sammen 540 daler.) Skjøtet ble utstedt 11. februar og tinglyst 18. juni.14


Jon døde ca. 1770 i Molde.2,12 Det ble holdt skifteregistrering etter ham den 6. november 1770. Boet bestod av hus (uten grunn), taksert til 23 daler 3 ort, og gjelden var like stor, så det var ingenting å arve.2

Kilder/noter

 1. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 2. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 599.
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 100.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401
 6. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b–82 a.
 8. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 33.
 9. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 33. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360763
 10. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Schultz Hagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212088
 11. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Schultzhagen, mnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 12. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1771, tingsvitne. Endringer, mnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064177
 13. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064175
 14. [S849] Romsdal pantebok 1747–67: fol. 298 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650781

David Davidssen1,2

M, #9953, (ca. 1735 - etter 1775)
Far*David Davidsson2 (c 1691 - c 1741)
Mor*Malena Jonsdatter1,2 ( - 1774)
Far-steLars Olsson Holm3 (c 1713 - f 1762)

Familie

BarnDavid ble født ca. 1735 i Molde.3
Han var arving ved skiftet etter David Davidsson den 17. oktober 1741: 8 daler.4
Han var myndling av Arne Davidsson på Sølsnes i 1741.2
Han var kreditor ved skiftet etter Brit Hansdatter Røbekk den 28. januar 1758: 1 daler 2 ort.5
Anne Olsdatter bodde på mnr. 7, Reknesrøysan, Molde, 1767. Huset var taksert til 30 daler. David Davidssen stod som fester i 1775 (mot 2 daler i årlig grunnleie), men Anne bodde fremdeles der i 1777. Per Jonssen (s.d.) hadde overtatt i 1787.6,7,8
Han oppholdt seg trolig i Bergen i 1775. Han hadde reist fra Molde mange år tidligere.1
Han var myndling av Nils Arnt Wenzel i 1775. David var myndig, men fraværende ved skiftet etter mora.1
Han var arving ved skiftet etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775: 38 daler 3 ort 9 skilling.9

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1745–49. 1747, 8. juli, sjømanntall.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b–82 a.
 5. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 214–215. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650110
 6. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): mnr. 12.
 7. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 265. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610135
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1777, takst. Rechnes Røysen, mnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064089
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403

Mari Davidsdatter1,2,3

K, #9954, ( - før 1775)
Far*David Davidsson2 (c 1691 - c 1741)
Mor*Malena Jonsdatter2,3 ( - 1774)Hun var arving ved skiftet etter David Davidsson den 17. oktober 1741: 4 daler.4
Hun var myndling av Jon Andersson på Steinløysa i 1741.2
Mari Davidsdatter bodde hos Malena Jonsdatter på mnr. 28, Hovedgata, Molde, i 1762.3,5,6
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Eli Andersdatter den 1. september 1764: hodedyne (2 ort 15 skilling).7
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Nikolai Bille og Katrina Sofia Bille i desember 1765.8


Mari døde før 1775, uten livsarvinger.9

Kilder/noter

 1. Eller Marie.
 2. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.
 3. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1762, Ud paa Gaden. https://media.digitalarkivet.no/rk10041112212016
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b–82 a.
 5. [S132] Molde branntakst 1767 (avskrift): nr. 33.
 6. [S775] Molde tingbok 1764–96: fol. 285 b, mnr. 33. https://www.digitalarkivet.no/rg20090429360763
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 422–423. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650214
 8. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 553–560. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130650279
 9. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401

Per Botolvsson på Istad1,2

M, #9955, (1732 - )
Far*Botolv Olsson på Istad2 (c 1687 - )
Mor*Anne Finnsdotter på Istad ( - e 1759)

Familie

Marte Davidsdatter på Istad (1726 - )Per ble født i 1732 på Istad, Bolsøy.2 Per ble døpt den 18. mai 1732 i Kleive kirke, Bolsøy, av Lars Barhaug. Faddere: Gjertrud Istad, Per Sjurdsson på Holsbøen, Per Finnsson på Stokke og Anders Olsson på Kleive o.a.2
Per giftet seg med Marte Davidsdatter.3
Han og Marte bodde på Istad i 1775.3
Han var kreditor ved skiftet etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775: 13 daler 1 ort 18 skilling i begravelsesomkostninger og 0–1–8 for materialer til husreparasjon.4

Kilder/noter

 1. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 802. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 127. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403

Tore Knutsson på Sølsnes1

M, #9956, (ca. 1661 - ca. 1709)

Familie

Marit Arnesdotter på Sølsnes ( - c 1709)
De hadde ett barn.1 
BarnTore ble født ca. 1661.1
Tore giftet seg med Marit Arnesdotter på Sølsnes.1
Han og Marit var brukere på bnr. 4, Sølsnes, Veøy, fra ca. 1696. De drev resten av livet.1

Tore døde ca. 1709 på Sølsnes, Veøy.1

Kilder/noter

 1. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 755.
 2. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 221 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630610
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.

Hans Toresson på Nesje1,2,3

M, #9957, (ca. 1700 - 1768)
Far*Tore Knutsson på Sølsnes4,1,5 (c 1661 - c 1709)
Mor*Marit Arnesdotter på Sølsnes4,1,5 ( - c 1709)

Familie

De hadde fire barn.6 
BarnAnnet navn: Hans Toresson på Sølsnes.5
Hans ble født ca. 1700 på Sølsnes, Veøy.5 Han var soldat.3
Hans giftet seg i 1728 med en uregistrert person.6
Han var bruker på bnr. 3, Nordnesje, Veøy, i 1734. Skyld: 2 pund 15 merker. Sønnen Knut overtok i 1759.3,2,6
Han var verge for Jon Davidssen i 1741.1

Annet navn: Hans Toresson på Nordnesje, nevnt 1746.7
Han var forlover for Ola Olsson i Horsgård og Ragnhild Olsdotter på Sørnesje, som ble trolovet den 21. april 1746.7


Hans døde i 1768 på Nordnesje, Veøy.6

I Bygdebok for Nesjestranda (s. 59, 109) er Hans Toresson på Nesje også ført som sønn av husfolk Tore og Anne Sjurdsdotter på Nesje, men dette stemmer ikke.6,8,4

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.
 2. [S946] Romsdal tingbok 1732–40: fol. 56 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420400220
 3. [S1531] 2. trondhjemske infreg, ruller 1746–49: 1748, Fannåttingske kompani, hovedlegdsrulle. 29. legd. https://www.digitalarkivet.no/ru20111110690224
 4. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 221 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630610
 5. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 755.
 6. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 59.
 7. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 278, 21. april. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660348
 8. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 109. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011071308027?page=112
 9. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 441 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660468

Arne Davidsson på Sølsnes1,2

M, #9958, (ca. 1694 - omkr. 1755)
Far*David Persson på Sølsnes2 (c 1624 - c 1695)
Mor*Marit Arnesdotter på Sølsnes2 ( - c 1709)

Familie

De hadde sju barn. 
BarnArne ble født ca. 1694 på Sølsnes, Veøy.2
Han var bruker på bnr. 4, Sølsnes, Veøy, fra ca. 1720. Han drev bruket til 1738. Arne kaltes fremdeles Sølsnes i 1741.2,1
Han var verge for David Davidssen i 1741.1

Annet navn: Arne Davidsson i Skjevika.2
Han var bruker i Skjevika, Bolsøy.2

Arne døde omkr. 1755.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.
 2. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 755.
 3. [S264] Bygdebok for Nesjestranda: s. 756. https://www.nb.no/items/b2628d18b902b499c91818c662de6d21?page=759

Jon Andersson på Steinløysa1,2

M, #9959, (ca. 1708 - )Jon ble født ca. 1708.2
Han var verge for Mari Davidsdatter i 1741.1

