Disse listene er ufullstendige arbeidsutkast som kan inneholde feilvurderinger eller unøyaktigheter. Noe er gammelt, noe er nytt, så endringer vil kunne forekomme.

Matrikkelnumre og innehavere i Molde by
Noen eiendommer i Molde: forsøk på oversikt over endringer i matrikkelnumre

Lister over bruk og brukere
Berg i Bolsøy sogn
Dale i Veøy
Indre Slemmå i Veøy
Lønset i Bolsøy
Moldegård i Bolsøy
Ytre Mittet i Veøy