Disse listene er ufullstendige og kan inneholde unøyaktigheter. Endringer vil kunne forekomme.

Noen eiendommer i Molde: forsøk på oversikt over endringer i matrikkelnumre

Berg i Bolsøy hovedsogn

Veøy
Dale
Ytre Mittet

Indre Slemmå (kladd)