Han bodde på Steinløysa, Bolsøy, i 1741. Han stod som bruker i 1748 og 63.1,2,3
Jon giftet seg før 1748 med en uregistrert person.2 Han var rulleført i Vestre romsdalske landvernkompani, 2. trondhjemske infanteriregiment, i 1748. Han var dimittert som soldat i 1743 etter 14 års tjeneste og overført til landvernet.2
Jon Andersson på Steinløysa gav bygselseddel i Deroppgarden, Barsteinen, Nesset, i 1769.4


     Navnet hans ble skrevet Jon Andersøn Steenløesen i 1741.1

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.
 2. [S1471] Vestre romsdalske hovedlegdsrulle 1748: nr. 48. https://media.digitalarkivet.no/ru20111110690196
 3. [S363] Bolsøyboka II: s. 683. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=686
 4. [S253] Gards- og ættesoge for Nesset I: s. 116. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015011424004?page=119

Botolv Olsson på Istad1,2,3,4

M, #9960, (ca. 1687 - )
Far*Ola Akselsson på Istad2 (c 1632 - )

Familie

Anne Finnsdotter på Istad ( - e 1759)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnBotolv ble født ca. 1687.2 Han bodde hos Ola Akselsson på Istad, Bolsøy, i 1701.2
Botolv giftet seg med Anne Finnsdotter på Holsbøen.5
Han bodde på Istad iallfall fra 1732 til 1741.4,1,3
Han var verge for Arne Andersson på Hovdenakken i 1733.1
Han var verge for Lukris Serkvesdotter i Gusjåsen i 1740.6
Han var verge for Marte Davidsdatter i 1741.3

Kilder/noter

 1. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1733, Fanne Otting, 17. juni.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 189. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38458/106/
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 127. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 5. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 334 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/351/
 6. [S1183] Romsdal skiftedesignasjoner 1731–41: 1740, Eritzfiords Otting, 31. mai.

Erik Andersson Aure1,2,3

M, #9961, (ca. 1669 - før 1751)

Familie 1

De kan ha hatt fler barn. 
Barn

Familie 2

Guri Hansdatter ( - e 1764)Erik ble født ca. 1669.4 Hans hjemsted var trolig på Aure, Vågøy.5
Erik giftet seg med en uregistrert person.6 Han fikk festeseddel på plassen Finn-Mali hadde bebodd i gjerdet innenfor kirken i Molde fra Fredrik Olsson Messel den 18. juni 1697. Seddelen ble tinglyst 18. januar året etter.1
Han bodde i Molde i 1701, vestenfor elva.4 Erik Andersson Aure fikk den 25. april 1708 festeseddel på en andel (tomt) i Gjert Davidssons hage, Molde, senere kalt Vestre Schultzhagen. Seddelen ble tinglyst 13. juli.7 Erik og kona bodde trolig på mnr. 39, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1711 sammen med Synnøv Eriksdotter. I 1724 var han nabo av Nils regimentssmed (s.d.).6,8
Han var forlover for Knut Åmundsson og Anne Andersdotter, som ble trolovet den 5. februar 1732 i Molde kirke.9
Han var verge for Malena Jonsdatter i 1741.10

Jakob Mortensson Schultz eide et jordstykke, taksert til 160 daler, med jordkjeller, eldhus og fjøs samt en liten urtehage og en gresshage i 1742 i Vestre Schultzhagen, Molde. Det bodde sju husmenn på stykket: Knut Bentsson, Nils smed, Erik Andersson Aure, Jonas murmester, Ivar Berg, Jon Bergsvik og Mats klokker.11

Erik giftet seg den 8. juni 1742 med Guri Hansdatter.2 På vielsesdagen lovte Erik Andersson Aure og Guri Hansdatter hverandre at den lengstlevende skulle ha 10 daler forlodds i huset, i påhør av Hans Hansson og Synnøv Eriksdotter og øvrige gjester, og bekreftet skriftlig den 29. juni 1743. Dokumentet ble tinglyst 25. november.2 Erik Andersson Aure svarte 12 skilling i næringsskatt i 1744 i Molde. Han bodde fremdeles der i 1748.12,3

Erik døde trolig før 1751.13

     Navnet hans ble skrevet Erich Oure i 1732.9

     Navnet hans ble skrevet Erich Aaure i 1746.12

Kilder/noter

 1. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650658
 2. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 196 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001650456
 3. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1748. 19. august, manntall.
 4. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 195. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282110
 5. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 495. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014110448122?page=498
 6. [S1356] Romsdal fogderegnskap 1711: mappe 2, vedlegg 15–16, skoskatten. Fanne-otting, Molde Ladeplas. https://www.digitalarkivet.no/rk10101307181171
 7. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 30 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390160
 8. [S947] Romsdal eksaminasjonsprotokoll 1724: fol. 49 b, nr. 7. https://media.digitalarkivet.no/ma20090819660252
 9. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 126, 5. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660271
 10. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 81 b.
 11. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 98 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129650115
 12. [S2108] Molde byfogdbrev 1745–66: 1746. 29. august, grunn- og næringsskatt 1744.
 13. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 25. https://media.digitalarkivet.no/tl20081003610015

David Jonssen på Skotneset1,2

M, #9962, (1765 - 25. september 1820)
Far*Jon Davidssen3,4 (1728 - c 1770)
Mor*Beret Andersdatter på Skotneset3 (c 1725 - 1802)

Familie 1

Marit Ivarsdotter på Skotneset (1764 - 1800)
De hadde fire barn.5 

Familie 2

Barn

Familie 3

Mari Persdotter på Skotneset (c 1769 - 1822)
De hadde tre barn.5 David ble født i 1765 i Molde.1,5,3 David ble døpt den 12. mars 1765.1
Han var myndling av Nils Hanssen i 1770.3
Han var myndling av Knud Eichrem (trolig Knut Arnesson på Eikrem) i 1775.4
Han var arving ved skiftet etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775: 38 daler 3 ort 9 skilling.6
David Jonssen var lærer i Bud.5
David Jonssen kjøpte på Skotneset, Vågøy, den 7. juni 1792 av Peter Nikolai Møller. Kjøpesum: 80 daler. David eide plassen til sin død.5,2
David giftet seg den 1. juni 1796 med Marit Ivarsdotter i Kalsvika.5
David giftet seg i 1802 med Mari Persdotter på Varholen.2,5

David døde den 25. september 1820 på Skotneset.1,2 Han ble gravlagt den 2. oktober 1820.1 Skiftet etter ham og Mari ble sluttet den 11. desember 1822. Arvinger: Beret Maria Davidsdotter o.a.2

Kilder/noter

 1. [S421] Vågøy mini. 1817–44: s. 200, nr. 6. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911660480
 2. [S690] Romsdal skifteprotokoll 1821–23: fol. 329 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24624/333/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 599.
 4. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401
 5. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 293.
 6. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403

Beret Andersdatter på Skotneset1,2,3,4

K, #9963, (ca. 1725 - 1802)

Familie 1

Jon Davidssen (1728 - c 1770)
Ett barn levde i 1770.5,13 
Barn

Familie 2

Nils Hanssen på Haugan (1723 - c 1782)
De hadde ikke barn.1 

Familie 3

Bjarte Nilsson på Skotneset (c 1730 - 1794)Beret ble født ca. 1725.4
Beret giftet seg med Jon Davidssen.5,6
Hun og Jon bodde på mnr. 42, Vestre Schultzhagen, Molde, i 1764 sammen med Inger Kasparsdotter. I 1767 var huset taksert til 20 daler. Etter hans død stod huset øde til det brant i 1772. Neste husmann var Ellev Ellevsson Berg (s.d.).6,7,8,9
Hun var kreditor ved skiftet etter Anne Jonsdotter på Haugan den 20. september 1768: 5 daler 2 ort for 11 ukers arbeid.10

Beret giftet seg ca. 1770 med Nils Hanssen.1,4
Hun og Nils var husfolk på Skotneset, Vågøy, i 1775.1,11,3,4
Hun kjøpte ved skifteauksjonen etter Malena Jonsdatter den 28. mars 1775.12
Hun var arving ved skiftet etter Nils Hanssen på Skotneset den 13. mars 1783.1
Hun var debitor ved skiftet etter Brit Larsdotter på Holssetra den 26. januar 1790: 1 ort 12 skilling.2

Beret giftet seg i 1793 med Bjarte Nilsson på Skotneset.4

Beret døde i 1802.4

     Navnet hennes ble skrevet Berethe Schotnes i 1775.3

Kilder/noter

 1. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 53 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/55/
 2. [S464] Romsdal skifteprotokoll 1789–1802: fol. 20 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24621/36/
 3. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 4. [S1057] Bygdebok for Fræna III: s. 292.
 5. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 599.
 6. [S128] Molde ekstraskatt 1762–72: 1764, vedlegg C, manntall. Schultz Hagen. https://www.digitalarkivet.no/rk10041112212088
 7. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1767, takst. Schultzhagen, mnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064205
 8. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1771, tingsvitne. Endringer, mnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064177
 9. [S1659] Molde branntakst 1767–1817: 1773, tingsvitne. Endringer, mnr. 51. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064175
 10. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 565. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24630/1/
 11. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 802. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650405
 12. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 798–803. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650403
 13. [S518] Molde skifteprotokoll 1768–87: s. 795. https://media.digitalarkivet.no/sk20090130650401

Marit Sjurdsdotter på Eikrem1

K, #9964, (1728 - før 1752)
Far*Sjurd Larsson på Eikrem2 (c 1690 - 1771 / 1772)
Mor*Anne Persdotter på Eikrem (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til megMarit ble født i 1728 på Eikrem, Bolsøy.1 Marit ble døpt den 27. desember 1728 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger.1

Marit døde før 1752.3

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 100.
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.

Anna Kirstina Nagel Møllerup1,2

K, #9965, (1788 - )
Far*Kristian Fredrik Møllerup1 (c 1748 - )
Mor*Valborg Margrete Bille (c 1750 - )Anna Kirstina ble døpt den 11. juli 1788 i Grytten. Faddere: Even Hammer, Peder Leth Øvre og David Ulrik Sommer o.a.1 Anna Kirstina Nagel Møllerup var stuepike hos Elen Katrina Torvik på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801.2
Hun var fadder ved dåpen til Inger Persdatter og Beret Olava Persdatter den 17. januar 1805 i Molde kirke.3


     Hun var trolig oppkalt etter Anna Kirstina Nagel.

Kilder/noter

 1. [S659] Grytten mini. 1764–1806: s. 249. https://www.digitalarkivet.no/kb20050708010125
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 33.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 17 a, 17. januar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630204

Ole Hannibal Sommerfelt1,2,3

M, #9966, (mars 1753 - 6. april 1821)

Familie 1

Trine Karine (1756 - 1792)
De hadde fem barn.5 

Familie 2

Anna Katrine Lemvig Bull (1759 - 1848)
BarnOle Hannibal ble født i mars 1753 på Sukkestad, Toten.2,4 Han var lensmann i Gausdal.5
Ole Hannibal giftet seg den 25. juli 1780 i Gausdal med Trine Karine .2,5 Ole Hannibal Sommerfelt var fogd i Finnmark fra 1784 til 1787 (utnevnt 29. desember 1783).2,5 Han var amtmann i Finnmark fra 13. juni 1787.5,6,7 Han var amtmann i Romsdal fra 26. mars 1800.5,2,3 Han losjerte hos Elen Katrina Torvik på mnr. 33, Hovedgata, Molde, den 1. februar 1801.8,9
Ole Hannibal giftet seg den 2. juli 1801 i Kvernes med Anna Katrine Lemvig Bull.4,2,3
Han var fadder ved dåpen til Peder Jalles Lahusen den 8. november 1804 i Molde kirke.10

Han bodde på mnr. 29, Hovedgata, Molde, i 1807. Bygninger (taksert i daler): våningshus (1 000), eldhus (20), fjøs (10), stabbur (100) og sjøbod (60).11,12 Ole Hannibal Sommerfelt solgte på mnr. 29 i 1809 til Fredrik Motzfeldt for 2 500 daler. Sommerfelt hadde da bodd der noen år.13,6,14
Ole Hannibal Sommerfelt kjøpte på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, den 18. januar 1804 for 2 499 daler, og de flyttet dit i 1809.6,13 Han var amtmann i Kristians amt fra 28. juli 1811 til 17. februar 1821. Han var stortingsrepresentant derfra i 1814.5,13,15

Ole Hannibal døde den 6. april 1821 på Fautmoen, Sigstad, Biri.4,2,6

Kilder/noter

 1. Han endret skrivemåte fra Sommerfeldt i slutten av 1790-årene.
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Ole Hannibal Sommerfelt.
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 4. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 10. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#17
 5. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 11. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#18
 6. [S1089] Nøisomhed gjennom 200 år: s. 7.
 7. [S1219] Finnmark pantebok 1776–94: fol. 200 b. http://www.arkivverket.no/URN:tl_read?idx_id=17338&uid=ny&idx_side=-205
 8. [S66] Ft. 1801 (db): Romsdal, Bolsø, Molde, Udpaa Gaden, No 33.
 9. [S621] Molde pantebok 1748–1823: s. 551. https://www.digitalarkivet.no/tl20081003610278
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 16 a, 8. november. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630203
 11. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 7 b, Hoved Gaden, forsikringsnr. 24. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063011
 12. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 8 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 24. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063011
 13. [S1089] Nøisomhed gjennom 200 år: s. 9.
 14. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180.
 15. [S1089] Nøisomhed gjennom 200 år: s. 10.

Trine Karine Bø1,2

K, #9967, (1756 - 13. november 1792)

Familie

Ole Hannibal Sommerfelt (1753 - 1821)
De hadde fem barn.1 Trine Karine ble døpt den 5. februar 1756.2 Hennes hjemsted var på Rokvam, Gausdal.1
Trine Karine giftet seg den 25. juli 1780 i Gausdal med Ole Hannibal Sommerfelt.2,1

Trine Karine døde den 13. november 1792.2

Kilder/noter

 1. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 11. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#18
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Ole Hannibal Sommerfelt.

Anna Katrine Lemvig Bull1,2,3

K, #9968, (15. mai 1759 - 24. februar 1848)
Far*Jens Lemvig Bull3,4 (1727 - 1799)
Mor*Anna Johanne Grønn3 (1731 - 1796)

Familie

Ole Hannibal Sommerfelt (1753 - 1821)
BarnAnna Katrine ble født den 15. mai 1759 i Kristiansund.3,2
Anna Katrine giftet seg den 14. juli 1786 i Kvernes med en uregistrert person.3
Anna Katrine giftet seg den 2. juli 1801 i Kvernes med Ole Hannibal Sommerfelt.3,5,1 Ole solgte på mnr. 29, Hovedgata, Molde, i 1809 til Fredrik Motzfeldt for 2 500 daler. Sommerfelt hadde da bodd der noen år.6,7,8 Ole kjøpte på Nøisomhed, Berg, Bolsøy, den 18. januar 1804 for 2 499 daler, og de flyttet dit i 1809.7,6

Anna Katrine døde den 24. februar 1848 på Dal, Vardal.3,5

     Hun fikk en husmannsplass oppkalt etter seg på Vollen, Kvernes prestegard, opprinnelig kalt Katrinevoll.9

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 2. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 426.
 3. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 10. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#17
 4. [S760] Geistligheden i Throndhjems Stift: s. 464. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2019121748024?page=471
 5. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Ole Hannibal Sommerfelt.
 6. [S1089] Nøisomhed gjennom 200 år: s. 9.
 7. [S1089] Nøisomhed gjennom 200 år: s. 7.
 8. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 180.
 9. [S1927] Averøy bygdebok I: s. 489. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030748517?page=492

Joakim Fredrik Sommerfelt1

M, #9969, (1802 - )
Far*Ole Hannibal Sommerfelt1 (1753 - 1821)
Mor*Anna Katrine Lemvig Bull1 (1759 - 1848)Joakim Fredrik ble døpt den 15. juli 1802 i Molde. Faddere: madam Møller, Elen Katrina Torvik, jomfru Reder, Kaspar Kahrs, Lars Weidemann og Jakob Schultz Møller.1

Kilder/noter

 1. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.

jomfru Reder1,2

K, #9970, ( - etter 1802)Hun var fadder ved dåpen til Joakim Fredrik Sommerfelt den 15. juli 1802 i Molde.2


     Jomfru Reder kan ha vært barn av Johan Georg Reder.

Kilder/noter

 1. «Jomfrue Rehder».
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.

Kaspar Kahrs1,2,3

M, #9971, (4. august 1759 - 28. september 1811)
Far*Ditmar Kahrs4 (1713 - 1785)
Mor*Cecilie Katrine Heiberg5 (1720 - 1764)

Familie

Inger Margrete Jalles (1769 - 1844)
De hadde ett barn.10 
Barn
Kaspar Kahrs' segl (fra Familien Kahrs)Kaspar ble født den 4. august 1759 i Fjelberg, klokken 22.4 Kaspar ble døpt den 9. august 1759 i Eid kyrkje i Sunnhordland. Han ble døpt Jesper, som er en variant av Kaspar.4,2,6 Han var fogd i Romsdal fra 1787 til 1802. Han var også konstituert amtmann en kort periode i 1800.2,7,3,8
Kaspar giftet seg i 1789 i Molde kirke med Inger Margrete Jalles. Det ble betalt 1 daler for vielsen.3,9,10
Han og Inger Margrete bodde på Elsås, Bolsøy, i 1790.10
Han var forlover for Hans Fredrik Allan og Ulrikka Antonette Jalles, som giftet seg den 15. mars 1792 i Molde.11

Kaspar Kahrs solgte på Ner-Elsås, Elsås, Bolsøy, i 1800 til Peter Andreas Skjellerup.12
Han og Inger Margrete bodde på mnr. 149, Olsmedbakken, Molde, i 1801 sammen med Ditmar Kahrs.3
Kaspar Kahrs hadde Rasmus Nilssen, Karen Olsdatter og Beret Knutsdatter i tjeneste i 1801. Rasmus var skriverdreng. Beret var barnepike.3
Han var fadder ved dåpen til Joakim Fredrik Sommerfelt den 15. juli 1802 i Molde.8
Kaspar Kahrs var renteskriver i Rentekammeret fra 1802.2,13

Kaspar døde den 28. september 1811 i København, Danmark.2,14

     Navnet hans ble skrevet Casper Kahrs i 1801.3

Kilder/noter

 1. [S244] Molde bys historie I: s. 350. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010063008094#351
 2. [S1166] Familien Kahrs: s. 72. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024063#77
 3. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Indpaa Gaden, No 149. http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01058424002537
 4. [S1165] Fjelberg mini. 1739–59: fol. 89 a, nr. 47. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=11387&idx_id=11387&uid=ny&idx_side=-81
 5. [S1166] Familien Kahrs: s. 29. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024063?page=34
 6. [S1167] Norsk personnamnleksikon (2. utgåva): s. 149.
 7. [S759] Rentekammerets norske bestallinger: s. 69. Kahrs, Caspar. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017060748051?page=74
 8. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 9. [S942] Molde kirke, regnskap 1780–1805: fol. 73 b.
 10. [S1166] Familien Kahrs: s. 73. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012032024063#77
 11. [S587] Veøy mini. 1765–99: s. 399. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904670128
 12. [S363] Bolsøyboka II: s. 370. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018050848070?page=373
 13. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 108. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#121
 14. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 127. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009101604036#139

Lars Weidemann1

M, #9972, (27. november 1775 - 1. august 1856)

Familie

Ditlevine Marie Kvist (1774 - 1866)
De hadde iallfall ett barn.1 Lars ble født den 27. november 1775 på Sukkestad, Toten.2,3 Han var sorenskriver i Søre Sunnmøre fra 1798 til 1802. Han ble utnevnt 14. desember 1798.3,1
Lars giftet seg med Ditlevine Marie Kvist.1 Lars og Ditlevine Marie losjerte i Ålesund i 1801. Hos dem bodde også sønnen, to kontorister, stuepike, tre tjenestefolk, amme og en gesell som førte handel for stedets eier.1
Han var fadder ved dåpen til Joakim Fredrik Sommerfelt den 15. juli 1802 i Molde.4
Lars Weidemann var sorenskriver i Toten fra 1. oktober 1802.3

Lars døde den 1. august 1856 på Steinberg, Vestre Toten.2

Kilder/noter

 1. [S1230] Borgund ft. 1801: fol. 242 a, Aalesund, 58. familie. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58419/36/
 2. [S679] Norsk biografisk leksikon (SNL): Lauritz Weidemann.
 3. [S409] Våre sorenskrivere I: s. 170.
 4. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.

Jakob Schultz Møller1,2,3

M, #9973, (30. mai 1761 - 18. juli 1808)
Far*Peter Nikolai Møller4,5 (1721 - 1796)
Mor*Maren Nagel5,6 (1735 - 1796)Jakob ble født den 30. mai 1761 i Molde, klokken 13.30.5,6 Jakob ble døpt den 5. juni 1761 i Molde kirke. Faddere: Hans Holst, Peder Jalles, Jakob Johanssen Schultz, Drude Eg og Anna Kirstina Nagel.5
Jakob Schultz Møller kjøpte et øde bruk på 2 pund 22 merker på Eivegern, Sørnesje, Veøy, den 10. februar 1790 av Peter Nikolai Møller. Skjøtet ble tinglyst 25. oktober. (Peter eide bruket i 1788, og hadde antakelig arvet det etter Jakob Johanssen Schultz.)4,1,7
Han var kreditor ved skiftet etter Magnus Teiste i november 1796: 8 daler 3 ort 11 skilling, hvorav han fikk 2–2–11.8
Jakob hadde Per Andersson, Beret Bjartesdatter og Beret Knutsdatter i tjeneste i 1801. Per var trolig hos ham allerede i 1795.9,10,11
Jakob bodde på mnr. 78, Hovedgata, Molde, i 1801 sammen med Henning Abelseth, Immanuel Rose og Ola Bendiksson. De var henholdsvis skriver, skriverdreng og handelsgesell. Ola var trolig hos ham allerede i 1798. Bygninger i 1807 (taksert i daler): våningshus (220), sidehus (30), sjøbod (200), gammel ditto (60), og hestestall (10).9,12,2 Jakob Schultz Møller var kjøpmann i 1801 og til sin død.9,2,3
Han var fadder ved dåpen til Justine Adolfine Lahusen den 25. februar 1802 i Molde kirke.13
Han var fadder ved dåpen til Joakim Fredrik Sommerfelt den 15. juli 1802 i Molde.14
Han var fadder ved dåpen til Andreas Hoff Hammer Møller den 19. oktober 1802.15

Jakob Schultz Møller solgte et øde bruk på 1 våg (egentlig 2 pund 22 merker) på Eivegern den 3. november 1806 til Knut Olsson på Nordnesje. Kjøpesum: 200 daler. Skjøtet ble tinglyst samme dag.16,17 Jakob Schultz Møller eide to sjøboder til 80 og 40 samt to båtnaust til 30 og 20 daler hos Erik Lekanger Vingård på mnr. 11, utpå Gata, Molde, i 1807.18 Jakob Schultz Møller eide stove taksert til 10 daler på mnr. 85, Haugan, Molde, i 1807.19 Han eide hus taksert til 20 daler på mnr. 121, Krubba, Molde, i 1807.20

Jakob døde ugift den 18. juli 1808 i Molde.21,5 Han ble gravlagt den 26. juli 1808. Samme dag ble det betalt 1 daler for åpning av et gravsted «til Liigets biesættelse», 1 daler for kirkegårdsjorden, 1 daler for ringing med begge klokker, 1 daler 2 ort for vokslysene på alteret, og 3 ort i leie for det beste likkledet.22,3 Skiftet etter ham ble sluttet i 1812. Aktiva: 49 267 daler (hvorav 6 831 kontant). Passiva: 9 627 daler.6

Kilder/noter

 1. [S1032] Romsdal tingbok 1789–1803: fol. 67 b, publiseringsnr. 9. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420524
 2. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 15 a, Hoved Gaden, forsikringsnr. 69. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063018
 3. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 a, 1808, 26. juli. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630225
 4. [S1838] Romsdal panteregister 1770–1841: N. Fol. 461. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923650391
 5. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 6. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 102.
 7. [S1104] Romsdal tingbok 1775–88: fol. 470 b, saksnr. 16. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420420473
 8. [S523] Molde skifteprotokoll 1786–1801: fol. 231 a–232 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090130660232
 9. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 78.
 10. [S144] Bolsøy mini. 1795–1821: fol. 4 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16054&idx_id=16054&uid=ny&idx_side=-7
 11. [S499] Bygdebok for Fræna II: s. 280.
 12. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 1 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-3
 13. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 11 b, 25. februar. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630199
 14. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 a.
 15. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 12 b.
 16. [S2407] Romsdal tingbok 1803–15: rettsmøter, 1806. Fol. 115 a. https://www.digitalarkivet.no/rg60085652000096
 17. [S2408] Romsdal panteregister 1791–1806: fol. 54 b, mnr. 106, p. 554. https://www.digitalarkivet.no/tl20080923650505
 18. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 3 a, Ud paa Gaden, forsikringsnr. 11. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063006
 19. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 17 a, paa Marken, forsikringsnr. 78. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063020
 20. [S1667] Molde branntakst 1807–17: fol. 23 b, paa Røysen, forsikringsnr. 113. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063027
 21. [S97] Dødsfald i Bergen 1765–1850: s. 179. Møller, Jacob Schultz. https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006120701118?page=186
 22. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1808. Uvisse inntekter, 26. juli.

Kristina Margrete Worm Møller1

K, #9974, (22. april 1762 - 19. oktober 1762)
Far*Peter Nikolai Møller1,2 (1721 - 1796)
Mor*Maren Nagel1,2 (1735 - 1796)Kristina Margrete ble født den 22. april 1762 i Molde.1,3

Kristina Margrete døde den 19. oktober 1762 i Molde.1

Kilder/noter

 1. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 2. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 102.
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 18.

Maren Abelset Møller1,2

K, #9975, (2. mai 1763 - 8. september 1768)
Far*Peter Nikolai Møller1,2 (1721 - 1796)
Mor*Maren Nagel1,2 (1735 - 1796)Maren ble født den 2. mai 1763 i Molde.1,2

Maren døde den 8. september 1768 i Molde.1,2

Kilder/noter

 1. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 2. [S801] «Moldegårds historie»: s. 18.

Kristoffer Abelset Møller1,2

M, #9976, (23. august 1766 - 1800)
Far*Peter Nikolai Møller1,3 (1721 - 1796)
Mor*Maren Nagel1,3 (1735 - 1796)Kristoffer ble født den 23. august 1766 i Molde, klokken 16.1,3 Kristoffer ble døpt den 29. august 1766 i Molde kirke. Faddere: fru Fitzens, jomfru Leslie, Henrik Lykke, Andreas Larssen og Ludvig Munthe Lem.1 Kristoffer Abelset Møller tok de akademiske gradene cand.theol. den 23. januar 1787 og cand.jur. i 1794.4
Ravald Andersson på Holsbøgjerdet kjøpte 2 pund 6 merker med bygselrett i Nerhagen, Bolsøy, den 8. januar 1800 av Peder Leth Øvre. Øvre handlet som fullmektig for Kristoffer Abelset Møller. Ravald hadde betalt de 131 daler som hans kones forrige mann, Anders Jakobsson Bjørset, lånte av Møller mot pant i gården etter obligasjon av 26. juni 1797. Skjøtet ble tinglyst 23. juni 1800.2,5


Kristoffer døde ugift i 1800 i København, Danmark.4,3

Kilder/noter

 1. [S623] Familien «Møller» paa Molde.
 2. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 302 a. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660716
 3. [S801] «Moldegårds historie»: s. 18.
 4. [S304] Molde og Romsdalen: en historisk Oversigt: s. 102.
 5. [S925] Romsdal pantebok 1791–1806: fol. 302 b. https://www.digitalarkivet.no/tl20081001660717

Trine Persdotter på Hoem1

K, #9977, ( - ca. 1752)

Familie

Lars Ivarsson Blix (c 1680 - c 1769)
De hadde fem barn.1 
BarnTrine giftet seg med Lars Ivarsson Blix.1 Trine og Lars var selveiere av 1½ våg på Ytre Hoem, Vågøy.2

Trine døde ca. 1752 på Ytre Hoem.1 Det ble holdt skifte etter henne den 22. mai 1753. Arvinger: Lars Ivarsson Blix, Trine Ivarsdotter, Mette Larsdotter, Inger Larsdotter, Anne Larsdotter og Trine Larsdotter. Bruttoformue: 240 daler 6 skilling. Det var ingen gjeld, men 8 daler 16 skilling i omkostninger, og døtrene fikk 12 daler hver i hjemmefølge – til sammen 56 daler 16 skilling. Arv: 183 daler 3 ort 14 skilling. Det ble også holdt skifte etter den avdøde sønnen samme dag.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 b.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a–179 b.

Lars Trondsson på Svinøya1,2

M, #9978, (ca. 1713 - )
Far*Trond Ingebrigtsson på Heggdal3 (c 1669 - c 1734)
Mor*Brit Kristoffersdotter på Heggdal3 ( - c 1761)
Bror av 6.tippoldefar/mor til megAnnet navn: Lars Trondsson på Heggdal.3
Lars ble født ca. 1713 på Nord-Heggdal, Aukra.3
Han bodde på Svinøya, Vågøy, iallfall fra 1753 til 1769.1,4
Han var verge for Trine Ivarsdotter iallfall fra 1753 til 1769.1,4
Han var kreditor ved skiftet etter Per Knutsson Tornes den 2. januar 1758: 2 ort.5


     Navnet hans ble skrevet Lars Tronsen Svinøen fra 1753 til 1758.1,2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 180 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 531 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 3. [S162] Midsund I: s. 244.
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b–531 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131

Mette Larsdotter på Hoem1

K, #9979, (ca. 1723 - før 1769)
Far*Lars Ivarsson Blix1 (c 1680 - c 1769)
Mor*Trine Persdotter på Hoem1 ( - c 1752)Mette ble født ca. 1723.1
Hun var arving ved skiftet etter Trine Persdotter på Hoem den 22. mai 1753.2
Hun var myndling av Knut Persson på Dale i 1753.1


Mette døde før 1769.3

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a–179 b.
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.

Knut Persson på Dale1

M, #9980, ( - etter 1753)Han bodde på Dale, Vågøy, i 1753.1
Han var verge for Mette Larsdotter på Hoem i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a.

Per Persson på Hoem1

M, #9981, ( - ca. 1762)

Familie

De hadde seks barn.3 
BarnHan var bruker på Røsta, Indre Hoem, Vågøy, fra 1710. Han overtok etter Elling Olsson (s.d.). Etter Pers død tok enka over.2,3
Per giftet seg med en uregistrert person.2
Han var verge for Anne Larsdotter på Hoem i 1753.1


Per døde ca. 1762 på Indre Hoem, Vågøy.2

     Navnet hans ble skrevet Peder Pedersen indre Hoem i 1753.1

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 178 a.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 76.
 3. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 77.

Anne Larsdotter på Lindset1

K, #9982, ( - etter 1753)

Familie

Ivar Larsson Blix ( - c 1752)
De hadde ett barn.1 
BarnAnne giftet seg med Ivar Larsson Blix.1
Hun var arving ved skiftet etter Ivar Larsson Blix den 22. mai 1753.2

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 179 b.
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 179 b–180 b.
 3. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 180 a.

Ivar Ivarsson Blix1,2

M, #9983, (ca. 1682 - )
Far*Ivar Larsson Blix1,2 (c 1635 - c 1704)
Mor*(?) Johansdotter1Ivar ble født ca. 1682.2 I manntallet av 1701 står Ivar Ivarsson hos Ivar Larsson på Ytre Harøya, Bud.2
Han var arving ved skiftet etter Ivar Larsson Blix den 2. april 1705.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 178.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b–196 a.

Johan Ivarsson Blix1,2

M, #9984, (ca. 1687 - )
Far*Ivar Larsson Blix1,2 (c 1635 - c 1704)
Mor*(?) Johansdotter1Johan ble født ca. 1687 på Ytre Harøya, Bud.2 I manntallet av 1701 står Johan Ivarsson hos Ivar Larsson på Ytre Harøya.2
Han var arving ved skiftet etter Ivar Larsson Blix den 2. april 1705.3
Johan Ivarsson (eller et av søsknene) var myndling av Jørn Johansson i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 178.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b–196 a.

Kristoffer Ivarsson Blix1,2

M, #9985, (ca. 1691 - )
Far*Ivar Larsson Blix1,2 (c 1635 - c 1704)
Mor*(?) Johansdotter1Kristoffer ble født ca. 1691 på Ytre Harøya, Bud.2 I manntallet av 1701 står Kristoffer Ivarsson hos Ivar Larsson på Ytre Harøya.2
Han var arving ved skiftet etter Ivar Larsson Blix den 2. april 1705.3
Kristoffer Ivarsson (eller et av søsknene) var myndling av Peder [Johansøn] (kanskje Per Johansson) i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.
 2. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 178.
 3. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b–196 a.

Inger Ivarsdotter Blix1

K, #9986
Far*Ivar Larsson Blix1 (c 1635 - c 1704)
Mor*(?) Johansdotter1Hun var arving ved skiftet etter Ivar Larsson Blix den 2. april 1705.2

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b–196 a.

(?) Johansdotter

K, #9987
Far*Johan1

Familie

Ivar Larsson Blix (c 1635 - c 1704)
Han overlevde henne. Ved skiftet etter dattersønnen Børge Bretzer (s.d.) i 1801 var de eneste arvingene familien til dennes morbror Lars – så av barna til Ivar var det kanskje bare Lars som hadde levende barn da.1,2 
Barn(?) giftet seg med Ivar Larsson Blix.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.
 2. [S394] Molde skifteprotokoll 1801–22: fol. 308 b.

Johan

M, #9988

Familie

BarnJohan giftet seg med en uregistrert person.

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.

Jørn Johansson1

M, #9989, ( - etter 1705)
Far*Johan1Han var verge for Johan Ivarsson (eller et av søsknene) i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.

Per Johansson på Remmem1,2,3

M, #9990, (ca. 1661 - 1730)
Far-?*Johan; kanskje4

Familie

Mette Nilsdotter Hess ( - c 1709)
Fire barn levde i 1710.6 Per ble født ca. 1661.3,5
Per giftet seg med Mette Nilsdotter Hess.6 Per Johansson fikk bygselseddel på 1 våg 1 pund 12 merker (hele gården) på Ytre Remmem, Vestnes, fra Georg Christian von Schultz den 11. november 1696. Seddelen ble tinglyst 30. januar året etter.7
Per Johansson gav bygselseddel på 1 våg (som Ola Olsson hadde brukt) på Nes, Bolsøy, til Erik Ingebrigtsson den 20. desember 1700.8

Han var bruker på Ytre Remmem i 1701. En sønn var også der.5
Per hadde Jon Sørensson o.a. i tjeneste i 1701.5
Per Johansson på Remmem var lensmann i Vestnes i 1702. Han virket til sin død.1,9,3
Per Johansson gav bygselseddel på 2 pund 16 merker på bnr. 5, Bergset, Vistdal, til Jon Knutsson den 11. mai 1703.10
Evart Hansson Meier gav bygselseddel på 2 pund i Heropp, Ødegård, Vistdal, til Ivar Olsson den 5. juni 1703. Ivars far, Ola Gunnarsson, oppgav jorden grunnet alderdom og svakhet. Seddelen ble utstedt av Per Johansson på Remmem, og tinglyst 5. juli.11,12
Per Johansson på Remmem gav bygselseddel på 1 våg 1 pund på bnr. 2, Bergset, Vistdal, til Åmund Toresson den 22. august 1703.13
Per Johansson gav bygselseddel på 2 pund (halve bruket) på bnr. 3, Bergset, Vistdal, til Ingebrigt Eriksson den 14. april 1704. Tore Knutsson (s.d.) hadde brukt jorden før sin død. Seddelen ble utstedt i Trondheim på vegne av jordeieren, og tinglyst 21. januar året etter.14
Peder [Johansøn] var verge for Kristoffer Ivarsson (eller et av søsknene) i 1705.4
Han var arving ved skiftet etter Mette Nilsdotter Hess den 21. februar 1710.15


Per døde i 1730 i Vestnes.3 Han ble gravlagt den 17. juni 1730 i Vestnes kyrkje.3

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 27 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129630139
 2. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 255 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24613/269/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 113. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660264
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 215, ytter Rimen. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282120
 6. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 226 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630615
 7. [S944] Romsdal tingbok 1694–99: fol. 78 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514650638
 8. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 71 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660073
 9. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 179 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24615/193/
 10. [S130] Gards- og ættesoge for Nesset IX: s. 584. https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2011030308036?page=587
 11. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 80 b. https://media.digitalarkivet.no/rg20090514660082
 12. [S1275] Gards- og ættesoge for Nesset X: s. 133.
 13. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 92 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660094
 14. [S736] Romsdal tingbok 1700–05: fol. 119 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090514660121
 15. [S798] Romsdal skifteprotokoll 1707–11: fol. 226 a–227 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630615

Kristoffer Johansson1

M, #9991, ( - etter 1705)
Far*Johan1Han var verge for Anne Ivarsdotter (eller et av søsknene) i 1705.


     Navnet hans ble skrevet Chrestopher Johansøn i 1705.1

Kilder/noter

 1. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 193 b.

Tore på Huse1

M, #9992, ( - før 1801)

Familie

Inger Larsdotter på Huse (c 1729 - )
De kan ha hatt fler barn. 
BarnTore giftet seg med Inger Larsdotter på Hoem.1
Han og Inger bodde på Huse, Sandøy, i 1769.1

Tore døde før 1801.2

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 521 b.
 2. [S66] Ft. 1801 (db): Agerøe, Huuse.

Else Margrete Hammond1,2

K, #9993, (5. januar 1733 - 2. april 1801)

Familie

Johan Mikael Meldal (1734 - 1798)
De kan ha hatt fler barn. 
BarnElse Margrete ble født den 5. januar 1733 i Meldal.3,4
Else Margrete giftet seg i 1758 med Johan Mikael Meldal.4,1
Hun og Johan Mikael bodde på Kvanne, Stangvik, i 1778.5 Else Margrete Hammond losjerte på mnr. 33, Hovedgata, Molde, i 1801, sammen med Augustine Meldal. Husets innehaver var Elen Katrina Torvik (s.d.).1
Else Margrete hadde Knut Knutssen, Beret Andersdatter og Elen Trondsdatter i tjeneste i 1801.1


Else Margrete døde den 2. april 1801 i Molde.3,4 Hun ble jordfestet den 11. april 1801.2

Kilder/noter

 1. [S66] Ft. 1801 (db): Bolsøe, Molde, Udpaa Gaden, No 33.
 2. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 50 a. https://media.digitalarkivet.no/kb20070911630230
 3. [S1457] Stamtavle over den trønderske Slægt Bull: s. 12. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010052706026#19
 4. [S719] Militærbiografier II: s. 167.
 5. [S1450] «Tobakkens krønike»: s. 137. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2006121201058#144

Hans Henriksson Em1

M, #9994Hans Henriksson Em ble stevnet av Tore Larsson på Hoem i 1740. Tore og Lars Olsson på Vågøya hadde sendt noen våger lange og rundfisk til Bergen med Ems jekt, men den grunnstøtte på Hatløya på Sunnmøre, så de ville ha erstatning for fisken. Saken endte med forlik.2,3
Han bodde i Bud.2

Kilder/noter

 1. [S632] Romsdal pantebok 1732–45: fol. 190 a.
 2. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 217.
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 24 a.

Lars Toresson på Hoem1,2,3

M, #9995, (ca. 1719 - )
Far*Tore Larsson på Hoem4 (c 1663 - e 1747)
Mor*Kari Olsdotter Ravn4 ( - e 1729)
Bror av 5.tippoldefar/mor til megLars ble født ca. 1719 på Ytre Hoem, Vågøy.4 Han var vurderingsmann i Vågøy mellom 1758 og 1768.2,1,5

Kilder/noter

 1. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 31 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/48/
 2. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 530 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129651131
 3. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 267 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660289
 4. [S908] Bygdebok for Fræna IV: s. 217.
 5. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 442 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660470

Lars Sjurdsson på Røbekk1,2,3

M, #9996, (1724 - )
Far*Sjurd Larsson på Eikrem4,5 (c 1690 - 1771 / 1772)
Mor*Anne Persdotter på Eikrem5,2 (c 1699 - c 1752)
Søskenbarn 8 ganger forskjøvet til meg

Familie

De kan ha hatt fler barn. 
BarnAnnet navn: Lars Sjurdsson på Eikrem.6,4
Lars ble født i 1724 på Eikrem, Bolsøy.4 Lars ble døpt den 13. januar 1724 i Molde kirke av Erik Pedersson Lekanger. Faddere: Erik Gunnarsson på Årø, Anne Årø, Aslak Gunnarsson og Jon Åmundsson på Årø, og trolig Lars Nilsson.4
Han var kreditor ved skiftet etter Marta Tjøstolvsdotter på Eikrem den 20. november 1742: 2 daler i lønn.7
Han var arving ved skiftet etter Anne Persdotter på Årø den 7. november 1752.8

Han bodde på Røbekk, Bolsøy, i 1759.1,9
Han var verge for Brit Sjurdsdotter Litlebostad i 1759.1
Han var forlover for Per Sjurdsson på Stokke og Brit Sjurdsdotter Litlebostad, som ble trolovet den 24. juni 1759.9
Han var fadder ved dåpen til Jakob Persson Litlebostad den 18. juni 1762.10

Lars og kona var brukere på Røbekk i 1764. Mali Jakobsdotter bodde også der. Han bodde fremdeles der i 1785.11,2 Lars Sjurdsson på Røbekk var vurderingsmann i Fanne tinglag iallfall 1771 og 1772.12,13
Han var verge for Anne Persdotter på Årø i 1776.3
Ola Olsson surndaling og Jon Olsson på Torhus solgte 6 merker (uten bygselrett, bebodd av Lars Sjurdsson) på Røbekk den 27. desember 1785 til Jakob Tomasson. Olas arvinger og Jon hadde arvet jorden etter sine foreldre. Salgsbeløpet var 17 daler, hvorav 5 daler 3 ort 18 skilling gikk inn i dødsboet etter Ola. Jakob fikk auksjonsskjøte den 16. juni 1786, tinglyst 3. juli.14,15

Kilder/noter

 1. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 641 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24617/645/
 2. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 164 a.
 3. [S877] Romsdal skifteprotokoll 1774–82: fol. 214 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129670216
 4. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 44. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660230
 5. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a.
 6. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 7. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 232 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/249/
 8. [S477] Romsdal skifteprotokoll 1752–61: fol. 80 a–81 a.
 9. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 1 a.
 10. [S5] Bolsøy mini. 1759–93: fol. 40 a. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16053&idx_id=16053&uid=ny&idx_side=-37
 11. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1764, hovedmanntall, Bolsøy prestegjeld. Side 2, mnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/rk10051201050009
 12. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 580 b. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660614
 13. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 641 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/674/
 14. [S642] Romsdal pantebok 1769–90: fol. 340 a.
 15. [S554] Romsdal skifteprotokoll 1782–89: fol. 211 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24620/215/
 16. [S861] Romsdal ekstraskatt 1762–72: 1763, vedlegg 1–12, til- og avgangslister, Bolsøy prestegjeld. Nr. 6, mnr. 17. https://www.digitalarkivet.no/rk10051111041386

Marit Villumsdotter på Fannbostad1,2

K, #9997, ( - etter 1765)
Far*Villum Nilsson på Fannbostad1,2 ( - c 1740)
Mor*Anne Toresdotter på Fannbostad1 ( - e 1740)Marthe Fanbusta var fadder ved dåpen til Marit Sjurdsdotter på Eikrem den 14. november 1734 i Veøy kirke.3
Hun var arving ved skiftet etter Villum Nilsson på Fannbostad den 1. september 1740: 1 daler 3 ort 8 skilling. Hun fordret også 1 daler.4
Hun var myndling av Pål Trondsson i 1740.1

Marit trolovet seg den 25. september 1740 i Molde kirke med Pål Trondsson, forrettet av Lars Lekanger.5 Rasmus Nilsson på Elsås, Per Nilsson på Elsås, Beret Nilsdotter, Marit Nilsdotter, Tore Villumsson, Marit Villumsdotter, Nils Olsson på Holm, Lisbet Nilsdotter og Brit Nilsdotter på Øverland samt barna til Hans Nilsson på Kringstad meldte seg som arvinger ved skiftet etter Ivar Matsson på Heggenes i april 1765, men han hadde nærere slektninger.2

Kilder/noter

 1. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 2 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 2. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 285 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/306/
 3. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148.
 4. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 2 b–3 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 5. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 208, 15. søndag etter trinitatis. https://www.digitalarkivet.no/kb20070904660313

Knut Knutsson på Øvstedalen1

M, #9998, (ca. 1671 - ca. 1720)
Far*Knut Andersson på Øvstedalen1 (c 1632 - c 1693)
Mor*Mali Lassesdotter på Øvstedalen1 ( - e 1677)
Bror av 6.tippoldefar/mor til meg

Familie

Brit Hansdotter på Øvstedalen (c 1669 - 1752)
De hadde tre barn.2,4 
BarnKnut ble født ca. 1671 på Øvstedalen, Tresfjord.1
Knut giftet seg med Brit Hansdotter på Øvstedalen.2
Han og Brit var brukere på Teigen, Øvstedalen, Tresfjord, i 1702. Hun stod som bruker i 1721. Sønnen Knut tok etter hvert over.1,2,3

Knut døde ca. 1720 på Øvstedalen.2

Kilder/noter

 1. [S77] Tresfjord I: s. 390.
 2. [S77] Tresfjord I: s. 401. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#403
 3. [S77] Tresfjord I: s. 402. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012031308069#405
 4. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 432 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24618/459/

Ivar Knutsson på Eikrem1,2,3

M, #9999, (ca. 1687 - 1746)
Far*Knut Knutsson på Kormeset4,5,6 (c 1643 - )
Mor*Guri Eilevsdotter på Kormeset4 ( - c 1703)

Familie 1

Eli Ivarsdotter på Eikrem ( - c 1740)
Fire barn er nevnt i skiftene etter dem.8,3 
Barn

Familie 2

Marit Persdotter Kringstad (c 1691 - 1771)Annet navn: Ivar Knutsson på Kormeset.5,4
Ivar ble født ca. 1687.5 Han bodde hos Knut Knutsson på Kormeset, Veøy, i 1701.5
Han var arving ved skiftet etter Guri Eilevsdotter på Kormeset den 21. juni 1704: 20 daler 6 skilling, utlagt i knappet sølvskje (1 daler) o.a.7

Ivar giftet seg med Eli Ivarsdotter på Helland.2,8
Han og Eli bodde på Eikrem, Bolsøy, i 1710.2
Ola Ørjarsson på Helset og Ivar Knutsson på Eikrem o.a. solgte 1 våg odelsjord på Nedre Helland, Vestnes, i 1710 til Per Ivarsson på Helland. Ola solgte 18 merker på vegne av Søren Matsson på Eik, gift med Marit Ivarsdotter, som hadde arvet jorden etter sin far. Ivar solgte like mye på vegne av sin kone, Eli Ivarsdotter.9,2
Han var kreditor ved skiftet etter Per Ivarsson på Helland den 22. mai 1719: 2 daler.10
Iver Ekrem var fadder ved dåpen til Marit Sjurdsdotter på Eikrem den 14. november 1734 i Veøy kirke.11
Han var arving ved skiftet etter Eli Ivarsdotter på Eikrem den 1. september 1740: 60 daler 22 skilling, utlagt blant annet i 25 daler i gården, hvor han fremdeles bodde. Bruket ble vurdert til 116 daler. Formue: 202 daler 1 ort 22 skilling. Enkemannen betalte skifteomkostningene. Gjeld: 82 daler. Arv: 120–1–22, fordelt på Ivar og de fire barna.12
Han var kreditor ved skiftet etter Villum Nilsson på Fannbostad den 1. september 1740: 10 skilling i soldatutredning.13
Han var kreditor ved skiftet etter Knut Ivarsson på Bolsøy og Anne Tjøstolvsdotter på Bolsøy den 21. november 1742: 3 ort 12 skilling for likkisten, 1 ort for vin og øl i hennes sykdom, 1 daler 1 ort 12 skilling for to kanner brennevin og fire kanner øl, 6 daler for slått- og skurdonnen samt treskelønn, og 1–3–6 for utlagt skatt de to siste terminer av 1742.14
Han var verge for Eli Knutsdotter i 1742.15
Ivar Knutsson på Eikrem var vurderingsmann i 1743.16
Ivar trolovet seg i 1744 med Marit Persdotter Kringstad. Hun stevnet ham til tinget den 18. oktober 1745. Han hadde tatt henne hjem og hatt henne hos seg, men siden brutt ekteskapsløftet, og hun satt igjen uten kåret på Kringstad. Ivar døde før saken var ferdig behandlet, men arvingene ble 6. juli 1746 dømt til å betale 22 daler i erstatning.17,18

Ivar døde i 1746 på Eikrem.19,3 Det ble holdt skifte etter ham den 19. april 1746. Kreditorer: Ingebrigt Eriksson på Eikrem og Marit Persdotter Kringstad o.a. Arvinger: Per Ivarsson, Tomas Ivarsson, Eli Knutsdotter og Kari Ivarsdotter. I boet var blant annet en sølvskje med initialene KED (1 daler 1 ort), ditto med bokstavene IKS (3 ort 8 skilling) og noen religiøse bøker. Formue: 102 daler 2 ort 16 skilling. En Ola fordret 2 ort i tjenestelønn. Gjeld: 98–2–4. Arv: 4–0–12, fordelt på etterkommerne.20

     Navnet hans ble skrevet Iver Knudsen Eichrem i 1719.1

Kilder/noter

 1. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 98 b. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640112
 2. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 137 a. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 3. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/
 4. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 150 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630265
 5. [S763] Nordmøre og Romsdal mt. 1701: s. 203, Kormset. https://www.digitalarkivet.no/ft10051010282114
 6. [S706] Romsdal skifteprotokoll 1761–74: fol. 729 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129660766
 7. [S717] Romsdal skifteprotokoll 1702–06: fol. 150 a–152 a. https://www.digitalarkivet.no/sk20090129630265
 8. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 3 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/19/
 9. [S1265] Romsdal tingbok 1707–11: fol. 136 b. https://www.digitalarkivet.no/rg20090420390266
 10. [S707] Romsdal skifteprotokoll 1718–30: fol. 98 b–99 a. https://media.digitalarkivet.no/sk20090129640112
 11. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 148.
 12. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 3 a–4 b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 13. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 2 b–3 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/18/
 14. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a–234 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 15. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 233 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/250/
 16. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 283 a. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/300/
 17. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 141 b. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/144/
 18. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 163 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/166/
 19. [S958] Romsdal tingbok 1740–49: fol. 151 a. http://arkivverket.no/URN:rg_read/31137/154/
 20. [S698] Romsdal skifteprotokoll 1740–51: fol. 404 a/b. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24616/422/

Ukjente personer i Molde

?, #10000
Fra Molde kirkegård i 1869 (foto: Edward Backhouse Mounsey. Repro: Nasjonalbiblioteket)løytnant Fitzens' pike var fadder i Molde i 1722.1

Åge Perssons pike var fadder i Molde i 1737.2

Det ble betalt 1 ort for jordfestelsen til en mann som var lem på Reknes hospital, Molde, i april 1758.3

Det ble betalt 16 skilling for jordfestelsen til en mann som var lem på Reknes hospital i mai 1758.4

Det ble betalt 1 ort 1 skilling og senere 1 ort for jordfestelsen til to personer som var lemmer på Reknes hospital i september 1758.5,6

Det ble betalt 2 ort for jordfestelsen til to personer som var lemmer på Reknes hospital i februar 1759.7

Det ble betalt 1 ort for jordfestelsen til en mann som var lem på Reknes hospital i mars 1759.8

Et dødfødt barn ble jordfestet den 22. januar 1799.9

En amerikansk matros død av barnekopper ble gravlagt den 4. juni 1810. Dagen etter ble det betalt 2 ort for kirkegårdsjorden.10,11

Kilder/noter

 1. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 26. https://media.digitalarkivet.no/kb20070904660221
 2. [S18] Veøy mini. 1721–64: s. 174.
 3. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, april. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 4. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 163 b, mai. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 5. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 a, september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340862
 6. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 164 b, september. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 7. [S520] Molde skifteprotokoll 1748–68: s. 360. http://arkivverket.no/URN:sk_read/24629/183/
 8. [S991] Romsdal prosti, skifteprotokoll 1745–65: fol. 165 a, mars. https://www.digitalarkivet.no/sk20090205340863
 9. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 48 b. http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16055&idx_id=16055&uid=ny&idx_side=-44
 10. [S2] Molde mini. 1798–1818: fol. 38 b, 1810, 4. juni. https://www.digitalarkivet.no/kb20070911630226
 11. [S1262] Molde kirke, regnskap 1780–1810: 1810. Uvisse inntekter, 5. juni.